Skip to main content

Full text of "M. Antoni Mureti ... Orationes, epistolæ hymniqve saeri"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was preserved for generations on Hbrary shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we liave taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain fivm automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at |http : //books . google . com/| Itto ^ ^ >*■ *• 

/? 


M 


\ 


• V-- 


V 


••« 


' 4 
f'-^ 
1 


!i 


■^ •. V 


€t *> ■ . * • .- 1 


il"- .ANTONIl MURETI 

RESBTTERI.J. C.ET CI VIS 

ROMAN! ORATORIS AC POE- 
TM CLARISS. 

DRATIONES. 

EPISTOLiE,HY. 

. MNIQiSACRI, 

f 2? J T J NOVA, 

Trioribus Longe Emendtttior & 

Utuplttior, 

Cum Cratia & Ptivilegio Ekfl. Saxon. 
C I P S I j£ 

lumpribus ViJuE Gochofrcdi Grofsii. 

Typis Cbrilluni Mkluelis. 
Anno M DC IX. • • • ' 

• • • 

« .■;^- ■ ' » ■ ■. V Sr T 
GIPIONIGON^ ; ZAG^MARCHIONI 

° ET S.R.I.PRINCIPI. 

MARCUS tANTOWHS 
MURETUS S. D.. 

|F F E R O Tibi mu- 
Jnus.SCIPIO GON- 

IZAGA.fi autem exfua, 
lauc cxmadignitatc fpc6te- 
, _.„„ , jtur, pcrcziguum j fi ex vU 
ribus meis, medi€»crCi ncx ammOjma-r 
Knum. Orationes qradam funt, vatiis 
a mc lemporibus habits : qvas , ciim 
paitim difperfjc atqve errantcsvagarcn- 
x%_ ' A.» •■" tw. 
. 4y ■^■: P Ti^JE f yf T JO 1^1 tur, partim apud me in advcrfariis ne- 
glc^a? jacercnt, nunc in unum corpus 
colledtas ut edi ac divulgari patcrcr> 
amici qvidam , mulco mei, hac qvidcm 
in parte, qvam par eft, &qvam ego ipfe 
vejlcm ftudiolores , impulerunt. Sa- 
tis fupcrqvc tuerat , carum partim in 
fcholaftico pulvere, atqve in illis, eru- 
ditorum hominum umbraculis , non 
tantum redo , uc dicitur , ftetille taIo> 

fed plaufum etiam & cBi(rYiiLLct(ricig 
tuliflfe : fed partim in illo confefTu , 
qvo nullum habet tcrrarum orbis augu- 
ftiorcm , &: filcmio auditas, & princi- 
pumvirorum teftimoniocommendatas 
tuifle. Sup^rarat fortuna fpes meas : 
qvam fsepiiis fine cau^a experiri , negant 
die fapientis. Neqve nefcius eram, 
morofiora ac difficiliora elle legentium, 
qvam audientium > judicia : fa^eqve 
accidere,ut,qva^ audientes mirabamur* 
eadem legentes rideamus. Sed qvid 
faccrem^ Cupienti mihi jam latere, a- 

mici 
• *■■■'-. iV 
A^^i^t% ici obftitcrunt 5 qvibus parendum, 
it : nc, fi in negando pertinax cficm, 
pcrbias deniqvc id potius , qvam mo-] 
iftia?, adfcribcrecur. Cum igitur inibr 
!ct,ut ederent;ur,libcnccr anipui occa-" 
>nem diu opcatam infcribendi tibi , uc 
mc fie , aliqvid dcprompcum ex fta-' 
is meis, eaaemqvc opera tclUficandi- 
.jiubcii^ scj & Biinticl cujufdam a^ 
pasoff.^ mei Vere cnim hoc di- 
jn,SCIPlO, cum omncs,qvi te no- 
nt} ica ce amant* uc eorum nsmo fic, 
•i fe Audio atqvc obrervancia mi cedc- 
cuiqvam puree ; ego tamcn mihi vi- 
or diuturna &. accuraca notatione &: 
ifervationc earum remm, qvx ce ufqve 

omnibtis amabilem reddunt , fingu- 
cc qviddam praeter cxccros /TS^^ot- 
^ctf, Q^d eft enim, qvod ad con- 
iandas ac dcvinciendas hominutn 
iluntatcs valeat, qvinid in ce omni 

parte petfcdtum reperiatur i Nihil 
: de fununa acqve anciqvii^ima gcntis veffarae aut nobilitace , auc pocentia di* 
cam: nihil de coco illo genere bono* 
rum> qvod ica cuum eft, uc &. aliorum 
fic. Alios & ifta amacorcs habenc^ Ego 
in ce nihil amo , nifi ceipfum. Icaa ve 
uc ille Rex pocencifsimus ex amicis mis 

alium dicebac cPCc^^^O'oCLcriMcty^liixm 

4>LA(ihi^oufi?iV : iu cu, alios eflc, qvi 
& alia in te amenc, mc plane 6c ex antmo 

^i7.0T}U7rim(t cfTc cibi perfvadeas li- 
cec Ac ce ipfum cum dico , ne illam 

3videm dico & oris & cocius corporis 
ignicaccm , qv£ cibi omnium elcgan- 
tiorum hominum animos primo ftacim 
adfpcctu conciliac, confticuens > qvoad 
ejus fieri poceft, ance eorum ocuIos,2c 
ingenium , & mores cuos. Qvamvis 
cnim vere dixic nefcio qvis Poecarum^ 
graciorem in pulchro corporeefle vinu* 
tem : ea camen eft in ce verorum ac folU ' 
diorum bonorum copia^qvs de his Te- 
cunds 9 uc ica dixerim » noc£ bonis cen- 

fcri V • >n finat. Ingeniam cxccllens, & 
>, tanqvamin pingvi ac feiaci fo- 
imncs te digna? artes ita facitcm 
rchendant; utcas nonabafiisac- 

, fed ex teipfo parcre ac proferrc 
ris. Qvo tu ufus ita ut decuic , a 
tLatinaqvc lingvse imclligcmia, 
xarum , Hiftoriconim , Rhetoram 
icione ad Philofophiam , & ad c- 
|vam tibi ab ineuntc state propo- 
i,tibi nunc in amoribus ac dcliciis 
vc eft > Theologiam ca celcritate 
xafti, ut qvx honoris ac dignitatis 
ia confeao ftudiojum curhculo 

ac decerni folent , ea tu nunc me- 
uio confccutus fis, cum adhuc ma- 
1 vidcri poterat > de animo ad itias 
ores diiciplinas adjiciendo cogi- 
Atqve Ut iftius generis ingentum 
vam Ita cflc otiomm poteft ,ut o- 
6 nihil agat : qvod tibi dabatut 
erioribus Audiis except! ac fubfe- 
cmpori$>eo tu, qvafi ludibundus, 
ctcs t in qvibus ingenui adolefcen- 
A 4 tcs 'P 9£t jtT 10 tcs excrceri olim Athcnis ibiebanc ,«a 
omnes didicifti , itaqvc te in cis cxcr- 
cuifti,ut in earum qvaiibci cum funimis 
anificibus , comparari facile pofsis. 
QvidnuHC ego mores illosnios plane, 
m Poctac lot^vunmr , aurcos laudcm i 
Potuitne qvilqvam unqvam bonus te- 
cum biduura vivcre , tuaeqve fvavitatis 
partem aliqvam guftare , qvin , ut fibi 
totam xtatem tecum exigere licerec,opta- 
vcrit? ita tu, qvod rarifsimi exempli 
eft, fummam intcgritatem vitje; cum 
&mma ac comitate facilitate copulaili. 
Sed nolo nunc plura de te; ne ipfi tibi 
moleftus fim. Eqvidem ciim de fcri- 
ptis meis non magnopere laborare fo- 
leam : tamcn hunc librum pra?cipuc 
cupio & celebrari nunc , &. ad pofteros 
pcrvcnire : ut exftet aliqvod teftimo- 
nium iudiciidefingularibus tuis virtuti- 
busmci. In qvo nc forte qvis coram, 
qvi te non noninc (Nam de iis , qvibus 
tu notus cs , nihil tale metuo ) allenta- 
tioni&confVetudini datum el^ aliqvid 
fufpi- 5<^Sii^-.. A§> Self. GOKZ. icetur; DEUM iramortalem tc» 
, nihil unqvam a me verius , magis- 
exanimi mci fententia fcriptum eT- 
ivam ca, qvi detuislaudibus fcripfi. 
c peco , uc me ames : qvb nie ipH 
^iniefficiascariorem. Vale. RO- 
ME Kalend.Maji. 
»5 7 ». 
IN- i.^.^^^^: X o X 

— *— »■ II I I ^— ii— ^— i^M^^ 

INDEX ORA- 

TIONUM. 

I. De dtgnitace ac p»ftanda ftudiiTbcoIo^ 

gid. 
IL De laudibus liferarum. 

III. De ucilkare ac przftatitia liceraramhuma- 

niorum^advef fus qvofdam earum 
vicuperacores. 

IV. De Philofophix & Eloqventix conjua- 

ftiQne. 
T. Pro Francifca II. Rege Galiiarum« ad Pium 

IV. Pont. Max. t 

VI. Pro Antonio Borbonio RegeKavarrz ad 

Pium I V^ Pont. Max. 
yil. De Moralis Philofophix laudibds , cutru 

inciperet explicate libros Ethicorum. . 
VI^I. De moralis Philofophiaencccsfiute, cum 
veniiTet ad earn partem,in qva de tern- 
peranda agitur. 

IX. De J uftitias laudibus. } 

X. De fui cognitione, dcqve omnibus huma- ( 

ni animi facultatibus. 
XL Pro Alfonfo II. Ducc Ferrari* , ad Pium-. 

IV. Pont. Max. 

XllJro 
■ • «^.ii.J:-'- ?■■ ■dexOratiohum.' 

Modern Alfoiifo ad Pium V.PonLMax. 
ro Carolo IX. Rcge Chriflianisfimo, ad 

Pium V. Pone. Max. 
Pro Sigifmundo Augufto , Regc Polo- 

nijr, ad Pium V. pone. Max, 
Dctoto ftudiorumfuorumcurfii, deqve 
eloqventia ac czceris difcipUnis cum 
]u(!sprudetKia coDJungendis ;cuin in- 
ciperctpublicc iaterpretariPandedas 
juris civilis. 
Cor ad mutius docendi.qvo fe fpotit^ ab- 

dicaverac, rcvocatus fir. 
. X>c Dodoris officio, deqve modo Jii- 

rispru^enriam docendi. 
De aui&oritate & officio Judicum , ciimj 
incipcrccincerpretari titul.de Judiciis. 
In reditu ad arbem Marci Antonii Colu- 
mnx.poftTnrcasnavalipralioviiftos. 
la funere Pii V. Pont. Max. 
Dc via&rarionead cloqvenris laudenj 
pcrvcniendi, cumin eloqvenciiDo- 
ftoris locum fufFcftus M. Ciccronis 
Tufcul. Qva:ft. explicaturus. 
L Pro Carolo IX. Galliarum Rege Chri- 
ftianisfimo, ad Gregorium XIII. Pont. 
Max. 
n. Deutilitate,;ucundirate ac prxflantia.* 

Jitcrarum. 
X» XXIV. lo IkdexOratiomum. 

XXIV. In fimerc Caroli IX. Gtlliaruin Regis 

XXV. Ad Gregorium XIII. Pont. Max. j 

Henrico III. Gallia & Poloniar Re 
qvem i rebus in adolefccntia prxc 
re geftislaudat.&c. 

XXVI. In funere Pauli Foxii Afthicpifcopi 1 

lofani.&Galliarum Regit ad Sede 
Apotlolicam Lcgatt. 
f . 


^ 9 
•• ANTONIIMU- 

RBTI PRESB1rT6Rl,; 
'i «T "Civrs r'omaNx • 

ledrgtiitatc jIc praefbtatia A^ 

* ^'bcoiogid. 
ORATIO PklMA. 

RABITA LUTETIiE PARISlOiiaM 
-Non. f cbr; cb. Lit 

CUm omoes mM fingulari qieidarn,iic praecipui 
iaudc djgni videntur , qui in aflcqucnaa honei 
fiariim artium fcicntia opcraii «5f indviftfiam Tii- 
a:mcollocanc, turn ii pra^cfpde , quiVclutimai 
quoilam numiAis affiatu pcrc\ilff , caetcris omnibui 
iiabicis , ad divinarum refmn intclligentiam ombct 
icationes foas, atqj omnia ftudik contulcrufli.Namfii 
iih omniuni, qiuei^ hac imtocnsa rerum muTcrfitata 
iiBtur, unumqu6d(]^)iaturali pcrficiendi ilii ^^^<^®' 
Mivtenetnr: & animus noftc r ad fimilitadincm divinita- 
ftbeffiaus tanto pitfedior eft , quanto propiiis ad illudj^ 
^^qtto diid* &propagatu$cft,cxcmplaracccdit:du!>iti^ 
ItprofeQo lion poteft^cjuiii c4 fft ommum pracftantisfim* 
.&cuItas,quaB,quoadejttS £erLpoteft>cum huflianis VUvina . * Ji /few » M. ANTOMII MURETI 

cUlitat pauiur divinn; tiiturz arfiiiJimacoIIiMdone <le- 
vincit. Deillius mitii fjculutii laudibusi hocfiemo die* 
d^ouncknim e{labi», (jvorum Sca^ud me plurimunt 
valerj&apudontnes pcnequc valere debet autloiitas* 
nonuc »s qBidem UngilUtim porccnfcrc onine(,acflore 
oruittfiit conveftireconarcr,(quod & imperare iniqituia 
^ec,.Sr fuicipere icmerariuni^ fed ut ex eirum iunumt- 
nbiliijopiapaucaquxdasi feligcrem ,. cle<]uibus ez ttoc 
ampli ji mo loco, V obis 411 die luib* cxplioirein.Qia de re 
nun mecum initio agcrctur , rerugieoani ecjuidem tanti 
onerif inagmiudinem,vcritusneidein mihi concingeretj 
ttiqd notili.olim SopbifiEftpud Annibatam de rebuf bcl^ 
Jicis Ionia iccurataque oraiione ifputanti contigiSe'di> 
chur :Iihonioadolefeent, Sccuitiicxcem rebus'latit 
cenuiterinftnidusjtuin in hoc gcnerc penitui rudi^intc'f 
tot ernditislrmonriros, ad dicendum ie rebus divints a^ 
Ci'ejercr-, Illud eciam liic commovebat> quod prxclare i 
Platonel^riptuiiin<n'eraiD, orationi> & ii; rcbi);, (ju£ 
orationeirafiantur, quindam inter fe cognation em in^ 
^pxdtxe oponcrci ex quo facile inielligcDam con{eqvi> 
U^UdXes divinaiprodignitatetradandisdivinuinqvoiU 
dnurequireretur oratidnis genus. Ai ilia quidem, re ad^ 
Jutcintcgra: fortailii majore quadam cautionc provi- 
^nda.rucrinc : nunc quidem jam femcl alium ingresfis, 
ouxnoicumquetempenaiCxceptuTa ell, veil nuuirUBi 
^dcndalunt. Illud modoantequam uUeriut provelurj, 
^vobit fo^ninojcre coDtendo,ut quango omne nuHi per-^ 
fugiumiaveflrabonitateacclcmeiitiifitumelljtenuita't 
tem meamvcflrofavore, & filemio fublevetis, quo mei 
oratioliiive]uiilecundis fubvedaventiijquemiibipra* 
|>ofK)t port'jm (acilius cofifequatur. Atque uthincez- 
ordiamut, li ilihil diceicmui giliud, nilieani) quz anti* 
OHiiflmo vocabuloTheologiadtcitur fcicntia eCe qiULii« 
oBiiijquzidiyinz^pieiitiae tHelauroV hominibui recluide* 
{IKtiFiViw iUndjttt o^o^|Ii^[iii4o confiuctj quanto snT* ' i^:* Httoipliriy IcfifiBgnias etiamfibi partes accurate 
■Itodis* scAorihia conGderaadas putanc : ita no$9 
li pffsfiantisfir&je facultatis partes paulifpcrexcu- 
olucrimus, tumdemtim.qvanta illiiispuichri udo 
eUigimus. Theologia igitut, viri cruditisfimi , ut ^ 
ibas noftris accepimiis, duabus prjkfcipuis parcibus 
netarjqTaru:u una in Icgepofica cUjalterain Evan- 
. Eft vero ea Iex,dc qva loqvimur, non ab humano 
&z conliiio, ncqve (imilis carum , qvx hocninum li-> 
; ftaruuntur , in qvibus mulra ineptc ac ridicule^ 
ilia eriam impie ac nefaric (Jincita repcrias, fed pri- 
]Tidem abillo hujus univcrfitatis pircntc ac opiti* 
o , in omnium ho minum impre(l*a atqvc in(ignita 
5,poftetiani ejusdem Dei digiro in tabu'is infculpta 
:if 1 ne improbis ulla pixtendendx facinortbus luis 
inrisoccafio relinqveretur. Cumqvc earn in duo 
ncapira tribuere liceat -, eoruni prius, qvxadcul^ 
uniniaisy pofterius, qrx ad tuendam hominum inter 
actaccm pertinent > omnia fumma brcvicate comple- 
im Acqve nine vel inprimis natur.v noflr r imbecilli-* 
li lieet a^nofcere* avod cum bauca admodum^ eaq vo 4 M. ANTO^n MURETI 

dcducerct, noininaife videattir. £ac nunc LucianusMii- 
cjuis: ptcrt'ricet irontem : & dicat vllamefl'e legem j quz 
cum bac icgc U;la ex parrc comparari qucat. Quid enim \ 
qvx Deum iinjnortalcsportenca in omnibus omninb legi^ 
busjfi abhac difcencris, rcpcriuntur : Quarumaliz fur*- 
ta^aiix adulteria,alia: ctiam quadam mulco curpiora per- 
mirtunt,ut nihil penc tarn rurpc lit, quod non legislator 
aliquis liccrc volucric.Hanc vero iapicncisiimus illeMo*- 
res>non Jove quoda comm£ntiuo,uc Minos, no abApol- 
linc,ut Lycui'gus: non ab AEgeria, uc Numt- fed ab co^ 
quifolus v^cri Dei nomine ccnlcndus eft , (ibi per manus 
tradi;am accepit^ita numeris omnibus abfolutamjUt nihil 
neque immutari) nequeadjici, neque dccrahiposfit. Sed 
ta tamen^uciantea dixi, morbum quidem noftrum com* 
monilrare ac detegerc nobis poteft:dcpellereeundem^c / 
fanarc non poceft.Morbiaurem cognitio magnam ea qui- 
dem vim maximumq, raoraentumad vires fvicuperandac. 
kabet) neque tamen :anfum,ut ineapofita (int omnia, 
Quare Evanoelio nobis Chriftusaperitur^qui^ modo fir- 
ma in ipfum nde nitamur, non vana ilia quidem 8c otioft 
quamraultiflulcc & inaniter jaclant,redrolida^& bona*- 
ruma^iQnumperpetu,6t(rcunda>nos,veluc humeris fuis 
impofitufi totlit in calum.O rem omni przdicatione mar . 
jorcm ! O nunciu^ verc jucundum & kctabile iCumhu- 
mana natura primi parentis dcprcfla lapfu , pellum totlt'> 
ferret ur, tan tafujfie inFilio Dei clementiam^uc delapfiis -j 
c ccelo humanam forma inducre voluerit, uc corporatut '; j 
ac carne tedus^ infinitis fefe lahoribus^ut cruciatibus) as- < 
Tumnis morci deniq^ deterrimr, atque acerbisGmx expo- j 
dierit^qtio fudorc ac fangvinefuoabanimis nofVris du-; I 
hsfimum jugumxternxdepetleret fervitutis.Tenc,Chr»»t , 
fie optimc,ur nos liberaii cjufa alfereres manu omniu da*t 
minus cum eflbs^fcrviformaaflumlifle- Tone, nobis quie»- 
Xtm tuis laboribus^libertatem tua (ervitute,vitam deni^. 
^amorte peperifl'ej Adninatur biftorias vetcres Pytha-^ j /. 
.datn>quile pro amicoiucauJlupiiUvadfliB 
loaelt: at hoc (juantoadmciibiliusctiiDet 
laue ipfiuDtUt aos inerico Doilro iiiimicos li- 
ipcretfiippIiciiT,toc,tainiJira, level (lifiui 
■(pera> &' horrihilu [iiliinere voInifTc '. Ec 
,qiii altat omnej,G in unum confcnntur,fa- 
CjCpuifta Tain pu!din,tam admiral) ilia, tam 
iiur , ulto modo camparanda; pucet i Hxc 
OIiiniCBra, AudiO) contencione dignisliina. 
»numl>beralKVo»nda ,'uJm l.bcratm. 
■ catena eft , qoa cum crrlei'tjbu^ tcrreftria 
Hkclcala illaeii, quam alien per cjiiietei^ 
n^ikrdia vidit , cu]u^gradit>ui in caluiq 
iCfttque i!HcDeu^ir.iiif ri , aiimirari, iJr- 
xateta f^mc'.ipfum ex aueufjtliino ilio mi- 
Jl^io, fcfeque accammodJiuemad humaa^e 
.amiii-atem : rurfu^tju^ cundcm dctunfluQ) 
-vaadorum morta'.iuir. provintia , fpoliatis- 
& remomui hurnana cogiracionc fublimio- 
Dilubliineinraptum > va^latumcjue ac (lipa- 
liiiigentorum c.incinetitium,ti3raliominum 
:/imis illis SatinT .:rj;aru;ie erutorum mul- 
oacp^enotriumrrhTCtrlurn ingrcdientcm, 
t muri pane, fed vj'lvi; lu;> '"in^uine i^clu- 
m nobis otimitu'aperienrein.A"(I;Ii^c<jui- 
:eiu!modi funt , uod excttandum ittftani' 
quemiiber rorpen'cmanimiimfulliccre pof- 
,iamen ci cam uberc cii:ipo,3lia qu3;dam}ni[i 
jDrofcramus.Veru enimirnilaffirmarepoU 
aaitixtini Tiri,i]uemadmfidum Platonici ele- 
tcorporibusCCTleftibuiqoendim velutiflb- 
:einferio>-ibu? qundam vtlun Ucem effe 
na rcnun omnium engnitionc dignarum 
i florem , jnalii* rcicnriisfaci;m tontinc-- 
e lU hinc noftra Ce primuin cSc/ai otiun. ^ M. ANTONII MURETI 

■ I ■ ■ : . — . ■ < . 

quis nefcit, quantopcrc fe in per(crucindis rcrum princi- 
piis vcreres Philofophi torferini^qudrnque nihil, (i res a4t 
verutn exigaturjeffccerint? Dum jliu^ niund\ixn hunc> §c 
quicquidinco vclafpcctabilc,vel trafiabile continctur, 
puiat exremerarii quadam. minutisfiniorum corporum 
concurfione coaiUiire:qui ii vel unain carum , quas (bm- 
niaba,t,atomuin cerebri habuifler, nunquamiltatam ftul- 
tc,incogiran torque rchpfiffet : alius artcrnum cfl'c cum,, 
ncque dcfiturum unquariu ncquec:;orcium duccnccm tb, 
ullotcmvorispnncipaiUj^non a^imadvcrtens hac ratio- 
neiilam, aquaipfc rantoperc abhorrcbat, inHnira*emia- 
duci: qui vcro optimc fenfiflc crcduiitur, camenDco vc- 
luti omitcm quandam matcriam adjungunt^quafi ut arti- 
fez^iraDeus fine materia nihil posfir ctScerc.Quid Thco-. 
log! : hujus univcrlitatis autorcm efie, ac cffecrv^rcin De- 
um, qui cum innumcjrabiiibus feculisantecesliirct 3 quo 
temporis pun^o^ipfi placuit^mundum hunc,& qu£ illiuS: 
imbitucontinenrur, fmeullis veCtibus , fine uiiisftrra- 
mcntis , fine ulla materia , vcrbo tantum ac nutu fuo ex 
nikilo architedatus cfl : eundemque asiidue fui bonitate 
ac prudentia courinet^modcraturs fovet^omncs in co re- 
rum ac tcmporum varicrates,vicis(itudines efhcit .Qvod, 
fiatos orbium coeleAium curfus, quod certas liderum tra- 
jcCiiones,quodconrtitutis,vic;businngnes ac notabiies 
rcrum commutationcs intucmur , hxc ik cxrera. omnia^ 
ad eum modum. non fortunx temeritate , aut vi ulla ma- 
teritv dirigi, (ed divina providentia temperari. Contem-. 
piemur &: alia. Quid de animo humano. Philofophi^ Aliut 
eum cor ipfum ellc dicit,aliu«; cerebrum , alius cordi fufr-. 
fufum fanguinem , alius fplrttum. innatantem fanguini, 
alius harmoniam quandam> alius eum ex numeris confix 1 
ci> alius exatomisfUtmihiquidemifta coniidcranti ccr- 
tamcnaliquod inlanix fufccpilTe videantur. Ita cxhoc 
tam confuH^ > tain vano> tam multipiici tcierrimarum 
^plnionum vcluti cinno j nihil i'erc colligcrc poiiumiis 


'^ i fempcr cripiofiifinum melTcci hominuin varieiai^ 
niiumruilTe.NamnoDDullt quidcm m ilicunCjUt ear 
re ram (crij. rifum captarc ikjuc aucupari putei ,U[ 
id DicxarcIiumPhcrecratgs,ifuiaiiiniuin nihil oanio9 
; am teniit, Veritas credo, ne quii poilec cam abfur^ 
[&tue dici. ucidnemo diiiFct i-hilorophoruni. Ill^ 
ro nulto eriamapudeos pcrturbatior, atquc implies 
trquxRio efl, pcrnuneatiie aDinius corporci; folutuir 
iculi^iia <]U) corporurxi idcmCt jntericui antmoruiq, 
iknruf iaierirc eai pu;at , ncfas I'arus > cum tarn rauL-' 
5bi cum fuibm coQveiiirent> fc hoc uno ab eis tnter- 
e. Siaia Longam eit viuni j uc cornicibus , fed nop 
rpetuam tribuunr. Pythagoras vero |ucuntiu( eft, qt^i 
nunercillosquidcin aocel ] Ted ck corportbus in aJi^ 
tpotim'ignit, ut idem Rt {arte hodie gallus galling 
U)^[ampiire belli Trojani fuerac Agamennioa. ' 
lid PJito {Quid AriflotelesMe hoc i]uidem iUud Uo^ 
iKuindiupotcA: 

ituritatc cnim fe invftWent fui in neutram putem 
is apen^ propendet,nt p:n^ in kgemSolonii inoirrt- 
Tideaiur:illeauieui praxime quidcmomnium acccdic 
rcriutemi fed etiam multa momacia admifcetjUt non 
fbrde' tlicant , qui eum dicuiit poeticc phiiofophari, 
tid porro dc iitdent rebus Theologi^Animum hominiE 
iplkem quandam & individuam elte naturam,ad exem-* 
r divinitatis eiprdlam,Eiceiort&) pircicipcuij nme& 
eritui eipertem,qur eorpore fotura, li fc puriac 
gefTeric ,in ccclum evolet ,xEernamillicDei beoeii- 
iiieotarafcUciUtciii:linrcmalit,iiEq^ iucipiabilibus 

^ » 4 «?•: * M. ANT6^1[I moreti 

inipiditaribus corrumpendam dederit , ad inferos nun- 

?um de^curis dtmnanda fuppliciis deprimatur. Quod 
qu« dcDeoa ba^butientibus PKilofophis diAafiint> 
Cuznfbiida Theologorum dodtrina comparare coliibue- 
rir, reperieniushosqmidem.certa omnia. & explorata,& 
lkIutaiiatradere:ilIo<; vcro neq^fatis quiddicant intelit- 
gere, &: credula ingenia pernicioG^Qmaruin opinionum 
iaqueis implicate. Itac]; quod Homerusdc Tirefra : Cata 
it Sciplone dixit, 'dehidcTheologiadicipotefl,cam vi*. 
delicet fapere fo.a) rpliquas difcip.inas^velut umbras per 
inane voiitaptes vagari:Qupd fi quis earn, quz ex levio- 
ribus Audiis percipirur,amn?nitatein requirit^ne cam qui« 
dem in feracisfimis Theologix campisir'uftra defrderave- 
"^it. Nam fivepoccicis modulacionibus aures demuicecc 
meditamur, quis unquam ita in hoc generc exccHuit, ut 
cum Davide comparatus non fordeac I Ni(i forte OrphC'- 
iim, Homerum^Pindaruni de ievislimis plerumquc nngis 
verba fundentesaudire prae{lat>quam ilium Deo acceptiit 
( mom regem, nunc Dei laudes plena kilaritatis orations 
referenteiv. \ nunc e)u5dem auxilium in fummis fuis dif- 
ficultatibus ioipiora^em > nuncin{cdancemimproboS) 
nunccommendantemprobds, nunc eaquaemultispofiea 
fecijiiis contigerunt> ita fubjicientem oculis , ut nullus ca 
ipelius Apelles in tabula expiogere potuiflct. Slvehifiq' 
rixcogmtio.njducimur , unde veriores > undefcitudi* 
gnicreshiftorias, quam ex facris Uteris repetcre poteri- 
n^us ? An vero fuavius cA cognofcerc^QuidCruefoin Me- 
4os,quJd Pyrrho in R,om^nos expeditionem par^nti ob- 
liuyc ApoIio,qu3m quid Mofi ad Pharaonemsquid Samu- 
eliin Palxfiinosproncilceati) aperteac perfpicue Dcus 
jpfe rcfponderit! Quon^odo Regulas a CanKaginen(ib'» 
quamquomodo Servator 8c I^ivri^humani generis Chri- 
STus, a Judris omni crudelisfimorum fuppliciorum ge- 
9^1:^ divexatus {ucrit^Juci^ndiusnc > auc iruduotius arbi- 

tra* ORATIO t trjmur,iiiic!Hperc,qUibu! jmbus A(ryrii,Per!i,Komi- 

tiijCa^rerac iiittonct ticvicennlji^u^ni (]u:biu augudislimi 

illirciigionisnolirrprtneipe!, s'lujue deinctpj innujn<- 

nbilcs eorum vcliigia fecuri, ChntUanx ditioms cermi- 

nni ampliavcTint^ O hebccej,{lupHlo-',iut, ut veriut di- 

cam tnuferoj ic pefili[os,(i qui hirum rcrum fiiaviratenii 

fruflwnqiie not! fenwunt : Contri veri o:cr & quaicr 

b«atosii)()<,()uoruii)hacIl a6'c&it) fnimiis ut Ruft^uam 

fvaviui,(^ujaiiiihisftu<iiis <;on(jU^crcai:,iiOTicoiaui ini- 

niuo iligniiatum, lut tlu^^arum cparo adirii (iiis , non 

tos vol«piJtuil-eccbrtenio!iiurB,libcn8« pravii omai- 

bui cupiiiitat'liui^o'titiicvtllopcrenni pu'eo aquamZ' 

ternx vitr efTeftricem hauriunt : ex iilis perrietuH yiren- 

tibutcampi; fiotesfuivitCtmoscqlu^iuit , ex ijuibuiqui 

ftdcrct alfantw , eorum nuoqusm eft brtrmormiri 

fuaviras ; Pcoferviunt, Deo a(lhircnt,ejin tanium glo- 

rir velihcantur, eotruuntur, q^usgueoiimpJcnepcrce- 

pturifunigaudla, ea jam mencc ac cogitaiione per- 

cipiiMic. Ergofive.d'imi, live fori? verfentiir, aim Deo 

tjliduecolloquuniur, iiveprofpcris rejum uianturfuc- 

«e!(il>us,eidcut profrierinris fiiJc luftori gratia! agunt'; 

five quideit advcrriaccidi[(quamquiinGuidejusmod?vi- 

risaccidcre advert quest '. ) Sednmen uqutd eit accidit 

cant(nKniiii,qua; vuI^itadverU; vocat , neque, in4i- 

gnantur, neque c.indduni animii, fed verbo divim feft 

IbUntei qnioquii! dDeo immif'iturvCu'DDU beasf-cii \rt~ 

• CO habetidum e(re ducum. PcoDeatn tmmonalem f 

' quid eft, li hoc non eft felicicer vivere ^ 6( ip lerrii 

;, vitam cold^iftqi tmiuri ^O vitz Theotogia ihx , o vir- 

j' tutum omnium pareiw ,^ vitiorum expulirix, fl^mo- 

rum liberatrii ! Qjid fine te noft modo no« , fed 

^ omntno vita kominum effe potnilTet i Tu depr^vatat 

; impuritlimit opiDionibu; lioi^ijiitDi merftfs ( velut de 

: btegro intcrJ»olafti ; Tu ififlraftoscUilipatotque variii 

L , 4Worum cultibus hominej , inuniut verr Religioni* 19 M. ANTDNII MURETI ibcietatcm convbcafti : tu magiftra morum ac difcipli 

fuifti } ac veluti Sol exoriens nubiumcaiiginem dishp: 

y^IudindusyquodCaftoris & Pollucis dicitur, exo 

fiio maris rabicmplacatytempeftaresque difpcllit: ita 

divinitiu czorta & tenebras ignorantix disHpadi) & i 

tuoialucari fulgore proccllas vcterum rup.crAitioni 

AlpuliiU. Tu nobis vclut Helicc>au: C.ynofurj qu.v 

am es , ad quam univerfin navigacionis, id efl , vicx r 

flrx curHis dirigatur.Tu ignis ille ccelcftis es ,, quern i 

rus illePrometheusyid eft>CKnfius in terras attulit > (i 

qxxo vita conftare non poted, Tu vitx tranquil Iitat< 

largita nobis es,6c mortis terrorem fuftulifii .Bcatos ij 

turqui adte , tanquam ad potum>. confugiunt : beat 

qui fe tibi a veneris unguiculis penitus totosque tradut 

miferos contra^quijuc proci Homerici ,. ac^cillarum am 

ribus irretiti, te9.quz omnium artium domina es y neg 

gunt. Tu enim earum rerum fcientiam preficcris , qv 

rumplena cogniriosternambeatitatem, ignoratioartc 

numcxiciumhominibuspollicetur. At vos^viri optin 

quos partim hujus prxltantisfimx difciplinx verticc 

confecutos,parr.imUHu$ (acrisimbutos atque initiati 

vidcmus, madi,inquam) ma&i animis, neque vos aut ] 

bor deterreat, aut voluptates avocent, quo. mii>us in i 

cratisfima iliius adytt penetretis. Vobis enim vigili 

rum (tidorumque vellrorum & magna hie inter homin 

prxixiia & intinitis partibus majora funt in caeio divin 

^us confiituta. DIXI. 

De laudibus Litterarum^ • T O RATIO IL 

HABITA VENETIIS MENSE 

Odobri anao cb b LIV. 

QVA OR ATI O 11. u 

QVAE iinguli hominibus iddicendum a«eden- 
[|bii$ timoremt'icirecoufueverunt , piitciam' 
pii^limi t vosquc c^uri Live; oriiatiiliinii » mi- 
|ii ftic hodieiiio die objiciunc unirerfa. Sivc 
cnim toci anplicudo ifferrc pcrturbaiionit ajiquidpO' 
tc(~.,.Vencciisdidmtu :iivt ludieiitiura digDitat, magiu 
Icdiilinioruin hoaiiuum aiiAantc (re^uemia dicimu? : 
five ipl) OTadoois meierU dicendiijue conditio , iii diet- 
musiUtfit nobis code Bvtetniiare dcingenio, dcdociriiL9> 
ejc gloria, ornarocnritque omnibus in ioco litenrum cer- 
tiinine pcnclitandum.' yencciit dice^e ,li qiusquam eft, 
qui parumpuict,mnineccGc efiLamaxintuumicarun" 
dcmq'ieioto.orbtnocislimarum rcrum ignoratione ver- 
fari, Ecquis cnimcllliodiecani inacceJTus', fam abomai 
hominuniconrarEio rtmoius in terris locus,^uo non hx' 
juspnilaniislim* civiiatisfaraapervaferii '. quis popu- 
liis qii^ gens , quxhominum ratio yeltam, immanis at- 
que barbara , vcl tam exculta^ disciplinii Mque artibtu, 
qiiam non jam qi^idcm florcntisfima yenetorum ILefpu- 
blicancn gloria inodo&fpkncjpre nomini«fuii vcmm 
ctiam admtraiionecompkvcrit ? Ha:c vero finnamenu 
Reipublicx, bxc orn^menia Italix^ bxcvinucumomiti- 
um ,, iaudandarumque artium pratclarislima Iiimiiui4- 
luentejiii non commoveri, tantuin idquidem. e{l,ut, noB 
^caminmeaniharc roediocriiatem ingcnii jledvix ,ia 
quenquamKominem, quLE cxterorum de fe judicucxu- 
iDcfcat , cadere polfc videaiur. Ecenimfielbquentiifi- 
mot oiimviros, acucpimus , cum addtcendum veniflcnt* 
uniu! Principis afpedu iraconcurbatAsfutSo., ut ob- 
nuicfctrcnt : Quid mihi tandem animi eflc, o^net* 
quinequc comparandus cuuiillis orarino {urn, tcifud 
vosdtto, Senaiorej amplisiimi , ad quotcumoeulorunt 
convene aciem, totidem mibi confeuum principum vi» 
4eot intucri f Ac cxicii qiudcm Izpcidumcxculatio- 
■ ■■ - ' ayfl. 19 M. ANTiSNIII MORETI 

£>detatcii> conv'ocifU : tu magiftri morum ac difciplinx 
fiiiftt ; ac veluci Soleioriensnubiumcaliginem ctjsfipu : 
vflujinduiiquodCafioris & Pollucis dicitur, exortu 
ilia iiunsnbiemplacat,teinpelliTeique dilpcllit ; ita tu 
divinitiit cxona & tenebiai ignofancix diilipafti, & iUo 
tuo filutari fulgore proccUas veterum fuperAitionum 
Jifpulifti, TunobijveluiHeliH;, au: C.ynnfurj qu.rpi- 
amesjadquatnunivcrfinnavigitioLiii, id eft ,i-i[j: no- 
Itrxcurfus dirigaiur.Tuigniiillc coelcHisei^ (]ucm vt- 
rus ille Prometheusjid cAjCkriAus in terrai actulit , Hae 
tpo via conflare non potell. Tu vitz traiufuillitaTcm 
largita nobii ^5,& mortii terrorent Cullulilli.Bcatoi igi- 
turqui adte , tanquamadpotuin,. confugiunt : beatot 
qoi le tibi i Kneris unguiculis penttui rociuquc iradunt: 
nireros con[ra,qut,ut proci Homerici , ^ciUarum amo- 
ribui iireiiti, tc, qux omnium arcium domtna et , ncgli- 
(unt. Tuenimearumrcrum fdentiam prsfifcrJ!, qva- 
rumplenacogaitioxtcmambeatitatcni, ignoratio xier- 
numexitimnnomitiibufpolliecEur. At vot, viriopcimi* 
^os panim hujiis prxflaiitiiflmz difcipiinx rercicem 
confccucaiiparr.imiJtiut facris inibucos atcjue initiatos 
videinu'g inacli,inquam, ma&i animisi neque vos aut la- 
bor detcrreaT,auc voluptaic^t avoceni, qua miiwiinlS' 
craiiiliiiia illiut adyta pencrretii. Vobii enim vigilia- 
rum fudortunque vellrorum &' magna hie inter hotnincf 
prxinia & intinitit partibus oiajora funt in coclo divini- 
5111 coniUtuta. DIXI. 

De kudibus Licterarum. 

ORATIO IT. 

HABITA VENETIIS MENSE 
Oflobri aimo cb li LIV. 

QVAE Cp^iiclttaBdum. ycnetii) diceiie ^Ci qnii^uuii eft, 
nunpKtM'jCtnnncccire cftiAiaaxunuum, oma- 
w,vitc\orbc (lotiiJimanun rerum ignontionevfl^. 
U^^i cnimefihodiejam insccefliii'i, tainalkoiiui 
imn confonio rcniotut in terrU locut^uononlim- 
cflaatisfiiitK dvttitisfim pervaferit i quii foft^ 
m gent ,^ (]ux homipum ratio yet ata^ inunapii ac- 
irbaras veltamexcujtajdiiciplinii atqueanibiu. 
non jam qytlem fioreniisflma yertetomm, Kc&w* 
songloria modo&fplcntlpre nominal fui, verum 
adminii one camp ievciic i Maec vera finnamcnn. 
ibliccj.lizc orn^enn Italic, faccviniitiim,oiDnfi>' 
^u4|iwlaruiiique artiBm. prxclarisGma luminai^ 
4pi^iioilcoiuaioveri^tintumi<lqui(kci.cfitUt, Bofa 
lin mom tunc mediocriutem iDgenii,redviK ^in 
jpamnomifiem^iMiae cxterorurotle 1^ judiiaaezu* 
If (.CtdcrepolTevideatur. Etenimfielb<]iiCiitii&-. 
l)limTiroi,aecepimui , cum ad dicendum veniflca^ 
t ^inc^ arpe£tu,itaconturbatAsfiiifle-i ut ob- 
forcnt : Quid mibi tandein animi elTc ojtonet* s» M. ANTONII MORETI MM* aem confugiunC; ut fe, cum tenuitatis fuxconfcii eiTcnt, 
tamcD vel necesfitate,vcl ofHcio impul(bs>vel amicorum 
five predbus, five tempore aliquoacldudos,<iiccndiinu- 
nus non tain appeti vide , <}vam detre&are nonpotuifl'e 
dicant^qvamtotam rationem nobis hodicrno die ipfarei 
natura conditioque pn-ccludit. Non enim detredanteS) 
Jed ult.ro nobis dcpofcentes banc dicendi provinciam^ ad 
cam non aiienis prccibus pulfi , (ed vcftra in crcdibili 
benignitate adreis(i fumus : ut fi minus ex aliqua parte 
softra vobis approbaca (uerk induftria , caufa nulla lit, 
quin omncs accuiandam potius noftram temeritatem, 
quam inibedllitatem {ubievandam putent. Equidem 
cilmScab ineunte ztat e, cum domed ic is excicatus exem- 
plis » tum ipfe hortante nacuFa , Koneftarum artium ftn- 
^coluerim) & ubi phmum per xtaccm licutt, qva: mihi 
■BQO ipfe labore pcpereram^ aJiis tradere ingrcflus,novc 
prope jamannosyinhac dicendi, ac doccndi exercitatio- 
ne confumpferim , tamen fuperiorailla conHdcrans 9 ita 
commovebaranimo , facile ut hoc pQtucrim abftincre 
con(tlio> ni(i me hue fuQiniiveftra (ingulari bunianitate 
concepta (pes, & magna qux^dam approbandx vobis , fi 
minus eruditionis , at cerce voluntatis mex cupiditas 
impulid'et. Ac mihi quidem, & cujus rei causa in hunc 
locum defcenderim, & ad quios verba f'adurus fum^cogi- 
tantiprorfusita videtur j nulloin argumento meam 
commodius orationem polVc verfiir-i, quam fi, lirterarum 
dilciplina quantum non ornamenci folium , venlmetiam 
prxudiibenetempcratis civicaribus affcrat, tilmadhibi- 
CIS rationibus , turn ctiam exemplis, atquc ex veceribus 
ficulis rcpetita mcmovia exponam : mimmc id quidem, 
quo vos, tales viros ,commoncraciam , excellentibus i 
natura ingeniis praeditos, 4 fiudiis liberalium dodrina- 
rumtruditos, i diuturno asliduoque magnarum re rum 
lifuperitos : fed quia libentcrfacio, ut,quarumarttum 

pcr- •». 
©RATIO II Its facsiia unuiiK|Deinque veHrUm vehemcntcr 
onAatt caruDi animoi vctWos jucundi conimemo-> 
e<iclcrteni.Quxcuaii(arcliabeant, mihicjue ipfk 
-dclcSxiiicendumtiiiterix digniMs facii nugnam 
itian ladura rkjeitur i lamcn magit conliieru^. 
BOKjUodiia uaccl^iriurB judtccni ,petam 3 vcibis»i 
« res pultherrimaj htem ontione compFchcndera 
inci I exigui Temporis acteniioneni ne denegcm^ 
t omnino vis, magnumque momentuBi poiitum eft • 
ri;, viri aiiiphtlimi,ad confervaadat bonin^uc to-.- 
das otnni bus civil 31 c-t. NavDcum fejiricai publi- 
[(tamliijmanaoniiiurcferMidjfuiic, e'lingulontiB'. 
I lelicitaic conAci : lingulorum auiem felicicas in [ 
^nd>,eiercendaque vinute prxeipu^ li(t Gr ; '& »A. 
lam vinmem confeqvendinijiietcdkmm quandaia ' 
rlionem adliibeant literx,iltud protedo confetiui-r 
,nir; tn giia litcranim caliuri vigtral ; Aoiere abfo- 
vitas nulla pnifit.FcinicevobitaRtvonilot^miier) 
'hoBifna; -panei -^ ornaem pabliaoniBt' t^cofoaat 
aten; oranea inlVituendx vhc ririonK' SCffMr' 
&coghaitone perciirnte:)iutU»m omiiinoi«p«vi 
,'qux noaiia literarumiuviliDiiidigesti, 'itcacff 
tftultnc , Soiem ipftun de mundo fuBuliSc WtM"! 
ix<noi,ubi pritnuR) iirmius inndeiv., tt^uc srn*i 
ItJoqtii cccpimus , ^e ipfa prope nutrieum accear 
ifen, ntiitatione qvadam honefiitlimzrolnpiiany 
Rt > dleiittj' praxepiis ralntwrrimii complentd 
tntilB Tbenvdiccndi , verikn etitn bene vittnA' 
onftrant viai t eidtant in aniian noflrit igA*i 
^lonx : rancvi Etin virracc iplandor , -tgnnita j 
u defotmitai g edocent ; qvx qniftneibeti^p**! 
abjberint ; ii nunquam non poftea Scvittituipi*'' 
^tsonni Audio re iu|ieiir, & ofliciilioBefiMtnpiAJ 
'Cm rcbuialiii oninmus'^ ant^onent. Ut aurenl' 
ea^e^Qiitftfpct mt&s ^tVA \9WU s<lic|ux yiufe- 
txfps- 14 M. ANTONU >fUREtl 

exfpedatiO) ab educicione pnencix pendet. Vt vcro in- 
fomam illam ineuncis aetatuix temeritatem robur ado- 
ie(centiae excepic,qvae tandem alia res, aut anifnam prae- 
ckraraiti renim Audio kccendere , aut cflfercntibus fefe 
'Oipiditatibus , quibus ca -pars infigniter agiuri Iblet, 
frenbs injicere , pneter litcrariim 'tradationem,'poreft A 
Themilloelefn o!iin>cum fbmnum capere adolefcens noh 
poiTetydice refolitum tradun^^fe Miltiadis trophxO) cjui- 
cfcere volenteni) excitari :quaht6 eos acrius incendi, at- 
que in flammah hectfle^ft>quiquotidie non unius,fed in- 
niunerabilium hominum virtutc prxftahtium trophant, 
non c marmore conftituta,ad exigui prxdicatibnem tern- 
porisyled ad omnem xternjtatem commcn data lite ris in- 
tiiencur^ Nequt vero pertimefcendumefl,neaut labora 
finngancur,autVoluptatis 'irretian;ur iilecebrii ii)qvt 
OBtatnTux florem litcrarum (ludiis 'dedicandum eAe lU" 
tnenint* Tanta fiqiiidem eft oblc^tio pau.atim acqui- 
rettdacognict6ne -reruih iefe palcentis ant mi, ut ea , qiii ■ 
fniontutiab iii neque Jaboris txdium,neque avocantiBrii 
votnptttumblanditic fentiantur. Itaqne iapienter Poe- 
tCiXttmcaBterdsomnesDeos Veneris Imperio fubdiiiit^ 
(enCfin Mtneryam:'m6do & in (ludiorum prxfidesMufat 
nibil.^^ nihil Cuptdini juris tSc votuerunt. 'Qvin etiaih 
iUuilabissdemiiiembria: proditum eftjjafbnem oiim,cjr* 
terbiqne Argonaut ts,cum earn infulam , qux aKaitivhr-- 
ttfe^orumq* copia noraen invenerat> prxternavigarent 
periculumq^ eflet,neinolli,ac dclicato Siren u c<Lntu,qnae 
cam infulam incoicbant^ad txitiumperdncerentur'.unom 
in Orpheo perfugium habuiflfetqyi^cum aficdiffet in pup- 
pitfimiilq-^ fides buindis impe Here digit is^fimulvocem il- 
Moifqut rupes nemoraq; traxerar>^pHcare ccepiflfet^tan- 
tS fimul aures animosq; audientium voluptate complcvit 
tit|tmSirenumyocibus nemo havigantium moveretur. 
Hoc figiAentoquidtandemalitiddoctislimi homines,ni(! 
id 5 quod not voiuNausj iodicaruQcf Fi^nda fideiicet 

illk ■' m *:a: ORATIO II. It 

. puppi fedenuti chvum Tcacntimuhiteot mu- 
; iisqvc przcipuhpartibusnecefTariodefutuTas. 
im duo puUitoiuu) lempotuin gcaendat, u> 
istalccrumhelli, qvocum alterum lumper op(a- 
herumaunqvimopiabile jnonnunqrjoi necef- 
qvoaiodo,ut bancpanem priore loco atiinga- 
*ix civibus jura dcfcnbereiijvautuin I'uiqve tri- 
□ (it intelligere, civiuinrmeirie>lisli(iia cooipo- 
:rbipublice facercjlentioncicumlaude ecrerci 
itencre, f<U4XMpro^i»Te,4]vi>iin omnibus r*- 
ioptimulit,viilere, ikexaliU ali:i coIUgcre- po* 
[iqvilixc Sbide littenrumfontibu! biuricn^ 
iiilbiBiveric i Nil! vefo eormnrecipieiidUfen- 
0, tjvifieripuiant pofle, ucqvi Riip'jbl. prxsA* 
clittcrarumfiKXpcrSit^aim adeis rct,([U3s mo- 
lenvimus > aliena opera aoniBCoininode uiitur, 
• T.ManliumTurquatuiii, menmrix prodimia 
conful decUruus fuiifec , exculaile valetudinci& 
mi& AimmuialmpcnUiiidetrcdaQeiqvodia^- 
jceret, cicipica ic fbrtunae Cttcrorum commit- 
ucniioculit omniigererect^Tctur : qvi aliens' 
uaiaomniautinecclTsIiibcEuiit, lirici-; adgu^ 
los t-ereros idonei videbiintur? At oculorum 
luminctjrcrjte? nihil pnihiUct , acif iiigeijiiet- 
ura ceracre , optimeqve confuiere : qvales in &-• 
irefijin, inhiCtoriis Appium legimu; : cujuivero 
iruBilocecateatanimuf, qvidis landem gererc^ 
ilcipere , qvid cogitxre prjecUruni potelt { Sea 
idaiohoaiiites , qvi cuinlicteramm traftacioneni 
liiipicarifqve temporibut , &;]ioneltain impri- 
ttilem ellc (ateantur : iidcmumencum occupau 
iqvo civitas eft, Uiere eis,qva(i perierrica; meiu. 
' tubarum liiuorumque clangnrem , nullum fiu 
ipnbere vifum arbiinniur. Qvp'''"'' ""bis bat i6 ORATIO II. 

& convuliaiedibusruis, fuorumcivium in cede ac£ui- 
gu'iie nacabac : cum unius hominis mens in media d- 
vitate> civitatis ip;ius cafuni ac .ruin^ non ienciebat. 
Soionem vero accepimu9 , cum in Iec:VR> ^ marti prou- 
mus dccnmi)crcc , inaudi(ret(]ue asftdcnccs amicos derc 
ouap'^^!!: I'uDi.iilie , ne ipii moieftiam parerenc > difputan* 
t^o,c:t:ifio,ur potuit^jam icmimorriio capi-ejrogaiTe coSj 
lit .: icujuco ioqucrcntur ciarius, (ibi, li e;iam morieni 
aJtcara J:i*c<:rc p ocuilfct , difcelaimc vi^a jucundiorem 
Jam m rris ab ojmnibu* pciie corporis partibus lenjlit 
ablccHcrat: Egre^ius iile animus , mox abcracfoluLU^ 
f\i:ui'us e carpoteis vinculis oxiiiirc cupicbai :cum quid- 
quid fupcrerdt vlhurajco contuiit, ut dcficicntc iingva9 
vocibusquc interrupt is ac moricncibus ^fuum dodlrinft 
CQsnicioni^que delideriiim indtcarc:. Qyld hunc verr* 
^inile eir tir num ac vaten'em rcci4re ; quine mori qiiir > 
dem^niii difcendo^voiueht^Mcrito igitur tarn diu Poruit 
Arhcnieniium R^clpublica^quam diu tarn przclari vipcc-. 
nuit difciplinam. Scd, \\t eo revieamiis ^ unde nos {afla 
prtiecl^jsllr:v'>rum hominum meni-io paulifper abduxici 
diciprotecio non poccl'^y adolcfcenresnobiiislimi: vos e« 
mm, To^ mea jam compcllabic oratio ; dici, inquam^ noti 
porcit, ca Audia , in qu% nunc roto pcd'^re incumbiris^ 
qUiJuroolim V3b:^ ^cornamcnto, & auxilio futurafint^ 
ciim vo« & r^cneris vcAii nobiiitas,& vcrira virt'* adKei- ' 
jpubliccgubcrnacula tdmoveric. Eicntraquibus arcibus 
c vita: is prxcipuc confcrvantui' , pictatc , juftitia, fortl- 
tudinc, inprimisque piudcntia ^earumfunt omnium ar« 
tiumquali (emina lirrerarumprodiia monumcncis. Ne- 
tiuc vcro hoec amc iu dlfputannii', uc concendam, ni(i 11- 
t'cvb eruditum civcm patrixiicilem effc neminem pofTe : 
C-:'d hoc dico ^ i^ Ucoris c&ulti fint u, qui vcluc in 


tui pvildicrriiDani iliam dcMeUcniit vidorUiDirepor* 
rit.Dics mc dcfjcicc^ fi »-\t erudiiof bominet , ^ui belli' 
Juidibui pr-cdiictunc , au::{ofiif(itBoe ImpcrocorCf > 
icritdiiionis & dodnnx gioria exceltucrunt - enuiii(- 
fe miiKuim. Nim & KiAiiualiieauowniciM 
Ifctiuin dumlTe cnmperimusi&MoUfl'uii] aaytlibuiali- 
otvidorui inlign«iDfuiirei& t«rllip«ndia lecifleSo> 
lteiD(& Pi-ATomNj tK Xenopboaiein egicgiura ia 
Uo^dvfbuf fuiiopcraiu prxILitiile. Quid iUaprapua 
lacula Grxcix , Pericletn , Tbcmilioclcm , EpjminMi- 
ntoqiur! Quid ilia EComioi Imperii columinir So* -t,^ 
and, LucuUatiFjbioE , Mareelloi ; alinjque innuioe* '^ 
btlciprotcrjoi fquo; orones cilui bellicii JaudibutcJa- 
•nttampTxitatti do£trinx fiitdiis luil'e, hiltorix lo> 
lUntur.Nam lulium Czfaremi quis uefcit , ut'ra hade 
cliarer>aDibj|;uump'>llens rch^uilTe '. Brmut autetii* 
antnliteraruoiardore flagtaverjt,vc] ex cocolligipov 
lljfjujdwiptaiiodc, qui mortem ipiiui ancecesSli 
uonii dialogiiiB, de animorum Knmof caiiute legiflc 
ouovies dickut. Atque hocprxcUic^oLm Intellexifle 
dentur^icylenei, prxdpuamcffe in BLCpublicavim li- 
ntrmuj'qui^uoipopulosbello divicerint', nuUam eit 
itiBpaiuiiiiiiogabint,nili-,ut ne iibeiot fuoi littnt 
Jwcercm. Seiebant videlicet c» taiuiim civitatet fla- 
)(tpafiieiia quibuslicerarum Jludia,<:Qlereiiiur. Cu- 

rreicurtaiid<ni.airiindeeieiBplaicpe:amui j An ve- 
dv»,qvodvigctliadicTiAraELefj>uUica,qu6d floret} 
l^tibeataeft, quod c^m c*:Terx orbu univerC pariei 
nviiGmii beiiordin terapeiUtibui agitentur, una hzc 
fBoJeiDeusOpt. Max.propriutnacpcr^ctuumtaxit) 
(pace atqne in Olio conqaicfciti aliunde id teri credi- 
ilj^uamqu^d ei ScprxIuDchomine!,<:tliQ czcerii 'omai- 

rmtftimiutt: eruditionis & fcieniix laude clamCnii , 8c 
iq^Kreorum timiliimi prdiierunt i O divine ^CO) 
itBtonan & di^aSf cogitata picdaia : Tiidice- 
. ■ ' - Ca ... " refci M M. ANTONII MURETI reiblcbasytunc demiim R.e(publicas hetusfsxe, d^tf 

eas aut Philoibphi corpifient re^re , auc qui regerent» 

philofophari. Tuum hoc fapientisfimum oracukim 9 per- 

petua jam milleampliusannorun} felicitace> VenetoruBi 

Rcfpublicacomprobavic. £qvicleja qvo loneias id€l- 

tum evehor , Patres amplisfrmi , eb miht ampTior &pa- 

tentior orationis quafi curAis oftendicur.Sed & tempe- 

risme racio,& veitra (ingularis (aptencia,ut vela concr»- 

fiasi) portunu^re tatKlemaliquandorefpicianis monec. 

fileque enimcrcdibiie eft, poiie aut me> aut quendamde 

litterarum pra:ftantia j fru^ibusque qui ex earum tn- 

datione capiuntur,vobiscam melius aut copiolius^quan 

uiMimquemque veftrum iecum loqui : & mihi non ti« 

oratioftis conqvirenda copiaeft,quamveftra (atietas rt« 

fiigienda. ItaquQ fincm diccndi laciam^ , (i voi prius ec- 

iamatqve etiam rogavcro^ut (i forte minus i me omtt^ 

mc copiose didum efi , qualm nt hups loci amplitudo 9 ft 

iumma audientium dignitas poftuiabat , meum tamflo 

idcircb'placendi vobis iiudium ne improbetis. Ego qn^. 

dem fi non indignas a vobis, qui fTpiusaudiar^ judicert 

«rit,quod miihi diagnopere gratuler : (kt forte 4 fed re* 

primam me,neque committam,ut meis ip(e votis vidtar 

male ominari : qui tamen i tot,tim prcdaris viris»ttiitl 

-benignitate auditus fuerim , magnum mihi non hujw 

•^odb labom, fedtotius antcadje vitxfrudum^ ^ 

< hodierno die veftro fingulari benefido 

videor confecutus. 

DIXI. 
I>e ii ■ . '•S.-JJo ORATIO III. Dcutilicateacprjeftancia Htcra-r' 

rumHuiDanioruinadvcrfus qvosdam ea- ^y 
*■'' rum viruperarorcs. ■•' 

*»'• . t • 

^ OR'ATIO III. 

HABITA VBNETIIS POSTRtDIE 
Non. Oflob. An.cb b LY. 

PER.MULTOS clT; iiice%o > qvi 4c Ivs licttt 
iis,c]uxhum]nioret vocantur, elm injmo )iubi- 
bere fcntentiam ^ ut tanjun tractatioueiu kvo 

aut nia{>Qot 3<Ii»odum kboret abiis fulapiiaui c-4« 
juvenruri [rjdani ;ui[eorum inagnapcreriudiiolatner' 
(eRcipubl. in<iullrtam,in eisdenu^ve nouexqvilitfm ul- 
lamacrecondiiam, fud circuinroraneanvqiundiai,hau- 
fiimquB dc tnviit ac circulii rs«)viri da^Tinam putent, 
A qvibus ego, qvoniamita difientiOiUt ev omnibus , qvi 
ft aliqvid <ocere proiiceiuur , horum vclg^avnlinium 
munut ell'ccoatendam : aeqve ujlos ede , qvi atitlabo- 
Zumptusperferant ,auiniajores in .&epubl. piriant fru-> 
dm: doftrinzdeniqve a imA" haniinumgeneTeniajo- 
ccmautcopiamre(]viri,au[ varieiatem arbicrer : confti- 
tuihodierDodie, Patresaniplufiini, vos^vecxteri viri 
9rRatiilimj,eanimihiaddiccndutn materiamfumerc, & 
nobilislimam Oudiorum partem, qvantuin id^vitUniin 
■lepolitun) erit,dconcemptuaiqveabintalcralu|Miicru' 
<licorura hominuin inlblencia vinilicarc. fitverojqvid 
«\ii huic tempori, aut omniao meo munen^ere conve- 
nicotiut pouiim, (^vam ui , qvx mihi (ludia ^oleliriiatic 
aliqvid cum aliis in locic , rtlm hac iDfa in civiuie pepc- 
Kcunt, i qvorumegoveluci fbntibus idbanc quamu- 
luKunqvc proBuxi boaiinum l«tqamt iif qvoqvevi- Cj iM:^ A M M. ANTONII MURETI 

- ^ 

cisliro oratione mea fjJendoris ac clariiaiis aHcrre co^ 
ncr? Prifcrtim cUm , qui hoc littcrarura genus a(per- 
nantui'y facere nullo modo. poslint, quin 4e vefira, pa- 
tresamplisfimi^fingulari I fpedataque in omnibus rebus., 
tc pene divina (apientia^ nonnihileadem fiiperbia decra-. 
huic. £tenim (i hxc cota res tarn ^vis elt, quam iili earn 
videri volunt :qus vos tandem caula conimovit,ut pro- 
ximo fupehore anno,propo(icis publicelibellisO^dioib*. 
rumh-^minu/nanimos ad nobileoi iflam ingenii, dodri« 
fia:quc coqtentioncm excirtretis •, ncqueii^, qui vobis in, 
CO cenaminc probati eflent , honeftisiiixium poflea pYJ|^. 
nittm ex xrario decemeretis ^ Qux cerre una rcsaacoi-. 
ercendum iilorum temericatem fatis ponderis habeijt 
debebat :iic fi hebetiores eos natura,ftoiidioresque !ins»: 
ictqudtnut perfidere harum rerum4>rxltant!ampoiIent; 
^ttoacamen.vedro taliam virorum jud.'cio probatum Al*!. 
ret, magnum eflfe aliquidacprxclarura^^ fufpicarenrvrS 
Scdijuoniamcumiistqui audorirate non raoyentiiryfi*. 
tionipuf agendum eA 9 adefte animis m:hicjue brevirtt 
oflendentt', . quam varia,quimque multiplex erudicio Hh. 
quiratur iniis > qui literas humaniores docent^eadcfli* 
que opera 9 quantos ex eorum navitarc atque induftfiA 
Refpubl. percipiat fni^us^ non aures modo, fed mentcf 
quoque attentas; quxro,paulirpcr,adhibete. Atqueadaii^ 
ttt k»c tota controyerfia melii^s dijudicetur , opene pft«!j 
cium eft,initio»quxnani (it iftorum conteaipcorum hmaA^) 
nitatis oratio, cognofcere. Qui quoniam eos , qui hafif; 
litteras tradant, ad nullum fere majoris momenti iieg«^ 
tiunnadhiberivident , non ad judicandas lites, non a4, 
agendas caufis 3 non ad dicendam de rebus gmvioribot 
fententiam,facil^in.eamopinionem prolabuntur , uttb- 
ci^, praeterPoeticasquasdam fabulas ad pueriles anii»M 
h'larandoscompofitas, & aliquot levia comendx acpo-, 
liendae orationis prxccpta nihil omnfno teneri puteni 
Qaidautemmagni ncgotii e(i> inquiunt, inpueroi '* ■ .\ . ' .-it :.".■ >-^ 
^:M . .ORATIO UI. , Jj 

[111 ije cjuitaoditigmcnit; tomoieiiioc^ic , ac mo- 
TheiHito.moJo 4eTrojaiio bclIo,nioJti tic Clys'^f 
Entxerroribus.moliiS; ad icuncm oblcflarionetb 
oSto fermooisgcnereJiflVrcre-, idencidcin'qui v«'- 
quibuidioi arculis accommodita coIoHndap ora- 
pignienn Hepromere ? Gcij^a auicoi magnj eruUi- . 
[fcre , quot navibui GrEciaJoppugnanJuis Di- 
:cefferiiii ^ qvot Ellos halmerit-Priamu^ ; Hciiojin 
;ri( Alei-inier , ut Horoerus, an Hctena /imu^j- 
Q^ lit Euripides prodidic E quod tmoluinciitum c» 
Lin omnium rdentii-,(juoda«trinieiirum ny i^nori- 
ipercipi pfneft, Nam cricnrtiro (]Lii,ltm Ji'':\::ii 
rflbrci , (juMtum uiiiirati* jflcrint , ]ii.r-'..iL- :IV 
^«ndunt. 5]veeniraI>ialean;osrpei;;c-. ^ jbiistsr- 
roim ren.^llitiueiD rebus omnibus c>ignoIcendl 
nadicur : ii.[e , <^aid tiui^uc couJcntanpum lit , 
■epugiiaoi.j.auldexquoque clficiaiur ; qu.ciit divi- 
,ii)uxiiiiiendi, qux argumcinaTiiii ratio, & te'iisre 
M4o«re jirjifefcrunt, O^iJT'bj'f'ci ? qui rcrum 
ipiacaufascjuc iradant i.qui . quuniDdo giii,d{]t^^ 
tur,(}uoi)U(n]ii^oiiuercattedi{rer'jii[i qui iiirabo- 
^tlmiQumt tempcllaiifmquecatifas -, qui c jrporujil 
iuiii magnKudines, intervaUa , cutfu^ > prngiesjio- 
lAicutiancf : qui animi iwciLniHiqui rationem tin- ' 
j^uianimanliumomniumprtus, vlfius , figiti^j, 
rpiuiii,qiu.oiiuuumrermcrcruin, qua; gign.untu?^ 
n*twasitapcrfequuntur,oulU ut pars ih trsci- 
m', terra, u^ PoetKloquunturiDrjtermiiu (itjhiEC 
radani j mcdiocriterncRtjpub'l.profunt ? Namli 
itcconvertot, qvi eara furce])erunt Philofopliij; 
n, itiqua derebu^eipeicitidii lugiendisquc di^er)-; 
vero funt, quorum induAriri: nulla unqium potiN 
rzmia fatis amph repcriri. Qujbus ciiim , quaotV 
xdaritin rebus eorura dilputitionci coufumi vi- 
iQuihocprimumdocciit, quis StGnji, 4^'4J:'^' 

' C 4 trP . 94 M. ANTONTIi NfURETI 

— ^■^■ " ■ i«' I I ■ I I ■ ■■l■^ . ■■ ■ ^i— ^iiW^M^ 

tremum, quid ultimumbonorum omnium » quodunum 
Uitucri :quo omnes actioncc^omnes cogiutiones» omnit 
cpnfilia refcrri oportcac : quot iint virtutum y quotqiie' 
vitionim genera ^ quibu^que modisiHasaflfequl, abkis 
jc4inare po«{imu<; : quomndo cxfottanti ^ jadantiqve 
fs, 8f detredaiiti rarionis impehum, frenos injicere o» 

I^orteat cup'ditati : rum quomodo quisque le in re ftmi« 
iari gubcnianda gererc dcbeat : pofiremo quo nihil pot 
chrius, nihil prxclarius) nihil denique diviniu": > ne. Tocis 
quidem concepwis optarr poteO, quibu^ monbuv^inftitQr 
tis, Icgibu^, rempcrandx fint civiiates : quibus illx mo^ 
dit fundari atque inftirui, quibi)r« augcri, quibus amplifi- 
cari^quibus denique copiofisltmx , tocupletisiim^ 2 uh0 
Tcrbo beatis(imxefHci poslint. O res pr^edaraf , ardeii- 
tis(i mo Audio, fummaque corporis'arque animt conien- 
tionc dignisfimas ! O vicx Philofophia gubeniatrix 1 
virtutum omnium parens, vitiorum'omnium cxpultrirl 
Tuum eflfaliarum.opinioniim temeritatem diripcrc* nj^ 
«im eft omnium inanitatem Sc erroremamputare,aC€il^ 
cumcidore : tuum eit viriorumfibras cveUere,ftirpe!s eli» 
diere, femina exftingyere, Merico divinnc Hato» nihil c# 
pra!{Un^ius hominum generi a Dlh immortalibus dtri 

Eotuifledicebat.Eanchunc ifti verborum magiftri, A^ 
ularum inrerpreres , nugarum architefti : pcrfricent 
frontem,G qyam habent, & fc ulla ex parte cum Philpfb^ 
phix dodohbus cpnferendos elfe prxdicent. Qvi (eafr 
qvod fone paulo abftrnfius loqvendi genus^autalfmrtlli 
voculam non ita pervttlg^cam, aut qaampiam paulo re- 
conditiorem fabulim reperrre potuerunts dignosfein- 
a.arat» ftatua putant , nonnunquam eciam de ejusmodi 
tricis inter fe digladiantur, ut proahs &focts certa« 
men fiifcepiiTe videantur. Hcc feri^ eft , Patres tmplit- 
fimi, eorum, qviftudialaboresque n oft r 0$ dt primer*. 
conantur> ©ratio : <jvi qvod PHILOSOPHlANt 
liudaiUi llbentibus id nobis > atqve approbantibot (act- 

«nt4 oRATio irr. qvain enimcuiquamconcedemuc, uTcimnon 
, pluriivc ticiai : qvod autem nullum can- 
I atqueanlbnt noftns cujn cvcfTc cotamttd' 
(juincopsre fiUintur, ftcile ei iii, tj^v* diftu- 
iteUigeiuT. Nam prricdinomnLum>fi liocintiT 
lavf, niliiiud anobiiqvam Pnitiat hbmas, 
lAe orsnoni! prarcepta tradi : non ei eo tji 
Ktnr, ^od iflivolunc, inanem qvandam. Be 
itoftram omnem effe do^rinam, ncqve alio, 
loeroTun tnimos vanS qvadam obledatione 
4of, referri . Etentm poctirum fobuli , qvai 
ipt« eiagirani fk- inftflintiir.nonleviaqya ' n^njTpcn loforum hominum comment* sArerofub ei;, velar involucri^iat ^ 
BtiifdaCtrinaefci^ns, oronii ingenuohomtno 
rni'no , (jmnis dcrtiqve fipientia continctur. 
netn qvunifim fu.ifi: ajunr , qfi Pncticcn ifl 
ret , ut Homertim ineptc loqvicititis qiagi- 
■inarct. Accerce' Plato acAri(totelci,qvnPUirt 
» ina|<oreR)qvim nelcio zvt]at EntoflKsnTi an- 
ir»rjfp^repetictsex enrettirnoniii utuntarad 
idt M , QVx tradiiiit , ut eum non fantiJni ftii^ 
Ugificited vtx unqvaoi de manibui dcpofuiffi 
'.. Itsqvc mirari fo]ef>,ci5m cividan),(ivi fe Phi- 
»i<lericupiont,a: qvidcejurnipdi PhimfopSpt, 
aa'Aibnteccfium, ita PhilofopSiam fliperctliti 
bt«nr,ita defpicatui dncunt Paetai , ut eorani 
<«re(edignarinegent. Qvi qvideoi,niju?nio- 
(flttllnt, ipn videriot , cilmebi contemnant, 
ifephorum corvphxus Plato, roodo fipjentiK 
Oncer, niod6 beonim Inicrpretei,mo(j6 Deo- 
vocit. AriftoteleiaucerojCu^ciflift genna- 
Qterpretcf ^onantar, noniantilm,ut anre dj- 
ibus (iripiii fuii identidem Poettrum teftjmo- 
tt ^Kt^AKain librA prhno de fipieatii , Phi- 
C J lofo- 06 M. ANTONIIMURETI loibphum omnem^fabularum ainatorem efle conCrmaty 
Quod igicur Ariilotclcos eiTe le ajuntj fortafle veriiis^fir 
nc dubio quidein vcrilimiltus diccrent j fUe ab Epkurq 
cfie afErmarent : hunc enim ex omni memorla uiium 
f]u£c Philofophum accepiraus 3 qui cum omnem el^iar 
mindodrinx« cdm Poetarujn prxcipue fcriptacoiuciB- 
neret. Quod quidcra {e, negligendis Poetis,ex ArificMce- 
ik difdplina ac iamilia cenferi yolunc • in eo 9 nteot qnb 
dcm ii^cio > iaciunt 8c impudentcr , & imperice. Ace* 
nimid mihi hoc tempore propoGtum non eft3uc de Poe- 
tanuniaude dicam : quod (i eflet ; facile oftenderem^ p- 
BHiia prjDcepta vitx 9 omnia virtucum ofEcia nihitoab. 
cisdeterius^uima Phjlofophis ip(is>doceri.HonigitHKy 
cumPoccarum Vfhfios interpretamurs inanibus &belltf| 
outi^cummorc aniraos ducimus^fedfementemquanduB 
Tirtutis acque do^rinx facimus : Doninlevibus.iniu^ 
aeque frugiferirrebus operam fumimus ; fed prx^n# 
fipientis, quo faciliQs in animos influanc > m&ti 
qnadamadmirabiliumrerum varietatc condimus, ( 
cumornace ac copiose loquendi przceptatradimus 3^ 
ifere videmur>ancadocere 9 quxicmper jirincipenQJ^ 
cum in omni bene inftituta civitate tenuerunt ^ A^Vtflfe 
lamuSjeloquentiama gravisdmi.^ audoribus rexiiw^ 
mnium reginam vocah IHxc.cnim eft ilia virtus > 0101 
quamlibec in partem arbitratu fuo fledit audieij^raiii 
«nimos3eos(j;puIchritudinis fux fpjendore obftupeft^^l 
Auibusdamvelut hab^nis numcrofx orationis r^hfjf 
ilta eft J qux confolatur mcrrentes , aflli&os excii^fy 
centes erigit : qux iccleratis exitio eft , innocentipi 
prxfidio y improbis terrori) probis ornamento. Biiq^ 
ccro fretus>CatiIinx furores 3 & nefaria in patriam.ii 
ucondliadisfipavic : Hactogacus fuperavit iirmatpsj 
utv.elinimicorum confesfionc omnibus triumphis n 
iorem'adeptus lauream diceretur. Hac iaftru^ t 
font > majus omnibus Tyranius imperium VX bo^ 
«nt. Siquidem Tyrtnni AoHTiint iUi'(]H)dea)co(» 
coni r:iif ere : inimi* nulliai adhibere vim po<l 
: In vero dominiittur in aritmii : quxdue iftit 
Ebi'queut lit vi<(entur,ca n6ii fii»rcmo(l6 iliof^ 
[iim vctlcct,|;ant : illi invJiiiimpcnnt , hi voI«n* 
-I ilU &! oe^eruntotnnc', & odioli fuiit omnibutt 
notuich-imTiium genus bentttcoi , perpetua onmii' 
■ctievAfen'iicomtiitur. NeifW* veKi non qai ck»t 
r.4mcnfiTlsi)KTC iiEfimulami itliuipra;lkntiiiaifii 
lidioie vtM*i 
pbecillnite ftiBruM 
^ . mmarorcdil 

qm t cnu^iiM almd^mlMf reqiureretiir , tpii^ 
iLplicaremiK peeranini ftbtdat -, & jurentoTJ qotft 
cjH bo^addicendi&culutcmpervenire poOet , io^ 
esm,- ■ tancn aeqae jnediocriter. Reipublkx pra^ 
not iDcque parviiinrebut contctnnendit^ue ftt^ 
MmctaTiiilTntbell, uc ea folilm rcquinntur i no* 
iiaKlbGtars^igna hominii libei-aliter edu«fift«* 
I CBJus non abcjna cogniHoneoponeattinSuin>A 
,t|ii}iniina(hoccumlii]'iefuftinere meditetur. t^ 
uXiaternnt Sr aiior inter e1\,quod alii eoitnftiR^ 
itor^d qnornm unoalicjun de genere tota dilpuratM 
Non cnin fere in librit Dia.leAicorutn, Phyficomai' 
nttiniiscjuibutiDetltcinz Juritvecivilitfcientia con* 
tW,<{nid4|i)ani reperias) cuju) intelligentiim non O 
f0t,^<\u:huf infcripii ruiit,irtibu9 rcpetcre poilitj 
idbit' ii qoo'idi^ funt esplicandi libri , qui c<lm fcri- 
'mti Tin onmifdentiaexculci^jipliquoijue innu> 
iXOvi Ineos ex omni dircipUnarum genere deprom- 
iltfbeni. It;i(]ue cxteri etiimli cam unamartem te- 
iiiqiUDl dncent , oliarum omnium fine omninoru- 
rtammfafficere pofle fuomuneri exiflimantur ; ne- 
MquamanT medico turpc habituraeft, nefeire leges 
taStpcriio vtl Bicdicinain , vd aftonun Icientiaia 
no» «8 M- ANTON It MtUR^TI 

aon teneiie. Nos uni fumusiqvibus omnis ilU libera 
■ aniumvarietas) non pertradandi. ()videm« acpc 
Icenda penitus, fed deguftanda tamen, & delibaada 
ceiTario eft. Non longc abecimus. Superiore ann< 
ccGonts orationcsin Verrem iatcrprecati fiimus. <^ 
Mukaiki DOS expHcare meminerunt , qvi. turn ader 
in qvibus alios propemodum omnes juris qivilis igt 
tio f efellerac \ Librotejusdemde finibus nunc ipm 
a0rprctand6s fufccpimus. Qvam nuka nobis ex o 
btts PbiIo(bphix partibus depromenda eriynt,.q\ 
Sgnoratis, hos qvoqvc libros ignorare necpilc eft ? i 
aftrorum ratio I Qvid terrarum fit us \ nifi qvi haec i 
^ve tttcunqve ceneat , (acisne fc quisquam idoneum 
carum interpretcm profiteri poteft i £t camen u 
M ajienis laboribus miqvi homines rcperientur > qv 
«lei9 nos>ac iocari, & nihil in docendo a]iud,qv^ni pi 
km yoluptatem aucupari putent \ Nam ill^d qvoqvi 
aime praetermittCRdum eft > . qvod ^ gniviorum H 
doftonbussneqveornata^neq- eiegans>neqye Quilcis 
dam io locis » latina-oratio poftula^ur. Itaqve ruaot 
in diqendo, 8c impure^ improprie>barbarB loqvantui 
Jd eisqvodam jure licere creditur : Ac nobis dicenti 
ihnc^qvi qvosdamqvali Iiqveos tendaut » ut fi qyid < 
derit paruroeipolitum^diem nobis continuo dic^nt 
latae latinitatis : qvodqve poflrcmJciniqvitatise.ft,> 
care nos putant > ni(i in eis ctiamyqvs iubito fundii 
plurimi illigati finr Sc vcrborum 6c (ententiso^m 1 
res. Qvae ciWi itafint, qvis eftqvi non intelligat>[i 
ninum cxfpedationi hujus profesfionis iatis&cerc 
piamus>infinitos efle nobis labores exhauriendos ? ] 
rant igitur, de(inantifiialicniinduftrias contemptc 
elorix obtredatorcs : comprimant vocemflultitiae , 
mvidentiaeindicem. Vosveros patres amplisfimiyp^ 
te^titfacttissbenignitate veftri labores noftros fbv 
at haec florcntisfimai 8c bonarum artium fiudiis dcdi 


ORATIG rV. jj> 

s piventus , eitrcitationibus'hirce noftris xd vircuten 
rzpantxsique pertulu > vcflram olun in tac fdicisfi- 
a Ktpublica gubcTiua^ I'lpisntuiB laciliu$ inutori 
fax. DIXl. 

?£ Philofophix & Eloquentue; 

" conjimdione. i 

RATIO IV. ' 

^ABITA VENETHS MENSE 
Oaobri Anno eJa Jd LVII. 

Slants forte vcHrQii) eft, Ruditores^ -cut adniinJ 
bile videatur, qvod euro cxteri ordinis mei ko- 
mines, in oracioins feci: aUcujuj, «ut pocinatis 
tiplicitione vtr&ri foleaut; eoi fibi libroj, qvi- 
ai abdiiirum reiruftruroque rerumici ubecrimit illit 
aulla rbilofophix foncibus rr3Ctaiiocaniineiur,in[cr- 
rciaodi qvidem caufa, viz elTe attiBgendotputtnt :ago 
antra & alceroabhincanno quinqne Ciceronit librot> 
vibui de furamo-bono in contrarias panel copioGs&inJ 
ifpucatur, explitavcrim, &hoc tempore TuibulAnif 
iiiiipotiiiimumdirputationci,in.(]iiibut kuiutannicur- 
iculuB conticereni,elcg<rim : it fi mei conulti aique iri' 
aniti ouJam rationem^e cognoverii, fituul & id,^od 
icio, prohabit , & me, lialiier fcciAemi jufiam dodo* 
am & inieiligentittm rcprehenfionem oullo pafto cfin- 
;errpotuii1'e»ifVinubit. '£gaeDim,>uditorcf>Aiiipur, 
■ ea fui fcntenTia, przclaram ilhm minimi communt*' 
imcontriiarumquc rerKm fcientiacD, qvam Thiio&fdll 
ictenerefe, & aliiiiradcreprofiterentur, iucflectuk 
icultaie orru te copioleqva dicendi coniundam-u^co* 
■1|liuiniUcu»^Ni dimlieK sc divcUue Goaircnuny M. ANTONII MaRETl & velrerumcognitioQem fine oUo&dae ac poiixv o 
tibnis inftrumenco couiedar; i*e <iiccrent, vei verbor 
flofcuiis contenti9 ne alpirarent quidem ,ad raconci 
lapientixfru^us ; pc^HmeutrosquetiiiaTuit} tilin a. 
nis fiudiis confulere, & cxiciale qiua c irpDrif 8c an 
^isfidium inducere arbitYarer. Igitur 2Sc ab ipio a:t; 
nwez pnncipio ita fiudiorum meorum ra^ioneih ca 
parivi>ut exoraandT: rarioiiiscurain cu.n rzrum 
vefUgacioneconjun^crem :& pofiea omit bu; "y -quj 
in dilciplinam milii dcderunt,^au^:or tu. , Ul eanden 
lam viam ^ quam prxfertim ^rxiUnris.im rum om 
memoriae hominum (ignacam atquc 'VnprelTam v'efttj 
viderenc, ipfiquoquc toto pc^iore, omni.^ueancni o 
tencione fequereiitur. Animadvcrceram enim , & e 
qoorumomnisinconcinnitate vocum-, & in verbis t 
^uam ad normam dirigendis, 'quadrahdisi compdnen 
confiimeretur induftrias ab iis^ quibus cor , lic ajunc , 
peret, ut leves fucilisquc concemni : fk eos, qui (e ita 
situs risrum indagationi tradidiflent , ut de corapara; 
hutxorationisuiptfUeftile non hborafTent , quavi a^ 
fteiracbarbarosquDSiiamab omnibuf elegantiorum i 
ainum ccstibus repudiari. Ergo firaul atquc mihi ] 
Uice munusillud adiignarumed , ut iter vobis ad ea i 
diaprsire 01) quibus exculti^Keipublicos aliquandouf 
aliquem aflferre poiletis : fiatim id conliiium cepi , ut 
ternit annis modo Ciccronis orationec, modo ejucc 
id Philofrtphiam pertincntes I'bros inrcrpre^arer. j 
qU3 primus, ut meminilHs,annus inaliqu n Verrinx 
ca(ationis librorum explicatione confumprus eft. 
cnndodiifidenteiveterum dc fuihmo bonoientent 
quinque libri« expr>{itas , accurate perfocuci fum 
Tertium Catilinarix fibiorati^^ncN vindicirunt. I 
•uteni quarto y quem nuncfelicibu? ingredimur au 
%iit,qitas vobis^ auditorcs » quamexqui iras , quam 
{hKiarasavidarumdodriax mencium epulas appara 
* - De« *t« :i^.: / 9k lae nobis eAint oimicsVeceni ift'piuCifopliorMl'f 
Ctt ': 'perlufihaiidt omnisanfi^iuta^/replicn^-.' 
m ' veteriim hiftoriarum , 'mfynumentonimqifte 
: 'ut iciamuc, quid homines (apientisfimi de ha« 
mis renferint , quibus ratiotiibus & argument 
:i,divinos cfleeos &interitus expcrtes^ ciite (i« 
liis perfuaferint : ezagitanda & coargnenda eo- 
as , amentia , immanitas y 'qui alia in opinione 
confirmandusacmunfeudus animus adverius 
stum ; proferenda exempla eorum,qui mortem 
ventantem defplcatui habuerint , acpro oibilo 
it^partimctiamcundantem cupidd accerferint. 
quidemtlcd tame ut aperte o{lenderenc>{e nul- 
ie animorum immorralitat^ dubitare : ut cor- 
icuHsfexuti acliben> in iUas (edes>inquibuf pu- 
iTum contaginc animos poft obiril vtfrfari acce* 
^olarent.O prxdaram difputatiohemsSc veftro 
concurru,f)udio3atrentione dignisdma f Etenim 
ripfit Ariiloteles,magisexpetendam efle quan- 
que prxAantium rcrum , & remotarum a ca* 
cognitioncm & intcUigcntiam , qiiam commu- M. ANTONII MORETI t m* predam dodisCmorum hominum in^eniis iinimi fuijgva!! 
aiundain imaginem concueri \ Qvid i..ud ? qvanti tan- 
dem &ciendum putacis, quod vicam nihil magis concur* 
betjqusixn mortis metus, eas non ratioQe^ » qulbusille 
pelhtur, allaturos eflc protitemur ? ¥4oii line magnis 
bxc meislaborib',{udoriDus,vigiliis fient :iedmihicam 
rcrum ipfarum pulchricudo, turn flagrantislima cupiditas 
ftudia veftra modis omnibus adjuvandi, omncm laoorcm 
non modo faciicmac tolcrabiiem , vcrQm etiainduicem 
jucundumque rcddit.Alios vulgariaarqveabfoleca deie- 
dcRt : vos mecum, auditore9,ad hxc recondica & abftru* 
(tcontendite. Illoshumilia,nos fublimia , illos procli- 
▼ia> Qos ardutjiTIos in promptupofira > nos i vulgarium 
oculis remota deiedent>illos deterrcat & e^i^nimet dii£- 
cultasy nosexacuat & excimulet , iliosri^ngac ac debi& 
uc } nos confirmet ac reficiat labor : illi nihil fibi propo- 
oanty quod non quilibetunus e multisconiequiposut : 
nos quidquid ignavi vcl fperare audeant : noflro indi- 
gnumftudioeueduamus. Sed qvoniam nonnulli repe» 
riuntur,qui,quod vel erroris calieine occxcati , hxc Pbt- 
loibphix cum eloquentia conjunaio , quam fit fruduo* 
fit, non vident> vel invidix veneno fufTud^adqux afpira^- 
re ipfi non queunt,ea.prxftare alios indignantur : vel de- 
nique^quodli omnia alior Urn con/tlia atque inftituta re« 
prehcndantyiufe demumiibialiquamjudicii famamcon- 
teduros cffc coivfidunt : qua in re nobis laus ac commen* 
datio debccur>ea in ip{a reprehendere no<: atque accufar^ 
oon verentur : clamantqye regcndos cffc profesdonuiqf 
fines^fuisq; quamquelimitibusactcrminis coerccndam: 
neque patiendum ut aut Philofuphi, qux funt eloquent!- 
umyufurpent : aut diferti Philofophica artinganc : ejusi 
que reirationesquasdamafferunt) nonadmocium validat 
illasquidem, icd qux tamcn aliquem minus peritum is 
fraudem inducerc poflc videantur : fiatui hodierno dlely 
auditoresjvobis diiceptatoribus atque arbicris adverfi^ !* r'. I ORATIO IV. COS diSereie, & quidcm a lege (JifTcrere , ut nili eoi iion 
dicamego, fedipfi Philofophii eloquetiti* armisiniiru- 
^a frcgcrit atque abjecerit, caufamnuUam dicim , quin 
ill] pr^^re leocire nos delipere jiQiconfiderace acfapi' 
eaterloqui, nos viiidnari aique infaiiire : lili Audiis a- 
doIcftfiDturaoptime confulerejdosHsiiemvibcmentisli- 
m^aflicerGiudicemur. Intelligitii aucem? clTemihi cum 
duplicthommumgenerenegotiiim : iquonim alii levcn 
& incruditam Ioqu«citacem , alii inoinaiara & indtlcr- 
tainPhilofopbiaincolunt : adverfusqutK mroique dum 
difTcro, pcto a vobis per cas iplat anes , de quitius dicere 
tiiftiiui.quarumutraniqUc voW maxiniopere tordi eCe 
Dovi) ut iludiuiD r^euro acrentione vefira excimis i at- 
rentioDemlilentioindicctis. Priniuraauteni cangredia- 
iiiLir cum dclicati; iAis £>' mollibus,quoi, peiinde 31: par- 
vos puerulosiftvcra & torvi quodammodo rhilolcphia; 
i'aCLCsicadetcrrei , madeam propius accedere nonau- 
dcant : etfidemusenicn <le duobusaheruin : u; aut AiS 
ac fu^ti, mqlcfii nobii die delioant, aut, quod malim, 
can^mati , ac bene fpef are ju!li,focies Te nobis hone- 
fiislimilabortiadjungam. Vos igitur alloguor, quicun- 
qae vocum ill'citebn) tanquam aliqiia dulccdine cantu- 
um apt), ad eat tanquatn ad Sireneos fcopulos adhacre- 
fcendum putacis, Ecquid intelligitit , omncm racionem 
cxrcbmcoalbreEf ex verbis : fcrum autem capiapa Be 
, . iibertaiemnDn aliunde , quam a Philgfopliir peupofle: 
'\ ittcircciqUeejrepbiJQrophixcognitionca] eloqaenti facu' 
^ ro necetfariam { Nor enim ut lufaniia caneodii fie 
S hominibut loquendi &cultacein obleftionis cauJa hatti^ 
raconcesGt ; nec lantuoimtiiiusfuum] unique prxcla- 
rumadanrcsDiodo demulcendas voluit adhiben : fed 
cumeoi iu fibricata elTet , ut eis rationis focieiatein 
cum Deis immoruiibui ipteKedere VoluitTet «. aptoique 
k «et feciflet ad rcruJb prxftaatiifiinaruiacogniiioDein^d- 
E ll|BtoAi"iiocoaft<pica4u*j iAArameittitn etianUTgi-" 
I -j.i6 D U eft 54 M. ANTONII MURETI 

« 

ca c(l, quo dc illi:> rebus inter Ic dilTerere^easQue alii 
aliiscoinmunicarep )li*enc. Placet aurem hoc loco hi 
difputationis priiicipia paulo altius repetcrc: Ik ex : 
Philofiphorum libris caufx noArx Hrinamcnca defu 
rc> atqtie iitis iHiilofophix contcinptoribus earum 
rum 4 quascontcmnunt > fpecimen aIiq\iod exhiberc, 
terjedum quodammc^do & intermedium eft homii 
genus y inter animantcs confilii cxpertes y & inter 
ri.s(imas illas mcntes ab omni corporis fbcictare fe 
tas: ita utillis quidcm fuperius perfediusque fit ^ 
autcm inferius ,ininusque perf'cdum. Nam illas 
dem icniibus tantum dcpenter , nulla prorfus racion< 
intelligcnciam ^ cognitionem progredi queunt 
verb fine ullo fenfuum adminicufo ac minillerio > 
piicisfimisnocionibus > quxcunque ipds ad tntellij 
<{um objeda fiint , apprehcndunt. Homines au 
poflunt ilii quidem ad re rum intelligcntiam prov 
coqiie funt mutis .animantibus fuperiores : Sed< 
iiiam inimortalis ipforum^Sc iimpUx & ccrlcftis anic 
morrralis, 8c concrcti , dc terreilrisdomiciliocorp 
habcaturyeofit , ut ad cognitionem & icientiam 
icnfunmminifterio pervenire no« poslit. Itaqve r 
Plato mentis internuncios , quadquc fatellites fei 
nominavit, cosdemque duces ad vcritaLcm efTe dixit 
ius auccm auditor AriAorclcs pronunciavit > nihil ic 
igi , niH prius allquid fcnfu pcrceptum fuilfet , q 
quafi viam flraviiTcc ad aliud intelligcndam. Iden 
alio loco ftatuir,li cuifenrum aliquem u primo ortu 
tura^OQiegaverit, eldem neceil'ario aliquim cAe ic 
tiatnXteiiituramXuRi autem duobu « tjuquam itincr 
ad fcicntiampcrvcmrwliceac : qvodalia r«pcrimus 
pernoS) quafique parimus»dlii vicro ab'iUis accipic 
^orum iliam inventionem ^ banc difciplinani vocs 
neceire erat, ad earum utramqueleniumaliquemacc 
la^ri. Sed cuiacxt^riadeaiaxai&AUOUsapciibr £ ? 'ir3;r.V\i ORATIO IV. iKiemrcnftnad rerumpriJlan-iTlimsrumin- 
aiinnm vL-toadeifundem, cdra abalio tr»- 
rti:ptioni;ni ab jpfa oituricniiflirutus eft. 
imiotcm ommunicandarum participamda- 
II notionurn , eadcm'n*tUr» nriiionemell* 
quecTteri! anitnintibni fonrw mbdo quos- 
,qiliba! volu(KJiem, doloreni,defidcrii na- 
is deuicjuc indiearcnt : diftinftam hominibut* 
que iribnit Vocem , node cos Homerut 
tmavit : ijujtti (am ip<i artitra(u fmi flc- 
; variifTciK, qmfiqije eompiao ftarui flout, 
; Vocivim eflc vcllclSr,tritm ert inflrumcnto ai 
noconccpifl'ent, piretac'cnda urerEntur. Sifi 
dem ipff finguiare! percipiantur fenfibu? : 
cpcione CTillunt in animitfCrurn untverfa- 
ic! :adets vcroevolvendas & in mexUfl pro^ 
.hibcri dcbejt oratio : cujusufuscimad eo« 
eodcm tempo rt.iiidemque in lods vivercnti 
hoc impliuT machinan el: booiinura folertia, 
■lUrVni-e^notinnum ,(icha! \-ocutn ipfanim 
,efficerenrque,iit & abftntc! cum abrentibusj 
ultis ante fcculis fldruilTeni, cum omnt pofte- 
cofloqnt polieiit. Ex bilce liquivlo conflare 
, tpi^dinhuju^ fer.Tianis inpre^fione pofue^ 
neinn'>ii oble^andarum aurium faufa nobit 
atributam: iedutanimm, cum fe rerumco>- 
EtiraCet , qiiomodoalioiadearum communi' 
ocarepoflet. Quomodoauiem poternntaut 
:oinmunicJfe Cum alii^ , qui nihil ipfi , nili lo- 
nt: autquJdtjuam egr.'^iuni difcere , nili qui 
rummonumerKacontriverint \ Ectnim qUi 
m ftriptores iiTrjOui diftinitc ordinatei^idicen- 
, iradunt ?PhiIo!ophi. Quirerumadmitabi- 
erri; mundoq; fiuntiCaufasaperiuat^Phitofn- 
rbaruniqui iUrprum, qui animaaiiun)} oTtu!> 
D » pro-. E 3« M. ANTONII MaRETI 

rogre(1'us> naturas> vires, utilitates profccmuncurS PU* 
ofophi. Qui de officio, qui de virtute^qui ae ratioiie ia- 
ftituendsvita:,qui demode randis afte&biu di^ucanti 
Philofophi. A Philofophis omnis dodrioa libctalifri 
Philofophis omnis Killoria , a Philofophis omnis arciui 
varieras fumi poreft : ab his Oratores , ab his Imp«nto- 
res> ab his Rerumpublicaruni Redores exftitemnt :iit- 
quequifbuam unquaaucindicendo, aut ia rebus geret* 
dis exceiiuit , qui non prius in Philofophorum offidM 
policusaclimatusfuiiTet. Ac mihi quidem fxpenuiiim 
permirum videri folet, reperiri nonnuUos u^uee&es- 
cordes, ut oratoris munus ab homine Phiiofo^iiae igni* 
TO fuftineri pofte credanc. Nam cum illi '\fC\ faceantoi^ 
tria efle, qux orator diceudo eflkcre debeat ', uc £deni f^ 
ciat lis J qui audiunt ^ ut eos fuavitate perfund^t » &it 
eorum animos , aptis & accommodatis ad obcinendioi 
id) quodvult, affedlibus concitet : nuUam eft honu^ 
quod mihi Hne Phiiofopkixauxilioperficipofle videmTt 
An vero faciendx fidei eric idoneuf j qui non iUos i PU* 
loibphispropofitosfontesanimo & memoriacontiniali 
ex quibus ad omnem di(putationem incredibilis irgs- 
mentorum copia emanat \ Ratiocinationes autem coq- 
cexerej & id, quod probandum fufccperis, acute ciraiaKr 
fcripta condudone conficere , turn ei qux ab adver&riit 
ailata (int, (ubtiliter diflblverc, quorum tandem eft^ nil! 
Philofophorum \ Nequc vero video, quomodo deledi- 
re, ni(i forte pueros, aut homines puerorum fimifiimosi 
<]^ueat inanis & nuUo librata fententiarum pondere ora- 
txo. Quid ita i nempe quod, ut prxciare docet Arifto- 
teles,isdemummetusefficit voluptatem , quiperdudt 
id>quod ooreturyadftatum naturx ipdus accommoda>- 
tum & congruentem. Itaque corpora cum aut exinaniu 
fiint, aut redundant) tumperceptione cibi ac potioius» 
lamdepulfione & ejcdione fuperfluentium rerumi** 
tautVf &inanimis idem ufu venire credcnduin dk 

■ '^ ».^ V ORATIO IV. 37 

litem , i^uod naturi du« concupifcat animur, 
;niur, luju! perpStuai^uali fitnelitiijiie lenei- 
:nn4 niniivuni atque cagnicia , hie i!!i cbnt, 
propriui ac naturilit cfi^ ;eoalitur acrcGct- 
ituratur acglircii, Ergoilli nncum concionif 
ratiabili.nbieflirione atviiiciunt , quoiiinin- 
jcumurbiniuii^ falc pcrfperfut eft, mm di- 
illutnitia'uidodnnz nniii, quorum ex ore, 
t percnniquolim tonte, nuiiqiiim iotermit- 
Uim inlilleme fluJU', novarum U!qu« & ad;ni- 
erum copia incredibiUs profluu : ii demum 
nores (icium , modo autiicores adroiraiione 
ilere,& uno in obiuta dcfiioshirerecogunt, 
,quoil in o» torit officio tcrtium ponitur,con- 
ientet omnigenercafiedumiijCcirumquepcr- 
timosfeTifm, Si qUDCUiKjue collibuit flcderc, 
m ni(i Philorophia muniiu; confequetur? An 
;ccnderc, velreftinguereiricundum ,vel in- 
eicmcro timorem , vel conflare invidiain,vel 
ad (nirericcirdiam adducere, vd i mifericocdil 
ludienrc! , Si cot qua(i gubernacuio quodim 
dlere arwtra-u fun poteric ii , qui non ho- 
um alTcdtium caufa « raiioneique pernoverir ? 
buit fermo quidam hominum imperitoriim, 
itin', ut ne infpiciantur quidem PhiloropbO' 
fatis magoam tamen earnm omninm reruiii 
;nocitiam ; ex ipiis Khetomia .fcriptis pofle 
^odii itaeft jquidquifo ,commovit vetercs 
dicendi laude cjEteri^inteceUuiffo pcriuben- 
tam curam, tancumque Itudium in audicndif 
t, & in perrcrucindis pcnitutque cognofcen' 
pricepcis conrumcrent ? Quid Periclem il- 
in tabri« perrttadendi Deam haBitavilTe didum 
ilgurarCt quem ronare, quern pcrmifcere Grx- 
ci retcres nadiderunt i Quid ^iiur iUuni im- 
' " D J pulit, 
38 M. ANTONtI MURET.I 

pulu, ur. Aniiigor.i: It I'Hjltcii crutiieniium(tar(n,ouil»- 
qutiilTedjvcrutifrdinlilliin ^aii ijmmadfpirjbat , clc^ 
^ueiitixIiuJfiii,itihilinm]U) dodnii* ititcilcxcnt cBc, 
raomemiSQuidDemofUiencm, q(il<i M. TuUiuntcoa*' . 
tQemorem^ lantim in Htroi^tie dicciiili cupmn liiilTt 

Poslidontiun, alitis<^Hf penuultoc RtfbiU< ?i.ilofr>tii.M 

cipiel}<^ii^ > J ilitcadi (oagillrit tcci^crc poiuillenT ■ not 
th alienit ilia mutuari & i^oitogart; pouu«,quain domi St 
a ruis.p'.-rerc nuluiflciu, AcfluerunturarpcninquodtBir 
mod^'i. raUbrofam tfin Philoi;>plwoi , iiiimfftiunii^iiB 
illiuslludiu»i,i{kintl(4uc nuUadulccdinc auiillicerc* aii(. 
ti\e&a: decine/L; animus poclii. Omollciac voliiptuaft- 
oihomiDe.! l Vo? igniir ui ;ati[i rerum prarflaBtia ac dv 
gnicaccetum dditiat []UcrJtLt { & quo vobi« itiaereid 
^picDtiam aditu'pjtct, turdpere illud abnuitic, nili > 
an< videitistumniMIitriinain ^ plani 
vtoli; coiinraum,quaniqut: viridanK 
pacent paiuiarumurboruci corns '. f, 
pet Aihonis Si CaucaG nives ,(i per f 
nasgradicadumfbret.tainenHviri e 
rera onincinquc ditficulcatun contemnereut. Sed noH 

fitiarvosdiuiius inerroreverlan. Scltote eiiini , hop 
udiom, <]uod vos afperutn & iiiamtrtium putaii!,ita efle 
sluice, iiaque jucundum , ut nihil fiiaviu^ , aitt jucundiufs 
nevoiL!quidcnjconceptisexpeti posfit. Cuire'i v el il- 
lud nrgumento fit, tjuodt^ni ft III fcoiclpeniiusttadide- 
runr, iipoAeanequcreiiamiliitiscura , neque hanorum 
Cupidicate, necjuccorporoaiumvolupcamin blandicDCn- 
tisabeoavocariqucunt. Poll'cm hoc loco cvigari U»' 
U!,&id,<]uoddi\i, tiunrcpecici; c vctcri inemuria,tuqi 
vivisac rpiranlibuieicmplitconlirmare, nili me tempo:' 
liilftio Wcvcm cjTe adinoncrei. Nunc igiiur quam 
po[entiiuibrcvisIIoie,eorucD rcfut'naut crrorcm ,. t^Hi 
. . {cm ex parte ty 

1 li pcrpetiaA 
5 Lybi» are- 
n lalxv- ir, fieri Ntaen t^ '' 
ntitraqDce:iceIbt, Bctum 
iCDtw poUcat, tum dicendi lacultaie [irxIteTi 
BoUe (cin Tcijuendoco.qii'r'd all'^.jul rHKi.iiiAm 

T';^;- '■'■•■■^■ry: , „, ': .|.,.„ 

edePhilofepho eloquc[itiam,ut, ei II carcil> 
IBacueriacretinecc nonpoilit. Sed ftfofedd 
ominUjpUneqtK raifera vita lie j fi fiuaii nbftrt 
:tf taotuia, non etiicommoditate &anucudi- 

Cafif Contcdi) firamine , &3nguftiitugi>riii - 
ti(4i*» opcrtu etiam pUuftrit , uc Scychx , uit. 
i,.icrfiii coU deteit^re injufias poR'umui , id* 
KCtRttiein ritiieft. N\im idcirco xdiltandt 
pilif mill i in vefliiu cultuque corporit y It aihil 
italiud] mil uc imbret, ut nives, ut ventos, uc 
[|>ig«farceaniHi:ticiifuerir , velpellibuiani* , 
Hpni unicire :.ln quitnam pramerea faonelli- 
n M ID re confuetuiinem neeligecl SicBc in 
re ftiulionua , non in iii moJo quibni earere* 
ian in iii^tbui Aiii commmlecarcTenoo poi* 
40 M. ANTONir MURETI 

ta barbaric m in loquendo diligimi , & nomliter 
ioibptios vilumiriputint, quam lididione inqvic 
ina uianturf ScjUtfucj inlucoac cxno, (ic ip(ii 
lionit Tordibus volutentur. Aniiqui; tcmporibnt 
dam lliilcorum ecnus fuiiTe prodiMira efl, quipei 
fqvalo[;eKorridi, panni; obhti, remperilloti.iem 
lonii, femper impexi, ilia ipfo incultu ac neglefl 
poris] Philofopkoruni aomi:n in vulgus aHi^qvet 
Kon valiJc diilimilit e& eorum imetitia , qvi oral 
nuUo fiudio excultatn, nulla dili gen ria npoliiam, 
artificio elabowtim, PliiinliiphtK Profefloribm i 
rircijunt, At<]ve illi taincn co toleribiljores 
corpori' colendi curam niuiti , ornand? oraiioni 
umnemp ol.iin , qiii^liquo inter fhilafophot loci 
^CIU^,.ne?!e^tit, Nili forte qvisEpicurum, & eo- 
eofiint,. objiciaC) quosego vixiii homintiTn , in P 
phorum qvidem numero tiullp mndohab<ndo!e 
Ko> EH auiem opcrx preiium audire,(|vninodo I 
amtam prxp.oAerain tamque abfurdim opinione 
firmeni. Gravis alicujus !k(fcve/a;mitronr Phi!' 
amiimilemeireaimn, qudm omnis fucusdedccea 
nativa putchritudtne contcnta ,augerc eam|>ig(ni 
ieiiociniis non laboret. Ut incukot & horrentc^ 
riosqueluco* , plus habere majeftati^ ac venei; 
quam nitidas &viridicatat , & digcllit in quin< 
arboribusionliiaifylvas : iTc rcjualemera, & , « 
scrim, impeiam , nefcio^itioniodoau^uAioTem 8 
ftatisplenioremvidcri,quamcomptam ,&qua(iu 
mdelibutam oraiioncm. Quibus noi iia ref] 
volumut : non d calami(li:o intortu; capillui . E 
minioac cerulTa HucnceT, & vulfa fupcrcilia, e< <^ 
arte dentiura candor, matronamdedccent : coiiti 
litviemSc liium, acfordcsdecere, F.lt & fuu!^ , ti 
do mairitamiliaj , verum oiiam viro cultus. Et 
prehendeitdui Iti , li^quis qugcidie radituiad Tpi 'W<j 


IWnof i fhilofepho extghniir^ittf ircr t i of im i pm> 

tctimflitu'iinein aucupetuc > neqoie ut in ronui- 
rperiodif occupetur,^ ne.qQ9.fi amftenteflt iHisf 8^ 
annam loci](tibnen\ nolumuf i enxauMttte deem* 
ith fimiiem volumus: neque^taxn i|t rentni praeftu* 
rerborum fplendorc illummcc > Qtfhm ut ne ilhuil 
)nis impuritatc contaminet^poftulamns. Tii mibi} 
ie rebus cognitu dignisfimis q.icere ingreflqs Gt^ ei 
irum portentae\'^omas,ut,qui adernnt^ non Jionu^ 
5qiii,fcda(inum rudere eziftimcixt iSc tamen tA 
at eitqueimpQdentii(i$,ut Homines poltti^ dicendl 
) ^ defpicias, Sr idud , quod ti^ facis> voces pii3<»(b^ 
IcKjut ? Nam ilfud,^ quod in ea majeftttcmqiiiVi^ 
ic quad rdigioncm inefle vis^vide^ ne pqtms hnm- 
,Qt vafi Deo dicata irapuris mahibus , ita FhSoCt^ 
limpuraiermone^tradare^ Eninxveta fieadeiniiit 
lereiigiofafunty qux ornata carent : remorcarat 
ni templif, gemmr, figna> tabuix, donaria dciii* 
mnis, generis removeantur .Sin hac vei cogitare ne* 
neft) fateamur id,qt;od r^tio quodammodo tp& 
ribit,neque opu$ usquam melius, quam in DEI cat' 42 M. ANTONII MURETI 

Itxjucieaiur, ferendie£r>:nc,niinc ciim ex feiplisalioi n 
tianmr,8( auodle ptxHuo ooffe <iiffidmit,ia univeuc 
gciierjtim fieri non pofle pronunciei)t,iii co quam vel^ 
menterurreniiidmoneniji vidcncur. Ufijueconc reri. 
vctcrLun,&:ejusipliuf,t]i»iDpj'aliceinini , impcriti ell 
ut fumnumin Vhilofopliis vcceribui citicilTc dicer 
■vimacc.ipijmncftiflns { Ecquis unquim rljtonemi 
PbilorophisfctetiiJaj.mticendiracultite fupcravit ? 
^uo Cicero bantu iraprimii xltimitor cloouencij; i 
magnificcfentiebjc, Jav-cm ui ipfunijli Grxcc loquj vi 
lee, nonalioqaain Ptitonit IcimDne ufurum eflcilicere 
Quid AridoiclesiNoj] & ipfcdiccndiprEcepca uniu > 
(nniitmop[iincm(tidir,Sc ei. dicendi copia fuit ^ut eu 
idem Oceroauroflueiitetn fliivium nomin.iric^ non X 
noplioniis fa mini Phi lo fop hi arc Mura; qualilocutas i 
■rune ^cion Thcaphr^Au; i loquendi divimtate noincii ii 
vcnir ^ non pojlcrioribus (eculii camin Carneade vi 
fuifleproditumcll , nullamut unquam rem confiriuai 
dam rufcepctic , cjuam nonprobaverit ? iiutlam impi 
gnandaraiquam non everceritffed quid vcicra & exierr 
eremplaconquiiinui!, cum recentium & dorueilicoru 
copiaTuppetat fh-cccivi(as<)uam muliot & olim proci 
lit &qiii)tidie protert , qui ut nemini nnn uiraquetaut 
BrarDiteiint, itiomnibus, utra potius prKftitermi , an 
DigDumrelinquund quorum voodolefcenictipcr Dcui 
immortitem, cxempliira imiiamini , ncq; commiciice, t 
Venetacivita^,qu.i:rcrapertoto orbe terrarumhahita c 
ffTCundiilima virorumomni viriu'ix Scdo^rinx laud 
prxflanciiim parens, per vcArani igniviam aiqueddid 
amifla iamprxclara laude fpolietur. An vero vo; , ill 
orri majorjiiuS) qui nihil unquimlibi dulcc pra;[er vim 
».'in & erudiiionempuearunt.quidquamvinuti , quit 
quani erudition! anteponcndum e/Te duceiis '. atcxtcr 
ii.itiones , non alio potius, quim Venetorum hominui 
dLcmpH, id eas^colendas esciiarc atquc inflammari fa 
Icni ORATIO iv; 4» X. Kic feiicm vmuiis,hTCilr>inict!iuin littcriruni,bie 
linariurnquoddunpr^danuum vir<iriim efle, omqas 
aconlcufugcnte^eiciericoniTefmir. Hant vos lim 
ecUram, unique magnificam Uodem ■ que adbiM- 
|UC diem, fetnyerk crcvit & 't)«TUtt , v<rftra ctrloi d^ 
fern: ic 4eHivefccre [MNemim i non pet ijlo; Conu* 
lox, B*rbaros,Beml>oitDaaa.tat, c7Tero!(;uehc[oaTt 
ifecnu id otnncni pofteritaii* mtmorum nomitia, 
i tiunquam in Cerium bominum przdimione COf^ 
nefiflen[,ni!i,qmindiuvix£fc,iIU[li,adqiMin tnea vo* 
lioyatur oTMio, FiiildCsphixciimelaiquentii coti}un- 
oncni, polUiibitaonmiafucogniuonccaluifTeDt.Hoi 
Efiaie adetcfcenteiiho^ intuemini, horum de glnria di- 
noAcn; cnj(itiFc,&ade3rn veftra jtiduflriaexcquiMi- 
mcntcadiri' Habeci' in hat eivitatepirbllciconlH. 
t ot Jiominct eruditufimot, qui vobit in ilio itineredti- 
(Dptimidrepoilint.QftoruromcinSotietateni, licet 
l<tc iplii omnibus imparem, quandoip&Rerpubliittro^ 
fh, &CO me collocavii iit snda,unde(«fl«m in ipfiu's 
'itatisoculii, voluntatiserga voi mes,qaottdiana»Ti- 
TlicacioneT dire: Squidero non parcam tabori : abjc- 
iqueol'it omnibus curii, quantum conniti arqvA «tU 
rcpotoro, tantilmconfenm id m^enia vellri , oduh 
in gencre di^ciplinarum liberahumj quantum - 
quielemininctiicrit,excoien(U, 

DIXI. ■ ■ - Pr€>- M. ANTONII MORETI 
Pro Francifco ILGalliarum R^ 

ge ad Pium Qvartum Ponrif. 
Max« 

O RATIO K 

HABITA ROMiE POSTRIDIE 
Ka). Maf. Anno cb b L X. 

OM N E S quiJexn Chriftunos Principct, PR 
pQfitifex Muime, credibile efl: » accepco <kU 
tuis maximis virtutibus hon^ns impliTfTminM 
do » admirabili quadam ketitia pcrfufbs eft: lic 
eonim fuiflr qacnquam > quin (itbUtis m ccektm li^ 
nibtts > omoium jcrum Moderatori Deo j fingvlarihl 
verbis gracias egeric « quod (acrofando C^rdinaEHi 
CoUegio earn mentcm aedifl'et ,^ uc te potisCmiKii.A( 

Eerenc 9 quem in ifU dignitatis fede celusGma concoidl 
asfuffragiiscoUocarent. Sedquamo noftri ireget Ab 
(ervanciae.rga Romanam £ccie(ian]>& infigni atque mA 
duo defendendx ornandxque illius ftudio , catteros a 
, omni antiquitate fuperarunt ; tanto Fraociici II. Regb^ 
te Pontifice declarato > majusquaxn pro virilipaccegan* 
dium fuit.Qiure etd non dubitabat,quin tu de chn^hmo 
▼irojEpifcopo Engolismen(i,Oratore apud te (lio, cujoi 
fidem, & incegritatem tibi platie perfpedam efle novi^ 
animum fuum erga te ^ & erea banc orbit terrarum prifr 
dpem £ccle(iam , & optime y & libentisfime cogniturui 
effes,tainen ut illuftriorem etiam 6c expresflorem (ignifr 
cationem voluntatis fux omnibus hominibusdaret > |» 
dicavic Shi ftciendam cfic%ut ad tc ex fui; eoproprio noj .1 ORATIO V. 45 eiuiXDodi quempiam mitteretyUi quq & dienitas io- 
effccci,quxadrantuin munus obcundem rei|Uiritur ; 8c 
aKc prxcerea cauCx , propter quas euni tibi unum ex o- 
Mupus gratis Grauin atque acceptisfimum Fore confide- 
ret. Mibc igitur clarislimum & nobilisdiniinioquiteniy 
Joanncm BabonCfn a fiurdaefia 9 ejus qucmmodo nonu« 
navi Epiicopi frarrem , arcanorum rcgni , & regioniin 
omnium con filiorum part icipeiD) cujus in maximis re* 
1m! gerendis virtutem, ficfiaem eiploratam liabct,quiqs 
praterea pietate, & obfervantiS erga banc Sedem nequd 
ixairi y neque cuiquam monaliumccdit. QMprum ego 
aabarum permilTuj regt^ volunratif hodierno die apiid 
teconftitutusinrerprcs >gratuIornon ram equidem tibi» 
Beatisiixne Pater, quamuiiivcrfx Cbrifiianx* Rcipublicjr, 
quzppdinum ilium fplcndorem fuum, quimagno bono* 
rum oianiura marorc,ipud plerasquc genres pravis opi- 
nionibus corrupta? , magis ac magis Jii fingulos dies ob- 
foU(cebat,brcvi fc tuo dudu atque aufpiciis recuperatu- 
rain,non dcibirantcr libi dctuaprxr.aiui bonitarc acfa- 
picntupollicctur. Summa plane omnia ac prope divina 
in eo reqniruntiir, qui clavum in Eccleliacnavi tcneat : 
cujus e nurupendeanr leges : cujus ad pedes Reges ip(i 
feabjiciant: cujus arbitno pandarur crx-lum ; quideni- 
quefupra omne humani dignitaris faltityium evc^Uis, 
Dei pcrfonam inter homines fufiincat. Namfi divim 
liters a quolibet fipilcopotantam integriratem ac vir- 
tutis perfectionem cxigl volunt , nullus ut in omni eju? 
vitareprehenfioni p teat locus : nei^jue gravirarcm ejuy 
muneri* dignc 1 quoquam fuAincri poifc tradunr , ni(i 
quempieras, prudenna, juftitia , uno vcrbo viriu*; fui^ 
omnibus mimeris abfoluta commendct : quid in co, qui 
omni tempore cum fummo Imperio traC'rare gubernacu- 
la Ecclc.'?xdcbe3t,cuju<: vita citcns omnibus pro cxcri- 
plo, voluntas pro lege^vox pro oraculo fi'ura ', quan- 
go hsc omoia requiri majgraj^ Jivinicari pro^?rii.ra r n • 

f'ii.- X. 
M. ANTONII MORETI ferocu: Itaque ut alia, Cic hoc guoque findte ac lapienrc^ 

ilifticutttm eft a mapribus , uc qijoties de fummo Pontic 

fioe iii<ietnortui locum eliacndo agerecur : interei dum 

et df re amplisltmus Cat*cbnftliQn] ordo deliberarct, nol'* 

Ills inrefmitteretur dies, quo non omnes , & privarim 8c 

publice precarentur i Deo » ut eum ip(e gregi Aio prxfi- 

ceret, quern di^nisfimum , quern ad publicam concordi*' 

tm & tranqutltitatem aut conftittiendft'm y auc confer* 

yandamaptisiimtitn) quern denique » quantum hunumt 

conditio fert> flii (imilJimum judicaret . Quod (i ejufmo-' 

di Pontificcm uUa unquamtemporadefiderSrunt; noftro^' 

ramccrre isAatuscft, ut nunquam magisex iftibs Sedii 

^udoricate nniverfi orbis (alus pcpendiife videatur.NoA 

Cttim Petri navis^ ut iblebat , placido mari , (ecundis coR» 

ipirantium vent oruiA flat ibus impulia fertur. Horribilet 

tain procellxi^ turbinum^s vel exerciratislimis meni« 

enda redoribus agitat : Utquartquamsl naiifragio qui* 

dem nullum pcriculum ed^nonmcdiocris tamcn animof 

f enfat -metos, netam fcva tcmpefias muitos mortality 

Borarum opinion um flu Aibus involutos , in ea brevia 

ttraecipitef abripiat, unde potlca nee enatare ipfi^necCva*^ 

dere at^; emergere altcno auxilio posdnt . Quo not o- 

tones divinae bonitati maiorcs agere gratias convenit qus 

depleratis prop^^ jam rebus 9 certc quidem in fummuro 

dikriraen addudis, Scextremafpe pc^ndentibu^ CUmgu- 

bemacorem dedit-,quo meliorem} Sradhxc omnia in rac- 

Knt convertendaaccommoJatiorem •, nondicam fcpcri« 

XCyftd ne optarequidem^aut etiam cogitando informare 

poteramus.famniincigiturpcrcipimus menribusejus dt^ 

cila;titiam,qi!0 j^ente<; illc, qui: cum lallacibus impr5bo< 

rum hominum fcrm'^nibus in laqueos erroris indudrj 

tumfortasfis etiaquorundam c noflris licentiori> 8c dif 

Iblntiori vivendigcncre ofTcufc , abfciderunt fcipdis i 

corpore Eccleli jk>& advcrfj^s cam impiii ac ncf^rium bel 

laquftticepcruntioiataco CQalilio j ad faniratcm redeanc, f . >?^! I .. if-.*' » ORATIO V. 47 

ic errorts fui veniam tietenres , depofira omni comuniiJi 
:u, fintii-inmis pcdjSuccuii ofnilumf^ant. O przcLlJ 
rumillumiriuDiphum , Scciim omnibus , tilraiisprrriJ . 
)u^, dtrquibu! agetuf, apnbileni ! Non eniiD tu illof , 
spprimere ,fe(l oppreflbs erigere ,noninl<rvitineia»l»«( 
iiicercifecl J teterrimi Jerviiutem verjoi iibertaiCm ttfi 
ferere-, non perdere, ftdftrvareviijnon eoram fangui- 
nem rundcra,re(i,ne&tifn]itJ£SU CHRIST 1 fnt' 
Rri pro ei? cfiufm fii, mcert! non reTorti? pofi rerguin 
inanibai, collo catenis^ravara, ante cuiTum duccre, 
fed iis ipfi; vinMU«,(]uibu9 impeit^i tcnemur , exfbtvo^ 
remcditaris. -Qutbuiigituriplis , nili in eo, nt Tin* 
cuntur nulla fpes falutired : Credtmu; ufijueGo pr«^ 
fra&oi 3C pervicms fore : ut ad exiremum'perire, prf 
obflinationem animi malint , quim cedcndo 8t obft- 
auendo fcrvarl ? Itnao vera ecru fpes cii,ccfttram tan- 
dem aliijuando ' rationi tciseriiaieni , Iucl cenebnsy 
mendacium veritati. Qufntamillediet-non rcrrii -tnO' 
d6,{cdccclo iplihilaritatemaHHtirruf^fif Nam fi,eunt 
unus al'cjuij , •^ui a re3« vivendi tramire deflexnitj 
inviaroredit, tnnumerab:]et illas tegioncs Angdbntn 
CTultare , acgctlire gaudto crediimit' ; ^uid tandem 
rafluras^rte in'urarour cilrn torhominBm mHerabiljr icr nunc in fuam pernicieni ruentnjm miilia relipAie> 
tint, & unde Satani inftigaiionc difcefferanc , ed San* 
aiSpiritui iffiatu inftinita ft receperint * Ageiptvt 
OBtimc ajaiime Ponci'ei : Priripe poflerri tui» Kane 
gloriam : & quad aliquafido fieri nece^tefl, idut t* 
potUfinitHn Psniitice fiat , enitere. Addaiot decatliOC 
aniiilibui ooflri; ,uttn eitoKm legacur , peflilanlisli- 
mas opin>onei)(^ux , quali comagione quadam pauhcim 
ferpentet, peromnet propemodiim ChriAiani nominir 
provincial pfrvaferant, auftontate ruadisjeAat,dii(^. 
paiat, eifiindas, exierminatas fuifle.DanriKnnirTft* 
ioriimruoft(i«ftrtcoi]»cs venefictacijiludioliT ffA 
—' ' ' viXt.o( 48 M. ANTONir MURETI dui jaaiannot nihiUrdsiiEiuiaDco ) cju.imo 
&hiruin (JiBefitionuni tinemcfUigictnt. 
lur liocpr^pue iiiuto Pontihcjtuf luus : uc,. 
<jaou<iaavnoncxprefronamiiie I'lL'M Quirtum 
gi vclii, (um Poniilicenidkn ,«]ui afiVf^U; > & J 
Ecdelif membris , camlalubrcm mediicinain adki 
UTeiiameai(]uxiJerpcrJta viiieb»ntur , itiiegri i 
lumii confcrvarit. oAos beatoj,cmiiiUa,ut fpo 
evenerint! O tePoniificecrl tnodis oranibux ma 
acbeatiilimuiiil Qu' tuiura ell lam Barbara, a 
longing ui nit lo J ijuonon i tim divini bentBcii 
toium^ominUm genu; coUocati , lama pervenut 
tJinirigratx Uteris , <^un de tui;laif(iibu!Conttc< 
QuT tim ftrda pc-Itcnta^ , qii^ tUmarcs iioflroi 
rationcvirtutisac teiicicatistux exdcatos non i 
at { Magnam vero tam ]>t'xciarx rei &c Cuki^iei 
(ilioneni i & ex animi lemencia conticrendx fp 
otferre, cempus ipfum videcur.Nam lUperioribu! 
^DKluoChriHianorum maximi poTentisliinique 
gnvi &dtu(urnobe[Io inter fe contenderent , i 
{umautemprincipum non fere quisquamellct , i 
, adalterutrani partem aut Taapte voluntatc inc 
aut a] K)iu officii ratione adduccretur , auieliant 
tate [raherecur : cum undique armoruin fulgor , 
tui, terrar)Omniuinoculo;, auresjaninios, pr.':! 
conilernaret ; cUm quibusdar 
i;rirentur ,qui frudusexagri 
agro! ipfosaui fua, aut alic 
ido ptnguiores etiicerent : cvt 
ilia reruin omnium perturbatioiie , &: t 
ic confcelerati homines , opinionum fuariini 
naper omnespopiilos tidentius atque impunius 
rtnt , principe; , aliii cogitatiombils occuj^ti , : 
eendamiiJorumaudaclamanimum convetLere n 
Commode pgfleuc.Habec in le bcUum dim alu n [ct , obtuiidi 
pauciores jai 
perem ,quai 
quotidi* ORATIO v.' a -vt , ^ 

12, tdmiLud inprimit, <jur>(i Se tnal^ inimicjt liomini^ 
: afl'cn paccindi l^tulTiiem, ^ plcrumque principibot 
inivendi ne<ei;(irstein. At nunc, cumaivino nuniT.e* 
ocet ill] bellorum imc>ctui rcredcrini : cum i!li um- 
cxopuii pax,C(ilodemiir3,corum aniraoi, qui'-'dii^ 
videbjncuY impla«biiibii! dijfidebint , »ternr> , nt 
raniu((<cdcrei;on)Uiixerit : ununon iniellr^t , f^ire 
[>rincipe1,alit^ curls Joluti) id pilrg<indas provinciar , 
:!, 8c ad omnci impiorum dogniirum fibtas elidcn^ti 
raei radices cv<.-llcndtiit(|ueexcidendar,ioit>pedort 
:iimbant i Qu-id quidem FrJnciftus Rex ChrifirafniG- 
iiT& t*"i"<'n>:dili^cn(ijn(nc fam , & (iiligentim ar- 
c animolius iadici fodurum fe elle prftitcEur. Mcnu' 
: enim , en fc majonbu? editum , qm ut fectat relijroni 
IkrciniRiicascKftiYparehr, lit Cbrittimi nnm.'nit (i"ec ImJongtvlfmepropagarenr,! 
tem fiiiftjm afque invidla 

'.m deiret^anduin, nutlirr 


i[Apr)ftcilicr Sedii auttn. 
tain pr.cftareftt ; nullaai 

1 dimtntionem ^efugiefi- 


pmarunt. An ille cOm vei 


terailla Chnfuana pteti- 1 ChildebertoijMai'ctlloi, Pipinos ,'Cario* 

It, alioinue innumerabilec hEroacghxrctiufflc'^cftin- 

■i,ver*hdei aflertore*, Pontiticia; dignicati* vin<fi- 

prdpugnaidres memom repeiat : corumq; fe fan' 

acprogenicmeffeeogitet, c|uorumproChriftido- 

, «xpeditionibu;,btllis,vidorit! totus terrarnm 

lobilitatu! eft ;& at vetera laceancufi cum fc Fran- 

rimripropu^tiatum, Ericolecundo natum recor- 

luobui poll hominura memoriim prxflannsltmif 

li, quorum ucriutque tanM tamque infignia e>fti- 

iB Ecclcliam promtfrira, maiimoanimo Tnajarnm 

veAi|;ia nonpcrfequatur ^ lile vero faciei : nee 

'e mMo eorum gioriaro,vcrum ctiaro,G fieri pof- 

'"are conabitur,qui<]ue fe principem inter Ecde- 

loftuB*btineKintclligar, ut illole honore di- 

B gaitii* 50 M. ANTONfl MURETI 

gni^fimum prxdet, omai ftudio elabonbit. TuiB6id% 
pater Beacisfime, pro tua ftnguUri, & cximia (apieati% 
quidadcompciccndostuiuultus, & ad fiacum 
compottendum uciiisdmura (it,ftatuice. Notaineft) 
xiznaslzpe , & pcrnitiolisfimts in £cclcfia diflcnGoii«% 
rite convocaco ex omnibus Chriftianx ditionis parcabiB 
£pi{coporum Concilioyfedatas fuifle. Eodem reiiiedio£ 
tioi nunc quoc|ue xgrotis£xulccratis<]uc rebus HibvcaK 
endumeifc vidcatur : nihil efl, quod Kegigratiuts ut 
aptatius pos(itacciderc: nec^uc cibi dubium efle debi^ 
quin ipfe oinues vires ilias eb coUocaturus tit , ut !tfa»' 
Lunque ab ejus modi Concilio decreta fuerint , pie aavioit 
lacequc ferventur. Omninb autem > Beatislime Faco^ 
quxcunque obcdientia aboptimo, &obfequentisliiiiofi-. 
Do prx (uiri pote{l> earn tibi R.ex fiimma fide jfitiamaqiit 
cOnAancia prrftiturus e(l>idque (efemper £iduruiii€flf^- 
per^os claAsfimoSf & ornatisiisios viros,]oratores fiior 
lanAisfimepoIlicetur : Tuyicislimperge jUtAcUn k 
Regemipfum, & univeifum Galliie Hegmim patenuo- 
ritate compiedi. Multo: funt caufsi quae te, ut id f^ipasi 
cxcitare debent. Primiim ip(a muneris aniplis(iniL> tjaoi 
te Deus in terris iuftinere voluit, ratio .Doinde ardentiC' 
finum iliud Audium, quod Temper usque i Clodovaeo vi- 
guit in Regibus noAris , adiuvandi Romanam Ecdefiam: 
ut^quoties ica cempora^tulerunt , ie, regnumquc fuumin 
apercum difcrixneii objicece maiueritft , quam Ecclefix 
laboranti deeflc. Qua ex re iliudafiecuti funt^ut & ipfii 
& eorumpoAerif, primus inter Ecclefix Alios locotyne* 
jniiic dii]cnticQte>tribuatur. ^iercetiam apudte debet 
ilia nominis (anguinisque conjundio , qux inter te 9 & 
le^ftisfimamjOinniquekude & prxdicatione dignisliman 
f<a;minam Catharinam > regis matrem intercedit. Nan 
Climeiyneque^uidquamuiiquam optatius fuerit , ut cv 
ip(comniumoptime nodi ^quimucte tertiura e gentft^ 
iiu fummum Poncificem viderct [ (ieque«4Joccni X i .' ■J "id ORATIO V. tnkrit, quimcuminteUexit ,(eij ) quod »nco[>c- 
ttTeratitonrccutim: fqtiumeft , tantoilliiii erga 
diofircro i te volunmemrefcrri.PtJleniu! & afia 
M^eraDCBiUproftrre, nili ei t*i" (Rurux inter te 
;eiB volnntaii» teftimoni* uirinque data Q/Tcnt^u* 
nem dabitire jMtiUnrur, t]uin & ipfe ttbi di&a tu- 
iditvrnf (it,& til cum-patffma bcnevolenui proi«- 

>cli«b<uiiiat,Bcitii&ine P)»r,<]tix tibi Pnncifci ITJ 
Sianiflilu Kcgjj nomine exponcVemut. Nunc cilm 
ScDfiv rcgntiia'ol>(ineat| nniipfecum Mirta nxo' 
jMiHuil doiit nomine accepit, omnej crbiejutfit 
,&«opia*d«r«runt,fe)ueoranibusin rebui aufio- 
itnlt Jibentiilimeobtempcracuroi Dmneffi(|ue tibi, 
tfiliii ttcbeiur , obedientiam prxftituroi pollicen- 
No.", ne rurfu! orationemi capitearccflerene- 
fii.quxcQnquedeGalli^regno dixiiaus ,eidea)^llt 
<k ScotJ' ijuogue tegno diflj efletiutQ- 

met , oblecnmuf, ' 

■ ' OlXt. Pro J» M. ANTGJ»IH MORETl • • b 4B^' i3L> «j& A ^$L> 4I&,'0^ '^ ^ A c A 
Pro Antonio Rege Nav^rrae aj 

Pium IV. Pont. Mat. ' 
O RATIO VL 
HABITA ROMifi POSTRIDlfi 
Dcccmb. Annocb b LX. - 

Qjio tempore Joanna misds ad fummumPioMH 
.- ficem literis^fua manufiibfcriptis, ft8tGl> 
> tholicameflcprofirebatur, 8:(enunqiuiail 
«' S. R. E. bbedientia defcituran polUcebl'i 

' ^^^^ . > ^ 

SI QUANTUM Ixciufls Pontifiotus tuat i|; 
Coiuo.BwC^iNavarrSf & ]oannaeipfiuti|xariinilp 
lit, Beacis^ime Pater » tancum eis commodical 
ad cam laecitiam , nulk interjeda mora ^ tibi Gfif 
ficandam temporacribuiOenc : nihil omnino haibniml' 
antiquius, quam uc ad ce liatii»inuterent , qiti cibifii^ 
mum honorem y huic ampltsfimo Cardinalium CoId* 
gio ftMnmam prudentis ac judicii laudeia ^ univccfc 
Chridianx Reipubi. magnam & prope explortcam wt» 
quje dignitatis recupera'nds (pem,fuo nomine gratulaifr 
tur. Sed quoniam^ auantdm es optimi 9 &ad' (edtodll 
horum temporum diicordias aptiiiimi Pohtificis creafcid^ 
nc gaudium capcrent> in ipfortim probitate,^c fide ]p» 
iittim fuit : quam vacuum tempus^ & ad legkcional 
ejus reicaufa fubito deccrnandam idoneum nabiellreali 
nonfuit: judicarunt, (i temporibusiliis parerent &'q|ltQil 
recenti re tacere> aim magnoperccuperent , non &ci| 
cofiM^ode poterant, id in diem difterrebt^niliilominus ^"^ 
caiifa tcfiincationem voluntatis fuae am iibi Ykovio ■» ^. -xt^^ >*^- --C.^ • : ♦■ f cam lancanf ( ^udli fui caulaiQ aflerfV 
tif jjwflrtrrrrn (pmrmrtnrn^ ut <|^i te per totalA 
LMWiiiViitniiTiiiiifliniinrihui digniffimujn (Atebfl* 
nUBConfecutut) qtt.)rTUiiusampiior exbprirnpot 
$UB9m di^itam aiopL'ficationem pari virtutis M^i 
nccniBiiIaref. Magna pforfagifluy&iihifthftftip^ 
ibtteamuncnfa, curka crederent: ocqncndiiwi 
* r^MMfaaentif aireb«:ur incredibilis iDa " (pi<0Q 

tPontificattts tui felicitate conceperaarl 

intercft inter ea, quatfutnra creAinturi 
'immfmf{mt : qtunco experts jam 8c exploracai 
i^cma, ^^xpedata, raa)oremhtritiamin"aniflrif 
I— n rninninTnir :qiiaiic6certiilf & wtritUR hbui^ 
iMmt«9 ^ prccfentk' oommendare qiiam <h'fiir«^ 
innciare poffimr : tanto plut ponderft 

dobetea^colacio;, qusttbt£i yanooitt 
gjiii m eg f um exiftrftnfti^ma' Sede unireriiim 54 M. ANTOiill MDRETi 

^^—■—1— 111 ■■ !■ » I I 11 I i^wi— I I m m^m^i^^ 

^rent, quji tibi citius de iUius adeptione •gratularc^ur : 
fiquam (oluccsip(ii & libers voluntates , talm feloca ec- 
yUHy & nuliis iinpedita dilficultatibus eeoipora ruifiieni* 
Sed itacogitirunc : (i rcpum fiaruin tn€ommodo mtra* 
jarentid&cere: ipfi tibi , cui maxine probare fludiun 
ftum cupcrenc , ppp cua in&pactrnacariiate, ubiren 
cognofces). tnftuvem fore ccleritatcm fine iill» necetfi. 
ftt«cum ipforum incommodacione. fufteptam. Nihm 
tutem milerunt ad- te, claFisCmum dc (peaatisHnuin t» 
jRunPetrum Atbcrtium, ppopincjuum itiuni, qui gcniboi 
.tuisfupplictteFadvolutHs^ciiMyvero. JESU CMR.IST1 
Sn terns Vicario > cenisfivio Petri ApoAoJomm pnnc» 
Ills fiicceflof i > communi totius Ecdeliae ChrifiiancMi 
fiori ac gubematou , debitaoi obedicntiam fiio ainb» 
ntm nomine prxflaret atqne exhi beret : tibique ac^ 
buic Acro&oao Collegio confinnaret , Aatoniuin ft» 

£m> & Joannam Reginam Nivarrac , uti veros Ecdb- 
( fili^s decet y tibi fempcr dido ludieatet futuros <•■»• 
que ulhm evenire poiFe rem tamam , qux iplbs ab kof« 
Satid« & Apoftolicc Sedis obicrvantia, fk ab ea,qiia« 
fibi pcr.Rtinus a tnajoribus traditam> fumixka iirmitare M 
coofiaatia perpetuo rctinuerunt ,perrua(iODe divcUi^ 
Hi( ego, Beatisfiise Patcr/li.orationis vela pandtre-lc 

Suafi aperto invedas marl , per eorum Prindpuin h» 
et f quoriiia noxnineapud ce verba facio > decurrere in- 
ftituam, rereor, ne, cumdicendi pEincipium.vel 6cilb 
mereperero^ exitum reptrirenon poshai. Nanqoa 
ttndem nomiotre poteft uUo in gcuerc virttts» qus niA 
fa» eorum ucroque ita emifieat,iic aAquaraoMique & awk 
animo 8c cogitatione conirercerit , ea dettum excdteii 
tcpraeftare yideantur? Sed quoniam & ipfi not haa 
tempore (iue modo voluntacif iaterpreees^non^ciain fin 
rum laudu ezplicatores^ efic voluerunc » & cotum virtw 
excellb atqne illuftri (ita lbco»fttit ipfa per ie millo^ tdk| 
pcKJiatipniy iumkto m ocvioa oamiufnit 

cur 


' ORATIO VJ. 5S 

currit : laud^ndi! Iplti , qund ver^ijimc ac copiofislimc 
la«re potreni,fuperfedebr> MJnmm'e* vctenbos hiflo- 
viif nonnulla Drot'eranij eiqujliinimeltigjcuf , &ibm 
JJIoiortOTelfemaioribni, & in coram opei tu^ue impe- 
rii fuccetfifTe, qui (ibi poAcHiquc luis amplislioum glo- 
rjimnHUaremagitiquani frangctiiliT, ac domandi! no- 
firv peligk>nit Koliibm , defcndcndatitie Apoftolicx St- 
dit digmtiic pepcrerunc. Quiteftenim ita ireteris ihe- 
moria; i^arti; , ita in [upehorum tcmporum hiftofiK 
pcivpriniM atque holpci, qui non divi Ludovici Gailo- 
ram-rcgiiopiimiac fanfiufiini ret pro Ecdefia foriiter 
gcflat, <i minut e feriptoruffl mnnuriient:!: cogiiovent; 
at auditione eerie aliqua aceepcrit ? Cujm5 vrri per o- 
miiciii viram domi (orjujne (pcflati vjrtnj", 8f vivum 
maximalamtccumulivitj&confefloliiijus Wticurricu- 
\o in cwIeAium onciliocoKotJtum.ad Divomm religio- 
nem & AnAimoniaincDnfeeravit.Abeo igitur,8r Anto* 
niu* Rex, 8f Joinna Regini Nivam , duttbui qnifi ri- 
vis ex oodemcapiteinamntibus Qr)einemduc)int:ut noti ' 
line ^irinoconfiliorandifUgiifobolesinpIuresfamili- 
as lp«r(a atque didufia, pofltrecentoipropcmodntn an* 
n(Hffl»rimonii tbdere cnpulata , in uinia candemque 
(torn um den uo-coaleifie- videatur. Etenim 6r t»nti M- 
joisprogeniem qttamUtitfimc fundi &r p ro pagan ape i*- 
icbat, ut a (tirpe generis , ac feroints , qnm ^rimis 
populomm rcftor%ut iAiegn i11a & incomipta rcU- 
gioi qmineo fuerat) ingener a reni* ; & xquumerat, 
exea prtyfe&n; laiidcm «liqiianJo riirrnm inter fc con- 
jungi, B{ eTJlarciic , qui utraqne Ibrpe pofient divo 
LudoTico geoeri! fui aii£)ore ac pnncipe gloriiri. 
Quodii mihiTaseR , Beatiffime Pater, wdiente te, in 
bfic A Dgufliifimo religionit antiHitum confeffu retii- 
vinif attingcre, &de Divomm ren(ibuf,ac coeitationi' 
bus aliquid dicere ; credo cquidcm dtvum Luaovicunii 
procujuieilU^qux bcitoi nc tumquidcm deferit, cnm 
1- E4 1"V«» S6 M. ANTONII MURETI 

fpet, ^ileifinem fuum conrecutx dciJciutii , crej 
(^uimeuineccclo in fuoi tntueatcDi) horiim it 
Joqiimiir , priiicipujn eonjunilione tetari. Si a 
haciDeoprccibus ei^otiic, ut jfcortiper fua \ 
gra(liaiiTur,.utque in vera Dei cuitu nan iijicuni 
pnpula.:i{UEriiOiCOiirineint,verumeEiam illiuipi 
lioiicin pnmaia fib) omnium roriun puEe;)t. Inde 
tuf) uc,& Gallia r um Reget ejnt gtoiM;^ qu:£<«ni 
da flc propigandi rcligioocpjritur , prinup»ri 
prxcer;ccteros appelant -, 8r qui eisgeneicproxir 
(arfllpri autepi eosjqUiinNavam Rex & Rcgii 
CCttituiJireaitingii Dcmo^j nullainrc m>gii elab 
qpimut fe perpetuo tjusdem. laudit rociccaie d 
iDosprxOcnt. Nam {juid ego nunc LuUovicun 
Lppi tc-reSccognomtnc Animoli Gailiaruni Re 
urn, D. LudovidncpotemEburonicuin Comitc 
gem Navarrj:, aquo permuimsgiadu'i mjiiqujni 
rupro fuc^cifioni^ crdine , luercdiias regni ad Jo 
Re^inam pervenit -, cum i^cur cur inihi pluribut 
CdinriiCndanduinputem ? Quid cju^ I'hilipputn 
Qui iicintaiituraregni,verumctLam pajiLi acqui 
V'TCUcis Iuics,pro Chridianx pieiacit det'eniioni 
Grana-iRegeacerrimopctidiempusCHKIS 
NO RUM hofle, magnum &diwiinmmbdlu 
ma &'fortitudine & prudcntia admipiliravic. T 
di vero Ca.T.piniar.Comitis , qui &ipfeNs\3rr 
iinp(;iio prxfuit , vjrtuccm.quis (eunqUiim fitit 
gnicaceliudare polle contidac { qui cum toiatn 
¥Lateni:iioppugnandis CHRISTl (dverfar 
fumliirec, eju.sque. rei oula ufque in Al'rtcam ii 
^xcrcitumduiillet, muha prclia coinini(iiret ,[ 
yiflorias reporcalTer^ tandem c facro iello ad t 
yu[)i Ludavicuiucoiiiitarutfucrat iredicnS) pat 
eum JicbustdSuperof evojavit. Fuii, f^ii ilia 
ft. ^ucefi> ia Nayairaruin Kegibui yixtnc i ORATfO VI. 57 

«! ica resfctrei, nnnfortuns' mode 'lias, vfruraeriam 
finnpiu Gne olli ttinflatione in tjtiorilibet periculura 
(jffcrrenr. Ne^uevero ira (rasartirvtaroic/Te miribiiut 

JunHuim,qui eopnoverit nunqiiitne?! ipuregnifuim' 
;nii i4fp^<:crepoflc,quit) recardemur, .''ntiqux majo- 
tuni fuftfian virf«r'«> 8t libnrjoi, i^urtj illiprorchgiont 
nottrinBTin-ietiueinemonb'le* nomilcrunt, It» enim 
memoni proditum efl ,.CafteU-p recnvm tn Hifpinil 
quondacRiin^n'abirbarirum Ke^>Eiii< , Puce ai<]tte 
ImpirratoreSmiraerdii occuytmfcn lijifTc. Unde cum 
lUiniagnam omnifcuT Chrif iinii terrnrem injicereni, 
brtvit^ue, Tc t"ta tdiquaHilpani* , quxChriAianorua 
e/ai, poikuroi ctfe conWercnt : Sanftium Navarro- 
rmttRe^m, coHcdofnrtimaniitquam nuraeroCo ener- 
cnu,adveTfut eoi proicvimnene, tum prm' polchcrri- 
niiund»ri<(imumQiie jijtiurinduin juriflcC) nunqtiam fe 
tTbeBo,nifipimvjaina, feverfiirum. Eicngit3\-c- 
rantbaTfitn cntn alia mulia i>i p^l.^ik(;ndat iioAVorum 
hiciir(ioD^aptidkmi,ium catena! qua^dam ferrea?, quj- 
- boiha n»»omnc!OCcluferaot,utAiiiitarui,t[Qo pluri- 
■ Bnravilcbanr noftti , omnii adcinp-arpes faciendr in 
kofiemirruptioiiis vifteretur, Sed nihil virium kabenl 
idveiCut pTudemiamrubdola ^affuta confilia , debilci 
(intoitineodverrusconfuniiarn maehinr , imbecilti 8t 
intiiiiatjT'Cffi" fortimdinem itiiiltirudo. Deo duce 
IBmedibf hoAcf^bi & {ui; viamrrrroracient^aadiuv, 
nftfnardefliii') quim birbarnf fufo^ , fu^toi, caArii 
ttwaidocuitivicjoriamnonin muittionibui opcribut- . 
qw beSidf, Tcdin cnuf* bonifate poi'tam effe : qui pro 
G tift 1ST I nomine dimiMren[,cnrumiaTpenjm aaft 

CCinecoliatii quidem in unum ali'->ram omnium viri- 
litftineri. Superaitsigitur, fr in poteflatefl nit- 
|ttikofclin<, omnium noltrorum & imperatorura 8r rttf- 
*^ iocf^^lHiii'Concurru«3dSJn/?fumfi[^%>efl:'aliu> 
^ f ample- 53 M. ANTaNII MURETI 

ampleyufcum, »lhij ad genua accitlere , alim fortem 
Um dciteram ) hirbaroriun domitiicem , Hilpftnian 
liberarrKCB), viftoti* eonfeftiicein , •Kofcutari; C 
propier inuliitudiacm propriutaccedcre non poterai 
vuliHj oculii, ninibut^ qorpore, qua^cunque potcrai 
ViiinifuilIgiuGcatioiieidab«nt:una omne; vocCr&b 
litBrero fortiif<n)unii& imperacoieni invi^if^mumcc 
Olucabinc. Inde cumde dividenda prxda agi cvpci 
ell'ccquiTtnuerai, cjuantam trigintapotCBtntimon 
Kegum collatxunuovmlocum opct cooccrvare poti 
[auc : nemoerat in univerlbexerciiu,^ui lion iiafi 
tiret, iiaquc pfxdicaroc , quaniatncunque libi pan 
cxea veiucpnrceret , vet etiamfiio jure' fnmeiiH Sam 
tn, nunqiumtantum adeuniperventumm efTc, utn 
IDuItopluiipGui viriuci prj;clari!quc faftis debe/en 
Erac in caArts UrbaroTum auri , argcnti fa^i in(tiiit^ 
ptraaeai vii : gcinimnim maximi pretii admirt 
lit multicuda: miilcum tapetrami mulium coodiilia 
vellis>niultufnperillroma[uni: ux cA ilia etiainin b 
lit luiuriolagcnK aEmorum omnitgeneris opttmon 
ic exquiliEiiliniD arnficto fabricatoruni inlinitut pro 
Humerus :e^uiprxAanEes permulti : ph^leranim jcph 
piorum , cxrerorumque ornamentomniequeftrium 
credibilitcopia: «privilong<"plunniiex qiubuiingf 
pecunia conbci poiTcc : qnibut omnibus ex rebiu , Si 
&uin,ucquaiuiin)vellet,(ibrv)ferunieret,run)raoomi 
confcnfu oblecribant. Ille, alacri vnltu , cum gratam 
fcieflf ilUm exercitus voluntatem fignificiflet : N 
mc^iiiqiiit, barbiricarum, opum.cupiditav ,uiinh<>cb 
lumiogrederer, aut in prima acic ftamcorpue meum 
lithoffioBjobjiccrem, induxit, Chnftianir mihi pieta 
■/dor & hujui pulcherrimx rcgitmi) ab injufto imr 
^iiun bdluarum dominMu vindicmdz Audium , fai 
adcunrem, ,. &-&imulos fubdidenint, Nunccum 
tivoi roivi, divittobiaeficiO)& TCllft j militei , vim oRAxro VT.- t.' ronfecuiucfum ; noncommittam ,ut nujori animovi' 

deararmaioruni 6f ftiniiiirncn^iat , quam mermtunt 6( 

jaccniiilEn ipolia contempfillc. Ornamei'to finf ifi* 

BTimum immortjii^ Doi noliri Divorum^tie iciDpIisat 

delubnt: ut partim m (acrariui repotita pinim g tho- 

lispciwtentia , propagcnt-in omne tcmpti* .memnriaed 

noltri ; j»flerofque noRro* ad furcipiendam frnipcr tni- 

pnoaniino rebgioni? itoJir* (fefendooem exfa.d'cm: 

Diientcxten egenoi St Mfcaudos , pro foii qBtm(]H« 

ineriiii, militcr. m,'cum juventutis lux hrmttarun m pc> 

riculi* & Ubotibu! conlumpfeniK , hal-etnt dim , qui 

Tene^iiuit infimitateiri in iriUkjMliiMte attpc in 4tio 

f'lftentaFepo^fim. Igo^jaidcm , quod ad meattineij 

^rcterbai catenai j xjuat rpeflantitMK'admvsntibusoiifc 

vobis perfregi arque ptrfupi : f.- pr»;er -nam gamnnm', 

diam, ijiwm mCis manibu? dejefiim , i!iie pcentem ri- 

detii!^ hicautem diccn! otiftendebat iHh piofirs'um, & 

ifllanguineluo involimimeAnitiiejn Snwragdiifh) tiul- 

latnomninn rnihi mercedem , nulliifn prarniiiitn , aut 

poAulr>,M)C3ppeto. V.Tgo idcnnlervarfthm tarn rn'.vTw 

viflnnJememoriain, liroulque.idincitaiHtt)^ fiicctiT'iriim 

fuorum animoj , & iple poftca catena* pro infif^n-bus 

flcAavit ; & infiituir, "cKii^rfe™ mligtiibu! e»teri pn(l ft 

Rege* uteKniur, Acqucmiamco in prolio pnc.pu- 

«ro, quem dixi, barbarfTumdurtnrem Stnirsgdum '.'n 

ipfemanu obtrancaverit': ejusdem nomini^ gemirjm 

medio iSarnm catcnarum cnmplcxu vohit' coBtiiieri, 

Quin ctiun pivipter banc aliaiq^ie (i'"m'1ei viSoriaj 

Regibus Navarr* honofi^ ergo uiliurtimeJT, or muni 

gantur , coronentiir , confecremuf. O beatnm tBiii 

feculuiB, eutn Chrifiiaflt 6r principet, & popoli line 

Hllitdllcoidii^-.line uUaopinionum varietate ac difcre- 

pantia,ruiamoconfenfu, oinnfs virei {ua«,ad pTOfercn- 

_ dof CbrtfliKia; duionit termino! eonftrebaw. Nnflii 

Ktai & Chnftianof principi:! alio; alioiim vin^ut col- 

\vfa* ^o M. ANTONII MURETI 

^ ^ . 

Jifos ittntoicjue vfdiCi Bciiipajiulit, iiequiiiabuUut mii 
feriii noflnsigravi^'liiaat pellilcn[jilim4»{ue leidiaaet 
fbiiQprobiihominitiui ■, (]ui cupiijiiat ibut litis filfu rdip 
eionisnomenprjcEfxcreni, concitJias. Quibus rnHii 
finetnpi-r tcimpoliiuai iri , PIE I'omii'ii* opcime SC 
iinflii.(imc, omnes ita con6dunt,m,li hie fpes fefellerii, 
pmniaqui:pofli»ntevcf)ii;emifefruiu iiuxtine{|u« Ane- 
fianda vcrcauiur. Ercxilli anuaot omnium , tniliflnt 
quod rintoopei'ecipubitur,univerlaIiConcilio;In)ecifli 
jj)cm , fore , nt, hireliiim p4ite fubUia , (Ktodncivm 
JESUCHRISTl notnaii endem animojeadem va- 
CCjiisdem rJiibui abomnibut invocctur. Agediini,Seif 
tisfime Paicr, it* te Dcus J!le,tu(Ui tu perfoiiam in terrii 
fuftinc*,quam dintisfime.ii- q'um tcliaslimL- Ecdclla; fu* 
prjrell'e velic^urge coiil'tanccr, ui iaci;, illud pr'>po<irum' 
omnGmquediliguniiimaJhihe, ad prohibcndum, nc lam 
tetri malicnntagiolatitis I'erpat. Memento, tc noArum 
omniuEncomtniinem pitrem, & pafti^rcm rife: na Aram 
Otsnium fatutcni ab eo tibi commiiram, ac credilam : 
^ui cum Deu! eflet , bnmatia iiatura aflunipt»,quin (in- 
guinefuo viamnobi; in ccelum pandcret,non recufavit, 
Omtiiafpcransus j (c cxcicacumiri , qux jacerc feniiti 
tanci: tamque diuturnii drlfcnlTonibui pcrculfaatqiM 
proilrata. Vidcrc jam ^ideotur Jlud tempu! , cum per 
te conltituaiur BccIel^aOici ordinis aufioritai i contir- 
menvur veiercs riiui,pravitopinionefiboleamur , con- 
cordia, ncunquam pofleadiSblvi poslic,rcverii)egibiti 
vinciatur. Mulupcrdldit Ecdefialttcui ordo &£ oriuk 
menta dtgnitaiit. Be prElidialUbilitatis fux : qui- nifi 
perterecipiatij ncmmc (ibi reftitui polfc cen(ec. Ad«a 
auremrecuperanda.cum cxreroi PHncipes CbriMinot 
tibiaffuturoteflecrcdimut ; mm Antom«< Ren , & Ji>- 
amu Rcgina Navarrt, fe Repnumque fuum , & Bcarm- 
am, fa quascunquc Jenique Itimmo cum impeno nbti. 
ACiUpi;ovmcias, in tuapotcllatefcmperfbrc > fvijue A ORATIO Vt. nutnuia: u-^n libentitfimc obiempetatufoj efle , (tnHii- 
hmc polliLCntur. D ! X 1. 

De moralis Philofophise lau- 

dibus. 

ORATIO vn. \J 

HABITA ROMiE XVUKALEND-* 
Deccmb. Anno cb Jj LIU. 

VETE R. I confuctudcne ic«piiiniert,utomnt;s 
quiarteinalitfuain publice do<:en(kai fufcipiuni. 
ean primaiiilubeaiK cunciuncm, qui racioneni 
infiituii fiiituni ujusi (juim fe tndiiurot clle pro- 
fiicntui ) uiii kude cenjunganc » coque <fuid<]ui(lha' 
bent, ia ditendo virium conierant ,u( in tacumuiili- 
iatji& eoojiuaenti) tumdtgniuiis & ampliiudrnii Ion- 
gc plurimuni incflt coafirment. Qux conl'uctudo eili 
miiiimc rGpiehcndeoda inihi quidem videcur : quudo' 
BmulaudaBdafuDt > i]U4^ad ampMiundam honeiUrum 
aiuurodigniiatcm , & '^d excitiudiuii in liominimiajii' 
mit earuis iludium perimeiit: lamen illudhibec incom- 
modi,qwod dum omnci proniifcuc iisdcm I'erc a&duniut 
Uudibui,«)Uidcni(^uerciglonini diverfacuoi artiumbo- 
■Hneitdtuain <jui«<jue iNduccie ac transferre conan- 
(«■::£[> utin vulgus eievciur omnium 3udomu,& uc, 
cjuoti«iiJi<jUU de (juai: unique arte quipplamhonorific^ 
atfpteudide djc«re ingfeCus ell , circumfufa inultiiudo 
iti emnlocjui opiiicturj Don <]uodiu (it , led tjuod cam 
luncinciD,oinand4iiicelebr3Ddam(jue fufceperiti idem 
^i^ia di^urui, fi ilia (ibi exEollenda St cugpcranda cf' 

fct^a»&quicpala<liua^u^gadilfij><aaJlt ,i.n.ta 
kiflrio* 6i M. ANTONII MURETI 

hiftrioneia aliqucra in profcenio auio ic pur|Aini 
geritein vidcrint, UcUe intciligunt, till ornamenia ig 

pro;>miic>ii effejreJtutui'uiQ, ut »que iliit iniluefc 

Juiiibct iliusc grege , <]ui td lempu! cam pcrlbt 
i^lincrcE : ita,qui e|usino(li urationet audiuni , c 
karic ant illMn ■[[em m»n)ficis Be nquifitn ornii 
laudibus viJcat, fiaiim JHitcanti niKiio migii ti% in h 
quim ill ilUm , conveitire ; titturucnque ut ca4eiii 
ijuihbct aliadtcerentin-i cui amor ranquam dione 
HC qua'i partei mandarc atijue imponere voIuU 
Qux cmn mihi de phnapio in mentem Venirent , ^rb 
mcidum incaraawfeDtcittiamaddutcranii'tft eaci 1 
loiophix partem, qu* ad confirmandot moi'ei,ioIlitu 
dxquc vitK rarioiicm pcrtiiici,quuridijni5 dilputati" 
bas ,<]itantuiB mex virct terent , lUoItruurui , tuhtl 
lU>t<}Uodigniuteiniplius vobitcommendaren , di( 
Juuaf bjcrarerj verenrem,ac cum fun earn modo-ic p 
piiii Iiudibus ntulitfem ^ commanei taaien illc B' 
Dulliiactrtlaticixviderentuf. Simol aucemiUttdcc 
tabain, li qui nondum pervidii]ent,aifi(iua,& diligent 
rum prxcepcionum tradatio , quanium mom«mi k 
at adbcne beatequS vivendum, fore, ut brevi«i> pro 
tci ipfa loqneretur ; ex i{ua muLto id cot meliutjmult 
}>cmdiut,quaniautex mea,'aitez oujuiquam onti 
cagiiiturut. Sedabeame ftntcntii ibdnxii tmico: 
iliterrcntieii(iumauCtorita»,^uimiB*l>A™>^itun) 
tfgUffleiKUmutulerunt rGUm^zcipIl Philofophia j 
(ipiitfuon eOc -cuitjiiam cemeti ipublici ^onfuetu- 
diicei^nduo),iiur)iiDcconvenire> aui earn fe traditu 
pro tkereiurieum inipfo quali veftiWo in ilLui prxc 
■nignre. Quocirca dicam kodierno die breviccr 6i 
dicodcMaralii^ilafopbix laudibnt , deque fruAi 
^uos iJla fail cultoribui poUicetur ; Ted I%iIolbphica 
git,c]uai)i oratorio more : fion ut ei quid<juain al 
«liKBgiis,atic.q<MJpliat ptopiiafunt, amplifictadi ORATIO VII. itjutexiolUin: t^uorum alicrutrum (i concf) ipli 
kilofbpEtM) uc cit verintii »m»n5, tanquara Actullj 
iia, PalUt, niaaaniiii)idac:I'e<lui nudo aclimptid 
nil gtnere, quale vmcatis propriumelfe, aii En^ 
j,ea,quia<li-eraf3terc vidcbuntur.eiponam, Pri- 
^tur non iniutn modo , redoirmtumoninmo fiu- 
um verum dJgnitatent ai^ae pracOantnoi ex (inr, 
imMnini (juxquedirigitur , (^uemquc lib! propo- 
ndticfpcairi arbitroropoitere:iii ) qoanto oi- 
; fiiui Brxllaniior ac Jivtntor e(l,,taaco ipfi cxreriv 
ere judicctnr.Quo poltto: eft cnim iia prrfpicuuin> 
ibationisnoiim7ig«t:gui!unquamrepeneti:rt>n- 
}rjedim! ingenii, tanta eloijuencixcopia inftruAu; 
de Hiilolbpjiia pro iafiui dignitite , verba fa cere 
:on£dat^ Non enini illi (ibiopeiac copiai, que 8c 
toSTeffonbaifais exitio lent, & lam multi; cafibuc 
loJl'unr ;nonlionore« & imperu. <faz, quod con- 
erint, mu!tJ,quodalpErnaiui fit nemo unqua vitu- 
is e(l,noii ()uidqu j denique pToponit frjuimodi.qua 
ere line probroj&tbundtre fine gloria lieeai : fed 
id quatnoninetadrpirant, qvani libi voiUomnibiit 
ai(f,adquiiii omiiei fuat aftionet , omniaquc con- 
ircruntileliciiatem. Quinco igitur catteniomni' 
onuanieDitfclrtitas , tanto Philorophia anetis 
uinteullic. Quodfi »nto ftudio coluntur ar- 
izdaipi-qua: mhil ftbi aliud , quim lucrum , &Tci 
latii aRiplit)L'aiioncm tuminccrtam , turn laboris 
riculi plenam proponunt : quanco tiKC fluditf dt- 
ft,*qua p^rancur vers; il]x cpei aniiui , quz non 
eripi, noil inccndio -abfumi. non naufragio ib- 
ripoA'unt , quxque certam rcftamque viam com- 
brant ad pcrlbqucndum id bonum > quo cxtera 
a oontinentur i Si rama m honore mcdicim 
lUodbaimelGvalionum morborum, qutbnitenta- 

upB^boKi^e valcMtdiais ftcfirouuiii nim-efTc 64 M. ANTONJI MURETI 

dnxedet cumobJervairix crciditur : qui tandem hoi 
nortsexcogiMripoiei'uiiioiartedign] ii^ur icinanii 
idemcffeAuram profiteer f Nun JK pr«Itantior c> 
poieinimus e(l} & huiut , ^uifftJUiu^t muito plu 
morbi,n)iilio<iue|i(rictifolio[es. Quj>d^cuj forie i 
biuci tfJi) excuciai iLe.p^ulilper inTCiligcntiAm <*jun , 
cumquerepucrtjquiiiii fxpc uniui>)iQ<motiuiiujua,.a 
ritu> libiilo , integra; ruiidnus evertanr civiiatci, i 
auiem & (imitibut cnorbi; mcticEur I'hilolophia, euni 
in fuistflicLianimt tirtniiudincm , cjium noa voluc 
lum illeccbrxi noa doloremracet , son divitiar 
rplendoT non obfcuM & coacetnpM piupcrtai , non 1 
norumiiiis,nonigiiOmmii'inetus, non vii* cupidii 
non mortis terror cmivclkrcji- Ubc:4.:tarc potfii. 
enim Olympi tacumeii i'r,'\ r kre -cr *^uiccum ?n'<: aju 
propiereacjuodahius Ht, quamut «6 vis vciuorum''< 
peAaiumque perveniat : iTc I'blolopltorum anir 
fubLiimsr & e^celiior efl, qulm ui iftoi Satus Tent ai 
[enciuai , &de rebut abjcdi limi? inter fu hum! di^ 
diantium cupiditatum. Stat ille, uc medio man edit: 
altisHmi; deSxa radicibus rupe* : cuiuj fumma flu< 
{le ictinguiu quidcm ; intima. lie verb^raEic , nort ut i 
cominoveaot, fed ut ip.i Irani;.! mur, N ovit PtiiJofop 
vulgariumvoJuptatumblaniiitiat partmi puerilium 
Icdameniorum limileseire , indignas non modo, c 
conftflcntur, ftd qui! refpiciant viri : panimcum 
dtcoreacturpitudine fonjunfli! , ttt fatius fit ,qui 
dolarelacetari, t^uim venenata ac pefiiieri earnm 
vitaie mutceri. Habetalijscx fefcprupr.as ac pcrp< 
as vi>Iuptates,easd."mque linceritlinias j nullaquc nc 
pima quidcm perminione miilefiii contamioata?, c 
ex iptivittutei^^exhoncnisa^ionibut carpi' : iiu 
^nr,iismcntcmpardt, iis iVobltflac ,eas (olas carj 
jucundat babe; . Nam <icin bca'oriim infulii dicni 
cflc arborci (ju:i;daBi adlpcf'lu jutundisiiinx, ^uaruc •OltATlO VII. toto »nnt tctnfiiirc eccrterccft »lioi fnidut miiiri 
k id (ii,i;tjrirj[i;m pcrdtid^x , alios miiurelcen' 
K^^ hjbeaici ailhuc Sc in j)f iiiiUM le Rorcm induen* 
ciDGoriini,i^ui vcrtakUriti philnlbpli intur , ani- 
Koviia: tcmpcirc tin lUionci heiicll.v iclautU' 
anfea^l^rafunt ,& jhlMutt, aljji into (unc , ut 
rAomr , alix inclioaniur idhui. &; iiifoiiR)iiiur, 
apt , ut iri diiCi'ini ,-Jineis delicti jiiiur. league 
iimcr>riiitiiinc ac finitacittu-, iliintm traf^atiO' 
orxfeazia , iliirum m^ditatjoucM prolpicientia > 
''' prxttrea jutuiiduin aut utn" 
a ctJaiDilia &' iitcxptebiliiJ ic- siifa c 


, ^»r sgcr tophi* prrceptis conlito 8f exculro nnii potell. 
itj* Nimirunjqxna hreid vd ]irctcip\i« mluoniin 
s thfem> niiuralci opes &: terminatas ejTe, & lag- 
iMei -, cai^iadepius lit , nihil eiinipliuf appe- 
UB I non qui plurinium habeai ', fed qui minimum 
ereEjditiifimuinene : nihil mignitaciendum ,(|uod 
'potfinnit arqiie opiimusquilquc conrequi poslit. 
letamcneorum-coniiJiuni prooat , qui aut aurum 
mbfccifie-, aut pefl'cdiones fuas iticulras acdefer- 
rii^BilTe meniorancur :'hcccnim aut ignavorum 
Bnm A'identur , auc pecunia 'uti nefticmium : 
■kmtraniquein vitio, noninlaude poBenalum eft. 
lSrc<juideniii,dequibU5ill3 narrantur, Phibfophi, 
porilla quidam & l^mplicior -Plidofophia turn 

Hdr : i]ux doiec opes , ficjuisaut aparentibut ac- 
fit, -adt induAria fua quclicrit , am alia quapiam 
l|^ratione,3dea!pCrvencriti non afpernaiidat auc 
en^teSe , fed in hibenda^, ut virtutis , non ue 
nz,adaiaillris. Nam illud mihi quidem per mi- 
tUeri diet, quid iti vcrcret iBi judiarim ■, nbi» 
. / poffe 
66 M. ANTONII MURETI 

polVc fefimul & Tcmhiberc I & in fapiemix fVui 
(unibcre! qui mihi eiiam videniur , quo fafio fui 
divitiiruin caiitempiioncm ligtiificare ac prx fe 
voluerunt|Coiproin<i)nire,niinia[ii quaadiin er| 
nature fuzpropenfionen), finumtnot in ucua c< 
re non potcrant , ut uon omiicj cogitaiinnci ■€ 
candcm.aruni iiicludercnc : neque i^uaiidTii pat 
Diumhabebant, loipuareribi, uialiit rebui conceii 
dis accognofcrndis vacirenc. Hqtiidem nitn^uan' 
militem Uudaverim, neqac tortcm habendum dm 
quiadvcrlariuinafequaailongislinicaiiioveac, nc 
eomanusconfetat rredeum pnriut , qui Bc^cong 
lur, & viiicac, Neoue vero video , qui -minus in 
memo lit cgci;«iftuaiinjuaiiidi\-itir. Neceffccft 
qui, unde vivat,iionhibet,eum fibi vitT fublJdia al 

JuzTcre : in quo quantum utnporii pvnic , tanit 
ajiientix Audiis decrahic. 'Melius igirurphilofi 
cui,quiferegenHo! pcrmictnnt, ii o|ei Ji-nonfca 
non retjuirunt j fi habenc , utuntur -ut iecei : ncqt 
quaoltorquenturjuit augcndi cupidicaic , aut ami 
metu. Quid ego lione-de portuTDat-rice humanatu 
turn, optimi cujustjue ingenii coTruptrice , concit 
bcllorum omnium, imbjtione,quam feinper virere 
TUra,quos feiucl occupaviT ,animi; , nequc unquar 
fener»re, pravislirnus auflor «it Tbucydidei , vcr 
ciam >. Nunquid lilius unquam facibut acccndi p 
pcAuSifquodinfufa priut Pbilofopliii prxcepta j 
veiint* Immo Tcro etiam<^ antea fubjefliabei igi 
quid force conceperiiirdtotuntiuftillata Philofoph 
ftinguct : Ea enim magijira ae prseceptricc cog 
(BUS, vcrum decus,vcramque gloriamin fola viriy 
ficamellcicaii) qui confecutus lit,quidaliidc fe ]!*>. 
nooadmndumUborare oportcre: prxcipue vertV 
cicrvdim Icvit & imperii^ multitudtnit temerit 
.qu£at!nuiidando«]ionures(xco f^iuf & inconi oRATio vn. €7 lyetu, quaracerto & explocitojuiiicio fertur.rrs- 
&rip[CoicrCito : mllle fedicebat; t^vireceho- 
s, curfibi pofltinoiicfiedlaiiii, qujm liqvzrc- 
,curbo(i(a fuiHet. Endentinimo Tunt veri omnei 
.fopfii: effe fe, uc-^e AmpKlxMOiit AEfcfiyluj. 
n'videri opiimi}! milunt : honorct aucem 6< magi- 
Ui aur nonpeiunt , jutalvtiiz, non ru^atilhacis 
i petunt ; ne(]ve li adept! (tut , exfiilunt : neqve 
(pujfam tultriiit , anguniur animo: Ted pacate 8f 
ier4te feruni : auc, fi qvando dole lit, Rei publics 
ntvisera, nonfuira, Csfirem fciunt,cum Ponti- 
umpctinuru; idcomiti:! defwnderec , nucri dixiflc, 
n eo Sic , lur Pootilicein habiiunm tilium , auc 
lem , jam iQni prxlagjicacprxcngnofcerc; licebat) 
liiioncin itjan iiiECti; aliijUod malunicivimi datu- 
, Iratjve ^vid poftca effeceric , videmut. At Ci? 
it) pEtitioue ^ixtuTX eciam Vacinio poAhabitu;, 
iifimoac inoderatKdinoantmoiuIit. Ita funiphir 
•phi : Siaiimam voluptatera in p tx termite en dis 
upiacibus: maiiirias ope! in ijvieto , ic contcoio 
animo , inaximim gloriam in ■on ambienJaglo- 
[)tnint. Satis honoratuiliputant elTe, qvl honorfi 
iHsflt, fatii magnum Regem, qvi (eipfuio 'revere | 
spotentcm Imperatorcni,(iuii:upidicacibu;nu« im- 
arapoiGt-; qvi veto eis plane domitis ac Tubjeftit 
umtacioni!, qvod illr iieconemurqvidemunqvam 
utere, impofuerit, ab eo omne; aliorum viAorias 
Biplioiqveruocratos. Qii^od filibi<linein,avariiiam, 
jitionem, pcftes qvasdam ac furias eBc novimui^ 
E funditus humaium vitaoo conturbent : qvantuc 
lOrhabenduseft rliilofiipK^a; , qva: feomnesearuQ) 
latui rspulfuram ,oinne5 i^nituloi reprefiuram , o- 
lafetninaetiQiram, ni>n magnibcentius , qviai vc- 
itpolliceibr '. Vidc'r* vo^opinar^qvam felatu^ ora- 
li mcx canpbi ol^enditifiiijvxcuaqiliocloco (e o^e- 
V \ iunt> 6S M. ANTONII MIIRETI runt^ perfcqui, & in fingulis infiAerc atque immorari 
vclim. Nam cum virtue nulla ^t ,Jc qui non (plend de 
& ornate dicerc , nullum vitium , in quo nongi^vitcfy 
&Copio^e mvehilic«at : quidquid de eorum ucrclibec 
dici potcft y idem .id Philofophiam iaudandam accom- 
modari poteft : quam viicutis indagatriccm, vttiorum 
expultricem) Litinorum omnium eloqueiitisfimus vera 
ac merito nomlnavit. Sed non commictam , ut cuiquam 
videar tranfilirc ens rcrminos y quos initio pcpigi : po- 
tiurque reprehend! me patiar;,quod multa,qu£ tuiius cz^* 
plJcarc licuiflet, comprefTerim y ac coar^averim yquafll 
quod in ilia redilatanda eve^us fim longius judo , ne-* 
que fatis mihi temperarc potuerim. Nunc illud mihi et- 
km atque etiam confiderare : cjetcrarum omnium arti* 
um fines , neque eos raodo ^fed omnia prorfus, qux bo- 
na putantur in vita , nifi quis Philofophiam y vitx ducem 
habeat,pe{tireraac pcrnitiofa effe. Da homini non Plu» 
lofophoyopes ac cnpias : dahonorcs arque imperia : da 
iirmam valctudinem : da gladiatorium tntius corporif 
robur : da multarum magnarumque re rum cognitionen 
ac fcientiam : da flexanimamillam , ut Poets vocant , tc 
omnium rcrum rcginam eloquentiam : da quidquid k 
filiisparentum votisoptari fbfet : quo ejusmodi plun 
in raicm homincm congefTeris y co ilium magis & in Gf 
am, 8: in aliorum pernicicm armaveris. Opibus abutt* 
turad fuam libidinem cxplendam: imperiisad alio nam ■ 
libertatem opprimcndam : firmitate & roborc ad obtuiH 
dai'acinora: icieatiam copiamque diccndi ad circum* 
VCnicndos cives fuos, adperturbandam Rempubl. ado* 
mnia dcnique tum facra, turn profana pcrmifccnda , & ««i 
vcrtenda coiivcrtct,Da Kxc cadem vcro , rainimeque fii* 
cato Philofopho :Deum quondam ad bcncfacicndum hu- 
mano generi c C(rlo dcmiflum cfTc dices. Atque hoc iUui 
eA^quod in Alcibiade minorc five Plato, five Xenopho4. 
diiputat^ea qux fuapcc aacura bona ruat>(iiie fcicntiaeju^j 

^uodij TN. L .\ T*ORATro vn. 69 

umeft iquimeindemS; Px[i!ofophijra efle 
TiiTcicm, (ion ad (aluiciii vilere. OprxcU- 
Philifoplii*, cu^uiopenc maU quidtm 110- 
itrada , ae hH^x ouidcru prodeHepolTunit 
: ?IitOtnLiliuiniD^! dituni ejTc hominibut 
prxilinusdonum. Merito Ciccroj unum 
pncceptita^un iminuriilitftf anieponen- 
ivcro non JIud idejut, dequapr<)prii: (er- 
UtutiucD.VhihrophixUudcm iccommen- 
3t ^qiiodammj propeinodum,c]itf a vetcri- 
fophiahonoriBcedifta funt , ad hincpertt- 
iviizacnionunemeiiditionc verAiur. Moit ^| 
rumilljm nobilisfinwm vocem, Unquamet 
dit,niiiidemu|n bciui civititci fore , cujn 
It Pbilcfophi , iut R.e^es phdofopbircniur, 
iinideveiiturum,cu]aEle^e; lutio djircrcn- 
taut ji>pervelligandis leruinnaturaliuiiicau- 
:(renCTquj:,qmnquani prcclara (unt,4onets- 
abfiint abeo, ui beaia^ R,etpublkat efhce- 
ftd, cum virtutis pulchrirudine incenfi o- 
ttj ad eamnon cognofcenda modojfed Ctcr- 
iIenda>propigaQdam conrulllTeiit.Ac conrr> 
inib" impcritorum ic mdedicoru fcrmuneu- 
Philofophiam )a<ft'atum c[l , (juoscuntjue in 
fturrili! qucirundam libido conjecit , t]u-d- 
ttindam ipGu^ digniiatem vereris com':e- . 
:frtniit ,id omne , li djigcntiiis cicuiiatur 
01 potiu^, & id Phyfiatf, <)uim ad Poli- 
ire videbitur. Qirid fl ullu5 in oibe ter- 
eft,iibi Politicen florcre , fuamtjue digi.i- 
jredeceat , Koma; id , Komi pmiifliiniiu 
; cui urbi i pnmo ipllus ortu divinnpci- 
cfl.mallisimperaret : unde !«!;« . imde 
religioriem cxrtix narion«s & olimpcrie- 
jcpeiuiic :uflde quondam exfticerunt mnl-t 
F J <W> 7« M: AN TON H MURETf 

dan vih , qvi hxc prxccpca > qv£ nos tradituri ruiauf» 
excmplo ftto comprobanuir- Nolitc cnim putarc , ill 
hirnin^yCamilios, Curios, Fabricios , Fabiof 9 Scipioneii 
Lxlioi: y c.ctero que. przAantes viros , qvos oiimhxc 
iirbsinnHOierabilestulir, quorum quocidie noiTUDa.ut 
ditisy faf^alugitis , monunicnra cprnitis , ftatgas tanti 
cumadmirationw' intuem ni , quoddc Philolbpkiancqo: 
difputarunt fere, ncqve (cripftrunt , eo minds I'hiiolb* 
pkosfuifl'e. Vra ilIi,non oricionc-, fidis> noxudiftis^ 
hioribuf^ non fcrmonibusphilofopKabantur : q\'od pnL 
cherrimuro acvcris!imum.cft pKilofophandi genus. Ib- 
tegfitaten>> iu{utian\».tidem , (ortitudinein > omnemdcr 
niquc virutem ^ coicbatit ip(i, & alios colpre.|ubehaiil. 
£0 ad tantain niajefiatem atquc ainpiirudincm pesvc- 
ncrunt, ut p-errqucgcnte^^quodipfftoliinatalibttsv^ 
ris fubadji! ac fupcratz fint > qulni quod ipix alias devi- 
c^rint 9 prxchriu^ fibi ac glonofiu^ ducant. Qvui> 
tarn oportet gloriam fuiHe vincenriutn, cumvicHtot 
poft fzcMlis gforieiuur ? Eorum ego potiffimOoicxepi* 
plisy adulefcentCF 9 incirabo vos qvociJic. arqvceyajRh 
im^ ncque uUumex Ariftorclc.prTccpmm profenuOjO- 
]us non ex hac url>e plurtma maximcqvc.uluftria ezem- 
pla repetan-ur. Conftitui enimtqvando P I U S. optt- 
mus ac fan^ivhmus Pontifex > qui ipfe oanis virctitit 
perfcdis^mumex«in»]are^, cummihiKonoreindctaiiti 
ut a mevirtuti^ f«: ofHci pr.cccpca v'>bis proponiatqv^ 
CNplicari voluerjc , modis omnibus eiiiti, ut ea noo>ari» 
ioy.&c inculto, 81: moleflis impiiAtoqvxftiontbut, 019* 
tipnis genete pro(cqvar : fed j quantum id qvidlieQi ia 
me crit>florido & ubere ^ &',.quali ftellis quibusdam, kl 
petitis ex verere hiAoria cxemplis illuminato atqve di- 
ftin<5lo. Peto autemsl Tobis,.utj(i &iniiirebus>,qvu 
trafiare inftitui> fuBfium dignitatem inefle cemitisi Sc 
me nullis vigiliis, milli^ hboribus » nulli ^ deipquc rci 
parcenteni) ut vcflris commodis coafulftzn^ videbitiii 

iar 1 i ...^ ORATIO vin. indutinim a-mm diligoniia ic benevoleiKia veflrfti(ij4_. i 

mii. Dixi. r/ 

,pc moralis Phllofophisc ne-' 

cesfiia:c. 

ORATIO vm: 
HABITA ROMi£ VII. ID. NOlVEMB. 
Aptio cla.IsLXlV. ^ 

SUPE RIORI anno, ciiaiinjUBfliTtomiln Pon- 
;itiQi!iuUoni3<e munut obire ini:lpeiejn , multi 
Jiti dc hudibu! Philofopbir ,eobortarusque- vo« 
luotj L^uiim pdiui djiigeiitii[i[i)e ■, li tnnquilliri' 
tcm wwx, li libetiarcm, fi digiiiiitem. atque hnnelia- 
(emi l< Talutem deniqw Sc vermm & publicvu-cEU' 
rimhjberecti: uc , ()u:c ars tmujuillaKt animot k{UK 
coi J [ccTrrimi vitiorum, fe^itiice in juAini plcnani- 
tjuciibvutemaireiins, ad rerun decu« , (fucxl in vir- 
tuie politum ell traducerec , tjuat denique 6c fingulof 
prjvaci^Sc publice tnuiciviticeicoQier^'arec, ejus in 
Qkuliumtotopedore, ilii.oiuai cftgitattone prriltnbi' 
c* i incumbcretii , Q)mqi cc^oTtuionetn meam etli 
nonpTcce'rveAaoieflVauTK veftmi, &4 inaniiiiii plu- 
rimorumpaniiuiiufcdiire,' veJex eo probabijjter in- 
ccliigi pocuit 1 <]uodnijlupofteaex)iDC i^ loco Phi- 
[pfophix prxcepia tnilemi , Axis lre<jnen[e) ufidtum 
opcram dediAiii ^cefe tunes pro ycf erga ros amnre 
non poflumiQuin voi hoc qMoqae tempore nan adbon^i' 
tantum ,. fed obfecrem etitmSf obtcfter, qui jam iter 
iltud ingresfi efti[> ut conftanter perlequamiiit : qui non- 
dum,urid vobis,pnmo (juoque teinpnn ingriaicadtim 
eficfiztuatii. MulUesimvitxpUfiaidk vivendintioj 
f 4 cartre . 7S M. A NT O.N J I: MIIRETiT ■*— » ^rcre fniftuyqui ex coruni) qui nos quotidie tri^ 

cognitionc percipitur , fine maximo incpmmodo p^ 

MvLgnumcft, fatcor , rciuin naturaliuiii principia 

fascjuc no(te: fidcrunvcxtcrorumquecorpprum cp 

umfttus. } magti'tudincs , intervall4.i fcicntia coi 

hcn{a.ten€re ,pr.rclarum : ilia vero criam , quam : 

inferiora.vimhabearir^quiclqitcaii quamlibct multc 

nos effcdurafintj.fineitilo errore po^l'c prxdicere. 

pedivinum. Scdcertc,quodneilliquidcm ip^i^qu 

docercproHtenturjiicgaverint, corum,. iiiqinbus i 

excrccturinduAria>& fruftupfior cognitio cir > & | 

ctofior ignoratio . Itaquc ut nos iis, qui abdira ilia £ 

tru(a tradant ,& ingcnii acumine i & duC^ rina: ■ nr 

tudine,& rcrum admirabiiitatc non irvit* ccdimu: 

ipli nobis , nifi valdc iniqui fmr, ea, qiix ciiputai 

nobis,*& magi$ ncccflaria c(l'e,& uberiorcs homini: 

fieri fru^us affcrre fateancur neccf^o eft^ Jfullus 

unquani quod ilia aut non tcnerct , aut ctiam n<-'gli| 

mimis proptcrca vir boniis^ autin.iiius utilis parrio: 

exiftimatus ell- hxcaut ignorata, aut iiegle^ca nc 

gulosmodo perdidcrunt homines fed integral fui 

afflixerunc & evcrterunt civitate^. Nos^qujc^ol 

tum,qux conftintis 3:tatc$,qu£ fcniim.ofticia Gnt , 

rjmu$ : nos quid dorai^quid milttia^quid a pri vatis, 

ab lis, qui cum impci^> funty prsllari deDeat;> di: 

mu$: ex nobis intdligit pauper^ quomodo tolera 

opiano' dives^quoniodo ufi divitiis debcat : ^ nobi* 

. inter patrem & Ijbcror >. quid inter viruni; & ux 

quid inter fratxes,cognatof, amicQs> civ^S) quid dc 

inter homines obfervari par (it,cxplicatur. : nos fo 

4iilif>.nos tomperantiar^'pos liberalitatis). no9 )ii 

oeterarupique-'vinutum vimatque naturam diipu 

nibus nofiris patefi'cere atqut illuftrare conamur. 

honini praeceptoram cogmtione mutk eonticefo 

f uentiiijmanca 6c munllcrit jarit legurnq-^ cdgnici< ORATIO Viri; 75: Jilifjeiiii hanim retumiradatiooepr.rpsritos atijiift 
-utins. Qu.rciim iti lint , ^uamtuiKfue cjuii vita 
TingredipiM^ita itiiuers deb>r , citcrarum Pdi- 
iphuparnumcognitjonemiibi & utilcm ,. & hon*-. 
am, h^jui plane neceOariam efl'e.. Sct!4uni qnidaHt. 
.■crloKoniinCfinEieiiio , ^iii cailfas , propter qua; 6c ' 
SpulcherriraottuiiioibftiTieint & lb eodem cxternf 
tcm romrainifcuniur, pjrtim enim cooimunii Be 
tritic(l'ediciiiii,(fuzhi<:docemur,ut adea |iercjpien-. 
lo^orc nitiil opus fie : pirtim non habere cam vim^ 

iunt ex ee , quod inniimcrabilEi ,& olim l^cruai, 8r 
iic funi , qui cum hic omqi^fe fere profitc«inr: 
uislme tamen iK flagltiofiifime vivunt. (Juibui a- . 
(]ui; brevircrrefpoiidci-e inftitui : & ciriccre, fi poO 
I , tit II, qui ilia temercjaftant , cognolMiit errorem 
m ,cupqiie_ri; fiihil dicerc vidcant , fcntcntiam. mu- 
( : f 11 minu; ( niliileflcniin dinicriius.quau.vincere 
'ti(i3ce:() cert^ quidem , ui nc alii Rultitix Ec cnalevo- 
lii-plenaeorumoratione raovcantur. l^rimuro igi- ' 
ir:amu<: cumiriisiquijUt ad cibotnimiiimdulqe!, ita. 
Jiiputatioiic! nimiumapcrtas &'ftcilcs luufeare ft 
imt. Ex quibtis iibenrcr quificnm j^qui tanJemiilC, 
HU.bus rebu! nmnc^ ad alii ftudja invitarj atqqc allici 
tnt, ii'dcm fetprubhoc ftudio avcrti abfierreriquo 
lilt, Ccrtecnini, cumpnrea, qua; docencur, utilii tc 
Eclira furt, (ieode'm accedit, utflara ipcrfpiciu,!- 
rtacoenini lacilia lint , eomaJDres concurfuf ^d'<>!y 
iillad'ocent,fiericanHat. Quid igitur cum tllisagas, 
i, qu*re5 ad ironciljanda c,Trerorui;i fludia, pluri- 
imvalereeonfucvkicarciplitarjiriac rctrahi ajimt ^ 
■n vero , etiani(i pra.-cepta vftiutii quamlibet multit 
ftruaa difficuleatibus foVent , laborandum tamen , & 
ianduni] Si-nunquatn nili cis cognitis 3c comptchtLR'- 74- M. ANTONII MflRETI •vn fts conqviefcendum puurem t neduB ea«quia> ut ifti 
Itinc>dqyolibi&t iiontardisfimotcqve fhenislimD pe 
poflunC) oqiitcendaiut minoris tacienda cenleam. 
de rebus ad vitam niliil pei:tinentibus inter hon}ine« 
ilicisfimosfummacaHtencionediiputabitur : in eis 
<^uia involatx & propti inenodabilcs funt, opera pr 
re collocari videbicur^: hec , qvx vKam omnem c( 
nenr, ut: ninus obvia > & in n^cdio pofita, negligen 
Qvafpqvarnqvid diuciusica difputaipus > qvafi eis 
c^mu^ y qvod volunr,nihillncdoceri, quod nor 
ttiamvujg^o notutniit, autuvivit fina djtKtoris c 
£icilc cooieqvt pQ$fit?£rgo lUe .omnium, qui- rui 
rant , mortalium, ut cjredituzu efi>. fapientisdnuis Si 
t€s, qui nollA unquam »lia de re , qu^m dc virMKtbt 
vitiis di(putavic, vulgaribus & fatis per fe,' notts-in i 
i^atium starts omne condiiopdt ?. Quid Plato i i 
X^nopKpn^? Quid Ariftoteles ! Quid cxteri fux qvi 
cutis principe$ v'iri \ Quid eratcau£e> cur. tarn mut 
hpc genvc, fertpta poftetitati relinqvertnt » (i nA 
gfcgiuin> nihil exavifitnm >. nihil ezcdl^os 9 fedea 
tilm,qyxqvtliKet e populo (atis pci^le inteUigeret^l 
ris rn^nd^turi erant \ Videlicet > quia ju&iciam ,. & 
t^mperaptiamjiben^tatem omnei atiidue ih ore- ha 
fieq,ue quijiqu^m cfl» ne ex ima quidem- ixce vulgi , 
f^ it e^usiQodi rebu^ optimc juclicare poiTe conSd^t . 
circo nuUam iQagnani.eruditioneni ineis cognofcc 
fit^m elTc arbif rantur. Quod umen longe fecus tft ; 
l^reftcjve niroium quantum inter eos,qui tanc^m te 
Bom^na , Sc eos, qui ex tniditoruin hominMm (cripi 
fe/jnonibus dc rebus ipfis vere judicare didicerunt. 
B J eA cxemplorum vita communis , ex quibns facil 
ffelligi lice!t y.quim &pe vulgus hominumin jndica 
virtutibtts vitiis^ve fallatur. Qvod ni itaeft^ < 
caulam : cur qui mimif , lenonibus^ panfitia ,. tdul 
ribus plurima Urgiunturt 8c fuoSc aitlcocuiDjuc ORATfO VIII. 75 tarltbi denicm unuf 

lumtxircaT.nveri : pirfim'tntxaclmgili. 
(titMi cur tarn inuliiadiudcTidtwnprnie- 
tni cnnunentUflturprofoiiibus, lim loulti 
;n3vipracauti;&: contiiicTiiif pnbiiccmun 
fconluhnrum vigilWin qvo cnrAiiDiiBmr ; 
lilt eorumiaborc^, qva inr? eoruinacutiif}' 
:urrnpcnigi nili utv«Ien «c dijudicarepofi 
M^BA^ue juAuin iiijuilunivetit ! Hon i^itur, 
*ali5| ^cf^Mticndft cA*itUt qv^vinucam 
01(19 c-urnraovc p«nnftat,cuni iti una v>niit« 
isffiJeamuj' (-jmdiu, Vann ifiligencia, abho- 
nmo in^enio f)[:ciliii't labnrari. Infoimavit 
uri S: imprcrit tnammi; nnltni adumbriric 
nutoin & ytciorum omiuum noiinnci : ftd 
/imnon habem,ut(]uir(]uim eittreriii confi- 
I : le C>ne diiciplaii vtti dc r<bu£«ipectndii 
.jadionirum. Quod li no; nibilaliudnifiliXC 
^BUjuefaluiariaiCjitsmlibet nitdo ficinoraito 
tcretridrrcmus, cilmnnuri tamen ntma not 
ilicnKiiini<«iniqvu< xfiirn^or iiiduRrix,Qi in 
■in pcrvulgaii; Sf ficilibBi ociupatoi. NupC 
filubrcsanimoTuin epulas condimenttfm fer- 
ntuminnnbiieft , idhibenMut, St reifuipfii 
dMrrtmat.runipmflaniitlimoruin omnit xvi 
I teflimonJis fitkireac coi roborare , xim infi- 
bm vetcrum exeinptorum copia cxornare at^j 
3fean)ut,ramen-neinveiii>nTur,<)vielcTa[ek« 
rot audcanEiCjvXq^prEflintut jnobi* iisfu- 
^vigiliis, cjvarumiplinobit conicii fttinut> ca 
unu'n e' mulcis ludtbundu periiccrepoflecori- 
QvifiperictitumficeTC|iti:ifi,quan) non qua. 
ifiunfit munuthoc, itatit not Ucimuxifulli' 
c^>£oruilii,ex[icrieiitucdodij minus itft 76 M. ANTONIIMaRETI 

elate & magni(ice (cntirent minims dealiis maledtc 
tnmeKofequcloquereticur.Sedoaiittinitts iftos. 
enimquonodofadumcft, ut de re dicere ingref 
in.e plura, quam voluerani) dtxerim : quod it>(uin i 
reDi>.quorundam mehominuixi s.quos nominare n; 
cefifehabeojiniquitascoegit. Diffacilior cum eisli 
eft>qui negant) fermotiibut noftris quemquam ad 
tem^ncicari : idque ex eo colligunt , quod iarpisfim 
tingit,.ut > qui optime Ipqmintur pesfimef . vi^ant. 

, voro;^ G dicetemus , earn in difputationibus PI: 
phicirinefle vim > ut exaudientium animis vitia i 
tuteyellere yvirtutesque eisdem . ingenerare p< 

. merito u^ vani a^que incpte gloriod rcprelieader 
Multai magnafque mercedes >. ut ait Theognif > (I 
Philofophi 9 (i> queraadmodum Circe herbis & cti 
itiif homines- ftatim, convertebat in.feras s ita.ij 
fennonil^us exferis homines facerent, id eft , homii 
rarum CmiUimos ad virtutem d vitio , ad rationen 
rore, adhumanitatemab-immanitate- revocarent 
tamen aliquid fe aUquando ejusmodi efifeciiTcy pfi 
phia gtoriari licet . Producet enim Polemonem .al 
ai vita mjoribusque perdicisfimis 9 ad bonam fruf» 
(everitatemafitea. Xcnocraris difputatione revoc 
Sed ut non bercque in omnibus campis agricultun 
ncm in omnibus animis Philofophia. idem efficit. 
qujdem certe negari non poteftaut nuliam omnin< 
artem^qux mediatur animis » qua; quanta fit in vi ti 
formitaS) quanta in virtutedignitas, doceat«^quic a 
tvertat, ad banc incitet : aut eum honorem Philof 
potisiimum efle tribuendum^ Quod autem objic 
plerosquePhiloibpborumta^is dogmata fuaeyei 
Deque ignem aqux magis contrariumefle, quame< 
mores orationi : ita cm m loqui, ut vitio >^ita v iye 
virtutt bellum indixiife videantur. Utinam taie cfT 
id nobis ioficiari liccrcc . £fi enim acerbislimum n Jf^ ORATIO vra. 7? 

30t,<^•a<i•i lit turpijI^Diumxontncri. Seii i^uoniuit 
xoRmibuinotafiitUiEdein abtogarevelledcniCD- 
; noniiegabimut verum tl]'):,quo(lob|icitiir:i«B> 
cprccabimuf, oepTopccr tiominum vitij reiip&ia 
in v<>cecut'iaev'e,t|Uoi'uin fi&amcmoaverr&niurt 
iem fenuonem immerico rcpudiemut. Ucenin 
■Miam ex EpKureis dogma reprchcfttUiur : vira 
ar : lie Iiorum vitam reprchendcrc « ^ofirinim 
:ari debemiK. Polydctum inSgocia niiuarun 
>D> indunt librum de antlicio luo cdidiQ'e , queta 
a, idcfljRegulani inCcnplic :quo libro oinnia,qiic 
tu bominit lingcnda obfervan conveoireii ({uk 
rum partiuiTii roinimaruru , maxifflarum ligura 
uiGiuij^ux inter feproportiojlubtilislisc & acu- 
ne perfecuiui eJl.Eodcai autem [em)i«re flatiAm 
Stain publice propofuit , in ijudcaomnii diligni- 
; obfervara euni ; nequitl priciperealiis videre- 
lod nOn ipfc praeftatet ; quamAatuam iplam quo- 
inona aominavit. VcUemcaDdoinratiDneiD Phi- 
HtcDcKmus; neque landem tra^Jeremut aliis pr*- 
adquxvttiin fuam dirigerenc, veriun etiam vi- 
>Aram ad ca confoiaaxaia o{lendercmui. Maf tUL 
b dubitaiione praicaptii tiofids esea accederec 
irat. Sed.ijuindoid opcandum potiuf, quam fpe- 
nvtdciuri quod in rrugibusiinffstibusarboruni, 
h>ribus animantium , quibui velcioiur , tacimui, 
6)i & ampu talis lit , qua: inutiliafiintf iis , que 
le poAunt, uiamui' ; idem in hoc geneie Philnlb' 
nfadendum cAjucrejeAa eorum turpi flagicio- 
vitagravcni fevenmque doQrinam noa auhbuc 
iD>ftd tnulto magit aniisis combibamui. None- 
Iqui eiMcdicii dbo fe &pocu3liquando ingurgi' 
lo.iUit conrinerttiam prxcjpientibui , (]ui Japiuni, 
parent ; fed illi quidein,qiiid agant, non labonnt, 
atemipfiiupkcifis Sc deuciif pbt^pccuit.MaM 78 M. ANTOKlIMOREn «M ciim^cujus moret & prcctptt'congTVunt tc'VxMici 
lunt : tunc aut utraque laucUndaiimt ^ aut ncraqiic i 
cuperanda : cum difcrepant & disiident : cliuia ^hilh^ 

totcft ^uin alteruin retinendum ht>tltcni8Hrciieicii4tt 
orunr^didis^^iia'diftafe cotiftar> utnon oslv 
terra longiusdiftet-: fimtaucemtada nirpitfinu : M 
fermonts quibut-ea ipia fadt damnaiiCttr ,tc reproM 
^ntnr^dtgnisfimi qui audiintur, Atq.tit niedici9qiio fl 
|oreoi ajudorkatem arti-fu« concilient> ibient iiiterdi 
enumerare qu^sdam' r* pnecipuis audohbfut 4iicipi 
iu«jqui) quod ita fe comparariHit^uc pntCrptafiu n 
•Aeacatioacni rct.eiitix)fed Itgcm vit« pattrent , dni 
fime (alubcrrimequc vixerunc : ita nos nihil> fi vohm 
mpcditf -quamUbct mtUtos ?hilof«phos nomiaare » ^ 
quoddecretis fuU painierint^ quasque Ie«s tlkit '•^tO[ 
ocfatDttipfi iervavcrintjiDerito funt aptiat>iiuief popi 
nunquam intermoritaram gieritm conlecuti.'IDi mi 
fir nomiDabunt Hippocratcm 3 Aickpiidcm ,' Oaleni 
quontm primus ujque ad thnum •oentefiiham ouan 
«tatc profedut cft^dtar ebprocesfit artisiitarfitfiidi 
auTus ht-cum tbrtuna IpODfionem fic^re> ne mediciit 
kretar > ii ullo unquam morbo tentattis afTct' : & iM 
cum ad extrcmam fenedutem (ine^iBo morbo perfa 
iet>{caiaruii(i laplii cxanimatu^ eft:tertias cum imbccS 
n valetudine- u(u¥ cfiet adolefcensyita cam arte coire 
ut ad fcp(uigt(imum annum^ervencrrit. Nos e Pfiilc 
pliiaBcaftrisyadTcpcliendof ipfiut vittfperatdrcs prin 
|uid»m in aciem educemus iUud honeftaris , ilfud ma 
tixstnigalitatit} iiinocenriT^fortitudinitsOmnis deni 
virtutis ipecimen & exemplar Socratcm : qui ita lotu 
aft^ut ex ejus fermonibus omnes , oU^r poAea confec 
£int Piiilofophorum difciplinx fluxerint : ita vixit 
kodie quoquti nomcn illius non hominiiSi fed int^gffir 
& innocancic nomen pure'cur.'Cui fuccadit par iftud 
Ua in eodaa ialUtttt uai iudo X«nopbon 8c Plato :q' ii; ORATIO Vin. ■Jf 

'que rumnitin in diiSnuligcnc reeloqumixUit- 
'i viexgrivitatecumulaviT. Prsiime hos Xeno- 
)«]iu)uidoquBn(iadic[t Po'iemoa ; decontinen- 
tie: de frupfinre & co n temp ;i one pecuntx A!e- 
deliiie 8c)uftiiiiuatveriu»popului Atlienienlii. 
, Ai&o publice (cflimOnlo , 3din!iurandiciu& 
cm, uiii voce fevoovit j ac jurate vetoit : p«» 
decorurn ritUT , iim fpeftatzfideiviroi nilijn- 
ncredtdiOc. Inde xternum Alciindri crimen 
»« , unoqueverboiots vetut Acidemia, b Ly- 
&ilUnf)nt>iii>-MicOni« & Pojyeilsti piAurit, 
:noni( Sc) Clirylippi dirpuiaiionibat nobitiian 
I, <]uibus ex omnibus ^uaH vircutii Be Ao&r'mx 
lonumerabtles viriiiKCrctmidoAioret I an me- 
rndierunt. AgmendiudantEpiAcruifPlucir- 
uroniui,czteni)ue itli ztaii fupparei , tjuosica 
ihatotaccepJtnu;,uiiii<)uibiif cum vivcbim,ad 
iSz f< I auda&ilia non voce magic, quam cxcmpl* 
t.Hitcopiit tactib fp era mus fore , iitedriRi,qui 
•hiam maicdidis incelTere audentyretandatui ■!!• 
uiflitavidiefuotjucdeinceptin noftrum feiiu- 
i^egari velint, & in ejuj iplidiiquam oppupnt- 
(tmltipendiaftcere incipjant,viAoTiam adepti 
one;eeidi!liiiiilem,qu3m veterei CidmeAn no- 
it.lllaenimarvraanluftuolaerac, & viito:hxc 
ribuienilxticir, &viAit faluii. Sin,cdqircrra< 
lerculfoi videani, pemancbunc ttmen in eadeat 
eatqae obtUnaiione animt, & , uCignavi ctnej, 
)hiam, adquampropiucaccederenon indent, £• 
ILatrabunijvos iimen,opttmia(lolercente!,qiio- ' 
la hie atne inAitucut eft fermo , quibuf mei aba- 
iunt, quorum ad -utilitatem omnei met cotw- 
iC! vigilii, omnia ftadia rcferuntur, urgetecnii. 
(fopolitum : ne<jue pltmiinivoi cujujqnim Ctf- 
saJucficptoAuoio abduct. Id ea <ttati« .pnte •go M. AN TON II MORETI •^mm conftitutl cAis^ in qua & ingcnium ad omnia pecdpii 
^adocilius , Sc corpus ad colerandosftudioramLaboitf 
iirmius tfTc confuevit . Videtc ,' ut ca iis in lludiii -dh 
locecis> qux vobis olim maximo & ufui & omftm^lil 
fucura cirecognofLcus. Atqueut obcredatoribus jMk 
{Iris eripiatis omncmanrammalcdicentis^^oBuitiiui 
quantum potcftis,ut vircucis & ofiicit prxcepra, '«|iui«i 
me quoti«iie auditis, hon tantum cxcipiatis aninit> ^ ^ 
ti^m ctiam vita & m6ribus cxprimatis. D I;X I. 

De jufticix laudibus 

'OR AT 10 IX. o 

HABITA ROMiE POSTRIDIE'. 
Non.Marr.AnnocbiD LXV. 

QU O D prtncipio mC) cum hbs lib^ros exjilitii 
re ingredcrcr > dicere meminiAis ( , accuniH 
corum tractatibnem & intclligentiain -cuai i 
k^rancs vita: partes utilislioiam) tumiis, quii 
|ure ctviii exccilcre, locumque aliquem<) non inrerdi 
cumfcraneo^ iUos\;lamatorcs,led inter vcros,& grlve 
& vetcrum illbrum (imillimos Jurisconfultos obcinei 
meditjrcntur, ncccflariamelTe : id^ aliqua jaiti ex pa 
te, quam verum (it , judicare potuiAi^ > & ex iis 'prxc 
puc, de quibus iuhoclibro difputabimus, int^lligeti 
Ingrediendam eiiim nobis eft duce & qUati myftagoe 
AriAotelein auguilisfimum & rcligionslimum juAiti 
templum : luAranda oculis omnia illius adyta : conteo 
planda imprimis ipfius Dex forma: & turn qua: qoai 
taquc vis illius poteAasque fit : turn quibus ipfaier 
bus, quibus ritibus coligaudeat , cognofccndum d 
'IIscil[aeA> auditorcs^ omnium domma & reginxvf 

tutn h ORAT'IO tX. <fy» in oojticliomiriuni j^eitui Ic^ct a |<m inSi 
qva: beDefJd--s hpnores & ptvniu , m .tr^i t|t 
At & fupplicia, propancits ; liuiu boix.' i <i in otkt 
[onuaitapcobiitiemiohwt : <}uirul>Ui.iv noif 
lis, nancivtiJS>non liiiminlun hiecf Ic fot'C:** 
deni<)uc 110111 Er(i las rerumJiareKiucfi it p«iu 
jporis pntfet. Elcniin, ijunnuiuhoJierrU'; din 
iTpuucioiiis pra-loTioiitm motlu <)Dan<iiiin hibir 

: dibica miht htat veniim, ue paulu iIhui.IiOt 
>nif printipia rcpetens > pcrciirrim-tK, <juv |(»^ 
>onbu(>ruinnuiapienciaprxduilianiit>«a<t4jU)t . 
jidefuntjorticiz on^intm •ico'loeJTiEtiiiiulMiKi 
& vipcre, K exorani j;tcrnitJil vipoiHt i ccno 
ne aitfuc muQutabilKjuadun iegc gubcrnii'i.oy 
lco<^- zternaatiqueinimonalijcire, ]ntit«u[r.t)i 
orberoluiiTfiibjeflafunt , sbrolutamquiilem il, 
bai«x pane perfef^am lufticiam tnareriT vitiS 
'Upofle ;efle[a>nen3liqiumc<FlcAiMllius iinasi' 
M«presliorein;alibiiDi(iusex{)reiram : ('utiirum 
a^ , vt permifcerentur ac corrucreni omni^'. 
itqrxqve res pbra & certiori illius vefiigij reci- 
rieflccampcrtediorem, Aabiliorem, iinniort^lir 
oiorem : uc paucion iiiina<ijvc cerra, ita mlnn,'' 
m^ininuicjue conAantcm,' pluribu^que calThut .^d- 
xtraideiiitj^eobrvtiini. Itielemcntisboc \\n- 
Ptarivoiebant : eaqvc dupliciter conlideraliat'ti: 
iannuin<]V<7di]veeon]mto(iun qvid^mati^; ^i'- 
^: &<jvatercja<lconipolitionem qvalitjvc ■">' 
■noncn cxterorum corporum particulx qti^ii.-ii' 
iW^dnepermifcenturactempenniur. Tola i^}- 
•rati niJi fedeiac regiones lioi ^ natura datjt, o- 
(i^ata)obtineanc>liirruereinalicnai & mii<'':'"' 
tK'fiigiiisproxim^Jibiruppolitaaniniatem ij):''- 
,vlfU*mmilepafcit, fcabiumat : (i aqui n(>\)i-nr)- 
(fttttniiBifi^itof pepjgit Deu!} terrain operut ;•: 
O ob:ni- %t M. ANTOMTII MQREJI 

obniat : quit non intelligit , pertmrt fundicat • 
& talemqnandtaconfunoneiD,qiitleiii Poetae «t 
bem conddcum fuifle fingunt, confccucumn ^ Quii< 
ptrres eonim copulariac cotleicereadtlia corpor 
gigncnda & corftituenda oportet, notme' jwitr 
damteoiperationis illius moderat rice opus eft : i 
turn cuji|soae pro rata portionC) quantum iacis c 
fnifccatur \ In ilia etiamquadripartita tempefiatu 
derate :qua difiindus eft annus > idem ooiervai 
ie diccbant. Quae aim ita euDt,ut quadamipli 
cunequafi lege fancitum eft : hoce ft , cum & tellu 
cepcisfeminibushibcmofirigoreadftringitur, & * 
modicis imbribus ac tepore hxatur : cum & frugi 
dusque arbomm acflivis caloribus probe percoqui 
Steodem (ub autumnumremitcentefepauktinia< 
gente miteicunt : cum & (aluberrimus annus eft , • 
xihia rerum ad vidum necetfariarum ubertate ac 
infignis. Cum contr^ 6tj turn & caritas exiflit am 
& variis morborum genehbus omne g^nus ariin 
tentarifblec. Cumqueunmquisque noilHkm diiab 
parribus conjundus concretusque fit, corpore 6c a 
earum partium ex ucraque (jn« jufticis injuftitiaeq 
cflet , Iiquido perfpict pofle adieverabant. Omnii 
mah) omnia damna^omnem perniciem^& corporil 
animis ex injuftitia eventre : juftitid (alutem , incc 
tatem> bona denique omnia effici ac contineri . Nac 
in corporibus quacuor fint , quxquatuor elementi 
portione reipondeant, igni 6ay abilis)acri (angvis , 
pituita 9 bilis atra terrc : quamdiu h«c cum aequa 
te quadam inter fe permifta (tint valemus ac vigc 
cdm eorum aJiquod aut potentius^autinfirmius: au 
aut minus jufto eft> aut fe a tommunione cxteroru 
gregavit : conf idamur var.is morbis tandemque i 
mus. Qua de re principis Mcdicorum Hippocrati; 
bello de natura homine hxc verba (iioc : Corpus ho 
n rclangiuncni, fit pituiiia > & bJem duoraia 
gene rum, Biv am St nigrun ;ex in QmiMbui iplitii an- 
poiii lUiuracll : eit fit, uc & lialeai, & bcnevajeai. hf 
a< igiiur valci , ciiin«« motlcraieinter feafiedifuntflc . 
ttapcratidkie & pocedaiCi & copu, mutimecjucpecpii- 
fttJunt : dojeijuicmi eumeorum aliquadaut plui lUC 
nJDUi cft,aut in corporc le<rccuni, nct^iie cum cxtcriv 
wumbuifciQperatuiii. Hxc Hippocraiii vcrbaipfacs- 
pncfi : CI qvjDuf intelligimut) in z<]uibilirate ,<uju!i ef- 
CBdn<ja(u(iae(t , dtameiic bonim corporit conflitu* 
Uobeni.Sednea]i<ivi4em corpui utillter ac jalutaritor 
l(Dcalu]ua imagine |ufUtiz peicA. Niltenim vii aliqv* 
& , cjva & Ciccvm Sihumidum aliraen[uin,ubi jamco* 
^jnittjveconte&um Scinfuccumu: {angvincm coa- 
Mrfum ed, x(]uabiliier JiAribuai ac dilpcriiai , ac^ue id* 
^uoil caique pini apium&accoinmoditumcft, &quan- 
uim opuseft, iribuat , Deque di» partes tumidit & re- 
dandintei, tlue exbauilai ic eveSat elTe paiiaiur , facile 
inieUigiinui, bzc taraadmirabilit labria corporis noAri 

Svancam deformitatcn) habitura & cfuam dto i-uiturs 
I. AiqueJixcin corporibui. Qvji in animisf qaaa- 
tumbonommi juditiaiqvantani malorum ab injurtitia 
<fBci credit! I { In qvibui cum panunatii, qva intcUigi- 
■nsiqvaratiocinamur, ^qvaproximead dJvii>atn oam- 
■am acccditnuf : altera qvs ncionit ipfa quidem perT* 
JOTEicepf non efl.fed obtemperarc tamen rationi poteft t 
(dmqaod fieri jut cfl, id fit, hoc eil, cum par; iJla fupcrl- 
. 9irinipsrai,Getanqva[Q tubenat ienen;,curruinrcgit:pa- 
I (ct altera, &^vo ilia cumqveducetieqviiuntilni oninii 
kancAi!. amniedi^na<,oninis ofidi ac vlrcuiis fplen- 
iJarcJuccE. At cum cxcuflo ac deputfo rarionis jugOi cu- 
pidiUE quail fediiiofut aiiqvis ac lurbulemu; civi< lafcea 
. I trripitjin irce^ iuvadit, mentcm dc Ajj feJe contra )it( 
ftfqvedeturbat :tum, ucnavi! difcordtbui a^a vcr- 
•^N Sic ttoniiiiii viu coatrariis&incerftpujrnantibuf 
G I fediia. S4 M. ANTONII MORETI 

■ III II I I M I ■ ■ 

ffirdisiimaram libidinum flatibus agitata in omnexn 
rum ac fla^icionim turpitndinem prxceps niic. 
igitiir &aiiiinornm Ik corporum noflxomin inter 
tibus 9 ut urrisque bene ac beate (tt ) jtiftithm qu: 
intcrcedere neccile eft . Sed idem in focieiatibus < 
^uqUe hominum multo «videntius 9 muhoquc illi 
cernitur.Quomodo cnira patri6imilias mm uicor e 
liberis', ciimfervis qux primx conjundiones funt 
venire potcrit : qux cis omnibtts vita erit, nifi & i 
fte imperet) & hi jufle pareant ? Si vir in uxorem i 
119 ac tonrumeliofus efle velit ,ncquc earn pro comi 
<UviduaTitJe ,prQ divinorum fiumanorumquc or 
focia3{ed pro fcorto aut pro ancilla habere : I1 wxi 
domcfticacurationenon contenta, implicare ie all 
bus Sc viri-partes prxriperc conetur : ncque (e ei 
geram p'rxoeac : fi uterque liberos in fervorum » j 
in pecudiuu loco ac numero habeat, duriorique eo^ 
JUS eft imperib premat : (i liberi parentum > fervi 
norum impehum dctredcntseisqueobtcmpcrare a< 
audienfef elfcabnuantrqUis non vidct , nuilam in 
ita inftituta concordiam, nuilam benevolcntiam, r 
animorum voluntatumque confociationem , pleni 
petno omnia rixarum, difcordiarum , querelarum , 
f entionum fore ? Ut in quah'bct folitudine ,' in quai 
vaftisacdeiertis>&ab omni hominum cuitu ac cc 
ffio.remoris fuavior vita > quam in ea domo > unde 
tia exulet) efle videatur. ' Ita omnem frudum , o 
dulcedinem , omnem anvibiKtatem vitx^ vitam de 

Zfamtollit e vita^qui'jullitiam rollit. Egrediamur 
itut^ domo : 8c in forum ac publicum prodeamas 
^ftomniumj qui eum, qncm injuftum efleopinetur 
tu^congresfione^ fermone dignum judicet ^quin 
quafi maiciicum aliqnod & noxium animal , refv 
aver(ctur> odiohabeat fquincjus concurfum duru 
^c tetrum acquc omiiiorum putet \ Quiimvis ^L m ' ;^mmm 


r 
!► 


ORAJ 


1 lO IX. ] 


S5 omnia viiu lionis virUndiafa a[C|Ue invila June : lam^q 
itijuihiia praci^ue ajienatabus, in quibuceft, at'oruax 
inimos : oquuumi^uc Ubiodu coriflaCt conciliat , colli- 

K. Citcnsvtiiis^affeclo! ali<)uo modoterjoius: *]ui- 
tdunigaotinmus: (juibuscUranon niniii offeodimura 
qi4iliu«daiii in hac vita it morum corruptione ctiam ob- 
Icotaniuc : pf'jdigo; multi ainint ; avafos toleranc i 
piultos iilien^ inccmpeMncia non offcniliE : i]ui volupTi- 
t«i n'lmit t«Jiupaat,exiim fcvcntiittt ac cidimoni.E laui 
^mlcruiit rMt^ciuninbeUaincerduQaliquit ufustd : 
cunidii f< nifiii«cu|>i4>s vitsp ignafciiur : injttftut com- 
fnuni omnium r»arialiurn.9<iio f^igrat : fiiii lalionit.cj- 
f ibus^i.ptrf^jiutj notis, ignom juxca omtiibu! invilitt* 
exoruijiiitaU'rjnduiefl.ItaqueecliiUudomiiituc i tut- 
turj. iribucutn efliucraro Cm vitiiagna{c3as,eique tno- 
dis oinuibi>«/egerc & oaulEarcconcntur, ^uceiiamcir 
vinutum norniii^ impoiiere : . ut fc prodigi pro liberali-i 
bus g avariproparciiacfrugii timidi pro ciutij.ac can- 
G^raiis, judaccs pro iarcibus babcri&rpTKdicari vc- 
JintifacJim cimcn repenci,,qui(e avarumi. cimiiiuiBa 
audacem, lil^tdinofuiti*, quam qui jajijfiuiii i cSie laMaturn 
QuineciaiobneEiivitm fuUKtncaut defeiiSoaein aut 
excuiarionem praiendertac prttewre coiif¥(y*nint, fe 
in nemiaea iniuno! effe. Awus Cum faceor r fodiu, uc 
mea can&rycin , Tuo ncmincfli fnudem.Proiiigus : RA 
cui] uclacgiar, uipia i in quern contumcltofiu Aim f in- 
duJ^Eovolupiati, KiI3re^vvo ^quidquidanimo meoo)!- 
lubi.uineA.racio : fed^iuid turn poOei < loet; libidiaes 
nemini BoceaCi EtitailleapudTcrentiuiabaino. iin|Hl-? 
rUliEnus ; ,1 ;[, , . . ■ ; nT 

■.: LenOg inquic, rumifatear: pemiciefComniBMi'tdAlo* 
Ccciitium ; . ■ i Ay..^,.' ' "i 

PcrjuTUit peAiggtamepttbiaitienuUaeflonaiajgria^ 
yidfecc, qu^Bodtftias qiunu^ue abkorteDcanKMOtlieiRl 
^uftiiu :qiuia ;urpE^ati^'uc'uividioruaiin)umisrac»e: 
C 3 tam tS M. ANTONII MdRETI 

Cilm our negare non poflunt tliif (e vitiif implicato 
que tUtqucacos teneri,<inm hoc ctreant^ferafenon i 
tantilm>fcdprap6modum etiam debere arbirretitur 
vint«s verb & regna & impeha tqnx res alia nifi ju 
tut initio fun dare acconftitnefe»^ aut poftea tam n 
iecula confervare ac propogare potuiflet INaiii 8c 
venerunt haniine9^& vttam una colcre decrevernnr; 
le aequo jure ufurosy 8c ouod Aio fibi labore peperii 
CO line metu fruituros cue) neqnt minibus magis^ < 
legibus i viatqucab injuria tutosfbreconfiderCQt 

3uaradiuid obfenratnr, tatndiu amice inter to ac coi 
iter vivuiit:(iiiiul atqueab aequitate difceditur , pa 
&diones,fecesfionef,ieditiones>& bellacivilut tml 
praecUn^9 ut omnit Euripides- 

Cttftodialegttf»civitates continet. 
Id'emquc alio loco aity ju(Hti» ne^le^um pferisque 
tatibus exitiofiim efTeJuftitiacivitates a parvts'Sc I: 
Kbuf profeAarprindpiis brei^i tempore ad magna pi 
titm perrencrufit :inyiiftitia florentisfimv & opulcii 
jnvbreribri tempore Afrnditusconcidemnc.Ncqiic 
adtmantims iDm rihcwtis ^ qu« Dionyfius (enior c\ 
in orebabebat> vKacque metu-,. ftdjuftititf 6c«equ 
siagna imperni retificmur. Quart (apienter Perde 
regdf ljberir> qutnacu masiionis erat,qui^-, in ipem 
c£icibatar,cilm alios ad virnitem magiftros dabant 
iinunt inprimifyi quo fuftitiam doceretur. Fxdalios 
indicafl>gente«i,litftris proditum eft, in ^eris public 
liil aliu<ft i Diis>q«aDY jufiittam pctere foiitos efle : 
cam's cottAqucrenfur^JaJfTa^im fibi bononim om 
putarent forejuftitiaaienifli & peipet«astllius» ut 
tae Ibquuotur^ (SvecofokesyfiTcfbrorof y'Tcritatc 
fidem,pax Scamicitity & l>ODarum art.iitia cultus • 
mniumrtntm ex^MtendahiiB abuadantia confcqu 
■iafiootorentoanei >iiiuiq«aa (uke » MiK|aaiD 

ORATIO IX. 87 irentur : armj jutexederencur lubigine, auMnliga- 
ic vO[iierc;cjnr'ari.-ntu[ : beUii tlillenfionit, iiiimid* 
iMn nc nornina quidein hirainibu? t-jgnita cfl'cnt, 
ii fa%ei'iaQ,Si cxpainxfuxc'^nluciuiiiiKiAgeliUtif 
reilit :etquocij)D i^uxdcumelUtjUtra c&'ct vircmi 
fltntioc, |uilimacaiirom[U(lo:kxc,iD(]uir, [ineU- 
Lnmmadpernicieinvalec: It ,iUi npiretnc omneij 
11 uflu nullu! fuiurus efl. 

Ta:u<bosetenimruta [>er»raWit : 

Kutrit runCereiialmaque Fauliitii; 

Fiutum voiitaiii permarenkvitx: 
, •> Culpan iQJiuk fi4c;, 

NulLiipoUuirur caftadomus fluprii: 

Moti&lei naculafum cdomuit ncfu : . 

Lsudantur iTnili prole puctperx : 

Culpuii pttna premitcomei, 
inudmodum fuiTiilinie cecinit Honciui; ubieuiH 
ju&iEia(lamiDaEiir,illinc/'Taudei, illinc doli , iliinq 
urii eniUnr ; non adulieri , non npturei , non fii* 
noo (icariiiHon veiie(ici,non lacronei.non cedamcn- 
m rubjeAore<r,non ohfeOVtrcs itineruin rcperiuncur: 
:ni({uc propeaiodum evtnmnt, <]ujeaurexxtat>t hi>< 
bus eveitifle memoraniur. Naranetuinqvidetii i]i> 
□bciufam : 

Vererac iternum placidiq; tepentibusaurw 

MulcebaarZephyri natoiltnc leminc Aoreti 

Necrenovatniagergrtvidiicanebac ariAit. 
n quoniimhomioeSt 

SpOTtce fua line lege fidem rc&um^; colebmt. 
ue enim 4lbeitiiit ilJa Poeitrum ttgmenU i nncjutB 
ia modo (]uj;diin aurium oblefUmean acciMre : 
IS eij dilcere, Denm iplum tiivere honunibw juf^i* ■ 
imUboiei fortunare , eoiuni ounatut ulpnmUal 
91 ezinu duccn. Hunne^uediduiiieqnt^^BBiuw 
G 4 .-*»-- 8S M. ANTONII MDRETI ^ ^' i.. : cR , cum , qui rUiD.na juAus cft> auc ipl'a potiui 

t a -. )«1 clVc anucum , kciicvolum* propitiumiis , < 

JL\.\i::iiom.ic Ilium Rudium coiitcrunt , eanique 

pjctoro fcquun-ur. Irii^ue Hkiiiodus c]uoque) nor 

; u rr. Jiu' :us U' ad vc rbum cdiiccndus P.>Ci»« verutn 

rii!'>'or>l\usiii:3rimis- bonu«Ymii[tis vcrfibus perie< 

idc ocrccnioi ea b'>:ii , qux d Deo tribuunrgr calcc 

jii .!ti u , Cvon rav]uc cis <Ui>c ib iiijuditix civitacib 

j ruuur iiamiia es. llloruricnJiRurbasljctas fi 

I >;vii\ ^ .\iiiu]uam bcllo, nu;iquam tame, nujnquai 

cjCivuv) ^ pciiibir c^^nf'iitari : nos iSc i'aiDe9& pc, 

I- <><>, c. alii^ i(inu.:i;;;rab;iibu« mail? injuRitije fu 

lu ^LTO^ RjcitrrcTV vcrfusipfos: niti Graeca q 

K'. L' i .-rm^inc ad ml ice re nolle m : Latinc am em mc i 

c'm i:n quanJam ijlor'uia jucondtcarcm pari era 

c^-iiiiciAmaft'vjqui pollcdiFhderem.. Qiu">d fiht 

o-'roii:* 1 que injuriiquidcmabundarent omnibus c 

in liimmi r pumatque honorumetHucntiavivcren' 

t4inam ibia. b^^rio {fuofiagercnt ac cempera^iic : 

iUicm odium >cuiiremp:u$, cgedas > exjlia > orbi 

diAina omnia lequercntur : tcnere taia^n murdic 

bcrciiiuv jd, quQd 4 Platonedivinitus ^ r.eligioiix 1 

cciiivciiiciiccr cradicuxuac diipucatum eil , )ull.'>«, c 

o:uii'jj forruii 1: accrbitiics cxcipianc. Tamper bcacc 

jiil^os criam.in maximis profpcrtTacibus fecundi^ 

i"ij r:buv infeliciNiimos eflc. Dixi dc joftitia , noY 

c'.iiqiic porciam: ncquccniinid cempus tiiUAct : 

0..1 \ X ill unum locum. cunge re nda ac iemel eli'uii 

ciinr.'icdexiniinita cr)pia eorum. > q])ip diet po 

qnanru:!! (acis cTj hodicrnx difpucacioni jOdicavi : 

c:dijautcr.i, ut fpcEo^plura & raclioradicentur. I 

^^'.lodintcrdumaircrtov homines tacere. aniniaJvci 

criinadclanruijm orarionis vcntufn ell > ilia 9 de c 

Ci'^runt^brcvir-jracfummarimcoiliganc »quo eai 

7^:i.:>j::u/pjiica altius ill audientium anunis ac n ^ ORATIO TX. degoquoquc fanrre eopio : fedtpix ejui 
i tingulii'is. cujutdam artiHcii eai» rem iil> 
, qiind mihi deejl, ab dici mtituabor i rcciti- 
verbs qujcdam Poli Lucioi nnbilis philofo- 
'.x illii vcterifau! pytbagorci!, qui teoue- 
■teni iMli.e, qux ra»gaa Crf cia vonbattir> 
>ii Itimmi eonim o&inium, qux i mc hcdie 
intinerur. Jul\itii i inquit , cxtcriKum o- 
ii^uDi parens , & altriv voctnda mitii vide* 
inee# fieri pofle, ut quisquamauttcmpcMiff 
r,aur prttdcn!;. Eftenira harraonk q^mdaift 
itanitDicum ipto & cDmpofitonwtu, llliu) 
tafitvj* , inagis e cxtcroriun habnuumin- 
i^adlci poteft. Nam citeroruia litiUtat^ 
>d6p!:rrincnt : hitjut ad omnia, qui compo- 
ad mulcitudinem. Bxigicur in mundo qui' 
sntia vt>«atur> &tiarmQnja , 8c jutjiciuai , 8c 
j,qui ita {laiueiunt. Incivitate aiKcmpiz 
iniconftitutiomcritftdidtur. tn prima do- 
idemSt u^^mnutdt^tJ-oncocdiii feivoran 
imino!bonu5animu(. Be vi<iiRin.iadcMnini» 
levola rervorurnprocutaVio : in cflrpo're att^ 
in, priTTiunlquidem, ea )yi« omnibus catisfiM 
& bona valet u do &iniegritas viriura'; tiim 
ntia omnisque fcientia. Qax igiiur una BC 
irtes ita regie & fervat, efficiCTii omnia intti 
ia & arnica, quid nicnirimunit onnilunpi- 
ix omnium fuffragiis ptxdicenw^ Hate illC 
acLhujm vircutis era Actionem & ^gniiio- 
h#piilcherrimi5 animorum epulat nol^i »- 
Ariftoccle pafatai, vosauditoret',voco. Co- 
dagati*. ' V!rtu!,quade igiiur, praAilntiili- 
id«'nfchp(iT, Philofophus przAantisfimiu.' 
reeqdoque Ttnium trgumentum fumipoflec' 
veftrQs^^sciiatidot- -Sed , ijuo nitiui daArin^ 
G 5 8cin- ?* M. ANTOFill KTORETI Sc ingenio valeo , eo pint hborit ac diligcotismffc 
MuUuf tatcm efi> quin^axlhibito labore efficere tiraa 
ntvaraboffit.Mnltfun ^ me operc jam pride m ia hi 
bropontumeft : mulcx nodes vigilatXsiit adilUvt ii 
teUigentiam pervenirem : prxcipueoIiiD>c4in in |itr 
vilit ftudia incumberem : adqus hunc libniin mii 
iicilem eflb iotellifrebam.Noa puto meufqne adhuc ^ 
fefeUifie veftram ae me opinionem,neque fxpe id , < 
poUicitut fifl^) non pncftitifife . Mihi credice^fi auar 

3oaddocenduoHtaQtiimvotad difcendum dilig« 
erecit,efficiaiB, at midtot magnosque firudut ezb 
libri tognitione capiatis« DIXK 

pe ftii cognidone , deque 

maibus.bumant animi facultacibus. 
O RATIO X. 
HABITA ROMi£ IV. ID. NOVEl 

Anno cb la LXV. 

■ 

CR.OESUM olim Lydorum Kegem op|idei 
fimum> petendi oracuU Aufi^ DeipK9s miliffi 
cepimus » qui icifticarcncur ex Deo > aon 
quiddam & nugatorium > utantea , cum clar 
eodem aheno ;eftadinem iimul & agnum coquens » 

K;ririvoIuerac> aunquid eorum > quae agereuc homi 
•urn lateret : neque quidfe facere opor^ercr , ur e 
brocrearec libros : neque ecquid adverfus Peria« be! 
fliicipere debere> neque denique quidquani)ltmil«'eor 
quxprius quc&erat: (ed rem omnium muito maxini 
multoqne dignitfimam, in quacogno(cenda plurimui 
omnibus operxac ftudii collocetur: quomodo fe]i< 
^emconrequi9&quidaj^ns9id qucNlfiipererataeatis I 

lif fiae traufigere poflet.Sapicauj: hoc )uid^& aoa ORATIO X. tp(cri!queiti alii* rebut ufut el>,inconlTiJenntuflC 
MIC'<fUodd«via, qvx iijruinmum bnnnn ferrer* 
ttUcndttmlibiipfe :ne<^;eutu;4}UJini bomrniiCrfBn- 
>Bfilir>>rt<IDeiitncCRiriilciHuiniadiC3vit. Rcfpoii' 
tea ei redditnni eft plan* pnclirutn, Srilli ,quv 
)/ip<Altttif(i^«ntiatt3t, ojiimone digniiGniuin; 
■Mxiinoi inri atgrtitiq, icecvot eiArucrct, nan S 
roercitui iieret,nOn li icroiirnw impcru fui loo- 
Kji profctrcf j fed fi fe iplecogrof'erei , iridemulB 
nfoTf-. fan <i<iapu(i noi^cfiuTer* nihgionc imbu' 
ui, nihil ApoiliniivalcTe^debciaii&onnf; ntnea 
:>di oncub) ^bi preceptam tlii^nod nrite li infti> 
anvitain coniinent , aiairc Sr cnagnifaccre de&e. 
Loflibi eniiiii Miitiulellciliudiijuamiiiligne^quaf^ 
c&ximii* ^yitntisSltnon &oi»ininnrenccniia<-,qu4t 
•B divinitui immifTa in eoTuni animo! vidcbantur, 
tttn relerebaoiurauftowm.Quoiio' iffitur audim* 
kinem refpondifle Crfrfo.bearum cum fore»ii fe co- 
;<rct ! qitotie) prrcepiuin eidem de ft in temp!f> 
hfco inftripium fo'flc Icffimm ; rottc? illu J cogitaro 
tnUiinagnum cjuoddam bonum elTe cognitiotiem fui 
nMromneifiotnines omnium I'taram fapiencti vi- 
mvtnerjt, in to prifitnm efTe fundamenium felidti- 
(qhilillarctmuinfjDemqjnoftruTr in plura ant gra- 
tntla, onamfui rpfins ifrnoracionc ,pTolabi. Quoi 
tftfelMDear, umnibut vinbut elaborandu ef) nobis, 
gflitionem iioiiri, quando tantuminea mr^iiienti ac 
efisad b«tflmvitanifitumeft,«jnfe(juaTnur.Sedirr 
e And prim uni yidCndum cft,c]uid(Tt noflVfe ; neea 
qUKioporiet, sceeptocrrore alh^noimpncfmnr, 
eniMprorrtii non potefl, ut re fie id faeiimui, i^vod 
DUriRili prim.qoid [ubearur, iniellipmus .Hoc auiS 
Jt uj melius not ,<f)iampIaro docueritrapud quemSo- 
lift Akibiade primoniuita difpuiat, qsibu^KoiDiiit 
Mdb i« oo wyw •ftwidit. Scn^reaimitt/aMoi ^» M.ANTONII M<qRETI 

■ ■ - n ■ i» ■»■■ ■ ■■ I • I »«■■>——»■»—— 1^— 

fiiqua re utitur>;ib eo, quo ucitur 9. aliudefle. UtLau^ 
homines ft: partibus corporis fui , ut msuiibus (»edibi 
OV/Pa & toco corporc,exquo efiici^ut, quancum inter i 
iii^eini & inftrumcntum inter cft> t^ntum interjiomini 
SCjCorpusincerlit : quam fenteoti^n^ & Ariftotelcf 
brodecimo Ethicorum comprobavit » & apud. Cioei 
Acmlibro fexto de RepubKhis verbis Afiricaaus cxjui 
fy : Mens cujusque is eft quisquc, non ea figura-^quaei 

J[ico demonllran poteft. Quod li homo non cojrpus.c 
ed animus :f|uijubet,utno5ipros nofcamu^rs iu^ 1 
deiicet )ubet» ut^nofamus animum noRrum. Atque t 
i- Platone acceptum ita extulit idem Cicero lib^ i ,'tvJi 
Unarum difputttionum. £t lllud quidem vel, oiATimii 
tnimo ipfo animum vidcre : Scnimirum banc bj^h^t, r 
prxceptum Apoliinis : quo monet> uc fe quisfjup nofb 
Non enim cr^d9} id precipit9 ut membra RolUa , autt 
turamfigurimvenofcamus :neque nos corpora fi^on 
neque ego 9 tibihxc dicens> corpori tuo dico. Cdiu 
tur y Nofct tc > dicit, hoc dicit , Noice aaimumtiua 
nyn corpus quidem quafi vas eft aliquod anin^ Wt;^e( 
ptaculum. Duo funcy que hadenus probare fiiidHuiil 
eximiumquoddam bonum efi*e cognicionem fui A^mI 
ft nihil eflqaliud, quam nofle animum fuumA Nfii^oaiii 
quam progrcdiamur ulterius » iilud 2dmoncn4i.#i(yi(> 
nam eandemque rem non uno co^emqne moda;^ diyc 
fit artificibus confiderari. Angulum re6tum»;a|etMtKi 
riftotelesprimohorrtmlibrorum > alia ratione-conSd 
i;at Geomecres 9 alia Faber. Sic & hominc6i tliter Mec 
CUS9alicer piiStor ; Sc animum hominis alicer-PliyiGc 
confiderat , aliter Politicus . Phyfigi \ qus Gt aoimoni 
natura quaerunt : {implex , an compofita atqiiccooccav 
corporea , an expers corporis , mortalis & caduca ; 1 
immortalis & xtQrna: utne totus animus iitqualib 
parte corporis > an unaquxijue illius £iculusluaiiim co 
pore fedem quadque domiciiium habeat i c^vwiti&cn 

m * tU 
ORATIO X. S) Htnaefepiratum. N(t< qii»c unique ie ih & talibm Hi 
Ik, doni9\at religioni nollri cofilcnrtnei, tradnniuri 
lanquafli vera tc iidabttxti poncntci- snimiiin eS rini 
nim ratione confft!erjiftiiv,c)ua vel depriviri 8f cornimi 
pivittM"j"vel\-triitibu5 periici & *d Dei Gmilitudinenii 
cjuanmni narun pitittir, perduci poreft. Qiure cuni 
hoilicnoliiiiliudpropo.'irmiiJit, ut « Arifloidit in iit. 
[ibfis,(]iiiadniora!em rhilofophiam pertinem , fcntcR^ 
ria i«lc3nimi4iumani partibui, deauc unius cuiuttnie il- 
larunipcrfeaioTieverbafaciimW!(hoc cnim poiifbmuRt 
tnodoprxpanniios eflevoiduii adcoi^nirionem 3C' in* 
cclligerttiataeonitn, qnaijnliujujrcio libri e:ipii«lidn« 
tratieiitur) ceno! quail canceliojcirmioidabiinm oraiioA 
dinedra', csmqTieruisrejrioiiibinacterniifliiciriBinfcrt^ 
bemii;, ut abiii, r]vx Pliylicormn furt abfiinentvt; ei 
•.antUta , qu.T ad tnimudTdAruni proprie peftiDent,e«j 
jliccmus. Hoc loco prnpe lupervacaneum tffc jutiicoi 
j«erea vobii, utmclttenteaudiatii.CcneeniftiBavo- 
nii'caurili'ucveiiicndi fuii.Et uiridiciilus fueiis faabiefts 
tor, IT c]tMi lavandi caufa in Bainea ingrelToi viaet,ib ^ 
rnultisprecibui petal, utbvent: itaeeomilu vidcorridi* 
culu! fore, quodtiAurifuCconveniftit, idl],ut hcatisi 
rosre^ertt. Oriiorum ifte nioseft,qui , ttiam cumcx" 
plomumhlbenc, fcatttAuifinieaudiinm iri: ramen at' 
centionempeiunt ; non quod opus tPii eo putent , fei 
qiinniamfitliterfecelini, adverfusanit ruzprxcepiafc' 
criTerepuTant. Mcumdlconari, uiauditu digna adfe- 
ram; vefirum, ne ea prxrervobre patiamini , fed fin^ull 
diligenier expendentes , penitui demittatii in aaimoi 
re(tro?.Miht,ui iieadid,(]uodm«riim paniiimeA, prx- 
Kandum'imparacuv ventreii), provifum e(l, voi quoq^ ad 
me^qua ioUxU bentgnitare & atcentioHeaudiendum la-* 
riTvetlraptefpontcpararotEfTcconfido. Anirai noftri 
IivepircrTMTijfivcfaculntiiinbipirtitailivifioeft, ParriiK 
EninripraniMirtTionepTxJitcfiinc , paitim ratiooi) ex* 
~ feruf. H U. ANTOMlIMaRETI pcrccf . Ac ratiooe quidem pnediMt eas vocamus , 
•z omoiammaatittm genera inibliskooiiBibttf tracii 
toteib axpartes) quae ctiaai inbeftiiiptquc ax aliqaa 
teiafiirpibusrcpehuntitf. KarioDit expenes(4be 
aim exordiri & ab infimit qiiafi per gnd' ad (iiaiiBa 4 
tendere decrevimus^ duplicem ipfae quoque habcac 
iriauteiii. Ali«cniinfunt» qu« viun coBtipeac : 1 
Vuutaniiaalcaiiftituuat. Qujc vitam continue , 
iSmt ouas ilia & in rebus conveniendisaaiicisufni , 
JB-ciCfem appellandis dtifercisfima Graecorum nakjo 

dt ti S'^MmtimtB 9 vi «•{«?•■•« f r« y#»f friMv. Nos qiiijl 
tera quidem RiOraana vocabubfquibut bxc ezpriaiad 
Don habemus* iitautcm , qtt«poftea> cola funt , 

Sopter quandam,ut verum utear^ftultam & inepun 
;ioaem noaaudemnsyunuminpluraipargerc ,acd 
care cogimur* dicimusque vim nupriendi 9 vim augc 
& vim procreaadi, Hae omnes non in animalibus m 
funtyverumetiaminftirpibuf. Quae autcm conftit« 
aoimaU i^ionimipfe quoque generum funt. Parcim c 
cqgnitioilb quadam & apprefaenlione, partimappetit] 
fir dedinatione cernuncur. lUas yf«r4««( Graci , 
iftrtiuH vocanc 9 y«ttrM#iy in animalibus funt, duae ft 
£c phantafia utendum enim eft hoc , quando Latinc 
ximus. Seofibus apprebenduntur Gnguh tantum , 
•tiam univerfi « niC quacenus funt in (inguiis. .No 
oimlapidemttt lignum propria ac per fe videmu.c , 
bunc lapidem& hoc lignum : au; potius neque hum 
pidemneq; hoc lignum* fed hujus lapidiiaut ligni col 
SenfusenimAonpercipiceiTeotiatnuc Ciceronem I 
tumcAcaiuntiCve^ ut pofteriprel locuti funt j fubfu 
am t (cd ea tantum , qus ci adjunda funt : nequc re 
aut vidcmu9> aut olfacimusj (edro(ae odorem oifacio 
colorem videmus.Senfus autem funt , ut notum eft, 
Mro quiuque: quorum tadus in omnibus eft aoimali "- - 

inaliitdeiidcriDrur. tiixniaBi tentm feafk 
pcrceptx-utnformKquafdun, & , ut Grcci toc^cuntnTa 
typos recondii atcontiiiei, 3c prxterei judiai ie qui- 
bu;ilami<)e autbus fenfut exierioret judicare nonpoO 
(uiit:ut hocfivumelTeduUe : & bnnCi^aiacccdic, effm 
Socnccm. Scnfut in eo, adquod proprie pereipiendnoi 
aptutcft,naiK|U3inlaliitur, dum & iniervaDuin mode- 
raium Gt, 6c inArumrntumi & id, (juod interjidiur,pro- 
h«ifiefium.At phamaliafaEpefilliiur: ui cum in pif)u- 
riieminere vidcntur itjut plana futit : ut cum remiif in 
cquain6exutv!detnr: ut cumcant AEfopcoiinagocirtrit 
■n aqua carovidebamr. Hanc ineSe in bcfliii vel tx ea 
cognofcimu!, quod ciFom picnqiie & merainerunt SC 
fbmniant : ut equi, ut canej .'tjuomin neurrum fine et, d« 
qualocjtiimur, tintltitel^cerepciaent. Ei iii nafcun- 
turilli, qiiaiinpcrftquendo l'ugiendoqicerni,& Grrcit 
tfteinit vncin diximus. Nam cum oronem (etirum 
voluptatant moleftia comttcror ^ quarum altera nat'jrx 
eonlt.nraiica&- a mica ell, altera idvcrft & inimica : fit, 
uttmllum animal lit, in quo noa iofit mttinlit appcti^ 
tioeoruiB,quxjuCUiidi, 0cAigaeonitBqaxiiiolefla efl« 
videatitur. ifmnit ■ ^tai ft ttt ArHloteUf Tntcfprete* 
Hantmoniui > Eaftratiai , 6c alii vnlgo , duif tintnoi 
faciunt, nri^wi'^Vf^^^- '^cd intclligeiidiim eft in 
omnibui aniinalibut CTiftere , 6t ex bono prafenti Ik* 
tittaia,-8c,ex eo , qvod nondnm adepta funt CDpidttl- 
tem, Be a^fudinem ex pncfenti tnala , & mettun m 
dec1>tiatianem,fi ttiiliqnidimmioere videatiu': Hve 
Sioicintme tCTtioib bine anno ex hoe iplb loco dice- 
re memini , propria fcoDiinis , non ei cum cfeterit ani- 
malibnr communia e{I% v^luenint. Neqne enim meb 
tu^re befliat , ftd quifi metuere * nee cnptre j fed 
quaficuperc (eodemque-lnodo neque vera- jpftt'b:^ 
til , ne^Ac vera molelua affici j i«d utrivi^t imaginem ^ M. ANJONTUMHRETl 

<iK)<loi|aaiiclaiiiac/imilitudxnem habere. Quam 
ticm ui llultsm & deliramexagitant PJutarchus>G 
Porpkvhus^ & aixi.Scd Stoici,li dogma: uo^Tuori 
Aanciam ac convenicntiam retinere ac cotiferv; 
lent, ita dicere necelTe habebanc. Hxc enim or 
<lefiniebant> ut ex opinione iiafci dicerenc : ex o 
boni przfentiss l£titiain,ex opinione mali pra.'fcD 
lefiiam : ex opinione boni iniminencis , cupidirat 
opinione roaliimminentis^metum. Cumigicuro 
folis fichominibus fequebamr > \it ea <]uoque be 
propria eflcnt.SedvcriUseft bare omnia convenir 
m beltias :nequeex opinione tancum coniiftei-e, 
ex (enfiiiuc phanyfia boni maiivc auc prx(encis 
jninentis> Omnes igitUr illxfaculta;«^, dcqtiibu 
iiusdiximusjinmutisquidem animalibus ita (un 
was expertes, nuUam ut prorfus cum racione Kabi 
communionem» aut fbcietatem. In homine ex,q\] 
corum lingua «^«r<»«) nominantur , et(i ratione 
tx non funt) rationem tamen audire , Sc ejus obt< 
rein^erio poiTunc. Quorum utrumq^e nobi 
enucteatius explicandum vidciur. ln.crs igitur 
ilfle rationem , ex eo quivis facile intclligat , que 
{pfa fecum pugnare non poteA :ut fxpenumcro h 
ffoleftiamy cupiditatcm, metum rationi advcTla 
inns. Rurfus > e/Teiis omnibus aliquamcum ratio, 
mmnionem) id indicio eft, quod fulccpti prxtcr n 
animi motus, ratione adhibita, aut deponuntur , 
tigantur. Itaque rede ex Arift()^lis icntentia 

jbuy«» fSft i*mi. pirn, fu#5f|M Si nu A«yiiMf • Hxc La 
expedite , & ut ita 4ixcrim , rotunde cxpUcari n> 
|ouc« Scd nihil diilicik amanti^^ 

'ORATIO "X. Libcatcr hoc & omiie nulitabitur 
ita in veftr.E fpem gritir. Conabor, (i qu» ratione 
\in, hxc ir'a Lacinc elo^ui , ut imelli^amur. Earun 
li noftritaeultatuBi ,qu.E ratione earere dicuntar, 
Ici raiw ell, Qirtdain ita funt radon is eip(rre«,nt 
a prarliii ci^intcreedat curn niianecotninutVD ;T*J 
luiem tum<))tine)ue, vis aiendi, vis augendiivi* gene-' 
li, fenriii, &c plianulia. Nainiix omnes & cpmmt^ 
nobis funicutn mtitKininunribu!, 8; ration! nullo" 
Jodirigipotlum.Atci; dux, quaram in ritcri vis efi! 
,cupifcendilionumprf>pofitura, ejns4>deptioticgnr* , 
di, in altera declin»rdi inalum tmmineni, & eo curf 
I urget, dolendi fiiapte qu:dcin iiitpra rationis CTper^ 
runCjled.quodam modoiamcnrationis part icipcs diet 
iunr.Quibmeas irgumcnti^rarinniscxpertcs cfleco- 
ifcimu^ '. Primuin qucdlii? nmnibus modii atliciiintur 
mt>efti«.Him & concupifcunt, 8cH«tantur,& meto- 
,&doienc. Deinde quod fxpenumero xnoi ratione 
;iianf, ut Cum incoHtinentem alio ratio, alio eupidiia? 
nit.Qualii eftOvidii MedeajqucTc ait videre i^u idem 
probare meiiora :(lecerioraaiitem fequi.NulIolutein 
do feri poteli , ut-eadem animi^ars eddera temppre 
ronrrarias partes trahat, Qua re cum alio raiia,'ali6 cu* 
[ta! trahit,ticile i n cell igitur,3l jam a ratione efle cupi- 
item.Unde igitur^coIligimusjSasefle tamen inTiotai- 
rationisquodanimodo panicipc; ! qubniameis ratio- 
audirc imperiumiCtq^parereintcrdumvidemuj.'Aga- 
ninoni^pud Homertitn irafcitur Achillei : multa 'tra- 
: dicit^ qux neqae eum,cui dicuntur, neque eum a,<]UO 
untur, decent. Hinc cognoftas iicet , ir.im a ratione * 
cnsm elle.Cum jam Co prfKcsfiflct , utflrifiog^dro 
petum ill Agamcninoncln facere pararet , prohittt rj- 
< ; quam enim aliam accipiamus pillada { Attjue ibi 
.liilles divinam illam & nunquam detendam «s aaimis 
miuum leDceutiam profcrt ; 

H Wi 96 M. Amomi MQRETl 

j^n Jilt €^titTt^9 y§ B-ttt ir^ nfirm&mfi 

Homini qmantumUbeciraro rationemtamen audiead 
cjusq^obicquendum imperio dicic :id«fuiii iacius cfle. 
teft igitur irs iurcncis impetus ratione cohibcri : vc 
didumcAibantiquo Poeta,morbis hominum ratipi 
ciedcri. Sic qui gaudent dolenrvc , qaib'us noa opot 
aut plus minusvcsquamoportec : eodemq; inod6^u 
cuptdi funt, aut timidi, auc coiicrariis vitiis Jabofim 
tionis imperiuzn acciperc & con forma re (e ad illius | 
ccptapoifunt. Atque hoc eft,quod Ariftotelet prima 
rum iibrorum dicebat > illam animi partem ntione 
dem carere ^(edtamen quodammodo participem ettk 
ttonis. In ea igitur funt omnes ex virtucet^ de quibi 
(uperioribus libris diiputatum eft: qux ufitato jam 8l 
cepto vocabulo morales nominancur. Stquiturw 
uteamaoimi partem con lideremus, qux (uapce qU 
ratione prxdita & homimxm propria eft : cujus ^ 
ipCut vires ic poteftai^s antiqui duorvra generum 
dixerunt : Appctitionis duas, voluntatem & iai*<| 
quim vulgb eledionem vocant : quarum voluiitat I 

Eer tendit ad bonum;«e^ji^^M( vartat,& modo bona 
sinterdumetiam mala bonis antepohit. Sedhac dl 
& dizimus multa > cum librum tertium explicareiiv» 
in libro (eptimo » ubi de continentia incontinence 
di(pttub^tur, pluradlcenda erunt. Tres cogntcio 
Al&t») id eft, opinionem :^^MMP,quam mentis ag 
tionem^ Cicerone^ niH Tailor) audore vocare inftitvj 
iSw'quem aut mentem^aut iatelligentiam vocemus, li* 
JMentis cum fenfu 9 ac prscipue cum (enfit oculo: 
QUgna quxdara fimilitudo eft : unde & faepe . Ariftot 
ociaum mentis vocat: & didum eft idefle mentem in 
sko, quod oculumio corporc : & ut iiio loco oftendip 
ORATIO X. 97 

iieniem interdunj cor.fumiic. Vt tnirn fcn- 

il'i'4einijnftrjtioriC)niCfis«oruiii , qmfupr* 
nOnlti-iironcni. Mentc apprehenJiturDcus; 
iDtur utcDce^ill.L' & dmnfi concagiune mitC' 
t: ippTcherMlurLttir mundi, & eomiii,qux ilti- 
^onimeniur, primoruia, c:Ft«rai]ue ejuiinodi> 

magnisijue oDlcuiiiatibui invciluti , & in in- 
01 omnium parentis nature rcusltbut ibdiit 
,iii<li;niumperrcwte paceot ,qui ^uro & abo- 
cro'cupidiiktibu^animo, caelcftem qiMCHiimin 
migvtni.AdiltuiimsniiiliiiTien , cumfeappli' 
no-vit AJ^'MKiinquainell vis t^ciocinaoai, & 
I CD[Iigeadi,» eonuncomplcKu ac conjtindio- 

& ox oritur ilia omniotD virturum fuprema, 
nificentislimo vocabulo rip.*' Grscci, Latin! 
1, noDun»funt.£apert'cfla cadereiii hominem 
I ^ reilequc (Udicivit Uve Tbales MileiiBs,fivfi 
'a^nenim Itiicr omnes c<invenit)rolumDeuiit 
tcm.SedtJinen piiilU lempoributiqui de Deo 
iiviniT,(juide cnundiorigine, quidc abditit re- 
d.flerebitit,carumiincrcr\imcogQitiOnecite- 
tc videbaiiiUr,eo] lapientei vocabant.Saptm" 
n efledicebant cognition'em iiviAHMm liump> 
: rcrum, & caufaruin , quibtis tt continCDtuTk 
/thagoras arrogant iam verbi fugieai >.noii So^ 
d'elt,rapientem,rcd Philof>phu, idcftfipienti* 
efl^ pfolelTiitcAiabcoq, deincepiquileiiideA 
t fludiis dedideruni,riijlorophorumap^llacur- ' 
uerunt.Atmcntein rtbtistimrublimibSuou]; 
, pauciilimi . homiiiibui datam ell. Pletlq., pxts 
noeodtmq, cmicisliino corporearum cnpiditt- 
»hi;reiue;, &aualidavis4uibuidam,u[ PhR> 

KiTx affixi,id divina fc ctetefiiii ae >(^irara 
Hi qui- S8 _M. AN^bNlI !l<tIRETI_ 

qvideoi pofuoius, Qvrid cdm ita fit , inomniViii t 
hoirmibu5 lucent CjUairitimilU (jutdim illius liiii 

Suibus li:j ui piiticipiJ ililtplinarum, &. cnmitiuiic 
;ti ciiTia^ j^ui! iij(*BRj aut KiLB, cV-iiBi vocani 
viaeaiiiusjtjmIIe3,c]UE i:.rnunrurocQli5,eis(ji fini 
fa tirmiu^efiamac ceniusquara iis, quorum rfufam 
n.ii',3^eiiiijnntr. Aitjuas tumTa ainovii i S 
& c-x illis alia quidain in-ce(l*ario coilegit.crGcitur , 
iw, idtfl, fciciidj.iiManttffB jjuni cogmtiorcm r 
prJii!:nij jiropHiMi Ci'-netefririam caulam. 'Quid 
prnpricjijuiJi^; Sj^wia/ii, diiiniiK, iTmuIquepauci 
i'a]»!aiuia- tiiinli-icntii ori^iiiem oileiiilinim. Qu 
iJirjijiicadeainvini mtniii pcniner^ujniGrWiHl 
ci.in'emp!iuotic vocabulo !■• Sn/yiM- TOUnt, ' ^ton I c ScaptJo g «(iMrWff ire > a 

oHipleaenJa, ; -i 
<^tii(i lu dicai menicm , qux non fimplicem j 
Jaj veritatcm (ibi propofitam habcat, in caque acquii 
icilitfcrariirpr.Ticreaalio, ut ttdaflionem, Juf ad( 
a]i;ii]ii^ moliiioncm & cflcflio.iem.Hac aut v-,dcn,u 
cenattira, auT certe lacile pcrcLpimns communcc 
(Jam ftiiteinias de rebus bonis & malif ciipedendis - 
elcndis : cujiismodirunc , tuendamelTehominum 
u>fo! /ociciatem rcoIcnJamelTe jullitiam : ib injur 
'flinenJuni; vim virepcUcie jus fasq;cfl'c : itcmque 
.qujjjuad ptincipia funtac femiiu artiumad vitai 
jCsHariatum. AdhTCprincipia , cum acccsfit pn 
,jJi.'i»Bjqua-, ucdini^aliacunialii! coinparans , al 
alusncfiensprogredifur ac provchitur paulatim 1 
Hi ; dcinde duturnus ufiu 8f eupcrientia cura ace 
& diligcnti animadverlione acnotaiione etirum, 
r\'cniuin in vita, esfinitillamagiftra vita;, om. lui 
norum cgnliliorum frxcepiriz , omnium liouel] 
dcindc vsfo iblentem Reipiibiici eaufj in augn^ 
> 8. 6nfti>hmum Cardinilium Col ceiu-n "drd- 
[icego li,auodPoctx folentiidcm no{>i*<^uot]u< 
*ret -jNeltoreum iwhi ili(]Uod,iut UltxeumcW 
fltnneiiopTirem:oi^Qtniiiirapduni umcHn. lio» 
iplificiiioiir iiualcmp^rvinut accrtvit ,113 met 
iocxpiiOtioneUudam luarum, •^uaH ptr givdai 
:i(ir,& feipf* jrandtor.jcraUiijiior lieret or»; 
cnimfai vidciurdc nrisirulTuittq^rcbus dicen- 
t)to, & tjumtdianogencre fcrnonis uu. Stdin 
''dentil tenuititx mczuRi tne co^tatio futile- 
ij apiid eof me <iiccrelnTcUigo,qtii r.crvm Sce.di^ 
geftifum non leliei mndo jcfpefttttnreSiftdcii- 
rctieTiiiii 8( ezofniiorcsfuerunt. Nim ^uo dit 
iliifimi e.-il!\iflrii(IiniCirdina!e':,nf>n inconfiilto 
U fubito loiravnim jrapctii, I'd pol\ iccuMrara in 
vijlifjuor nitn(ii.ai dcliberjiioiietn) id dctercndfi 
nmam iti Ect!eiiapotefinemconrenftrunt)eodi!in 
rtiilimuro iudi<^itini dc perfpc^a (ibi &' e^plnriti 
ifitT gCBcrii prxrunti &' e>^imia vinuie feceruBt, 
noocfl mirandvim, (i,'tci3li I'oniiHceoreuo , AU 
femrduf Feriartj;Di|T, quifludium quoddim in- 
letieititocficinfinRsm Scdemi majoribui fuit 
rreditarmmatcepir, tan'ta ca es reg*iidif» iffc- 
,quaniuni ne^jucmer, nequeeuimquamorationc 
iipotcD. Naiiiad cas Ixiiti.c unfa:, qut cam' 
iplifunt curatJlcru nmtiibui; rlirtftianis Vr'n^ 
iBoo parviquo<j(ie ponderiial'i accedunt, Pri'- 
rUodEcclcfitdiemcum fit,oinne< opes acftcul. 
Unhu^ufdcnlinCtx Sedii luApritate nixai tc 
It e/Te nin ignoMt : ut etiani I11C nomine im- 
>«*giToninibu«, i^uTad e)tt< di^niratcm pen!* 
fficJdektrevideatur. Deindequi & Pitrem ha- 
iiniJicudiTiis tua: [ludi"(ijfiinu , & ipft non pater- 
ii usperiijqtULin iDiut in la obfiTvan^icllxredita. ,- . .1 .t • V r-- r siione incredibHem quandam e\ eo hiur.-r;: 
ID ? Pa(lromo> (]ui (efehaiiJ ita pridcm cum 

Principe. Cofmo FlorcntinorUiii & ScnenGi 
rntili tcio , dudainmatrimonium 'Liu*; filia , 
n-inxcriccurnon immort.ilitcr g.iuvij3'.,qin 
fc ii>:()remacccpi.'rjrjv:x eadcm,t^vi umvcr'aii 

1 cum fumrao impcrio rcgcrct, cxfiiriilc ? lllc 
[xiacccpto nuncio iefe in viani dodiflct , necji 
oramimerpuncndam putjflret,quln prrfcn$ til 
rctur, pcdibusque tuiic fupplicircr advolutus in 
ilatccircfcac Temper loreof'tcndcTcr^ni!! oriu- 

&: a^iftisj ncc opinata patris fiii oitimi ac pr j 
ui princ pi^ mortOjfu )rumanimi^al'c^u d conf^ 
hibcnJum ellc duxilicr . Qiiam qvidcvn cxciif: 
rtim incvitabili noccsiitate , par*i-n natiirali 
bnixam, ace,Be2tis(ime Pater , .cijuo animo ac 
confidit : qundque mulco antc<i , fi licuillct > ; 
u,adpede^tuos prnftraru? J re Pat rem ac D^ 
aofcit tibi fc fuaquc omnia in fidcm & c.i.^nicIo 
:& urunaci\m fcnrentia, vcrborumqvo.^vc 
i.ipud majorc^liacinrc u^taram rc.incamu; 
\M TIBI O BEDIENTIAM PR:\?,< 
ue fcmpcr non ad fortunis modo fua^ ,vcnj n 
guincmcjuoq, & vitam pro Viiijiis' tm.^li'-^niu s 
ORATIO XI- I et ilJaArandn rep^ritacn e\ Grxci Romanaquc hi- 
'ia,cxeniploium[uceni aiihiberjinus.PotcaTum aliu* 
•nitaieducir-ir '. N05 verocc optimis uiriuique tin- 

Pnciispulclicrrtina quxfjue llbanrei , per[tctuo di- 
nionei noltrj^ C|ti(<]uali lalJi idrperliotie con4ii»*> 
:«ain!in£r«jnnmataliqHis< AnCiotelein hi^ quotidii 
^ce joquentemaiKliccquies lingua diduietiiureun 
:ionis fiumen funilcrc. Ljimaoi anicpnnit kliiu ! 
limin not quidem operanti ut ex aptjini! Grxcij, noa 
[ima L^tiiia fadamuf : nc quU i nobis auJietidila . 
fuaminUtine loquend" non Jacis diligemrbD) , ab- 
rearur. Qmmnoquf qnlcunquc Taniam hue animcf 
ijacnrarem, untimque difo:ndi ciipidiiatem adt'e- 
tqumtamceo rerumoptimarumvarietate, & quati- 
) pcrrpicucd.-icendiflutiiumailferiin ,laxo, nunquant 
I'eni^tm nt£iirern,quoddncmci mihi ajfiduam ope- 
(icdcfint, poniicr^. I>IXI. 

o Alfonfo Il.Duce Ferraris^ 

&c. ad Pitun IV. Poor. Max. 

ORATIO xr, 

NON EST HABITA 

I I Q^ I S eft, qui fcii« cupiat , Beatisfime pttCTt 
quantogaudio perftifui lit Al&nru! II, Peri^rffc 

^DuK, poltea quam tc in fumamiii iftum Se ccAo pro- 
ximam dignttacii , acque amplicudinii era^m 
irauni Fatrum omnium voluniaie ac juiicio fiibU- 
1 efie cognovit : is , li oratianem meam cogitatiO' 
fua fubfequi ,.quatqne ille gautletfdi caujat habu' 
arum unaqnxquc quanium pomleni ac inometiVi 
H 4 kabw 108 M. ANTONH MURETI 

(pen & lorrge-a^i lilaeilaramorumaiaci'icai, 'Cumho^^ 
neieuni, qukunque Shi rcflgr^ivjnitujeft , |j|>ent<rM 
cipiuni : aiia.:umqueniI~erQptr ipii eo munete digniift 
Biu:a)U<i'uruiit, quvrnque fempcr toto peClore opUVV) 
rani, eum divina^uoque judicio piobarum vitleni : ft 
ijuant^uim omniuni pubUcc iniercA, tjuajii lu Pon<ifejj 
Hon eit lamen obfcurumjdTe cjuoidi populo;, qupfij^i^ 
^ue Principes, quorum id pnvatimiDuiiit de cauUs atji 
xime inrerlic. Ex tjuibut ui unyin eflc Alranfum Iccub 
dumFcmhz Duccm oronnhoniinctintelUBinE ,n«aH| 
Vlilgirem iilatn.antipediocr'etnlzcJmlnfui^e, ijuaijil 
accep;o Pontifjtatus tui nuncio perfufus eft. Idtjue w 
dicL, non quod iia diet foleat, fed qwodvemlTmaniTO 
conlltiuiiii per tc liceai, Beatulime Pater, primura «d| 
^em brcvi;er exponere, cur tibi potislimum baai^tiiiJH[ 
Comtnunibu^ votis iftum hoiioreminjiidjri'& optlve^ 
rint, & op:are dubueritu, deiade ver<i , qua? privatin 
cau&t AlfonrusIiibucri[,pt'optcr<[U!ise\imi9mqu4ndii]l. 
excopereeperitvoluputem.Scdt^oniim prior nratifj 
nil i»c» pari eipUtin aliier not! potcft , quin de mis Ittt; 
flibumonnulUdiaaiur, idquettiinaliquatuaiuolelliafie; 
t'l ncccflc eft : projitcrei quod,tit qui^que laude digoisfij 
luuttftiilaminimc ItbcntcrUudcs ruiiiud-rccotiluevill 
fupplei ireeriamitqucetiampeiohinc vcniani, Pattt 
bptimeacriniftit'inic.iiEquf cfe viriuubu'; tui( lotooP 
bcjam pridem fpjrli ac diirctHiniufuiu , came ftri£H4 
■ «c midicc sttingereac dclibare patiiris, Voi aiircm, p»- 
tm amplisfimi oro atqoc obteiior, ut fi roc fublimij hn 
At ill »r, a rap la tCnuiteriilluftriainornlte [ra&aacem Ic a 
V tnnumerabiiibut, qua; a3 diceadllm fuppetuni , pluriB4 
pr«crraitie,.ein,pii.ca proponeiiiem vcriuj qu»m e^ 
ponentijm auditiii: togitctn cum animis veftrn ncqiU 
pofie quempiam Imam ubcrc materia umnia pcrfcqui, 
nequcea, (jui: ^lispcr fc fplendida Si magiiitica Coat 
6f J ORATIO:^ XT: loj^ 

at pctpetiio ad eos, qrios dixi fines, omnii retulitTc , netjj 
Mn^ujTivulluinTeinporii puiiiitUHi , mvtici aci«ro abeii 
JeftciiJle viuearis.icjquerotumJUii<lidolefeenci« tcm- 
pus, cui & communihuniiiiumcoiifHCiitdiner Scaindam 
pTopc iplius nacurx. taciti lej;e,m«|or(juxdaiiiuceniu 
tnbuiacpermitTirolct ,j tc, noixjii rcmijiionibu! atunii> 
nequcin cis volupiaiibus, i]uibu^ xta iUa dei-umque 
eti2m<J<ier«prciicnfiaiie ugiiur, poGium, feoiaaifioua 
prjDaniiuimio^intUvirorum coTifuetu<line,(iilig«itii- 
iiaijtjueciim omniuiu lionctianim ariium i turn caruiia 
pij:apue,^UK populorum rcdaribu; necelTari-e fuuti 
pervcft'ga'iino. confumpttinvefi,. Nctjue vcro. le il» 
CO, i^uod.cibi propoftiens , tuiriculo^au; ilcterrere po- 
IVeaUhon^arperitaitaucavonic volupiaium bUndinie.n^ 
ta poniciuiu, Qmremelad folidam & immonalem gln- 
riamreitnitiDcrecpntendei:* pcniitis imbibifl'cr, omnia 
[ibiiduin eb,qu6 infiitueraj, pervcnircs > comemnenda, 
Si pro nihiloputartdaefTediutifti. Nimiruioillanituvir' 
tutispulchricudineiD)qvaniP}>[o>lic«n(reiuF,mirabilet 
futanitiree ucitufurJoiefTcdkebatinon coiporeis , fub 
^uos ilia noB cad|c, fed ii^tquw li nitllt cupiditatum nu- 
bcs oppolitaeO^iDuIcoperTpkatius & aCutiut cemunt, 
animi oculi; vidcrv;ejuiquc deGticfto iiKCoCat ,nifmiK- 
pu ca,vitainipfamiib] acei^in,at(]vc.inruavefn.lbreilla- 
tucbas. Iglturcuin, I'Havii piinimn, tteinda flononi^i 
delixiit in prKftintisdmaruni iniumftudio, priniatiiAca- 
tis partem eiegilTcs iisque adolefcens cgrtgie navai^c in 
Audiii operasjinligntbusatqucornamcniit iffe&us tS'ta, 
(]u« vmpli^fiiiia in eit Givicatibuf tTibut folent : iudicifti 
tibi jamefle ejidome{licai]lo,.8[ umbrtiili vitai gcnere, ' 
qiK>d adilludulifue lempu: fiagranti^fimimillaDi cn^ni- 
tionit &idoflrinz litim e\pl6re cupiensi neceffario cn- 
lucrai, infolem, quod dicitur, & in pulvereotprodc' 
.undum : tempusslie, ut piaucbrailla leniina, i^usdi' 
ligenierliibaddicprxparato animo celvuitt,cnRi> n- 
... H y tionj: iiio M. ANTONII MUKETl 

9t tamen aliis omntbut factlnis ignolccret , tjuand 
pium 9C juiliim belKim indixjtfet , a\ta omnibu! viiA 
i^m prTcipue pri.vis , &: verm ac Citholice Keligi^ 
contrani; npinionibus, mulcos mortatcs , aut «rrorc )lki 
^ratjiur abaliisinfriudemiiKiuitoirevociflslin vilBd 
obtlinato!; & peninacen, neeorum conugiobnnif olH 
«nei, repesliiTei legamliabrnis , & oninCf virc« liiai«i 
•otexrerminandoTContLtlifret, ejuione rci citifi nuSav 
efTeniiDncm, nulliiiil>muiratcm,nulimm odium ,iiullta^ 
denique <ipiiij dicnicationem libi unquam detugicndoa 
^ifl'ei; nemo; irt opinOr, inveiiiretuT , t^ui nnn lanniff 
illudvintitis SccoRlttmikturaeninexceiroaliquo Sc-iltl 
Juftriioco cuflocandumirbifrarccur. Ad bxc omniad 
ju^ciaro& judoritas acris alicojnt ,"ac ieveii Pomifi-'' 
citaccedcrcc, qui nulla pioi'rui-aliare i quam illi prx< 
fiinti virtutcmmmotu! ,eum viruni,decjuo!<K|i)i(nutf 
nihil tale imbien em acne cnpitsnrcrm^U(di:ra,iii Jicro- 
fanaumCirdinalium Collegium adfcjlltr^t, iiioue fe-in 
inodignii3ij;gridii CTinlVimtui , eundem toro decennio 
pr»flaVet,qucm in alii! viii partibui-pr.Tftieiflet, ^jWi 
noncibonu(l'r>ntificitum ini>:iniuin Tpe Sc vocis oNmi* 
baidellinjret ? Qii^is non omne! ChriAiani nominia St 
Cnimifirovincias gaudio trltiraphaturij , 'florentetqiM 
beatasfuturas, lali libiditogubcrnitnre confiderec? St 
tra^ia cxtrcmisGalliriut'Hifpaniisametiam remotiaif 
rttaltcnilif provnuivfinibuidicerem , pro certo tamCB 
habere 1)1 cogmtura in ab omnibus, cc,T>ic Qii'ii'-e , -cia 
eflc, (juem IT)caiamciudumn^tar^t ac d:iT^riari:(r>ratiD> 
Kamque tandem \ iXX tuipars non cjujmodi fuit , ur id 
MCnrnfeinperrepcrirent b^ni quod imiiarcoiur, nibfl 
»eperire pnlTcin imprnbr ,quo«tt~iliininij'ren[ljr i roajiMI 
la (t trantjuilliori aniinii paupcrtaccni tuliHi qulm ci>ceri 
di^itiat renint.Nitn,fuamiuhr)[iurc; rGcu:ui e<:redre£t( 
ftmper irintre gniticntem -.tc^t Ink virUiie follicirbnii 
Je^ucTcbus naiilaborantem, ipli tc nicro Tunc bonorM 
■Iiliilte Cudinilarut diguiiai i 
iia vinutaphinbDf<o|:no(ccrciur,ci]^ecic: 
ffivuas, comiuten] itt^ut affthiiUirtK, 
im I eanileiii vitx ic difciplinx f^ver'u- 
. Untcrac ooinium vox,ncminetQ ellc: 
MTticc rcntentum dicerci , qui minus ad 
irettir , ^ui qux vtri reftique erant con- 
iDtmorLni cuerctur. Iu>^ue nan in fcrmo- 
Icdinvulcaiproic nuiu (uo oiigni iDcOb 
flofitu. Tinroigiiur, & urn rcjiiittina 
irfiti Pooiilvx tenltociatu! , uc £ coi faii« , 
nfiiant, honinumne judicio, an idivinv 
oi Pontificet cnireniur , ijuod tamen nemi- 
ono dubium fuii , ca iota Jubiiatio prost* 
rublatacJlVvidejrur. Non eniro fumof* 

f'tnet -, noainvidioft diviciarum luagnitU" 
IX p rincip u m com tncddati ones viatn tibi 
'.ummunicrunt : eadeniilla vinus,qu:i '{« 
nabulii furcepcuin pcrpctu6 comAitieral> 
ib&voris noilris,.'k meritisinisircdtimta 
idem celliflimodigniraiis inter hnmioetDc9 
lOtTuisipfamet manibu; collocavic. fit bxc 
lino omnibus CbriAiinis & principib' &po- 
etD'Ictitian) attulerunt. Quat autemctu^ 
Alfanfu! II. cur CI eo prtcipuum quod- 
BCiperet glequinirui exponam. Nion tft 
|liin toxins Chrillianz Reipublicz iliterliT> 
IO> poniiliceE creari ■ fed tamen id migis 
lopcrcineiad eoipopulns ; qui regumur ab 
ee,'qaam adiHos, i]ui procul po(ici,eiianiGiii 
1 reiigioncio perunent , 1'ontilicii imperio 
ztcrii camen a Reojbuc ahitve principibut 
ir: ttideEnqueinterprincipes tmagij ad eoi, 
idcicdientelaEcdedx, quam ad cot qui- 
ilts inufcedu cum hac ftaiti li ApoftolicL ui M. AvNTQN-II MtlRETI 

Seie conjun^o.Cum igr.iir intiquJii^mi) tc noiubtt 
PriiKtpum Eitenlium umilia & 3ciii<]Utiu! 3 Potttil 
kusKiuianisFeinrwin acccperlt , &t.4b eililem <lu 
noLiune at[]u<i: aiiCloriure occoiau liierii t jtmper 
exci) m liujut fanil'tx ^edii patr(tciniopcrminl«ri{;c 
ftit cu]UimodiPontiHcej[int, ouim aiB«mei rtligic 
ac juititix>enrumma£is<juain muitorum aJiorum p 
cipurn , intercCTc. Deinde cum ex aJiit muhii j & p 
eipue ex illoflm'tiao Cirilmali FcrraneK'i pjiruo 
Alroiilat lUetuaprxHaiui vinucc cognolikt :nGij', 
(c'u^elTecquanto^ei-eft iStSifMCU- luui iilullriuii 
Cjrdiiialit EtUnlit dignlcact iQX vere -Uq^ exanioio 
vcreiit, fieri nullo modo potcrat.utnon & ideroevei 
cuj'Crcii^aDd ic pi[ruuiii,>^uem fenrper meniisliiuo [ 
riini fecit, Si itiiieia , qaera a:(]ue aipat acreipfum, ta 
liitJiii protursre jiitelligebat.Pofirenio , cum itanar 
compantum lit, ut e6s quisquc ornatiilimoi ac Hor 
tiil^mns efle.cup^jt, quorum Mufa pluriinum labora' 
in phirinia^iue leacmasima pcnaila exaoliiit , nee 
^Ajiii'lgnitcr cariineSc AifonrorerrarnDuci,liU(in f 
its Sc lis digniutem, pro q«a majores ipf(«5tot Ijbc 
furwp4run'.,:ot dijirimiiia adicruiu, toticrde viui 
tiini'cuC'iniriibustl'micirunt Nihil augendiiut amp 
CindicauCilocjuar, Pater Beat is(ime,fi;d id tantum o 
mafidt t;ftabor , (juodticvpuii ht , ceriirlimi^ at l<icu 
tisfimis auilorrbu. probate nullo iicpotio poflum ; li 
latnutatimperrsijui velim , qua.' a pnncipibm Ellonii 
pro Api-.fiolic.i'Sedi53u;loritate,acto(ius Italic fal 
tortitcr laiij ritnt.non diesmodoraejfijdvoj ipfa vii 

3ue dcHcicLit ; S~i, u: omittam ea, qu.i; ii>niL9'aiiti<.|Ui 
eri p.->iruntfiiquideniinillcjamaiini,8i-eoanipl.its li 
i:ilin,hT;c[i!>ljiii!firaafamiliaHoret , aiiof que asiiduf 
aifis Principis perpctua quadato Terie propapt^illud i 
\i: pretermit ti non p^reft, quod cum Friedericus Alie 
parduta Gvegorio Nono dimnatut aiquc hoAis ]i •ORATIO Xlt. tif 

itCKiii, ob itkjue iinpUi:abili adverfui iLcdvlitm Romi- 
i)iutoiljoA>^»iit,ner lnJumimmiaiiiimi larrouis ma. 
nlucdhtrctur , vattarcr agrot , oppidi diripcrct, depo* 
piiUrcttjr,incniclerer, iio:i (exui , non oriltm, non ctad 
•ilLi^tccrct I cde )c i«iigiiine <otnpIerci oilsniiiadini- 
aiUniBujKc , tctiiellircmc.nidelimtisfijjhaberetlicccl- 
ItnuSf ({unnQan iiminKT fceleiatoi tytinnos, cpiarn 
ini«rteins,ac)mtniHesbelhiaiinu(nei4rcincnto poITu- 
■nui: utnaujiwGopiii'non timBbreerQlA, qaamvilido 
eicicitdfiiiiit, ddiii^vii Axu Nonu< Mr.rchio Eften- 
6s. Qinn'Ctuii&mmSiliRcu^ra Taurcllat, i^ui Excel- 
baiforocum in iiaininonioh«bebat , cicjue in omnifce- 
.kregcfnirrus efit , FcrnrianiTt & trmis ocnipTaniac 
oppteirafn tcjiere(,nuferi>ruTn(};civiym cervicibui prxdw 
jCrudeli(£inuimcDt>aret, ejtisdetn Axanit virriitc , & ir- 
mji, Ferrari! ibillm! [yrintiMic vin^^c.ita cft."Cu]U! rfli 
cauli primum qciiiein umverliis populuf Fcrr»rieiil7i» 
Aionem ipfiimdoniinuni itc principem fiimn confalu- 
u VIC, Venule vero Poniifi<;e!,h»biur»rione Si fum^tuum 
<}ui>f jftfe mliberandi Ferrana feeerit , '& benffiui, quoi 
abeo Apoiiolica Sedei acceperor ,ean>ieTn iifim lirbem 
ei plerii^QC ejui hibetvriani ac fegendf^m concclTcrunt. 
Nc<iueutiqaim,quijties«liquaftreobtulit occafio , rcea- 
firuntpriRcipC!&i)enfe< , dum pro EtcUlTi propugni- 
r<.-i,{«liu()^omnu prompcoanimoin difcriraen oppone- 
rc.Qui c)mnMslimj;c)m<iciii perteriipJunmanonTern- 
hcnlium tan[uannalibus,quortiinhic 111 parte Ede^alicut 
fDri«liifufped3el]epoj(ii,rciloptimtciijusquC illoruin 
tcwporuinaut etiani interjorom iLTiprori; mnnumen- 
ti< pradu,& lefiata AincHii vrrtuubu; domui EflenGs 
ad [annmglorujn jim pridem peTveiiiT,ut fnmmi Ponci- 
ficec,ti[ l(npenTore!,ut Hungarix.uc Gslliv R^egev, iliL- 
cue poientisfimi Priticipei pulehram fibi ae decorara 
illini alSiiiratemiudicanne. Htccaufa: funt , BeatijITme 
pat«ikCUcAlt'ouraiII,^itteqiiepietaieiDD(nim, neaue 
/* -- obter- id temponiart<iiiMrtilMlwiUfet> JJMcidywari "•ww^rv^Rpppip 
ut felidsGmi |b|0fiM«snii principfam in id 
inckliflet, ouanft'.incsreoi clomun dvstfnt : ft 
& prottuuDgalar! ckmencia novinkfuo tnia 
itn/i prius capti nup^iarum folennit ^ebnufe 
I uxore unom » aut aJterum meifiem c6CD'HM>rai 
idc ad debinuD ofliditai tiU prad^iodiim 'vcj 
nc tucem tliud interea idiikogftTnt'obitftii 
edimentum. Ntei cum (ccferatitlhiiif ilw'rfe 
noArrlioftif TUroona tytinbut liiuMmfiffiifeO^ 
I HuQgariae imminent t 'geatirofitfiiBttt (Hrmctpi 
lirabiU Audio tcdct incedendiasfidiiaep«r^«fttti 
im (uornm > 'MaMuiianalmpenCorruzoris'lu: 
fpome (e in belli a tc diforiminis (baenttm ob 
Lie poliidtut cft,(iiimt«tqat accerfitiu «flet ^le t< 
liincerjoAi laoii^moiuniitpodercojMis elTe 
um : O vis vimiutfqttidnoo in 'peAoniitts vei 
0(1 s eflEds \ Kon dvktdine parriv , ^qaam tl>ir 
rflain& pavenceoi relinquic non nu^er dcidxv 
itace, qu9 (ihi eo diftetknte i viieenbuf fuit di 
iiveUi videcttTynoQ'fcoilisferiuteinonpcriciili n •ORATio xn. vei'borumiitdigere, & mihteam imprirnij «u- 
L adhibcntUoi fuil!e,De Qndisfiffli ejuf deeique mo* ilimi frintipii patri'^ue 
.Ginis & omninra Icrmom 
men, Sc longe imtliumqui 
i; laudibui fui; offcnderen 
nC Psier, Ut mei tibi quan: 
;moUilaatoratto,ibclu» 
[iia,&aeic reticent rem t; 
idcrantUmqme proponam. 
qui tb ipib ioDuniii sricii prir 
im labore ad vinuteniilireSutn 
ircftniniL, atque bac indole 
. blandimencavolupfatumrdpi 
in vita expetetidurnoaHt magi 
luodeUccum laude & aim dii loun auret > quancjuan 
cclcbtatiifitnis: ■imfltt- 
fiipra exempla vul^ris 
ur: Atquc c(juideiii,Bei- 
jminmefitumeft, mi- 
ll & avocabo cam i per- 
ntum ipfam excutiendam' 
Sj fluis igitur reperiT«- 
ipio Jlud anluuDi ,__ 
er ingredus , hoi 
cfTet , ut 9i 
& afpcrtM&fi 
duni put wet. n i corporei^uim mi«i™cabflrjhetis, addi- 
rura rerumcognitionemcura omni fludioque rape> 
r iqnis ncm lacile augnraretur , ex ilia herbeftenttt 
c l«q;pau]atin exferentit tngcsii teiieTtcate,iDa^u 
Atido virtucisacrapiencixfrugC! exfliturt) l Qui»4 
m , cum fe pauluro jam coiroborajTei, ut pbae liEar 
nnibujimpedimentiiiterlibi deftinatnm cxpcditiot 
iceret ; recederet,regregareci]ue fe acommenio vi^ 
& foliiariiiK vttam amplexu;, nomen dafftt in cani , 
liiaiem , <^vx ex t\io priraum inAiiuta eft, perpctu- 
juoddam inexhauflx focunditttii feminariuin faoiiii> 
.&iIo^naa & vinttte prxAantiumluit ,^is non 
I rpe , <^uatn jam atiiei contepilTet , magistc migif 
riTiiTeiur ? Jamverofimultoiarnioi in eodemor' 
itaytxilfet, uinonxqualibits modo fuisaut iBino* 
; natu , fed ipfit fenioribu; exempJum innocentizv 
.tegrttatis eflec , noll^im unquam ulliu; turyitudi- 
ut flagitii, ne tenuisjlmani quidem fufpidonem d«' 
t]De^ncia nAJgaadii atiorum deli&is lemiflnj cfiur 
Sew- 
pji^limo (irbiircmrumincoAr^lenilor, udigiuta«iBasil( 
niafu»ipulch«rrinuruttfi{uei'(!runi, quirum ciqilicandil 
Turn muDvij uubimAndatutn cU ,incc:n<i(iii;iieiiDuit« fib 
onuonis iiiuptaiuiniinueictur, Difiurus ciwiiL, bufVb 
clirifimivinOratoritail ce regii|itifu,[]uin(umgauilH 
nm RcE C£r.-)Iu$ IX. tc Pontilke dediratn , pflrceperic0 
init:lligonuKk iAcicnd«m«l)«, ui veceri acque iViE«4f- 
cpruniiiui jriteme iijcin raunuc obitruiit , inlliiutaf^ 
fin^ulariaiquf eiiiiita|>4C(^e,^iu R^fgetitoliri, tnuhtfe 
' lb hinc fcciiu or^ cxtc><i otiiitibu^ perperuo .UrtrtMf 
rf)nt,brcvLtcEiJ<flbria>: & noa oA<i\»,(\uiieifl,nuodia§ 
inhum ciTct,(GdaIiqiu (an;«n aorocn, ^wiih ttuu ftif 
Tcligionc , lumi-po hujus lanttT Sedi^iW^t^'ionc silt 

Jnliociaeuniis aduIetcMti.i: fiore,periltt>rii veftipagrM 
diiiur ; ()Uimtjuc Lbib'^jut prixifaicljudiii prm<ip«IUJIk 
X ppe cat ac-con cup licit : qu^buc exprt^iis .. lilud (}U9<fue> 
facile incellige[ur,<ju]n:x ipLi cum cQ'ii il<;beat Ecckltw 
flltus, qui cum, fcirundum Dcum , ex Pontiltct p'nntfil! 
tnuni pcndeii : qunniopfre, le tali viro hi; turbulcncicf- 
inisr(!inporii>ui£iiviLii'u;-Viniiiicc a-c-«to , (ibi pri;t«l 
neeeratgauik'aduiii arbitntiip. Qn*? nmiiia (i qMvW 
fetr^ftarc paire co[i^tiat, 
nil p'jlchritudfi rerpindcit : 
citatum elTe ' ' 
dit£ci)eitque 
errore dut*m 
ifqueintclii^ 

Neque mihi nuncaLaulh res perculfiim ac dcbilitatum 
h*c cogicatione animum crigt: ac contmmr ^ i^una qti(i(4 
apudre dicendum eft , Beiti?fim« Piter, qui&caA- 
^eitti^iCt , ui , quanti qurque redit , exnarura ijflt-^ 
iu,noa ex iisi quaL<^ et ctcuivctir , ponderei -, 6c ea Ic* 
iiiMieacmaiiruetuilin(,utci<!, qui^ius, quam oiBa^ 
lUBi/e/enfllfCjtt' nncrc pp'^iimi nulunt; faci'i a: litcn- iagnicii(V<ii nratifv 

oporret aut ita exer- 

Ifibi n li'.ccndo ui racultatefua irnu^i 
iinioputet, aut ita ine':crcii; 
eruui pnnde 
;rper(pii:<;iie dfjudicire nAU potlit. 
o memora Vetera rcpe; 
oen-n ocnirtt Iter mtiqua Rci;uin miLrorum decor* 
ii«<iiiifcr=nn , mn uodc :(idpcrc , fed ul>i d« Incrc Ja- 
ltMa,ui:'u«rc(il'lii:i!eviilKur, TaLitj uK ciuid ruiltm 
»l> ciigaAirufD riiii;ii<riK|^, tatna copia , u( ne^uc pn^lTc 
^uiKjaim, neli tnCDlifK^UKlcni vcEit,n)*j»n conhugcK^ 
tic^tvcraeoafcAta'., nmnu um brcvirempirii [^Jtio 
p«iicr]<it : Icdavtit) ipio mulii , atit ipfutni iciii;i'>re 
iefKi neteiTc (it.Wim jut t*Titlt.iD K't" '" toioorbe ter- 
ttmrn n"-miu*Ti poielt , qux lenicl lulicpfiW |F.SU 

[ eHK-ISri SalvitiiK noiin religiono mifcr« teolUa. 
^ pflriK incarT<i}miB(iiie fcrvAvcric { Qucplufciliro- 

I cmretvei.inKbollci ant e<(Hnxer*t > lurtcll-a v!rc».- 
n domiiot errorsm {iimn deponercfequ: id Eccleiix fb- 
eitncemre&psTecoegeru {qua: ftpiUolict Jcdi Ubo- 
Mntitjm r«p« fuWenenc , eiitifiue Tyrjnnimin inifjui- 
nte Sc in|uria oppreinm iian in piiftmajD ni'id o (li^ni- 
Mtem refthocrit .fed lam mulris ■irnameii:n jfCfjnt, 
-tim&rmtt pr«[idiii raMtiivcrii '. Omnij.i^uialn.i (rc- 
rAuf.aotgeiifbuiin hicponeregell;i fua' i fiuoum in 
focum(oIlJ;icufnii!, cjuBtiollri stfTeriri' , conipiren- 
tvT^Si gaiDcrac^rum He imgni'uSnir ^hiMcnmr . Miil = 
Jim annr fori;,* ilieiu^nraamolit^) cum H odnveu? ,qui 
poftea Hl>Klovicmvo«fme!l, prifiiii> R.j?:um n illrrt- 
rura, filucin aqua ablurttt , n imcrn Ml C'lririi m'l^rljm 
dedr, Nei^uadtucunfta'ut, fuftepit bell-i in Vjlign- 
A'l*, perHtMtciilnno'hrrefos Ariancd^fenfores )Cos 
enmmifft* in Pi^iaibii'prrji-> vicit , legemquc e^irmn, 
Alirktiainunit fiuifcerfeeii. Neque multo p^^■^ luud 
prnctd Bofdt^ata Kliouiat toru'm CMifccii in <:.un|io, 
qai nociarah'^die CimpU! Arianus vtjmr, I'a.|ue 
ob id ftduin Anaftalmjlinperatnr, h^inrntaufi ,tuni- 
aw eipurpuream, (it-i: I ut lum In^usbantuCj blatieaiu 
mi'ir, (imulqiie enronam aurejio magoi pfindi^rii, ad- 
ambiliopfre perfiiifUia I om^'^i i^^^ntiipr.rii gcio-' IIS M. ANTONIJ MURETI iiu!,unioiiibutque cgllucentein:. 3ti]u» cum pcrlegicoi^ 
Bon cohfuiem modo ic pi; rjcium , led tjctenfaitm Cbn^ ' 
ftianlnomiiiis , redliberatorem.impciii, fed gencruliu-, 
tnini p»rem vocavit:(cl.<emp|fEdicin:]<:K|u; ^olis{iiiuif%. 
minitdivinarfrovideutiaiUi^s urbit R.omaiiJ:cvElTore(| 
provinciarutn vifiatorci.Dei hominiiinque hoft*; udcfA. 
VoIuiA'er, nie, uEpn'ncip«m verc angninununi.dctuita 
nittncra (juidcm Impcutori. non repudiivit. : fed ilUi^ 
quam.dixi coronam aiigufliut tjiiiddim & inagni^ces^ i 
ttujielTe duKi[,4^uimu[ cuitjuam moniLum convcmrett 
dfgnam rem facnriojdignaiD, (jU£ non Iiumino urui , lei 
tjivioocttlniiaddicerciur: itaijLie. cam funiini. cum vtt 
neratione, in tcdiplumtitcranenre minaai, D. I'etio Ai 
poAoIarumprlneipicnnfecrivic. Nimlruiuut belli prill* 
cipiacs Coin divini culius IVudio a^tftitcranc i ju vidoris 
infignia linn alibi, quamm celeberriaia alit^no . lemplai^ 
collocar* pii' fiiii ; ut-ormiibusfcculis :n,i.lo. nobilimn- 
ncrc, non tarn ilh i;han()7inarumgemmaruin multitudo^ 
cpira Hlodovei regis pieras religioquc 'uIgcret.Neque ^ 
tani^pacre pariim- J'siium prclUiic Cbildubertui /qu^ 
Almaricum Alarici filiuin , cui eiiam faiicii^di fc^deri^, 
caula foLorcmHIodildcminniairiinomunidedcrat ,'cuin. 
in pat i^rniimpi Bute pcrllare, ideocjue.tn uxoreni , ijuan^ 
aMucere i Citholiea rcligifine non potent » (njuriuni 
accoricumeliofuni efle cngnoITet : bcllo eum perfci^ui 
non prius deflitit ; quam 8c Tyrannum ipfuai obtrun- 
eiyit, 8f populos , qui ci paruewnt,al>.Ariini: opinionit 

Eiavitatcrcvocivit: Oian/UhelJajqur non ad unius 
(>min»ainl>itionc[n,auc avaricianxeiplendami fed ^4 
veram &Ca[holii:anireligionemlaiiusrpargendam, fa.^ 
leipiebamurlO fcLcex vidorias > qu* B^viiSaribut iBt> 
mortalemglomoi.&viAi'ixternaialaluctaiiireTebaot 1 
Sedica magna & memorabilia Hint ,'(|Hxauhi& ad di* 
cendum onernnt » nt> cun fiugula mcueor , niliileo* 
mm Gae flagitio przECiiiutti pettc cviUoem ; iamnl-r ' • m;r^MlJ^?TIO xfi. i^ 

dicani,ub id'-iue unplacabiliadverfut EcdclTioi ft.oms- 
oinio'lioQ^griiit,i>6T IttJtifflimifltnbliici Istronit mo- 
rabicclurcnn', vAMm 3.^Tot , oppida diripcret, dcpo- 
puUrcc4)riinccuiier«t, non feiui , non ordini, non «»d 
tilli paicarct , cfdeac lanuuine-coffipleret ann1a,admt- 
sUlrunu^rte , tcJotcUitcru cru<ielintisft:f tuberetEcccl- 
linuinfqueinnon MminHT fceleritot tyrinnoi, tjuam 
inter ieCfa],&'immiuc;beiluti,numen'Tenn.Tiio poiru' 
■nut: Utnot^uccoptat'iimi ram ruimercrir, quitn valiiia 
cxerciiuhilii, actu|>avii At» Nonu; Mtrchia EI\en-> 
fii. Q^"'"<^'B "■ 11 Saline; uerra Taurellat, qui Ewel- 
LnilbrorsDiin nairimoniohabebat , eiqitein oninifce- 
Jcre gcmiiTUS erit , Femriamvi 8c trmis occupatimSt 
opprsllim tencrotjraiftrMuBiq; civmm ccrvicibui pridn 
.crudcliffiiaui incubaret, ejksdcm Axonis virruce , & ar- 
mn, Ferrarja abiilms [yrann»k vinrikxn eft. Cujuj rei 
caufi primum qcidcm iinivcrfus pftpulut Ferrarienlij, 
A!."-., ;-.. •::.„! l,;-. ■■ .w./ncp^n; f.mm conf^Iu- 

(juost^fE inlibcrandi E^errana fccerat ,'l!<beitef!di,quod 
abco Apoftolica Sedes acteper«t , candem illam lirbem 
<i pleruque ejui hshen<iani at Yegendam concefferunt. 
Neque uiiquain,quij[fesali<]ua(erccbtu]iT occatio > rectt- 
faruntpriacipcsEltenfct , dum pro EccieHa propugns-. 
ri:T,[eluac)^omnia prontpiointmoii) difcrimen oppone- 
rc.Qui omnia aliaijiijusdeni generis pJurimanotiTeri*-- 
rienlium tantuannalibusiguortimiMC inprtefiiiejalicui 
foTtMsCis fufpeda e&e potnt,re<ioptim[ cujutque riorum 
tciuporiimaui etiam inferiornm (triptoris roonamen- 
<!! prodica,Sf tcAata ruiiT.Hi) virrutibli! diMUuf Eftenflf 
ad tancamgforujnjampridem peTveniT,ut ftitnmi PoDti- 
ficei,ut Impi;r3tores,u[ Hungarix,Ut Ga)lt« Regtt) aliU 
cue poientitfimi Principej pulchram (ibi ac (kcoram 
illmi al'fimiatemiudicannt. Hxccaufx Tunt >B«aE>iliiiie 
patMbCuc AlfeoTai U^iocqM pietMc io Vt%aoii neqne 
I » - obfer- no M. ANTONir MURETI 

nte elt'i: , uc ativliaai Shi iibentisiime Idiurus eD'et , iM 
viribuc,uiifai:ilapairct.NE({uteuinfH>rruftriiieftotnf 
mifO. Nim Piprnug & illuin cxcepit lii onnibut honolU 
busqu: maviratpotcnnccxcogiran, ufque co, m ci otH' 
via'nproULtiM , inaioilUipiiruuai pedibu! coniccerifif 
Biaiiu f'ujlrcnunie^u),qHoillc vcKebarur ] icrtens : || 
sum A'pi^^ inCHdibtli celencate rupcrallet , trmfp'^rtaik 
ill Italiam eiMCim , tintom cerror<.^ai intulk Aifli^ 
^o,ut,colUti)£gniT deptigiure nnn aufut , Ticini A 
BomibuECucrenir. Ubitamdiu obfelTut ed , dum leoHi 
nnti, (]U,r ai<{Val^», raAitucui'un), nequt unquam HotfE 
tidci niolF(liaiacxkitiiti»imi i imcrpalirt etiam juM^ 
iurando , KJein darel. Qua Podea ncgteaa.tumlnngi 
lueouc omnia populitiUi pollreiTi<^ lunc iplam UvM( 
•UldioDS cin:(iiret ;. Pipinus , (]U{ tanquarn r* confeAl^- 
iaGaUiam rcdieric^in Itali^iu deiiiro rcvcrJii;, virriA 
tc 8e arcai.t perfecit , ul Aiftulpbui fupplex eastttmcooC 
drtJoneideuooaceiporEC; ueqiie prius peJotnex ItaiiR. 
noTit, quini pr.cl'cAHia Kavcnnaiiucn -, Hnibu!4oa^ 
naximis, uipotc qmbns & Flaniinla & AEmilia ttm 
corKiaeVaEuir,pQncirtcLrelUtutaell. Untftit adhuc ctf^ 
fculamarmoi-cjiiitatuttii, cui Borgi.i: nomcn ellinqtit 
becnniBiaolim honuri^mroincirt & pcrfcrip;! (iftiA} 
sonrtac. lea enini ioea adbnc le^kur, P I P I N V'S 
yiOS PMMUS AMPIirrOANDAF. ECnLESIAB 
yiAM APERUlT-tT EXAKCHftTUM RA- 
VENNAfi CUM AMPLISSIMIS, Pan tabulit 
inquarcliqua r^ripta crane ,autcaruaI'quO) aui ieiQp»i 
lum^uiboisinum injuria confriih eft. At tenfi <}«* 
dcm St mirniaroa monumanta conGccre ac confutn*' 
aw ktnginqvJta! temporit potuic. Pipini oeri^ gtCf 
riamnuila unquam delcbic vciulla« , nulla inobfcura* 
biioblivie. Sentia^amatre!! cnDkobrcviuttDulto^ 
ORATIO XIl. Hic P«er, non modo acciperciiir,verum etiim commen-' 
■tarecur.Scdtiaodiprer. licuJiret frxfens hQarus em,' 
i<leni nunc per hunc iUuftriTGmum Pnncipem ac Mar*' 
chionejoFrtncifcumEflenreinpatraitm fuumtacir, cpn 
rittigerencmincm potent, in (juodIik ineffet tcI tidei vel ' 
i^Anricatit.Ptrcum igiiur,BcanslimePi(er, Alfonftie 
11 .Ferrarw;Du:( cam quim debet Tibi,it issctae 

SFTI Apo»TCiLIC»B OBVTilrWTIAM PRAESTAT, 
SE <V*QUE OMMIA TIDI TKAMT AC COWiECXAT, 

SKMPmOE" Sr iN Tu* ATqvt Rulus taNCtab 
Sedi' (Kitcft»t«fi«e fanflislime poUicemr. Tueum 
viciilim, BeiiiTltnie Pflter , urlpfe tc fine ulladubita- 
tione faflunim effc confidit , parcrna bcncvoieniii 
compleScre: 8f querns dm o dura ipfe femperomnc? vi- 
re^ fuataddeftTidendain tuarn , ft; Apoftnlics Sedii di- 
gnttstem (iudio'Mfimc conferet : its ru cuin toCimme 
un&^miliam Eftenftm , eximiuniTiobtli'ttii Itaticx no- 
rein , non raenihni modo tibi ac con&rvindani , Cei 
^■nplrficandam ctitm indie ) 3C cohoneftandam jndicato. 
IHXI. 

Pro Carolo IX. Rcge Chriftia- 

nisfimo ad Pium V. Pone. Max. 

OSATIO xiir. 

HABITA ROMjE anno 
cblaLXVI. 

SI E O R. If M, qu« aratione iradantur,m^nmid<i 
Srpraeftamii non aliunde, [^uim exe)at,qaide eit 
difterit; in^enio & diccndi copii pendcretur: mi' 
{nepere mihi verendum effet, BeatiiftmC Ptter.ne 
hodieraodie, M boc auguftitltmofitad diteadnmim' 
I J pliifi- 1M M. ANTON II MURETI 

^isApodolicxctalareceniic , eiponete : Comacmo* 
nrenijquaniitiultiexetiideim tletenilendam in Inliajt. 
cuiQCxercItu venennc : (jutm mulri Pontificei labortn* 
lihue rebut fuit in dUiam cooru^nni : ijtiam tnitln 
Concilia ; cum thhi nur^tMiBpofTcnt ,in Gaiiia tuwae 
l^reeclehnircnni,inulioi'uindi«ruai)mul(oruiiiq^ vo" 
Ium.nuni,nonunitnhor»: iuiiiyi ontionit negotiiim 
tflet. ObquxomsMfcniptr funwii PontHice^ fie qnofi 
cnii^ucpatucrttnc honoret habucrum regibus noAfH^ 
vexomniantiquitace in (cnptit luit ommbui eiqiuG* 
tulinut budibutcxtuJerDnt. Exdit &^iftol*D.Greg<H 
jUHd'CHlLDEBERTUM repem, cajui hr<cpritici|»« 
«me[l:QyANTOCAETER,6s HOMINES RSGIfc 
DlGNITftS ANTECELLIT. TANfO CAET& 
RARUM GEMTIUM B.EGNA REGNl VESTRl 
CULMEN EXCEILIT. Ir.nneentius HI. KEGES 
GALLORUM, I'RAE TAETERIS POTIUS OR- 
BIS REGIBUS , ait, SEMl'RR APOSTOL1CA& 
SEDl, uiipilm vtrbaponam, OBSUQVIOSOS, ET 
PE.VOTOSEXTlTISSE.HDncinu< IILeofd-im OP- 
POSU-ISSE SE TANQVAM MURUM INEXPU- 
GNABILEM PRO POPULO CHRIS TIANQGre- 
goriu! IX. KEGNUM GALLUE, ait,ESSB 
QyASIP«ARETRAM,C>yAM CHRISTUS SIBl 
CIRCA FEMUR ACCINXIT, EX QVA SAGIT- 
TAS ELECTAS EXTRAHF.NS , IPSAS UTSIBI 
OENTES, ET REGNA SUBJICIAT IN ARCU , iu 
enimhquitur, BRACHI! POTEMTIS EMUTIT. 
REGEM GALLIAE Grcgorms I. RECEM CA- 
THOLICUM, ETPRAECELl-ENTISSfMUM PI- 
XIUM SUUM , Gregoriu! IX. CHRISTIANISSI* 
MUM INTER^OMNES CHRISTIANOS; Innocew 
tini IV.CATHOLICUM PRINCIPEM ET CHRIJ 
ITIANISSIMUM REGEM lUrbanui IV. PKINCN 
VhHl ©RATIO xm. "7 <ai. Mihi veroraemoria veiera reperenri 8: 

culls per antjqua R,ecuni niJilrorum decora 
■cnii, nnuundE incipcr(,reij ubi deinere .Je- 
'utr<: d fticile vidtrur. T^nti ell cnim refum 
Urmamxijlii'iiiiottsnta copi» jUtnetjucp'jilJt 
1, ne :i went if i ijuidirm velJi,mi)or4 conhugerC; 
riconlsv^jns, nmmanmbrcvitCiiipnrU I'pjcio 
r fediiitabipfoiiiuiti , aut ipJ'umi tempore 
eeiTc lit.NiiB qur tandem gens in totoorbe t'cr- 
-itniniri poteil , qui limei lull-epfittt | BSU 
n Silvaromnoiiri reii|ioii.; maiore conlUn. 
lincorrnptamtjuefervavcrir '. Qut pluro; jiro- 
iillut hoiiet aiu evliinxcric, aut bc!licn vjcu- 
oierroremruumciepoQcrejreau.c3ii£i;deilxfb- 
reciperccoegcrit *qua; Ap^^to!li;I^ Scdi htio- 
Tepc fubvencric , eimque Tyrajinirurjiiniijui- 
jiirii oppreQjm lion in priftiniai modi digni- 
iHiuerit - fed rani mulrii ornameti-.iS afecfrit. ■ifidiii rit? Om ."cnffniiinhicnenercgefta fun.", liunum in 
iljs:»cumiis, ijucnollri a.;!rer[iut , cjmpjren- 
um^.■^oe^rulIl & migiiirudme ^Ilrucntur. Miile 
roii'.S aliqiuntTSTipltu! ciltn H '>doveu5 ,qui 
ludovituivo«iU5e!l,primii: R.;sum nallro- 
ifjri ai.]ui iblurm , n imsn m C:irifli milirijm 
NequBdiucufifla'ui, fufcepio b(Jtn in VJfigo- 
■ttiniciifrmo'hT'rereos Ariftux drFenforef'i ce^ 
1 HI Pifloitibu?pre;i'j vieit , regeijK{ue OMOin. 
1 m^nii (iiaiftterfccit. Nequc mia.lto pnfi baud 
I'ifdipak relt-^iiias oonihi cfinfccit in cijnpcj, 
■ e-iamhfidieCiinpu! Ariinus vLinir. t'a.jue 
um Anaftalim Iiuperami-, h imn'tjuri jiuni- 
rpureaia, five , ut mm Ifiiusbanrur, blaiteiai 
mlque coronim auream magDi pundcri'. , *d- 
jpere_ parfedaio , mr.Vr-: ■r^.iii^ pr.rii g;m- 
I 4 au(. ^ M. A^TONH MUKET'I 

late, mukoriiiB ex noitiu hominibuianimor netiir 

i^Kxcliini jk cscenndK npmiones occupalTcnt , at>)ue 
et! mrediilcHt) UE ipi nihil din nuii tm.indura puiareii 
tpxo nob) lull mum r^numab Kcc;(lix conin]unione , 
jt lm)us fin«.e -^cdw oocdieQiu ibdiicerinC; iBaiai 
eo coiil'ecuu ell reiuoi niuuiuin |Kriurb4iiOi ut tc 
Giilix ukiinuin,i]U'3,diinpioru[a poLius npi-.i ijc, veaii 
cutiumviiicreiuT. Videiecj-^t aitm m 'Jjiao fiUai 
piiribuEg IJratrci ^ tV^iribut, viroi ibuiciibus prap^ 

Neque liipTivui(^ari«(>biuc^niinuitiaati vte, iniUfl 
' cuici pninuin,mof eiiain ipcruaJvitnus Deuis, livt 
Tus B-cgem, & Regin^inigadvcriusoivaci rede {ctait 

tesf^eUriucon'ilia. Perditiquidaiu acnftJrii Iiomtoi 
quoi iUj tmtiK !uibj, quj;i nuucr tui-j Jsljofos OQ 

*vji.t-'-i- ■ . .. . .. ■ . ■■ , '.-.^.noa 

fJedem & iiasjuuicm, id upuiij i ad pf J:das iiiciwlMr 
^oriim vocibuf,<^ua;i t^uibu^dainiuri^rum ucibm,CL 
^ccenli impioruiii pcaoT»eircui ,i:u[uclt adarma ;t 
^pa;x i.uprnvii6-opulgmis'im.K at munitislima: urbc 
jutcrcept-Tre^i* pecmiii ; <lircpt* bonirum fortun 
fpUauteiipuHi aui ocelli ,antt(fuitlinii & religiolisiii 
jeuipla pitiini fpol.ita , pircira initlatuiiiaca,parci[n dii 
^i 3c]blii3^iia:i:()UJ! dejeda nonfuiit , in lis ea pit 
,ta^tcoiiim.;morin.inc borroretion pofluut.O ilia 
tcmpnniiiivuliuenioriain ipiam arerbaiB ac luiiuuiai 
,cuiu de l«gumaii&orit»te rtclentoium aiidjcia irm 
fkabac: cumproilrit*.reli^ione vidrii nilijliabat i 
jneiis : cunt cremefattif omnibus bonis, & npnmo cj\. 
^uepetlinu omnia mctuenic, vobianciiunliucilluc, 
in publici! minis baci.luiitiuin improborum vocc< uii 
^ueaitdicbantur. Inbi! tanii; milts ac diiHcuIiaiibus ( 
z«lus KexplurjTc ic diliiciliottipropigaudjErciigio 'O-RATIO XTlL 195 

am i&eai^riJpnnGipeiii, vcr« ac nicriro glonariporeft,' 
0iniieiei)iiii3uim eiieraosbclhgWTciunt ,hic(uiibd* 
lvnwt'eTTTcoafiUf.c{l. Aiu&j I'un & ab aiienu aiU 
iHi^sUa'tur, liunc £>*{^ui, & alii oppitgnaiunc. Aliif, 
CviacrTutK, pfopolTti crai ,prztergloriaTa , imperii le 
pofCatiz^caniplificuio: iiii vinccreniuri eniqnois 
ma p wt m: lime, live vincerei, rpcftanda migRi {Irakis 
iiiotnoBt cuminiigni virium fuaruiiiimmiiiiitionC)liva 
aluol^qn^ vinccKtur , regno toriailit cnretidum fuii. 
EthKciJRiea omnia cum itondeierruerutit, ({uo minn* 
wtmruw obiiik'rcc , camm nami ormcntii bclliCM 
^lerei, agroi popdareiur , obrcB^u^ commeaiibusin* 
urduuerel ipnlia, in qwbas muUi fortislimi impcra- 
tiires iBJittc-t^uccectd'eTuiiticomcDnterei: omnia denjqua 
ID folofuo (icewt^uxiiiliotiilidcnfoIcnc.Neijueuto* 
fmof !luu^ bcliuro xtue nofiri gicftum eft , in c;uo,ijDi4> 
qmileic luru]; parte pcnretianipct'^cc. Quarncjuam 'au- 
teinn»ifcslcr(u;.Di diciiur, urcreimelligcbai: taaieni 
quoniaminregritas r«!igionua.itcr cnttlcrvari non po- 
I tefatiCinintafibipcrferf:n(lae(Tel\atutb>t.R.egiD«auteni 
inijisriuiiiiltibuf <}uo(lllu<li;i!ii', qua: folLicitudo, quas 
•oncuflaciniiecfucrunc { quid nonilla ten[avii,quidrtoik 
ttoliTa eAi'UC omnia quamminimo damno componeren* 
lur< ui & cinfervareiur Cichoiica religio , quod feoipeff 
ei prvciyuiiin tuii,Ef qitaBnoiaimDnirangutnis funderS' 
inf i In ^uo fecit rem gcntii ftii nomini mirtfiM congtti- 
cnitiDi MedTcaca eniro eft conftlio ac prudentia fua com-, 
msn^ut cotius GiUix mali;, 5c earn fe difficiUimit tein« 
pojibotpr«('i)tH^cnorii«nvcriiu mater Regis qui ma« 
lerregniTioniiliiri mericisfimopotfit.E)'' eoim prjeeipuo 
Ctalioru regm fui proc^nimconfUiis,& virmw Ibrti^fi- 
BortimimT>cracDru,ac militttm <uoru, quorumalii occu- 
bu<runt,ilusd)iuc ruperaKc^fuuiXirolus R,h GaUili* 
avnKis£tiat«rap(;iUtcrc[V)ivit|S(iaeuai,in^i>onun« n6 M. ANTONII MUR'E.Tl 

eft.ftatumreiUgit.Quodfi nou^umomiiitquo veil 
pUne periiudalunti LOgiTire iJcbfmut : bene ag 
tiii(|ui[a[ngtaviter a-grotiruiu , cum ecumti nor 
TceupcraruniprillitianiftiniTdTem ,lUuttimen c 
ijimtoelLEtiampruJeacci^edicirulent ex male 
&s cofporibuivitiofo! 4iumorei paulaitm cducere 
fi fcmeluniverrosexhaurire voluermt , (juof fauai 
liantur, occidant. NnncA verenduaii netaciiiar 
p«rticiat if, qui jani diHiciliora periecit. Uemia 
Cri[ esiru! horum iuniuiruuin,C|iii luic eorum)quo 
Albigenfet O. HludnviciiempohbuECORti^aruni, 
dccimannosnatuterat O. Hlujovicui , cumadrc; 
vocatuj ell. Carolum, a!iquanto«mm mtnorcm 
frairis mors inregts-TjIio collocavic. Turn BIidc 
gii matcti&filium/inftisfttnc educabatjSr propter 
rim jllius xtaccm, ipia GaUiam aHtnimilrabit . H 
BumarumutroinieitACathai'ina'peTfunftaeft, ut < 
aibilperrefiiusheri paTuiDe fateantur. Turn All 
fei^ucritiam Regis, ocatToneni fuiin rati, om- 
Gaiiiapermi{cere tentarunt. AlbigenlibusmultL 
riorc) no(lrorumtcn)p(iTUTiihxre[tci ^eademrpei 
Regem regno, regnuroreligione fpoliare fiudu 
illicuiiirxpevidi,'ne<juequicrcerei nequead fan! 
redire vellem, eiAin^i tandem deietiqueritnt. N 
hoiqlioquefonuna, nili relipiicint, canlcqtictiir 
Mttotts Albi|;en(iuii)confutindoi, & ad multnru: 
wot dceislikerandot, D. Dominici 'conciones i: 
£nditaf incredibiliterprofiicrunt. Non mintitte 

S 'iliac P;itcr,qui & inD.Dwmmici fimilia eduatu 
urn moribu! refcri , & ITngulari in tios Dei be 
fummamin cerritauftoritatcm obtines, Carolus 1 
ho! eiiiioros crrnrei tollendos pro^uturu clleco 
Noviicnimciimiaminicgntatcni viti iuj;: iiov 
•etuum pUTgand^L- E<;cleiii; (hidiurn: novit bbrtrc 
niipandii brrelib'abificuiite a^catclurccpiof^nu' oRATro xni. larum convcmret. Scdqiiis tniWfiTftituru^ eratj flr^ 
licijiioqueviTi mcpercuffs An( , ir*in fingnlKiml , 
iristqutinfiliere voiuiiitfm^rJtirttfjuoqueli deC»- ,, 
Msgfli Uifdibmdtirejercve!lem,(jinn'' leraihi camJ 
ipfcnf*t4Dtirer;ni A'-,tfinnuiu,iTi(«ip hrrcre* deiiu3. 
■rt (e St^infxtefcnt. cfiptranr ,lb'■(falc^CEntula^cf• 
■_inat. Diccrdn inimiimfimam Sisonum geiitiMn"^ 
icrvi«»m,reinp«rvebell»nte*,<:i»iftintcrrc tottfiirf* 
Uroli, fviUnri»*iporvicHeia ciriiireiif , vixranlhW J 
inuo irigin'i triuin itjnoriim belinpenliinitte'iif 'V 
HoUcUrixn cl.u CHRTSTI Jego iCafiMf^ ]] 
iti. Diccrcm I'slbm vtn«inki[)erDj;rat9m-,<flg(M|J 
H^dritni Poniificis vmdrcaTwn, twfidefium AiftfflJ 
ticcofl()Mra,ctim-eadffm,qu* iito mothtrur t op«**p 
, adJi-am dliirtd pT>nrif!or C->r:7t3fn,' aridiroi" d«7 
(Spoletauumflf Benevenraiuia!, bddltum qofdgrftrf 
latBi Parniimintcrjacot. Ncqus pr^cerlrenirMM 
inltiiri[n,& Leoncmlll. H»dr *ni fuccefTftrem it* 
ra & frjPii S.- ob'ritis h>»l(ium Etclc'^jr v-r bu^ , «' 
ituni.!H»veret|n?ntopieni"reorchudareio:rcliflrf 
'i^fimo Sfflriroiiti^'iBiD regie, rulcepiuin iter impe-i 
.limtim, ^-difSiul'jtitacpertCHii pletiunn , Sc dtjflw" 
rsmvarm eentc validi.-iimo eserdru, terrain iflaiti, 
vig lu^ TE-SU CHRISTI n»r«n»< excepir , qu« c^ 
rroniTitBifiaiidiit-sdmirandi' o[feribnf cer'is'irnrfdrf 
rai-i' fuc figna dmicm obfViipnir , rpeflavitfuWatttiB 
riittm, R' Hift fangvine peteict nnftr» eTpia^rcrarf 
■npinrummani'Mi'i ercptjtn S( reciipBrartm. TaBi 
Tii:be' irtil'ad'ccrem, mii'ia tamen receflirio pT». 
ram, filmmanmnia, & iflonobili Mi|;ni eo5*ioinTnt 
ira. QuoJfi vHleirtulreTimprog^rtffi , & tum-jiue 
cii temporiEiui ITludovkus Piuf, Phrbpou! prlindji 
idovi<:u«CrQ(ru',philipput Aiiguftu^VDivotttirfoi 
]', alii rege«,nMn rcccnri memoriiTranoicutTiriTDQ^ 
triratfrcunduijFrincifcusfccuadu! reli^oms r r»- M. ANTOHif UliRETI Pro Sigifmundo Augudo R;c| 

I'oioniradPiumV. PoiT.Mav. ■ 

o&ATJO xrr. 

HABITA ROMA XIX. KALEND 
Fcbr. Anno cb b IXVil. 

QUANTOVE.RE gn-IRis (re univcrfuj'e 
bisChri[lUnui.,|;ori<3^3m aliditum rR .Tuj 
mumbonortoi, jain priJtm'finnmis virmriD 
■uisiJebitilni, lantiem ili^iunji tib'i divJiiit 
tielatuni cde, PIE Quintc Pontifesmaximc, vc 
iniclligipotcft, qudifconceptiEs'wi/tf^iudii'vh 
cinaium rcregionun, JCprovintiani'mlinibu^coritii 
red foil* iniljr,oninw,liniu]uccxonu! c(l fin luce t. 
plcLitrs.jd rcmoiisfviTijs gemci, Sc'pofiia inipfit Cliitt 
□ (dKioni; tinibusregiii, admirabili cdeiiutcperftti 
vir. Nequcvcro cr coiirjgit, quod veiUisfolct ,(iui'hi 
lindc oriuniuf ibi vslieinentistiniifinr ,id longiuquin 
Aifere , debiliiatique pervcniunt ^ Ted quod ingeiic^ 
vaflisque flumiuibus : quxcumili or(u.^ipli> magna m 
P»L>etuotatncuaaS3,& tuowliii^a progcDuiCo luijdi 
URiiasvofvmir, eo imulioribus, accipjcioribu! ftru 
turalvei!) auQ 3 fontibujaccapitiburfuijiongiuirea 
feruni.Ut cuiiialils permulitinoininibusbcansliinum 
nmnium roonalium prxdicare li^eac , lilm hoc ii'. 
rninjmuni Htii^uodex honorc tibi iubiio ,& ad iHot ,'^ 
eumcibidccreveruni , immorialis gloria > &ad omo 
bonocjoui cumcibi ddaiumaudicrunt , Jncredibillsix 
lia rcdundirit. Ac cj:ic[i (jujdem vicmJoTOi prtncip 
'acpcipuli, ijiuntaomnes ijiimorum jlaciitiie recenit 
Pgptificatut tui iiuncium acceperint, ex legatis > <]u 
m^iegutaUaitnaU i luQ ijuii^ue ceropore miferur 
coga 
i pocoifii) hodicrao (ucendic tn'eUiec« , e- ~ 
ktttt i'C{^[OfiiMit , ([uibu! Chnilhnoruin Iroptri- 

imrle grimUtioner fcccrmc , tjuinto canlciifu 
l»8t prejpcriori ofluua rp«rti<: carpenni, ctim, 
BpritlciD Aniflit«itt [itthjDi [>vrven<:rit , toavta 
bw ccHtsiimimdipii'itii, iiqut,- hnnoiis I'^t-m 
idiflepcihtum eft. Piitantn^mii* emt:i , itJcmijue 
lEtfrniut l'tincept,Sigiim.i[idu! Au^uAdi K.c>> To- . 
ly^iniju^qn<ii)t9r«ioptata> Cbt <UinjUC &0[>uU« 
nnnncius acEidcYit, oftifi CUpicnt, ea drMufi 
[I hM illuDnm virum PecruBi tl>rihtni,Sraacnfeni 
», ct^unhi:comninonitiirtUf ccno C'l^rofcere, 
C Regit ip'mnon otmodoiiKncri , Scltnuoncm 
e, vCTilm I'liitnpcnirli! pt-rlpicerc iiiiirnot fenfut 
■yioOifti. IicumBuIuaiandiverir, uthodttdjjudiei 
M^ointit n)iia{latifMie'j>leDi)f)mO corm i & it 
twAfiinK atque (m^ttHiline , SftJe'rebut) ^ai 
b)A UwracultF) Pohiibruut Reges ad Chriltia> 
^efiifiacf t lira taeffiloti 111 B propigando!) (iae uBa 
«B|tf3aiD iflteritutfiont gcflerunc, Sc de ipfiut Sigil^ 
tfA^uAiKegicpinttCiiRimiiMinicudine, foiti- 
it-M conflantia , decjuealioiidiinis pro Ctirifliinft 
lUfcahboribut ac pencuiit dKerem> qux(b obte* 
^(e,6eitii(tti)e P»er, tribue mihi hncDencEciunit 
■V^cfumaMTimperfe^uarioratiotiit mex lUrrut 
IfluAttsactacfliiatii tuvadjuvetnr. Masimat rei* 
Nftaraqaeaccognitu dignisfiniat afTeramj & quan- 
■iORSf atqaeilluftre!, ma fliopte fnlcndore ac ma- 
odiiiCttdin propter lepzfbnuni: fublimiiatein j^ux 
■Mtaa & poientum Kegvrti ifiionei obfcunt efle 
Mdtvr : tamen eo raJntit pervulgatai ^uod Polono- 
jgcnt ftlBperin przclarit rebus gerendiijquam in iii> 
•ofifler, metnoriK prodendi;, occupaiior (itit ; fern- 
^ ■■JBtWi^fiwriMB virtuteni imitati^ ^atncclebn- 
K t reglo- aivjdebat) & Sarmatix, quin turn eft a Vi 

ithenem, & a Ponro Euxino ufque ad bnuc 

•nrcr otios plus mille Italica pjiruum 'm' 

(iint, iTiusiinpcrio continetur. Rc»io pn 

<>: pi'.iiiA, mulri^ iiiaguiiquc fiiiir.inibiK &: a» 

^' -:ij lucres* iir.u coinji.'xJislimis irrigiu ,.n 

nccciruiiis iifquc ad abundantiam div^^s. 

autcm ca. ir.uItitudO)UC>cum equitatus regiu 

bilibus coiiflct ) centum quadraginca eqt 

armarc, ^ inacicm fccum^drcs ferae, cduct 

Ion ix pos/it . Homines natura forces & ani 

nonfjcilc auc volupiatibus moUianrvr , a 

tLircmtur. Mortem per dccus obitam, imi 

mlLir ; vitam per dcdccuf retencamjquavi-s i 

rem pucan:. Tgnominiam, ut iugiant , ni^i 

rii't \ur mor:cm:> nil:il. Hxchommum, hxc I 

^ciiia. Cingunnit autem omnipropemodum 

roci\/imisgcntib*i!; , & parcim ab Ecclelia: 

icciiffociatisacdircmptis, p.irtim apcrtis & 

lliriliiani nomini* ho(ilbuc,uc in illoconfini< 

n conimuiH qiia>iam arce ac propu^'naculo 
iri adrul'inend.i^Ti f^- — ORATlOj^i «5» «. OBn« feretwpnx K m ^^^^^u, ^'^"! "• p.-'- 
ti.wrionK.M^VJ^^'iinituM'^V'rtr^'oVm- 
(quatenurhxc onv ^ ^^e^t,! , K " ,^,1,-1 
priterChr-luco?" ^> . ,„,v.m.uhu.c-' ' ^^^ ,^^„ ,,. 
«ia,-,«i^repofl« -^^'^^ „„,„ ft " ; ;';,,,,,,,c a cl- 

Tporteba. •■<^-'[;.^:^;^,UpcrU.l«s p.- ■ ,, ,,.,^,,,„ f ,1. -Wu^n :;y'-;'" lije atqu= *" \. 'CriKircai" •• '• , iin'ir t-.v'"'"-' ► ■ lio M. ANTOtJTI MtrHETI 

rcRloriutiuKiluxK.A^uc uc,uii(h;praporui,cxorc 
PoTnnix'&ex tjuitn longe la(«^uc dominctBr, expt 
tout;li.GGrmatii£ pars enenti ioJi propior , quae 

Auhtci, qui anci^uis urapanbus Germiniatn i Sv 
ilividebiti &:S*rniati3fc,q>rtnturoc[t i-ViHuJia,d.l 
iUicnem, v^ iPoiiT<tBuxiif>iil(]UG ail linuui VcM«i 
inter uiioi pUu mille Itttin pii&vrn ntUb* tnu 
fiir\t, iliiuv imperio cvniinciui'. Kvgio propa-toii 
&' pl^iia, muliii niigniiqHe ftumiuibiis & ad ivrulu 
Hi -ul mei'ci'ui'ii ciMnjniidiiliRVi irri^t , •rebus id 
nccell'iiFii nfigue »i aburvdiniiiin Jiv«i^ .Hibmi 
autcm cftniuliitHdotUEjCUmeijUTiatutre^iMesrol 
bilibui CQiilioc , «iiiUD>QUiidrjgiii(a ecjuiiuKi 
atnure, & iaiciem (ecmnjR-m! ferae, edB«re'R.i 
loni* [KJiIii , Homilies ntiufi fnrtcs & inimo(i,t 
nnnfjcjlt: aui volupiaitbui mulliaTicur , auc (k 
tureaiitur. Montm per rfi.-ciis obiinm, imm.irtl 

rempuianr. Igiiominum, ut lugi»nt, nihil noo 
rim ;ucmor:i;raj nM. Hichomii!«m,hiicl(K:oFi 
genia.. Cingunruiiuiem omniprmemodum ex pai 
grocisliiiiiigcncibut , & paiiim ib Ecclelia: cnmn 
. nedifTociatitacdiremptisiparciin aperitt & capit 
Cbrilliaiii nvRiini<hoilibt(s,tit in illoconfinio, lar 
in conimuniquadam arceac propugnarulo j fori 
yiri ad ruIlineiidaiD & propulfijidain barbarorum 
manitatcm & ad agendas ^erpetuis pro Chrifiia 
jniiibus,cxcubia5, divinoconWio tonllituti at coi 
eljgviiieaiitiir quo eHejiceiteripolonoruin vinme 
poTonoruEDUbnrlbusquiettt I'olonoruai pcnculi; 
Neque mibi videor i^uidquani a Tufcepto munere 
^■malLenumifi breviter cipofuero jijuamadinoUur 
peUS, ame rexcen[0!ab.hincanno^.discus(ls orrc 
^uj^ut involuci efiDtjtcacbm , ad£vflngctu lucer OK ATI o xrv: '?' dttxem.Quod dum tacere ingrcdior,adcrie qiirib aiiiu/i** 
cjQ^coiMU&corporibus adcili^., & in re mjvinit mnniciiri 
Avinrbonirari^ tc (apicnrix maryniiudintm coniui^ri- 
te. Omncs fcrcmagnr Be inemorabiles in rchwi Iiuoi^- 
Bif nm*attonef aliquan'oanteiaai iino,aui plunhu^ illu- 
ftribu^ ac notabilibus iignis diviiiitiK poitcndi ir p, r- 
figniiie^n fblcnr. Ciim ip'ur tcinpus iilud apprrij,ti»- 
^uarec , quo (eDEUS Polonis patctacctc, co^<|iic inn.i 
luperftirione purgatos cc^Ielti dictrina i.nUierc furu?- 
nt ladrencancisiam 9 &: tiiftanti? iiihraris I'liu? imni- 
tionifhanc^ quam mox audictis , fif^nii'crifjnc.n dcdi'. 
liD^rabat Prtl'inis Zieinomirius Lelli rliii,, Princep- 
( qua*€nu^ b-rc convcnirc inhnmincinD^^n (^hriOiin-.T-r 

al'arurQ virtutum inudc cumiilatiiv : «a 'n q-io ii*!? I 
prr'.cr Chri{ticocrni-. lonemci-j'tticr.a .'■;. Hirt, cu-ji 1;.'! 
to<inn-js fine lib.ris clic , L'l.iv!. -ki'j: 01 i :.i!ii'c: .t.f, 
tandem na"-u^ efi nliu^ ie«.l owulis ca:>'.i:^ : .■,;. -ir -ion ti- 
ciie iVjuditarcponer, mi]''»r."ni!ie d 'lor.r!; i>-:ic-.)r.Vt cv 
orbirarcjan percipcrer c^: iinici f\ li cr.i'j';. ()::, .n 
rfmcd a, omne? nicdrconimcoiuru- iMal? pvirin:- .; Jm- 
iTr.fariaad {cprimum annuni ;>crvc!Krat ;.:jcr - I'lu: i- iM'io 
quodam li-uprrmam coinnn. t'Midcri, •'. ir.c'i! }».:_• mv. i ii 
oportcbiir : cum i>r-.:rci n.ruitiim f,;'J!ii {'■■.•]' n o<. v. 1:' u'i 
cne^i* . I'lcrc'l r»l' Irrui.i pcrl'iiriiN p.r:c". (. i.e., 't.'»-- .1 1 
(chariolo? cnpfiilit , c|iPf' e\:.K!i -ixinriiH !i ir.L.luil: 
ho n.»o,q'.iid tori Poloni r por-ctid :r:i 'i'. \:i ion j.cu: :-.'> 
imncrantc . PolonM-i m'r.ibilirc; .llul'.-.. ■ :i^ M". V. : ; r 
fpCaTCjwcorniire piKTO nomcrn iiuirinn- Mic- il'^^r.! J 
gc?iti<iingiiafTgrrncibj'' clpu > liui \'].' ■ Nm-.m: ^i.-./i^ 

!)inruru!r ciTer.Nii!lr>ciniiial»'* nvKj > iI'm't 1 y-'lil- P >- 
onxam^qtuin bcilo, ^ .iriri'«>.o<'iraS.i ii.'']a\i\ -. iMl-ivrav 
Miec?*!aus:J3m ad virilem .vrarcm p. • r ■.-(*!) cr-r: j.i:!! i.:o' - 
lUftpatrc rcrumpocicbarur : ?•' cr-'cri^ riu-'.'«T.. rr.i'i- 

fctts i>atn non abliimlis » mbil crtcrocu: hdlo -f^* . • * • 
* ■* ^ 1, ■ irg M. ANTONli MQRETI 

^ ■ - . »ir 

Pro Sigifmundo Augullo 'R^ 

PoionisadPiumV.Port. Max. '■ 

RATIO xir. 

HABITA ROMiE XIX. KALENJ 
Fcbr. Anno cId 13 LXVIL i 

QUANTOPERE gavifui (Tc univerfus 
bis Chrillunusjt pollquam alidhum eft ,"1 
mumhonorcm^jam priJcqi iummis vSrtiit 
tuis debitilm» tandem aliquando titu divic 
dclatum cfle, PIE Quiutc PontifesmaxiinCy vet ex 
intelligi potcft, quodconcepti ex ca rcgaudRi'^s noi 
cinarum fe regionum^ acprovinciarum finibusrpiitf j 
fed folts indar, omnia, limul ut cxortu^ eft itiia lucie c 
pIcntis,adrcmotis(imasgentes, &'poGtainipfis Chji 
nrditionis finibusrcgna> admirabdi celerUatcpedl 
vir. Nequc vcro ei coiitigit, quod veiltis folet , qjn! 
iHide oriuntur ibl vchcracntisumilint j ad longinoiti 
fti fere y debilitatique pervcniunt ; fed quod ingeh^ 
vaftisque flumiiiibus : quxcumab ortu.ipfb magna 1 
perpetuotamcDauda,&: tumefa<!ta progeOii)e6 maj< 
uiidasvolvunrs eu amplioribus > ac capacioribus fei 
turalvcisj quo ^ fontibus accapicibu9(uis iongius re 
feruut.Ut cumaliis permultis nominibus bcacisfimuix 
omnium morralium prxdicare liceac , tum hoc 
minimum (it^quod ex hanorc tibi habit o ,& ad iUos > 
cum tibi dccreverunt , jmmortalis gloria , & ad on: 
bonos,qui cumribi delatumaudicrunt , incredxbilis I 
ria redundant. Ac carteri quidcm vicinioros princ 
acpopuli, <}uantaomnes aniniorum alacritate rccen 
FoQtificatus tui nuncium acceperint, cxlegaris^q 
a%itegratuIin<Ucau{a ^ fug quisque tempore mifen 

cog JTS r£iit,ij^n4^ oibiljionfurtiiit Be mcorruptum 
r6t« IfVp'.oi BuJf rune ad ^ohanncin Pontrfi- 
Ho^fif Mnitisi deciinuin , per quot & e jm ut 
HiotiuiEcdcCiB Piftorem ycnenrtiKur> & 
e.erent Epifcopot m:tri , a qmbutrcgi , 8c 
sdentia . t^uzqucr.icicnibc!lcnt , co^nori:cr= 
poffcnc. Mill til le I:±lorun) Iiominum fpcAitc 
& crudiionii idonuum uumcrum : cjui ph- 
f iMM ac t(.ncrasnupi;r mhprro CHRIS fl 
Con>iu( p'aati^ , copinfit fanfCoruni pr.v. 
imbribut iiriparunt. llujm Micci'hi foror 
Im Geif^ L'ngaroiiim I'tincipi iiiipta eflct, 
nibus luB pcrlccit , ut ipfu quoquccutn tota 
hnAiSacramcntoadigcretur. Ncquc verot- 
iJcJaui primun Polonix Rei , auc [nsjoribui 
Iwllicj^auipati'i propaganda rclij^ianis f\udio 
i fufcepcoadvCfru; Saxonci bdlo , & ea, quj: 
ptdonisademeraniirccupcrivit , Sc cum ani- 
.moramad Albim&Salamtluvioi, & C:et- 
imbiicam, quJcbodicDania voca[ur,fub Ini' 
im fubjunxilTcr ,. uc oftendcreticam Ic vifio- 

nniix^'nV . nnnfibi, nil.il in viflot «<-pr^,\ J54 M- A^TdNPI-NtO^lETl: 

fedabalttex ali%»ili(laefufeiptcB()»inCiurf. Kai 

Pru'Tanqui^ancinii05 divu(aAr)«t,ilr».TQM m 

B.rbjris rcdcnurtet ,'ftBiri]lTi,hoc ^u«que pin«w 
mcn:un»: fcdin-tanuteirfioris anpuliia multa n 
rroprirrcrniit'endifuiw) Mtdij aurcm ui' ifiutm 
ud-cinpritdifiuliirct : time demum Mitt* advunjili 
pus iliudicum & pun:cnii-ii corumatiditdxT Itt armi 
gc.ni»per(i.:»(i»i.fliK, beliu<in.u mrullt j.net^irei 
n^gotio vi;Ht nontiiiuien pi'-'naiibimpoAut, qti 
crr>ribu9f»n dcpi'-lttit P.htifttunjnai-eniur. Hi 

Gr c^JmperJtt>rt*tiittt«tfl > quia i'uii inctilfu 
fti)tui»apwi{Ko(Ie<j»3 ■;«!»« cuiiiBgca:, molto i 
acinigni6t«i)tiut)iibeteTur-,(]H3ai ipudliiot, pi 
reus, iriijUir, nil? peHifTemui.lticimB, P- qutsbift 
Cipe viiicclnjirfirr,(]i(t:r< jio.traiu, t, nilr ab en v 
ftnt,peri'iirosfulfle,QjiidesTti»m,rit Pmneruiii 
lio terciCTii'rutli i Bolejlaoqirirto-aiChmlu, iq 
ieccrant,revo<«ilint,perft^mr-? [tei't\m mcoopi 
ti'fime Piter,, iiwpem cooliliiudili!. Qaod (iin i 
AccnJi VTsacfiniim elftt , optarem, cquttism j| 
mik' non tamiiberem.ac QOfiM'im ad dkendn-Ti n 
am dari; HE iiilin^itliseiuf pvir;ibui aecurare pci-c 
^iiCnpiofcexoriiindbi artitictolb »a^gcrandis, 
reai.|ueo(len(aremepofftm( Nuncemm, at i 
cuiin exigua ta^Ut inecnt aiiqui tnukitudo htii 
expriincnda c'l, iioniTuilorantvuIiui taiitum tiqt. 
mil roi'um {'1)11(1)1 modocapht oflendit , totum i 
urn corpui abiconoir, ira mi, cni inniftnerabilii Pc 
mm regnn ai: popalortim jitcrnis diguiilima-liiidi' 
^aiiian^urtum unin^ brcviiami oiaiianii curri 
onndudendafunr,n]ulra)quKfi pBa<i\ cxplicanq^pi 
^Ksfiq-, (^ertandi proponi, nicrtdibilem admnat 
«stil«ciitrm,deli»a<earado,& «tingcTc,multai ORATIO Xm ' «;i lii:(em.Qaoddumf4cerctngrcdir)f,ideI\C{]t]s5lbiriiiiri» 

lUicunqu&cnrpnribuvidsilij, Be in re'tnjvimi nameuri 

t. Oiuii'ti; (cttxai^nx &' memo rib rlei itiTcbuthumk- 
t» trm-aii»»n'e(r»!i(]iij[r'>3mca-a(iiuii«),»ut pltinbui illo- 
TibutJC noubilibiis lignii (Ii*inhu« portend Ar_pr,r- 
gRificcriMcnc. Cwm'gi'ui' rtinpus tiluil' i[>^pm- 
uirei, (jtto fcDEUS PeAoni!pMctJc<tv, «OK)ucim[>n 
upwftitiooe piirijatoi Crtlefti djftrina imlmert fijfBC- 
if :»dTeni«fiti!|im , 8r inftaniir liihiwrii illrot muti- 
ionMhjne, qutnr rao): iudictisi fijjiiiticjtwntmdediti 
nipcrabat Puionit Zieraomifiu? \.el'ci iilfin, PMfKCjii 
quiienurK-re'C^nvcnire in bommcmiK^n Cbnfliintnn 
at«nti) &jurt[ti«J*&; dementi* , ft bcneficenftr, 8^ 
liarwia virrunnn Isutifl curauIiruT-; St 'in turn nili'l 
ratter Cfiri(l(eoRnition«!ide?iiJeni'e(. HiJit, cuninntl- 
Hintiu; Iinelib-riieflet ,gr*\"tcertiuc"oi reangerotur,- 
indemnatmefiSiiu, Tfd otuliscjprui : itft-utnonfi, 
WAfinittarepoiret, mijori;raiied'>lc»fcmpercc;>ilTc( e* 
tbi^te,ia- pcrciperet e?( iinici fiiU t::n:lr«e,' nmiiU 
tcnedi«, omneimedieorumconatiismiH pcrtinjcia eltfS 
r.Jamsvl ftprimum annum pervencritpuweiqui patrrif 
Ltodain tiuiprfmamcoTniiTi TfiinJeri, nimcflqucinniionl 
pbrtebat :cumDrTteioinmuln fytm fuliito ocnK' utf 
ppiti InCTCiib'l'IstitHperfufitt pjter citi/OLSioi rf 
hanolof tonfulit , quiciexismidmiriblli (uccrfTu fi' 
)ru'i,tjunit«iPoloniTporten<lerstiTr.a,c(iwnideiiT»9l 
ipcnncc, PoloniamnitrabilireiillfaflrtTumiri. V.4'4i 
eit()tieomnie pncro noYrcnindrtum, MiecMari,^(i"-J 
miitJingiiiffgnificibareirm , flui' (ibi '^'Inrtam -i»lit<ti# 
.ri[iirti,efl<ic.NolloenTOj|io-niod.-.ilKr(ir.rtV^rH'!»^ 
niiin,(jnim-be](o, Sr atir.if ;:ogitsh.i-ir;*j3m"ikiifil*T'n*! 
Vieei'Iauf!JtniadvinIcmi[atemp'-Ti'enL-rat; jiinlnSrJ 
inpjtre rcrumpnriebatur : ^ c»tori!f|tnifem WrKIfi4 1^8 M' ANTONII M-DRETI 

proDBohibttui,e![('in";uerfrur, Pf novus i^t! div 
moris ineorBiii petlAribitt acrenderetur. Cilmque r 
ticcrH^xc;, i^iKM'fcnimidduxcra' ^ Liiuanirim ii 
am, nei^ue |j*'i>a>i'iill*ni>h>niintellieerenr,iprerae 
iuinnnjnfi(leinnAr»4b A^nltnlit mditini) quim 
hniuTivooaniusf'ipfeformijUm pr«indi a CHR.I: 
JESUmduutiiniipIuciireH^quK diCfcrc f^lcniii, 
CaiechBmtBo* vDCimui , in Liruanitoni ferisi 
<r)nTereen<,nequeul!unTii et rehbonemfubtcrfue 
vdocedat.OregmnriSrlingQlarit esempli !Oatd< 
aninfi cominemorabileml Oplttaicm omnibm t< 
pndiandjm i tta igitur iitflammwit UtmnoniB) 
tDOi, DcacdaiKla'rltriJia flgniint^ & ad facrolan 
ilJamaqiiz ttrpKlioMtti iTmul' onnet tifio agmine 
currcrcnt; fci^uel9*tRiorem moratn ptti non pnfTi 
mirent. Idccn^ue (bli^nobiiibusfingulitini bnptir 
timers miJ(itud'> idcri' fjcr.imen'uni c.-.rervjrimd 
'ktita fiircepir; Q»Jdegf> mine «Ahiaarum»b«i>fi 
nnixdiuiB mahitndinetb , (juh) divititr hid Etdeli 
ci^rdini« hoininibm KtribuNrum' inaginitudineiir 
IMnim^ Q^idftfftd^trMln-Samoenit Id Ch'rinnm 
Aicendiljbore?, Se^obtn ttitnt Mir munert , ((u« in 
ntnia obierai '. iDud vero' mlnini^ prxtereundum 
^od (jc repnandi <)uiiei*fliavitii,maTifna iiJeeebra ■ 
«»ndt',<l'>«r<penom«re mu!(r>t ad^vrfu^^ilti omitTa 
ififoiofabftiiliculiaTii vim tiibuit > id Uhditl« lider 
con(lantMtn'libelaft:)Tidi(n.M»in nFifBohtmi, t^un 
•niniK.ptuIo ante Tohcinit Mdft Br Hie^n*m* Pmi 
-fe pHtiterum opinionvm fuarum vtrer ifHavera 
AorttinVenchlao rege fnOiLt^fotadeum mifiiRnt 
McHeirepntwrdefercbanc , muW<q; preeibuj oKft 
Unr,u« idautipfe, aut Vitouduj frarer ipfius patn 
firfiHpcpettinaximo utcrq-, inimoeorMm preeei rcpn 
«ir^idAnLilbB«bd(<,Ynm»<|tuim'litn-««M>ncavi ndnucgnioidvrrtiai piAif euinctcinduciii be!-'- 
laiMHiir ml nil nniTii-itiii trigc , mipli itndcm 
ttttHtmtiUDiatimtntttftit-jf tit. tLaJemqac mc 
v^i tiuntito* »UtfiV>z TL'^t (itcTirin mvnhierc* 
.SiRifKniT.iloprjmo,5'pi(niUD<li Ausul'-ipiirtlaK-i 
ctfcHrevinrem'.Ctiju<vjeta(tM<]Ui<i<:i»«oTclign>i- 
dgviliccniitticr.a uiiiplG)iamn] reftiumu., fliie-* 
Mmmilitata, pariiiu cfiitn i iar\<iimenttii «sdta.- 
pefpemum probi^ndaciim j tefair Juo koviruoir' 
■iroin lladiflor; bcUtnm vcro funitvtlineiii Tan» 
'l««u|ttc wcmorttik-i lic Mc<fcit,Vak)cliu,dcTsri4 

lotoamillMtinO'w! Boryithvitc.-o pixUi? pro)1ig>^ 
■mar. QuicuiB<»6o;iiiirjd'ji.i«»iKiH'«innoi ,ea-. ■ 
tf,aRHetHlti»boluiiai,vm>({iie vaitnndut, Tatur 
irari^aRit, laaiicaf) Sitcit'inuiitJum AuguftiiiS' 
ntoiJBip* quitn vmunim ruanns hxiidcoi leH* 
[tt,fipiWntadeffM,fcciciinmc Citer,f;inCtttl(inQ« 
BMi^corcniacufibacidte on tione aterttur.Ma^ 
fftiksy kil'efiut Attn , Pater flnAiftiiQe , cim t* i4 
^Kf^vbermcuhailinotuin & mifioccKiifiinoJiiMS 'i+tr M. aktonti mureti 

fcdttJcnubus kbonmus. Nt^jucutUfci anjatet c 
suit lacit^u^iD^uoil inceliieii gnvioci) be tmphcs 
n olIio CIniiiiltuoi A Cknftuni!', qnim Ciiniiini 
Turcisabfidefcuaoui conjUndiuruiit'pirantct t 
rtdicmut>(hviltac>(iircnriGiii«iiudjbria Scddpe^ 
ntu^.'imquc mill VII, mvitii :cnrt, £>; nc '^Uidqiiam 
temjbu; nobu.noaobftBtc per psrw» ultjuc adhnt 
sijs Ic'pit. Eca^iahicrcgnj nuparmii^Tiobnnon 
mniatDmarnre fcnleiuiu, ric nos ^ttjiii^dim omni! 
hbeniii caufitiaciiniK. ,pcrWi)t?rciiui:D n'>n pafh 
111 nihil po|nilit nQiirii vidDiiact ac cnntaginnen 
•uc. HciDinMuquasine hit lor* tua gravibu^i um-di 
Mi^ niimitatibus mnoiiumauquQd rcpericiur^ f 
bcitttiitM PKieriCujus ^ipudDtiun prcce^7»rap*c 
4ihtaTcmt EfapU'l homines julliit proprciauAori 
yjuriffium Tafeii[,per]lUmc)iia genus huminiim co 
dciii (hirilatetn , per ilUro Cuhih quam Chriftia; 
Btntbus^ debes&f pi-tfuripciMUuniipruin,cnjmi 
■^raviccfungerisJESUM CHB.I5 rUM.IiittuiTca 
YCni communibttx mails , Sc omnc. cogiiaii met , < 
•onfilu » eaiBrti aiuS until cBdK^CGumin nil m < 
•4^nfti«i«f [^Bpolot St [tnr^dof al> errocibut, 
MaacAabilicbacordiaiiiteiiedevinciendos. Qon 
•iuKsxiplepef A^KercpsopTcr ioconi diAamu 
fDCcfU'^psrlnincclamlimuiii vinunOracorcmad 
■nftocc pec eumtibigratuliiuT.per earn adic( 
wcjaccopiat fuai dafwt: pcream tibi & liu^c 
SMiobcdiaooampraftac j^uainque taudem Acaifi 
foic fuerediuriam accepic e^cubandi at .iduc prn C^ 
•is , St qnicunque hawu Chrilii aique Etctclix tu 
■oUtmtiabendJ pro full, eam&diligentislineuc ( 
Ibcit, conlervaiuruni , oequeum}uiinab earumv 
jegesarat arum CIV'S promiicit. Tibiauicin, bear 
PstcriCum omnia taulla&prolpeta precacur , tui 
ftciliut eat(]iwace «fpei^aiuur>per£cerc[iairis. ORAXro XV. 141 ovorts omnibus pctit^ut publico £cdc(i£ bono noa 
nuc diu Pontifcx viva? , quamte Pontificatu dignum 
rf/Fe, omne?, qui vcre Stincorrupte judicant , confi- 
itur. DIXI. 

^e coco (ludiorum fuorum cur^ 

fii> deque Eloqueocia ac ceteris diTcipIi- 

nis cum juris prudentfa con- 

jurtgcndis. 

"ORATIO XV. 

HABITA ROM>£ ANNO 
cb Ic LXVir. 

T ON cram ncfciuT, cum hanc Pantc^anTm}int^i 
^k J prc*aiidarum provtr.ciain {uic'perem ,* tore, «t 
^l multis ll'rrnoncm darv."m,qiiiL)u^ miruni :ic novtiin 
vidcretur.mc, qui tor Jiinos in hoc docencli mu- 
re :r3 canfumpliflem, uceor modolibrny attingercm, 
,aur adcloquor.ciim , aut ad Philor-^pfnam pcrtin**- 
::, murarafubito voluntarc adtrac'tatioiicm juris Ci- 
f ram longoinrervalloredirc : u quo me plcrique jam- 
deni animu omnino avoca(rc,& ad mitiora Ludia, tin- 
im ad Sirenum fcjpuIosjadhx'lTlTcjaUt quaii loci cujuC- 
n Honicrka,in illorum ciulccdirc.ac fuaviratecapium 
\\\ jamne pcrlbinnumqaidem meminiile arbitrarcn- 
.Quibav ut {atisfaciam, fimulqj vobis omriibus h'iju$ 
ifiiiiatque inftituci mei lationemreddam : etlinon li- 
"jtcr facioj ut de meioquar, tame antequam progrcdiar 
}gi'us>pauca quxdam de ;oto Audtorum mcorum curfu 
ivitcrcommemorare conftitui,qu3eiiaudirc autagno- 
re grave non crit, fpcro forc,ut gravi>::mi quidcm 8c 
ditislimi ho mines. quo sh'.c adcfle video, factum mcu.-n 
a iir.probciit : vos aytc prir.i ^ f;vidiolijl:iniadolcf:5-. 

tt5 i^ M. AttTONU MiBRETt 

Til > ciiamfru^Bin ilujuem ts k*>~ iiamuotie capi 
Ciim cniisjquj- practpuc /Mprojicfius mcvlicuid 
f itiOjiRjBe <lc£uir« yim fpi t ib i mit ii aceccs , ut 
tkiri'revoui/ctit, co^iaffciif ;l'uiiuan> e^ici^pio 
' edoAi, dKliu'.ipli vel>ritT4(Uinil<uicaarulc(ii. E^c 
tur,ut primumpui:r&r4ininitiCL<ru«i & AJiciorum 

ti^ <li«lcLlic« pnucipiiv ; (.c[onit.tu<eai iUuiolbphij; 
Ubusn«ili,Tt.!ie'q«iJcm liluiaui ,iiol]j Gricjt In 
imeliigciitit,'rfulB iVrurmfHi, irtilU'lTtci'^uiti-ii 

. j^Dicionein&ruiiui, aiAiuuio %<i fut Civils api>uli 
iisdotintibut, [fUl^u■I) likiinlioi Ojtt mipuubn 
annoitiiquoc opmR)<ie(ij>T^'i'iUteopr<»:eir<;(«^u 

' (3ii« tuiB f fiectpiit ltudc« ktW»n[iK,^ini%uluct 
do Ari(tcutut,& ill refponlendii^oincawutt ^ 
cuq<}uc<lcreagerciur ,alun'1« ,Ioi]u3:i cll'eai i iSt- 
■l)i!ii(palm3num vidcb^ttur. raiiI:AiA"n Icgurn no 
tfUe^ru ID principle uno jpixnu Ciiue , mulmri^ 
terpreium [lom^nLrcccnfctCi mulitfs vcrlu£,iTiuits 
eii>af,niiil!)f Luiumnat,por::Lu.; eiiipi^uc oPinor p< 
ij3 Si iuicr>:oiuQiiuj,nuilQni^tio,au{uCtai'e quia 
nmlci ^fl'cin. Cumiprv mceuAomiuecir^timfpicte 
8>c<4uc puUhrum, nc^cuuRi fuiabiin, lumuno a 
onct, ut lit Comic Uf( am oift l>oii3 liiccrc & Uudari 
tunit iDBJCi qui taaiuli xuie tincam miiti,ut ipli | 
,(»ainlipniiitn;;ut Tetipli diwuiit iUkiiiE £.' ma 
nSppcIlcvlileit) compiviUeiii.Jaiu omnet mcnei lo 
canceUti & rubfelliic ({cfliiiabant : mignauiqtie m 
v«H»aBtirabuUnme aliquem noniopodrciDrstore 
£denceiii,icrem,cotiicn[iQrum, prxrenimcuui 6. n 
^lecnlirini^Uccnbuji acvocemigna) .&i]Uo(lc(ipi 
iliimc^iiocitnimagtiliiiliiion mbltumlipBrc^ ac < 
«pt4iiapu^e')cpr'>eadeuierar, mul[umauderc,mu 
^e damire <iicui6ent.Qui(l verbis opns el\ '. Imbt 
-«eu>iu tUiui vitjcgcjMiiiiigrG(l«xcr,aui Oeiu(De' ORATfrO xf. •' ^ 

eoTotKbmnibufperir^Qtpnblkb'liMtfx bohn ftM^' 
intit diu Pontifex vi^i /quamlcPbfltifetli iifttOiif 
xiffe,oimt*,aaivctt8cmcomittia^ttait t o6dfi-* 
ntur. DIXl. * • '''■'■' 

■ - . - ■■■■■, ■■ G-- 

>et<KO ilu^iorum fuarum cuc*» 

fa,6c^uc Eloquetin'a'acca^teris difc^tt^ * 

m»cuin-iurisprad<g|i>^ coix- Jj^.^ 

juitgtindit.. . 3... -5 

^OKaTIO -Xff.; -^-j J 

HABITA ROM>£ ANNO "*?' 

do ic Lxvrr. 

. TON cram nefiruj-, cuWihiricPantcflinin^lcr- 
^kl prerandirumprovtrciain flilcipercm ,- fortj-tii; 
^ muitis ft rmonera (Lirem,quibui niinim ac •aoftmi 
viderctur,me, qui tot annoiinhoc docencH'mu'' 
TC itaconfuinplifleni, ureo; mod61ibroi attihgcrenii 
li^aucadeloqueniiam , avt ad Fbilofopbiam pertine- 
nt, mutatafuSito voluntate adtraftatioiiem juris Ct- 
lit ramloDgoioiervalloredire : uquo me pleriqueiam- 
idL'nianimuomnmoavocafieiScaoiiiiriaral-.uaii, tan' 
:am ad Sirenum fcopuIocadhxIiETeiaut c|ua{i locicujud 
n Hcimenca,ii3 illorum du)cedinc,*c fiiavitate captan 
jii; jara neper fomnumqaidem meminifle arbitraren* 
r.Quibujut (jtiificiam, limulq; vobis omnibui biijns 
iifjiiiaiqucinfljtuti mci rationem reddam : etftnon It- 
iirer lacia, ut dc mc bquir, tame antequam progrediar 
igiuitpiuca eiuxdim de toio fludiorum meorura curfii 
:viceTConiniemorare conftitiii^quzliaudlre autagno- 
re grave iTOnerit, fpcrofote.ut gnvijGmi qnidem Re 
iditiiiimi homine;,quoshic adejTe videoifaduin meum 
n imprffbcnt : voj lute pri&i) 8c (ludioltiHiiiiadolerc^ m M . lANTOfi-ll MORETI 

K,roiite5 iccipiu ipfi vent runt j'}uvit mt incredibi! 
cum apud iilo! fipientiifitao! fatici eerneVcm, quib 
foiitibus maiianinr amplisfima iliaJuris-CivihsHui 
per qua: lo'io orbe fpjr&atqne diiTufti tSm iinilii ai 
fummdliominci iti?eiiio iMvigarcnt. Intcre»,u[ p 
firaiiinqvi'rrifirraciirrTailfa-inloiiginquajrerrirtiic 
pralofius , dulctm ttimictJYt annuo canin dotfii 
rcmrcliqsit, Irpe'deeicigitarK , RmW int «** 
^lifjuarn, aiit fcito tovnarum artnulum. atit monTle fc 
tuin,aW (egraenracani'veftciii) autTrfiaitKtntli muH 
onumeiit!icuiifpi;xir, fitidros^OnmiicOmpaYat k 
nitjiji'ibuiciin domnm re\-eifu!,intniirrctDr7'h'c'm 
oniiitt fcriptoruhi geiitu Vagimnn, nurKjttam e: 
"acciigitaiiodefirtbiri nqvirt dcterpereic rfeliba 
»eoruiii ijiioqvDqvc poflem, f]Vod,nlm id Jurispro 
tiam rivet'iercf , aa«m orpolreridim & cxnfnai 
"actommodatum e/Tet. Scicbam enimjqvaro turpel 
rcuir.S.- diumahere, & inriiiein redirc. Qvoda 
"iTomcrus ait r UlilTcm in illo dfntuTno errort « 
fyctiTc fdlitum Ithjcam verfus, iridcm ego »d] 

Srudemiatn identiiJ6m reflcflcbam oculos, Scabci 
^ iuahelTi; nic, vtT fadtarqvo aninVo -fcTebam. Qv 
"laniiiicnie amo'iiiurcsiJI.c difoffina: iifu qvndamr 
'\vum Tacercnt, mulra ■fafptmumero fedebam afucap 
■iiiittrniiupeiidi gritia,q\'od fir mcatjualiacunqve 
bta Jcchtantj crebri)' juriiconrultoraTnadrpcrfafei 
till, ic qvotidjana; difputationcc) ^vrbus, qvcitic: 
ocLilio, iliqvidexliae dHciplma 'pctiiura "•nteseb: 
non otfirinf indirtbant. Nunc, tnmmihiviJcir ni 
"(jviilcrn otniiii) qvr jnimo toiiccperani pcrrctifTc 
■usqvc ei tamcnprogrefiinefTe, litiii, qvi JuriiC 
cogtiitiolietn ex ipfis foniibui haurire cupiliiit , 
^JpqViiUdrerreposfim : puravi tempui jainipfiimp 
Jj^/c, in ;>rodircra , Si n»vitx in hoc gentre ilrdii 
«1 aattu tiMjuod tiaf <4i Curauicm Paixkda* 
leuriordiKMnmtcrpretaii Colucnm, caulk 
dcbJin ciudiutlimoi lb Idioli viroi , quibui 
jBUiiut nian«iatiim«ft , Kale 111 co geierOs 
>c)ui f oiliit {UTiipnidcn[H,noii c«Kutt,^ut tu- 
.tni>)OFi cum ^gnittie vidcacur ciftliciiun 
Tquimabiliit cjnotulie explitantur. Omnia 
fv protluunt, <]ux in hac Uie , «ut cogitari 
, aut<lrtpu[«n4eare, lutocnoticiiiiiriaciia- 
.tiaquccuia inomiiibut l«lbe»nlq^oda(lIlu- 
) bmbeo-j t^uod dtUdtrem.Sed illi Mmen, i]ua4 
^1 Ck]«et«uiii TOCTititUmo o1>tiDCnt, auftc>> 
ntancumlit ,inicllH^mti , pecpeiuo in gra- 
l(iaium<]liJ^llit>iiiiai i»flariune vcrJJmuriCx- 
nguUrufl) vocum expticaiioucm , ut ttumila 
Mjuc fais ignum fni^no tempm tontcrant, 
nmuBtiauc modicc actiogunt, I'Uncijuc C ad 
(loiiiUuiuatiCLcdaiciit 1 ^uampnriaret )i4 
It ID GrsniDiatKOfuia.RLctoj^uiUgPKilofophD- 
liliu muliuRique cxcccitati effcnt i aiKil uof 
tqiiad ipii i-^iiii^l&Eiiiinic przilant , tequtrere. 
itjuodego iiii;pniicipiotuci(le disi , ui aiTltif 
I (Ikrum omniuDi arcium rudis Kcedercn, 
sr, fteeriamhodieipUn^quepcfcetur.CoEi- 
^ pcomeai'inlipaicchuic mconimodo meac- 
D,n<queinvMtiolumidnu'hi,Tiei|i)c iaDtde ali^r 
nc^uc invidiimhibct ulUiu.tjuad lb aliif ne- 
<«ai:,id TuiDCtc; Scincscrocnnonnncum Im- 
t 8f tribunorura accencuiionitim kd & grcgx- 
liiuoi, ^filonuiu (juoqut aclisucun jliquir 
lequc, I1 gubcrDacoriicR m luviicgcndaprzci- 
nunutjitojiii i^uoque uiiledunt , quorum in 
Mhauneivd^ ucmis (.cuIuDiiiui' liboi. Quaa- 
quod lei c(l,Utcfi, (1 re^ &: vera Ipeciofis ac 
.CdOiiUfa H^uawtmt quxquejttiaonq'unti 141! M. ANTONII MORETI 

vt]tg<sfi»,rrteAire volumutnulcoptut eftinhicnn 
flrnptici verb'ininiexplicerinne ruomemi , ^uimpi* 
forralTc fufjjictrtntur.Nam cvim vi;rb»,uc ait Ahftfl 
£nteorum,qt]x mima cnncepiir.us ,iio(xljerinuU< 
do poteftiut qui vim verboruro non |i«Tcipit,eani fci 
tiaffl,qw3e iiliV Verbi? cxprefia cft.affcouitnr. Itii^ui 
dem ArrfloTclct alibi air,eo4,qui,(juidquoquo vcrbi 
pfjc tndiccttir, non Cttis initUigunc , in rebu! judic 
Irpetiumerntaili : 8f apud PUtonem Critylut er vi 
mm intEfl^entTacognifionemrerumpciKteredicit, 
quij tind&m eft, quin^^aipatrum avortiinquc nc 
mm m<™6ria,cuni perverfa (juvdam at peHifen o 
inva'uiffer,niIn!ciiiriimoMtionis, nihilh)ft[>nie vt 
noiitiamad erij , qtijgravet 9c feriis difeiplintt ti 
Tent,peninere: Grii:ra« verdliierai ciiam impetliir 
cffe, ijaania Set^tataiend caligo aniverrum prr>pfl 
taniin orbcm obrexerit ? tjoantique ve^bo^^[n a 
tenm^reromi^Orantijccmftcutalit i Sedquid r( 
efthtticrej aliunde arguments perere. Iltiipfi, qm 
W)ros quotidie terinitis , vcteres T«riscftnfijiii in ( 
ni]ditlegibujSenatU!eonfiiltu,ediftiipr*tomm i 
«ljiiuni,confirtutionibut, decrerii , epiflolit princi 
■^bamtjinrTiviiin tatiotiertK]; tenuenint ?Ne[n|»e ii 
teftriendifinitiihrutiivooiraviacpropn'eiate tarn 
ti ramq; n(idui funt,ut im^am iiiduftrii fui pane 
to confumere vldeantuf .Quod praU»< ac produdi 
fbrUmlod<prnbit«in, fiqiiain facile, tamnecefta 
(iflct.Antiftiumljbeon^mTtamconrultomnobiliilii 
cim alicutn nltte'conmiendaflet Gell(u», adpollre 
addii : Zirinarum vooim originet raiionestjue pert 
«r»t , nquf p*«cipiie /ciencia li enodindot jurit la 
iMmebktur.Hnt me re<)UCntem duce!,nemu, ut opi 
irientocuIpaverit.Q^aniigiiurinterprcrindiviamr 
Wlpiliiui ) Paiilus, Gajut , Mircelluf , cTtariqiie 
AbtiflJTri ]>ixiv*rHnc,eiiD fequemur>Sc aoruiB velli 
■3 ORATrO XVI 147 

WB virct noOne ferenr, inlTilmtei>ruriniiope co> 
taTii cffcccrciit neque {irziermitiaiuui ncccdirit* 
I tnutilu caDledemiir : )l( tjuocidic nmcii iiiqui4 
Wnl^arcminimn^ue conmiunJMircrjmu!. Quo^ 
liunicpcrf))icerepi>iliric , ijumad timluin At |u(ii« 
tanincerprenDdumiccciJoiquxfoidtljgcnierii* 
L DIXI. 

pdniunus docendii quo fa 

K-^onteabdt'caveratt revtKatus: ^ '" > 

** ORATIO xri ^,,^ 

BITA ROM^ PRID. KAtBitf^ 

Marc. Anno cl3 l3 LXiX. 

^UO D aRri()aini<; i fa pie m it fin is viMt didutn 
■vft, non)ice[eculquaintnurral]uni(]iiicl&£lurui 
Vant non fadurus lit , ccrco pmnunciare : tfaoi 
^■B vitamutcacveniuntjrumiit ea nc&ciai,qu« 
decrevcrif, tuitiea ut (acii; , (]tixnuric)L)i[nf«ce- 
ifiituen! :idego& fipcantchit in -ilii', &' inrac- 
UBCT veriifinum efle cognovi. Nim in !idc |>iiblic£ 
idtntDnere qsinquennium jam turn aliqua liomi> 
A^robatiooe verratUE,conie,ut fdtic,ru[)i;riorit>ut 
bill fpontcabdtaivcraLTi:idi^,eo3nin]0,iu, quid «K 
7e3U(iirumef),nuni|uainmtpi>((eaeandctRpr»riii-^ 
rnrcepturumjnuiiquameDfdera laborer denuofeW- 
ipuiarcm.Co^itabam, faTiti; cOcdelinerecjt/iiiaiidt^ 
ma, Five pheuitltm, (a'is jam rpe^hniraiefTeifivedi- 
iflem,plu! facis: faiiut c<!'l' cum delidcrio,quim«uni 
Mddccdcie lutcun^} cStc, tradendum i^iticurA 1,8 M- ANTON tl MQRETI 

altii bnip^da , qiu &' Uboris paciQutioTcs & liodnns 
«opi'iil'>'"'^'oi^s> inAtiutanLhtcSc inchoaDma tiatitf 

' ^encia. >^< cum anciquitaiit cognitionc cioniBiiCtiuncB 
•KXili&»i:ciit, adftmnUDK^ue pertiucvncni. Miluiuinar 
ninis mci comniendfttioflcniijbuflde videbatur ,.t<ititi4l 
tain przclarl opeiisi alalia faltem lunduncnit icirile kill 

pnftainJojqaod poCrtiii)ilioJ<|uipluspoir(;nt,ut Kxpeit* 

nm, Hon ut rncianguorit]uidfmaciic'[Asf'de(lercm:t[B 
fempcr ignivorucw-iiain. ni<vieinqiJsiU);ta i^hmJlTeaH 
fifiadcii jrceiiD(.'cumreco]c]idai ac cdebrahdis retech 
Kin,t^uif<u«u(queipueroiieditu! tui, Et ad niandtm4sk 
literis CDgitMioivi (]U3rd3;iiinGis, qu^bus t'Fhccrcfn,^ 
narcrquidcm tcrte,Bxc]uodniihi ocium Ilippoliri CaM 
dinil'sE^rrarienlis, fliulmrum ae lortucur'immearuift 

S'cnMi^liimnulilM^i'jtitait cc-ntt'ditar-, cju^ iht^itisfnt' 
isaonadprj:rt:acssinutlp &- ep^>(;uinuncluiit,re<i'& 
nuncadextero!,&olim adpofteroipcrvenirct.lDhacni* 
. VO^iUtiotKdeiixujn , & tirKjuan^ in-poctuicninptlcilit 
veli),UEtcri?que arnumeiiCM oiunibui eowpolitk qwot 
Cenicm^veflujCardiaalcs Amplulimi, au<tnFiu««xDaF> 
cifci denuo , & fubdui^im jam navim inutuo; CdhJiUo 
dcductTej&veiavcnrtipandeiecocgit.Qu^Ettiilursieid 
miralkilor vilieA,quad noii decrint homrtet & in^niop 
Si & eruditi , & Gxcr<itati,qui vobiiadhoc muuui ob^ 
nndum ultro iludium atque operam piodterentur iitb 
am , quorum eciam' unum i toe ipTo vcrc itque ex laius 
«i[niinendaium cflc sic mint . Itaque ut in hjllnnis cfi» 
«0«lquiM.CAT(»»JE^^inptIt^^B peticinnc AipcrarlBt) 
ipToliact mirart roIi:as,quod fc tali viio pn^ulus R.oi»a> 
niitpraMuliJl'ct: licUtcoi' ,niihi roirura vilamelTc) quj4 
iuvobts potim libuem , mo :Jii jamrtmnia tigaa*- 
tem.CCiamcumaliqjaad vetu; hoiionnum accettioM 
nyan[c,(juaiu in locum mciun aliquem ex iii Ttiii&ccw ©RATIO XVt 149 

lucre, quiidbciie£c]il,}cn pctukini. Qundego , 
1 jljc igiiiiri>,ii! miUi tribujra,aciion vcftc^po- 
Mnitiii,quira ul'imcriio nieoaccejKuiii (tram:. 
) noQ liebeocHViaut idvcrfu! di^ru:ircni mtim, 
:(Ci<Tcftr»juditiinnprobc«inorus. N»i7i,Si,v« 
Jfcin mt, euihicRonof mifti habeiidinefiVr , ju- 
poiim eniti ic cnniendort; debco, uf vt/lr i de mc 
emrebui toiiliniiem , ijUJmu: vfrbit rcfelljm : 
t>ti magis ctcdn , vcftra Miitum in c<i KiimjniCSI 
larctga mo volunritis propeniio viLiit , no'n i«- 
ibile, au( KonoritiQiDi duu), J vobit uniri, quarn 
iiqiu five erudiiidnc , (ive do^ucntia prxoitunt 
. Illud quidemucquc rAticGre,neqiKdjtltmu)ars 

cceeiit»rni iftamrcUri' erga nic vilmwatiylrgm- 
'm, rmgnuinnirKr onus impofuiflCjinaglliiiKU-; 
elicit udi Item, ma^ nam vi^Jandi , liboiindi, ccin- 
ioHiiiciindullrij: njcv iiervos, iicrcffitlteni »t- 

Non enim nuhi taniuni elaborandum eft, iit, £ 
itusxifiiotacTOnem raperLonim annnrum labo- 
iii«^epepercrvnt,camconrcrventactuear ., fci 
mgfMtUt vtlin de mc ]iiiiic'X ruftitieam , & lliqni 
apiiie refponduam ilh c\rpeftationi ,. quam de 
BCifinule elljin muiturumauinils pondui auiflori- 
Ikqconciravit. Qiiodquidcmme lludiolisfinie 
3ffilDcquc faAuTum vobic onim adleveritione 
MJKMiUiiuiiieoperaiiifUC hax, qua nunccin^I 
wUi cftii , hikdioforua adolerteniium multitKi 
itUtlnre, » cenc induAf ia & atliduiute , vii: 
|rn|liiili i vobii ad racioncs fitii acconuooda- 
JhMic muneri prxtici potuilfe fateatur. S>ed jain 
i|fG|VKletar,uclpcci(ivnvabi[ aliquod nchibe- 
ntwnis ac rix , quam Sc u{que hue in doreoin 
(otfi vdftalitid jnbeMtb', deinceps per petno ten<:- 
ti. .C^ad dum facioidite mihi abfecrrt^ lunc ve- 
B>fWffUia,Yobit oratianem ,atque in diflcmnt 
L4 f i*l> 148 M- ANTTQNU MflRETr ■H^l^ aliit iam)>ada , qui &' Uboris pationtiorei & do6i 
€opiarinitru^ior,es > iiiAicutafii.luc & ipchoatamti s* 
majorc aivimo > quam viribtss > JurispcHdencix oiim 
quentiO) & cum antiquitatis cognitione Qoninn^ioi 
•xxdiiicatenC) adrumroumqueperducenenc. MiUtid 
minis mjcicoinmendat ionam9abuiide.videb«t Mr sitani 
taa prcclari operiss aliqua faltem fundamentt iecitfe 
prxftando,qu0d pollcm, alios qui plus pofient,ut ex[ 
Xi irelUiU > exe mplo. mpo cxeitaQc^ Jamqufi. totus in « 
ram, non ut me Janguori quidcm acde'.idicdedereiir; 
iemper ignxvorunxviufii. mortettiquciiuxca. qrilimafl 
ftdad oas .trees mccum rccoleiidas ac ceUbraiidat n 
jrem^quihus ufquc d puero dedicus fui , & ad mandti 
Uteris fiogitMionps quafdam mc^s, quibiK cfticertn 
narcr quidem ccrrc, ttc quod mihi ociUm Hippolici ( 
dinalis Fcrrarienlis) Audiorum ac lortunanimmfa 

Sicrdni) ftmnu libcralitate cooceditur, eittt aliqiH» 
us non ad prxf^acQs modp & c^pc^qui nnncrunt, ft 
nunc ad exceros>& olim ad pofteros pervenirec . In ha 
^giUtione defixuok » & tanquaiBr inrpoi!Cii^CQAi^iMl 
veiisscaeterisque armamentis on:inibiis coopofitit qi 
centcnis,veftra>Caydiaaks Ainplislimi> audonraeages 

Sifcidenuo >. & fubdudam jam navim mutaco^ctfti 
educer€9&: velarveotis pandere cocgit .Qwe mihi re 
mirahilor vi&eftsquod u(on deerant kaounes & tngc 
fit & eruditt , & exercitatisqui vobisadhoc muunt < 
undum ultro fiudium. atquc operaa pcofiterentur 
am , quorum ctiam' unvm a me ipTavcre atqiie es an 
Cpmmendacum eflcmemiai. Itaque ut in hiftoriis 
«08,auiM.CAT0NE!* in prxturoB petittone fiiperar 
ip(b»oet mirari folitos^qiiod fe tali viro populiis R.o 
nut praetuUTct: fie tateor > mihi mieum vifam eflc:> ( 
itavobis potius libueiuc y mc alia jamemnia cogi 
tem> «tiam cum aliqua ad vetus honorarium acces(i 
f^Q£acc>quiim in locum mQum aliquem ex iis fitffi Jl^ 
OKA f lO XVIv 149 

iiu(ticr£,i}iiiiiibcDi:licii Jl)io peicKint. Quoilego 1 
«iu Bit igmio.ui mhi iribLMiiBjiciion vcHLspo- 
lUmanicati, quam ulli meriio mco acce^KuiiL ferain :, 
men noi) debeo elTcjaui adverrus digrutJtem Ritira,, , 
itvorfifs veftfajudiciartoprabeciiriofai. N»ni,Siv» 
id'ClKin m;, curhiclionni mini Jiibenduscjlir , ju- 
[itipnuui eiiLciac comendoru debeo, ut ^'^rideme 
ionemrebui iDii^rinejii , quarauc verbis rcfcltim : 
i^uod magi) credo , vcflra tatitum tii eo hunianiui 
i^ttaci^i mc voiuntitU propeatio viluit ■ ngn sii- 
>p:abile, tui tionorihuiDi diico, a vobii aiDlri, quant 
iiatiquj five erudiiisme , ri\ce\i3.]U<:a'.li prxdiiuin 
ui. lUud (jtiidemueqtie uiicercincquecbsfiinuhrv 
la, reient«rai{laiii vcflrj; trga me voIumatUlIgni- 
jnem, rmgnum milir onui impofuiile , nw^namcu- 
k 17)1 icicu dm em, ID 11; nam vigilandi , Uborandt, con- 
rndioiQiictmdullnj: nicxirervoj, necctliUtem ai- 
i. Non eiiiminibi faiiiura ehborandumeC, iit,IJ 
inihiexinimaiionem rupcrioriim Jiinorum labi>- 
igilizque pepcrcru[jt,eun confcrvem ic luear ,. fvil 
jrnagii,ui veltri demtjudic-a fuftincsm ,& aliqai 
neKpturercfpondcim i!b csTpeSationi ,. <itiara dc 
c vcrifimile eR,in iDulcorumaiiimi^pondusauSori' 
veftraiiconcitavit. Quod ^u idem mc (ludiolitfime 
antiilim«iue iafliwuni vobis omni idleyemrione 
rmo,dimm(uqucopei'aoi,ut Wax, qua nuncciniSi 
L-umfufi eiUt , (iudiofomm ad»l«fi.entium imiltitu- 
.ntillaalurCjii cercc LnduJlm & a^liduhate , vis 
>qucinqn2iii 3 vobis xd raciones fim sccammadA- 
mrhmcrauneri prxjicipoiuilfefaccitur. Sed jiia 
U! tflcvidetur jiitlpecimcnvobii aliquod exbibe- 
Hmtiooit acviX) quim & ul(}ue hue in (kicendo 
i 8t nil! vosaiiuj jnbeafis', dcincsp5 perpeitio ic'is- 
:revi. QuaddumfMiciiiJatemihioblitn, iianc ^-e- 
bisorationem.aiqve itiiii&ia'm 
I. 4 .fiW; 15c^ M, ANTONU MOltETr ^quifi ii tantuiuadeflenc^ quorum caufi. mc rade |a« , 
ai^rbitrabar,, donatum,in haRC jgrcnam denua ttyoGtm 

^Qnfu^ftis.. DIXI.. 

De Do£l:ori& oflficio,de^ue m 

io, Jurisprudentiam docendi. 
aRATta XFIlt 
HAR.ITA ROMiEPRlD. NON. JS 

vemb^ Apno cb b ' "'^ MAJQKEM indlj^s fniAum gipio.^z hoceoc 
atq; inftituto mco exomandi Ju^is Civilitj 
laucius modoacnitidius>(<iddiAinAigf ^tia 
z,i rudiorum captumi accommpdatius ^^ 
|lerique vulgo folent, explicandi. Nain. etft &xit, id 
go y non tantummihi efle vel viriuin vel auAorit 
quantum-ad hoc, quod animaconccpi,quodque-oimi 
votis expeto;^ plane^perficienduin requiEcrcttu>^ jinn 
men> rami ac ram pMcclaci operis qualiacunqu«- A 
imenta jacere expei;iri »,fi forte alioc rebus omnibiu 
C[:udiores commoycre , & ad' eandeaif cogitajtioncii 
fcipiendam >excitare posfin^ : efficert deniqufe ut qui 
queolimdehpcmeo conatu, vcre judic^ce- & pocn 
& volent, quidvismihi potius 9 quam<a^ iadcligCBds 
Ae;docendirationetc via judicium » aut ia eadcm 
^ommpQftrandaiyoIunta>tem.dtfuifre frteantur. Qu 
€nim.i:ebi^ eju€,qui miamcuoque arttn^docere inftr 
ofBcium, CQDtiDeriaicbitror^ eas ut pcaeftarem », & 
(empei: & prccipue; ex quo- libros Fandedarura e: 
are ingreflus fum ,. m^no mihi Audio elabonuum 
A.cnequis fortequxrat J q^oe tandem ilia fint ^ in 
^as & ffiuJtum opere pofuiAe me dico , & multtira 
iRA4uiiiefle.QmnibuS)qui doceodi^unus^^ittwopjO 


IATT0. XVffi indiiaui relitrvt, Qui, Qunr, Q^im>i>, ft 
:L rtlMM p^«} Griania'KOTum non tCt 
umconfulioTuni ; aut *]uxt Ut ntio de6> 
Kvrtit iiuer-dctuiitietitm ft astltirrem 
oia iietit arguRiCRftf I ab rnuvetariotife 
ilialeAiciponiisquain jUTit avilui jiroJcA 
IcbcAt :iurl)enlque(llnllml■rahTlll,c]Ha^oo- ui abii)atritinbu(Si. ouonitapropriifiinti 
(putiqueplunniiKdt ^a fam de flPdiiie ouiilanni '. cjoem remaes TibusHiilofoplii*., -It fiim»iMm la 
ui 'uiiverlitMi! parcniem atijiic opificem 
niiii^ibcconiJendn nihil aliud przDttiftev 
mfulasS." permiilj' mrer fc rudu matcnx 
idet 1 eenoqueOKtJnefiii; (fuimqiie in ftt 
ret.Inipianpi)iia>tiRnir. Omnia emmneik 
iiar diliu>f)ii(,radexiiff)ilo eft'ecit ac pnv 
i. Seaumenex so infajligi pntcli , igmt 
dina opinioliicm ,^uaiKiniqiie vimiheo 
nnt: cum iquottihit anpliu^ quani'CftR'- 
inei in ardinctn addaAas efTedkelnntt 
Sqnoqiie cum cxtcFi)ven>(imo nomms 

(ondicorera omntum. t»ruin vocmnr) 
ri lent en m spud Xcnopbontem in 0«aw> 
^efl'eaup pulrhFJHi, aucadufutn commo- 
nUnem , nihil contra aur idfpedo- itt^ 
oin9, »t(]uO(l phini omnibtis nburir^ 
actt, qnam conWionem afi ptmrThitiot 
iftri iBi cutftAalofticen ant non- AdMflinr^ 
letWi'nt nnn didicilTcprxflaret , cfuibut 

CWHiii mifcuenint ? t^Httem nobii Vvlul^ 
IM t e nif i r um farraginem telitjuemnT ? (% 
kltoiaeuin,tmkuiii, vidam lU^tmina i& i;4 M. AMTONII WORETI 

tuum aeCTVun confcHt, nanilliutactrvum coma 
riii«iftimcmpcriurbitiortm(ore.Milimui<iera,c 
%n% iitrpiciOifxpiiGne Ovidiaiia illidc Chto in oii 
veniunc : 

Qui^t erai fc tellutiillic & pemiUt& acr. 
Nonaliterenimipud)io9iul>t verbi ciufl'a><ie a<id> 
temagiflratuuin agitur, diceiureiiam tlKjutd Ac 
racnti;, ubi decmpcione & Tcndicioneiiiirentur, a 
dep«nit , tuide auAoriuie tutoniin inrcremr: 
crtdcDiguecjuod cenim (cdem a( domiciliun ha 
nihil quod non slieniduno xqua ficileic (uolocc 
triaaiuBi icperiitur. Indc lUx crcbrx ex uno in 
locum rejeftionCT : <Bm «c, qwod hie agendum ai 
funduineravd)ubcRt exaliopetere |in ijuo tale 
i]U4in«gT ntinquimjEiiliadmAiiitiit ( divinare pom 
Prorfus ut li quis paterfamilia! vcftem non iti vefti 
ftdinareapjnariaeonderet : pantnicx pureo hiu 
pifcetinnemore , leporei in pircina inelufos bil: 
Apnd Ariftoteiem primo Phylicorum recenfecur o 
veterum quorundani) in quiDU; fuit & Anaxagora; 
atiidlibet in quolibec inefle dicebant : idcjuc eipi 
btitt hemiltidiio quodam , »t o^inor , Empedc 
vS* A ovw MMwvuv- Uocan in Pliy<icis vere dicatu: 
derint I pui tUa traftant : intalium cent interpr 
afmiunai^s vMitnmcdiapMcfi. AtquchocAani 
am^ieofde ■Rdu[lntfeciflcd>canT|Utarcem juH 
fcariorem,aedifKcil>ore(Do6gnitu redderctii , & a 
ttioflaboret ilium quoquc adderent , tjua exMm 
lent difteoti urn ir^enia ,pervolutandifipei!lai ir 
teiJibronim mclci,8( omnia alienoloeopotius qua 
ititpUmrun.QuodGveniin eft, (ntiae^o quidcm . 
potMt fiiifie caufam fufpicDrinequeiude tU male le 
Bt| cvn meliui poITent, neiuifl'e credam ) fed tam 
pa^ Bonabfcuntffiefl,quaraei»protan lanAo i ^Bid natunli piikiuitii<iinc ac luavKitccoiDiHa* 
Lm7ii<)«oiiiiC(i,i:tuiiiiJflngooBinei ibfi)eruii,«]vif 
'iMi :Ei fuati<tn«a qui tos dclwiUnt : utauHt 
nauhcauliqax pMToaofDon iDveiiiat : ^ntne- 
loquenram iDCtiijiiijiii (JuCM non rct^uin , laiii 
srtcm fum tencac , c|tit prvcepu Jum tratlat^utr 
l.verbit pronunciet , niliifmtcreUc. Cicut «ci«ib 
n rem verba quxdatn Ciceroaii, <)uil>usait i i«ia 
fepha eloquent iam , liiulterac , dou arpcrtunt -& 
ttOtmadmoAtiD te<juir«re,nioiium doitcicoi cfle* 
itaittB pnrdaniliiMTum rerum copra cnutt, verbv* 
miaiuutaiem rtquinni : St pcrinde laccrCt ac£ 
BOi Oc Mabtrnmni cil>os ^tdircac , nifi ia aur* 
i^montopponcnntur. Turn prcterei UtiVmiia- 
lac'percipi ,cjuequ*libuccaaquc verbit line dEle&s 
lOViu' iauimlii{ui) ineifilenipunau l.a:ina oruio- 
pfiiiienili<dabi>i»r>;t.pf>Ili'etiiij, ufuhoc jam Scox- 
Stia onipcruiiicUeiijuibui vcrbarumEura efiiCoj 

|r»i ■■^■■><<)iM'iiiiHii|W«y * rnBiiili— , JS« M. ANTONn M0RET1 tantur, MHltuicmmacccpiomsjCuia ipli e 
^iTciiCt npiimos Munen3iiisa<icl(»qvCri[iamiu(et icaii* 
(tilt 0!fuiiri:;^valcininGrJ;i:i3 Her omgcnciu, iBhicur* 
kcQvjaiihanumfiulfeaiuiit.Ei Arilioielc!, !i icadili' 
ceniiiiin couiulijrat>ioru&au>ltot habuillci rupci:Lore% 
^a [amen eloqvfcauK [trjicepMiKnio unijiuinjRcltd^ 

ni>ni!i'.;rtibusiacx^^coaiii$,(cdc[iaiiiin co[igrt:slii>ut 

■&inliiiiiiiui'CaUo(|uioaboiRnibu( tngcnuis & paula li> 
berdlius iiiitiimii liamimbusretjuiecndam puio. Nok 

K^iio Miiima ciznucpoiTum : przfercim It eptAx Jinti al 
«ii,CK4uUi[z:roililh.iprili<3iliiterla lin[,niceanc, tpipaki 
CeutiuupaciiLstjai^vciiucuiD.'^oniCiteat. An cu caawc' 
^n>rciul'cTas,^itti]u»iBiifaeiUtKOtcibai invalit^HM 
•cIvtoconrpurcitDippoiiai ! Natiiijuod ijimt, fjciljiv 
■QEcUjgi e[vx ita dinuictir, <:re<io eqvuii«ni hoc mtcriplbt 
•VCEUnef]*. BalbienimbaJlini^t eliin provcrbie, ax- 
jiKimclliguiii.il«^nui 4]U[di;inado]et(:cntes in Gtctm' 
•UtCafariSil'lauti, T cTcncs & liDiilium librii cxerchni 
■ft'fcKinxlingvxMtelligcitus, noyos libideverboma 
figfuhcaciniie' cMDiocnEinoi looquir^nt oporccC'j oia 
^fccfiunrunt adiilacmixo b^rbjtftscintiones, Nh]iu 
■iHSUim&liciiilitiguBcfi|>{Luloi|Vuncur , led diiernr 
(DUE qaidam cinnus ex ffrdijiimi barbjraj um, paregriM" 
vom'inmdituiiin vocum coUuvi'ini^okni, uc Icrvus ilh 
■Flwiiinu$au :«UiLiimliii;i:um, hirain, fucm, ctncin,ci> 
{>tam,cotninilkini , unpicinadmodunt odor,<jiii ex Aver- 
lOOatiUbauir, fupcrvoUntci avesuccarc lulirui diCHur, 
MoUudpai , ilja tiniestitlud virus opcinia quxqaeingc^ 
aia exanimci, Ego.qiudcm'certu mulcos noviopcimoi 
ad(iiefcenics,& acuttdimomgcnioprcditos ,cjoicuaiii 
«liit-difcipiitus exercititi , ad irtemfc juritaccingerea>i 
wliunt tnagiltraiumintondiia voi-c perct-rrelafti , rcM 
Xiieutieiuflt.p«dcai : ,.. ORATIO xvn. •w 'Viinm afprif v«luti(}rircmibu»iricvtra 
tmmi nUetiijtrtpiduiqjrKpcnic rclUgit. 
n quali braumeiituQi dclcniionu Tux poiiun^ 
aeinquam mieaum iumconfulium cvadvffi* 
■.adxKpahtnix oracionni cura lie > pro ]D«- 
Blcnilctjjinnchoctani etuditofcculo ,ifiluc 
:-fpl«iiilo[« dilciplinaruiii ociniuta tui^am 
■Oipucaiiif Qucmquam neex illofuo^eg* 
^cont3imi)ar^ balbRcientruTUpotmi , tjuan 
iptoterentj^uCDicuRi Alk'ia(c>]Ciiiiipuarcno» 
1)o<X)inpanreaitdc3nt^Se<llToi:oniit<o, fd 
riraentn rcdeo.Dixi t^uatuor e(!e,c^z,qut j||> 
:j(ar«debcani,ut vera duccr3iit,ut atlreinpcr~ 
ordiiiCjUC genere diccndi apioait dtKcnduiB* 
ir^jtreiKq culpivi. Ditit lliquis. Quid ! ttIBb 
xflatnrufitcllFproGtcrii ? Non auliintam«ta 

firmo, necjvt plane imperaiumeiTenicabjli^ 
rficien-JGTBiieceRarJa funt 8f ni' alkjuid oltM 
licar , fummanidjli^ciitnui ailliibiTuruin. SWl 
Mii-cA, diuciusdcttncndinoncHis.Dtecnfti- 
rvi'ani vobii inunirsad titdum de paAis mi- 
io inieUigcndu. Dxim cur do psdit agant 
Mm quid fit pafiunii qux padonim divitionct* 
Hcirci posnnr,tfuit]; Imt paAoru effedui.HaK 
Fpvtationii capita MiTUrafunc.lnde ad eajurit^ 
>rum vetcritinrrag;inenta, quacinhunciin^ ' 
Ua reUta runi,<igtllaiim interprcna- **- t 
b. ^vemtmui. WXi, ■ * iuw* 1* ^ M. ANTOmi MURETI J De auftoritace & officio 

i' juiicum. 

-ti., "^^iturro x/rz -» 

J3ABITA ROMvE POSTRlDtE ; 
*i.j . Novciwb, Anno «b ii LXXI- '. 

\_ jcituinrcfuai)qmshoc annftd.icere inftitui afr 

tedcre : iclqu« &: vobis uciiitU) ££ milii c<inveiuet|<> 

vim fnic arbicrj^ jniliinetiBiici ^ui^aai,-ifuorvia Sc^ 

-H(]; lentencu-deJuduin, libipouusquaiaiuihj, lucinrt 
^oToBgererei^fgiireut. Nci^iaincriGit plane iiilcoiu] 
fum:red,ttt Uot»:ricvis Juppitcrip^ncniejut quodpetl^ 
.iMnccoaccsliipiriciDiiegavi. Namtjuod cuiuendebMiti 
Be^»[i<» in ed,qux luijUi avcts prgpiia fuii t, mgredert^t 
K^HmivcrliruUboru ijiuli vclbbulum^opitJai-ijlMial 
;& nMgift'id omoiuin fenlui accammoiliu dil'pjcatioai 
.4UM>rn»em,ia eo nea gravate iplorum v ^lunciu ac^iM- 
:yu (fioA an&oiet erantivii alujuad milii undecunij^ Tgt* 
-ncntiim rLUiierein,(]iiam liber vetnoiuia &: alicimin ab c4 
«uo4agctctur,popiilar<: (no<la,liiC piaulitiilc, &inqu6o* 
Uentatc vim^^copnnidiccDdiliccrCE I lU ui iplbs iiut 
cbtincrc linfrcm.iplc amcnon poLuiobiinerc, Vixilll 
bciebam liolcfcensi cum bomncs vias pervcnicndiai 
«ii(jQameioquenti.c umiJludiofc conquirerem , &iiiio 
Vcibit; exenerer,^ui! i^uiiraflant , meishxc nou t'erri 
mndo.rcii B; lequiniblem, Hicvero itaicS; hicquali> 
^mrathoininumopinioncdeitie , 8f fuicepto raunere, 
j^pM ab OBini vinuatti loagiifimc abdl'c debet ; G pue[»- ■ ■■ ■ ■*■ ^ - >• — > — i" -" ■ ■ " ■ ' " ■' 

ttm ipHii[iliiBiniii ill mni mi ilii rniiiiiiiinli n \\'\u<^\ n 
iioMikBi (blkitkiifia, Scfinc ttUaiieMffintB en nthi 
•l-^MNdhm aateriu 4fligtA Ha^ibai'bella ic-c^oik 
■■4l.difiiJ diccnpoAc virfcA: : incpdrfimal'egntfliti 
' fatal^tOMi f«n|ptrfaatC & iiMiiii MUiBi rnini qusm 

I pp; C^ U fcq ma i M iigirir-— kortmytitiqnh'ftdita,' 


aM»i«irir-uiicortm*Mtitiqiih'fedil 
vtMUi Atetxti ' ExpBohifn-fuia « i|-al3riMni'poail(lrif ft mih^ 
iM felidi .ilalivd CQtiii* RcipiAitieJl JelidnMm-, niBi-> 'i^utem 
<8iiM'wii|iiiii»iir ^nBKTBerireAej&proiltgnitate 
|M i hMMi »Bt ■>-qtta in j«tf anftdo ferTaixh qnxtjtte fu> 
giendi-videaDKir ; ^uxomniainoflm i^uidem partim 
todiceAltiiiCMntur I panim-ut ccnaSc ijfdubitata po- 
MMivr* i nUofopkuiBtsBi unit noOra ftuwninT,ac- 
le-wcepioicucnradariiblent. Dintnatnem non 
a r i D«B J>e> feJ hoc noltfo fthohftico-, & atnbra.[iti, 
lrA<kto^on44'pijTm<ivcnd<n aniiDOi,fedad <locendot> 
m»Mlfickndof ciundFCt, ^edid [iletiiium ^oiius & 
taencicMRiB ebcmendun'iVonco. Ita me dnatrct confer- 
Mpnifti flflecoafidoi at & amiconm petition), G rninW 
)Imi4^ k ccn^>lia|iU es pane fatiaiiac : &'hdC quamvit 
■crinone Mrccrfitwn 'diipuracionuiB mearum cipuc, 
tBAedKMOcrKpora.latiMpteac cohnnuc' ctrfistrerc Vr- 
4Mtnr. Tsntaigitnr efijuthincpotiinmam exordiafi 
•ombicivinic eoruDi) quijudinitpczfuntjatiAaritaf, 
Mtmxiw potiiliinuin Reipublicx -felicitas aut iotieliciiat 
tet. fBtraim v«re diserant vetarej legem etfe tni* 
lOTnititiScponfidetelicemjautinlcIiceiti evadeH 
unique civititcm', ut bonit malitv^ 4e{;ibM 
HaMnneft. -Ucorhic legii nomincTDwiaadpopflU 
totimeu&tmm « ^nam&dveritaiein ; kio inim) fi ifo M. AKTONII MURETI 

SvAii unrum poCUiiii tti inlcijibui , Icguni aincf 
rumiiullus cU ufuiiiiili linti^uicii coiifeijumttir 
iloilijnt: C Icgum 4>iiii>llri ic .i.uAoac5 m^gidratu 
acct^t i)U(uoplijUciisI>la(ovot:at : iiiAgitLmiium 
}ii4:c^U<i ^is in cxeuctitlis |U^]C)i» ceiniiur : (a 
Qptiuiri^ualuincivxaie jUbi(ia|ini|Uleniell'eto( 

fjolibui rtuf» eongrepainiaruin siviijium , ui e 
i|ui vim cocicereni,ienuicires i poter.iiofuai irjm 
I^ridcrcnt, ruiim cuiquc [ribuereni, juris Ktjunbili 
inter omnc^ propofti'^ne iueru!ttir> Hsnc ori 
Licjiiiioiuinraruinfuiirc , quod veiuiiisdmuiu m 
jinpccii iioi^Rii$(i|Hi;/,odotusi&at>eoitiutu3tus1 
tr^dunt.ltaqiKrcgetipli aii(iqtiKiu.i|u<lic3buit, u 
no^, cLJusfinguhri! juilitiajuoitem etim, vctcrui 
fiioiie, cniiApuLi infero.' tccii : ui Tene; tullu: 
TcncJiospro Deo r tjuem cum fecuri ii fuljm ex 
AvnoKimbuUrefoHiutn trjdunt: eatjuc pcrcuieri 
taufi difiudj, injuriam fetitTe cognoflct, Ut Phi 
Mjcct1(.,qiitmctiam patienter tulifl'c jccepimui 
jufga;u9i^bantcultiCHiauitTen<lc(ibio(r<; otium nt 
r^;,ctyn ilJa retuliiTet, ne regnaret ig^itur , <i and 
;v;<iijiulicandi« cautia vicare iioQet.Et perdiii,qui h 
Ofunt^populorummo cum imperii] prxeranc ,non 
fe4 iWit^f I vocabaniui : ui iiitelliganjus nihil ef 
KgiufitiiliUiniudkaie. Sive enimprivara judicia 
cianiU{,vcre ait Cicero , omnes omnium pecuniai 
ta^«flein poreftateieorumi^ui]U(licaii[ : live publ 
i)ui>i||n(^yiiKIi noD tbrtunx mod6,red(lij;nitaf, ex: 
ui>/ajil^,eorum,<jui,)odicii publici excrceot, fidci, 
^iqi.^it^naiina cIl.SapiL'ntJsfimus homoDcmocncn 
tuar^t^ij Reinpubdwm Loniincn diccbit , pceni S 
iJliiOvtiininnuteraTcrilHiurrjq, 111 eorum tranii si 
4>Wt$,fultin<niiuidic«u<Ji. M^gniigitur aUlubeud rtofficiiimcondudebinri6jm)»dkcrerLt,iegcaf 
■n|bdkein, jndicem iutem legem locjv en cem. 
■n. JBAceiciprorfutOQihii judicarioportet, ut 
iloqvi p of] c[,]ildi caret : atqve in legem & judi- 
r fe cotffpirare, ut Ri Icxtjvifianiinjjui^icU ; ju- 
ivoxle^ii.Et|i]vcmdmot{uinArilloc<;le!!ait,[e- 
mentem ciipMitatis cxpcrtcm , ita oprmdnm eP- 
uimodi jiidrccs repcrircniuf,cfu:6niniciipiditatd 
mentenntuac ratione in difceptadis tont'rover- 
;iitur.SeiJ taliaoptare licet, fperare non licet, Ni- 
m vcruin eft , quod in quodam cantico pofuic 
41DES ,perdif%cilc'rcpcrJriliomiii<;ni Tilgyy^r* 
m. Hiiic incommodo lapienti^iimi qviqvc veie* 
:oinpararunt. Inter 

^f fieri pOfTci , legibu^ ^'^mprehendenda : quim 
nua'uteminpotenate acquc arbiirio jucicumrc- 
da. Cuius reitreiabeo laiic graven taufa: adfc- 
Una>qu<idinulco major numerutncccflariut eft 
I i ovam corum r]iii Icgei fcrant . Facilius autem 
OS Donot &'prudcnicv viro;reperirc,qvJmmuI' 1^1 M. ANTONH MURETI 

KJialicuLU! caninodi auc iticohnnodi , ficiilime aHdud 
3 vero jutlicLsaniinuiqHeac. Injudicibutauicrn deligen' 
(tis illudpri-cipue obfenaiitluni fit ut bom viri cligan- 
tvr^ inijuovcTerciitadiligcnieiFucrontjBt fxpe in liorir 
noltrlt viribc)mROiDinenonaliu«quain'judex Hitellig** 
Hjf.Ei Hnraiiui nirnt ^trcoi luum, cilmlrbt virtutit ft 
officii pri^cepta traderet , UinianJirum tftianum «re«- 
bUex judicibu) poiiiGinumluitier«rolil<imG^e. SiciiiCt 

FoFmstiat puenira itidi; T&r (ivt iubcbU] 

tJtljcefen)GUid.liibcta>i^oreiB]()UolicUt hoc : - 

UniuxieYludicibmrettfiis obiicitbai. 
E< al<bi ci)ii) viri bnni (imlfdani quili notat pnumcrante 
pcrcenlercr.hanc iatcr prxipuat ponit ; n 

Quoaivltx.magnxq.recantiirjui^celiKt. -.^ 

Acvideiei^uinropcreverwefilli Romani ,coi,c)«i W* 
judicabant ,abomni improbitati? fufpicionc pitris d!t 
volutrint. Notaiioni atquc aninwdverlioni cenfon* 
Boa CTibuebitirauftomatcm rei jydicatZ) ntgue liqiiif 
i ceaforibui fenatn m:i[Li! elTet , {iro{>[erca ci adicvp 
idhonnretdenegabant. Qumimo<)UO(dami ccafbn> 
buiAnaru c|e3ot, iprntporicaccnforcs luiDe legimiit. 
Sed tamcn , uc omniterUrn lcvtiliiuarurpit"^abcllet i 
Jndicum morJbus , lege JulU icpeiundarum quiftnan 
noii cflcntjiidice; nonpoieranidari. AEm; eiiara iS 
(udicibu; en nil derail da ell : neoue cntm idatici CtJiit >*. 
d^Ufc-cnteiadianiummuniK fuAinendum. C<i>ui ra 
trc'ferc'cjurjijtlieri-ifolcnt, U'ta, quod demoribiftlr 
dolercsniiim nihil adhuc cerro fciri poteft. MutanW* 
CtiiiT>|iK ait Hfratint, in hor*«. Ei impmbuni quid** 
tJTe aliqiicm utac^nnfrai , vcl unii^ diet t'ulbVir , vi at 
Teognii, 't din viierit opi-rtev , dccujuv'pribitatecCT- 
nujiidiciurii liat. Altera > cjiind in juvcn'but magnc 
& vcbementcd jiintaaimi cimDiotionei , r^vi- illiUfi- 
nti^tiiini^iiioiicnire^vuntur. I'oHrcinai ^uodloitgut iiijtt4icer«^iiintitr\ qiucadc^ 
aMpotm.iidU 9-4ut Hato Iibro tcnio de Rc^ubK* 
'Mtkm 4^9i&fSiXi^ Aymii* Me^J^. Neque vera 
^dtkta fiaext4 jud^Mdum tpcui ,eft. Nod cuimM 
yfcatil ncgciffiirio tnmarcqttirit^1tt.aetti QjOjceflariS' 
fwliim.ilni tdfen y^ftd'if dcmum ^ cuiante^fia; vic« 
iivli^ ft jategricatis ,^ & pnidemi^ppinioneai coapt*, 
'iSivit. OMw v«1m^ & QbadjLnciquiturt ne cgqii & ex« 
fctvU konuiMr Aok ad jjidioMidiia adalictercimurc 
Aia eaim pteriqiBp i TtieQ^i£t feiteocU non ^jbiiottt^ 
IjBCt^ piupcfvattm osuu ratibne fiigicpdto ^UCMit^ 
Vmndiijqiividebtctttnefi^^calef iiidices noa uinriti- 
•■eoi moaeriffiiH, quim augaitu<fiiiism munenim alio-*- 
nonifli cpnCdcraretit : neve libentius in nmnn^orunit 

Eim til argmncncorum 9 qii;e ucrinque adfcrreptur pon- 
ribus expendendis occupar^ntur : & , utrius gravibr 
tflec iDaiius,ejuscAu(am.quoqu^ ODeliorem videri pro- 
Bonctarent. Atque ob earn caufacn judices noa tantuxa 
tx moribus Be tx xwc, fed eciam ex cenlli le^ebaotur : 
^aod Rpmaiiig alicubi objicic TeruQiaous. Cumqueju'* 
nsiurandi religio ma^Limuoi & (aodisfimmxifidei vincu* 
hmmcdtdapud omnes cxiftunQtur, judicaturipnusju* 
ra^ant, (e ex Icgu« prxfcripto judicature^: cu/us rei fre* 
qtteas apod Dcmofiiiefiein, & alios m^jitio eft. Ne vero 
fegsm verbis callide & fubdolc iaterpretan.djs ab earum. 
ftntentia & volunute di&e.df rent j addebanc^ rS y>«^ 
«9 A««wf«riy , ut apud DemoAhenem > autt quod idem. 
^ffUt 9 v$ miir^i ur apud • Ariftocelem in Rjiecoricis $ 8c 
•pailTtibuiii PoUucem in libro.odavo rehtum eft : quo 
fignificabam 9 fe ita leges interpretaturos , ut rationi &. 
sqaicaci oaxime. conlencaneuni. videretuft^ Qui'u etian)> 
ttt ma/ore divini numinis metu perfiinderentur',;udica- 
bioAiolbcoiacro, Quamvis enim Deus omaibus.roois 
|i«faiieftc/usqiie,uc ait-Amus ^ ofonia plena font : in \6i diligentia eit^ ut toiiaiitur crnines gccaiiom 

Tu n t cf iicc re aliq ue m an i m i m ot ii m , q u o [u dcN 
ur a Vero, Nam 'quod dc amorc ait Tlico 
era ci vidcri, qux pulcra non fuui, idem abfo 
o t.^liurr. coininotionum ijcncrc oici porcli : 
•cii'v.' .'!\" Uis t^Kitn If s e: ;iJi,u ufcjut.- abas vidci 
it;v ni Varroj iV: vcrcrnofisoiiinialurca vulcni 
ciraniibusamara^qua; d*i]cia > aliter omnibiiv d* 
•ii, alitcrfobrii judicar.t. Idem purandumcfte 
omnibu5,quorura animus aut amorc, aiic odio, 
inyidentia , auc dciiiquc aliquo ireiS^H occiipa 
>ccnt philoibphi , fi (ehfus dc rebus fibi objcd" 
Iicacuru9(ic> oportereipfumfenticndi infifum 
idiUx etj^Krie^w vocant) taroff, id eit, omni qi 
umfaltcm, dc quibus judicandumcd, vacuu 
: & judicis animum in Tola veritate dcfixum y a 
rturbacionc purum ar libenim cflc oporrct . N 
m examinat omnis corruprus judex: ait Horaciu 
im ergo iicmo>uc omnia moIiatur,cxfuercacd( 
itumatqucingcneratum omnibus fuiamorcni 
■o veceres ncminem rci fux idoncum judicem • 
Munt : quod ArapudiurlsnoAriaudlorcf fxpc OR A no XTTX. 'i85 

.SedhjL-dcreilio l.ico plara dicentur. Cor- 
r judiccsctiimdcinii , Si caaufafui: , ciit'ui 
iidt pccuniisrcpctundJtIitailunt.punircntur, 
□ judicandam pecunUm iccepi (Tent . Narr^t 
t, Thcbii ofimpolTtas in putiKo fui/Te juJi- 
if,eacqiief>neitunibui,i:)uodindicio cITlt , ni' 
uaquamJccipiredcbcrc ; ctutailtenitquijudt' 
!ret,eiiam iTiicocUlii ; quod ipfoperfonirum 
idtcos interdum ,i refto abduci »rbirrarenrur. 
certe apud Ciceroncm glorijitir. M. Aquill- 
nifeUo TCpeiuiidarum crimine, hoc noiUG' 

iduvilkt , (uiiicamquc eju: j {tedore difci^C^' 
irrcesadverforum vulnerum , quas lUepro R.C- 
:cpcrar,oflcijd (Tet. IiajuJiee^, qucmabfei]- 
damniflent , ciim,adrpeflu iplTus commoti, li- 
Eodemarrificio muiii! ante jntiis ufus cnt 
i,(|ui ut name Ailiensus , cum Phrync mere- 
rrrima rei cspitalis irgueretur, arqveiji tenc- 
rguTncntispurgarinonpofiet: cum mijtapro 
, ad poAteniumnatuiceam in conrpefin iudi> 
leflijicjutpipilb'^que nudavic : <]ui adlpcA^s 
loit, ut, qvam omnium fcnti;ntii> damnatnm 
trat , omnium fufTrasjii! abfoluta difcefferit.. 
\ituturaeli , uc Ariopi^ita: noftu judiarcnt, 
ri-icr ccteros auaor eft Lucianui. Sc'd 8c 
lintcgrtori & incorruptiori cfferyi , nomin* 
I, deqiiibu! ageretur, in Ariopaf^o reticcrij 
djm iradidenint. Ut nutU pitjrfus perf^ni-, 
10 habita , de rebus tamum iplis judicaraur. 
jiminjudicii! pervcrtendis potcft eloqucn- 
: proriiis mentiebaniur vet^res if{i magiftfi. 
ireprjKiebintui", qvo modo cauti.injcrior^ 
uperior fieri poffct. Cui Cnim nota" fitne 
;eroRi5 io cauia Clucntitiu , objects; i (i 
M 4 V>i>- use M. ANTONJ^MURETt 

judicibusiencbriigloninus ^ irfeuijue refiuioBrtKil 
corundcm AriopigiTitum riiDituiuui,;pud()UO<i Qra 
res pr^conis vo^e Hiliil vcrbcirum exxiijemiaceie 
neque Procemiis uci > n^tjHe £p Jrrgit |iibeUiniur.$4pi 
terquoquc Anaflliiui & aiii poiteriprcj liupeijto 
conllituerunc , ne c«ie)Uaini(ii|iiiiilirAiio[>jtrij:^)^l 
^eckti julTu pnncipi; permit icrcTur. A'''>i<l'4t>.U 
lmiiid,quoi}eft,unuipt[ucmquo netpiljrio in ^iria 
niultis cog ita I ion [but, JtSniunbus. nciesliiuiiiiiibus 
pliciium texieri,,:is(]u; omriibnt rebuc judicjqciun r 
gionem ac livcritateoi impediri.Eodi-n.pcnmcbaot ( 
miffi- ai>tiquQ moKjaltcrn* juciicuiD rqcftionct,, t 
iudiciisofflnis-oniHrnp fufpic'o indinW", afpropend 
t"is in altcrucriim paj tern atiimitolltrctur. Nemmem, 
Cicero pro Cliientio, volucmnc majoio noftri nou^ 
cio (Ic exiflimaTtonccu)U«juam,(cd nc pecuii].iriic))i]( 
de re minima, efie judiccin , nil! qu, inter advorfai 
ConveriilTft. Expttlirct etuni incus jmJicct, qiule.C 
rumpifivificnt , gravisilnia* p<rna5 con(li;uj : Utfc( 
Cambyfcii ait Herodnmt,qm(u[inani non lin[;idvit 
jh omnempoflerirateni duraturo exeniplo 5 luprair 
ili)iudici! coriucfl in lora dilTedmn ,. ejiishliumac 1 
ceflbrcDi fedcrc jutdt :uteuini patcniar iioprob;!. 
iinitatioiie>patarairupplicii,iii£moria revocarci. On 
noautem judicibuitria iiianira.operpciuo liab.enda 
arbitror.UnunigUt cogiTenCiquemadmodum ipli de.i 
judicant , ita ii fe noii alios tantmn hynune* , 
ipfuin pEUM judieif urum. Alterum, ne priui fent 
tiamferant , tjuani diligejitiilime utriutque panit j 
cognoverint, Merito taudatur i Pbtone illua Hedt 

fan* eft illud Philippi , ut opinor, Macedonii, 
cum altera aure occlula accufatorem audirei , intct 
|ltuti cur id ficfret dixit, fe cam J'ervare intcgrajn r 
de(l)dcbere(|u<idemjudUe(npUntf mtdi- 
nintfifrJnv. uc ait Arillotclet , v«cxntuts 

1 ahcrucram partem indtnaniliiinliT , m 
iiniV|>cnnili ^'clitiaviod Scyilampo- 
linaret , qUam li nd Charybdim : ita in 
^dit mvvi! SialielT^jn clemcriiia acl^ 
tfiviiiit Gf iGirbtiite. Nam «i{i UmIiw 
i« prcrorit n>atdim revjcriu) • cnju' tri- 
ircoriiin voc^bant ,fnult6 tamcn ma;Ore 
: illa vox Neronif, Ci ex anioioprolaia tC- 
a ci4cmiaanructudineptr!li[il3ct^ui Tub- 

entix apidi m qucndam ^ Utifitm , ia- 
ttdidririire.'niiiM'a!. EiM. Antomni iliud 
nendatur , qu'id panas le^'ibui deiiRitit 
id aliijuciii mddum miiijfjbat . Tl^ri fum J|- 
m fentcntiarum : bti.igiiim inrerpictiudas 

vfilantat earwrri conftivetur.Et loterpie- 
o<te funt pcrnx pornijjquam exafperandz, 
hstc loco przicrire dji-^um qttodJam ve- 
aiorii Ant>l>bc>nti; ; tiSiti ■< i/niifiif, r* 

cmtjuandanveTjibris nofliis I'ltoloco pro- 
tide au A ori tare & otRio )iidimm. no* 
teram , neque eiiim iJ aut leipafluUbat, 
ttiebatur: f^dea tamen, qu:Ed^\i,n«qiie 
'.kiwiiia fuiffe confdo. Quid pnftite- 
Iddiccs eritis. Siquii eric , qui me con- 
Be 'ftntn ad ca , quv Jurii Civilii pTopm 
e;; ^eopecoj nemihi venhmnee«t,(juod 
un non tnagni motnentt petendbui he- 
Mflim, neve Gt ita diflicilis crt<Iiior, m 
is^efiare nolic , cum prxferthr ipS Jnrit- 
o^^nplkaturifumutitituloira^nt , iA iii M. ANTONII MURETI >'J 

tvori modici teatpofit nan angnum iamnaa iiiffflt«n^ 
itri. DIXI. ■ 

OS AT 10 xrr. 
MANDATU S.P.QJI.HABI. 

' TA IN ;6DE SACRA B. MAIU.£ 
" VrR.GINls. 

-ff^ailjE EST IN CAPITOLIO. 
c ii' . . - in reditu ad iirbcm. 

M. ANTONd COLUMNS 

POST TURCAS NAVAM 

IDIBUS DHCEMB. ANNO ^ 
cb Ic LXXl. ",^ 

SI ULLA POST HOMINUM MEMORIAL 
pirnviaorii eft, inqm fi admirabiiis Ic divinj 
numinispotentiioftcndent ; & quid torirum vi- 
roruin vircu; > quid lingulari; dndorum prudtnr 
ta yileiti cognirum »c Aethntum Gt, in hic ctni', 
. auun (upeiioriDus di«bu< Impuratoret ac miliTCt noflrf 
eximoiinifliiiioai: leicrrimo Chnitiani nominis hoftB 
rctulcrunt , ita hsc omnia pitefiCU Itini , ut nunquaia 
ina|ohI>ut 1 >ut illufUionbuc argumencii, aut illuftn- 
UcQ'e^ittt inpollerumilluftraripoji'e vitiwntur. Qu_v 
je & immortali & pr^rpaienti D:n , hujos tsnti bom, 
Ucaliorumomnium , lu^nri, j^ratix, quanraimixhnar 
•nimui n<)ftcrcapic, agenili; funt ;& fori ii<i rait acdl- 
jgt&ms virit , qui peiiculuai i nobis omnibui viix Tuk 
pen- ORATIQ 5CIX. i(J» 

(lo depulerunt.^iti barbarism not irrucnubu! irtr 
ribtit iuiiocdur^^runl , ;jui pt^em ac pernicicni, 

iiii nobis mathinabansur, rn]prf>r((nitiBL«j conver- 
i,qui ilU>ruin(tinerii3tcm9>n<ilio, iBrorem lor- 
ne, audtcumvirlUCC lupcriiuni. novi aiquf w 
1 li«(K>ieipri>nova ipforum ii^iic mulinn v>n«- 
buuni|i. Quodcnitp tantuoi j^utn liii{tuUie bo- 

f;0iiu*reperiri,accxcr>gi(ar. poielt , ^uodnon ft 

(^ui cgrcgijin m. IiDcbcllo KeipublKKCbrilitinr 
imiuvaruiic.&tUiinprimi!, M.ANTONl CO- 
LNA,viriuurcbu!Mjiicgcji>t , K ib iliii CHK U 
V.tIlSpopD.bi>£cpv«eipu9 i pnpulo Romano dtb^ 
Cu,usuiiiver,!ic)ur>tllii erga le iiUiiiuniiCiucvoluN- 
ki^iic libiuni^uimaui dubium auc ubftururrruit |ft 
n nupcispercisliniecognofcereptiiuiUii eutn, rum 
9cm ingreOu , tiDtds ad te omnium xcariiai acque 
uim couturfu^fadiisefl, lanu etiufa oninis gene>- 
ukitudo, utipli repcemcoUe! , ipli urbii m<rnj3, 
uri patcretur,rcdibus luis rdi^ist ob.viam cibi prcv 
cupcrc viilcreniur. Qiucunque incclTera^, t'luOti 
liijiionibus omnia perfonabant, oronc? rcdundan- 
.'?, iVira^cfumpcrc gjllicntem Ij^tiriam ore, oculi*, 

hvis indicabanEt ooiniuBi in te uno Bgcbatur e(» 
!, oiiines te , noQUt uDumex prindpibm nvitatift^ 
.[ fir mi ill mam ac Iplidisiimut KamiDi nominil Wt 
italic columnamJDtuebiinturiCrBluni jpfum masif)^ 
ivK Ikonoriiuo : cum quod aliquot diet^tea'triA* 
ibilumfueratingrelTurotcita te repentenJEqn ca» 
[[ iUarubiulercoiuc lacile omnibui in4icarK-,,3«on«fc 
qui cibi haberentur, cciam cvlelliuiok ludicio' coittL 
)ari. Nunc quoque quanta hoc augitfti^SniataT«a«- 
ifrequentiaboniinunicompkv«ri[,vidBtj^^aiiinM 
nimohuccDnvenerunc , ucCHRI(TO JftfV'VU 
ORI ET VICTORIARUMDAT6jlI,UT'I»(W 
iSlMA£ VikGlNIjUT CA.ETEKU £OBM^ 17© M. A!*rO.Nll MDRETI 

TIBUS, QyOR.UM AUXILIO HANCVkCTOI 

AM SINE ULLA DL'BLTA'TIOt4£ ACCEPTA 
{ER.KE OEBEMUS, ru<B[M-opicrfiirot«c fagitoth 
fieiitilai propter teialvumiciofpitaiiiKi pacriain nd 
fium,nte, 4cp4e,ut(lebent,gi«tiat a^nt.BeuuBinil 
ANTONI, propter<u;u9 & ibeuotii pertculuia-, 8ti 
^untit faluteniiceaiplacoinpleniur.Memininufoaai 
fuperiQiib'U mcnfibuiiteadhellaioprofeAo , quxta 
WM Aierit trepiciitiotqiix ro!iicituilo,qiu psvor.Qw 
viieoim&dMcet deiedi ertuc fbrtiilimi ac Apientti 
ni,&ex coiopropemcxluinorbe'ClirifiiMiofloi ipftii 
bilititii canveaent , & przctpiu Italixucjne ^faajw ■ 
bif ornamentaaccolumintincxercitu verlabantur : b 
sieneonufciiaMtiMbaniurvirii bellonim & tmifik 
C&fut :^(iod,<i quid aut propter via tempeftatumi M 
^opietbolliliuin copiarummigniiudincin ■ aut^BoA 
cvencn gnviui afcidilVec , nulla ri:[i(]ua fpct crat . nUi 
uapliut xcace noftra talent eitjrciium poffc denub oH 
^rari, Vagabatur auceru coco mari infinita quvdull 
Honun multititdo nof\ro faaguine cruenca ,no[lra ^ 
lii> onuAa , c^ui & femner aliii fuopce ingcnio ferooi 
Be tiai maxime propter recentei vi<ftonai Ipe atquci 
■iait iiJIaci , rjntot Itbi fpiricut , tantam arrocinni 
fumpferint, ut cbflemqaidcni nollnnnifiifpimn ipj 
difflttun^iri > ei verodisre>2i|<juali;anua (juadim cEb 
Am ac re vidfa , omneit (t Si Chriftianoruin pgrcui , otngi 
infnlai , otaneiriDrimniariitimmpertaiii torckrilin 
Cenciir.Aiigebat titnarctn noltnira , quodaano rupviii 
ciaiDeuialienaTsinobii, propter pecctttnoftra, « 
hiBtatis HixCgDificaTioaei dederat , ut non iDiuria tn 
fidaraiiini,ne illemeritenobUiratuc, parhnftct bob) 
niifiiiipopnlolitopaDairepecere decreviflet, Sad< 
cxeabominun judicial Oabftrula & recoadiu DE 
coadia 1 O boniiateni ac dcmemiam ipltnt perpctni 
prcdicandunl VereDaiiunuseft,qiiiTiun«nt fcincde ORATIO XIX. tytr^ 

' TUT - pernitit Rf roartnt eius fambunt : ^ui nioruficat 

- &' vivifiilt : ouideJudt adinlero!, & reducii : pro pa* 
K^vrnt fiu vifericnriiii ; ctfii^aniciilieavu Dm; ledwot^ 
<*ti nan cradiilic noj. Kefpciiit ad TicrvRMt tad )c)U' 
^■-nia, ad«l«eniofynie,adprcce! Ecdefixiii*; adquf o* 
'. tonia PIUS V. ET NOMINE ET B.E SANCTIS- 

•sfSIMUS PONTIFEX; loio rfio tcrapoie , alios o- 
«i^ ranes , & |»r»:epro 8c <!rempio iuo inciiabat. -£tij«#. 

\; ncK fanftiilinic^ & veccrinn ilioruin Ponii£cuiiiGiiuUi« 
•^ mc fcelerumukor jiudirixcuUar.vMcrisiTifciplinx rca 
V fUttitor, mi bnno publico, tiit mifcrif-ic turbulenui 
I* TcmporibiiijEcdeliafn ruimgubernandaiti coimnifit Dc'. 
i^ «! : hie - cit fruftQi tlcrymaraot arque oblccntioirain 
c vuarum :tuifie!lit peperemm nobit hoc |;tud(uin| tuK. 
; «qi^ti^liana ftcnficia banc nobi* JDco ■vifloriani iupcim 
e wun' MetiicxAilcini,i]uod Itcrymaiit Icminafti. Tens* 
- '^ra Mnyfe manum incceluin toIlenie,novushicJoriicrH* 
>. jierabat Analcdiitat. Tui!ienieroinDeo,noftriiiiil>tcf 
a SI) bai^roTumcorpnribuiiebd^cbant, Confirraabaat 
■ illoramd«(t(r3i precet tUT,&ho{hliuiBeIadioniiDCti> 
p fpMfmTCiun^ebinT.TtaquequaniopIu) notnidedit DE' 
13 VS 4 ipi(B perebamus JNo! omtdi voia faciebimu^iUt 
■= kofiiuDicUtlltiCUmadvcnraTennrtraai , audltunieaet, 
B. miannclerrlmereadfiiosrecipsrcc, i^uoc] poit 6( editi* 

A l)ragef,tiniuiirctaiD?,& cxlpeftareaufanon cfltDoAro* 
tw ruinimpeium vidcreiur. Nimilludprape iimtigdicuin 
te yi<iebatur opiafE ut & totigrcdcreniur ) & Ts barbari 
w n'>fli'ornmvirtoieeignita,inliigini darenc. Quod G 
, adcflMiendaiiiBliquain imogirtcm fpcciemque Tidoriat. 

- alxjiiocilloruTi] fiaves ^eprcir^, aiiqucKcapix, Diimeriis 
T ali^tiis captivorura iiberafut efltt, abundc omnainoo 
' '' sspcitationi modo , (e6 opiaiis <)UO(]Ue noftrii &mfa- 

£lum fnte arbiinbamur. Utautcinline magnt nofiro- 
rum dadc , ampLui (juaJfipinta hollium miilia cxie- 
rentur, ui decern & eoamplius miilia capcrentur > ut ^7* M. Al^TONII Maft'Etl 

II ■■■ I ■ ■■ I I * ■ ■ — — ^M^M^ 

centum nonaginta qvinqvc i] forum triremes , alia 
complura tia-vigiorum genera in noftrornm poccr.a 
venircnt : uc piits qvindecim ciptivdrum noi^ronim 
iia liberarcr.cur : ut ex canta lilorum multirudinc vi 
nas perHdus pirata , & umic item iTvi^ftmi przdon; 
ntdeni lilius t'uea c!abcrcn:ur , qui ad lupcrbas imm 
illius Tyranni aures acerbislimum minimeqxie ab 
•adpedatum tantae cladis nuncium adterrcnr, qvir 
quamnoftrumnoodicam Iperare, rcdpropcn]r»«4ui 
prare aufus eft \ Praecurricforcitudo vcUra Ipcs noii 
qvcqve nos,ne fruftra optarcmus, verebamur^ tic et 
Icra ho Ait optaret, admirabili Dei benclicio & vcfira 
gtihri vinutepcrt'cctumeft. Illud verb memo'rabik 
animadvertendum , neqve forcuito acccdilTe ^ Ted in 
fimn Dei judicio efiedum tiXc etc den (i urn eft : 'qvcxi 
duoexiilaimpura fxdislimoFum mancipio'rum colli 
maxiraascninas jadare; qvi uni ex omnibus Chrifiia 
rum vires miximc dcfpicere folic! crauc 3 ur etiam a 
ilium ftolidum ac iureiiccm Dominum fuumaiifief 
gloriari, ft centum trircmibu$> qvidqvid ufqiiam CH 
STIANOKUM cirec , undiq^exterminacbros; ii pot 
Aiam cdm ad maniis vencum eA , ira (ubiro percerr 
€ti funt, ut mare ipfum anguftum ci« ctrc ad fiigam v 
rtiur. O NONAH OCTObRRS qvam hiuftnn 
feiicem) nobis poiierisqvc noftris vcltri mcmoriam 1 
quiftiSi Q^is no() eurum^qvi pre! in non incertuen 
III (tbi 11061*61 fpcdifle , qur ill 1 d'.c i^eila flmt *, ant 
Unum deccmicqucndis vitx fue I'patin, (i fieri poffcc' 
dem]ttUnrvelit i Sole mc(rr> ipfum » ita vrvam^ in 
puichrofpcttacuio, ut Jofuaohm adveVfus Amnrr 

{lu^ante i fubicituruii fuiiic arbitrcr ; ni(i canra f 
ec viucetldi ccleritas , ut,qvi n^hil mciucbant , id ut 
Mecuorc vidcrcnrur, ni(i piius auvefperafcercr > ovai 
Inhe^hoQes, an: cj*ii,aur ,.. p:i,aut lugaci ellcr»» , Q 
itaRnigiturita^uf , cv/i^iuaj, qvje columnc , nu«t 

r „fl """Tom fi, ■ """'a ■ C^W ■ ""Oltfl, 

"■"port, d, "'".'■nti&'n °""'n , «o» 174 M. ANTONTI Krim'E^ Mi ttibus proiequiyquos in iilo coaflidu forticer dimicipi 
Bon tam vis h odium perculit) quain lUe ipfe^ pro^o 
Mabiat)f»bipignoratAiseft CHRISTUS.Qvi fi,uecn 
bile^ftj^riuf Chfilhinoritiiexpiaci) scctipts oiniii 
fbluti tunc verb in DRUM untum lacuciices ». & ii 
mente accogitatlone defixi y vicam pro tUias gloritf 
iicerunt>eodem illo tempohs pundto, angelorua Iq 
ntbusftipati, triumpkantcsin-corlttm evokrunt.'O 
beatisfinios y qvi langvxn«m veDmmpro ed fiidiflivs 
'prior ipfeprovobisiuuin iangviDem tudcrac : c|vtB 
tern nat4ir« debitaixi)pro vicxaudore potisfTmimi rei 
^iftis! lUiimpii) quostum concidebacif > aim com 
iiif) & morcem opj^ecierunt vumignoikimMp^ & -no 
poniasnuncad inferos luunc : vosvero & estrei 
i^ihtum vidorcs cum gloria eftiidiUif, & mortalicoi 
tioM vic« in immortalitatenM:ommtttata>pioruni efii 
terntm fedrm ^locttm-coniecuti. Bean vita, qux; 
norteconckila<ft: beata inor$» qua: tali vitae prhid|i 

^edit. SedutadteyM. ANTONI, meijamrevefTf 
prationeqiie populus R.omanus ignoi'at>neq; unquaa 
1a ignoratura eA aut ^ens,aut ctai^ujus immprtdis | 
ri« nonien,mult6 tibi pltis^qvam pro virili p«rtc deb 
Tu jam inde a principio , cum a iaudifs. Poncifice 
Qvinto tiu)Ui (aluborriraz Principum Ghriftiuioi 
■conjundionos f'undamentaia€erentur> ad canM^ini 
pfius icntcntia conficieadam , pluhmum hborit ^ opi 
& au6toFitatis contuiifii.TucUm das (i Pont ificiae fiw 
cam imperio pfjefe^HS efTcs^in S i cilia mprotedus :ii 
rea di|m JOANNES AUSTRIUS non meatann 
led omnium .prxdicatione major adoltfirens ituiti! 
totam Chriilianorum clalC'sm iumma ert( avdorita 

Jotelb^ eod^sm 'pcrvcnirec 3 %k miiites , &-chs6ai 
udioGsHme excrcuifli ,&, ur omnium reram admai 
VMim^bcIlum neciflarlarum copia fuppcceret , pehcc 
~~ [uotics dc lu umaic (Jeliberatamefty -earfeocco 

d 4ebHj, qtix fumniatti pTudeniiam cum fumnia animi eX' 
celfiutc coBJun-ftam inJicirent. Tucilm oH'en(ione« - 
tjucdam intervenirtni , tyis remin funiiiiucn pcriculum 
adAiicnntjlratorum mimis fapiciicisfime ccpto con- 
fiba, & grivi atc|uc accommodata ad tempus oraiiane 
mit^tiiic compolitii , nafccntJ! mail oicalioncm fu- 
AaliUi, Tul coIiortatioiiBinflanimati mtlitcsadpugnam i 
cnrferanit tmim in ipfapugna excmpluin fccuti , omnu 
ftroChfifto[(ericilkcontcmpferurTt. Pervenit.ac per- 
utBf cfi u((|Ue hllc Tuariimimmnnalirtte dienarum to- 
rtmfonni. OPTlMiS AVSPTCIIS CERT QVAB- 
CUNQVE PRO CHRISTIANA RELIGiONE 
GERERENTUR : BARBARICAM AUDACIAM, 
CEDENTiBUS INSTARHjNSTANTliSUSCEDB- 
RBiNOSTRORUMET VICTORIAE ETMOR- 
Tl.IMMORTALEM GLORIAM PROPOSITAH ' 
ESSE: lilo Jucc aigiie 3u(prce,cujus brachii in eruce oen- 
^ttiniiSfftiS^'OiMab^igm tnnmii«iniii'cnf ,noJtros 
animgimttArtrCtlidSnflwlV^itJo'pneln uittf nemini 
efl% dulutUAun, ft'iuUvi)VtlU^')^A<lefortis(iiB6 viro* 
i:ainteiiitil'Vinntic(KfiTii»%iicm\ib< bcllovel ma- 

^oratHftV'it^rtitii ^trtittfi fuit, ^Qim ^rrchrnm 
llliqnA^lMnitiiJetUni'ttffttoKininfM fribDeht DIVI- 

'^ ttiJi ADOtiSCtUS j<>HaNNks avstrius • 
I fiUftmli^ tjiit^d , ijno d«kHW6in eft : cdm apertS 
|fpBi&aivT>tiMpiahlc Ihidi tAlM Tocittite conflanda 
y itl flto wroi Ubartmicfttaiiite, in delibenndo pni- 
' H^tiib 8c tltitudinein tniDtv, in re gerendi fonitudi- 
jUa , Sritatrfruem nAitilft : w & commitiendi praelii 
<A(iIiMftniB> 3c cOttfttnndA vi^orix adjutoTMD G- 
typi iiipnifih (ni0e. Qnx cilra omnia roagiM 8c pne- 
tte^witnattftMimni le majots, & pnedarion po- 
itMinui exTpeSat. Properant M. ANTONI, 
taktaihil'^6taj ^liqiS Mimif pneiaiftir gtndii 
N ma. ^^ 11$ M. ANTONii MURETI 

nagnicudinem capere vix poflumuf , rerum i tc^cfli 
prjciUntia, quafi quibusdam aliis fuhlati » cogitacia 
ipc muiro jam uLterius provolamus. Nor (atis eft ii 
liiFc hodem , profterncndus & opprimendus eft , \ 
qiuiu fe nov'is opibus copiisque renovaric.Extor<|U 
lunt vpbis ex illius belluar faucibus iiDpi<M}ue domi 
ampIaiIJa & optima rcgna> in qux, i Koauno Iiu 
di(tradt atque divulfa,nullo jure, injuftisfimut pofl! 
invafit. Tendit vobis Judaea fupplicesmanus & pa 

Siux feucisfima eft , veftris vidoriis triumphisque 
ponder :obteftaturque vos per eum j quem ex purisi 
marrisuttrociir^ibiliterexeunrcin ezcepic j c«|iif.| 
giis imprcfla^cujus admirahdis operibus nobilicacasC 
iparfo pro nobis omnibus (anguine irrigata elV,ne ft 
tiuspatiamini indignaCbrifti hoftium lerificute . on 
iam teneri. Duce oiim colamna judsi ex dura ac dn 
na (crvicute extradi (unt^utinam noftrisouot]^ ecan 
bus Judxa ipfa duce Column a ex multo aurior naj 
duiturniori iervitute extrahatur . Proditum eft liteni 
xnonumentis » imperaoR Conftantino » Cqnflantini 
gni Alio , viiam eii'e in -coAo Tub ^ecie crucis ingen 
COLUMN AM COKONAT A M,qu« longe hceq ^ 
Jucens, imonte ojivarumiiiqaeacieam montem « 
Cfariftusspconobu omnibus merce aflfeftus eft,pcnii 
rtt.Decfarandumeft tibi^ M.ANTON I, febus ac6 
taA iafigne prodigiumad te, & ad gentem tuam pen 
re. An vero genres quxdam antiquis temporibust* 
prer violaca majorum (uorum iepulchra gravisiTma I 
fuSepenint : nos JESU CHRIST! Domini ac Dei 
ftri mulchrumsmoTUimentum (alutis nofirje , pigniu 
furre&ionis noftrx, ab immundis canibus tamoia ten 
eisque ludibrio efle patiemur \ he potiui optiiois oc 
busgenerofajac fortes animar, ite accenfa dsviqs j 
riaBitiidiopedora, continuate vidorias, conneAite 
Hffiphofkjovidetepofieris veiUIs glonam ejus^cerrc FN \ 
^Tf^a^VA „■; " ■?? Wf l BJUtf rtll _ 


4M« 
w-n^HM ^dUAcBT > tBBMiM'ibnB 

Id^Uj' Ecddttm Romanam reljcioflk fif> 

tttlioc Bunsti ninlnnc^ritiDniiBtarbemt 
c ptRiffttnitm Ponuikem [art«nmii*b»>_ 
--=*-— T alidujndoBuiK^ — '"^ , N t ORA- ■y .nv i ■ 1 — 3-^ — 1 — ■- TTft 

i...r O it AT 10 XX. n 

fi^BlTA HOM^ IN ADE 

■ , A'<1MVI 1*E1 Kl IN VA'iiCANO-V.ID. • 
^ *■'"■'■:' MaijAnliacb l3 IXXH. 

fnfunere PilV.Pon. ^ax.qui 

^ !^ obiit kal^if. Maj. Ci'lisdein -^ 

r' r „,aiini.. ,', ■ J^ 

1 y(iJJaaiiUjn],>; tuomru viriuduif^eiii-Tc tu'ttuuS 

' J,. V PontiijCitLuiiibBi ,inhoC:orlii>ii:rrjrumiuiG' 

'i .< . JUrfmo, n<»bj!j.i;moqu« coiilLilu , I'iiK's ani- 

^*ltlB»^i»JxilnopeictOJiimovtre( it tuniuilJrei jnir 

* mof^in.-pk.vinuin.awuiira inb£filiitatem,!uniol>^e* 

, vttitem tci&pocis [mijii id me coicpiraudtim c;in. Si 

MtiOimaTctn, ant ulljmmguoquafli vim ' QiLcnJi meh- 

■ tifipliu; pirem poire rcpcriri , aut iilljm longitutlinCDi 

tcmpoi-is fuCeAiirjinei , qui itm copioti ac mUltipliai 

trgumeniip^nc* omneT ptnnitaTc ac pcrfc^ui velltK ' 

SMcam&omnibtii, & vobivprxcipuc , qui propius il- | 

IiiincognoviAiS|iioii{A i9i|[I^TiiuDii^ue(ic> iii ilium Tu- • 

- icRcroiiDortalefwytttti^itilloruilVci quariim pr«- j 

nciam non dicam «(«fftare itCenda , fed allcqui cogi- 

ido difEcile arqite ^rdthim Si, tpitnu ammoiiorca 

anjue alacnorrm facit rulceptimunem ditticultas ctt- 

^i(iniein,(]uoil[Dthinecenarii!)evcnie[ , uc & multa nifl- 

noncu digniifima pra^tennittam , tk ca ipfa , ^ux aciin- 

g)m,feiuriu<inuiioaK^uc c\iilui<,ciuimpt'oipforuin Ji- 

gnitaie,peTi;urra[i), idem cuilibet quamlibet excrviiatOf 

JtfbAMprebuiad dicek^'uraJfifiuao liommt even- 

tWfnnDfne. Ac quoniinniii^uAiur anltnus, cuaijasi 

Jitiieriii%ilhs beatorum fcJfvcvefluniiecuiiiDcocon* jwftTioi, qu* hnc tempore 4 noliiidk'UTilui'.ilurque fi- 

uniJim.ixJii^'n !ei'eb.i,qucni tciicrcm.ll ifiTe, rn'oruiirf; 
bii[(->rpore In'^l'■'lI, pT.rfL-n* l.iallfi : lit i5^Ba gCnrill 
orj--o(in orjr.^'i ■iplum pricrpue obiefljrifrtlitumlin^ 

t^-i.?^ ei. loll ill iplncimimcndjin j^ii c ipfc ii^ refill fiu- 
nunit rf>]jf^rn.trnii.1iiiib<J"i:'-'jit. f^^; ethnicirum mo-. 
fevitcront. ctlnn'.nnimnioroliii.laniur' : cg^ umljn- 
fti,'»n)cjueChrini.i[i..priuCi[ii nulli-n liuJom i invirni. 
re irbJfMr , nJfi vtrt ac prijrie CHRISTIANAM. 
ItKjne in qnj&iu cia'^^enndi* ,U impliicindif vctecet. 
filarimi er«rn,!i iquitmiffi'c lioju! t;Ctjcri* ofiiMoiium 
pnueipiatliitibani, pdtrij' tlintiicm , quiniCtiim qiit- 
• iita « aiu pTimam piricm Telictaris clVc diitrun't , na- 
b.litittni generis, opci, accipn'',eJ nov ctijm fi veret^ 
cnpiofc iataccre pnflcmut ,intjlis tatnen viri liudibuj 
;inmeniiciinon duccrcnnot. Quanii (itc fine, dcchra^ 
vh ipfc Chtlflus , qui tociur orb v D'imJnui , obfcurum 
I JBcanteidtcinpii!ignobitenipat;um , imiuo nirterctOr' 
ejcpir: DeujJf Dei filius, fabcr Ef fabri filius haberivo'^ 
Wit, rei oanium, in paupere ru^tirin natm,noo habni^ 
ubircclioir^t caput. Immo v;ro ii demumgloriofi mi- 
hi pr«cr«tero!,att]ue illufirc^videnttir, ctiamfi Jiic 
humanirum rstioTium monumenti! eiptndcrc libei^ 
cjuiDEO [jiiiuni freri, e» , qu:e inter hnmine'sfuninn 
batjentnr, fineuiliscju5mf>aiprifidiii, Tli s. (5 bi vircfare 
pepcreniut.Pulchrumcrienira ii3 abundar*, uc n^mini 
quidquitndebeas; iti illufirare ilio^ , ut nihil ipfc fpt*"; 
<ioriijecUrit»tis3bjIii!munnnncflc: dicsri!. S*d,l>il 
omiitisjguae fcmper fapjentijlimu? qui'i^ue conicmplTt. 
jirn^uili thefaurum (juendam rerum pulchefriniaruifl^ 
ac preiiofiifimarum aperiens , fpe^Tanctiimqiie prnpn- 
neni iCVolvaniS: explkabo ycrailb &-divi,ns b!>iii,q'j* 
fiopertUttmboaH anjib:Iem , imiirobi! formidabUcm, k rto M. ANTONII MUHETI 

ineuntisxta(upriiicip:o , rum ,& diviuolnisitictolllf* 
fintui,Gc ^omcUicJiUt ccctlibik cl\,infiiiuiintic (.omiiA^ 
iiefa6)ii,iii,(jui mfci:uloviv-ci'eni,<iitticilcmei1e Ktnat^ 
lunviam judici^ct , impulfu $^in<u( iiinfii ,tugK c^ 

*■ "cuain erioriac rerrefin, ur Ahrjii.iBi.iTerquo iliuHui^ 
fu'Ut tjuod ad lUanifupcrJortm It to-led t 111 feiulciiiini; 
nutiUqucevpeditmseireiiiiKll^elut.rttgic iit IotK,j|^ 
quepodiergumre^eJiit .'cumforct, eui, ^nuiuijoaJ 

^ trainiwappoliiitelpicinnt rtii-6, aiito^iicn tlleiJ it; 
« gnumDei. Fugli ut Jacob, & inea Jemiim ienicncc|ijjb' 

^ CTitsinquaviiliilciUigperqDasirur inccclum. I>Giit& 
oujinomcii iulaut'atiElimaniillain P,Doroii)ici fodilita* 
lem- iD(]U3, tu prrmuuiJnrututacA , tauqiijni in opiw* 
■C lertiUa|rci, eDii-jmquebene ic ^iligerteilutanif i^ 
excuitoivin & doilrinat mignimdinc, & viia; I'ladiiatf 
plxlVtatei 1 num^uaraal'UIiiirucciertcre ,a^ii c^a^ 
Contio«ntuj propi^ ae profeniTi.ari dcfieiunt. in 
^ taiMviKitjUtjuvcnisfonitus, tvro vcterinii , nnvhif 

' m <serciTaiis,Hn^uani exemplumcnncineniia;, tolcMO^ 
()Kfrugl]iutis,obeelientix,oinms dcnit^ue virmtii pTCi- 

► ponerctur.Neque vero cnepii (juuiem ita vivcrd'td in CO 
BOQp<i'lluit,iiCiquc p^^rfliiit quiiiemlednontongius pro- 

Srcfliu eA,iieque progrclTus <}uidcm, (ti in nicd^o cuilt) 
e&tifaius. Imoioveroiotuiii vitaifpariurn m trin- 
iegii,ut>Cttai jampcideoi ad ruminim virturii pcrfc6ia< 
rem perveniffc ludrcireiur , ipfe tainca quotidie reipft 
HWlnraeperfofliorcemeretuc. Cum autcm alio in DM 
virbidtnirabiliafucrunt, luni (inguUre Audiumconfec- 
TaodlvcriiicCit nlicr religionij, adverfiii cotiquiif- 
llin nlla ex parte labefiflsic cnnaccncur , uap'tcihite 
ointm Ctaiftr cduiit . Quibii<^cuiniiic perpctuubdlun 
gerent , nepunftun><)uideiii teinpontin vitaabei) ve- 
kandii, S. extgitandticonqii.e/it, liiJi.s enrKii con- 
4oi)lt)dijjai^ueignofleiidis , tjusmjuam tK fiu & atio- 
nipi Iriafiniascenror, nonirare^rumit'pc inexo- 
'j;bclMt : qui ab Rcclcfia JiTctviirciit , nil! aut 
HOribui, uic ipGiurbempUrg)i'er,ri[irolibJicer^ 
stqoe infuavetn efle duccbir. Eirdcbar inimuta 
I Zc\»' Ecclcftx: neqtK ^uisquani u)i(|iMm vvriut 
,(!jiir*d«»IimDJviii, ilicwepotun. Nonne qui ode- 
re,Domific,fi()enm & fiiper inimicoi mot Mber»- ' 

Pcrfefln odiooiicrjnii|lo!.Ecj6ciitnci nnina» in 
[iijuirfudi pul>licemandiiumc0et icjuajitlepotcntij 
iaiiai,(]ittt min35>(]ux pcricub, qua* virx ac capj" 
imkarioDCs Hbi , ^uro lilot roudit monibm pcm- 
ir jdefugiendaipuiavit i quas nnn pniin; uhru.ac 
kappctiit *quatn ftpc ali illupeiiim J Deo mira- 
er (crvatujeft^Uc tic en Jjci pn'llr ,ijiind alicubi ait 
riunt: Hon inimum nunyno , Ted 'martyriRm ini- 
IcAiiHc . Ob bacctanta ac tam prarcbra in Cbriflia- 

Rempnlilicaiu mtrita, primnm creatut Bpifcoput 
efinntidtindea Paulo IV.inveflrum t Patrei am- 
imtijjCaOegiam adfcituiiaiijue aggregatui, quanta 
dmiirate (Ugninceni illain foAinnent , quid oput 
rmrdm apud Toi agentem , plaribui veibis expo- 
i QBtotuian pnidentix & acuminiiadvidenda 
jnzTen^&refii^eflqm J qnaotumanimi, &ltber. 
adademprofneiidiiquanTumtuAnncatii ad^- 
idlftiiiper (bit t NSiilunquam iBe in dicemfa fen- 
lint n^tirit utgrativ d«dit , nnnquam ad cuitii- 
tToLtntneni oration cm fiiam accommodaTit >nna- 
Ir^Slipim rtmut prim , lot amiquiit babn- 
iSaK vn^o^nitai dicebant, iiSiilabeaaprtnbiir 
tttit :^rent enim apnd cnm neque ad jtlfls ' 
Itnecefliriai efle, neque ad in j«fta ettonjM)^ 

--JM. QnodlT ^tda^n ex veteribat RoMni* 
taBtftefelbb&ittiieft, tjnqdabcDneniDdlamren 
ttoi petcn "»dcret : quid htitic^''nflii>'ifQn> 
t^ '<(« tfni f^avm eraat , m goo \A UrininAib 
W 4 ' tui'- ,8! M. ANTONII MURETI 

turpiiudiuii ineilet > t;inguap, ffopulitm tjucridam, rcb 
giebint! Ucauicmilii/mo tonlilip. velliiifuirMgiiiJ 
Pii Qj,i/ti tocum fulTcausca, iaiiufubi(i>eiuut*|)|j 
noriuu alialus 8c eiruUitio, lanta imi>roboru(n fojj 
&trepJdjtio , uc ne<]ui; illi qiitdquAia libi o))MIiu> na 
tuilTeconfingerejnei^ucIiiufpiaiii U i^nituwpoiTecpf 
liflerearbitrareniur. Ccnicri; cdt bonot luure»&'e^ 
dos , irificsimpcobpi&abicAos I illnc gaudiu uiuq 
phancc.-.hoiiie conCcii^rt^iloHbi voliiutlfja cxilio « 
'ITIU inter fecoinnmiiicaniei^ illi gra.iiilituin ^d tctR 
coiivoUbanE,h|adipc^tutTi taminurn iufcmque vi»{i^ 
illoi TubUtoi mC!clum,Iiosan:]ndjjo/ Lofi^ lerranl)^, 
tares. N<:que vei'o inulcis eciidis aut progrJjnnMtii opij 
fuic adpeltQsqiuidiijnltQQUilutnexuti^c p;;Ucnik) t-^ 
rolexoricRi ucbuUiditjici^i ut vctitut ircWpurgaij 
nomenipfum iiovi PouiiJ-cis disfipivii ipprob' 
bem.icira ilia impur.oriiiii, hop^tnurn ciilluvionc punuj 
vU., Ja^;n ipfnPontiixcatutjualis lucnr, li quis (ubdj 
u^ regiiire^tiufliiuat, ita leperiet, multii JeiiJiinuUi^ 
Ponti[iccniruiDe,qui*dv«cerc«i]|oi J Sjlvcruum i^Ofi^ 
gortunijLeoneiiijeju'tlen(i^generi.iiiiu!, vivendijnoii 
nc Si conrucrudm e propiusaLcetTecn. Prinmm enini 
privata & domciitci fpeflemut candenj iivviducuUuiiia 
p^rctmoniani rcttnuic , qujbus 3 pnncipioie > cum adK^ 
inmonafteriocffetjdiVueiccerit.Eideni jcjuni»crant,i5 
dem prews, tadcmfiatiiaoiii tcmpojibus a ccrtis ciEtq 
rum geaeiibus abiiiiiei),[ia , ead:ni inxenoiis vcRittt 
arperiias^nequc qui{quain unoujm Imcmperans turn 
ftuiio vc^iputes corporis coufctUtus til . cjuanto ill 
eajpci-petuo r.epujiavu. Imovero, quirum Ecclelli 
canlUtuciqnumproptcr rcoc^iuciD, aut proptcrimbf 
ciiliutem. corponi gratia plerumijue petentibus Bt\ 
foletiiisudpfc fc fi(lveret,ou4mquara & afTedjia ^ijf 
&corp9rca^innduai xnbccilio nunijuiin umcn a.dtfiu 
^<UU>Q£9tiflielcrciacri£c3ba[3lii^panpgterat,oii\^ ft^pe, pun nic noiym^mn vivcrei » lam . uwca ciyif 
g^pnia flt^OBf^us^^.i- ITotaquoque ejusA* 
^s^mpIumPofliiiiicpmponta erat:cij|iDquemul» 
pCKiuDtlialfs prindpam.fiimptupfp vcAis gent- 
»gantia:& csnt^ptu^ cxterorum , licentia & di- 
& iacienJi qujdquid collibuit,di(lingvi abaliisio** 
lie fuos ita inflicucrac, uc nulla re magis quam mo- 
fioeulari ,. & prxc.ipaa. quadam (anftimonia vitae, 
irjous diicernereiuur. Atquc hxc privariin. Publi- 
:m quot quancaquc bcneficia & in banc urbcm>& in 
, Chririianam Kempublicam coiuulic ? Rcvoca* 
pcrcQi EcclcfiaAicam din:ipltn.2my qux ira jamob- 
rat^vix uc ejus imagincm in vctcrum (criptis agno- 
iu$.]udiciorum fevcritatcni, quam jam iniprooisfif 
uisqnc aut (;luderc,auc pcrrumpcrc P)lcbac , rcno- 
: cumque acrioribi^s remcdjis egerc hoc. feculum 
r.ec propoficis ctiam accrbioribus fuppliciif , homi^ 
ibiduicm audaciapsquc irenavit. In quo, (i qui 
qi^eumut niqiis fevcruni, acrigidum culpare au« 
&,ut moUes a:grou dc medicamcntorum amaricu- 
Miquerantur^facereid non poliunt,quin eadem ope- 
ua nequitia & levitate fatcantu*'. Nam (i adverius 
leostantnmrcvcritatemadhibuic, in fc aurcnij & 
s remilius^atqiic mdulgcns iuit , turn fane hos re- I8e M. ANTONII MCIRETI 

utrisqueadminbiicm,rcddiderunt. Qiii futiox ab:; 

ineuntis jcucis principio . cum ^^ diviaoiuminecol 

firatuSf& domeilicjjUt cred:bilt*c(\^inriiiutxonecomz 

neta&ufj iis«qui in fcculo vivcren:, d;t)ici)em cilc ici 

luQi viam judiCifTct , iirpulfu Spirit u^ i'andi , tugir c 

tela in eriori ac rerrclin, ur Abnhmifirerque ilttK^a 

puic J c|Uod ad illam fupcriorciii ac ai-iclicrn tenticr.ti 

tiuSfarqueeypcdiiiuf clle iiuvil^gebat. Fugir ut Loib, 

que poll rergum reftcxit -cum forct, c©$, ijuj u.atiu 

ararruxn appolita rei'picittnc retro, apio.^ tion cOe ac 

gnumDei. Fuglt ur Jacob, i^: inca v<cmi:m terra cow 

evit>in qua vidit fcala^ , per qua< irur in cerium . Dcci 

nimnomcn in laudarisnir.aniillam D.Dominici [bdali 

tern, inqua^ut prinmminfiirutacA > canquam inopti 

ec tcrtiliagro, Cfidjmque bene ac diligciucr lubac^Q 

exculto, vii'i &. doctrinx nugnitudinc, & vita; laQdi: 

praeftantcs ^ nunqu.imal.ialiisfucci'cfccre , a.ii csj 

concinentur propagari ac profenr.iiari cfcficiunt. 

ea ita visit, ut juvcnis fcnibus , ryro vcteranis , nov 

usexercitati«,tanquam eveniplunicnntincntia:^ tolei 

tixfrugalitatis,obedientix,omni<; dcnique viriiitit v 

poneretur.Neque vcro capit quidcm ita vivcrc.lcd a 

non p€rftitit,ncquc pjrfliiit quidem fed non longius p 

Sreffiiseftjucqueprogrc/rus quidcm, fed in medio ci 
efatigatus. Immo vero totum vi^x fpatium ita ti 
fegityUtsCumjampridemad lummafn virturis pcrt'c^ 
nemperveniue i^udicarerur, ipfc ramca quotidie ft, 
xnelioracpcrfeifiiorcerneretur. Cumautcxn alio in 
vir^admirabiliafueruntj tuai (ingulare Audi uiq con 
vandtverx,acCat olicT religion i;, adverAis cosjqc 
lam ulla ex parte labefa^are conarcntur » imp'aca 
odium femper cduxit . Quibuscun^ iile perpetuu bcli 
^rens 3 ne pundum quidem tcrnporis in vica abeis 
xandis> & exagitandisconquic.vit. Inali'.s erratis c 
donaodisj atque ignorcendis , quanquam 6c fui & a 

t bRATio 5(4: rg? 

rittimuscenfor, nonita ledanimiitjuc incxo- 
jrxbcbii : qui ab F.cdcRj ilL-fdvifciK , niQ ant - 
sribui, luc ipfii urbem p^girer^rkm libiacer- 
e inruivcui elTe duccbit. ITiedebaT immum 
lu! Ecdclii: ne^oc qui5quain un<}liamvtriut 
idKtmDa('id,Hiccrepocutt'. Monnt epi ni(e> 
<> nine, oil en ID & fuper inimtoi nioi tab^rce- ' 
trAnodioodcnraiUoi.Ei^ociiaxi nmna* Ip ' 
rendi pubticc mandaium cdet , cjiut i!lc pntcnt£ I' 
iiqtn;aiin3«,qux perkuti ,qu3( v<rx ic cajN' 
(Ciancs fibi , ium illoi niodis nmnibin pciic- 
efugiendatputavit f ^uat ncin potius uhfoac 
petitt!ouam fj^pe ab iltitpeniiis i Deo miM- 
rvituielt^tJtdeeodicipoiiit ,quod tlicitfii«t 
.i:Nonanimuminart3rrin,reil|inanyriDin ani- 
le. Obhxciantaac tim prxctanin Chnftit- 
□pubticaLumenta, primnm creaiut Epifcopiu 
t , dainde a Pauio IV. in veftnun , Patr» sm- 
^ollcfpum adfcitui , atque a^regattif , qnanu 
rate <ligni[atem illam roflinnerit , quid opai 
limapud voiagenteat , plaribtii verbti e>po- 
uantum ci prudentiz Sc acuminitailvidendz 
rera&refia*efli;nt, qnantumanimii 8cUber> 
den) proferendi, quantum aiifinritaiii ad ob- 
'tnperfiiit ^ HMunquain iBe in dicendi ftn- 
mctui, aut gnt'rx dedit , nnnqtum *d cujti»- 
ititat em oration em lusm acconmradrrit ,Boa- 
dquatD Teritate priot > ant antiquilf Inlni- 
levulgo^enm dicebant, DAitabeoaprtcifau 
rtere :^ecct enimapnd cnin neque ad jtlA' 
Uneceuriai efle, neque adin)iiftaettorqn^ 
xi, Qnodfi qutdajn ex veteribnt KolMni* 
le feliz bditm eft, qaqdatieoTtemoirilmRn 
t petera avderet : qnid hnoc^'cemttrciaci* 
ui qud p^niri cram , in qno Vt( IkiniBmk 
N 4 ' tiu- ii6: M. ANTONII: MURETI _ 

turn 6[,<Jiii finfiiifimum.illud Sacvimrnrum prnv, 
(tcipiunt ) ut pfulopofV jdaliara vinmconimigrj 
Alteram quod ciimjol) qtiindam roorbi IcvaiJonem 
pulf^-njbcoeiTtimr.rtispcnculum.c-^nftjn.npinio 
fspteinilla,pr*(lpui ur!>iitenipli invlTeTe vr^luiijfcju 
iiinerw.quanquim viiibusmocoi crjyinrc achngii 
rate dejeni<, migmm pirtcm pedibu5Cfinfcdt, ip 
prohiensjveilc fc eoruni relljuj'js p_eIh-.eoiu vitlere', 
fenon mnltopofl viCurumeflc (pcraiet ih calo.Mrr 
tucem illiu! 8cpr»:cc!&runtrotiliiprodigia,temfr 
tu!,terrx macus^^minu'ii inundationec.cr'bri Tulr, 

J'sflu!, & fecuM eft tint* popu!icoii(lern»uo,ut «]Ui 
idermni vix longo lecnpore mtiigiii pofle videreiur 
no! quideuislienitliino Reipubrcc lempote optia: 
prfAaniislimo pnncipeorbjtiruQiui; :iUe jiiteni.ut, 
fidimu', e tcnebrii, acvinculi' cirporii in!uceiniit< 
teilHJ^ produflu!, promiffini piis timnibu! pnjlidct h 
. ditaicii};iia ut moriipfiu(,(i fortem noftriin rcfnicii 
luau&ljmenta(innibu(, finipfum,culiu& g^ra'tuls 
nibu* p'rofeqiiciidj (it. Vos vcro,P4trcs ampllifluii,! 
iim uno! maftj nnii gubernatorn obiin intuet'^jr £■ 
lljpqiiorumeitm^ociiiie gcAilTrigiii, fciundumDc 
tlncjuillita': icmporum & falus R,eipulilicz pcndct, i 
(ulice quiiD primum Kbu! iRliaii, Sr e\ vcftro nnbil 
mo corpore acCollcgioj.aliqueni eJDsmodi Ecclefij 
Aorem dcligitc , qui 5{ ledare posfit raarorem ex [ii 
■none concept um, & voIuntaie,prudentia , ufu rer 
SuAoriuEC , apii^limuslit idperQciendapulchcrrifn 
,,pr*Jl|i)tis'iina op«ra,quar pr^propera hujiji, niOTC 
u,^-* impcricflaatq; incboari minfcrunt. 
""l DIXl. ORATIO XH. 187 De Via & ratio ne ad eloquen- 

tis laudem perveniendi. 

ORATIO XXL 

HABITA ROMiE NON. NOVEMB. 

Anno do lo LXXIL 

IVS Civile mc non vulgari via, fed nova quadamt 
Ac ante mc in his quidem (cholis inufitata rattone 
tradcre ingrc^m j &inopcre iiillicutoque pulcher« 
rlmo qvanum in annum ^ magna audicorum frcquen- 
tiaj magna animf contentione verfantom> vcftra. Car- 
dtfiftlcs amplisHmi , in medio curfu infiAerc ^ aliudque 
munus fuluipcre col-git audontas. Nam, cum homo 
erudicisGmus , quicradcndiscloquentiarprxcepcisinhac 
urbe confenuerat, & adfli^ta valeiudine , & ipfajam 
rcateotiumacquietempollulance , misdonem d vobi.« 
43rieilisfimam impcrriilec, nee ci facile fucccflbr idoneu? 
reperirtf poli'c vidcTctur, mihiporislimum mandandam 
!Uc aL eo derclifftam provinciam ccnfuillis. Parebo 
ibens > ut debeo auccorirati vcitrr , neque mihi quid* 
^uamunquamu vobis imponctur aut laboris , aut one^ 
ns, quod non ego prompto atquc abcrianimo fubcam : 
}USque mihi a vobis imperata erunc ^nunquam aut afper* 
labor uc nimis humilia , aut ut nimis ardua cxcime- 
cacn, Veftrum efi dccerncrc ac Aatucre, quam a quo- 
lue nofiriim hujus quafi Reip. liccrarix partem admini- 
.trariacprocurari vcliti^ : noflrum ,pareie &: mandate 
iTcftra lubfcquijncquc unquam nobis- ita placcrc, aut tan- 
:um nobis tribuere, ut dc vcfiro ludicif) judiccmus. Bqui- 
Icniquodad mc attinct^iicquc ullam jirtcm , qui quidem 
lominis ingenui itudio digi.a lit j foruidam ik abjcclaih 
elTe duco^ & hanc> wd quamtractindam nunc voco'r , 

fcmp^ 188 M. ANTONII MURETJ 

fempcr'^tiobil'isJimim ciifiirnivi .- &: li jliier f^ntirciA,' 
fei-tas^mmennotivtrcrtrimiMri Laconcmilunit ^^ 
inconviTiocnremolocagun'ut iccumbcre, coavivato- 
rit inseniam ic indict um conunendivkiqui riiionemcs* 
Cflgicallel, quSlIliquoque IcKodigniiaiem companreTi 
Noneniini>ntuin,utvulgodidtur, mtgifln^u; vituS 
Qfiendic,S( in luce honimutii coUtfoaiireif etiaiti fxpe ut*^ 
giftr-num ii-^ui emn gerit , exornac. Epimmondjin ft* 
[unccumi civibui ruL< Tdleirchut cruiu*- cA'ct ,is jpvi 
Thebino; magni momeaii mtgiltraius , non deircSoflb 
fed dixiiTe iti geUurum , uc d«incept Telearchia hc^tti^ 
tier hiberetHyjitque ita effeaum clt.Tantum cnim Eji 
sinondz valuic 3u£t»riii!) ucpoli cum Tclcircht pis' 
pctuo creati (int ei principibui civiiatis . H«c Sc tiltj 
aiccrem>G ineliiijueniixpcofcslioneparummefredi^i- 

Scisexiftimareai,rtdSt<lercipri ; &- dc mc Iong« nibi 
^opinio cfl. Quamvii eaim non inticior, magnflm 
siefeinper amatorem arijiiEadmlricorem difenx ttqiu 
diaicxontionttruiircj Audioiei^tie in cam rcmopenm 
aediir«etUin )!i vuliU ali^uando impoAiiJTe popuiOi ft 
apudeoiqui me cum dcterroribui campanbant , ialli- 
ouimnon inUnciSi nc<]ue indiferri homini^ opiniontm 
venilTe ; vereortamcn, neexemplo meo comprobem id, 
guodtraduntrti militaris liriptorcs, etiam vcteranbi 
miliieiprocyranibiuhabendotjC^rn divi pu^nandocBT- 
trunc, Sed cjuonianijd tinMim j meexfpeftah acrequl- 
li puco,pfimuniut vobii, adolercentet ,indiceRi acconr^ 
monllrein e»^ viii,i]utbut ad elt>quentiim pofle arbitral 
perrenin : deinde uc ad fuperandam carum difGeuhl< 
teniquaniuiu in ine«rit,lt<quidaiodoerir, nequeautcM 
fauIttiBit necjuctninea nihil omnino forccanlido ,atiii' 
lioGiDt rufcipfim, arfubibo^ulo majore c-.rm tidtinii 
ORUiid , quodmibi, limcum perpecuuDi publicx utfti' 
tAtis {Indium divinx bciiigiiitatii auti romiietur , Ui 
(tutqucpolTc VKiearf-iflincic. Ut cntai,fiqiiii tiOMt 
:' , /; ^'" OBATIO XXI I8» 

cgciuK t^^uii, aJiot Te coliocuptfutviumelTcpi'oticca- 
(ufi 14101 1 ui lit : !iiiulcaniunipolli«ciiur,o{l«nfuiuni 
/e>qnaiVitmiiililUrc>lc)>ciiit,^uirEm laccre cupiunt, 
tuliJtaiDciiaticnuin fttijueibhcirrent i fortuna rutfu- 
Dn^e vicicirur. Sivcfo, fi ca me tnditurcm rfkeic »u> 
fiBi<)ait>ut(.'kKjucDCc»liGn poiliiit, in«ti[0)rn<leir,ctW 
btlailii enrufn perexigua pHi Tupptttc ■ fin id lantitn 
aicvnitn^c me <ij , oui tiaijaentixflutiiotenentur, viu 
^ai »i dUm ienni o/kitdcfc , & at) id quod adaisarunts 
coaJ's^ncAJunt alii^ud opu afl'«rre, caulx , ut opinor, 
ndiilltt > cMTRie^uittjuani aut Dunium ouln adfumcrc, 
M^warroearcdicat , lut capollccri,quarprxAar< non 
foifiB.Nolifeiiueiiiiauditoiei, exiAunare, mevulgftrA 
ali^id vobii &in ncdio politum pniliceri, rumpolli- 
Ccar,ii»ovt>biiiitneti)<lut.'CBiid elo(]uemiam (ore> n>- 
floe ita ttm^ucnii* uotncn atcipirc , ut vnigo accipi, con- 
Tuevii. Hmlicenimtii^ut! vul^'jrii RJiciorum przcfo 
MttHMy^^idimi & taCktfioiiiclcriptif u^inmpo^ 
HH^«^<K)f W.tAiUtoNiK»lilibro ipotfit ontioncai 
lwti|il>allB j ir iher i,cu|Mi tiw Cognlx TOcn.uun ip& 
uiuy AraMm> AcoUomho .CiceroBBBi olait , liro. 
Mf^i W ija n a iiiw ceaftdAqu aiUl kltiiu , nt JubJ^ 
^•Bf «4^iM!bialoqMeociiWMam sflitmit. , [ofK^d* 
qWffiwBriAanBpunnftCniDttM nMOftm,. AiiOoUri 
JepsTbcoflMiftUi Wgitrit i draiqw jtvm f Uoronbifm 

fen toy ia^QP* comiitiiBi faift . QnidHeioilaT 
d^Tfca c iJ i J ffBu Xw^twmcmqiuw dUigtntcr A«4ip* 
JMBMB i rftwd** AU^«dJofeml]cn«i ttbdrodNtt. 
mBrppmaw* -ft ■Wigmtuii , Be qu uum aoJ^ 
f| > ft i^ t ^ m ii>Bli»n.C«rr« igitur Homcrvn , ^M v jf^ 
caifltinwfMigmiwrumartuui , ita eloqtieiuis qiufi te>' 
tm ^nndun. efi« dicunt, Sophodcm , Ekiripiden> i^Ml 
0p«nvtfd«loqnnM(n|ipfi doquenrix magiflri prMl!>' 
4inat*jBBteieid«ti^ Gnccos & LtUMKVoini«» iB6. M. ANTONir MURETI 

cum fic,(|Ui faniflisfimumillud Sacramentum pro vniu 
accipiunt 3 uc paulopofladaliitn vittim commigratu; 
Alteram quod cum,ob quanciam raorhi Icvationem , c tate dejeai5> magnam partem pcdibusconfccir, apcrt 

profitcns>veUc fccorum reliquJis pr^iivemu vidercjcuc 

ft non multo poft vlfurum cil'c fpcr.uct in coelo.Mone: 

tutem lUius &: pr^ccilcrunt multa prodigia, terrx frcaa 

tus^tcrrx motu^,ruminum inunoariones^crebri fulmiv 

)aAu^5 &c fccuta e(l tar.ca populi cnndcrnatioyuc cjut A 

fiderium vix longo tempore mitigaii poflc vidcrctur.Sli 

nos quidetnalicni^Iimo Reipublct tempore optimot 

procftantislimo prinopc orbati fumu<: :ille autcm^uccon' 

Rdimu^, c tcnebris, ac vincuii*! c -irpori? in lucem libertt 

temq-, produftu*, promiffam piis omnibus pps^dec hzt^ 

ditateii).:ita ut morsipHus,!! lortcm noftram rc(r>inninf| 

lu^u & lamcntationibusy (in ipfum y cuitu Sc gratuhtio* 

nibu? profequcnda fit* Vos vcr6,Parrcs amp]is(Tiiii,qQQi 

jam uno^racrfta tain i gubcrnatoris obitu intuet«lr£cd^ 

naaquorum ex aucloritate ac fuffragiis, fecundum Deni% 

tanquillita^ temporum &' falus K«eipublicx pcndeCiCot 

fulitc quam primum rebu« affliflis, &r ex veftro nobStfS* 

mo corpora acCollcgio ,. aliqucm cjusmodi £ccIeffzr^ 

ftorem dcligitc , qui & fedarc poslit moerorcm exhujm 

morte conccpcum, &' voluntatc, prudentia , uHi reruot 

auftoricatc , aprlsfimusfit adpcrficiendapulcherriinatc 

pfjcfiantislima opcra,qu.vprxproperahujus mone 

impcrfcdaatq; inchoara manftrunt, 

DIXI. De 1^' T mSi 
0*ATi6^' igy ■.•Tr<i^ 3e via & tatf oiie zd isloqtien';^ 

tiae lau^tfin pcrveniettdi. ., 

iABITA ROMiE NO'K'MOVBIlf* 
Anno cId b LXXIl ' ' • [ 'A US Civile me Hon yufgari via j '{ed nfiyi ^'i^i|faj| 
& ante me in his quideoi fiholis inufitaita nCiojUf 
[ tradere ingrcflum ^ & an opere infiitutoque jbiUtliiy« 
' /imo (jvartum in aiiaum , magna kudiconmi msVJ[li%ii'- 
li,' magna animi contentione vcrfiintoms vefitl> (i^.^ 
ifiales amplisfimi > in medio curCi infiflere ^ aliuaqUft 
iunus fulcipcre cocgic auSohtas. Nam^ cumiiomo 
rudicisflmus , qui tradendis eloquentiz prxceptis in faac 
rbe confenuerat, & adflida valetudine y & ipIajaiQ 
tateotiumacqaiecerripoftuiante ^ misfionem ^ vobif 
snedislimam impctraileC) nee ei facile {ucccflbr idoheu; 
rpcnre poii'e vidcretur, mihi pocisdmum mandahdam 
fe ab CO derclidam provinciam ceniuiflis. Parebo 
>eas > ut dcbeb aufloritati vefirx , neque mihi quid- 
urn unquam a vobis imponctur aut laboris , aut one^. 
s y quod nonego proitipto atque alacrianimo fubeam :' 
ixque mihi d vobis imperata erunt ^nunquam aut a(per« 
ibor ut nimis humilia > aut ut nimis ardua txtimc- 
am. Vedrum ed deCernere ac (latuere , quam d quo- 
ic noAriim hujus qua(i Reip. literarix partem admini* 
rariacprocurari veliti^ ; noflrum , parere & mandata 
;Ara fubfcquijiiequc unquam nobi^ ita placere^ aut tan- 
im nobis tribucre, ut dc vcfiro iiidicio judicemusJ Bqu^- 
:fn cjuod ad me attinet^neque ullam artcm , qus quidezn 
r^minis ingenui fludio digna fit y fordidam 6c abjedaih 
lie ciuco3 & hanc^ ad quamtradeodam nunc vocoY , 

femp^ 

ijo M. AMTONII liiaREtl 

dilate pervolutifti. 'Quem cu milii, inquit, H6e 
^uem SophocleiiltquiiiiitgainoniinJE ^qualiega 
nonOnirtf.etrcvnluetini. Kiiiiirumigitur.cum' 
iDtictliudlcripcorUmgrnatflbiliciirts , in iJli; el 
rit luminibu! LyfiS) Hyperide, Andnddc, iC-rti, 
(e,Demofthene-, t|uam pJurimutn olei confumpflni 
^feii-iumalT^uod iludtiiai toIto»fli ; cos, fjepe ri 
iitfiicciiniac fangvftieiD converiillf tuiun. 'Imi)' 
qnorundimciciftJ! vixiplanhniiriaygnolco, alitf 
ccranc Ineo coftirafcndifi mcniini , ijui mihi Iblui 
rtbut ic deliciit fuit , i^uem CgOgidmirabiliquoilj 
<jueAti!eftudiomflanim»tu(,nuhqii*m exoculitfi 
nibuT . eX finU de^fui : CUjus in fcri|)ti3 I'ca dil^ 
foUicitus fui,ut,queitiidffi6Hum nuwmi aurci am 
rtiiplumbei? tinniturprndigriAfcunrui-, iti egO 
Ciceronianisalijts, ijuTCiccronis non funr^ (A 
difttfnere ac difudiccircprt,rfm.8ene(ir)iii<]uam,i 
ribiittLiiftamdeliHtit,[amqlic eruditis: fed tiflU 
^m CictrOnemtlntiftcia!, coj , cjuo* Hiiiop«P 
kmtan videbis , nOn ateigifli f IIVo» , inquit, ie^ 
Gr*ce etnqiicn«elT%Volui(rem,L3tinx<]QldenM 
rk hudem iffeftlnri fatis eiTo unusCieero yifiirW 
ShmjU LKina'ctoqueatis eft , ant qoiodo tfV 
Veterura lUnd iter ad elnqaentiirD rcnuit ? Mill 
^m eloi^entiara voeat,cuiii grtiera cauranim,S^ 
wfigitrirum , Bivulgariaqurcdampricepta de -t 
nian^i oi-atJofti^partibu] ; & hiiju^modi nxnidi' 
tit ,yociiUitTCcerotiecolleftiS codjungcre,' i 
qtnff tfrffelis jejunira acfamelkam orauonem CC 
re,fedulb civentcm ne quid dii:it«r,f|uod noil atA 
*6 ditefit f Picarufn S< PlinKofum ifta elo<]ueh 
■"TWlta* Toees itcrarc ic reddere ; neque quid^ 
^flmfidiBtfecjundlit vcreacpLopne tuum. 

Aliudanltqoivocabant eloquent j.itn, qui nirtti 
^#&t|^n»om«e"ic copioicloquipoflct ,qatd ■ORATJO X^. ijft 

lOi audientiuni flcflerei , qvi jdmimioncni concita- 

ivJDiodocUmoiciitacereij'moclocircuiiil'urain mui- 
incm fluporc deligcrci,ncniinem elr>qvenceni voca-* , 
:. I[a()t[]ui fc tliccniJi magilirof proiicetancur, usuitx . 
aiione argumenlandi , mult% ije virtucibiiiicvitiiia, 
» dopcrmoiionibusanimiiiaulcadeveccruminllitu* 
aclegibui, mult* ^e rarione inftimendaruia ic gu- 
landarum civitaium dilpuiabanc , feqve propierea. 
Kheior(!,3ut,(}uxti)in ulitauei'at ipforumapp^a- 
Sophi&is, fed glorioliore ic m^gnificcncion: nomi- 
ohticoi Dnininahanr.Inquo etii eosAriftoteles toir- 
lipleiamendoCMjRhctoricenquiiiJaineire exDialc- 
& CI Politio) conSacum at^ue conmiflum: & opuf . 
coriceseflcait ill in rebus omnibus ,quziii confulti- 
emcaJimc, omnia vtdere, qviadfidemfacicndam 
mniodjta Tunc. Tribirs autcm prxcipuis capitibus 
incriaiTjliiudicioius, uc, qui audiu'nt.bonoi viroc 
nia5 opinentur ; lieoiumanimi raotuiquosdaricon- 
Liii ad id, avoi volumui e(Hd«iiduin aique abcinen" 
I accommodaios : ft id quod probare voluniit;,au[ de>, 
ifirenia5,auc demoniltire videamur.Uc autemDiaicV 
ii,ncinillee«fthoIaftiirop'ulverei:larnaiorodiofHjac 
efiu!, Ce& vcrusac gcrmanus Dialefticusduobuiad 
banduminftrumcntij utitur, fyJlogifmu fie in duSio* 
lie Qiconipar acgi:iiunu!,Sf indislimiligeaerc Cmtl- 
it orator duo alialiabei , qvc duobus illii ex alieim 
c reipondeant, cntfcvmcnia qvod fyllogifmo, exemi 
nqiiod inJu^iotii. His duotuv armicusefl, hispH- 
■jhii luam Sc atiorutn dignitatem cueiur : neque ha6 
;na Ciipij cnihy mens turn & eireKiplorom ^d oniaeA 
niJi rKiieriara cnmpirJia , eloqventii uomen fuftine- 
uilqlism pottll. Enthymeraatumtopa i PhilofophiTs 
iiiplorura j Poeiis & Tiiftoriarumfrriptoribus peti- 
: neqj quisquam oratoris,3uieloqvetitit notnincdi- 
t e^tjerit i^ui non priut omnia Philoroptiorumfcri- 
O pti» 10, M. ANTON It MURETl »*m' ptt,qu£ quidem ad fbrmandos mores & ad tradandam 
Bteffip.pertinenr>omnero hiftommveterein,omnes4nti*> 
iptot Sc GrMTos %c Latinos Poocas diligcnter & accurate 
perroliicaf it . Magnus labor, dixerit aliquis > Fateor : (ed 
inagnu eft& id>quod hoc laborepetitur.Et verii eft^quod 
ait Horatius : nu (tne magno vita labore dedit mortals 
bus .Ad bancfacuitatero confet]uenda^gotne yobis> Av- 
dftore;,quantuin vires tntx fercnt , ducem ac comiteta 
profiteor. Vefira res agiturjvobis^utilleak Comictzsfe- 
ntXjferitiV] vobisoccatis^vobis eifdem metitis^vobis dt^ 
inqtieiAeparietketitiamlabos. Videbitrs me quotidiir 
caufa vcftra efficientem, kjuxcunquepotcro; conantein 
etiam ea,qu3t nonpotero.Alite vosquoq-, ftudium meum 
attentiont veftra : dr> dumartasapta efladlabores perfi^ 
rtndos) dumanttnus nuliis aliis curis occupatur, <lum cc 
tera>qua* ad capiendum ingenii cultum requinintur , "iii* 
tha fiippetunt^nolitecommittex'e ututilitasvcflra , qirc 
& Gregorio Poutifici maximo $ it amplisfimis Cardina* 
lib'^qtUDUs iOe munus hoc demandavit^fic nobi9 omnibus 
tant r curs eft, i vbbis, d quibus mitrime decet, neeliga* 
tur.Bquidem pro mea virili pane iivHo loco vofart oeero; 
49cebo,axlmoncbo,itiftabo, urgtbo > excitabo , nonnUft- 
€fazm etiam>fi res ita pofcere videbitur, objurgabo atque 
ifltrepibo.Nolite ex^edare^dum vobis aduier.Contem- 
nam vxrs^fi vos litera^? contemhetis ^ fin eas amabitis > 8c 
atxubo ipfe commoda vefira ex animO)8c,nt vos me vkifl 
fim meritoametis, opefam dabo«Sed,uc diei tcmpus efi, 
<Iiuciu$ detintndi non efiis. Secundum librum Tufcula-' 
naruni di/putattonum explicare decrevi . Cras id facere 
iliripiaoi. PolHceorautem vobis>iqui me attente audirtit, 
ciiraturumffle , uttis opera? fux ratio 
conftct^ DIXI. Pro 
-^"•v .-■** 'Oratio 'xxir. r9i 

iCarolo -IX. Galliarum Rege 

"Chrfftianisfimo ad GrcgoriumXUI. 
■^ ,, , -Pone. Max. 
•" •'i'OSAT'/O XXIf. 

.BfTA ROM/E KALEND. JAl^. 
Anno clD Id LXXII. 

: [irocuju! quiique propugoationc ac defcnCoM 
)lUr* pericuUiubiitfe plus MCCpil aecrbiticis , plu- 
-ibuiqiiali procellis ac tempe£latjbus agitarus-eft': 
loplus^uditcxiiii^uxail retiDcndam atq^ampli- 
lamiUim-dienitacem pertinent, aj eum perveiiiri 
ndum efl :dubitire non pbcc!3eiti!(tnie Pdterjquin 
lu! Rci , tc Ponufice creato , lanto c^icros Reges 
a tjuada jierccpii ex «a re .gaudii niigainidiuc fupc- 
icquanti) nOii hujrismndo meraoria:, fed omniii x~ 
1 ae feculorum R.egej,graviac diuturna fiiiVepioru 
cdis Apofiolicifluftoriuiebborum, acdiibrimi- 
perpeilioncfupetavit.Quocibigratioi-efle debet ac 
diorgratuJatiojqunibiliodiernodie tit ejus Regis 
ne,qui cum pro incrcdibili Audio aiquc obfervintJ* 
tefuJiprirausomtiiUinhocollicio Tun"! cuperet : u» 
[idifficultatibus,c|Uxomnil>a5notzfuht,ttUtietlitu* 
iriu! tibi grarulari potuit,<]tiam diviro CoilGlia con- 
ut botfis tuqUoq;ei vicisitm verc'acmerito griHi- 
'.iliauteni,qux proxime inGalliapro religiohe gdln 
■propter fummam iiliu! tegni nobilicaie aiq; ampli- 
icm,tDto jam orbe celebratitnr: nequc Iochs , negut 
linttrrisuUa eft, qui not! plena fit & laboCum it 
-iariimi qua; Gallilbperiaribu; annti pertulerunt} 
rckiti! ac fclicitatisjqua nupcr ufus Carolus Rex ma - 
exputecos in vcccrcniflatum vindicavit : ^ata,' 
O t. tt«A 1^4 M. ANTONII MURETt 

men neque Regis noflri & nomine » & re Chnftiatnsfinu 
pietlsin Deun » quam iple omnibus ootam ic ttlbtam 
efle vult,iilla ex re melius cognofci ^ neque uilum dicendt 
argume'nfum'hoc quidem tempore reperiri poteA> in qoo 
plus arut dignitatis,aut dele^arionis iiielTe videatur : pe« 
to a te , Beatisdme Patet'j ut hoc tcmporis y quod mihiad 
dicendum tuabeiiignitateconceilitur> inharum potisfi- 
mum rcrum'-tradacione confami collocariq ve patiarii. 
Qui's igitur in GaKia rerum ftatus fuerit > quo tempore 
Carolu^ Monusad Regni gubeniacula morcuo iratread* 
■inotuseii,omncsf|.cilc recordamur. Nam>qv;c malivk 
jam tuiiC Hennco iegnante,in vcnis ac vifccribus Gallic 
concepra acconclula latuerac > cuique optimus iilc Kex^ 
•b perpe;u6 deplorandum inopinatx mort-iseventuoiy 
remedium adliibere> cum maxime cupcrer^uon potfuerat ; 
eadem cum {ttrubFranQn:o fecutido commoverc coppif- 
fet) &ab eo quoque iutempediva morce prx*rtpt*fCom- 
prefla modb &: cohibita , non etiam exAinvU & fublata. 
eflet : ad extremum univerfi fejingreiTo regnare CaroIo> 
elTudic. Ut aucem aquximpecus> (axorum liguorumvd 
oppofitu diu retencus ac letardatus > li force tandem «a) 
quae obfiabant , aut fublara aut perrupca & disjc6afunt, 
mult a major tc vehementior eflc confvevic^ita illi homi*> 
Qumomni^ turbtre cupiencium cottus » quos ad id tcm* 
pai kgumac reeum terror ranquamvinaos infrenatos*- 
que tenuorat, tradis poilremo repagulis furereacbac- 
chari per nobilisfimum rcgnum,& in fiimma impit tate 
Aim mam lice ntiam nadi , divina humanaqve omnia cacdi- 
bus & incendiis mifcere copperunt. Atqvc ut antiqui Hdit 
fabulismtfmori£prodidcrunt,Hercule rcccns nato>dnos 
tdcuminufiratje magnitudinis angues Aipcrnc lapfbs eA 
{e,qui iacente adhuc in cuuis oppriiucrent : ita lioc novo 
Hercule( -Qvi enim adhuc adolelccns tot jam monilrA 
pei domucrit.^ meritisiimo hujus noroinis honore affici 
pocefi ) regni haljcnas ura^rc aggreflb, infinita qvxdam 

non rmita cegit xtifeiq coniempn'a^cgAcultuix 
^m, qiusnhTQiutecjqvam v^^ntei^ ■ .qyof 
:ru<leli((iinariun (kciiraruln irxemph* in Git)i-i 
nintf Hotreci.c rijfugttaniintnea, nieraoiue^ 
: illas peftet acfuria; il>fa;)inii)!'^n'erit'.)ioft«^ 
COntigerunt :profinata, everti» incenflternj 

lacerdotum cxde niaculataf, abftraOat ex fe-r 
I vir^inev Deo racrai,<lirepiiTur1>et,campqs 

finguine,Ruviorum curru? hiimanii Cfrpqri- 
litO!, ludcnteni. excarniSandii homipjltui ^- 
eritatenitf neconjilUiiuidera mpnupruin o»li- 
neribus abllinentero. Qujt utque so Gall id^. 
U Chrifliani namjnis hoAis eft, qui ilU line UV 
l^iccfe potutQi.t f Q Gtllia, -GatGa.! tacvirorv 
ot egregioruin[)rtncipum,tot fammqnun ^aa- 
]yitantIcumUudeEi;cIefix DEt prxfucrunt^ 
Tune ilia ei , lyrx fufee^cara i dirifti & Apo- , 
diflipulis fidemnnnquim poftea ieCe,tuenti 
I tujs I3ntilm,feil abaliorum quaque firiibui iixf 
ioiquehofletnonu'nis Chriltisni taroftpedcr 196, U. ANTONIt MURETI- 

dtiabus prscipuelaiidibusKomincs noftros , pod Clu'i- 
flum natum, fupra ccceras. gcntc^ pcrpetub floruillc, 
quod & Clirj(lian/e rcli&;ionis upn coiifcrvandx tantum>. 
led etiam propa(;aindx iludioiisnmi , & ad accipiendlor 
ipnia regum.fiiorutn.iiTipcna paratisiimifemperruerunc^. 
Omne$aiitcinjllarunipc{\iurn conatus c6 dirigcbantur, 
lie & a Deo3& 1 Rcgc abdufcam Gilliam , earum , qvas. 
cUxiJauduinucraqucfpoiiarcnt. Quod^G utrumquC/Con- 
Ibqui ac perhcere non poflcnt) ccrrc quidcm uc cam 2 
fummorum PontiHcum cuitu, &a Rpmanx ac Catholics 
Bcclelix communlonc divcllerent. Hoc prxcipuc im* 
biberant , hoc (pcftabant , hxccisaprinc}piojmens> hoo 
confiIiumacp]:opo(itura fult..Ncquc vero disdmulanter 
fercbanr^conquicturos fc, Scy ut priuc>rcgis Impcrio pa* 
Tituros,dU(D Rpmani Pnntilicatus au^oriias cGallia tol- 
leretur^ C2^in ctiam>(i fe Rex abjuc (kncla.iedc.diflbda- 
re vellet^.promptani; ei 6c. facilem.viam ad fines regni 

J^rofeVendos,. & ad fipitimas provincias Tub Impcrium. 
iuimfubjunrendasoftentabant. Scdimagiius ffcanatuu 
ip(a ad hQneuatem conformatus aiiinui; y . nee aiperitati- 
bus tcrreri, nee ulla utilitatis fpccie a reflo avocari pot* 
eft'. Rex forci<:linius & majoribus fuis dignisfimusi qvi 
PIETATIS AC JUSTITIAEgloriamitacta 
puer adamaflct^ut ipfis earum virrutum nominibus qvad 
pro. fymbolo. utatur >. •nmia.fibi prius perferenda fta- 
tuit5qvam qvidqvam committendum , qvo<ammaUeru« 
^sa^vcl minima ex parrc violarividcretur. Kepudutis 
igitur omnibus improborumconGIjis ac fvadonibus, ma*' 
gno ille^ qvidem cum dolorc accruciatuanimiyfedta- 
mcn 9 ut qui corruptas ac vitiatas corporis (Id partes^ 
aliis omnibus fruftri tcntatis > urunt poftrem6>.auc(e- 
ctnt^ne.earumcontagiocacccri&obfir^cumjam in leniori^p 
bus remedfis nulla (pes eflct , adAfpTiora dc(cendcre> & 
"wm qvodammodo vifccribus fuis mfcrre cpa<flus eft.In- 
tdlitiumac. domelUcum bcllum >. inqvo omnia, qyx co- 

gitari 
S Mmt* nflUji accomppIin^oqBua wlcbuf 
bfaei««i> rieroiqu« » illii mileiit agaita- 
a.&ilUib.6CM.£cdtlizgremiuni.rD«[K«^UB 

Ciii&iaiata lepultu fu.oruai.cor^n1iiitobi«»- 
;fip«lier>iu/qiK)ruin.){iJi glaiualfiie&Aiitcn* 
lOntibui ,.itIiduacz4cjn.raogninci>K]UfriItk' 

i.iiiuruini(llittccriul» & receni meniOt>>C- 
e(eruiccef(ioiiccui»iiUrent. Agebtatillo* 
fie adjupplkium npicbant pce^ eorun, ^fuc 
■dverfiic Dcum.&E hoouDeiimptsneftcicfflie 
u: ikilliwitatiiSc i mcnte comilioque tiMif 
OB fiuit uwerTut illius regit caput ac ftlurcm 
i^opoftcot attociarafacinara.j o^ikiiipdo 
Acuti enArifedeiiaBi^Dif^e & Bai«ucc»- 
caninntiene rubidipfuin. temputt qvedM- 
tJiit&niaM conAitutum em > iivinkiu ae- 
pu«&ft&, cuitmcTum eft iaiUoiwiitcftlttfr- 
Klifn^rnia,«piti , id 41104 ipJi in rtgtm fe 
irop^ dofwmacftirp ^ M: ANTONWMtlRETIi ■*•, volviiTe y qvo citiu!«ilIaim|>urommhoiiHiiuin cadavertr 
cvolverets & e::oneraret in mar.c. OfelicifdmaiB muliei' 
irem CatharinMn rcgis^ raatrem j qVv cilm toe annos adv 
•ntrabili prudentia atque foUi'citudineregnutniih'o^ fiij^ 
um regnoxonlervanet) rOm dcin^m fecura regnantetil, 
filium adfpex it. O- regit fratrcs ipfos-qvoqve beacoclqyoi- 
rum alter, cum ) qVa xtatecceren vix adhuc s^rmz trada- 
T« incipiunt, ea ipfe qirater commifib pjrxlio fratern'oc- 
hodes fregifTct acfugaAet, liujusqvoqye-pukherrinii tii> 
^i prxcipuam ^oriaiu ad (c potis4ikiiuin voluic pcrcinah 
re J alterv, qvanquam. aE^cate hondilDi! z6 rem-milirattm, 
idoneaerat, tanta tamen eft ad'virtucetn-indole, uc ntm'ir 
nedi nil! iratrem in hi^ regendis 3M]\rn aniino.(il>i pafTurut 
-fueritanteponi. O diem deniqueilluni' plenum (astttix 
& hilaritacis t quo cu,Bcatisfim(5 Pater , hoc ad te nUBCta 
allato^Deo immortali &divo Hluldovico regi , cuju$ hxc 
in ipfbprivilegio evenei^nt,gratia€aducus<, mdiif^a^a u 
iuppifcationes pedes obiilli. Qvisautem optabilior^te 
nunciusadfernpoterat ^aut nosipd quod foiicius opcif- 
Tc poteramu^principium Pontiiicatus cui, quam lu pri^ 
inisillis menftbus tetramiliara caliginem^> qvaii exorto 
ible> dircu((anvccrneremus \ Hoc illc- nobis porcendd^ 
■acprasfignificabat difledus draco^gcntis tuT, Beaiisfimt 
Pacer, tiobilic(inHiinacpulcherrimuiD inHgne^* fore , ut 
immaniit ilit draco , aut ilia potius multoium capicum fay- 
<lra,quxnon paludemaliquam Lemxam, fed potcntisH- 
•inam^ opulentisGmuni- regnum camdiu oblederac , te 
Fontificediflecaretur. Nuncigiturcontempbrc, qvoe- 
-ib Vtnimanovumillutn Davidem y casfi ac proftrati Ot- 
gantisfpoliis acianguine decorum , euraquc hiJaci vu^ 
ni ad genuatua provolutum. , ita tepumiaquiexiftima. 
to.:£ga,Pater {andi«(»me atque optime^ cum major^s 
■leos , maximos & potent islimos Rcges, ^ccepiHem ck- 
mnesusqveaHlodoveo iniinceritace atque integritatc 
scligiopis ChriftianX) ne unoqviilem.cxcepto,plus miilc 

annoj /n Uivgk>ria^iW*'> lti<]iie& Piuqi V;4h)»in> 
■i«t;l'u)t Gtttdiilim^ K re) igtoli slime colui, &>. 
ldioreni-''rkin «DC3tOi(Uin^riiiit)mtudrv1 tt 
» ilbiA clTll'ftiretlHni , iinro giudio' kSH^ 
•Nfum-'^Kipi , sue' co^'ttri maximim potcDi'. 
nini^Utlt'i<leiq<tetuiiinomi>ig'en«rf atxtlvrk 
unaadrverjoi, cjvA i^iftnlinnorig impIisfimilY- 
gnisfimumrcddKliAcM, ' Bru(t«nmm,f]uani Rt-. 
•.Tt i judicium, ijuam nihil inflcderc;. fidem Ic 
[tap civaWDicpt, quim ^uflatcnlporHln,a|pClf' 
iHuere, aiit Ubc'taAire potuifTcc. In coFenSo 
pieHieiB(inelTrigulatioiit;in T4gen<li; hsminibuc 
Mflnrfinefupe.rt^a; in«()mintftrandis n(^otii*& 
imiicmO; di|igflntiarnj^ dc linp tirditit« graf i- 
Movit eciiiiierubiti illatuciuiCardinilium Col- 
l^cernendatibi'lUiamapotefiate confenSoi^vc 
tiewr^ £ceipIoia»opinioBev.inutii tux, ne- 
ifingnjarr^tvifix proviocncix afdaiu potufc c^- 
Mtghi ^le fpes tenet J fore > V Tub rail Ponti^ 
^GliriAigenteti & cjuTveram. relieionelbMto- ««o> M. AN^TONIIAtURlETI >*.** I ■ " ■ ■ ■ ! ' ■■■ STITUHUM^ A^TQV;b ,ESH|BITttlllUt« IK. PEKP£ 

scoNDEo.. Neqvc dubitofiorcj uc d te vicii&siqvx 
adjncaia6c rcgai m^i digniutem^pjerciocbuac , noi 
tilm iauda &.myiohfa.conrcrv€ncuis.lcd ecia^,u 
.Qifio cmI< ciciaugeantur -. Haec^qux tibj K^x ipfe, Be; 
me ^ter ». prxlens dicere cuperet'^ q^iajd non po 
per hunc illuArcm.virms Nicolaum RainMleci I 
ftum^ eqyidem ordinis regti»unttm ec intimis Coa(i. 
fiiis,. cu4ltodurum4MaJiMa'pr8Bfedui&9 Ciroli Card 
Kambollecifratrem, dr natura, & virtute ^erioani 

Eificanda^cenfuJt. Qyaiujyam. cium ftciie inteUig 
ceademtc ex prxftanti yiro,. paru||-digaitatc pn 
IjrancifcpL Baronp. Fealio > OjratnreapMdite^ruo cog 
sum ^ fion^ ta^ien Cihl vjfus eftruam m pticolendo ] 
^emdatif declaracurus,nili bujus rei4aulapcopcia,ii| 
Jcgattoneiadc^inalbrx. P I X I, 

J>e ucilicate,,}acunditatc acpi 

* ftantia litcrarum. 

OR AT 10 xxirr. 

HARIT A ROMiE XV. KALEND. N 
vemb. Anno cLx Jx tXXiL 

JJm-. mihi: ifummis viris ,. qyoraiQ: audor; 
ttqveimperiouoAraoinmunL (ludia dirigm 
'')jDanda(ume0cCj ut hodierno dicyquo, uc i 
. more maiorum) noftec hicqyail Mufaxiun 
Ottts i^votaQtiis luftrajri- folec , de pi'oeftaiuia Urer; 
,^ ^riunarcium y qv« liter is coDtinecuUr » aliquic 
hlifii ditferem* quo juyttnuiQ animi ad carum. amore 
citarentur : qyod prlu^ (zj:Art debueram » fed incon: 
qifodani obfequcndi ftudio: abjeptus non feccram, 
pneri$ fufcepti magDitudinem, cum viribus mcis 
„ (f«eqM«iirta*biwJ>Bii^«h 

i iO MW fo ariti (ufthis anibiunoArit^^TiB. 
nfatu id Xenophoa (liut , konathujHinoiniDiK 
;iiri Ct^tiMiCieuamiEilai demilni infi^mmK' 

psmejufliu cfliemLiuieiruindignkueintbii- 
ytMnuie ditf ndo : nullunv enim iineargnfM»- 
>4quiilefa alicuiMS momenii e0et, ideintrea 
potuiflcm. Quad) ii Socrttes prxfente Phcedio 
. Titupenturus ) ficerfr idfkpn.audetj.nifrfibi 
lio- caput obnupfetit : muko m^migii verccuB^- 
r.- fuiSn i. ia tanto- enulititlimoruin: fa^nmnm. 
)cJ>Biu)tein. vlvfirfttf eitartes « <jviniBkjO(nitK 
c a^ pulcbotudine. ita inccpli eAit , ucfinMai- 
^WOa^ne vkamqyidem.jpAtq jticundam pute- 
[unciutidca^ ille iapientiiupius ieaex laflv ^cL- 
.( A'Cbcnienftf- Atlienit budaro). quod; (]ax ^iu»- 
CtealibeiuitGntc'ltudar) audit : Hc&'ipre miluvi- 
iCiltiD & expetliiain pi.ovinctainfillcepiiret conv- 
4p>cc«lebrandiapudvosea,qva!vobit-ompibM' 
fbuiaQdeUtiiiefl'econftRret. Sed i^ierdlWi;M> 
MtiluiqvaEniecaminovcrenTt nccqvieio ofoc ««e. M. A^^TONItMUR)ET^ 

STITUHUM^ A.Tt^K EZHIBITttHlUt' IK. PEltȣT 

scoNDEo.. Neqvc dubitofore, u( a tc viciifimqvxc 
admeamScrcgnimpi^igniucem^percuicbttac > Qoa 
tilm intada & inviolata con^Krv€ntu^|.^ed eciajii>ub 
jQi^iotuIcciCjaugeanturi Ujec,qu« tibj Kttxipre,Bcfti 
QIC l^ter ». prxleps diciere cuperec • qyia id non pot< 
per huiic iIliiArcm.virm& Nicoiaiim R.a.inhoJicti D 
9um.) eqyidcm ordinis regiisunum tie intimis Gondii 
fiiis, cu^to^iarumijoajuia prefeduin , CiroliCardii 
]R:amboIlett fratrem, 8c natura, & virtutc ^erioanai 

Kificandacen(uit. Qvaoqvam. cnim ftctlc inteliigc 
ccademtc ex prxftanti viro, paric{^digattate prar 
Ijrancifcpi Baronp. Fealio > Ojatnre tpud^ce fuo cogn 
xum :- non^ cainen. (ibL v.ifus eAruam m u<colcn.do pi 
t«m,{atif declartcurus,nt(i bujus rei4au(apropni,aM 
Jcga^ucfitdc&inaflct. D l X I. 

X>e ucilicate, jucunditatc acpr 

: ftantia litcrarum. 
O RAT to Xriir. 
HARIT A ROMiE XV. KALENEK NC 
vemb. Anno cLx b. LXXIL 

^Uqi: mibi. irummisviris ,. qvoram.audorit 
ttqveunperiouoftra omnium (ludia diriguni 
JjnandaFumcflctj ut hodierno dic»quo, uc (c. 
more maioram) noftec btcqyafi Mufaxiun c: 
tjxxLs ^votannts luftrarl folec , dc prxfiaiuia Ureraj 
.& eariunartiura, qvae liter is cootinecuOr, aliquid 
bltjce dieereifii quo )uv<uiuai animiad cacuoi amorera 
citarencur : qvod priu? faccre debueram « fed inconfi 
quod^rn obrequ;:nidi ftudib abrepcus non feccnm, o 
oneri$ fufcepci magoitudinem, cua^ viribus mcisfc 
OR-ATia XXm: SOI 

Qieco[n[i3rare, Attjiinterdum qui<icinita titiocinabar, 
III isiliiniliiiarduum , auc Jifficilc impolTcum credcrern. 
NamjUiCyrcnzus Pocca I'acilc lii eiTcoiunibu; Apotli- 
aemUuclare,,inqvoiot, untatjve la uduni. argument ft 
£nt i.ita.&cilc videbiturhomint <jvaralifaet in^ntiatqve 
iadircrioUudareeasaneiiqvas vercacmec'tobonorum 
Ionics noininarepoffumus, Ncqve enimdnbitabjnijqvin 
ommuoi, concejlu- muJcoiuAiu! arcibusnoHrts, i^riBi. 
ill|t,4e qvibui id XcnQplion dixit , bonos hujujnomiDis 
tribucretur. Cogitabini etiaoi ,tuiii derni^m infi^ainM 
me diftkuliaicverrMuruinfuille, ficasaut, cfvnd.netifc 
elli.viiuperarc juITui eflemi.aut eiruni dignitacem abji- 
ccrc & cxtcnuire dicendo ; imlluin enim (ansargnpien- 
tum, quod quidcTD alicujus momenti eflet, adeamreai 
rcjurirc poiuiflbm. Quodi fi Socrates prrleiwe Phxdro 
amorem. vituperatuius, faccro^ id tion audcc, nilifibi 
prius pallio- caput obnuplerit : luulto mcmagisverectiiii- 
^i par-^Htflct,. iaEajito.erudvislimoruin.tfQtniiium 
«ztu- dedamaotun. lAvttfw ett artet , qvamTn..omnes 
dignicatc acpulchotudine; iia incepli eftit , utGneea.- 
ruiutra^atidqcne vitaiiKjvidem.ipilaTQ jucundani putc- 
tit. NuaciueideD) illc fapientislirius leiiex hAu &ci- 
1^ efTeiit AtbenienfesAtbenit laudate,. quodj qux quis- 

Jucaina(,ealibenti»l]melaiidari audit :hc& ipre oiihivi- 
Ebar.fecilem & cipeditam provindam fuicepiflc, com- 
jncndaiidraccelebracidi apuovoiea^qvn: vobitomnibuc 
inacDOTibHiaQdelittiiefl'e-connaret. Std itt^terduni: oc- 
<;iUTetfiWii:a(i>> (jvz me coaamovcrent, iiec qvieio ^< k 
fecuraiKWDeuterPittxNan] & iniamnbere accopioft 
jnauria^Dei^ejIecfti ttDKuiqve iudientiumii\ulta innuii' 
tera.venjrei qv« owmuode dici qyeaat : neqoe fieri pM- 
elt,utqyidqvido<nnescogkant, dicliuDUl :-& eaeflho- 
nunumnwuraiui, dm qvis, qvodipfc dikiiTci, id ab eo^ 
avidiciti emilTiira videi : non hoc qvoqvedid potuil^ 
C!> ic41>CK!.|>0tulin)mn dici debuiilc cootendai. Iiadulk »■— ^ii— il— ^»^1^M ■ ■ ■ , <l II l _ » 

<prpiii.o qvivque captu^quid ipfe didurus fiieril, cogitate 

^ alia propeomfiia (aftidjens } diiin iduntimdicatiir, a;- 

vide cxfpedat : quidc^uid dixeri* ; (emper^videberis omi- 

fifl« prccipua » he omnia cooDinuma ac conrrita dixifle} 

^od ea non dixeris, qvK fi dixifitfs y ipfa quoque aliif 

.<»b(bletft & vuigaria vidercntui?. Ut melior hac in partt 

•fiteorum conditio, qui aridis ac Oenlibusin argumentis 

veriantur : quocuixbiive abiMidarum^hudatur ingenium: 

fiye defecerunt , matcpiae jejunicasaccufatur : cumcpn- 

tra»ubi ampla dicendi fegtc eft , quidquid allatum eft , u- 

^ercati-maieiisadfcribatur^ quidquid omitfum eft, tibr, 

Sgo rerb quoo^pdo aut quidquam allaturum effe me ipe- 

jvniyqund novitace audientium animos teneat, ct^m iit in 

^but mea verfatura (itopatio, in quibu$ prxdvLniMtttk 

fe omoium sratumingentaexercuerunt : aut ita dtdu- 

KuiD} Ut non innumenoiles> alii iisdemdepc bus ornatiti^ 

ticcopiotiiifdixerint. Sed m'M neque valde iaborandum 

eft» ut uova oanquiram : noff enim^ cantilenx {tint Yatf 

ifotibus novita$,ut ait Te1emichu9,conciliat gratiam-: (ed 

pnecepta^quibui vetuftaiaddiraudoritavem : Sc fx v^ra, 

utiiia,aptaad.id> quod^mihi propofftum eft^digna hujut 

lociaudoritate , dignaveftris auribus attulcn^) qutbui 

<eaxumque verbis. extule»>, hoc ipfo me- (acis ornate di- 

•xiflearoitraboF. Agite igitur^ vtri prsftantet) & cum 

aliisnominibas > ti^m pra^cipue htirum de quibus dicere 

ingredior^ arrium cultu flctradattone dansftmi : agire 

ftndi^li adolefcentes , quorum mollis adhuc 8c tenera 

flKas>inejusdem.gloris ipemieodem quaH lade Mufaram 

cducatur^ cognofcite mecum felickatem' Teftram , qui 

iliftioduquodamafflatuque divinoadeaspotisfimilni ai^ 

tei animum appuliftis, quibus^fi vequis utilitatem (equa* 

turinihil feuduofiu» ; (tve obledationem, nihiFiuavius 

acjucundiuf ) five (plendorem ac pulchritudinem., nihil 

jlluftrius 3 autadftruendamnominis immortalitatem fir- 

fftius ac fiabilius reperiri poteft . Nam fi veterey illi, qui 

errorc » ^ i Offiq^ant. Qui mihi ,liDiis pbceijijuod nihil ^ - 
u»Ii nonpudere'paruinlit.etijnfiglonjniur. Alii 
nr,innj>creoidil[Mtifunr, nobitrntjoTtini 'no^t6- 
irrmceft , undc.otiofi (auie fplendidtque ^iva- 
'Qordinsioi'e^vefirosnoriiTiiiit ?i;uiii veftrifi- 
itiAent , vo! hotUe in pofUcmis jsterctii : fii^v*- 
t cfriTjCales ipli facruntiindigni funi q\i'i noraincflo 
t alii, voundigni,(jui COS noimneti;. At vidne 
ipereafipientirifmipoetsHellotii judicio veflrt 
dilitepef : labcfrcm illi 6f inrfuitriam nemins 
irein 8c jgnavram omnibu? turfem efle eonfir- 
'rzdarc Cicero I'Mihi cjuidem , inqiiit , i^ui nihil 
etft ocmino non videiur. Nam & Phyfici dgcenr* 
linneiei aora«ft,m(Tc,eindein ei efie c»nriin\te 
Ittgat.Sed omitiantui hoi moUe! & delicim , nc*' 
!bxfbiQno,aiitaiii libenterinduIgcntgCxcitemut t 
twiiquetdauodjrapicnristiinisvim prodinim cfl> 
[TeincrtiikFiliQ!, otioali V4tia,oitum, III non^^n- 
t) Poetagravisfime lamen cecinit Oruilus , noU 
i modo homiiubiij, ftd Ik rcgibus, & prius beati* 
li exitiicaurjuifiiiffe. Cum igicur otioTa Scignit- 
I'totTrta^urdeitiYia^enda Gt, videtm^ii, ntini ki' 
ll&otiu; iliarum aniunt , cjuatna^ UteAf ,«fli>' :^fijf M. A>ITONli JMimtTI MMi - - - - " ■■ - "•* , ^.- ^>^ tfeHs«niniaiitibus<iifterfHaiur;ratione,& ratibntf inrer- 

BFete oratione H:j[uarum utra^ue in eis, quibanim'anivAi 

•eocpcrccsTunt ^ rudis qUadammbdo & inchoata*) dui elf ' 

'pcne {>enicus combiberuDt^perfeda 'in illii^atque Mfidii^ * 

tl eft. AriAippus <}uideiii , cum mioefiflet qvidan «Z€Of 

•<fttidbomiUfdriK>alkicufaeFudit>6eflec : h jiiliilaliiid» 

hoccertCsinqnit^quodm theatro lapis inlapide fibn'ft^ 

debit . Itemque aberi <Jui cum fibi liimium magnam'indw 

ccdcm pofci pro tnfticutione filii viderecur, ' dix^ijt : iSt 

pecunit (i^r^Um mihi-emtre p6i!um. Tu vero, inauit |<H 

^ctnsj'tetiamcoaiQpiiUs, fiurtuAi emerisyduos habeois.Si^ 

Eifica.bat videlicet , quorum coflnftratuf -do^rinahrik 
« non efle aninkus^eos hpidutai , nbn hominum , -eucfr 
forte inter homines^, (ervorum non ingenubrum loco ife 
numeroeflfehabetidos. Acmihiquiaemliac totadlfVe 
cogitamr> •quatuor onlnino eflevix^identur , 'qiuimm 
iinam aliquam i principio ctatis capeflfere > poftea perfi^ 
qtu J^dpe ntcefi'e lit : eic-quibuf ne dubium quidemeffi 
poteUjC^Uin ea, quaro ip(i ingresfieftis ;lohge mukumiiQf 
aliisbmmbus antepohenda videatur.Nam qui ifta'ctaCd 
iitnt ptfrrim otio fe atque ignavis dedUnt,molIcmque.vi* 
-tamacvolu(>tlriam fequuntur^ iiprcJcftim quibUs *«m- ' 
plum patrimontUm eft: partim (ianguftior fitres )-duam 
'lit nihillLgentes'4erat> dant fe ad ^rtem aliquam 'laditatt* 
<lafn :4liiquiexcel(iore funt'^nimo ,<armorum traftatib- 
nen ,& militaris^rei gloriam (ibi^proporiiint: alii debiqtie 
animtim ad literas & ad haec mitibri iiudia -<ippeUunt« 
Quid igittir iftis turpius aut abje^tiis , qui torporem ac 
dmdtiimam|>lexi) vitamluxu ttque inertia tranflgunt) 
lAihil agehtes qiio fe homines eflfe rcAentur \ 'Qui>ut Pha* 
vices illi Homerici ^ 

■ Nonpugnisduflvecxercent memhrapalaeftra : 
-Scd meiifam 8c cithart ftre.pituni dulcesqUc choreas, 

Straenlaq-, & moHc^ curanr poft balnea leftos: 
' Margitxilliurslvinillimij de cjuo idem Homerus : 

Non I ■ORATio xxfit; isjf 

sdere iile bonus, dwrisve ligonibuj »rvi '''^ 
■e, non uIK vivebat idoncuj arti. " "** 

S; hineqtie()paii,nequemiliiia;,'nc(]iiff pri*^ 
e publicc, neque fibi.nequc aiiisHtflei , ita vit» 
mtoficiunt,' utveluti naves nwllum'fui vriil* 
iquatit . Qui tnihi ,li Diis ptacttjijuod nilnl fc- 
i'nonpudercparumfit , etianrglonamur. Alii 
in npere ocilupiiifunt, nofcii mijdniw noflfft* 
iteeft ) undc^otiofi lame jplendi deque viva- 
iiiidrni)ores veArosnODimaiii ^quili vcflrifi-' 
Silt , "vos'hodiein [lofUcMis jaceretii ! fij^v** 
Ki^ t3)» ipGfoef uni,indigni funt qMi nomiMtto 
il) vo!'indigm,qui eosnomiDetis, At vidRV 
reaft|)ientiilittiipoe(i''He(iodi jtidicio veftl* 
fcrepct' ; laborem illi fc induflriani 'ncniiiii> 
m 8c ignaviam omnibu? turpcra «fle con^- 
:%r^ Ctcero:'Mttii quidein , inquit , qui nihil' 
rooAiin'ononvidetur. Nam & Pbyfici docetrf* 
Ktei cadfaeft^ut [Icjcandem ei vfl'e can^mM 
at.Sed omtttattliis hos moUei & ddicitoi , nf 
rlbtnnOjCuiumlibenter indulgent, excMeinUf^ 
queidquodirapientisfinisvifi! prodirunt cftt 
nertii fo dio;, otio aii vicia,otiuni, ut non gn- 
Poeiagravisfime tamen cecinit Camllui , noh 
lodo lioininibtts^ Tt4 S: r^ibuS) & pniiibeatit- 
xitiicaiifamfnilie. Cum igitur otiofakifB*^ 
viiaquidcm^ialienda (it, vidcamui, nnm ktl 
otius aliarun] artiun} , quam a<i Itteras , atli*' 
arepnftet. Equidcm cum irWte at Cogi* 
jeriuftro easartesquibu; cumhircefttidiisnoJ 
lUlla, aut non magna communio eft , ex iij qtli» 
ita ncceflarJK Aim , ut eis civitas nulio mo<li> 
isfit,duas [>rxcJpua!iudico , agriculttitim Ut 
im : ex lis auten > t^vx ai ornJimtptUni civi> aog M. ANTOXH MORCTI fit. Alicnuoure^ mlHrum & Jituorum & cormi 
clangore , jlrertu; MulJrQm concciicu & AiioUinit 6 
buij-.TdiiopErfonant : tlliiu oculicj^de & linguinct 
ii]centlri<,liU|ui admirabiiium oiturz operuiQ aJlpd 
& cuiueinpiatioiicparcuniur.lUeauiioipt'oxtaiiiSa 
hnAili ^liiJio tranxverberatur > ant mancos ac (tcU 
vtui fi'itifignOm cii^airiciba; vulium rclereni , duoH 
Tedi(,hic ut inimo'its 3e c orpo re integer , vultim, p 
cjuanmnl rugxcanKjUC vcncranoiiii addidcntnc , «til 
nutnd agnofcendurtiipcrt'crt nd uliimani Icnc^tutem.N 
(]U<: -iru min.ui gioriafi I aui minut hominuo) gnii 
iriK^iLofatiuju^qnani rUitttopcra. Occupnnr ith IB 
uihu< inipet'ii frrofcrendis , hk in lutibut cupidnatt 
rc^endi* & coi-rcendu , nnvii ilicquema.lmodum nii 

qucr 'liinoduiii injur. j am repellatur , aut reponati 
LjC(;iEf]ii3iimo;;iini i', Jccipiariir xqut) inrmo , & nee 
Citur , tlicer lile , quam nmlros ln'miiics manibut fi 

rue Javtrit Hicqu.iinmultos ictde fjciciida , orjii 
; ; fui revoijvc'iii : ilit q.um n.uifos iii f^rvii-uem i 
^■.vorit,lm- qii.imniulios a fervituit vuinnim in ver; 

■'.crt:i ti), per,:uxerjt : illiiis ului ni.i in bclio nuU 
th , hi.nK.>,>,;rj,&inbdl li )m> rfca l< Dei ic luiurc juli;i 
qii^eiic di-berenf , jjctrciit omnes ane^ bi;;l[ , uCc^i 
rum imL-r,uiln';,uftiisuruii:)re lion poslit, iioHra-ve 
turn dcmuintifirerciu, ac vnrertnc , turn aL-muiu eai 
pr.mu^ qi,ii;-,,ic(im,ii>a ^.^rporis Jc ammi coiueniic 
lefjucrcur, Noquo vcro q.iciK|iMni in tile arl»' ror fj 
|!uaunum , tin non pi-.L-opijiuh viJcatur nulhus c 
pra lacrimin gloria , i«;qin; uUi> , iiili puro i I'l at- linr 
do Apiiiippi;^ roro iri ipaia , qiuni ribti &: triiorc obi 
ft^ mulrallrage ac fladibus comparaia. Mulia coiili 
loprxteri-o : quo J milii > aoniamiti cop.ani & vaii ORATIO KXm, lisy 

nuaum !ucubr»tionei,!k darorura virorum non formsiB 
loodoeorporiiiftdingenii, mores, Colilia, res geflas, fub- 
|iciantoculis,& iisdem, ijvtbusoTbisipre teirarum , ter- 
nuniigicreeionibnccrintinencur, Sc caniamvim habent, 
niillaipra^iorurDoinniDm hurnmorum operumconfe- 
firisvecnfiaSihit nnii nonmgdo niliil deriiliit , fed ma- 
forem indies compiretjicconciliei dignitatem. Trcccn- 
Tii (eiagimi Dcmcmo Phalaico ftitUiiarreisprtpcffts 
AthenienlTfannci uno, eoque non toto pofuera*) qv-bus 
omnibut DiiMETRiasiplV fiipetftesfmt.Af quiiprelibi 
tnonumeniijitteemi ac dodrinf mignitudinc cxftrftic- 
rai, c« Sr muftis podipAiRifeculisvigueranif &, cam 
polleadenfKjvxdim&opju nox,oiTincniprope dllcipli- 
nuuin lucem cilhnxin'ec , ex ocnlis erepta, incredihjle 
ttefidcriutn ftii in omnium eruditorum snimi'; rel]qve' 
runt. Eiue & mignilice dt Ct, -at folet^Pindaru) , led ta- 
men rere.Stacuarium eflW h ncgai,(]ui mucas Aataas edo- 
jetttnadcfixatin bait : fed (pro? ipl'e camibtisfui; ccle- 
bret , eorora famam, terra mariaoe fpargi ac dKTeminari. 
Sed ei-unt fonaiTe <]ai vitam mifiiaretn haic nofVrx paca- 
iKgatguennbrttilianieponendam puient. Mrhi qvidem 
fortinravtrornmvirtuteni detreflsre, auc conari , ut 
i}vidqvim Meorura glorta deteram neque pr-jpoStum 
cftinctjoe fat videiut.I>ottut omnibus, qni 4iccdo a1i<^ui<l 
pofl'unt,oninem induftriam ad eoi celcbrando; confcren- 
ilamcenfeo^&hocipfiimnurtiero inter pr7;ciptia bona> 
^uz abartibiis noftriwn vitam Kominum manant , quod 
«arHmope,prxclaTailIorumfacinor«adimmoftaleffl po- 
fleritntis memotiam tonfetrantnr. Sed taineti fi qui» 
fecum in Inimo rcpucct, (fOX vita (it ejus hotninis , qvi 
modiciilopibtismdruAu;, in literarnm flu dio moll iter 
ac placrdeconfenefcat ,& quxejus, qni ab adolefcentia 
■rmittrafiaiidi;aiructHs, kib diofepius. qttamfubte- 
£to,fab pellibu! fipiui,qn jm dorai fomiium capiat , vix 
dnbiuraibre a^bitror, Ntra mcliof & n^is «imciendt 
P &t ao8 M. ANTONII MURETI fit. a1< cnu"^ cure's rubarum & lituorum & comuimi 
ciangorc , al.crius Mularum concentu & ApoUinis fidi" 
busa':!^cluo pciToiunt : iiiius oculicxdeSc languine> & 
iuccndiis /nujus admirabillum njcuroe operum ad(pcdu 
& CvOiueinpiaiioiic parcuntur.llleaut iniprooecacisflort 
holiili giadio transverberacur , aut oiancos ac debiles 
arrus ^' infigncm cicarricibus vulcum refcrcns > domum 
rcdit,hic ut ammo ira & corpore integer, vultutn, nifi 
quantum rugxcaniquc vcncrarionis addiderunc , etianii 
nutrici agnoiccndum^pei fcrt ad ultimani icnc^tutcm.NC'* 
que ^ ero niinuit gloriofa > auc minus hominum generi' | 
fru^'tuofa liuju<;quam illiu^ opera. Occupatur ille infi^i 
nibus inipcvii profcrcndis > hie in iiiiibus cupidimtum 
rcgcndis be cocrcendi^ y novit ilie quemadmodum urbes ' 
expuf^nentur , hie quemadmodum guberncntur , ille 
qucn^'idmodum injuria aut rcpeliatur, aut reponatur^ 
hie quemadmodum c^v accipiarur xquoanimO) & negli* 
e-Uur . dicet iilc , quam niultos ht>mines manibus luit 

ruc.daverit : he quam multos a exdc laeienda , oracio- 
I •: fua revociverit : ilic quam niuItos in fcrvitutem ab« 
du\erit,hic quam multos a fervitutc vitiorum in veram 

-^«ertarcm peniuxerit : illius ufus niii in bcllo nullus 
t'ir , hujusopcrra, &'inbcIlo, ^ in paee faiutaris. Ita« 
que li homines inter fc amiec ae eoncorditer vivcrcnt9 
(i Dei ac naturr julla fequercntur, fi dcnique iieilcnti 
quielTc deberent, Jaecrent omnes arres beili > utqua* 
rum inter Jullos juftus ufus efle non posfit , noUra.' vero 
turn dcmumilorcrent , aevigereiit 9 turn dcmumeaso* 
ptimus quifquc fumma corporis & animi coiuentione 
fequcrcrur. Neque vero qucnquam ita ciVe arl^i^ ror (in- 
gUMiarium > cui non pr.\2optanda videatur nullius em- 
pta lacruiius gloria ^ ncque uilo , ni(i puroi lo aelimpi* 
do Aganippe^ rorc irrigata ,quamcabo & cruorcoblita 
&' multa forage ac cladibus comparata. Multaconiul- 
toprxrerco : quodaiihi, non tarn ut cop;am & varie* 

latem 

Bt no r — . ^, jonib"« 
Unram If*" ^jfii rtWof^u^ 

lelite- 

tbun- 

Wein- 
utoI>- Ilex 

liid 
OM M. ANTONII MURETI irfMV rices proreslione,& roaxinus libi divitias peperst, 8c tan* 
taiBi gloriam,ut ei vivoac videnti honoris argOjaurei fta- 
tuaiii ApoilinisPytliii templo conftitutaiic j Qvidille 
qvi eioonentix qaa(i mercator acqae opifex quidam faft* 
bitus cu Ifocratcs \ nonne 8f fummaglomtuit, & iif o* 
pibuS)UCteradcrierarchJam vocacus , cum cam bi^ellih 
giilet>at poikxfniam fplendidisnmc ac magnificenti|fiiii£ 
obierit i ad earn autem non terc nid opulentisiinius cjuif- 
i}uc ac iocupletisfiimis adigebatur. Neque mendicui 9- 
rat>optimus pcsfimi prmcif^ismagiftei^ Seneca » neque dt- 

Cre condxlebatur. £c tamen quantam itbi opum via 
^mo exrernus > & alien ieena, eloquentia & eruditioai 
contecit ^ ScioshoCfquod dicam , quibusdam incredibb 
vifixcn iri : fed tame fH verafunt,qBX liceris prodita{iuit; 
baud fcio an uUus hodie in tota Italia Frinceps tantai •- 
pes babcaf , quantas hi Senecam quadriennio Nero con* 
gesfit. Nam cum ex vetcribus iilis Romanis M. CraAiif ^ 
opnlentistimu^ fuill'e dicatur : Senccx opes Cras(i optbm 
d»ipIomajorc«fuerunt. Propc eft atpigeat>inbacpaRe 
tamdiu immoratum efle : fed tamen dicendum fuit auwid 
adverftisftultitiam coram) qui ajunt, fi qui s juris fcien* 
tiam,& artem medendi exciptat , -cjeteranimartium po- 
firarum fterilem eife cylturam. Qvi error ex eo potk* 
ilmum natus eil) quoddodrinxraediocritas magnos e^ 
ferre frudus non poteft. Itaque excellendam eft iis^qvi 
maena & przciara concupivcrunt . At nos limul atqM 
pavuum ultra prima clementa progrcsfi fumuS) falfade 
nobis opinione tumefadij quia non in nos continuo o« 
pes>&honorescongcruntsr, jacere liccras damitamus* 
Non jaccnt literoe , nou jacenr>neque |acueruntunquam» 
&, (i antea jacuiflent ^GREGORIO Xlll^ontifi- 
ce non jacebunt . An ille , cum ^' omni do^riua inftf u« 
^tisfimus fit, & ad illos vetcres atque uiitatos noAros ic 
Ikerarirm patronos , Joannem Moronam (acro(andi. 
CoUegii Decanum , priice laajciUtis abi*oiuTis(imum 

cxevi' 


ORATio xxra. i.r,(uj'iiin ipfoniKiiplurnnuia ludontjcis rcli. 
uie vulio ipr),3t9ucociilE'iduce(gtJvit.i(Iiiinu- 
loiiduj A loyiium Cornell iimCjcneiinuiu, lionii- 
enum officii, & ad nraniuni animosac volunti- 
rtnciCndai ipli! Gratiamiii manibu^ fjitum , & 

mtif & erudi[ionis> G 'liiielmiini Sirietani , 8c 

mm Alctarum, & c«i i^iiiir , quunim iampridem 
ic dieniela enmus , cum proiitneeum , quen 
T>du per fua vcAif ia inc^dcntein vid^i , miem- 
Etmo jure cordi fuo charicliniBm habec , nasnt 
PHltlPPOM S. SIXTI Carditijlemaddidertt, 
: florenti! *t«tii commcndationem 3 literjmni 
dttt ducerc voluerit ■, qui tali atpimenio deda- 
iltmtateoi er^a noifuam , isginectumii!, nellte- 
egere, auc jacerepatiituri Sed iit undedigreirus 
iein],atquc id,qu'>d inltiiui,abroJvani:& 3d f cul- 
c copisi line dedecore paranda! accnmmodatK 
erziSf mult 6 magiscoicndj: iit qui opibus abun- 
:&iAhcere ne£;kxerini,innrumenij« llbi aDco ad 
DiiJ«is per incrtiam abuli effc dicantur.Eadcm- 
io eft f.' eorum quibu! cliri, & eorlim quibus ob- 
rentes obii^erunt. Nam ncque illi ullo msjori, 
Irioriornamcntocftndccnrare.&utHomc river. 
gCoronarcpnlTimciinbilitaieni a majoribut acce- 
MHC hi « tencbris ulli raiionc facilius emergcre, 
. luce, atqiie in oculis omnium collocaios , a con- 
«tqueab oblivione in perpctuumvindicare. Rex 
Kcftis tiliu! AletJiider Maceda, & viamTibi ad 
n diaritatem ac poceniiam armis quotidie inu~ 
Kt U,&: plut f<: debere Ariftuteli, a quo eruditU!> 
liUppOjaquogenitusfucrai, Sccujut in regnum 
ratipridicabat :&, cum ab illp divulgaioi elTc 
juoftum arduis de rcbu5 Tcriptos accepiflat , x- 
r^aCgenerofa quadam Indignitione mytus , c^v 
P f Ro\im «ii M: ANtONIJ MURETf 

ftolam ad eum fcriptic > in qua lixc verba func : Nam qu^ 
re pod hac ceteris prjcftabim^s , (T quas a te doCti fumuSy 
ea omnium communia crunt ? Bgo. ^cem maiim optir 
marumrcrumicientia, quam opibus & potcn^ia c^teri^ 
antcire. Hacigicur ille rcgnum iliipcac (anguine cditus.. 
Obfcurisfimoautcm gencre orcos qu;^m muTto; nominar 
re pofTumuS}. quosfupia ouines omnium fumofas imagir 
nes iiterx collocarunt. QbAetrkis liiius erar Spcrateft, 
HUm, igitur- eo. AicibJaJcs nobilior, ^ Euripidis n^acreqi. : 
vendcndis oleribus vicam colcrairc accepimus, at ipfp- { 
Be rcgum.iamihariutc ufus cA , t< ita darus tuic> ut hor | 
die magis Arclielau^ ex Euripidts ,. quam Euripides ei: ! 
Archelai familiautate noicatur. Tympaniiirja fqi; * 
AEfchinis marcr ,. etiaaUi [)<; mofteqi credimi;^ > vulgati 
corporis > at eum Rex Maccdonum«Piiiiippus quantopc- 
rc coluit ? Quid tibicinis fiiius PindaL.us ^ quanta ia< 
gratia apud Syracufarum Regcm. Hieronem ti^it ^ Sed. 
quid hujus rei plura excmpla conquiram i Signantur. 
eruditorumhominum uomtnibus tcmpora , uc minus 
£cpc quibusilli regnantibus vixerint ).quam qiiieisflor 
rentibus rognavcrinc, quxrerc fbleamus. Ncque tar* 
men hxc prc^cipua funr eorum botforiim , quae perdpir 
Vi>turex literis r^unt alia longe majoralongeque divinw- 
ora. Literoc iiiditos nobis si naiura honcAatis ignicur 
los excitant , luxuriances quafiquc iruticantc^ cupidi- 
tates Aringunt ac cocrcent > casque ratiouis finibus re- 
gnant> abducunt a vitiis ».duce& He ma^ifirx funt ad vir.- 
tutem, profpcris in rebus ornamento lunt, folatioin aci* 
vcrGs, nequc illis exuItarcarquccAerriiuos , ncque his 
fraogi ac dcprimi iinunt, ca.m dcniquc tranquiiiitatem V 
nimi cfficiuntjqapm multi fintm bonorum cH'e dixenint. 
Graret qvidcmThebanus!nterroga:us,quidiibi.fuperef- 
fct ex Philofjphir ttiuii<j,iiotis Imo vcrlu refpondifl'cdi- 
citur: Chanix lupinoium^S: mentis d curis quiqs.O ma- 
fHvm 6c excclfo animopi'^iditum virum I C^uod aliis re- 

' gn« ^ ORATIO xxin. goi&i impcrianoDadlerunc , ucliilutaic LIicto animo 
lioE] 111 ipli, propter literal uni, & Philofophii'Cfuntncr- 
ciiim, chtrrtulupinoxiim adrcrebac. Quod li liia iaul- 
catamaucprxclaii boni Iitt»ri'u dirciplinit coniiiien- 
cur, li iplrt noiuinibui acvoclbutii teflata eft vctul'iit, 
urumi:ii:*iiitioneiii &hon)ti)it>ui,&liberit act^ue ingC' 
nuiihunimibujdigiiis'liinaniell'c, iiVc jgnava vita hnini- 
DCjoiiigiU cA> &nuIlo in ftudio mcbuiquaniinlitcns 
induKna collocari pocefi , (tad opL-s ac |>oren[ijm,[t 
adbonoicsiedigniiaces via opuoie literis Aernitur, li 
cifdciu ik animi trao^uiliitat , & nnminit anemrtat 
comparatur, quid (latit , adolcrcemcs, aut cuf obbcitn 
voViS raLitibOnicoiircquence'occaiTonemcirugere uque 
•vuiatcpicunini ; cornoniliis orotuboj euris & cngi- 
catioiubui :;\aiii[nc> abjcftt! ilqui: jbdicati'^ , in Kane 
unam coin pcdore iiKuinbici! '. Non fioc tedcFidi , uc 
tit Bachylide^, tccunfiandi tempii; cA. Non eiiim ex 
piano ac tacili, gloria hrcc peticur > ncque liti , ui alt Pro- 
pe«iu!,viaNnirrcreaJ Mufis djrur, Nontrullra ca-- an- 
^iijuiinarduoatqiK editomontchabit^u'e dL:(evun[ : I.a- 
borem & ftdorcm & vigiiia! in carum atrio ac vellibulo 
eicubareroluit Deusi-(]ui>ut dicjbat Epimarcbu'^, libo. 
re omnia pfojte liominibus vcnalu pr<>pnfuit, Ej^" Jii- 
tcni, ut libere vobifeum agani,vjldc vcrcor,nc,ciim [lic- 
risqueveftiu.ni ajl.i omiiM ;juiidc (rnt, mi'JIi ia niLilti (k laboritndinafti 


uJiit avncci 


ntci 


•. Jt 


aqtic qiiit.ii 


( V 


crbis 


Horacnca Palla 


!, Nauliun 


1 e 


|i--mii. 
]UJ 


iiill- 


gnem&ignavai 


^■vocar,c]i 


■ind 


vilii; 


' magni pr< 
. iibi 


cmfMsapveiit 


ibm, neglc 


aiii 


iub^j 
'lo; 


.a*tc 


.forditaijjcerepafiamr: li 


.rge 


It Ij;,! 


.urcamiu'-u 
ikad 


eat abluenJis cu 


im prr.i.a I., 


ccp 
Cr'i, pri-ien 


iniler tcinpu<^ m 


.^piiarunl; i 


ifji 


m intl 


:i-o ID u it OS 


C V 


■OOii 


a[i<jui(quotiJic 


..bi.r,.av. 


rii: 


hlT^i 


: ()iiaiTtprin 
1 FT,.- 


rer,>Vexa.UJmo 


torpjrcma 


'.T' 
.,I>.J 


tu 4ud ingciiii 


jm , ^uod 


P 


,i Von 
4 


n.iiuni jan 


1 11 n 


"_"■*' »i4 M. ANTONIl MURBTl 

xentc Decsmultoqualibet veftcprctiolius<latuincftf(ic%: 
ac; fordibus ohColciczrcy quaGd • rubigine obdufi pateris? 
cur non potius diluculo ad illos proHciice ris omnibui 
obvios & cxpcdcos dodnnarum iontQs,quibus te mei* 
isins,eT quibus arbitraiu tuohaunens pediu Sc purga^ 
turn viciorum m2tculis> & multa prxclarisfiniarumreruiii 
cognicionc nadrdum rcferas \ ?rx(cHim cum puerultt 
ampliu^ noti (i.tjfcd ca jam appropioquec xtas ,quacibii|i 
lucem atquc in coDfpcduin h(7minuin prodcundum e&, 
Iln.c enimi.lemuminulcbma&;is,quaiiiui\d<^illa dicic, 8C 
tibrparics gloriam>& parentum pectus gaudio lxticiac|9P 
©jmpkbi.-.Sed iam longior,quampar erac,lm. Cogicace> 
obiecro. vos>languidis ac rcmisfi!: oiunia dit'ticiliji^nAvis 6( 
induUri:^ omnia pervia,acfacilia etfe. Deus optimus mi- 
ximiv : cuiqujbciinquehrica^tauidaque(uiit, grat»&ic« 
cepra tfTc cupio^vobis omnibus eumanjmum in^ivet ^vt 
h::c y ad qux vos horratus fum, tam lequi voUtis , quaA 
Confcqui poteftis. DIXI. 

& RATIO xxir. 

HABITA ROMiE ANNO 
cb Ic LXXiV. 

Infunere Caroti IX^Gallorum 

Regis. 

HOC igitur unum rcftab«t adfli6^isac peii^ pro* 
ilratis infeiicis Gallis rebu$,uc Carolus. Kex,quo^ 
(e ilia recreabat aQ fohbatur uno, de quo cogi- 
tans > in quern intuenf omnium quas, excepit, 
tcerbitatum memoriam deponebic > cum bonorum ani* 
mos ad aliquam %em quietis crigcre cnepifTct , iaipfb in- 
eunxis adoIerccDcix flofc^ ocerba atquc imziMiur^ morte 

rape- mtnumagnituaOt intanto cafu cohibere do- 
pOTCj , <pia!que hthiymas gtaviui & con- 
nere icfrenare confucverit, ejs nobilisfimi 
egninuferitioj Bcpsicrni chjriti! elitit ,pl*- 
wiKtiusqiLErendacft tbrtitudinit ac cunftin- 
:3m ^nvi vuJneie, tarn dubiis, at formitlolofit 
Reipiiblicx leraporibus accepto : immaois 
iritia rffcE , non Acre > non ingCHiifcere , noa 
i.Quilemenim^uanmmijueRegem & quanta 
liodoie, quodtiraen in hominc adolefcento 
(krerur, fed qianta omnium tegiirum'viritt- 
praiditum amifimus ? Queiii ciim divina pro- 
nnos natBtnnonarapliuj deccm , in iStoceliii- 
(um fuorHm folio coUociffiSt : qmnU5 illc jaim tgueci 11.x nihil c jDtli IcvCiat ludicruQi folcc, inulicacx cujufdaiix 
cprudentix Itgniticatioiiei dcdit ? Incrcdibi- 
:,qujraf3:pe illc in debbetationibus puUi«ij, 
morum icnum fcntenria; puctrulus asiCvcr* 
[iieilliiliccreinanimo babebi[«,ca prior ipft 
: nemo ut elTet, cui non m tanta uinorun 
aiC] taBiameniif Sc confilu maturit3i>.divi- 
\a quiddam qujm kumanum , videretuf. Eft 3 U6 M. ANTONII MQRETt 

\ 

verfusparcntcss&eorumprxcepcis acmooicis obtei 

tatio, ea iile ica prxlUtic>uc nunquaxn onmino nequc 

vatis > nequq pubiici sin rebus voluntas ipfius a (a) 

cisfimx matris confilio difcrepirit. Quid ? in tV: 

quanta , quamque (e omni ex parte prodens ckar 

Quud 8c (einper alias cognitumed y &proximecu 

HEt^KICI Regis in Poloniam proj^cifcentis amp 

avclli non poteratyfequc a vita rclinqui,quod ab co r 

ucrerur^putabat.DepictateauteniinDeum , & d< 

entisGrao (ludio, qvodfemper habuit con(ervand 

ptopagandx Catholicae Keligionis , quid 

nunc piura aut prxdtcem , aut quid res inomneae 

omnium fcriptorum ingcnia fatigaturas cxornare 

|iac mediocritate ingcnii ^ &in nis tcmporis angi 

coner \ Cui enim ignotum eft, aut cui notius > quam 

Beatislime Pater, vobisque omnibus , Patrcs amplisi 

quos illc labores pertulerit , quibus ditticultatibus > 

nidatu^ (ic'^qQa* pericula fubierit^ quibus damnis (e i 

gnumquc fuum fpoutemukUverit, dum quidvis 6 

cflc duxu,quam utquidquam in Gallia, fe vivo , de C 

flianx RcJigionis integritate minucretur. Qui quot 

nos regnavit , totidcra continenter pro fidci deten£ 

pugnavit. Btenim tetraiUauatioperdirurumacpr 

gatorum boniinum , qui fraudibus ac mcndaciis fuis 

per delapA decoelo & dhi folis patefjkdwe veritatis 

jpcn obtcndunt:qui > quo d ad legem Dei , cupiditate 

asdirigcr^grav^incur, legem Dei ad cupiditate^ fuas 

torqiiere couantur, quorum confpirationes Tub. Hi > 

CO TI.initx,rub Frakci^co Il.levitcrpatcfadxjll 

ptis d Carolo Kegni Kabcnis, aperrc ic ac propalan 

fundente<,porenris(imuiu>ilum per iilos licuit,Gallix 

gnum omni fcclcre ac crudciiodte lacerarunt, uon ta 

fgebac , quanquam id quoquc ut Regiani audorita 

Convellcret,quamut Rei^numab Ecclelix cojumuni 

diveUerec.A,tiUe geueroliicminis adoleiceas>q^ an 

] 
-.^* GRATJO XXIV. ie&x mm ibCo nuiricii Jade fuxilTct , toiiqu; 
linu cnmbibiU'et , wllculatim I'e piiut concitji 
HI pall'u! eC'ti , (]uim a veCta illa uguU pxiric 
:li^oais aWuci, liique dual purgare R.«i- 
Q illis pelbbu* nititur, duin iUiBi hyora^ & ip 
orutn permacDi tniittinuci! aslidue rcnifiren' 
aiiipu»<'e conaiur, (juacuordcciin , lot «nim 
nnaiin perpeiuisbcUorunifiudibud^' m pcr- 
nitc vitc AiaEilimiuEioDc tnnrrgic. Ut , nili 
inai ilJud CHKISTIANISSIMI cognuniRi 
>us (ail hiKcbcinura atcepilTcc , id ipl'e <i^i 
w fgit fua viiruce pcperiflet. Quin e(ian», 
Jetf^uiileiTiJC nefani liomiaes dicerent , faci- 

8c cs^pcdium viun nou inudo id i<a»iidiun 
luum , fcdctiamad fines illius iinc ullo labors 
dos ac prolereiidoj, (i rcrailtere alic^uid dc ciii.- 
uftz religionii confcrvaiid-e (ludio vcllct :m\' 
>adverra[usacclcteAatu! illoruip coniilia, o- 
:oroiU! , omnia rcgiia , omnia imperia fotdere 
iU immorulicatit corona , quam iibi in calo. 

cfl'e contidercc.Cumqueeumexaggcranda ho- 
tituJincac viributpLrterreficcrc vcllcnc iVa- 
quit , Doniiniis ipiccoi inrcriiciet r^iniu nri; 

mpervacancuni viikti poteftjCumdctamChri- 
Kipc verba facia m , quanta illius cjga StJ^in 
tai oUervantia luerjt diccrc.Qiit^cniiTiqitiitf^ 
ipfutn fanaiut & retigi,>:ius tc!ir,,en f, jdiol>i« 
:xaiiiilio Viarjos ip^ii! toiat,noi;tllt cH.Qup- 
de Eio V. cu)ii5 mcmoria \n bciicdiiiioiic cL, Sc 
, &' loqucbatur '. Qucinlibi nan hr.uiinem, iefl 
]ucndamliuni3ra.iiiicr< morralcs fpccic vcrliii- 
idicqbac, cujus mcinicjiinqujiii t.t!ef,,a i|ua- 
jUruvercbatur. Njm do [t, iSeuiilime I'iijt, 
Jor iUiut omnium vo:iii;np>;tiru-, diviiiccciii- 
jtut ,.MP>fubi:a. tiniqiic admiribtl:. ipuusfv^ ttS M. ANTONir MURETI mm ciro(andi CoUegii confenfione declaratus es) qtiam 
gnifice in omnt (ermone prxdicare folitus eficCy dice>. 
rtiU)(i quam facile prxdaS) uc ab omnibus uno ore laudo* 
fif ,ttni libenter eos, a quibus laudaris i audires. His ille 
arcibusxtaftbibonorum opinium animos voluntiteicnM 
d^vinxerat^ut, (juamquamexejus aetate & temperano-• 
ne<orporiS)proDabi)icerlpedarepocerant > diufeillitfl . 
virtute frnituros •, cupcrcnt tamen omnes (i fieri potuiT- i 
let, partem aliquam vitae fux confcrre acconthbuerei^ 
& annis fuis viram illius prorogare. Sed nihil in humaoil 
febtis firmum nihil Aa bile « nihil diutomum reperiri po» 
teft.Dumcommonefacere nosvultDFQs>terram nofaiii. 
nofi pro domicilii, fed pro diveribrio datam , banc , que 
vha dicitur, non tarn vicam effe , quam iter ad vitamin 
code, non in terra , nobis cfTe fpem defigendam ac collo- 
candam: agitat omnia arbitratu fuo, & >qu.>: iblidi ac 
fiirmisnixa radicibus putantur , ea momento temporil 
vertit. Ctlm vexatatot calamitatibs^ Gallia pauliimtol- 
|«ret ocuIos,& DEI ac Hegis {ui perduellibus parrim frt-- 
disac domitis ,partim capcis ac coinprehcnfis, tanden 
tlflquando (e pou ret mala refpiraturam (perare incipe* 
rett:ccetibi lenta & omnom fallens medicorum induHii- 
am febrisjvires adolefcentesimmortalitatedigni, &nati 
ad relinquendum. omnibns bonis perpetuum deiideriua 
fui, ita pjulatim attrivit ac labefadaviQ> ut ad poftrennim 
inevitabilem ei attolerit exhacvita migranaineces(ita« 
tern. Quod ubi percrebuit,qui turn piangor omnium^^im 
complorationcs^ qua? lamentationes fuerunt ! Alius (ibt 
fcindebat capillum,aliuslacerabar genas ) alius pectus & 
humeros creoris i6^ibus verberabat , alii interire amoret 
tc delicias Gailis , alii cadere columen religionis , alit 
Catholicorum prxfidium dejici,.alii alia, quae diverfit 
diver(a , non divcrfus fuggercbat dolor , mifcrabiliter 
^erebantur. Ipfe unus inrerritus, 8c aquisfimo animo 
•nitttm divinx voluntatis expedans^ cum matrem, uxo- 

rem 
ORATIO XXIV. ii> 

ccteroiqve propinqvoi aaft convocai^' 
dm qui<l<D) Sunmeofig quibu* namitfi 
iJeoconciluri (blent, ODMiia&popofciCs 
uumifubiniifioDeic diviox mai^llitit TC* 
:pit ; «l«(nde vtro comcltaiui, co tunlar 
He moriein, t^vodfratreidiiium , tilmPo'. 
im Callu fUgcmfuturum > n^ricni com-* , 
et, czceroqvi gaudere fe> qvod Ontiqi. 
tbicaruf eflec, cujut fiqsalan & toijaa 
mprobaia vinuic aon dubituei fbcc , n^ 
dear componcreniur.f intero obttftifiai 
:eiiuitre[n,iit regnt gubernacula fttfctjM* 
jdencia B,eguum Ubi cot annos conferVBl^. 

ifuo canlcrvaret , fefe jaoi ruacoinnw» 
giam ill earn , u;<]ue ad fratris reditun> 
rtari cxteroj,ut iplius priiiiutn,demde fra- 
*cifli:t,impenoaai3t)tcr ac tideliccr obtem-' 

itconrervationeCicholica:rcligionii, tx 
Auerc} eanegledjcollibi ac concidereo- 
vilete,incjvic,& mei inemores eile. Ego 
A vocor, quern m aqviorcm ac placibiho- 
icis judtcem experiar , vcflm me omnium 
lus pollulo. HjcUcus, delicienceiam, 8c 
ce,tuum,CHR.lSTE JESU, noraen invo- 
an^islima Virgo apudfilium opemimpio' 
confidim05,evolavix, Af.li q^idem ipfunl 
tulari ei poiiu! qv^m lugere debemus.Rc' 
rrellrc co-ledi, Uborcmqume, monalica- 
cacemutDvit. Qvodinonuuceft, humana 
iqvod ita martausi divinJ^cujUidanilelU 
1 cenamen ceriavit, ciirfom confumma' 
ivit. Aiit )jmcoiouiviieumDeus,aut 
tislime Pacer, & tonus Ecclelia: prccibiiK 
'ODnbit GQtona jultitix ] q^uam promilil «b M. ANTONll MURETl 

ttili^niibus fe.At illam tot Kc^t^mnurrem ,Tati 
■ttiltodem jc eonferviirrcem Regiii , ipfd fita ft 
miferanUimquorininc.qtid lanileiD efi'c animo er 
QuT ex lummii honoribus fummot dolarcs con 
ttrjara K rovii'o^S: induobui iiljii martua, vuie 
peril ejjtoiiC! orcfuo eorum cUudr ocu!os)3 quit 
ci CLipitbat fuo^jCamfipecii o*<icia pricAiiit, qua 
diprTftsrinwluiirct. Qu^iJ ilta formlimarum . 
gttitium Galiii !qux Dbi codcm fiiDcre cum R.e 
efierri vi&efl jqupjiceiadbiic perculJiik aitonit. 
vufnere meruenT, nc illiui itrocitate,ctiain ilb,^ 
finuiffe videbamiir,rccri)dercant. ProDcut opti 
iimeictwrncflmlitcifceri? , benefice ■ ecijrti cdrn 
A:igis, mtrericaritquibiii (am gravibus tulpri H 
turnamiftfeiramiuarnGjiliiprovocn-it? Quae 
dm jimaiinifuiit St e6ampliii!,ciini itlud potent i 
S.mcmorMnnnr.i (lo(c>ictslimi.m Rtf;nuni , pi 
bellortrmciviliumrcheni^cabailenis&rmsvc- 
dirijHtnr.Ht de CI ),hii Jici posiii, quod ftrip^itnie 
]'r>phctam : RcHJLmmcriit.t cnmj.lir loailla : 
(tiiumlocsr,rc-.med,t bruJiu. : ?. rciulimm bru 
medit rtihi^o. Aiqiic ut mi^w inttll'g.uit-JJtiii 
tione Huil,(i*.ifHics iiubi lifiu vid«ti!r,i.n jam jjni.ji 

pnrtiiinuTiturnivi^.Pn.pcraraiHiiNKlCUS II 
aimPHILllM'O Rs;,'i.- CatI,..liLO .ti.bnshbti cr 
nihiii Uc^r<:iW expedite bfiiuini.,' l.iiti-, iTiali 

hionmaiamortfliibiarin cii. Sub i'RANCiSC 
entiljuiatione dcrc^''(i, Ipcs nl>ii:Lla crit , I'nrc, ut 
rum luppliiiii c.nerortim aiidjcia in pcipetiiim 
nicrctur : ante ipfe miirtuu* eft , qujni dc Icinribi 
prcbtiilii liippticium fume rctur. Nunc nupcico ii 
duscrji CAROLUS NONUS, ut omnes inftire 
'^ilorum exiliimM'eni.A.liter Den viliipi e[l,qiii i ORATIO XXV. ijl' 

II.Giiliic & Polonix Ke^i, quern iim multis tamqiitt' 
ribui argtimentii tibi chanslmiam clfe dtdaravrr,' 
felKiiatein,ut rpennus, tdeiv»rc ;maluii. Ncqu*' 

aveiii<]ux Dei {tlKintti certislima raiin efl , tola 
tecotivcnimuTadDeuni ,cum(nie Mli<)uc oHecre-^ 
,iitcompeftstiR!ii>riiani,8( quandoCA ROLUM in 
miUifpcMmui, foumexcepitjHENRici 111. dafiity' 
GREGORIO Xni-raptoresquidcmlupoiinterfid.' 
lauicm, qui abeirirunt, in ovi(e fuum rcduci velit. 
.■¥eniat,Domiiic )tm,cui but omiii!& gloria debe*- 
DIXI. = OK AT JO XXV. \ 

D S. D. GREGORIUM 

II.PONT. MAX. NOMINE HEN- 
Cl III GALLIiE ET POLONIjG, 
^15, habira Romx in Confifton'o publico. 
DOvico Castan-aeo RuspifocaeO) 
rrteordmisRegir,viroilluftr|, ejufdem Rc- 
.isnominc obedfcnriam praftaute, VIII. 
Kalcnd. QHinril. Anno - " 
cblcLXXVI. 

^ R.ATUS (]uidem ac Jucuadu: tibi elTe debetj 
^BEATISSIME PATER, eorum omnium Le- 
^gvorum adveniu! , qui hue i CKriftianisfiinii 
-■ . principibui mittuntur ; turn ut Tibi fummum 
tnif faonorco) graculentur, tiicn muho magit , uc 
bbAoactibi , ucparettjobcdire jnianereinoilicio* 
iiMta&l* 1 &vires, 9c copies I'uas adApolloUoB 
■SeJat 110 M. ANTONll MURETt 

dtltgcncibmfe.Atillamtot Rcj^mmitrem ,toti 
cultodera 3C conrer\-arrttein Regiii ,'ipfariLi I'e 

miferainJiraquoliunc,qtjd.iandeinefle aninio cp d'oJk' in duobus fUiis mdrtua, v perdcsttoTiec oi'tfuo eorum eUulit oculoiia <jtiib 
Ji ctipiebal fitosj tarn f*pe eii pt^cia prailicii, qui 
e-lsprTllanmaiuifrct. Quid ilii» fomiCmarum . 
genciuin Gallia {que (ibi codcni itiaere cum R.e 
efferri vifa eft ,quje jarcct »dliuc perculfi 6c atcoiiit; 
vuhere raccuens, ne illiui i[ro(.iiate,etnm iHa, qt 
HinuilTi; videTiaiiluTiTecrudercanc. ProDciit opiit 
ximeleiiaincAmtikifceri! , benefice ■ etiara ciiin 
migif, inireric0ri,qutbii9 tarn gravibus cutpii ti 
turnam in feiramiuam Gallia provocavit ? Quae 
cim jam a;ini fiuit & e6anin!iiii,ciini Hiud pnrenti< 
*;memorMnollr,i llorcnnslimum Regnum , pe 
bell-rum civiliumllrieiia i^: abilieni<,& fms ^c^ 
dtr'pitnr-uc iIeco],iiiiiiici podii, quod ftriptume 
Pnphctam : P,c!i.1irmii eriic* comaJii lotulta : ; 
dm.ml..coriTf-.,„edt(: bruJiu.; : .\ rdiMuii.n bru 
mcdit ruhi!;o. Atqrii; ur injsiis mfcllig^ru'.id div 
done tiuiijti-.nnicsiiiibi cifc vibvri;r,iii iaiii),!:ii.]u 

p"r;i,;rjn'rit(irnJvls.Pi-np<.raraiH!;NRlCUS 1! 
Ciim PHILll'PO Re.rrJ Catluilito cinbuslibtt co 
nibu5fiCi.TL',lic OLpcdini! bcilititrit, liu[innuli i 
ri< (cmrn.i clidcrct. In ipfocjus rci i."iijrun mil 
iHfininitamoTtL-rublatit^eft. Sub FRANCISC 
ei>n(piiationedetcfta,fpcsobje^'ia erai , (ore, ut 
riiTii lupplicm c.irieroMim aiidacia in pcrpcrmim 

^rchoiiii'^ fuppJicium fumcretur.Nunc nupev eo re 
du^terit CAROLUS NONUS, ut oinnes jnflsre 
-wahtutu exiltimaienc. Alitor Deo vilupi etljqiiiH 
ORATIO XXV. lih* & Polonix Kcsi,quemTimniu)iis tamaac 
I aTgumentii libi eWislimum ctie decijrivir, 
mteuitiic fperarau; , Tcreivarc imaluit. Nequt 
^}l, hociti eventurum.ticiirinefnoii viriiino'' 
riii^ui; Dei pUcindi cerrijtinta rarici cA , tott' 
invcftimuTadDcum ,cuini)ue atlidui^ ohlecrft'' 
onipelViitniMtuim,Sc (^uandnCAROLUM in 
if^ramus, raura»cepic,Hi:NKici 111. dudu,' 
EGORIO Xni.MptorefquJdcmiuposintcrfid 
emiquT abevranint, in ovilcfuurarcduciveiit. 
ut, Domnic Jtiu, cm Uih oniuU Or gloru iAt' 
tuiem xternitatcm. DIXI. 

ORATIO xxy. ] 

S. D. GREGORIUM 

PONT. MAX. NOMINE HEN- 

III GALLIA ET POLONIjG, 

. habira Romx in Confiftorio publico. 

vico Castan-aeo Ruspipocaeo* 

ordinis Regit, viroilluftrj, eiufdem Rc- 

ominc obcdicnriam ptxftaate, VIII. 

Kalend. QHinril. Anno - " 

cblcLXXVL 

B,ATUS quidem ic Jutundus tibi cfTe debetj 
i£ATISSIMB PATER, eorum ommumLe- 
jttorum adventux , qui hue i ChriltianiilTinii 
Pnncipibus mittuncur ; cum ut tibi fummuni 
: bonorero gratulencur, tum multo magii , uc 
nactibi , ucpareft^obcdire , mancte in oilicio^ 
imiit t BcvirflK, & copiat [mis a4Apoltohc« an M. ANTONII MURETf 

Sedii<iefenlioneinrcinper promptas acparttas Stti 
IbreproAieaiur. Nam & axiiUipla divinitus tifaii 
ti digniiiteimajarcm a tc ctpi |ucundi»cis frudum 
ceffc eft , cilm ei cjctetos quotjue la^tari perfpicis ; a 
iibi, [jui comiBuiiU Chriliianorum omnium paier c; 
laicxr? veriHs ac falidius gaujium objicipoteft , ^ 
cum iiho! liignicatit tuxftadiorosgiUvlotiiati tux i 
tas, prj:cep(i5at:monJtis[ui;obicmpcrancli cupido 
tjeai.Sedtamenomnibut recaliieaGillDrum Rcgu 
Pont. Max. afperrimia ac dit^cdlimis teoDpsribut 
tDeritafueruntjUCinuIcis nominibu^ «orDiii& {tfei 
ati^ve obfc^viainprzcipua q^adam charkice cample* 
^itm, & Icgaii fqvisliiniianiniis audicndiitk di^a^fi 
^uc omnia) (ingulai'i tjuad^ra plternx voluiitatii 
noptiniampariem^ccipiendavi^caiitur.C 
mpli5l7mo [lot.ii'ifirnoquccoiirefru 
ntur , toties in omnium animij 
& oflicLorumjijvrilliloiigc pim 
1 inlianc fandamSedeuicimtuJ«i 
lb eiviciilimexiinios, pro fuiir 
etulcrunc. Si qvis autcm Rex urn 
viriucis ic rerum pelkrnm magni 
■ ' nalhcicnduseiret, ei penlioMr 
tie$enimii 
gCE Callix longcqve mavi 
k honorum, qvi 
«xiroia piecate r 
fuit,qui pre 
nem cxqvi B nuncinipfoadolel'ccntu: floic HENRICUS T 
TIUS Gallia: & Poionja: Roe pribuit , nihilu; . 
tim honorificc dici poslit, qviii id j;im pridcm^t 
ifpeftatafuperirit.Qvo it tibc . ipl.uiinomn,| 
accepturumcili 
obedient lam.qi 
dansfim-Jin&c 
vicumCaftanxi 
pii.Oratorfi n ildcr ii laudc 

C fuum,tib- B F, AT ISS J ME TBR,& Si-di ApoltoIitipr.i:fiac. Cuju'i . 

tncD i fummn Ettlclia: Paftorc &r Gvibcrnarorcaud 

ltojicjU!deber,qvaincju;,qui<;uinhj.rcdic«i'io ^arc 
tT ^enttfto «xv. «lMCt|unuai obtbuut mfMrtofna veft^gn^ 
i«^^«ie^ui4Hw.*giiubv« ipJemlorif wnpit , tun 

fValMMntaiuf utari^piifr.cAt,ita Tz^ » itifem- 
■ryin wKptct44v«nv iidhi ;£iRleG« <liiniavM,nt to- 
Wllrfbv«Mfil(Qriib'cril'j nBeritttcm viRute domiw-' 
iMffiMHii»«tMAaiiMfrfg«H. Q^m (xpj. m^Shk 
wjjfmtlkt iwiiiBl «aaia faro p*ir«k bcieate , c« hoAi^ 

itMndifaaciUB munliiii mTiiTita cKidemn^ f <^fa 
ilMMHiMif abaii pcfinr , Ita Birabiliter tttvtxmitlk^ 
It Dttii jple fiia nunu iSni in cum direAoj deptUtrc Cc 
dkaEtornittitJi vim.nomidi adiinvre viderecurf At 
UsUu^t&glorixcupidtit iViizic fingvinif prDdiguit 
3ci iDCmor, immeinor fiir,in vifloria falucoMf'in viriutc 
rif&oriuia, in Titi ob talem caulamin omnedifcriineR 
;xponcnda,Tinutempo(itam judicabac. Itaquccumge* 
leroGtGmi adolelcentit non jani jiralia , fed vtfiorii » aC 
riuniplii niunerarBntuT} janh^ue coiuid terraruni orbein. 
«ID inuJitatx nmijtie inauditx vinutis fania peragraf- 
~et ; f6rusli^a^c beUicodsfima Polonorum gcni eum-libi 
fLojeincoDcordibiufafFraviis adapcavti. C^o >Uc nun' 
^oabHradtij ab tngentibus , ac pcnc id eiicutn pcrdnfiit 
iberaadxac pnrgaodx GaUix cccpcis . in regnum virtu* 
iAvnltro delarum proficircen!,qaicun>]ue itcrfecit* 
ianie% 6c Prindpei & populoi fui amorc & admirano- 
wcomplevit. Vixdnmnovi Si a i'e eipcciti R.cgis fua> 
ir»at«mFolonTa^lbverai,ctlm fecuta CAROLI NO* 
H-t Kegli acerba , & pcrpecuii Itcrymji profeqiienda 
mori, retin CaHix coroponi aiftis, majoribui dcou^ 
proccllitinvoIvens,tatius Regni ftatum in iiltiniiini di- 
(criincn adihisir. C^lemer igitur e Polonia pcriclitan* 
tiatc.Xegtm fffum implorantii Wtriz voce- revoca* 
ni> cdn-«MMe* lllai JwtaHpnfs , qux SaUix Kcgnutt plena fipinifnMij|i4ftiierliiD ^ plena hofiim 
norum $c dowgflibofnin | ttdem ttmen^qut fe 
rat animi pnrftnria ae iBtgnKudine , tvo ttiam, 
5 1 M E P A T I R & confilio Bc auxUio fretuf > bcl 
tilt ac redintegravit:diuque virif equisque^uc d> 
uvit efEcere , iit vi & armis perdonita contua 
cagnijpeftciHMConini fuperkia, pax & ^pnts tt 
qoaim (eflirtoccaiamitaribut Gallic redckre« 
5ed lit animadvenit , nihil eantione , quai 
cenuerttproficitacpotiiis Regno & Reiigioni v 
ter offici»qQie ]tm multis in pallia locis Iabarcer4 
risqaeetiampenituflcznkret: interea ori aci 
gros ; oppida diripiyomnia itinera latronum ac | 
rum cohoitibat oDfi<leri >regni vires quotidian 
but acfiragibusenerrariy opes tmioenuf fiimpt 
hauriri f iRnainenbikin Tim teterrimonaiB hi 
in urrequeezercitn'qnotidie perpetrari, «xtrea 
itm ac peraid^m ionaiiiere » nil! iBature fnbve 
aliudfibicofifiliuiBiieGe&rio capitndvni judicav 
pciniut ac mirisfiiDiif Printeptyqui (anare vcUet 6 
perderC) idem fecit* onod fini<?M»r*» .«%. j:-: ^- » ORATIO XXV. Mj 

d . CuoKjuc < wii net , ilium i^(am rcrvn 
;potentOTti Ucum -mulri tolcriTc . qujrnoa 
(fuocjoe in until aiignlliii iiiulii,! ijfiiliut t- 
hniiti«Junt;;i>lBncal.fh(nrec 1 iiiierea tinicn 
acffefiafait , lum aliijuid nnvlittg rvrnitct, 
, H^EATISSIMF. PATER, trctuicifpt, 
» prtmURi'i ilcniiic ctoftintbui luortalibui m, 
■n«wlenvi(,i«ielia))lH)uaii<]o fata confidii. 
one Conhcmntnt , cjua; Icrro nnnquam coii> 
^A^ijuoifeveriMtkHigcrc tumpotuiru* 
lAcxit. Eijui atlvcrfuT fienun cantimiicci 
iofchabenaireraitieate tonlifinM. Miilcii» 
& roilotlonunnonpoUtinr , inJulgeniia Ac 
Tcfcunt. Pugnabicur advarlks eai, <)ai in«- 
piecibui astiduii, & [vivautn &. puMite id 
Riorum f>' cruiliioruLiiconcioiiiraruffl vox, 
rVfMimentiim Dcj ad infeiendjiiti in'anji9q>% 
le[n,quxin pleriiigiic Gallic partibu; armil 
micuersc, litcrc jiraioto rrenfiaudietur. 
■ 8c pcAil'era dogmata raiionicus & argu- 
iicaivac rcdarguerC) vera *< fiiutarit contir- 
lAituere. CailoJici Religionis ufut & e«[- 
'Atiltit ex locis indignisrime futilafl 3f cxptiW 
inictnracfcnovabitur. DabiiuTa oottiif o- 
sacisoruiiiruaruiB txempload boaat par- 
iBcadlanitalcnperducanieoi, quoi armoru 
.«M^ufi)Meaiiliac efiVravit. .'&exii|ife una. 
lAtrti ac itrcnuo CatholKK Hdigionit flihlu*' 
idpe«c«iKorclit>utacicanibciarft4nimi( <nis«. 
■C^caderroreiexaniiuiiruoniaicvellea- 
la^uaaffearbhrabuntur. Cathacma KefiiA 
n^iitientta St coolilio prxdiia oiulier > & li- 
tuM Hkracoafoeiitm macribufmodua) jcuiiu 
*efn>4iit((ujui]tfacipu«opefa Athboribut 
rt>:. . <i* . . '» ., Wft; ^b M. A N T o mi M^UH E n 

W^BWi^ l^l^^BaL'c^KHBaiWaB^— •■•^^MBK^MB^MWi^M «^MaMrwa-aaM_^1bilHlto 

chligentibusfe.Atiilamtot Reg^m matrem ,torie 
ctillodem ac confervatrkem Regni > ^ipfa ilia feit 
raiferandam quo hunc , qtab tandem dfe animo crei 
Quxex funiiTiis honanbus (ummos dolorcs con(< 
ttr jam 8c in viro^^' in duobus filiis monut, vitx fi 
fSerfies^cotiCsorCfuo eorum clauGt ocuios>a quibu 
&i cupicbat fwosj tarn fxpe eis oi^cia prScAicit, qux 1 
dsprzltarimaiuKTet. Quid ilia jForti^dmarum dc 
gentium Gallia ^ux libi eadcm funere cum Reg 
eiferri vifa cR ,qute jarct adliuc perculfa & attonita 
wlnere mertiens, ne tllius atrocicate^ctiam ilia, qua 
ftnuiflc videbaniurjrecrudefcant. ProDcus optim 
xime!etiamcdmtilci(ceris , bcnciice ^ eciam ciim \ 
ehtigis, mifericcrsjquibws tam gravibus culpij tan 
turnam if. feiram ruam Gallia provoc.ivit ? Quatu 
cim^amannifunt & e6ampIiuS)Cuii) iilud pocencisf 
^ mcmoria noftra florentisirmlim Regnum , per 
bellorum civiliumfcneita & abalieni5,&fuis vexa 
diripitur.ut deco jamdici poslic, quodfcriptumefl 
Pr<^phctam : RcfidimmeructB comcdit loculU : & 
duumlocoriaccomedic bruchu^ : ^ rciiduum brucj 
mcdit rubif*o. Atque ut magis intcliigatitr^id divi 
ttone HcrijCf.joticsinibi cflTe vidccur,ut jam jjmv.]uc 
pon-.tnrur accranquillcntur omnia, in rpfo , ut- ita c 
pnrtu'.rjngirornivis.PropcraratHENRICUS U.j 
cum PHTLIPPO Regc Cathoiico ouibujlibctcon 
Aibu^(accrc,-\ic expcdims belli cu'ri^, liujusmali n. 
n^fcminaelidercr. In ipfocjusrci conatuacmojii 
hiopinataraortcrublatus eA. Sub FRANCISCl 
tonfpiratione dcteifla, fpcs objetfta crat , fore, ut p 
mm fuppliciu c.vterorum audacia in perpenium 
Oieretur : ante ipfe mortuus e(l , quam de Ibntibus 
^rehcnlis fuppliciura fumcrcrur.Nunc nuper eo rer 
^uYcrat CAROLUS NONUS, ut omnes inftare 
'telorum exiUimarent. Aliter Deo vifum efi^qui H] #n dt» M. ANTONII MURETt 

Stdxs defenfionem Temper prompus acpantas & efl 

fore pro^teacur. Ntm & ox ilia ipfa divinitus tibi < 

tadignitate^raajoremate capi jucundittcis frudam 

celTc eft , cilm ea cxteros quoque Ixtari peripicis ; m 

tibi, (]ui comnaunis Chriftianorixm omnium Pater es 

iaiezreverius ac folidius gaudium objicipotefi , <j 

ci^m filios dignitatis tiix ftudiofos^aa^oritati tux c 

tos, ptxcepcisac monitis tuis obtempetandi cnpidoi 

deas. Sed tamen omnibus ftcolis ea Gallorum Regu 

l^ont. Max. afperrimis ac difHcillimis tecBporibus 

Aerita fuerunt,ut multis nominibus torum& ftli< 

€t(}ve obft^vxam prxcipua <]^adam charicate complex 

dum, & legati zqvis(imisa^irois audicndi)& dida^f: 

^que omnia , (ingulari qiiad«^m plternx voluntatis 

pen(ione,in optimam partemNaccipicnda vicJeantur.C 

ties enim in hoc amplisHmo no^iiis(imoque<:ouf(^flu 

Iges Gidlix nominantur , toties iu omnium animts 

■loria rcnovatur, & officiorumjqvxilliiongc plu) 

longeqve maxima ittliaiic fandamSedcmcontuki 

te honorum> qvo5 ab ea vidsfimeximios > pro fua h 

eximit pietate retulexunt. Si qvis autem Rex un< 

fuit,qui propter virtutis ac rernm geftarum magoi 

nem exqviutisfimis honoribasaiKiciendase{ret> ei 

jam nuncinipfoadoleiccntii! floreHENRICUS 1 

TIUS Gallis & l^olonix Kcx prxbnit , nihil ut 

tarn honorificc dici pos(it, qvin id jam pridem^ 

ipGus in omni ccncrc Ipedata fuperarit.Qvo te Hbc 

accepturum e(ie confidimus earn iidem9 vcneratio 

obedientiafD^quam talis tantusque Kex hodicrno di 

clarisfimum &' omni laudc cumulatt^fimum virum 1 

vicum Caftanxam Rufpipozxam, Equitem ordini 

oii^Oratorem adtc raum,tibi BEATISSIME 

TERi& Sedi Apoftolicxprxftat. Cujus enim Reg 

Hien i fummo Ecclclix Paitorc Sc GuberQatore^aud 

Watius debet^qvdm e^us^qui cum kji.redit«rio ^ore •©RATIO XXV. ^krilhanos ftegci Locum tnajorum fuorum 
jm, obtincM, itjpcr corum vuli^lagrafli- 
uioalieis omnibut Ipleitiions acccpit , tin-' 
unujtaolc ilfiracuniverlis { Qui, cum ad- 
ii[ulu)jcpropcpuereirer,it3fcpe,uirom- 
ler jijvcrfu; Jioltes Ecdeli* ilitnicavitiut eo- 
nlilio eiulerit , te merit it cm vinute domuc- 
tnici>nllanti*(regKit. Quam fxpe ooliU 
:tineot omnia t'trro pcrvia I'acieiitc , enlicfU- 
tintViEiinqueprEmjiurf vinutif admira- 
riun maiiibus icU trrira cckiderunt f Quiia 
Kabciipefitui i iiamirabtlitcrrsrvatui.eti* 
l~tia[n4nu iftu^irtcum dircao; deptUarc & 
.ontis vim nocendi adinifre videreturf At 
glon.caipidus ,vitj;ac lin^vinii proJigtij, 

in vita ob taletn cauraniiuomnedifcTiiiies 
rinutei(ipo(!tam judicatut. Itaquecumge* , 
idolelcentii non jam prslia , fed vidoria « aC 
fflerarentUTijamijueEotuci terrarum orben 
:x tamqtie inauditj; vlftucii fama peragnl^ 
naacbellifolisiTmiPolonorumgenieum-lTti 
;ordihusrnfrragtisadopcavit. Quo lUe nttn* 
II ah ingCLitibus , ac penc ad exitiftii pcrdndit 
pur^andx Ga]Jiz orptis , in regnum virtu* 
delatum prDticiicen^iqujcunr^ue itcrtecic* 
'indpei & populot fiti a[rorc& adniiratio> 
t. Vixdnmnovi & a leexpetiti Regia fui- 
onTagufUverat,cilm ftcuta CAROLI NO- 
icerba , & perpetuis lacrymis prolemtitdt 
n Gallia componi cccptas, imjoribuiSeauft 
'olveni,cotiu! Regni flatum in iikinium di> 
ujjr. Cderiterigiture Polonia peticlitin* 
m f^um implorantis Patni voce revoca- 
ilik A lUai dideaiionet , qux Sallia; Rcgnum 
Q, prop« 118 M. ANTONH MURETF 

primiefiAntu, JOANNIS hpXlI Cantijl.t Co 
filU. qua: UdUUoiloIiomu; i^ Ungitii Rcgi lu d 
moniumcoiloi;ira,tili-»incxei>libi tMgiioiuincmfi*! 
uxoi^iin poilca imperaioiu FE,B.DINANDI , m> 
Imgieucons Maximu.i ami >, .iviua u^c qui nun 
IicKcr impcr^t RUDOtHHi. Sruiiidajttco iioi 
boCiitharinam , Giliontscjumti tiii4in,.tU|tHK<a 
v»rr:i-,qui! idregiiU'u.iRii^ioilMlANCL^CU V 
&atrifijQfuc«fler»t, dwilcad.JOANNEW AU 
TUM. deiulii : quo ex raairiinotiio nacw vfl itu 
.Kexiiv^s-AJcnrict » atgunhotJmquc iiicm.rtpgimn. 
At»ria.jute,pi)Mnetur.Stil^: iliius inviCUpaJionH 
cii Nrmorcn'ii, qui diiQi vhit , troiir lioliium ( 
nominis lujr , qai luiiuion tti iir>rciti. luilt.ki ii 
ilsjicere,guii^U3i"unf(ucinc6cl£l)ac, viLtoriJjniu nu 
gertare vidtbjtur.quifeuipcK vmceru jfiiitiui^poU 
»J RAVF-NNAM, dum^co LUHOVICO XII., 
eu[o liia fortisdmc dimicac , Ftraia mariens vici; 
iritur GafIq]||sJ~rirorem Germanimnomiue, ^eti 
ai CDfiellj? R.cp! maujiatiiium ic^miQe .noiisl 
•il.Ncquc hoc loco retiten4»i--0 Warnnnufosi»,C 
ii(sQiraj'ti(ilia,([urFR.ANCrsCODU<Jt JUicaani 
ptijAnMiue^oliir^pii Ciri)li O.ttjvi pciniuia, J 
tiiam Ludov'ici Duodecjni uxorciiiiU-qua iiat2.cll 
diaoxor Fnncifti firimi,,m«er Heniim ^ecimdi 
CJMF, quihndicrcgiut ,. ft-'ucrpcramui jtt^fiiiiitti 
titlimeai:<elic;idiiiie cegnabit H^niici. Sad iic lixi 
Ant afTofteiidendam r-unmain nobdirarcm. gontis [ 
auttrofi video , quid fa; i< tPc pojfit. En hie lanu 
gtnte natu! fill PAULUS tOXIUS ainioCliriOi 1 
XXVlil. patre Joanne CirmaniiComitc,njatreW 
letia Cjup cilia , nobili^limu^quidcuiutraqiir (\irpt 
ingeniam virtuii; fija cumulumad vnei cm fiiorun 
TitmaHdiruru^, Naius lurem cH c»notiorii mo 
tultm jiVd totim corporis pulcljrnudiDe, ut e Hip; U'ATISSIME PATER, frecuseifpa/ 
BifefltBfmiksdeiiidr'exoiiiniiHis mortalibai in 
httMWMtecavit^Aelmsaliqaande fore oonfidit. 
ftfione'Coniicmnttic , qux ferro nunquam con- 
!nt ,, (cpc'^oos (e Veritas f-rangcrc non potuerat, 
ia inflexit.. Equi adverfus trenufD contumacer 
nfeiVarchabenasremitcente conliiiiint. Mulci^ 
ore & male domari non pofl'unt , in Juigentia 8c 
^•fnitefcunc. P-ugnabitur adveriks eos, qai a no* 
ient prccibus asliduis > & pxivatim & publice a4 
iifis. Viorum & erudiroruiu concionacocum vox* 
urn ttttrvmentwin Dei ad inferendAiA 'in'aninu$ 
m£dein, quxin pleriscjue GaUix partjbus armis 
a concicuerat ) libere jamtoco re^iio^audietur. 
impia & peAiFera dogmata rationibus & argu- 
xioititareac redarguere, vera ac iaiuraria confir- 
conftituere. Caciiolicr Religionis Aitus & exer* 
qax mitttis ex locis indignisiime fulilata & expvU 
rcftituetaracrenovabitur. Dabituta noftris o* 
t vicjcac morum fuoruoi cxemplo ad bonas par* 
iant,& ad fanitatem perducant eos, quos armoru 
isacmagisAiiqiteadhiic cfleravit. Rex*ipfeun& 
tre,fofti acitrenuo Catbolic;x Religionis (ludicv <rkr AiK<i •^•*^«M* rf*#»«\./<rkr/4«K<ic> ay* /*/^nl«^/*iir.t» im mi«> «>nfirA iif M. ANTON H MURtHTI coiiflata ^ conciliita eil, omn^ ingeniiun,quo plurimua 
v^ct>omncinquc auctoritaceip fuam conferee adfiliosiar 
fratcrna concordia perpctu^^cominendos y & ad popiiloi 
ejusdero Fttligionis communionc deviaciendoc. Rexqui- 
deinipfc^quod maiimi inomcnti eft». nontam ooininCt. 
quam re {^animo. Si tora vivendi rationc Cliriilianisfi- 
/nusyvitain Hbi pockis eripi pacictur « quam iidem« nequfr 
upqiMinjicgeuerabit a majorum fuorum nota tefiar«qM 
V2T(utQt& quam tibiv Di-atissimf. PATMt> acSedi' 
App6oiic4:»vcrc atqiie ex animo obedienm prvflatsC^- 
fft<;onAan(;isCmc prxiliturumufque ad excremuia fpa^ 
ti^ poUicc^ur. DIXL 

. .■. . • ' ■ ■ ■ 

* O RATIO XXFT. i '' 

. . I. . . ■-■' 

lofunere PauIiFoxii Archicpi^ 

i^j>i Toloil'^ni) Regis Galliarum ,..., 

Oratoris. .{.i 

AD G.REGORIUM XIII. PONT. MAX. FT 
AD JSEDEH APOSTOLICAM; HABrTA." 
.RoniXiifi^arde fanAi Ludovici lY. 

Kal^JuniicbL) LXXXIV. 

■ ....■ ...-,■. .. ^ 

SLutiopilbiacpotentisLv^ erudirionif ac fapiemiai 
haredei 'amagnis acipritfolaris viriv inilitui poflcnty ■ 
is domum P a u l O' i<' «o x t o idoneus laudator, repi 
perirot«r, queincQiiq^ ipfeiibi earum victutumfiic- 
cc^«¥reHi afic ydlnUl'cc'.'Nam ncc in quo amptior do. isbs^- 
rior oiBnUimlau«':findaritni artium le^es'eHioruericly 'nec- 
inquovis^K-'tinpia diccncii major qoamiuca cxftircpiTf- 
cz omninicoioria noil-ra[4el»^i quilquipoteft^^t^uo mihi 
uia<f«i 4C diiJUciiuu onus i^npoiitum elia video ^ in hocor- 

natisll- kafc^jmafc lUribt-taumAm nisonfl.^EIWM^ 

fBllAteW- ■■***» tt^ohfiBmoiTito, Ail 
lisrtuwf nKit^RltnipiiRiptffiv nonof loMi 
HtaiHiByvsMthi j^Mt'ffnr'lifter fe -dHlffa^ 


B a^fitionim lifu ha perftth acpftrpoliit , lit btiiS 
Mepryiripeminttr ^nriscoiifblio! fociini obtinU- 
cam eor^Aidem qui in libris coiifenuerant , Jl-qufa 
wninoni dedrdSruit , ofu 8f cTercitatJone reruib 
iium, caiaurem aui fc magii aitiffum inrenfVra ii- 
Vtat t cnidiiiohi! copia fr'n^gnitudinc , aut poti- 
SpeneichJiWdrei eft,extinAa jam invidia Jtrofiteri 
ttatittttos^ebiniquclauderuperarec. Pruna ind^ > 
tfiriScoti>'m(iftitfut>id(einptt(,ciuo Maria Regln^ 
BjiBOrtuof R>*'cisCo it. Viril Tuo in regnuni fuii 
tint. Ubitoxitisesfundimehtajecit Scttiendirc' 
OjflftrvahJjeftReionis.iriijuifeu! fi poftea pari fife 
MaieiiliiHitim^et, fortaifishodieneqiie t.pe^ 
mftbiliftr '(i]'pt(va tineretiir , ncijuejlati'is retigio^ 
bofarct. IIlJnccunvre<!uiri!t,.Aniio M. CXxK 
tut in An^liamminus eft, ubi tjiiairiehnium ti||e^ 
itintaperTpicjcitate acfblertialn muncrefiipvi'i- 
eft,litmigiiis inierM in GaBTa motibu^ exciratJi;^ 
/ingIia:R,eginaflrucr(;, nihil inoliri , nihil^imefti- 
lotuedt, idtouiiuj eortim,qi.'iaDco &: 3 Rjg* 
QJ ' «KV «>S M. ANTOKn MORETf 

primsLcil Anna , JO ANN IS FOX II C^ndaU Coc 
alia 9 quae Ladislao Boheinix U Ungaciz Rcgi id m 
monium coilo(;ata, iiliam ex ei> (ibi ^ugiiomincm fuli 
uxofempoftea imptratoris FER.D1NANDI> mai 
IaiperatorirMAXiMtLi-ANi,i,avjain. eiiis qui nunc 
liciter iraper^t ILUDOLPHL Secundojpco iion 
bo Catharinam , Gaflonis qpinti tiliam y Keginam 
varrc s^uas id regauiu , iaq^od FRANCISCO V\ 
fracri fuQ fut^rcflerat , dotalcad. JO ANN£H ALB 
TUM dctttlic : quo ex raatrimonio- aatiu eA Hem 
.llex,avur.Hcnrici >. a quii lu)dicque idem, r^num h 
Attriajucc.Qbrtnetur.ScdiX lUius invi^i.Gaitonis 
cis Nemo^FcnfiSy qui dum. vjiKic > terror hoUiuxn G 
nominis fuft >'. qui fuimiais. in morcnu lioliiLcs tu 
^jsjicerejou; quacunquc inccdebar> v idoriain in mai 
gtftare videbacuriquiieinpCKvincere afl'uetus>.polli 
td RAVRNNAM, duro,j>ro LUDO.VICO Xlha 
culo (Ito fortislitne dimiar > rrianx moriens vicir , 
icitur Gailq{]is.fbrorem Germanamnomiue, fer.di 
ii Caficdz: Regis matuinpniiMTi cciiuifl'e >notis(t 
cA.Neque Hocloco recicendacO Mars^anca Foxia>G 
nisQuarti filia,qux FRANCISCO DUCl JaricannLi 
ptayAanam^xeoiiirqepit Caroli Odavi pdrpuni» dc 
etiam Ludovict Ouodecuim'Uxort'mxex.cjua Liara.cft( 
«iiauxof Franpfci priiQi>,maxer Henridi.l^ecuiidi > 
tjVis, qui hodie. rcgnax »■ &; uc fpc ramus ac cupiiiuits . 
tisfimeac felicivfinje cegoabii Hcnrici. Sed lU h»cc 
iiint al^oftenidendam fumnum nobUicarcm. gentis Vi 
am non tjdeo , quid ilatis elTe posfit, £x hac. tain il 
gente njitHs eft PAULUS EOXIUS annoChriai ^ 
XXVnt. patre Joanne Carmanii Comite«iDacre M^ 
lena Cappei^ia * nobili^Ginuf quijcm ucraque {li«pe 
ingentem vircut^ (ua cumulumad vtterc/n fuorura 
mm addiruru5. Natus autem eft eib non oris mot 
VuJtus^fed totius CDrporis pulclidtudioey ut e? • Hi ■ ■:■• 

i. - *r '- ORATIO XXVI. ns, 

I il^duimag4>i}u\-iiaiii in^enitx virtutis aiijue honella- 
liiCfniciKt.. Vidi cijutaem iJIum & adolefccni idole- 
lcnntluai,& vir virum, & fcncx fcnem: meieniciquan) 
ilW biennio fcrc gnndiorent ztii j nequc qucnquam 
unquim.videtcmemmi, iuqucm viriuj conveou'et Jii> 
quod Grxadc Akitiivleprjediciiit , m omnibui xtatit 
pinit>u« xqite gutim ac jucundiui iplTus formam fuif- 
it. Ingetimmadomnet hone!>4« diuipliiui dgcUc, Sc 
ti «af percipiendu iu la^unii uc que dilnbat , dud tun 
KCipete i oiiniAris , quam ipfe ex. fe parerc , & eorum 
Kauniici quodainniodo acrccordari , cxilU.Vecerc P!a.' 
tonti fcntentia videretur. Mores ttiim turn in iili «- 
«ati» icnetirsregrivei,iei-eri,compo{iti »& humanititii 
tameaic&cilitatisconiiiniente teropcnti I uc coi qui- 
buicumunaent, & incredibiliauadam jutuiiditawcon- 
conciliareiiibi, 8(exemplo ruo,al>oa>ni improbitace rc' 
vocarci. Deniquc utin heibercenttlegeiuaiviriUitate 
aerMpropcrpeiCuiurx mttfn apparet, lie nemo tunc 
•nijquinoncuma puero,quili!pol\ei ruititaroen facile 
augurareiurfare: jufium iniegKim ,contineaterni ab- 
fliD«Bf«in,aiUDteni pacic ac coacor4ic , veracem , aper- 
tMtD>fimfiKcein( id omoiuni poiiut ^cn»> quamad Cat. 
QMntvrocon. Luenriun {India ita pucrutuc aditnavii, 
kua«:ta ait ppftca. conftanier perftitit , ui id unum i 
puftiicis negoiitr divcfficnluo pcrpetuu babutht, ut 

E' IqHidabwciKbbwwotu-tfemper in Litem cmnecon- 
pferic , Gnci* ieitur & Latinis literii Lutetix diJi- 
gtBKi; victiltiUvibidoBtque im Pkilofophix Audio ina- 
gnafMfUura excrcicacuit Tolofim C« ad pefcipiendam. 
lurnprudentiam contulii , quo in Audio tantot brevi 
teqipor»pr(^re2its fccii ,ut adhac adolefcent publice 
dc tureqnsjure, magna cum ocanium admiratione re-. 
IpondcntifoiquefionoresconfecuiiK , qui amplitlimii 
<iOT4e&o- Aadiorum curricuio decerni faknt , incicdibili^ 
bontinijcoacurrftiu) civile docueric : cumadeuin aivCi- 
Q__4 tata ^qf H, AMXOMiByfBfUEJP i««M| fr^S ttg» ^nadaia Jiccttdi^ Prolate »^ «bftu^ 
QOafuiisac perfurbaiuv=oc<iiiiatim«C4li^|Mit4 
•nucleate Uillerentem, er^Aii9.<)iu «Ktt'<iiiagM<iiiib< 
4ocupnini, difcfniiicaiifi qttotidieo»|ivmcittti.<; 
«1« iftaahm r^giam vcisQ'^^ > kafittim HfiHfciCO: 
Itegi j^^cri ac perfpicaci iageaionun cxiAimaton ^r^ "^ 
veriCtpriaci^biMviriscanis anqot accafjCtit Aikii 
qttiiii^iii|taiiBiQustmi cartor.raret,quaiiiiliiiiffl 
Iftfe 9«er6 6c<>fiicmobabatdiIigentu€B6r9-iieqiMr 
diemabire- Mtiebatuj^, qno- non #c . reg(»in & ~ 
ItrTadpea fiuutaree » ^e^psmmCaittBan^mtanfti 
•oe«eu6ojmi eracdadocr^dacrMliictret s de^r 
ijuod pltffiqve amftfcs:ftiiiiei^iacia0cy rdb|)uuin ' 
diose ficinutiliter aUiABciin: 9 IiNinrtp«mi( dd 

ftiidiisy Phtonit pracipne « 8c Ariftot^s<di Xeiio^ . „ 

•eiPlacarcht , & c^ter{»r«in «)tt^t«i ndca ¥brm vMNiMtl 
oif ndatt vicain ».. 8c ad laWonetogubeirnahite^affiffiM^ 
percinentea, itk fitadioie perroliicabat i uc tbi in' ' 
tcXangninetB' fiifi eonverterec, o&inia4-, eorum pnsfimm" 
InimnieratoIiabBracr^tuibur'inoNadiiianeai lo^pMMI; 
tern , ; fed ad danda;:<a^iijiy» In reburvaaxumMMl^ 
^iatembeltire u^erecv /'Hmoiw^qttoqoc mtixM^ftff 
wacftudMdcAfs.flianiitiliuam pi^e»fcwHuB»iViaii' 
|if qiMiH exempltf i&otoibuf cortBribaiK. IttqimMtf^ 
ncrain.tutoi pr^nao >ltiM t^terett^ witofaovaaiyt#||^ 
domtfticam , «>iii- eztdiMlil in ]^m%tNiraf«is' i^te^ 
OWKfue de re dte«re jngni0(i$ efet^'dpti ttfs^Bc atielNBHtff ^ 
diinnff Meitiplii ad tonfirmaodiHn'-fd t{n6A' 
MtMytfamnoh abuiidailK. X2s>4<id teoippfttib . 
^d de t«mjite fitti, ooii^e popularuiiiinftiti 
gtni(ir ,au>HlMif^ (iBdM*Dttf ^ quid de qtaAlAdanf fNtfV^ . . 
urn inter Te aut natukili conftnGbne » ant odio VMW^ "*. 
ili^i^iot<K)«ar{qtuhtfnjHeoiiuimm cer^A tatitlttflfif , 
thsamliahuityutid'imutirtota vita t^ik Tideretdh'talP 
fl««ibi)f afcibusift&raaKS) cnm jam ad<ftettBda^t%liA 
"nrajdiij,' ":'»'"mnft;,„, /'"■"•"'IftB 

» ""Hit 'r "*"■« P,Z',i"TW afi M. i^NTONH MURETI ^•m S sebclkverant adjavandos>qiiod noo ipfe detexerit ac 

t^cerit, Kegique ituiicaveritaeKlue.viaaLac. ratioi 

oflenderit, qua pecnicioia Jczabelc concilia mature p 

Tenint'& occuparcx. E.O.X 1 1 praecipue conliUo 

•ukisque monitit, ioita efi 4 Re^e ratio extocqueodi 

Anglorura manibus ceUberrimi ac muauufiuu poi 

Graciaruinvquoilli fibi hzreticorumopcrar.tradico G 

liiix^-abeapaneobicflkin tenebaat. EOXII confilio 

pCXtom eftiquomodoiKex ea padione quam HE N 1 

CUS I LfeceratydcrelUtuendo AngUs imn cerium ti 

us Calido folveretury ucq^pULdes ea nomine datiydi 

'9 Qju« pecuni« , qua IL«x depaiciendi facultatem dc 

XUjredimerentur.lAudvero commemoratione digni 

omn^quod quamdiu in Ailklia fuic ,. nullum unquam 

iem jiKcrmitic.,. quio» quamlibtt firemente Reginaiac 

Iftndum Mifide lacriipciumdoniifiixcelebrari jufiferit 

quod clanLavidc conveniebat ac CAncunebat ma£;nj 

Anglorura, & extecornm.CAjriiDLicoKUM muititu* 

<l^os iffe (iivcbat > confolabatur^ protcgebat ,quorun 

mnium arx^oriu<,pi'x£dium9 perfugium erat : i^juil 

aonrtantum mala multar imminent iadepulit ,.fed e£K 

ftiamjutmulta damntsq^x eis (lata.ejrant » refiituer 

tur. .Ob qux tncritatubi primum cie Anglia reveuit 

Xuidiu^ atque iutcrios R^is codGliu adledut td^ St 

ulegatio Vc«cta.,in qua non,tantum Reg^'ciiniulatif G 

UtisTedtjfod etiam iilis (apientiifiviis Patribus^univcr 

SiYtDdtx ciyitati jucaadisfimam virtutumfuarum.! 
riamrefiqiiit. Cuius tegationis ikpleto tempore 3 c 
intalankrediiflec winter togatos Regis coniiliariof 9 
tranquillts & turbidis rebu.«s^unKS Temper e. principU 
fUit| cum & dodrtna> & uiu re rum & prudentta excel 
ftt:neque. (ibi quidquam prjBter (ihcerum Dei cultu 
dignitatem & utilicatem re^iam , allevationem. vex 
tot acerbitaci!^ufr.populi,.indicenda (ententia propoCri 
habftret. Inde (ub' hnem anm M.D. LXXIII. legal r\ 
ORATIO XXV!. tjj 

ierefarut gnviitiroii & ad fiiiTunuin Pontificem,'_&' »d 

»rn;i c«peri» (ide ac dcxteniirc trwregi". Ifitcre* 
aim CalttCi nimuliiK utcuii())>c compolici viderciiiur, 
Buffni oil i R-cgc i^ Henricum R'cgem NavarriF,()iii tunc 
in A^urianiicfst ,iHGum auAoriiateaeprvfcnrTafuaiit 
otWto aintineret. Quimqium itaaa vitari nulla 
aodotftoniic ,. ijuinjiwo.poft nova> lurbx cmicinrtn- 
IBT, taiMwmtimcn PAULI FOXII viitwie perfeftiira 
dt, ttt iCttm^ibuicunifue iLiisin loci) trarcricorwit ft> 
&opot*n(N>rerat , tliwini ciHtu^ nc vclli^ra i^uidem tt- 
In^BCfvmvr, cverrcrcritur templi, f^crdoic* crude- 
bibme ai>ntiucid>reiiiBr; figim, i^ux oriii , fccitndum. 
&urd«f(alaini AquitMiizprincipatviBobunci , Se in i^* 
toeotMflu, rcbusdiviW) librreopen tUretttr , fiaren' 
Cirr» l^^atempl*-, ficerdorei ab i^mni (oiituincl).i & in- 
jurn tun r.miin . fR-ra ?,■ Cailioiic:t (oncn"ici nut.. ^mcwntrti: Ha;, lit corum prnieflor, cnnfervatriPjf*.^ 
.Kh« usO OmnrMiavinfdiifu habereiur-, Scriplit ea de r6 
CieiMl'Ajpiieonsa<b virum fumma diwiitatc ppxditum 
CA-K*AIMt' K**t«oti-f THM Cirdinalcm , petenc aE» 
•o^wJiBreiBBit GiiMnn PomHici dittt^ntsr »ponertt( 
)M^ 0»tii4irav«lMi9iie coii&rnnre(> quiirquid tempto;^ 
jiM>i«]ui«{ui«lJ4cevlottin , txtemrDDitjue dwin^ra^ 
UliiWiapatontinlHMniiMiHm rarprov incia mitieKci^ M 
0iBiieJ«CHn4uBiD«iHDrHiiitK PAULI FOXII vinmi 
»i«AitntWiq«e debeci. Scepc i^tur in reagnam tik^ 
dkfr»i»ti atJAiftit* eft , cum imauo animo ferrtnt mill-' 
WMk^Mmgrttf d«przdindi)' ctipiditatetn , a Sacer<iotib«f 
mifjltliit emdelititem fuaiii unin hocniois' audAritaJ 
u M^Mwi. Mblta pnrtMeo fnenonTti di^ijfinn k 
fiuoflit nbfi tapn orationis conquttqn^-cofRx «ft'^<c)vM( 
vdUtiUkra* Mfiigicnda. likcenutur ei^Ret^lcgatit* V f, t)H M. ANTONII MORETI 

tdAiminuni Poncitkem : ita tame«, ut prriufquam in e* 
a:iiiproficifccretur, una cum Catliarina Regis macrcA*' 
quitaniam, GallianijNarbonenfem » Provinciam , Alli^ 

broges obirc, in Hngulis oppidis-coalillere ac con veotiif 
agere> rcsquc pcrturbatas quantum cemporum ratio fer« 
ret>optime ac cominodisdmc coroponerc jubcrctiur^Qiud 
cgonuncdicamsquiinlalutarc iter iiludtucrit^aut^utii- 
uoiafHidi; febu9 Icvationem attulerit \ Catholica rdi- 

io multis in locis , d quibusicxulabat , refticutx. B«M ; 

lit, tc ezercendoruui munerum iunrum tacuitas 'Ecclxh ; 

fias minidris reddicfl9muicoruinantini,qui nutabant) C6iw , 

iirraati > muha munira locain Re^tpotdtatcra red^di, 

tuditx populi querimonia; ^ adhibica remedia mulrit 

malisqux fupehoruoi temporum ■ calamitace importtti 

rrant.Qujirum omnium rerumlans Deoprimum , dcinde 

PAULl FOXII pri^entia: magtia ex parte tribueiw 

da eft. Regina Regis macre Lu(?dunum ufqucrdedudi) . 

Romam iter crcpit : ibi Ita (emorcsque luos > totamque 

aoteadamvitam Pontifici proI)avjt> ut abeo decoratuf 

fitArdiiepifcopacuToloflano^ ad quern ipie multisintt 

annis miro boiiorum Audio efflagitabatur. Neque diet 

poteft in -obeundi Lcgati munercquantoperC) &* pMikifi* 

ci &Regi, ^' omnibus fum mis pariterac inHinJi^^ratuf 

aceeptusquc Aicrit»inregritate vitaB^fummavvitcff acler* 

monis comitatCjprompcisfimo ad opera ferendam anifiaOy 

ihrequisauxilio.livcconfiiio indigerct. Quanquaai'-tii« 

tern nulla ei pars fttaris a magnis fnemorabiTibusqfve ft* 

bu5 vacaverat , cxigua tiimen omnia vidcri pot-ciralit} 

prout ea erant,qux as;itabat animojii quando in OaUiam 

redircy & £ccleliam fibi crcditam pra^fenf gubef rtiitftpo. 

^uiflet. Imbibcratenimpcnitus in niaiidata libi fnidvtki^ 

cia» ad TRiDENTiifi Concilii prcfcriptum oi^ittfd'irte- 

vocare &exigcre lOmncm munerum EccEE»iA$t'*ci>- 

RUM nundinaticMem , f(rda?que i)ii.^ , ied nimi$ ultfttif 

forumfiduciarias manciparioues tuudirus tollere , diflb- 

■lutos (T^ TT I ORATrO XXVI. IIS 

latatic ilitHuefitcs EcdediAi coram riorCT fe\'en! Irgb- 
bnicosicerc ac coiiJ>rnig«re, clericorum feminaria m*' 
Anaere, teniiila everfjcrigerc I niitiora lulcire,rc<liiu< 
Eat«liahief>Tiniufli*poHeiioribi;tsri(icw, Xcnododno' 
nimac cplic^ormn prjxipmin curtm lufL-ipere , Sc perli- 
ctrc.ur eoitit(;iii illit'undjlTeticai.jiieinflituiirent ,ment 
icvtJiiMWttiilifenrer ac religioft (vblevvaretur, omnia 
jtnictne fummo iiuijio liiccrc, qua: 3(4 bori & inculpait 
^(xJuliri nt'liduin pf rtinffrent. Sed <> fpcs hominum fragi- 
KltfAll^ia rontilia"! H*c eumtum maxime mcdirin- 
eoi , S^Muna in ci^'itatione noftei die;que de^mmj 
neilwiiei^vii & rnoniteroccnpatfie. Cujusprimamiwi^' 
ireih'nnvni expert ai»lt«ij{ljiit adarain,Lum folennt ^e> - 
{■BnqMtnjinncipitimqQoddain leviter cummotx volo-' 
udiiiis liYiiienShabHiiicrc tamer a re drvini facienda no- 
uiflet, Qncm cWm * meificorur%cura, & (iiiguUn-*i. 
liisKKifSerantta dcpniilTc jam vidcrctur; haiid iiamulto ' 
ait T com adhomjivis OALLl do mai;na lefuaperjcii- 
tneit caufimad)uvandam,uterit in nmncf oflicioliirt-" 
ms,imtj«o !f alteno tempore a«uriillct, domum ur re« 
titlillilt, denuo decubuit , nee alius ei poflea marbt 
uain viii^finisFuic. Qnoaiiteni ille animomorbumfx'- 
ientcm, ijiM fnon«niceriam )atn & imminent emiulit ( 
not tjiijurascjue monbiindai animi vere Chriftiani fi- 
niltcationetdediTf Qua fubciislione iniini pcccata iua 
>hrc(lu!,conim iTbi vemain.a Deo & a I'dntilice dari pc- 
ic i Qua vencratiotlt ftfrofatiiSiimChriOi Corpui ei- 
ipit ? Qiaain placide ac patenter facro olco perunflm 
: delibuiuE tH i Quibus ommbtis Sacriimciicic armatuf 
; munjtut , cum tnto morbi tempore , noo unium 
uam^linfiiiconipoierat ,led etiim cum propter vim 
rorbi in tUfite grallantemahquD mentis erroreet'iicere- 
ira -^muoque lamen nibil a!md (juaoi C >i R t s t u m, 
lAtKniN i>£nM fuuin, iii ore pcrpcttio hibuilTeijad 
lOKjuem ffttihv ttnuin,qu» lidebac una , ut ^aidem ^^ U. ANTONII MURETi 

lperamusaccupiraus>cvol4vit. Hem Paulc Foxi >qiMn»\ 
cam Guamquc julUm mulcis merendi occalionem morn^ " 
tua ooculiiti ^.HtCi tua quiUem cauia -nihil ell quodlugea-' - 
mus. Tuproidare ^Kiaudabiiiter vitas CHrfumconftecifli, 
Tu ita maxiinis konoribus perfundus ^SyUt tc ferapcr ho» 
mines ma j oh bus digtiiim ^iidicarcnc. Ttiyaulam iaceflcrc 
ce invidiam virtute confhnciaq; fuperaiti. Tuquod ii^a ^ 
olimhabiciiunt lapicnristiiiii » in alicjua t'elicicacis pane 
f oilier mi r, in ipfo fcneCtucis limine ereptus, impenden- 
tia deccriohs xcatis rncorooKKla morce vicaAi.Is cujus cm 
•judicium maxime£iciebas Grlgorius Pont. Mas. 8c 
▼icam cuam fumme probabit , & •mortem non modoho* 
nonficanrislimis verbis .9 (edeciam kcbrymis proiccucui 
•eft. Oiuiiium erga ce ordinum caricacem. facts haec ipfi 
principumvirorum, qux ad cohoneAandum tumis tuum 
•convcnic multicudo^dcclarat.Ac Tolofc do!endum> qus 
fimilem cui paftorem nunquam fortaslis habitura > priiM 
^e fpoliata ellvquam-vigilantixciiQ: frustum ullum perci* 
:pet-cpo(lcc. Dolendum Rcgi^qui caraduris cemporibuis 
tanca fide,tanta prudentia pr«dicum CondliariHra amii^ 
Tit .Dole ndum EccledasjqMx labantibus in Gallia rebus fii- 
jsmaetMmauxiliiiocminaudoriuce cua^oUocarac. fed 
cimnil)us in rebus divinx voluiicati acquieiccnduro eft, 
MoS) quod unum cibi ^prxftarc poflfumiis » Be coleimu 
a&cmoriaiu rui , & tc fiiiis ex -animo precibus adjuvacc 
conabimur , fper antes tore > uc ipft vicisfin 
tuis precibus adjuvemur. 
D1X4, EPI- f fiiitaciaairtnnntrifiiriotiey iinguhfrefm & v'ohipta- 
lNB|6cfni)ftaiircapnt?''Quxtuftimmc dodus adprc-^ 
iHiteT ooHii probicace ar^e'crndirione viros nrriphftt, 
yof id i cqu e qfttn ftribasymcere plane nequis ^ non ex 
ttvni qurdeni commetitanonuiD gencre ftmt , quibus 
tonimplito tftiodris , diiani tatniliarium Epil-.olaram 
lltocn,'iiierito (hebeattir.Litcratoruni,MA kce Anto* 
Vk^A^ftudiif «loArin«qDt deditbrfi'virorunr inter ipfof, 

C'litentC&ofuc;titdo 9 quidptim egregium at<]y,c'eTcel- 
f lemper babuir , pcrptcuoque btbitura eft . Id adeo 
•*wMii> uc tHonun » qtu olim cxtiiterc eciatn ro^ir^«« ac 
ifa w iin rebntdpcra & oleo noftro dignis eflc ducamuf. 
Fnit^ crirqiie quotd qnidein moTtaii^ rerram cr>ienc,cui- 
' que fcciilOffigniin &publicanifn & privirarum> rum ea- 
Htm quoqaesquas neutrarum expcrres facile dixeri? , fua 
quxdam normaac ratio, qiiam , qui id xiatir degunt, 
multo cenc nmgis crc (ua condiicant/perccrp'anique u- 
iiirpenc,qtiam<pt2 lor ge anTca^i^feailis extirit Memi- 
ni quidem uie , quirm in LtilltaniaChr-liianis'Tmi Regis 
Legatus eDcm , non tsim in rebus Lec^qtionis ill:u<; com- 
mode gerendis antiqifis vel fo^deribus , qua: ci^m Lulita- 
norum Re^bus, noftris olimiriterceiferc, vcl Annalibus 
Vtriiisquegeoris verfandis , quam quorum a>rati ferme 
ittpparcsfamut , adjucumac lubievatum tuiHc. £nim- 
verbMuRi.TK > nonnihi) baud itadiipar, in ipfo ctiam 
Icriprorum gencre condngit. Nam quum ad confuciudi' 
Des'hdfliinuin inter (e in ft ru en das atque ornandas j qua: 
viri omni dodtina eruditi, cum fui timilibus per litteras 
coHoquuntur > magnopere conducant ; ipfaautem con« 
fiietodinum cokndarura ratio ac difci'plina , nequaquam 
in states rolilm>veriira e tia propt^ jam in annos lingulos 
varia ev^eniit: non tas;aut Ciceronis quidem iplius , aut 
alionimqaos referf>'£piftolis, qui nunc inter homines a- 
guncyqiiim lat tuis 9 aat eorum qui tui funt (1 miles , qui 
profe^o perpauQ funt, adjuvabuntur. Non funt dct\ic\^ 

il a c^ut- 138 M. AI^TQNII MUaETI 

————— I I ■■ I ■— — ■ I ■ ■ ■ ' .^mm^^^m^ 

phicx,of(iciipr2Ceputradunt • ialfas opiniones evcUi 
cxaniniis • quanta in virtute dignicay *, cjuantain vi 
turpitudo fic y doccnc : quo in gcnerc Seneca excel 
Qiixdam etiamii ad fcs modoprivatas & famiiiaria 
gocia pertinent , excitant tamen hominum Itudia , p 
ptercorum^a quibus icript%funt,aut1oi-itatcni. Nai? 
cniffiLCoinparatuni efi > utquotadniramur ;ic magnifi 
mus y eorum omnia maxima miniai<; cognoiccre cu| 
mus.Kedequeacvere Xenophon , virorum virtute p 
ihntium non feria niodo, fed & joca digna elle ait , c 
memorixcommcndentur. Etcerte li vafcuia quxda 
quibus illi ^li erant,& alia qu^ in corum iuppcUcctile 
friyolis i'uefint , mortuis ipfis cupidos emptores inve 
ruf)t.:quomodoluccrnam Epi^eti millc drachmis. P 
tei Stoici baculum tafcnto; vendituni accepimus : mu 
magis^hrumquamlibet tenues & exiles epiltolx in p 
tio eflb debcnt. Sed cg(» ha:c omnia mecum agitanx , c 
(am tamen repcri re nulla mqueo 9 cur iliqucm epiAc 
rum mearumiibrum viderc, multi iiiic, ut Icribis eicg 
tisingenti homines concupiicant. Sive enim Lati 
lit^as amant, & ad aliquim Latnic f cnbendi facuitat 
pcrveiure cupiunt , quisquamne el^ , qui cum extent 
citronis, Senecae, Piiniiepiilolx^non dicamcx nicis , 
cxcujusquam, quihis millc annis vixcht , Latinae ! 
^'U.c>auttntegritatem, auc co^am libi perendam put 
Idcn etiam de tllo qualicunquc fcribcndo: epifiola: a 
ficio dixerim. Quid enimaut Plinio Hmatiu^, aut Sc 
ca gravius,au( Cicerone in omni generc pcrt'ei^tius o] 
Tfcpoteft i Gravidarum mulicrum morbus ille fue 
qucnegle^tisbonif ac ialubribus cibis , cincre fe n 
tiaaquam & carbonibuspaicunt. Nc rcsquidcm ipix 
iducerc ^ aUt inviiare quamquam poilunt ad epillolas 1 
As cuprde iegendas. Homo enim privatum , qui ica ii 
bris tc iiteris conlenuerim > miUam & unquam attigt 
Reipttb. partem ^ nullara unqujm epifcolam fcripfi , %^ tertSt. tlB; I." 14^ 

iTtacingeniivtadiBtnbiH, In fublime re 
ens 9 Miuf .(qui ne in fccvHii'n quidem fortafle con- 
JLftneAeBis ofikiebis: quamipn pariter alciuf tol- 
^omnUmrgtnumn inftitntis ac moribus , jus eflct. 
b ariht prorfas ignaviter » ne dicam nefarte,fibi prs* 
ft vHTeaiur , qui Ftrria; ,fn ^ua ambo Be nari & e-* 
ti% qtto fatamo nfnamentd ec 9 eritque dum Latins 
5nTnrIitent>idAiUi^5Mf^«9 damno Cbi exiftimi-^ 
Sed iUum jammifliim ficio« Tu vero, mi Mukk- 

Eanimi mamicudine polleS) banc fraude ti bi in ju- 
im mij^ifice contexnne : ac perge porro , quo 
in €ontendis $ ad palmam qaam fanditfimi mores^ 
ormni dodrina cvantbti labores tibi mox in manum 
at. Me tibi vindiccm, quoad viMim, fi quidem me 
m rem idoneum cenfc^ , non defuturum , hoc mihi 
IS vehementer velim.Vale, & me , quod facis, eriam 
tetiamama. Datum BKAiAt Comitis hobekti 
eKalcnd.Oftobr. M.D.LXXIX. 

. ANTONIUS MURETUS 

S. D. PAULO MANUTIO. 
Ilf. i redeuntem me i Balneis Aponi « quo roe partim 
animi, partim valetudinis caufa, contuleram , cxcc' 
ntUcenetux iquncyquam mihigracx fuerint y noli 
rere. Mihi erede^ quidquid rcliquum erat moteAis 
Mnf nfttfl^nmr^ri irteA^tiluA HftmS'i? deterferunt> 
leaque ex eo natam xgritudinem dcpulerunt . Ha- 
lac megiam (ane atque illuArem (igniticationem 
tiff draf ac pcrpetut amoris crga me tui , dc quo^ 
BUbi Dunquam > ut dubitarem , contigit '. tamen 
lclcioqaoiBOdo>ut9mnis illius exprcsllo j qua^nue 

R y pro- t- — 240 M. ANTONII MURETl 

■ mm ■ * — » - I I m I I ■ I ^1— ^,M^^^^ 

DRIAMIIS TUKNIKUS & JOHANN£C AURATUS 

pff femes inrercHent. Scc^niittaniushx'C. Ate pro ami 

vitu noiira pcto^ciesoncram, nequidifticexcudaturpK 

, ineo,i^iioi! mcumnon iic. Quid cnimiu^urum eft,aif 

coiTccarur ittoruniaudacia 9 qui iixperior;bus menlibBI 

Pocm4quodd.ivie uudibus JoANKis lAuSTiRIACljQUod 

ego nuiiquam ltgerain,pro ineo ediderunt lin quo & aii* 

Ju &ei,cujus iiiuupocinacll , itspoiica. intignif injunf 

'CiU Nunctua potisiinium 6de , deiigcntia , audcoritafei 

voliuitatc ereainc fretus , ni^il calc poithac eveDttt* 

rum circconhdo. Vale, R.OMAb',«<?. Kaknd. SepAmki; 

M.D.LXXIX. 

JOHANNES N [COTIUS Ll BELLOR, 

SUPPUC. IN REGIA MAG: MARCO 

ANTONIO MURETO ViRO 

eruditistimo. S. P. D. 

II. 

REm periculi mci xnc fcciflc ex le audio,quod cfBa- 
gitatione mea j quas ad pleroiique aiuicos tuJi 
dedifli litcraR j tandem in manus iiomiiiuip vcr 
nirelfjnas. E^o vcro mi Mur^te 9 id>qui4 
periculi (ic non iane vijeo : excidifle tibi quidcm certei 
iingaiarishujDs erga literates omncs bcneficii gratiara 
lacile per{picio , qui ii^am ciavam de manibus rnc tibi 
extorliile tarn ingenue farcar?. Nulla eciim me hercuk 
canim, quasmcmoras caufa iatis juita , a^dprcmendum 
tibi unquam fuit : Namquum jatB indeab adolcicenMiloy 
UBUs c noUris hominibus , Romaoam i.-lam amplixudi' 
nem acdignirarem & quovis fcTibendi, &: toto ip(ius vi- 
tre gciierc ita il$ confe^tatus , ut fate tuo civitatt etiam 
Romanadonatus fuilfevideare, quifquam qiixfo, erit» 
qui^quuDi tuasepiilohitleget nonex orationis venuila* 
te( Romanaiftaquidemprorius) & eximuuruxn atqtit 

pr<- f % [iumrenimtiaftarione, Un^Ufem 8^ rohptl- 
truAuni optat ^ Qu.tiuftirnme doflus idpre- 
omiii probiUIc at<^ue oradirionc virns (eripfifti, 
eqiieqoin ferAai^cftitert pijnenequif , Don ex 
i^uid^m com men tar ion urn (;cn;re tiint , qmbus 
plio^ (Tuorlpit , (jtiam Uni^liaftutD EpilioUram 
. meriiodebcsror.l.neritorunijM-iiicE Anto- 
lutiiiidoftrintqiiedediriiru vironuaimet ipfm, 
■u crtufiittudo , tjuidpiani efircgium 4t<^c eJceU 
ipcr Kabuit , ptrpemoijue babttUTaell. Tiiidfo 
, ut itlorum , qai olim eictitcrc eciam muiritiic 'tc 
I rebus opsri Sc oleo noftro digriit' elfe ciunmur.' 
itque (juoad quideiii moruli^ lerram cnicntjCuU 
iloircnimd^publiCiMini firprtviiarum-i rmat*' 
r>qae,(]ua! neu:nrum expertct facile- dt):eri» , fus 
3 norma ac ratio, quant, qui Id x;atic-degunt, 

,<(iumqus' Ili -■ :■ . ■ : '. :■■ --•- ■■ NK-mi- 

leHera, noh rfimiEi rebui Leeationi^ illm^ COiB- 
crendft intiquis vei fetderibiis , quiz cum Lufita- 
Reg4bui,noftri) olimiritercejTere, vel Annalibu* 
jcgeorti verrandis, quam quorum xraiirerme 
<i(iiinu< , adjutumacfubtcvatuni tuiiTe, Enint^ 
iuRi^TK , nonnilul baud itadifpar, in rpfo eriam 
'um ^encrecoiKiri^it .Nam qvum ad confiinudi' 
ainum inierfeinflniendai attjueornaDdaf j ^uz 
mi dofitina eruditi, cum fui litnilibutpn'liue^C 
nntui , m^nopere conducant -, ipfaautem cori- 
num cole ndi runt r^tioac Jifclplina , nequaquam 
:i foldrngvenliDCtiiproptiliminannQiiingulot 
V'tniat; nonH:r>auiCiceroni(i^iiidemiplius, auc 
i(}DOf refert, Epiftolis, qui nunc inter hoinmct a- 
niaiwi tuit,auceoruBiqai lui Tunc limilei, qtd 
sparpaud luntj adjuvabunmr. Nou fuut dcniq; 
R » ejuf- 
DE TfyRQiinTOrthementct 
ni>hiicrupHliunran«mokl\ 
ad ilium liribciiijpiiris <nentioiicm facercnij i 
■nioioJCcepcuriH efi'cc : tdeoc|ue avebuM ^ 
Vuncuaniiqu.G medocuiT nmiiai ilium it 
igicut Tibi^lum J cupc principgmn mictam iiiv 
aurrummumperendie,inteFeii>acnii<^iaod a^B 
^aforctuaruinliterarumrerniD dcclarii. De Pr«»l 
viilcbimus.SummDpc]'ccupeTcn,fi4omian(l«fieT 
W Tibnid principium tutixCJtuIlt tine eoJemlb 
, Jungcrerur, cujusinex cu^idiutii > tjuxcaula ll .. 
tenirpicaiuruiiiDUto.EflMjUtopinor, mttDU<hoc|t 

MK •ii' SiMK A'jf»«V(g> '^ rtVriitTrgg'. NiHil t 
ptii tuo ComLundo velini. QuoJ tot v<rfus 

, diC4mtibt, (]uid factum lit. Elibrii, qnl. 
ad me inififu, neuter i;rji,r]Hi non in prirao iUofblio,iM 
Builra ad marf^mem adfcripia tiaberei )Ut vercnduueireil 
Rc libraril falletentur. Concerpfi igitur uTium^ £ inei^ 
fiedcammuj'a in en mcndi tepcfi, ui cij^u! lin luutill 
codfihum.Qiiodaucemnumcrus verfuuia noncongtUff 
bat,eoia£l(nncil,iitalrquot delendi'tftrtiH. Na[n,qii4i 
iiacecidii , ui a Peniainctroin<:ipctct ptgtna, nnn coof 
liofaAunieft,redciru. Potea^tem facile c^^rri^.O* 
taAcrei tui Grxci laneluculenti, acdolerem GjUnruil 
soflroijNnviccm , quns a tc c*teri^ 'injmbu? rebuitJl 
pfidem vittojjtyponimciuoqHcGiiicaruinclccJUM I* 1 -EPKT.LIB.I H7 

in in video jfki6,plwtec|tMin plerostjus lilorun 
m. Edenili aoteni SyiiBni conlilium, cui tandem 
Ji^curaiDjdirplicituruiiwrcro f imocui, qui quidem 
Mrafil kDonramihopere j^ladtnruin piitiTJ Germt- 
Itn iilBfli iteniro tibi •ommendo, bonus vir eft & lit era- 
in:ft bene spud cum bene Bciutn collucabis, Scdegt* 
■Mptus d«lcedine nui^m ad te fcribendi,ncti (eoiio tem. 
^•Br eiflutf e'. VaW. Hercale* PodoeitWtH miratnrto 
abmat litteras fuaj nihH rcfpondere ; neaue non ti- 
lAtoficBciiifpiMtuK id^u«<lefti tenan libenter Icri- 
itrt,-nifi iirgec nMcifitts , cutntnanu tuannncquidttn 
^DOetv Aeccfie hiben. Salvcbisabeo,&: J MoUninno- , 
1^. De Epiftolii tutt ,no li labnrare, breri eai babitucus 
[ ft. IieTumvale. Prid. Hon, Maji, Patavio. Ann* 

E I D E M. 

Vf. 

SI PiCASiHRt ifli tuioperarii, canicnficrt nullomai- 
do potefi, UT unodie Cliartas quinqite ieCanpCcriat^ 
. ^itat heri te acccpjfle npoitet i at tux hodiccnx liters It* 
jiiiGcaat opu; eii decflu. Iiat^uc (juid cogitcm , ncfclo. 
Cbanas ^iiiii(]ue,cu[n iftic eflem.apuJte rcliijul : altcru 
, qninquenudiusiertiiHiaili jtu, ut oinnii jaraconleaa 
tJe^gnifices, crai tria folia imprelTa milTuntni eilc le di- 
Oi jicerum tibidico .'quid copitem ncfcic. Nam, livo 
ilkad le perkca funt : dcelTe ilIiT,quod a^^jnt,.noii poteft: 
five Gon runCivercncum ell ,nc eodem ntodo aur intcrci- 
■iitui, aut perear , (I^uid ampliuc mifcro. Itdi^uenihi) 
Vnpliui tnitia.-Qi dum quidiUi; faftumlic, 
" cc^novero.Valcio Kal.Maii. 

pATAViO. 

R S EI' 444 M. AN TON I* MQRETI 

profesdo pergratamihi 9 perquejucundt Ac. Ego. 
Manuti , cumdecoy quodmiluconcigerat > reculi: 
admcJiccs, mcqueillU otnoiexparceindicaOem > nc 
qudqujiBde tora me) ratione ac confyccudine viv 
rciicuidem.: nihil aliud rcpcrjrepocui > nifiid quod 
per me facile fufpicabar*, nocerc mihi^quod t^m rarb 
rem domo.^ quodquo uc me impetus corpcrax > iia mc 
la hjbica ratione temporis , ad lcgenduin« aut adfcrii 
dumdarem. Itaque dc eoriunconiiliomedicor pauI 
xiiis acfolicius vivere , & ante cibum arobuhtiun 
modici fudoris aliquid cxcitare prociercaquecum v 
bi.uraiJenis 6: ocuiisicgerc , Sc majiibusfcribcre^q 
ad ulurii para re coeiro. amarvucnrem qucmpiam'> . cui 
ftola*^ mambuIaiLs dicleiti : ni'i H quid eric r«» mxiffn 
quauquam hccqixoqucinierdum, fud.c» of^iyfut^t, 
tea enim lV>iobam fiatim a prandio calamuminmai 
fumcrC)3c horam unam^tque alteram epiftoiarumj 
ptioni dare : quo, reip{a comperi nihil eflcpernicio; 
Cavcboigirur,8^, ut mones,parcam mihi,cum mea 
l^tum me Herculeetiam.tu;i. Non.enjm ievemni 
concemncndam jaj^uram facerei >. fi quid inihi contii 
ret) ^i^.Mytt^itti' Kr^fUL TtfAtvTt^tm Ego vcro amicu 
bi fum,& amicu<: ex animo : quales admodum pauco 
fenon injuria quercbatur Thcognis. De Catullo, 
guam tu quidem niihi diemprozfints > fed ramen dab 
operasUC fiirisHaccibi. Torquatus Bimbu; rrfpo 
fe cogno(cendi mei cupidisfimumeflcy.mihique libei 
gratificaturumquacunquc inxe poflet. Qupd icri 
aliud nihil occurnt , ctiam atque etiamvaic^ 
mi Mtnuti.A.D.4.KaI. April. 
Pat Avio. 
duiDcA. NaoiifliltttOTt planelittorafunt, fradn. 
ftainfens, tu, li potcs ,tonfiiio me jdjnva. Namnie 
berculcjli nihil almd oflendatur, potiui amiculo cuipiam 
Mta^io'niliocmuDufailuin detcrtm.1 cjuinieamet) qiti 
OUliibcnecupHt, qui mihi ril(.eiti gritiji a^tr, <Juamcui- 
^MR■csifi<^lj>le^didlt, qui omnia lib] ukro.dcbeh pu' 
laat. Qu«(o logquaniio ego nc<]iiedclu[;io,neque de-' 
fufiam lUKiuani quicouiil cu.volei laborii , lalcipe- bano 
{0Bit>iioQtincauraniea , & quid taccredcbcam, mone. 
' Novi EC, ui in extern ^ ita in his i^uoquc rebut acuiirii- 
nMm &. laf;acit[imum> ubi <u r^ meirp y»n< ntfiitesi 
entlUinoi dedn's , auicunque erii eventuj , xqiiisIiBKW 
inioiprcriai. Vale, A.D.V.KiIend.Ma)i,P-A.TAViD. 

E J D B M. -.".s-..* -1 

IX. ■■:'';.;',; 

DE PropertioquieiuicAo. LibenterbbcSr onne mi- 
liiabiiurbellum.in iuj:fpcm gtiux. Nccjue quo* 
■lixeram, CD iliterani :red(u aliorfum accepiAi . tanium' 
*nim lo<]ueb]r vfe'Tni 9tt'^i'"i"'t- Accipio t]iiien> 
quoddaf jfnre , uc im ifti Feg^ minus incitate voleni. 
Mkio ad tc Epirtolam ad Bcmbitro auTt%ihKw^L/. 
Uibi crede,fenicl fcripfi ; (croel relcgi, fed eo fidcntiui, 
ijuailadieiiiitiitur , laDquain Ariftarfham , qutdqui^ 
minuf pIacueriisCrAi«»&. per mei^Uidem non iniirpo^ 
lennodoesotLcet ; verum etiaiade intcero cudat.Tan-^ 
toneliureTit) G tuauit ^acnalic <)Midein niea effe de^ 
Sii«. Naninhoc quidem generc laTirpi^.i. Qui* 
fnipliui \ reli<)ua TibilJlicrat miiiam, ac rarrasfn etiam- 
ftfaaliorum parreiii ; ucguAum ali<]uein tuiuri opcris 
cspraj.Tabeliriiurpent. Vale, MoLiNUSte 

Talutat.polirid. Men. Mali. -^ . -'''iM 
■Pa t.A vio, ;-i(^.fi'F"t,',4 juf ut (cisjlio^ieio ufiit cmn ^Kbros tlkjuot t\ 
<jue volumen vniun mearum variarumledior 
omnia puto |tiii pridem td re perlata cRe. De 
injecijam mentionem Cardiiialis : cum ipie me 
isquc rebu? perliumanirer intcrrogaflet. Tii^ (i 
vidcbis,uc no res in longum difTcratur. Nolnn 
tingere uc alius quifpiara occupec. Dc fene illo 
4)uid vis, tibi reipondeam \ denuo confirmalfe 1 
Omnino tamen u homo buHa^eo magis ienex. ; 
cercam conditionem nodram. Ille exfuccus » c 
cihauftus ,{enio confedus : & ipfeorbis fenim: 
jamque animam efflaturus videbatur, vivic tame 
Imo vero ^ fed nolo cxtera y qux levicer immuti 
cKre ut opinor quadrarenc . A t Gallorum R.ex ; 
statc> firma valecudine , maxtmis viribus , florc 
rebus fiiis , inopina morce perculfus eft. Quo 
cafuvaldeaccifx Tunt {pes noftrx , magnaqueb 
morum & vultuum faAa mutatio. Sedomirtar 
Cum hie fiint (ludioft noininis tui, 3c fcriptorum 
admiratorcs maximi : turn M. P. Medicus «r ri* 
homo & Gropcarum & Latinarum literarum fd EPIST. LIB. I. 447 

tni, Edendi luiera S^riini conliiium, cm taiidcm fi 

cictiriim,(iii^ItoruruRUvcra ^ imotui , qui tjuideti) | 

t fit jnonfuitirtiopere ptaciiurum paiatf Cermi- • 
iHumitenimrihiWHnmenilo, boom vii eft Sdiien- ,W 
& bene apu<Jeiiml«neticiuni collotabis, Sedego ^ 
I! dulcedine nui^m ad tefcribendt.non fentio reDi< 
:lfluere. Vale. He rede i I'odocathajm mirSturta 
nai tittcras fuas nihil rcrpondcre : neque non t»- 
fic4efufpi«tut; idt^wodeft , tenon libenter (cri- 
, nilf ur{>ec neCci(itai , cumiuanu tuanumr quidem 
trtncceJTe liabe»f. Silvcbis aheo,&; a Mo!inj/>iio- . 
De Epiftolis luisjno ii laboiarc, brevr t»s hibjiurut 
Iicramvale, Prid-. Non. Maji, Pata vio. Anna 1 
i.LXVL 

E i DEM. 

VI. 

PieAsifint ifii tuiopcnrii, tarocn fieri nulIonMu 

a potet)} ut unodie Chartas ^uirK^ue dcf^ripIcriB^ 
heriteicccpiOe opoitet : at Iike hodiernx liters lU ,'^ 
cantopu^ ctsdecB'c. Ititjue (juidrogitem, nefcio." ■! 
-taiquiociuejcmniftic effem apu J te reiiijui: itterw 
QUenudiusieriiusraHi jtu, ut ocinii jamconrcS* 
i^irficei, cm iria folia imprdTaiDinuruiij eSe te^, .^ 
iteruin[ibidico':aaid cogttem netcio. Huoi Sv^ • 
dtepcrlararunt ; accfTc i]li?,quod igant^noiipotsfitAf 
non Tuntiverendum c{l die eodem raodo aui interai- 'X 
lir, auc pereat , (i quid atupKu' mifcro. Itaquc^uU "1 
im^lius mitu.-a, dum quid<11is fafiunilii, 

' cognoverci.Va!eio.!ijl.M*ii. '•' 

Jatavio^ 

' R S £1- S48 M. ANTONII MURETI 

E I D B M. 
VII. 

lL#Iror9 qiv<l accident, quod a tc oihillioc criduo 1 
'*'^'*rarum^ prxfcnim cum adhuc ad binas nicas 
Xi^rpondcris • quarumahcrasacccpiflis cum indice coi 
ouxinCaculIoppccavera.nt Ubraxii; alcerascumtt 
folio TibulLi. Ucinam ne vera lint ea 9. qux milii \ 
UAt in mentciQ. Nam j verc ut dicam » fuminus a 
ergate me.us«interdum vereri mec5gir,dctirmitace.i 
tpdinis tu«. Quxfb te, e^-ipe ipihi banc mokftian 
ft apud tc eft,ut volumus y ad intci;miflum (cribendi i 
tptumrcdi. Ego cum.pr imam i te litteras accep 
xnittam ad re. & TibuUi rcliq.uum9 & (Zbplia. Val'e^^ 
Maji, Patavio. 

E I D E M; 
VIII. 

Vf Go vero te nib'il de ne^tamimprobc fu(picat*im>c( 
'^(cio :tequc omnia fcripfi fle «tv^irt& j^ i^tXi^xi ^ 1 
fua(is(imum habeo. Scd quod ea de re fcripfi , joe 
iiimnont^m in te, quara inmciprum. Scd quand 
ita vis,omittantur lane hxc noniina. CatuUi quod 
liquum eft, ad te mitto. Cx^tcra urgeo. In iis, qua 
cepijnon admodum multa librariorum mendafunt : ti 
nulla tameii, {^d levi$ momenti , in Ode S.ippboni<; 
aut quaruor,qii£ fane evcidiflc nollcm. At li xc rclinc 
mut. Cogito, cui Tibullum, cui Propcrtium , ex m 
dicare debcam : ncqucfitisexplicarc mepoITuai.Nan 
ijs> qurmihi veniunc in metucm, alii rfu* *Tf^< Am t , 
mtmrsQi, Adolefcente^ homines vctlcm , ingenio 
ganti & non alieno ab Ms Uteris, &> totum ^iXoJ 
^^g^s^ quam ft^'i^nt^irifi* Omnino venctiis^exc 

c 
EPIST. LIS. K 7,49 Amieil. Nam iftaiittorj plane Uiiora font, fruftrsarei 
litu'nlcris, tu, li j>oie; ,conlilio meadjiivi. Nam me 
hrnilC)!! nihil aimd oflendaiur, poiius amiirulo cuipum 
■tsforrit hociauauTailuincietcrim., ijuime imetj i^ui 
aibibcnc cupiat, qtu toAu dheOi gratiai a^at,.(]uain cui- 
^inei tAtv Ailendidisi <)uioRini3-Cbiukro.debcTt pu- 
Ugt. Quclo tOj<]iMntia ego aeque derugioiiictjuc de- 
liaitin uii<iiuni ^uiCQuidtu .voles faborii , fHfctpe htnc 
QFiti'mncmcauraniBa , & (juidfaceredcbcam, tnont, 
NoV-i n,ut in extern, iiarinhis quoquc rebui icgaili' 
•Bin 8> lagzciitirnum, ubi lu i^ igirp y^i^t ntfol«ti 
canlilium liedtri's , auicuncjue crit cvcntus >xquii(iinv 
luaofsriiB. Vale, A.D.V.Kjiend.MijuEAXAVio., HIDE M;.* ■-'■ — ' '*■ 

IX. '" ' •■ :'.; 

- r\E Propertioquietuttflo. Libetiterlioc fr omne mi- 

^litabiturbtUum.m luo^fpcm gratii. Netjuc ^ito* 
Ji X era m, eo iii\ cram ; fediu ahorfum accepifli . tan[inn 

(fuod(la(,fore, actuiilii Pcgili minui indtatevoleni. 
Mttto ad te Epiltotim ad Bcmbum iKTt%i/t^^i^. 
WiIu'CAeda>feroclfcripli : lemd relegi) fed co fideniius 
quodad temittituF, taiH]uain AriClarshom , auid^uiA 
inmiisp!acueri(aCrMr«^. Per mei^iiiden)nonim«rf>o-> 
teiDiodo cam licet ; verwin otiande incegrociidaj,Tatt>- - 
' tomeliorerk, li tuacrit ^acnttfic ijiiideia mea cfle de^ 
finet. Nam injioc quidem genere TBTi>fi>*(. -Qujc^ 
atnpliusi relKjua Tibuilicras tnitiam, ac fortaili* etianr 
ichoUorvBipartedi; ut guftuni ali<]ucin fuiart opeiie 
apMi.Tabeilaru urgent. Vale, MoLiNUitc 
fiJtttat.Poftr.d.Non.Maii. 

Pat.avio, ' ^^^^^^1 


>i4 


M. ANTONII 


MURETI E I D E M. 

XIV. 

nconftimiflarnhnilieadte (itibMe: heftcrr 
onl'cripli i quad AwfUtim' Awm, Uomnhuat i CL _._,. „„.™,. 

bover^nt vcrrui,<)Uo«3dBieinrreri({ da quibu; tti 
yaldcamote, Dd'ua^uicnim.ui lonipcr, amiu (tl'^c 
CiiCURi%a,tjtLxadn)C untopcre periincrcnt i mihii 
SilflotieflevoIuiAi. Sed imjHirum cftoiilumfj mo j 
teftiuf tu : t]ui tttr* live Sk impu»«iiip>ilia < u[ de4 
«n,moiief, ConmigiEUC caUoquemur.OcDuIcioi < 
-tnim (igtii&vri puco, conlilmm luuni fcquar. .A< 
Icnbvreiiitjuiil tc (itgnum, mihi ]h>c Creole « ^dth i 

IBU;: & tli ■Jtrtiirtfftxdil'i "Ut iiliiuincr^biii:t po 
vm^irn;. Seiiiu pridem verfin fiiXTC dclijti.utvi 
metuain, ne nihil fuccedat, Tentabotamen > ctii d 
Vopierhacconlrliumdc mit;ritioue . aiiimo non 
♦aide apio ad po^tjcas hiliri'tates. Erat & ad Pen 
ri'iiO't't'' (fineea^uod cjuMiiodi named auc t 
num auc vernacuTum , ita quern dK:im irueiii^cs ) 
UDA jam pridemfii'ipra : dequn, quid taciam>iiefcio.fr 
Deque cum homine in eam luipicionem addu<±io, 
priusdeiUiu; innocemiacoafliterit ,qiudquam mihi 
negoiiivolo: &perirecim, etli nihil cit, nollera. 
Itxc eifpeflo, quid fentiat. Nuncel^ quod a' nijgn< 
reoratuin vciim. Iniiiliteris, quat amclios i^.jjt 
Petrum Morinum dederam, narrab:imdcfetn miliii 
<licioneiuopiiiiani Sr hoiioriticjuimprimii : iiciju(,c 
iiatucircc , exprimebam- ajcbam auiem, mocam ni 
aecipere, neque plane rcpudiarcattdere, nilibcircp 
tus perfpeftocjus , qui mead It vocar, animo. N 
cupereiii(ac videquam improbiu iini , qui tc quo 
mea caulla improbum titri velim ) tupeiem igitur , 
ftolimad mebcne longxm t;o argumciuo finbcrcs EPIST. LIB. 1. >S« HI tiai,<juii & ego hoB)in«vi vaJiJeamo, & ip(ete magno- 
ptrtoiJfervit , meciinnjiii- diligent i slim* cgir , ut JtTi m 
Ii«(fem,ue(o& i^iialb. Quid jam f (]uiil *liucl*Nibil 
niJJUt vaUtiidincmtuim cures , & meameij &.- Aldua 
noAriun lalucet meo nonuiie - tjueiii ego tnel'Ui> fidiutjin 
Mulii fcio. Vale,A.D. 14.K1l.Se1t.Febr. 

E I E M. 

IX. 

Eri ad te rcr\p(iffem,(ei voliiigritifinri LazaraMo^ 
ladoleftcim optimo, ingeniofisfiriio, fiu^o^ 
ilTrao jquod&ipfcincenruseraicupiditate cognolcen' 
iiui,8c cum egocupiebiin i lecognalli, dc^uo me ram 
Epo'pTKdicantEm luJtiircc. Hiceniroeltuims prope*> 
iodum,Uci}uoegomihiomniirumnia polliceri audeoi 
eque mwuo , nc me fpc5 t'allat , Qua;fo re, compleitere 
uinmea ciuraquam poteiii humanisGmc: dignus c(^ 
nim omnibetievoirariaaiqueaniorc. Ingemutn lum* 
lUm 1 indulirii mirifica, inorei optitniaique incorm- 
tislimi. Deni^ue quict^uid dici tie ilU State liononlicf ' 
ocefliidincdceodixjlTe & merito dixiSe libiperfuide- 
i.Accipies ab ea,quod fuper etl Tibialli , & l^Btra met 
ipriinuu librumidequibus cupio audire judicium iv- 
">■ Quid eH> qiiod >iodie ad tat: Molinius icriplit, mjra 
ilxdimcfle) c^ux tumibi,ium ifiot veniirem, difinrus 
Ifct ? Sinieami!,quicf]uidefl,ftribe. £goenin],nifi 
quid atihd accidcric, nmidum ine iftuc veatu- 
rum puto. Vile.^.Kal. Junii, v.p M. AN TO Nil MORETl I^B irfUb E £ I D E M. 
XII. 

Govero He RCULiquidcm Optimo tcque h'oneCisfi- 
moadolefcena fua & tuaexcaufa : tibi vero , lua & 
tnti ex ariiniogricuIorlMani & ipfius iludiis &' valtruJi- 
ni tu.^ pra*late corifulctui',. & ego EpiAoIas a tc accipiatn 
noncrcbriore^tdntum &loiigiore!;^ vcrumctiam i^canifi 
HjiRCuLiisamet ^nilidiofcs & alacriores. Vel illa^juin 
liodieacccpi,quam fcftiva c(l ^ujnil)ilari<? ? quamtua! 
Jtaque MoLiNiuscxultatquotidic addial'qiud ad Jabcv 
rem fuum : folcrque mihi fzpe in (crnioiiibus diccicj 
ingenruui tnum fibi agrorum Siculorum (imile videH {i 

AEftivaqilanfum dccerpuot lu€e capellz, 
Tantum fircundus gelida ros node rcponic. 
Heri ml(i ad re rcliquam partem fchotiorum in TibuIIum 
Nam id quartum Irorum, eur hoc tempore nihil (cribaua 
magna cjufaeft. Propcrtium urgcorcujiis principiun 
paucis dicbus ad te mittam, id eft) cuoi Tibulli , quod d 
operi^ deicriptura eA,acceprro : Corumbinum tuuni mi 
G ) qui ad fiie accerfcr^t j (eJisncgavir fcdomi ciVc. Cra 
(i lion modo columbinis , fed aquilinis etiam feratu 
alis non cffugict colloquium mcum. Vale, mi Manuti 
mi fit, i/jorrg tiu^miivmviptXm^ ^^^rix^ 7. Kalcnd. Junii 
Mira iila9 de quibus uiihi Molinius fcriplerat-, iipotei 
fcribe ; aut apeftc aut rv.M&A/Ki^. E I D E M. 
XIIL 

01 nihil eft diud, prxter occuitam qitandam coitionen 

fadam a duobus civibus, amicis nultris ad dejiciendun 

<um 9 quifucccslitin Polyphemi locum: caufa nulla eft 

Cur idtantopere cclatum veKs. Nam hie quidem re 

omni ^ • - _. E!»rST. l/IB. 1, : liniiiteriBoneceiebfaucll. DcFsrranenli neque m- 

A,t)uotl ju(iliAi,n«<}uciaiticomiriiadliuc, ^uiduccre 

am, cantlituium eft. Omtiinu cupctem aliqH4a 

Enil*. Non ^uin flicear luagii in diei Pitaviun^ 

IDidintclligam, I'cio teijuoquc intelligerc. -Neqifc 

► itimulmmlibonrem, StoonioNi aiimihietiimi 

»rit, mihi qutdcin mat^ii itridcrect* conditio, ejus 

;eAS<gonti]> jidqtie cuffialiif de itvjfn, itun^^uit 

nefliciD. Spatel(,«li<iuid fuper hacrcMoit OOc 

i-IIIrvtriiconfliiutuniiTi. Ncquc faM t'accrt (ItHr 

Btli^ niA p3\iUnin<pinvina«i IchoJam exitiamhvBk 

Exptfiibifflut igitur & lixci fuccedeiiii vnlunuij 

isfeKDWi )lin )huiiMnicet rerenmi , & perrpictuniK 

mibu! noilrii. PrDpLTtiuro uTgebo,ut jubes.'Scho- 

TibHUuni,camtnikierlt TUieacadaiitiir, veliai me 

VdiJigenrincinr^iL'teitda miidi. In nrrcinibuiqui- 

elebritiirliorrnrum Dcii^ , jjFobica ijuaidaai f'unt, 

bDiiinihuvtribuuiiti.rTjyirl]o. Utium ctiamejufv 

(|rumeniiepigrinim3reperio inaiitiijuo TibuDiL- 

Kincigiiiir appendUuIam ad|icicinui, 11 vole St 

ui liber tarn muha habet qui non ituclligam, ut is 

•.mfnsUffcnt fatiat putcm. Valie me pupugit* 

Tiptiftide Simioloillo ParitienC; nUD<]uam pB> 

iibtanta litnpliciiatii Tpecie latere laniam perfi> 

Mihi paucii diebut ad iliam alieiuRi ntctffinii 

mn eft : egoque 1! tibi iia vidcbicur , libenter Ik- 

inreramliccrismeis, teftimoniuniineuni judioi 

.Tu raaiiinoanimocontemne ifta omnia jUtU" 

raktudiaemiuam, velconfervandam, vel con- 

indamftudittm conier.Vale 4,Non.Jniiii. 

Pa T A vio. 
M. ANTONHMURETI ■ iiiMiiliiu iljif i.iiiiiiiilin.iiiOiiijmili Vcrumctian; 
mctipliodiofuiitqucmvirui dTc corpilitUDi Sei 
Load me, mequcaiiiabo, ae<^ui<l'ii(inaiticni, i^uoi 
iuin<)UOclt , ^iiid()ur(lurqu4inefiia(bile, R.aii 
8( illudaltcfufflliointniiioimiiuw w»m lit-i^*- i 

(4u3tK)U9ID qUX llllJigUttM Cil , niC d I>m UI^O^ll 

que abfCftitnebul'niijMu oppognui I kaeniaeCtc 
Mihi crcdc^ntf? Tudentatct ac voiuj>t»«i (juiin ei 
citM noftrinpiQ , cva<^crcai auc Athcnienlli tlk 
^(«rft- . atit BffUepboron Uomericu) , qui ■■>«■ 

Oc Poll , quid«f o tibi nij Manuii , griiiif agan 
qujbui vcrbi; ifi.iinaiiirDl tuL inagMHutlineiTi plane 
am ]N^diccni ( tc^uoderu unqnarn tempusica 
tibi, cum licEni tut; aJiqiiambcnefitioruni partem 
nam \ Sedquo luliberaliorei , & an^Rtior roei, 
inajortfludiocaferedeceCT nemajdremcoiniiiot 
^luin iiiarHii^irimii,rauoi]em babuifl'e vide^r. 
cniroxquumefl , ut propter me peregrmuin Ima 
rtHmliilelli'pr<eteraaiiBuin bunum fie £t]em ,qu) 
4«tuar» ramiliin derraliaiur. Omnia peipati laiii 
rondcericituide vivun, Efli hocdcen[,noii deeri 
dcrooiisr. Saiudiu rixecoiJi antequime vi<a ir 
inligne aliquod voluntatis c^g'tsnicxieitiiuoniut 
repntuero. Qua nquim quid elt , curbocl~p«iare 
am JAfiimuc tibi Matni(t) inimuipro prxirin> ao 
dus: quouc fi contentui eircnollcs , idmcasni: 
accrbiciics, accedcrct ilia onrnium grivi^tima , cju< 

liamrtfcrrenonpo/loin.Vale.A.D.j.Kaleiin.Sep 
Pat *vro. Scripferam pm neilio qaid liieraiu 
rariam, id I'ctrum Moriimm, Td cum, cni traderci 
farem tvifumen^d tc iniitcre, Tiium <;rit,aliriunii 
-vidcrei^aiUa&tutoii: c«kriicr,pert"efantur. ii 
i!KP¥STitn:t Bt Ituijrfi-conjiinnilneuiffiqtit&'lutro F>nrli^»ti,^ur>(l| 
ti[4crT)Oflor(lHtur, ur trini^UiHititi lludioriiin nic'>ruDi« 

firitiibi csnfU! unplitlnntK impMicsftdi conditinnent 

Eliiincvt^t h.tt hnnefiiwie VftendidioTf (trff ndi ife hitmi- 
mirpfiutlatiditmi: erwBi (!•«), qui cnro to ("««, f-. qnw 
KoruinribinomLnariiiiip^lItndut ic cck'bnndui vide- 
kitar; id()«iecvn> id nu3»ntione; accommodantdoium 
Smtnt ; tumitki t^orTi«4is itmiile adgrttiamt^^in; rrcol- 
bvcnJtnt) (i'* id medic ) nun facie n dim anirDo noninhil> 
iKr<i] , etulMrtto. VelL-m eiiam cerio prxdwire* 
(orCtVtfnagnofati^Mandnex eoinduAru mc.v pcrope- 
rcn dudot. Pudcret eum tortile nhm , ficcrere^i'- 
Al^xrrx, 'Eini lufcitiepillolam .id ipfum linetB tn.^rum 
Mnprimi vcUen, Hm: a re vehementer peto. Eikge 
tiaien, (i tibi quoque hoc c re utnuique noflram lore 
videiQT. Qwcxrtn. Vale mi opnaie ic optandime 
Manuri. -fipifiDlx nixnuUx prxitrca fiinc : (]ua<: (jui~ 
dcm ediopitneat. Sunt enim in atiit pleraque iMnnn 
Tr<^ir>f»Rr*<. Iternm vale. Hndicrria ekgantiifims 
elt, fed uc viderurgnon divirlgandajNnoituin luucDiIut t|l!P,'«^ ^..^ .. . .,.T^l»»a.M.rT .. . , '■■■*''^;;'»» 

X7AUcT>»ean>s r«iii,ui lirem> quts 4Mli*<U«ift* 
* (e{H, , Btpniv qui oaiurB lin pionilnif rflbimneB 
4>r'i*«*W*S^»f« efiefpleam, taniuiDCi. tiMtign*- 
tione .tjiadam 'luperioribus dicbus concept*^ illam 
saruEliea 'Jt«Mrtri'«> ad)fceram; ut nao. Uat)W- "^u* 
, S ' onini- * f ^6 M. ANTOMIIMttRETI ^Fma-'^'^^tmi^ emnibus afpcrjinoroiiif jAMCii<^i||^ ; Vermn etiam mibH 
met ipfl ouiofus atque invifus efle coppiileflit Sedicdip 
bo ad me, meque anubo, Dequidnoaanieiiiy quodamei 
tu in c)uo cli , quidquid ufquam eftamabile. Kaikfiuni^ 
$r illud alccrum lioininisfoinaium imXmi MfMf^tup jobe^^ 
Quanquamqux itidignita* eft 9 mc ^ cam indodis taol 
que abjedisnebulonibusoppDgnari ? hoccinefeculumS 
Mihi crede,ni(i fuftencarec xne voluptasea qiiam ex aaii 
citianofua capio , cvaaereai aut Athenienlis illofutMip 
5fMr^, aiic fiellephoron Homericus» qui ««»«»JW4. 

De Pola , quid epo tibi mi Manuti , graciaf agam \ atf 
quibus verbis ifia man in>itui magnicudinem plane itgg 
am prxdicem ^ Ecquoderit unqnam tempusy cuoi^! 
tibi^cumlitcristuisaliquambeneficiorum partem ic| 
nam \ Sed quo tu liberalior es , & amafttior niei, eo 
najore Audio catere decet > ne ma jo rem commodi 
quam tuarnm virium,rationem habuiile videar. NcqM 
cnimxquumcft , uc propter me peregrinum homincoi 
ruinibiie[t,'pr.i:teranimum bonum & fidem > quicquts 
dctuare Tamilian dctrahatur. Omnia perpeci Acius eti 
non dcerit,unde vivam> & (1 hoc dceriCj non dearit » itth 
de moriar. Satis diu vixero,n antequame vka migrcn 
inligne aliquod voluntatis crga te mex teilimonium .^4ir 
re potuero. Quanquam quid eft , cur hoc fperare debt- 
am ? Animus tibi ManUtiy animus pro prxmto accipieih 
dus: quout fi contentus eifenoUcs , a J meas maximas 
accrbitatcs, accedcrct ilia omnium gravislima , quod ho- 
miniuni omnium Optimo & de me optinic meritogra- 
tiam rcfcrrenon poflcm.Vale.A.D. 7. Kalcnd.Sepienit. 
pAi Avio. Scripferam jam nefcio q«id literarumFer- 
rariam, a<\ l^ctrum Morinum, id cuni,cuitradcreniine- 
Icircm ,vi(umc(l adte mittcre- tuum cric,aliquam viam 
videre,quailla&:^tuco&' celericcr^perrbrantur. Id oph* 

aor, ^ ^ 
UTiMYl^fifrttttVA ffr WMtiOnM^lM* comnadUCme bcert po* 
!|M|i* fi^i Miur4Mi«d )i4oriDna ipTiiin fcriU- 
»'JfitfttMii illadBium MfoiAfiicum quid Tcribere ad 

XVI. '.;,r'^:-. 

nunqtuoi feci mvitHl.; iMf^^MMB 
lb pairumiquln t.bi tic 'Hbtl^pintablk. 

Tltcntm qu*ineo,]|bro ni'ime vilenwroperiifli 
II rsijoircre , tjfgoiqiic inrelligo J« K {b-i>ta att^l 
t.Toipfoouafiliininci-jO! gcnop^ lOOnitlU l^Qt:ii8'- 
arncD^efpcrororc, ut ilKjuamlo vel niu incidanii 
iboreBcdiiL^cntia pei-venijro ad jii()Ui(f,q<iodlu«ra 
ID nonnulliiadfcrat. Itaqucijiianr^m Ineainii, tin- 
Its peE6it(]ue contends lUCmsliJC it^ parte inimo 
(})j{ecjiuITnai.N»mquo(lvercrivi(lerii, ne JCm Cet- 
em kominibuf malevolitilibf rote hoc ntiu. Malt> 
erutnUp peCelTc He, lilencjum mecumciilpari , >]uam 
cumoatiri. Credckoc mihi , nnn fine fumnii molc- 
KiojUtlibipeteniincgcm. Sedtimen jam pridem 
encrat inter noi,nemi]d tu imepeteres, nifiquad 
iferrent jtjuiilaiiten) jJlxfcrant , ego unUs omnium 
Denori.MiG (juiCQlumbinumaccerreret, Is fecrai 
acem ad me veoturum effe dixit : again qim eo de re 
ceil rati id in e J Scpecuni:^ jouaiitum oput crit, nume* 
.Si fieri poffctjUtfti lut (cpteraTibuUi, regia cbar- 
;lcriberentv, clTet mihi fiiniraopere gra'tum . Hic de 

reiffcftatuat.Vale&me ama.Ponrid.liius ' 
Juoi. pATAYIO.M.D.LVni. ^58 M. AxNJTONFI MURETl i: I D E M. 

xvir. 

ODfccro tc, qui J vu tibi vu cum iAis -inicriptionibus? 
Miirotomco , &C ii iioLc : fed aialo.voIcnKin. Ego 
tuuselTcnoiu^ juconiniuu e{lcis,C(iicm & t^t mc & h^ 
bcri cupio, niii ii.ui (im,pollun) \ hgo vero (tuum enim 
cibi regcr^m ; tuus fMni^Si ii noli:: : led luaio volencii. 
Qnaiii^uam iliud vciius 9 iv>rtrum utruai^uc utriasqof 
efrc, iicque qiiiCkjium clTc alicri altcro caiius : idquequo^ 
iiuuMi^ uicrciuc vult, al'cr.ctlam JcLcc. Anvcroiue 
aut obiiiuxit diV, aut obltvil'ci pollcputas > quid trbi<ie- 
bcam \ Ir.u^iic vaMc mc iaiic concurbalii : & miror, qui} 
tibi in m)[;iuem vcncric , ui li. ijcere&. Qrf c-rrau (uitt 
ill TibuIIo, ^'PropcrtJi principium> line idta^dubitario- 
nc>cravmittam. Nunc co noii pallum quod onin'cs t&i 
abilnu doiao, non rcdiruri, ut opinor , ante ovnx tcm- 
pus : ck' quaruor i!ia Tibulli Ibha Tunc in cubiculo Moli- 
xiii ^qLi;)i! ipfc abicns oLkravit. Dc Propcrnoeiiamnufli 
iiicerrus fuzii : fed iatilis jaLtura. Nunc ad 'Co!umbi> 
iiuni, in quu cupio jue talii > led inultaconcufrunc , qux 
iufpicicnenUaciant , cum non optima fide tecum agcire, 
t: vulpiha poiiu^caiiiditatu, quain columbina liuipliciu^ 
tcpia-dicuni cifc. PriH.um, quod tutum iilud genu) 
Iiofiiinum 3 qui ex alicni<> liribus victiianr , quxfriculos- 
riic fibi cxaliLiia fuliitia culliuunt) mihifnue 'fufbectuOi 
cd ^ ific autcni tuus . nani cuarlivi ^houio renui^cft jco- 
]u ^ L:cncTi>3 iiiti adcf^ probiia» cxim a^iu rratiandi^ w^m^ 
liiis i*iiM»rtael'. ^ ui Fluu'.usloquiiur , F«ics,atb\c «»&•- 
?.tKAjs^ i'uia : i\ j inc no diiimadx crreMtui' quidem in 
co<. ciiicni cu DC]'Vk:'it.<cni .unicnm voca.<,.ni(i a{*a accc- 
dcrcr.: : .id nic iv*;r";u.tni , r-ili tcr cjiiutorve cvocaruj 
vcLiiL; Cm: 1.1-l.c aiir. k- vcjiii-'rumcoislnuut , lalitti libcl- 
iks cnlusiibi upu.o* ;:Uw J.'.\ci'aiadiici ;p'>it9 quiiiquc pc* 

tm r\ EPIST. LIB. I. l& 'caMcnt , niii Pauli Mxnuiii jlpeftii & coUacuri*- 
nVMui. Q<jfl4«uicni dclcnpiii uiriiittjue n»- 
tm«U»arin(i<)uanE* inicr not voluntMuin tcliu- 
DCOntDnOio din, (Ittnetunc I'c id,quad eupcrcm, 
Do^onicliuii()u]rn per mcicontecfui |>oiri;,inocum- 
efDnitUt CO; tibi<)uiinriiljj*cntiil!mc commend*- 
lu igtiurUcio, peto<)uei te ,ui ,liulUunqitim 
• (Bca cpmmend^tio viluit , cjuad itio viluiOe 
irluriiMi, hukpluictianii^uam extent, tribueiv- 
t(Ki : iiijicuiauead illam huminiia[cni).fui otnncf 
re folii us, ^m^uiil rogjntc mque obfecnntc me> 
otcn.VtIe I'oltr.Mon. Stfuembi. Pa t a vio. 

£ I D E M. ' ■ ^ 

XX. 

U primum folium accepi . Sdiolta miitol«cii ali- 
ttwviccr iinniutata, LcSionem non pcrfKikra ' 
pcriiputo I {um propter ilii, turn propter e^- 
iieipoGtionei, Scd in te fpei efl,etfl,ne viv4,fl noa 
ijac&pevereor,nciiieafcnli<ndi negligcntia no- 
vUltwt. Q»9cfo tatncnate, uthancmolelUanis 
jfk devoret ; curftqua quod commado tuo &cere 
nc tam ntilEa hic pecceniur,i}uam in CatulIO) idco 
■rvte vifumel^ j^uoDiaminfrimoillo foUojquoA 
I aovemlibranorum crrau*funt -, Icvia-quidtm 
Itti Ted plunoiaanimadverlioDe digna, quale e(l 
Uftia. .Sjt itrtf : i<ire furarcm : ciutt fcribendflia 
•ivctiure furore m & c:rtera, Multiun autem ad 
tklbmterefi, ut ubi nixa iUi hypodioftolcs cotlo- 
Slucl etiaingraviui,quod china quarta ubi vul- 
iaie« Ccptti : cdm ego e veneribvt librit cmea^kf- 
|Binaef(M^£i£iunicftiuctui vulgataai ffrtpni- 
EMMnnt* Simeacnisjiibeea; offlmdiligentain 
■S 4 excn.- »Sq M. ANTONir MURETf 

video enim cademvia mthiquoq-, aliquid coniedum 
De cc qiii(icm ( ii ego tuoi fen (us bene cognitos hah 
noti ciSquod Rononienfescogitent. Aiitu conditior 
quieram, opimain , cum propQ certa magnarum rei 
cxpc^f^ano-e conjundam , interpoRta prTfcrrim tc 
& me.i iide illorura caitfa rellnqueres ? reque abjeds 
letudinis cura fufcipicndo laborioli^fimo munerc,in p 
{encisltmumvita^difcriinen- abjicere^^ De Bar^xo ii 
ciftiicrupulum. Nvn !i ille prole {Tus fuerit^ video p 
tionem amico idi nofiro d fliciliorem fore. Absqui 
quidem ctrrras,ut opinor cfler . Tc omnia mea cauff: 
auruQi non dubito, mi Manuti^ Scio cnim te> quam c 
ftanter,quos i<;melc^mpkxus es/ovcKjper^as.Scd] 
tisiimamihi tamcnefl,quamtuis]iteris expieslilli , (ii 
ficatio voluntatis tuj?. Egout mc aliqu.indo merit 
mafledicarisjOmni /peconabor efficcrc. Vale.DcP, 
pono oblirusfucramjpntoillumapudmecflc.Prid.N 
Septcmbr. P a t a vio.. 

E I D E M. 
XIX. 

ADolcfcenrcs qui a J tc ha*? litcras pcrfercnt >.fi g< 
rcquirisjnobiiisfimo ac {p.lendidisfimo inter (uog 
ti funt loco : (i bonaanimi , & fiudia laudandarum : 
urn ipeftas , con|eduram. taccre , vet ex eo potes:qi 
/ cumip(l$ domiinfummisdelitiis & in maxima rcrui 
mnium af??uenria vivcre liccret ,.1onginquas pcregi 
riones fufcipere, fcfequc cxcolendiingeniicaufla infi 
difficult at ibus objicere maluerunt. Ii cum judica 
idem>qu.^'^d omnesqui refte fbntiunt, judltant ingcu 
eloqrfcncixg'iria Irab'am cjttcris nationibu? > In I 
auccm longe unum cx»cris omnibus Paulum Ma 
TiUM anfece!!cre, ncque fc ftudio fur> fatisfacerc p 
arbiirani'iiii:,niilin Ttalumvcnirent : ncque curun •^ 
nib I'auli Miuurii alpcttu K: caUocutiA- 
netruertttiur. Quodauicw dclcnptic uinnu^ue ns- 
{iriitn imclleieriiic,()uint4iiitMiin)Volutii3ttMDic{lu- 
4JioraRt ca'tiuiidio cflet, flat ocTunt It: iJ.quod cuperenCf 
nullO madu mciruKjuain per mciconretfuiimlletiiiocunt- 
i^ue et;ctuni,ut coitibiquimiJilj^niMliniccaiumciKla- 
rem. Ita i|;iiur|JDO, pcEoqiiei te,ut jli ulkunqutm 
jpuii ic mea comineniijtio valuit , c]Uod (cio vaiuifTc 

3uam)>lurima>, huicpluteciimi^uinicxietis, iribuGD' 
um puTCi:a<l|iciafatiead ilUm liiiinanit4'cni,^uaomne£ 
cxcipere (bhtui, .jiH^uicl logantc' atque obfecranie rne> 
idiicipotefl.ValePofir.Non. SeiKcmbr. Patavio. 

E I D E M. ' 

XX. 

^IbuKi primum folium accepi. Sclialiamitcolffcitali- 
■* ijuot levjcer imniuraia. Lcciioncin non pertacHcm ' 
fort- opcrii puto , mmpioptec alia, tura propter c:^- 
brj! jnterpofitionci. Sedin te fpcs efl,eifijne vivi,li non 
inccrduatfxpc vereorjncmeafcnbflndi negligtnck nr>- 
ceacoculiiittis. Quxfo lamcna te, ut hanctnoleflianis 
meicaufadevores: cur^ique quodcommodo tuo iatere 
poili£,oc tamraiilta liic peeccn(ur,quam in Catuilo, idco 
admoiiere te vifuniefl iifuoniaminprimoillo iblioiquod 
acrfpl^ noveinlibrariorum errata 1unc ; levia-tjuidem 
nonnulla: led pluntnaanimadvcriione dignaiouale e(V 
cha^K re^tia. ^Sft dives: jurcfurarem : (lun rcribendffni 
fit: Sitdive!)urcfurorcni&c:rter]. Muitixm autcm ad 
(entenciamlntcrelt, ut ubi notailli )Iypo<iu^Io]cscotIO' 
cetu^, lUud etiam(;raviui>r)uodi:liana quariaulii vuU 
j;o l^itur, Capici : cilm ^n e vcteribuc libnt cfnentUr- 
rem.Cipitenefnoquiradume&iuc tui vulgatam lEnpiU' 
TaaTCCumefiiit. Simeamastubccas omnidiligentlam 
-S 4 exciT- Ida M. ANTONIF. MdRETI exemplar d m j cmcndjruau intucri ; psrrinct ea sts non 
niedi )Ci':icr id u'rurrc^ue nodrum. Cokimbiniis tuw.. 
pr«^re4fi:us clt,quo {iis^tco nudiuv tcrtius cr,irox> uc d«cc- i 
ba. ^:'ei' int^refiuroj^urcuin iiuiniDUiUffrantum cniin opaf 
e^fe ciiccbai; dcdi. Pu'.ob'idicr.cverruru a > qu;<iaduB 
fit 9 iiican re conftilimccrii irem. Prnpercunos, lunc 
qui fuadcrK ur mittaxaad Franc ;K urn Goncapam. Qua 
dcrc;ivc>rcir.*, quiciT'bi viJcarur. Valeru<inicni cuaa. 
cura diiigdcer.SatveaMoiinioix.Kal.Quia^^.PAiAVio. 

HIDE M. 
XXK 

"ITEhit ad tc :iltcra mcaad Poncificem- oraiio : qusm 
CMpio xijui; plat ire ril>i,a:que ii tplacuitjqui inc diccn- 
iCmaudierJir ^ouorl, cam m\\n vcnit inmentetn Luaruq^. 
plane Artir.iru'n .nM'ium , ^' poli^uli iliiu': ar liaiartili 
judicii , vel fpvriirc, jo.probiim putt> : cmi coj^iio^cjuao* 
turn rrfc amcr , qiiam que eife foicjs mcarum rcrum , noo 
aequu^ modi"> exifcimator, vcrumcr'arn bciiigiius proU- 
xu«"que Krnkror,nc p-^fle qiiiderr afiier e venire arbitroL 
Erevi,ni iailor, aa«pic< c\ tcriiam. Quod li progreJic^ 
mur adhiDc excmpliira , poicrimas olirn Pontiliciirum ' 
oratToniimnTjali ^uuMrt^i <moi^\hn\ conlicce. Me^te 
amari ccrto fcir» • nequeduoiMfe te , quin ceo ribi in a- 
mrtm rc/pondcam. Silvc a Liidf\vico Beccarello Arckl- 
epifcnpo. Moiinio meomulramfalutcm. Vale, A.Q. ^, 
Kal.Jan. M.D.LX. ROMAE. 

M. ANTONIUS MURETUS 

S. p. D, PAULO SACRATO. 

XXII. 

'CEcinuocr , nercinauidverbnrumdenobiliilla vt'ia* 
^ ria>qua Turcz a nottris ad Kaupadum lupcrati limr : 

1tllU> 
Mnrn)iocDiiiuiiicon4<ii'ru,<fuantURi ipre. iir>n faalc crc- 
iia.Sttn QuatiivtiaurcrTtref crai iiihili,(3ni':nTl* multi 
e{un«uk« pcicb«nr d»!ftiibcn<ii libi pr.iffatcm fi«n,ui !a-_ 
tiqfviftMnlitfetiieljijUKtqoideffee, libnriis permiiKi'tt 
prvlertitn cttm migKiraiiu pnpuiiKomuiJ judicarem, i4 
vtlipfiut pfipnli (^[gnTiatein pcnincre. E-icmpluA utium 
kdic in<cro:quodieiiiel infpefiura cum Ptlvdino gCana- 
liniTacobnOraiio, Antinio MonctciTtarv, cxiftrnqttc 
CommunibiH ainidt communrnrt poicrii ; nt (ivepU- 
Oienrttapuui cxroalicfuirl voiupuciclivemmiKiintel- 
l^tK ;ioicn.cnnrerv4riima,uidccct , mcinoruna v^ 
(iri.Vdlt:,R.OMA&7.Kil.)au.M.D. LXl. 

xxni. 

IN nii>IliT,tenu[bu«i!li<i^unlct|i, feipJia^duUi'.e n>»- 
iellMinus occupitioiitbus nieiT,iifu'i crjtn'ea libeicatOi 
qtijiitiu mihidedcriij, nepriut a^iterat cuai relpondeie 
i}accltehabesem,qiuin.Efnlcnpuv Hidris J^hiic rediret, 
Qu;>d tun »fpe£co>etli quibutijani &' in«t$ He rpliut ta- 
oiiLunbut ncj^otiu dcderam, ut merenipeitivcdedirccf- 
I'u.iMiui admoii>:rcnt ; prwt omen euikabi^i: i«l'civi. 
(jujiQ de dmaca^iura .cognnileoi. Factum id non mo- 
diicoruai , qukboi id. •nsuaaveram nr^lii^uiiiii: fed 6c 
CouHietudiiicijUldJin mnltot i»(n mcnfe. i mC fuileptli 
nuoqnaiDf niC CLiAi.u«(;ct neceilitai ,er fundi iomo t 8c 
pirrjroveniendiiaidctCardinai'SirMirnfMiii A Tpfrnie 
tibcnr«i;YMl«su ; ii' ego «iun , qua debt 0,0 bk^vui ii»«»- 
Un.SadURianKiTarjaissciniiijnadiuiii S^-mixb is- 
rumatilAjTumci^'C ut nu;'i]u»iij ni^iiuit^} l>>lii( vidO- 
al, .yMnila 'Da turba inuntjuirn nciiiic cOraiurUt, qtiam 
|^«»nn|nif fam ib biUici'htgam thidK- ItaqjeumrCMi- 
^^(iMicSpbnr.wtnor.iCiitKd'-fubimuiR (^uanvncpllocu- 
) a*luiDipolu|iii hue ven:' .Mii'.;i lona:lijJna& lut sfpc- >tf4 M. ANTQNII MURETI 

^^■— — — ^ ■■■II ■ ■ 1 ■ — ^B^i^-^— M— — ^1^— ^— ^1, 

ritatem* aut rudicitatein vocabiint.Vocent ian.e,ut libet 
mihiaecfre eft, quod non jam pride ita vivere ca'periin, £ 
tamcn vivantc HippoJytoCardintJ^alia raciacrat. Refer 
ta erat domus hoininibus eruditis , ex qiioru convidlu a 
icrmonc,aliquid pcrpecuo.difceres . Ipfe quanqui dodri 
na niediocri,m3gno camcn & cxceUb ingeiiio> 6c miritia 
Reditu ftudiis noUris.Uaque domus ipfiiv^ Acadejniaqux 
Jii videri poterat . llic amac quidcni & ipfe miriHcc homi- 
nes bonarum artiuip.locntia excultos > fed (lia ei coxnitai 
damno cft.Dum.cnim omnes blandc exc.ipit , cum omni- 
bus humane colloquitur, dcilfim fe arque obvium omni- 
bus p^aibec , ezcittt quidem admirabilcs amatoresfn: 
fed a tarn mulris gratiam ipfius ambic.ntibus pprpecuo ob< 
fidetur ) ut ci vix ad curandum. corpus fatic te%porisfil< 
periit . Quid quxris ^ Egoqui quotidic cum illo alcero (ua- 
vi^fimis fermonibu^ hora^ aliquot crajnfigcrc confueverf 
nunc in alium quendam orbem mihi delatuc videor. Scd 
hxcmufTandafunt : oua; ramen {cisolincuum hpminis 
amicix^mi finum elfundere volui y putan$ in co aliquidlc- 
vationis Tore. Nunc ad ^lia vcmo. Quod tarn (xpc me in 
cpifiolittui^tamq* honorifice appellas > graciam habeo: 
ct(i video te multo plu.^ amori , qujm judicio- tribucre. 
Sedhocipfum non minus jucundumcil » fenfire me a t( 
unice diligi. Quid nunc prxtcrea (cnbam » nihil habeo 
ni(i forte iJlud (circ vis^mc hoc anno, (i Dwus votet,cxpIi- 
caturum publico !ihros Politicorum Ariftotelis : in qui- 
buc vidcor mihi n:(vaturus operant > &: multa abahiic in* 
cerpretibus non animadverfadidcurus.Hoctc puto malh 
quamquid oe bcllo aut pace dicatur >. & qux ejus gene 
ris vuleo a circumforaneis hominibus diiTcminancur 
intMr&"ytifrifimuTH nihrei^. Vivamut » mi Sacrate,vi< 
vamus>&canc(camu^in ftudiisnoAriS) conttmnentesci 
omnia,qux vulgo nMximifiunt. Dcum & xterniraten 
cogitamus,alia omnta fluxidc caduca funt. Vale3RoMAi 
3jul!i,M.D.LXXVlL 

FRAN A 
^hs ¥RANC. DUAKENUS M. ant. ^IUR! 
yiW. DOCT. S.P.D. 

XXIV.. 

r^UM-nthitJtepoftdifteaumhmctumn , ireletlimde- 
'*'tcjc«pTfli;m, mi Muii"ETi,,jcingeniidcfidcrio tcne- 
itr.di- ftsru.(cnirr)ni>r!'Bjalti5!iidcognr»fee.o4ije<juiilera) 
liierW tuijramtiportunemihireddiiis ,magnop(re dele- 
ftiiui futa. lllud vcro mcimauir volupriiemnoqme- 
diffctini quod ex eij mtetlsiiitc mci, mfmoriim abftntis 
lucnma nim fiJe 6f betie«o!«ntii,retinere,Verumhocmi-i 
In afperfit moleilii cpifioli Tua^qiiod <1oloremilhm, aiit 
gnvKfiminn itttfortm potius non oHIiira refletur , tjue 
tlbiiflipcrcprinatioattulit. At co tnigis vkem luam 
doleo ,ijuDd5nteaiino!,ut oginor,duos Birvigi[jti,iilo- 
run Scyianim «-j*(Mri'a« & birbsrlemtJpcflUsrum ; 
qtio;nenuiic<juidetr;rc(ipifcere,fed>f;j(^^ir ilium fuum 
jdhuc. lueri ac mr>rdicQ5 retinerc dcmrror; Sc(t li'nc 
matcmmMtjue fcgc!«m glori* inrcgram tibi Deus , opi- 
nor, reftrViC Ut hoflibu', qui bcllo tcnr*ti i nobjt & 
hcetlrtifuat pro8igatis,atde polTesiTonc jtintprudemij: 
' expulfis, ffilepdif'um iliqumdo. doii? triiynptium, agj*. 
Ill ijuodj4nipra;feniire acprofpiccre raihi vijeor, liad 
eatcoptit, quibu5|6Qn^* »alixpiiU6firin)areiatqae 
inflni.ator«; accefletiiv : (]uai tibipmre,. (i nervotin 
et rec<intendiituo>,perfacilce[l, Acfpcrofore, ue 
hzc ceev^tio & AVattim conrola^ioneis. tibi qon mini- 
m*[na4(erat,cupioqiHdemcerte. Nam & not quoque 
ruperioo^t|iirni(, cumeidcmcurirotlicitarcmur jqna - 
tenuncangi vid^ri^iM^ivtlde confirmavit : nee not 
omnino fruOrati eft. £c(i enim nc hi<; quidem confeAa 
■dhucreiITt , tamen ventut jam propcRiodan) vicites- 
:S>tioneni noAram , adeoplaunbilc apud: not popu- 
" quod Scyihx veliriinfolemcr, tomupiad' I .|pea>tione 
r'lirctjueeft. t^ . ANTONIIMURETI 

conc^niiiunc accrue odci.unt. Miit^prin- 
chglaniqve nonramitudiumiocrcJibilc. Dt 
s rccum > (i opits tueric, aiias. Fraque quod 
fipiilnia fcribisjunuin iiliccH'e JoH^o^'rcm CO- 
TEL Lu i«f 3 qui cMat nos ac icrip^^ ujilcis tdy/;if, ad id 
cgr»glorioliu9 force kx. audaciu^^fed nmcn vcrc,in(i fal- 
lor, rcfpo'.idere poffiim » qvodHomcricus A^aTDcmncn 
AchiJii ^«f ru»iy< ir4Bf«A>.A<. In qvibus ^'Cotciium tn- 
um , fmmb noftrum numcrari velicmcntcrJartor. Qvifi 
talis cd y cjvalem eilc eum mihiXicilc ex tuis li tens per- 
{vadco,ncHsf^«<Mtf64«<) utpaucisi qvod dc eo hominl 
ientio y dicam . Veruip qv.ia plv riqve Jiudioformxi^ qui- 
buN* ncti ftint dodores , qui xfuc funr , mi!u affirroarunCt 
ncmtnciji in ea urte jus profirer. co nomine ,. rii veiiiai 
Anuchariis hicquisquis flc , paulo picnius inc Uteris cdor 
cc-if. Q^anqvani prolc^io maiini) li raciones tux iti 
tulrrint ,huc ad nos ma: urc te rccipia$,ut dc rebus omni- 
bus coram intci nos coiifcrcixjus. Qva dc re ^ certim 
& fubciliu^ ad cc frribaiu , ciioi tc iir.hi totum patetcce- 
ris, & q/iJ roufil!iInbcas( namdcanimo dubitarc/nc 
(in^t cpilloh . tua ) aliquanco ;q>erLius miludedaravcrist 
cjic o;iim habcro^nosqur tc vcllc ,.qvaeqve ad tc pertinc- 
rcfienificaveris, ca (uainio Audio diligcntiaque curing 
roi cfl'e. Vale miMurctc. Avarici bitiiri^; ipfo 
H<lariumdic»Jvl.D« LIIL Lir- 


n-Enisn:.UB. 1. i«7 

CAS FRUTERIUS M. ANTO- 
NIO MURETO S.P.D. 
XXV. idicim imprabuf ', viJerl pofliem* 
B^ttUit'inie, Iicvm a ic iii>nlomd,v«runiricpHH 
ifitM-atcvptus ItMnm ,-ue licierano ijuidecn ott* 
Mm. inmefiudiumiuuH) conpeiWare Audeam. 
liffAcne racbfl^enui Hi ruAicui ^ui^m pudoE* 
iqd fMiio ktMtiw «xpwMia]iii genii lucj non ob- 
nuitat, Nunc ver<>,cu(ndi(lKi«x fcrfpri) tui«( 
rMioUbouFC Don modoauiUi t]ui benefictis am- 
t jk lioiioruni iiiiigmbui ^cccput ab atiquo rin» 
1^ (fyii ,w iiii iilc I JriV, fed & illuui , ^ut -pr^ 
g(ni(>&: lintiulari dafiima: viiurn , in ea loca* 
lie Gr^ppultiiai, noil c vcfi^io libetJli quodao 
liODcltat : nicriii} fine ^egein vitioiim , ntfi 
[ot <;alloc|uia , un Catmoats uiti6-citr<vjuf habi* 
lauidem upeicaliquuhboiialbiifuisniiapusGaif 
I3U tanen olfiaora niuncrer. >bi ego taciunibtu 
QJO.iDco diligenieiexpeiilis ,eodeveai -audacise, 
Gilli« loiMs & ItaliK tux climl^muiundui Ut* 
titncaiunicrtiiinaie] ab opipMitiilit & fuavibui 
umSt-Lannvium epulis avo«are nun dubicenic 
uiameDrpem adducorforc, ut biimeisJejjendic 
emporisfubenj voJ«iiiqu« IJtimpcnfurus.Quui^ 
ueM non mIidt , qu« m dafiulimat tuaf aure^ 
<ueve^ian^)dc>I1illlIo'Iuaut bpc bnuianitaci «w^ 
Dnobrtureka^cnuxK intell^ere & agnofccrc 
iciJihaic orticit.mci inic cfrrmlinia arguineiua> 
[Lovultuampleiurui videirc, 
3cr eiiim hof m lioais viri! Je[ii!erivi , & eliam- 
QdcTO> Atftmii)g(nioplariinumva[eaat)&p<^ 
' butt ^69 M. ANTOKII.MTIRET1 fint oomi non ininastlloquio fiat) & in omnes iapieatix 
iiitdiofos obvia volunute. Qu(>dquiiemin;Mureco fuo 
defiderarcFRUTERius necpoteft> nee debet : noupo- 
teAccrte, quia humanitatem illius fcmper pronptiiG* 
nam cxpertusefl; 8f indies experitur aMipliorem ^ non 
debet autein,quia mentiri nee novic,ncc^ verittctM bdift 
poteft. Rt hjic quidem in mei txcuiationem addiicendl 
]>uravi, Murete do^istime^ucinceliigrrefy qaam reiigii^ 
ie voluntatem in me tuam confervare ^ & fi fieri potaAh 
audiorem reddere'cupiam. Nuncautem-, &qualiriit|MM 
mefic virtuf, Sc ingenium tiium » e^ploratius cibi iimo^ 
telcac ^libuicquMamexoptimis quibusqueaudoriMb 

Jer me nuper animadverfi ^udicio tuo^ut politisfimoilc 
■manitaiis pleilistimo exaftiuf ponderanda relinipKicl 
& iioc quidem, DOfi eo confilio,ut te omnium rerfim ^ 
tisfimum Anagnollen dicekie videar , quod cert^ vel cogi* 
tare nefaf efleduco •, (ed tamen'uc ex re cognofcere'^efr 
iem, fintne in hit meis a]iqua,qu3r vero eAe tonleiiCMiiil 
pates t quinimo ut qus i me h non cormpta > cert^atd 
cnendata funt , idiligentituofitidio nobis aliquaii«lo fr 
tiiora re Jdantur. Satis vero mihi eft, loca qucdam lob* 
icnrc dcpravara) quT poflum lucedondre , vel ceree tibi 
indicare. Tuum crit vicisfim ea in faamledioneteira* 
ftituere :quodtibi ^quam facile fucccdac , Yionobfturt 
tefiantur variarum ledionum prxdarisfiua opera i que 
mihi quidem > muko ante qualm in famitaritacen- tvan 
vcni« Temper charisfi ma fuere, & nunc, cum divinoiHo 
«micicia:cux bonoafTedusfim 3 chariora indiet fullin. 
S«d tandem ad rem i ne multa verborum cruditate ofen* 
loAomacho, Thcriacam ViAorii haurire> non Varroms 
jnuifum bibere videaris* FeAus iraque Pompcjujr, quen 
eeo au(f>orcm infif^niterdiligo, turn obrerum omoiun 
]iicundi«:(imanivafierarcm , tumrcrborum antiquitatem 
do^iifr ma m,multiv quidem partibus audior ^ integrior 
MX Italia proJiit ■, non t.imcn omnibus in locis fui ft li- 

niilfO) EPIST. IIB. I.- ailEm (ilicQilit : <juod pl^tlIIli'lltlloil!lEpitotna^iO)par- 
l^9tGalpa^« injiiiic debetnus. Scd ut undcmi i^uod 
asu)tu>)probcDiuS) locus ell in P.lictera, ()ui fans cgut- 
in«iobviuitil<:i(K)liiui I l«diiun<ii lutul relicitar tdi- 
tBtjIi modo iiec xuic iropeditui judiuumineum, neO' 
^iaJliipluii<iAoiiiduIgeoDici[Fc(\ui i Petitforc tnit- 
a)upTopetcredicebaiit)M(juidei(i t'oriBi vcrbi, aui Tunc 
IftuUcre 8c iaccUerc : CcJ uc milii vidctur , turn ligmlici- 
buit fkpiui pettic ,ut pctifianiifxpitlt poiani, alioijui in- 
filUtm critj^iJod Fcllu^ dicit,naaicu(n fubjiciatipcti^cre 
fj|puii|Mt4{«cfre,nonopHie(l,ui opiuor,id tcrctum re- 
pCtCK^ iaculcafc,fi.'pius)3iiieiplicatuiQ, quinicnniD Ii- 
milc^uodJ^Juvcrbor^inaiijunxilii: dcbuit,(^uad Iccillei- 
|i(iuavtlil«)enjcaultiii,Nunc,uiailrdiiiiUveDkuius,la- 
*uIil9»pld:iiU(UiiHi9j3iiqu«i4^u« exa^ioii praI>liioiie in- 
digoaijufiiicrejjcieiDUi.Fcilus cjnlldai apud Lucilliuia 
va&UDCgrui^revuli.malimegouciHaindixiircc. Nam 
cacqsfifa ullidii fit in^eniolis apudvc teres iuiiVcvclCa- 
to ii;{k^ri pordt.Ac diiraii aUi^iiu cat^lTam dufiui licieraru 
non rafpoiuicKiiateor i^idcm , duntmoda nee caprifiiiA 
latisiiceietocD huicconcedai, o^undab aliqii» di^culcja 
temicDricatiadmareineia Veuc;) codicisadjcAiini elt: 
<]uod vei o ad Kligiofuia ilium ocdinem luierai uiSi nihil 
etl.NaKveterespefiiouuuDoruni coiUuCslimi] ucfacil* 
(ied*m I Feflum AcroAichum ilJiro Alphabet! cam obftr- 
uiil«:uaniameninryllabii<:uriofulum hiiXe. Alio in 
l9«oU*cnre, Gairice, genus vocis ettcanrrabiofx , m 
inaigmcQli tingcTepto ^arrire^ & cenegarnre^uid* ad 
[~in«s porimeatt, non video, nili forte quod R.. liiccram 
canibuf clfepetuiiiKis veltnc Gnmmatici. 

Hirriirei)uidemv«tuicil&probcignotuin,rabirequO' 
^iic,lt (ibt airidebit, vetu^eilc mcipicc , Sc obfcuntatc 
cum ^irno coiTtendere. Nunc iu acieai producaiuur 
vaiidtslimailla beltoiumiobgri} tjua; in Thu'iorum v»< 
M. ANTONII MUKETI t*i ' ccm fucccdant 9 uc illis -priori bus fuapce nam ra pa 
iblidi^ in attiilium veniant. A vctdribus nobis cxc 
urn crit^<}'jia fctmuf earn Rr)manoruni 'prudsnrram 
fe,uc longo ufu beUnrum exercicitos ^ annr^rmD fiii 
iibus prudcnriorcs in boUi Cttadrophcfi rejictfrcnt. : 
<ieaAt itaque vctuihsfima iila fuccrcfccntis Urbi$ Voli 
' lia. Num« nimiruni Poinp'iii randisHmainfiiLuta, 
nt funt antiiqtiisdma 9 ica qunque antiquis fcnpta' V< 
Aiitienegariiinn pofefl. Fciius, cum, qux Peltice 
cancurydrfercc oileiidir, popnani mix huic muJiettin 
neri per Numam eh coiiftic uta^ fubiungfr ki$ verbis i 
kxarara Tunoni*netaagito. Si<aiigat,Tunoni crki 
demislis agnumt'opminaiACxdico. Hancc^ ic?eii 
ronefTecorruptain arbitreff vetutUti tamen mx 
dendani exiiUmo 9 quod » qua racione faciendum pH' 
iubfcribani . Pellex ara«>i Junouif ne tagiro ; fi tagii 
noni crmibuf demcsliK-srmam fvfninam fixdiro. ' Vi 
M) , & f^enuinam ioffi' hujasce corrc^ionem atlBri 
tibt ncc julim ntcjfot^m^ non'Outimquidcm, qui 

if] Ariofukm vidcriprosiic ^ non ^osiim vero 9 ouodfff 
oruui exactam ratiotiCTntiotiduminveneriiii :\\nc -ci 
poliiceri autini) aut ttlem oranino -mt fimiiem e^fe dc 
tegifKuju^ccientenriam. Quodiuccmpertineiad i? 
la,non tibinovu-m eflc dcbebir, uc nee itirurum fcro, 
gito rcpofticrim &tagit vel taget,cum vel Peh^ m(1< 
ris!imumiic verercsiraloquiitos-9 qui Pacuvii Teui 
citai, & hunc vcrfum adducir. V: ego, C\ qiiifq-uai 
cagitit^cngani. Cjcteium, quod crines demciio^ no 
en i floe velmi, ratio elKquod haclegc nonlevomquai 
paiuni inipani peilicibuf (ciam-, turn quod exiflir 
Numnin uc upicncisllmum , it a fv policicuw maxim 
aA'c9nv;]ucrjkmnu)0 (an^i^!iina con)ugii tcedera tc 
vio:ii r .-nluilVe, quiniiiio gnvtccr udmodum m hu)U 
'di iiupEMr4ini£orruptcia<: animadvQiTifTe 9I1C juir^r 
funoiKjqux ipfa pcliex cftaarnumtcemiaam craiihu n; n r 
I 1BPTCT. T.IB. I. ^ 171 tfta ftfii:|niiiolarecritiibusvcro demeslis, uc quod in fber 
lliflli6nori£cutneiti»axiiQe> iis aulcrrec : ahoquiob- 
raf'<^ videar> in facrls compcislimas fuille maironjs, & 
iifiino'«ulrci yqiio&l indicat Tib«ii}iiS9 ninj puciiani fu* 
Juiioni facriiicjcuram iniuciC « & Dcx- coininendac> 
URcm icribk : 

• Nasahs Juno, fandos cape thuri facer vos, 
Quf>5 tibtdaiccncradocra pueiU manu. 
Tota ribi elbhndic, tibj lelxTi^Hina cdmpitc: 
'Starec ut mme tuos conTpicyeiuii tocos. 
i.::Hoc«gainloconontofa j fcdloca k*gani rapidivc.' 
mmi^icnninani V('rip^.>qund iciiinv cic F^fioiicvetcrcs 
ininaii:. lyc^calia i:ilff)U^cm Ntiinj^apud Pompcjuni, 
iqukidi Ac remix* 'ir inrer orcHbm £( nctacummcxni- 
i, Le^anteni taJis cA. Silw>m:!icm fiiimmrbu? occi- 
• ncfupra eeniia tniliro. Inliac Niirr.r conl-iriir-ona 
quid tie: idcrari viJetur, auc ciiiin j-icenOurii eft . Si hn- 
incmt'tiiminibu!?)Occidir , nimirimi ]iipiT:er^ aut hoc pa- 
D icecndiim.SiKoaiincriiiiilTiien fovis occilit . n«j lur>ra 
:nuatollito,fuir cemptr, cum lie ici^ercm : Qji hoiiii- 
iiufulminihosocciras cft^nc iupraf^wTiiu loiiicor. 1 u^ 
lid trie hie dnobus Itr ianiu^vjuJicabiv. \lilr Ur el'^tibi 
jlindiciffcquid fentiani. Supra t'cnua toJi-ic ,clVe pu- 
',ad fepulturam fradere. Nim Ft it us o A\\\\\ U:-cin 
umxadducic ,'<^U2rdc:cacicin rcif^L-iK li^' hiil-.^t.. Homo 
rtilminc occifuje{t,ei]uii.mijllaiieri oportct. Vitic- 
rantcm mofhiiffeolini , oni ix huik Giilijc quibits* 
m in oarMbuscft \ ut rvlnbus cnul-'usdajii A'cI lineis 
anrilibu'f2rctrocircuau'o:u:i^ , caruin.jiic cxirciiiita- 
bu^ manoi obvuJutis , liini:'- ultra funu lufiollcrent, 
rrucinJocum comnujiiciii Mcrtia y'(»rta rranskTrent, 
re ego fintoi Icgjlnis cffcd »t)o , ii imani niodo aijccero 
jnquidcm ex Fclto , Jed Viacrc^hit^ , tjui libro prirao 
aturnalioram ^ cum Ji. noCui connubuidifpurat , De- 
rm viros ait in u. i lb. iiiir tatisiiinq no3c pro noctu 

i' nfia'- 27» M. ANTONll MURETI mtm 
ufur^xUk, & banc legemcitau Si noK furciim AAiiin fici 
fi jam aliquis occiHr, jure corfus eilo. :Ego cum hniiclvr 
cumlcgeremjinirarus iuixi, cum de perfbna non tdiaoiiK* 
i^erlcx; tanien ruhjungei-C9ntimai2quis occilit^ fiftClBp 
que i'ufpicatus (um iegi potie hoc uiocio. <2uiiiozlw* 
tum factum lit, li ini alii|uis occitit, jurir-capHis «fto; qtM 
conje^uram incani^ (i calculo tuu dk^oabere, J4ureti 
<io^hslIuie> eric, quo J gaudcam ^ Gn niimis > faciar ceitt 
vclcantulum tcniporis fubitx buic emendatiotii daniB 
•fl'c. Lcgibti!; fnodum impofiiilie fce&rcor : ied ttnci 
oninibas Fel\i difEcuhatibiis y nego. Suut enim prater 
caf,qiustibiadferam^'vei pLurimx* SiLceniiuin 
cfle (arciminis docetFcdus, quo , inquit » fl£tu> 
purgabacur> didumaurcmliiiccniuiiDyqttiatCuliu lio« 
mine ea res inAitucbatur , is jam (iiicem.cerii*ret« Cft» 
alius, Credidi niicernium ejus me ell'e efimim. Qgi 
iih'i Pompejus v«Iit non video .'cdmdicir» quo Aetn&alh 
lia purgabauirinili forte diftindioint€rp(uiendft.cft:poi 
quo &* mceUigamus rarcimme, flecuikiiiitia purgafaacar« 
AaK levia funt illud gravius. Malta & accurau cogisp 
tioefTecit^ut le|;endum putarem^qnovis cfu quod ipifiH 
& lirterarum dudust ScOcilii verius probant.Donam 
in Adelphis lie de filicernio meminir. Silicemium 
eft J qu.7infercur Diif raaxribus : quod earn (ilentes 
nanCyid cftaumbri* posfideant; vel quod^qui lurC infernai 
ncq^ cernant> neq^deguftent tquodqniden mcxientca* 
ti» oppont videtur.Tuumquidem judicium efio,egovcl 
romntif iftismcif facile ccircro, tu vero variiYtuiskdio<* 
nibus, c)uas propediem audioret espedo, admifcere po* 
teriv hxc loca, genuine- Icdioni fuc per re data .Properj« 
bam ad alia Fein ioci, & ccce venit in manut meas fir alia 
u. Tab. conftirutio , quam eo libencius tibi indicaTfi 
quod& ine.im Aiirarus tuuf cogitarionem & conjeAtf^ 
ram fuam intdrpofucrit. T^iioiiis mencionem fieri in ii. 
inquit Veniushoc niodo.Si membium opfisrit^ sicnai 
:^ BPIST. LlB.rl. 175 

■tio efio. Aurtiuj cum lepit tou)eituMrn me- 
IcgipolTe putavic hoc moiJn. Qui membruni 
( cxteri, & opient intcrpreiabiiur pnva ve- 
ils alpz oculii cipii. Vcrbam non aiidain de 
c Optimo & dodistimo , iiiitum a tc peitin , uc 
:hii Ic^ibut (entias refcrjtia!. Nulti ccrie fe- 
cg0tiicaiitniitnpO(eii,ne Trebstioquidetn (It- 
it enim fupsrque □ftciidiHi iniiivinii illii ope- 
tcjuantuni tibi omtiet Litmi & Grxci lu&o- 
ManC) Sc lieberc vclinc impliut , fi iDcts melius 
imtubeoietin tpliifimim ADicaceni rcfliitMre 
Eitrcinuaiadikhim, ({uodin Feflo corrigen* 
1. Timinit, mauil] URalllvellTligGnerii vide~ 
io<dida, ([uod xkm mm iit quuro nimiusi - !«• 
:xiAI(tia,qiioillaiTi rubr^fic autin minium. Me- 
Pjinim lib.a;.'C.i. ubtlkde Taminra fcribit: 
it Aftaphictuin vtndetnianigrercii > cum Tanu* 
uesnni'ioiu.c-acitio!. Nunc lubjiciioi kics^uX' 
& oillbun funt, fie correctione indigent -, qi»)i 
idtctm^quiaseiciOjiicc multum rcuelaboravi^ 
Ite^itaum -ent ea ingcnii lui drviiiifllma acie 
t-SerBiie tenebriieruere.AifFcftus, redirgu- 
aionvin Apbricanauiper E litteratn prc<c»l«te( 
J perii^um diiilTe non f>erEcf]n], detpa-mcmi- 
iUinDcamttiQuo lacctior videare,t< fcire plui 
en, penirumhomiaeni aonperreruui'dicerefe- 
ngcnut. pTimum^iiideaKnanifellofcTibendum 
le vidccur,cum id ajat FeRu?,iuni Lucdli veriiif 
ridentur ^qtiibat lamtn. nigra e(l-cauda. Tti hif 
lUciilimeiinpletis, nobis pro lenebris oblaiii lu- 
st. LocuT aliut tA eodcm in FeCo «()uc deplora- 
utdem^quidopiiattuii: i^uod tibi cum indtta- 
vcro erk qua c; humitiicit'C, r\obis cum laniorc 
•fitbeaVibciiequtToliieTis inprecationougit- 
^B»i0«rAit»figiu£areJf opottdcrii , vukienf. 1/4 M- AHTOMTI MDRETl 

<lu;n hunoiocum acrcntius legiflcm > lenfi tandein Mefip 
lam 9 c)iii lormMlain«.]Uandiin precacioniv-antiquaE reft» 
rcr^ea Vci'S.i , itrpotc nbicura explidre voluiilc » tvitLdi- 
^.ir^ti^oiii.v lignihcarc fpoponderis & volvcris » dico egv 
\'cinitcefn<-i'cnic vcl jctatc impediri judicium •neua; 
aut i)c»m lutnc «.'Orriipninicire,quoiD(xld tainen*c5m- 
-gc^ndiis n: lenorn- nili force vullitlegas pro voliit , iMp 
i|ueTiK'c\'rc.BcTYe 1 pontic ben equcYolu 9. AJia fftnt, qiiv 
niihi liint (>b(ciiri«(iY)ia , fedea-corvn agent urlatiuf:no»' 
duiii tjhin:olcliaHlcfdu(initinranTia mea , quam revert 
^impiiclusfcrir 8f rcC'.kisgarruhtactnvflppcliare-gait nOB 
Tamiiifaiv cll,qiMm indcoctiter ioquaN-tiimis. Std^ 
biic hoc-obfcrvantix in ce mex. Dii eiiiiniiicIiort^«{ntdi 
Hi rjiituintcinpori^Vp^nre cupiamTibi ,idum iingii]a4ac 
infipicia^ : quiniinp m{\ ea clTcnr , qux Studioiiv olim-tP 
•iniiibus- , mihiqueinprimisutilisliaia fc>rent> onmilw^tt 
ab oprimarum rcrum itudio-ivocare inautbus iftif fomMk 
nivilcni. Sed audi> qu rfo , quod rcAat «Macrob. lib^a. 
Saturn, cip. 7. cum'de'Liberio -eqwreei^Hnmano agi^ 
jqijfani Ce far Julius ^uitigcm is miHiliur^invfta rat, ufpfV* 
diretin Scenam jlk ipleagcrcr mirr.ovi^ikosftripnranCi 
Ko« ejut verluit rubfungit^quos tamen^librtnomm ea^ 
<corniptAsnobi«edid[irj Suntautemhf;. ; ' 
-'Ntfcesfitaf^aijuR airfu^ rransvcrli tmperum 

. ^Vnluerunrmtflvrc^ugercjpaucipotaernnr. 
'Quo m'c dctruiit *pend extnemit fenfibus! 

• X^iAim nulla ambinO) nulla anqiian:>}argicio 9 & cy- 
t«rtt. 

' < Ifrverfus^ir line venuflimultam , tamen vcnnAiores 
futur^v-idcntur, (i unius Ucers mucatin arccircrir^ ■ l^> 
ecrcn iraque libcns Tertio iiJo in veriu.'Quo nie dotnihi 
peiieewremis^ cenfibu4. ilrac enim Laberi«ypracmiurei 
Culafe obiarumquingenrorufn miiliDiii.' - Qtind tu*x)ut- 
denviinrmnc cfl« preriiTm nalti. Quia addic, Ic, cum )u- 
-vciiif e^l'ct J niiila ian!uioac \ nuliis honosibus d(/ -'ftatu 
m BMS7:AiS9.:^ ipw^peuiflt. SKrcnbn-cnt tf,o, Uv to nundiin^cEi.r 

MBU&nlibutinlcocaa^utCf kJjiiIiii rcmjijuMitiVfi i 
W|!LrlUliis. -.-.■-! ■■x-..-^i4a 

.hictiaCewi6:aatfltiio'aiteSei:itlotOi. : u-. ^".ifl 
Vir>cscclktliiEiiieiue«IeaBCiilccdtl(. ,_,, Kg' 

Scifuiiur. . -. L-fJ 

Etfvu Konunit'^clarec^rctriu mO} - ' ^^ 

DoiBuiDKvcaaroiurouT^ , . -^ , 

c lesi ieitei»6i vorlns ratio , &. iplT or»(iori< coHie^tf ' 

PiuJb , poft cjl : , , ,^i, 

ForcuHaimmoderatj in bono 3'(|VE ]Ti]ve malo,, ,'■ 
S>tii><oniclib>tuiiilirteTar«]inlaiid:hui ; . 

KoriJ caaamen nol!riclann:ptran{:Erv'> Sf cxfexf, 
aic oranialaiKcorrupiisfima. (iuideniioiip.li'cracmn 
lidibuirianicacumenfiiinx'rrangerc '. legen^uiti puK.-- 
HiLudjomiBi laudibu-. vdiuiibui poiiui j,!icenirn la^; - 
.jn<)uenilanfropcruicmctHli.vii Aucaiui nofier ,^^', 
fturdeSpartxIaudibui; qttx uuJas [hicIUc in Gyin-{ 
liuni mittdMt nun viris Jecertaturas, fie hatec ver-- 

Quodnon infamei eierfct curpoi* laiiJtj. ■ r 

iMtai Jiidts laglt.Sitiiaqus Labcni ,voi luv Mpftno, ; 

horru!!! unmoderata ia bt<no .r^uc iti nialo. 

SiciUcradibitiim Luaiinuui Inhbus i 

"..{floTeofxacnicnaolkc &IIM: frangurfj . - > ' 
iicittnAoniaisacuiiiea,qaoilcrixi)/>TJflvH}, (taavno-; 
fdiaiflavctcreipro eo,<juodfloriduf nuFi(^Il,«t^^, 
umhabewaSp^itur:. ^. -_ j '[ 

Cur cum vigebamniemhtijfirKviciilantibus^ 

Saiiifaccre populo & lalicumpnceram viro, 
} 'Noiimcflexibilcmconcui-vjili, uccjrpcres^ 

T i Non M. A-NTOKir MaRETf Nin KrcijUhdem Imne hibet carioen , Nam qui landcn >lfe 
efi trimeter. Non mi; Ile^ibitemcARcur villi , ut cifpe- 
reiUega.ut ceterofiVelciEpeMs : Ccrc<^uMtm.,tfui- 
modifubftirui del'et. Evireiuum »Jdit [ruiertu(,tiae 
minuf|Ut rpcrat, Murcto fun grttum ruturum, qtmta r«I 
aliaoniDM. CUm Iuk fetitierem' lociili in librumqucil- 
damfodati; mei,>dcujai trntitcm im^'tovelpciiiuc viftfl 
libiirioimpaQum erit folium (junddain iiiemt>nBi,a 
(]UD rGj>er:,hi(,quK rublnibam.VidEbituramcm Oruft* 
matici cujucdim ngoientiiDialujuod , dcquo tamcn3&* 
laaK iif>npoffum,iiefia[>ciit e». Invewi miruni ^rain*. 
riuiUiquod tamcn-in ram el't afo , ^*i)itlvu! »pttrf Nxvi* 
um iti ermine belli fun'Ci. Stncx rreiuspici>r&4tta» 
nuin jdliicuta^rummi DominumR.«gii Fwrcm N^» 
nuni reffna-orem mirum ( cju! RbtnivumC^tir .jvisM- 
belli G3l.icipOT)n,Ptt)ioliitinre<,i)W)inqu>bn*inr«tii]iiii 
Ulimurmiribui. In-vu]gttiicndiciEHtt,iliiim i pnnci- 
pin hone in madutti level. Aianttt & admultnudima 
inmentonim-iraniponantbinpauloUtinnk ,cjuaDi qui. 
cut inaliomiriuii confu«vcTint. Certcfifaie eAloen 
(^iNncitaTGrammatieiK ille,miruin< efltirnlui dbtia^ 
lemen'c', fed fieri por«A, adn tiioCzfanslibrotic hit 
vci^iculuj. Tuvel Aptimoi.1 rciEi,tfu>upumiKqnoiqi 
auftorettibifaniiliirethabeii; mpiimu vero CTlartn. 
Hicpaucafuntde muttu,. Murecedofiitltac, que ail tt 
ftribcnda Kutavi pinim ut ii];aewi«> , qua leinm dc 
vilium nulluffl puco ^ mcain(4irer,parii<n Miaciii nt, quo 
in te jtiimo ctTcra, non-ignonret. Bene vale ,GalHx tu« 
& Italix totiu; eUritRmttm dccus. Cupuem onmioai 
Murete opcimeiur Kit meit non voce ,fed tabeilia rcfpon* 
dercHignehs :quod ii> fulfriipiE labellariit ^vtamaoftt. 
Dcus era, u vc\ liierubm a te eitoiqueo. Iia- 
t rum vile,Sc nosama, • 

MU- 
irrriWwnt-Vw.;*.' I^MCOBO t^ANANO 
'••^*^ '"'*!«> ICO. S. 

Wwiliiili ifiiiii Mlhnappfft,ctrco.f«o. Felnri* 

MJHMinlB^iqvtlontuiBicteruoabliiM it^pir. 
rfl»4|piriip> •■wpod hac nitior k raairforiajt^ 

AlfeHiamHidicaintn BO<i6 , ted milfioM bogVH 
|MMM|iAaglt^dUwaHiio0n> qnf tn^tficaairit- 
Mb^Mp(»Mibripfit ifedCdBBguiSMirteBiiM- 
fc»— Wl Wilftfit KOiiicinDiTic. Omamo Be ipG- 
tfMaiHi^liic-&iu,fedpfxcipueiplIut , 6c Petri 
MCw%»infTfinaquen»kiaeKpaniM Cum in meimo- 
■niUBcuniidsvalcrucliiiemeifolUiEudineini (e* 
tMiyt^uinteai.Neqjitafioiprcdico, ut non cc- 
loo^ttcplurimum ^berc mediteirjNain Sf Birtho- 
u Farntf (pDioce laccj Dcfcivifle id Domcn Thco- 
■oftnefie) & Hieronymut Lippomannui > & A<b- 
otfcnf ORuen^re (juodam niodo inter fe videban- 
■it«iaribmat(];expreffioribui intliait (ludiam er- 
paiaAeerct fuum.Mihi crctie, unii erat .£grot«r<. 
coafimrttBt avide eipefio ,quid vo( iflincrcribc- 
wftraiDhalumrediEn. Qgjaaqusnftntmcuxlite- 
MfTbpc & explonta onociuic ; aoiideruncuiMn 
MfOHJione centre ptrati (tni, not in Gattiahyker- 
M. Alaaltter putant, rcdumendubitittoiiiialt- 
lwMiMMtkiciiotMluroprocertoauditumeft, Ni< 
BilriiSe, ^uili media hy erne rcdierit( & jainviz 
rtbter fieri poflc)taiiie ne fe alicnistTmo anni tem- 
^eiriiBA carlo, inviii v ti !> cam long inqno itincri 
Svnt aftCirdiiuliiiita difjnttant cjuidim ; qui mi- 
&UI cogonuoi habere ipSui ingeniuro viJcntur. 
T4 Egc -78 M. ANrONJI Mllltli IT V.'^ '' f.n .1. ^* ;>;*) •. iLjumen'r* iitor, tiir r.ia^n iiigUrer 
»nrc,v. .;;■. ii-:"' iV^iM- cniiiin >iicr, iiiu e(( iiu^pituuine 
ai.i.ni, ii" 1 . .y iui o-o .ouciij jcc:nicr dcciraiiiii onini- 
tii'.s li : ).ii..' i:« , vni^iurM A Civ.ii;airu:n iuani ^ ncque 
P':u- .ti'»'»r.i.j , »i lUic alptiitatL- hycmis rtcardaii^ 
Oj-iL* •! tlMivi-. hildiii'.iuj ii ,.ibimus vci d ccrJucn mar. 
M:.iiii v^iunr -'CR* ■• cxi-juin^ , cq jicicmncQarc iion pol^ 
rui:i,qirn M!':^. m.iK' lict^crto lit Italia, quanro -fo rraflle 
i]cmi:>: ii'>{: r jm : In* re i-e.> nica^ nuilio accouiinodatilil 
cllct i'vl;ir.'*'» • n noiis rempir. lUud 

— -''.I I: vj« caiM«.rum i:voi;t:bus huuior 

■ 1 \|n:'in , >: /.cphyru ymn- U ricba rcfolvir. - 

Mlm Lr.'D' 'irJ'.irni mnmcnri nc>^i>tij cictuc cxpliciri 

no-« (^'jcv.i: S'Jtifiii"^! tor<: (>.icryii€i!lcart> ferenmsa:quo 

HriiiiV* Tri •' iiyciiK: Ljpciic luiuiu, ii tucrit 9 HicoiDmodira* 

rc!\i r'-'<!:fi'^. cclt-riratc compttiifabimus: (incxpcCianiium 

vur C'*mniO(.lit.iTcrcriipon«.acl con fie en da quje .voiumurr 

dctivkrium TtaJM Icnicmus.Scd utut tuturumcit , obici* 

cro, nbtc'\orquc cc per amicitiam noArain , uc c\pilcere 

ii porc^ i Kill d ccr:i,idw]ucad:iic Tcnbas j quam powers 

ccrris'Tnict'crmn^ni mcaiirererijU'li*;: quid iuturuia '.it^ 

propri rc4 i{u>^i't con' .iiini mhiad raiioiicm iMneris diri- 

pcnduin cii ,^' jl-nd ciptendum , -i piopciacur prnicctiOy 

aiiud (I ditturMii .Cura igitur pro co ^ quant i apu J ce fumi 

ur mitr.i; .iJ. incali;]'M'i cxploi.ici. Id li taLUuinhaberi* 

volc«, ncinini indicabiiur. M-. </piiiiie is: opt^cisiiineCa- 

nane.Vaic ^' amanic ik racis. Saluteirquibus vidcbicur*. 

Nonvi omnc; ^^lalutant, c Karoluoco. Prid. 

Noil. OAobr.M.D.LXlL 
El- r EPtST.'ClBJ r.,' E I DEM- 1 

XXVII.. ". 

Govc>0)tBi ru)}vcn.'bir,rcniMhcc nova si te let*? 
beitdiraiorf»3ruin[Lbi probata eflct : Kiea^uet'vi^Cf ■ 
anto in vrrorc vcrfaiu« tinvj mc^Kibai' ticulaixlrrin;! 
dgandenconcra i:%CKliJTc,i]iiaiP pmiveram, Nuncririt 

4Btaufa>Jibn'Dm tit,nulta ordinc , nutlo^ekira,^uiDJ 
liiliniHnxjiiivvneTitfu'ibere. LitcTTC inX uimiaE rntW 
dditslunt, nr^ue6a((!Crtdss, (jaaDriHiitnilii voivpisf 
ni -nt KJcfiriT. Quiiiquam ciritMionlumfoliiui \'j4^ 
a|rinSBCumii falcTiMMc <iciirqtiE ai] me nihfl pttXi' 

nuatn'xnnnnaainjtii jlibeiitc.f timen mttiUsn< pra-i 
etiW>i4iumkniitnfrslirni bel) , prxa put rum evnmf 

nyil compolicionis. Di; rcccplo Ai ancn jam liic auili- 

1 erat,niulto3nr^<^li&tuit eliif re-liT[era!acdTierent. 

WideorpernebijUtn inimiiffE tjmddam , quod luu<i 

ar, Iirem CDmnntrEre dcbeim , m Jicsbn !e\ iitr .F.te- 

4i-M6m tft, mhil pericdlt futlk,. eriimfi zm,i^itT^ttt 

■fle<]nir«rfuiveruri),qnamv't<i'levit«l'a(iiiioiiint»j(l- 

atsmremintelligei. Fuereigtdi^lMa,<]di proeefta^ 

aipeitoitVrinsfDntipoiuifleop^iilumpcr vmtcipn;; 

wfiinlshoilibui, iiu}(a<leditinne, nallit conditiofit' 

ifiquonirxUnviicfcdei^ti coUufio, aut^luln-ritrt 

t, aliuixVircuriiBipedTmeiitol'uiiret. Qu^odrli^: 

~a«rit jam nunc profpicerc, <^uf tutunis lipjCttotM 

' enim dubium eft , quin Iuheb' qaicquc mitittnksW 

VituruTficadextrcTnuin, O m: Can2nC:ijiii(ini& 

n hu|ui tain tuolefixperei^rmatiotii:: fu^nnorcftT^ 

oerrt ut ad EruJani,aut qiod-miltm 3»tTTibe*|rtfl 

imbnlanteSiConc'inere posiiinirs iIluJ I'-impj^CT'^ 

ifcftUboruni prAteniorummtivoiij. SittpWif-^ 186 M. AMTONII MORETI 

bus nobis ne con Sciendum (it iter»« metuo ^ G verumefty 
quod modo hue alUtuno eil > ecjuos-omnes t'ucco fublaros 
efle.Mahm peflem illi abtgeo,quisi^uis eft. Sed quid eft, 
quod ait Balbusyiierventius quam nBC|utinantc.bac agi da 
pice-? Utinam quidem^vcDiac : ut Robis tan t a mat u rial 
in ItaliantTedireifcear^ antequam incidamus io byemoBt 
SedhaecjUt opinor, fomnia funt ; quas tamen cutcuimodf 
erant (bribe nda tibt fuerunt. Aliudenim nihil em,quod 
firiberem . Prarclaras rllas biftoriaf quts tibi fuDenori- 
biuiiterisproniifertm^nequc iracat ftriberc, neipciuiae 
qvfdeQi fatis tututn eft. Sedyiniht crede mirificm bomo 
tS, lUe nofler^ neq^ roagis in quoquani deprebendi vtm 
efie id,qttod exte (aepislfmc audivi,vitanoain efle^frmt* 
liahtatenteorurrr omnium,. apud quot coniervare anfto* 
nrateni(uamvellet. Noftriomnes teialutant. Salaca 
tnia tu iftic>quos videbitur. Contarellum prxcipae , ic 
Gerardinum.Vale.Karoliioc u.Kal. Odobr. M.IXIL 

E I D E M. 

xxvin. 

^Erum aft' quod audifti. Trcpidatum hie eft ab otnvi- 
bus : neqoe ftnt injnria . Quit enim conftare animo 
poflet cum audiretfufum ach]?itum efle exerciuimre- 
gium , pedice? concifos , cquitatum disjeftum ac diflfipa- 
tum^ ex ducibus ipfil alios interfe&os , alios vulneratoft 
Comitem ftabuli captum. Mihi credc habent juftam ex- 
cofitionem timoris. Nam mea quidcm , uc raox audiet 
BOneadem caufaeft » qux cjrterorum^ fed cum hie ita 
cyederetur» nihil propius efic , quam. nt ad banc do mum 
diripiendam turoa aliqaa militum accurrcrec. Theolo- 
fiis noftcr)homo> ut iets^ miuime beHicofus , qui vkleret 
nbi adverfus illos homines nihil in Theologia fua prxfidii 
fere, quanta maxima ccleritatepotuit , collegia iarcinas 
fuas) oc iter in Belgium ccpit. Comitatiettmrunc Abba- 

tc« 


EPisr. lip; L' ijr 

iiiie<)ue deiic quict^uani ^eflM audivjraui. Ceteris 
!te puici, LutctiJimilunr, UUcutninitineicalrum 
DiacMpill'ciii' , hue omnci uulti jam nodercdie- 

ntliiuJif □iiferit.. Imutcm/ors tiuit, ut eodetn 
ampotts pundo ,(juo illi redibiutiCgo quo<)nc rt< 
QOofUtumeltitii pnu> icOiUeluvericn, quut 
n fcirem. KJiraui igitur omuiuinaniuMt jmuliHiit 
imimrilimus;inuituneo! cjuireminreninc , pUu 
M'quiiugtnnt jocaiiiunius : Eaccmn omnM put- 

qnidluiHnnBicireci & fugiilcin.£< accrbitate- priot 
ic^, &adpoftcrioriili:tkian] acciiriB'cni. Nuao , 
y tt PetTui Nomelinui fui^'Lilime vivimut, venk- ~ 
cupio, pilc4tU'. & quod bjput cK , bonit ferniou- 
MtjncTinbis inviileiDiis ,.i^uo« Ktic irabiiiQ-iureif 
dibits alleguoE.ceneciUnuiDoia iiule bibec'. Ti>c(>- 
ileniia.: cjucm deliiJero', & ut difirrpulum ma^iAeri 
nagiDfuin difcipulut; Operatcjiitu pcrmuttrcio- 
ftccperamuivUt egoevniGrKcas litera;, iplc tufi 
Ogiamdoceret .ViTdc magojin voiupratf m mibi «- 
mt liters [ux, quod Ectzianunciibani , E^ uionik 
IsiTioeac minutiilime perie(]u«buiiur. Con&rvit 
tCr il^m confuei udincm: led noli expefiare,ut te* 
tna&ciatn^ Tibienim qus fccibtiv plunma quo- 
ilppetun;, inihiquodfcriMfflfercnihileDt nili boc 
n^eJI'e<juodrci'ibain. EooSfpetrus Nornrtfi- 
ccmmuniter faluomus , atque a te pctimu! , UC 
teaambormnnamineContsrelluinralutet, Va> >. 
le, eKarcJiioco. \. D.?. Kalend. 
Januar.M.D.LXU. i8s M. AMTQNII UaitETI 

E f D Ec M^ • OTriftem nohi!! Sc acerbvmnuacivfii^llcgt Nki 
nti quem-nofliic etfi aoceperaniits ez aiii^^ fiiftrai. 
••bauiur tamcn-aHqiu fpe , don«c alUi»fiiat liteirc tm<t 
qvif'ego urrafqiie fieri ve^eri acoepnu coiumuiiiorri 
oin omnibus hoAriie : nequc coruntiqiasquafB fak %-^ftt 
mmnit9 cercoftaeucrer, cum^uitaicnbcres, fiehancr-. 
a»fi{iofle-y quin plane deplontaclTet optiini>& niigici* 
fipAmi principit ^)uff , iwu$ intcrttu quanta m pl^S' 
Gailia, quanta ra cauiTt reJij^ionitacccperit jvereoi^a* 
. paucife diebuf tpsigno iK>jRro nia(o-(entianiut. Ea^o» 
frildas ci^ilia bulla pariant. Hoc uiUHn mifcrx GaUi* 
jpcftabit mall , ur ▼arcres iUas Tliebanas calamitatis m fuoi 
AlkgUHK renovat^v videroc. Quid enim intereft i-nifi 
quodillicejuicflnodifnrrcflcontcndebant , ut utrumqw 
cxdere expe^i ret ; quod & coatigit. Hie cilm e'diu:>bttt 
fratribils alter erroreduftu« , Squall prvftigitsqaibas* 
dam occdcciru^-, contra patriam , quodque graviot eft^ 
eontra-Dei»m arhvaferat » alternihil unquam habueiit 
anciquiut , qaam ur Ik fratrem reduceret y & famaaDca* 
parqve ilUns modif ommbu^ confervarer : eraliata.4MX 
eif,citjuv in vita-fefnternaraluf, Sc magna ex parcetcx»* 
nt regni traaqui liita$ nireb^tur. Quod li qui pr-o paeiia 
dimicantcfi mortem oppetiveruilt >, eorum memoriam 
ftimm(xum hon<^reofnncf anniconfeqventes ezcipiunt: 
ficonfecnriacpropedivinis* honoribns aftici poftmofti^ 
tern (blent , qvi ChriAianap religionis defenfionciavvita 
fibi priorcm ac poiiorem elTe doxeniniyquos tandem ho- • 
nores latis amplos congercre poAcritas in eum principem 
poterit :qyi proqvarum rcrum utravis mortuum eile la* 
til eftadimmortjlitatem comp^randam , pro earumu- 
traque pugnans anima fpoliatus eft f Nunc illc coclo re- 
; * ceptus* i ^ I tioUt confiiio, timti , commuuem Dei Ik Oroli K«gh 

1 ^»Am tuebtnT , 114 nunc prctihutailDeuini cuiui^lpc- 

I AiifnficiV((u(isitan(iem tnvcre gcruttoBtu-c had deiiaic 

r intpruaixjueuT crckiiti^lcdt, hliolofuo'tiufiiKxli ducu 

1 »eon<iittiio* f>rccuiir, qui ipfuiii in paternx potiiu 

. GontlnitiC', <(|i»ni m mafainx petviciiu: imiialioncia 

^4u<i'n*>Uc)'rDtribusiutciii ,<|uui! libil'u^jcritttei rtJi; 

qui*,pfo tlicro {>c(ii ) ui^uani uitiliinq muioiur j piio 

alicTOi'ne unqmin njutetur. A<f<lit4li)iii> cnugruifnttH 

tfox iKH IpcDitc lorufic potfnmtiiTOpttre^uiElom irMwlf 

&f!r<MepuiKn:^iit 3£iecBin,i'(itiariiffl mdfCjdt its (jux 
iguTi^iijrm Cain ^lAilcr , Soiibi ^dbssc iegfqct^^iium 
ri>ppeEereexi{iiniea.Setdiu3^i>T(le«n conditio inclinr,qiii 
(iklincrreub) VII, deindc li i^uiiulo nei]uc dormirc viS|& 
IbmiiDf urgi-r.iL-pctcie internullani Icdionem pocci:mea 
dwenor, qnihomocDiBpi^radoiniui, tutnad fcribca- 

^ibMeifc^nitt<«Hmigrii]Baj«AMw«t«wr^lTOap«liyA 

A;- -'Dnjiln a^otaunihi inpotMM 

d iftfiibkaimbpnduatclW «e. UMcwDdo* 

)if<>l»«|-«J B«IW MiMt ' i»»l« ylkw WIM h w »qMi3n»fl»r ^ 

miRm^^aailntiUinedsaocuTQCfiiKwipwitflipurlinaru 

m(ttatj)^nawiaa t«*>bmdi«fUo.te(n>pdMfii,taBninl>M 

irBia^-S»liu^«rureMMii)m8UiUiitnlat &<)uiaifftlinQA 
iWppecunisvflrWliui^mi.fcioeniiqw ifraoeik 'twaJnta 
gai cp«Aola*«inipaiicri«nn iiblu*,tnil)TCTib«ti. ;ht«af 
adarinvtaio^liiWauainmintjtJkMlk uo^ fwi^tafif 
rn*rffaplnricunatt',3isq«e! idimfaMaltloAiaieAwn «nti 
tluranKLBCetw , tut in alk}Dof)ili«'dppicto ciieJiMiK 
-j^nalianimqaidaBiaeinDrunijanpndeBi iaedci4«AI^« 
Hibrc|Midc}u vn laniinit vKlettiT :qifain ttumucmarf^tUC 
ttMc noitro legamus 'una aUijuiil quoudie > leu navi .jS4 M. ANTONH MDRETI miidrulcipeFelibtit , Aufiotnit Xxciti ann«1e< ficrlaqi 
qUosec'otwtosin'hccftfctfu'devoravi, Incereo pcti 
te, ut quemadmadiim jhAiiuiAj , fciibii mI me , C|U' 
coramod') tuo (iit tjuitti poteni Ixpiilime. Noiv en 
tjeile Treda*) ^u»fn dulces mihi ic jucund* lincliic 
til*. S»l>rt» "nihi xnifCOT omiiei, in^rimi^ Cnt»r«»i 
turn Tcui diKsBiedelibellmdine aaSn inaiimisgni 
agete, bminditiiplru) diii^emer curirurum ell'e. H 
ego id ipfum (criberem., fed novi tinminiv occ»p*Tioni 
jMtjuefcTiKeremcliereulc ad 
eftnecclTc. SUveib imnon aiideo , nifici 

I Itris , < 8f nJemd inBB< 

i^^KaraltlocO'faArid.IdNaveinb.M.D.LXl 

' HORATIUS CARDANETUS 
'^' MURETO S.P.D. 

*^ XXX. 

Mltut'tdti^ MuRaTBteniilitit&B^ anaiaim^Kf 
IktrumlitcnnuBuleeiu ( iiceu niht quod ban 
Kptttiac, qUi>«i^&ioanef'fenu«atvfiaeuUitl{ei]i 
liiiuii (iir(iiiiniir»rrr lnf]iiiVpiiir>i thf^iini epiftolan 
M't wi <n8 htt/tniifaw ac ticgtntralnne fcrtptu ^'^ 
ljtKxtCeiiipraiiaKi)Mlier,optunuffDv«Dis, &ucriaH{ 
mftruoiAHdiofivfiiDui^f 4UO' aoiniae aracpecnC-D 
fcripl«<tactibnit«r&akguttEr fltlrkalar Aiitidcw m 
4AeH«MSC'<luaDiinrfiii»qiie'C<rtei]iiantuni alcer.: 
Mnktvdepowfti^ofcaiucilcqiliutiiianDa] , cpil 
WrioreinaoindcresitMiidif vanis le&ionibut opera ti 
MuMFtvit > tuijuuliuliniratoraciaiidatorcd mirifict 
-(li^tuinuB cpiftoimun CliiTtonc cogiti!,re£)ccogiM 
Nihit enim <kcfahe«<k eloquennz tuz lama , qmn I 
Mtontifiiaiz tasoratfoncs tibi pcpcrerunt. ExceUti 
«ai4«B)MuretelacRutut tiiuomniiuipuonK gene i Quod (i volvmeo jfuranii^uuT, Itudioforugi 
iiwrcfdf jaCaG-nUiafrforctpenderitaaAonui^ 
■qua BeuBi * ad cu tdendu te cahorurer. In 
titianotiBemboii'Sadaletoi, Manuctot > -initto 
initabere, Neque leviut libi fcriptionit genus 
V nNUjoe tn#tfiio , accraditianetDiiigcuii). Pro- 
cnyneilvisGnioidoAriniqucpTiticiperviTOf>^i 
torn ilhid ■(perniti i hudemque libi ex eo ^uiriU 

•, Plinium, Ciccf oncnii Tlatoncm. .Meinini «tua 
iMaenpakgerttinqiuide famelcribcndaepi* 
iffs«ln» diffwraf jhancauMoi JemperftqiMtar 
ladipmr tui judicii erii , <jW) eKcllii. Veruiq 
iwBt ^^^Bod jm diu litertrMD ofiicnn inter- 
iBcatr^ioccilionfia, weliin vsilbiiieti [tntuo 
crikmniiilkcTit,<|tiinium aki irtDiDi. NtdigU 
•dcMiorfini in'pctendoiiiiirraadnoi ali^uodcx 

nn>. fl»A^r...«nm AmMlUlTk>rar Kr nnn <■■)_ 
("(jnttverim boiWnim 'jmnium titenra'n cu;ii<lj«4tft 
ftud'ofi-finio , (joi jam iJdi oum cinv epitiolit detcrti 
act'jftitulumotrtginhir. Vale, ra( Muracatr^uc j 
lifftj XiiciTn-Snfnpr'jnivni fcniek i inc nbi .'ini:n<^ 
mm lint It Tin I Bum tempore ad LIriiemv«itir,ru[iv iie 
Ci-imiiicnXi , horwju^infta-mepe^t ,)i!ilinej un 
(ii^'<-cv>>teii*u)titfliini fntccntiitbeiimjim eju'^r 

ii.nd.vcr(».i;W,t3.iAMr. M.D.l.XXIX, 

M ANtONIUS MLIRETI 

' ' S.ftn.HORATrO CAKDANCTOSUO 

;:: ..;,v*»w.x^x!t,i- ,....;.. 

■^vVidnienuntt JMMB veceniiUvraii u^iune< Sc lu 
j^i^if^metCuiB Be ipfii c« h'n^aliriicf diligjia, &n 

KenDumiii'MeaminiJa ceikre.ptoiiiearif^quuJcjn 

ittan «oluonc«Bpen|B< iqc) rufcipictiilaiii , nldulHuiD. 
ftwiwtjaoaajf ua fc a . io) mover o- mafarem in-niod 
ta-fivo,utCviniBma xcn^iidiliKOntiusnirpeiBrtr 2 
<all'n-ii,3uin>iWeBil)< , noncii'eia iBcemflt-uilitiii 

-dtlU<'Volft iMJriea4i»oiiilf0r« patnaserrm-isntiTn 
<|Uifitnixi&iiaii^d iQEimorboiuin jna itito emcri 

tnj.vT honluaii. ^'htricUii tbuliii ilc^ncum (k 'ing 
UM ,i.B«ituHi>^M9lKBiotirerCC«tnsiniiiunieiiitMHni 
oinu teAMB^.-inifiiRiit«<Airtf«(.i.pcj:lta|ia,tibi ea« 
cuinulttei netfBB^Mnquam *n cimmodi rebuild 
npinionetn tium, Eocu li pr<;rerea aliquid iddi 
JKmultaraiilranimlaeaEiam . m clotfucutiamv n 
tetw id genut : i^e.vnomodo ui^i f 'cat^vid'^m. 
MB .^f)vi[c4C(Cptuia iripiUO) ,attju£ cquulcjB 
n 4« -c^lK antu auuvvrim Gubcnvjn Od>- 

10 iiigrcll'iif eft,>fli^)|it'i; ^, 4iJigf UMiCompqn* 
(Ft vwlcarur,Ljucba^poll!iaccanoiciacti3iu]ioc 
i^oA IS coAGlulof- ," gv3-)iquc ne:i">ltit hu)ui 
•itjiMitLioni^ tuiij/.MagiU Ciae cum vol'jpiaic 

I ineiu.«;:.M(ii (ciiput illu<J > «uin iplg mccu^ de 
(ki? ,44iiu>^iui.visluu>iuoT]bui, & cTthcrvitte 

i^luncj^f^ucbx^ut. AiiJcbai ecum Doiioulla de 
loJjua £< am^iu&iei tug, ifu<ni.i<bi ^x [ui« fer' 

-«>gnitislimaiD ciU liiccbat.^ egp auccju & an- 
>bc^tc.i:,&ei t:dc/uIijbeI>amupLi<mvJtut IW^i 
.jjujijucuudalunt ,la>-iie5iiit«rajjflin(s iuniw». 
s^ic^ exeDlii)«£>.,caiilUnter ati.-UentJtt , lie jim 
^fl4.4U^u^a4[fU>>lHtri in aruditriMUQ ^cciili- 
»iDtaiAit4m nulla pi^E.cit uiiidcfe tarn puvA fciiy 
If fU>a,Aiiximuiii fubtco jQcendium cxciiei, ii& 
^t-4,beUari^tn pulilla taiDijue tenuis lignifio- 

i£«P ijuodinjiui aoioreinflainmandum latiiha- 
IXiLtoi viderccur.Adhtic K.ci: enntj cumaETeruif- 
nlGisbertumliterjt,nanlblum ftEJpic clegaa- 
^liie , ^uod tibi pi'opiium ac perpciuum ell , ve- 
imiliumacnorciniiiinei dc^uo cam tnuha tam 
iierara,oniBi ex jaric fpennici. Quid (juirii ? 
i , iitnitdlicn paifu ardentiui. SutceiireriiRC 
Ills alicrx, T-crtiz , thx ucinceps > eadom os)nc« 
«perlufj:,iirdi:niinligtre(an)ori!iions. Nonne 
nhumaiiusGni jplanequcferceuE, ni[i lamaman- 
uliroappecitui ac^ovoc^tuc, tibi inamore re- 
m ^fcilnoii comniutam , nt eu nomine acculah 
V* pcwfimi, iM M. ANTONirimrwETi 

pr>flim :lempErqu« (inc nlta rttrt^tiuoiie ■ ft t^»i; 
iJcr, in quQ iniicitii mMtibitut uluaut crnitnenio 
^r>t(it , ncquamplrtr veri atniciol'Aciodclurllit Vid 
I'uijictfiflitiieopcranrctib*. Q^od i<( lit«n* (n>i nn 
lorritfit tmcKffMAitione relpol1ll^nnl , Ictio n» 1 
nudiiTt rcniitt t^ncfcrn Wititis «f(~c."Vti«, I'oAf. H 
Decenlbr-.R WbeM.n.LKIV. ^ 

■ EI D.^ 4- 
- ■, - XXXII. 

T»01o«cnih, RotJthjfi itiodb abcoT^ohinni nil 

'ibhorrci, quit? njcitiruram quMjibin inftituer 
icjifuni ; ut mniiiio iiidcm fere in ftiidik noltritm «( 
'iquc vcrlJclir,tIqfiicl & Heflviroitijue tlegans^ ficnw^ 
~^ire, neqiiejtfblrituiUjdurauT Tnn^ini^mlitToM.in 
Wnimfinpri !unr)mui,rcpi-riHe vi^ebmiui-, id in « 

■Wocfeeifrc"rtterejill'js,qiin?'EMT>o CoiLO, mCi 
"roiit lcj:)lTOs1m:]Tihilr, 'M»i(H-a LoeA*iJNT,Hip| 
■^rji:tniCoiim,'!*r>enincnnjDi ■'' ' 
rtthcnienftm, 8r Tsreiuimim . 
■fi^iiinquim illo! qno<]ire quiJm 
Tedtscnfn ftxtliititjonj u'l^iriu: 
inter fcCiceronemipluii.Nii^idiii 
editafle fatit eipene jpfoAin 
Qurtriim ego Mctnpfum , i^din 
cup'icn*, ad tiincrerncictarer 

dill rdup! , t\nn ddbito tore, xit ci c: prifrium un-ri 
nollrutnjdeinileetJitii alii-ann eaicmnindc , cpi ni 
Yunr.fecf ctHniiUt Home^jgc i"wtn urar , i-i- »■!">«•' 
ron mar^iDSat^edberef I aH<^os lanten ali^nindo 
pianr fruftu^, Ejui luiem , ni(i tibi feau Ti(ti.'iur,ei 
j»esacpaftione»ernnr. rnmum ut cjuidquiU altera 
opllhim ^ocaotjuB;' in fEliflpiore antitjuc uccurret 

■■■■■. ■■ <]W , Abderi 


cei, . PliiM 


AhcliitJfn 


nvm cTiofi 


1 noKros ' 


^uci^eilceit 


ii nnttros 


diciDiut,t<J 


bum, Art. 


cum Vii-NiB 
iCUCi in m' 


cd),renov 


n , Horal' 


i,vocr.:<,u 
1 6ti,»ut vj^«aiur obl(iiruai,9nibiguu,depnntii) 
ijifialctnut kntexii"" tiquirBre jui Usque " »lfl. iiira(Cntii(»rogibi(uriradiiigeQ[«rpelrii 

!) ,li vHJcbiiur, comrtiuniciia quicqwK 
Tiodc (rtgifir* ipfcgaut 8( alii! expiftarj potuerit, 

□ni,ut(i t'.ieniin ali<]Ji iltcnut opinio noofrCh- 
, libciuniii rolilttiiTiijuc lit, ciuU<, cur«i nan 
cxponcit, tiijue^i repiehcnd^tnr ,.*ut potiur 
Miur, n^n mo<io nan Ixdileic violin in co: vt- 
inWnc^dunitibiiribufputci :politC[n(n>ci]ui<l- 

r aEigJtvrAMeeptnt , (luti^uamnei^aepm'arjii), 
lUiceid^eabtoatcepill'i.' ditiiniiilei , qulD^oti- 
ii«o[iiniop*f>mi)tsalt«r(Usornjn'li arqiic tta> ■ 
li Qcfaliones ,non MntUTt obti'i'; atrip j-'jfed 
idioredilipentertjue perquiMt.'^Tic'i ti^ieniiw, 
rriuiinJLilirianntueiim',injn[iiri e^ci-ibimus, 
itdi deniqac viciiliiD rK'vicisGtn '<loc(rbimttif. 
i»gai4«in ndftro, c^aim <g6 adoicrcipna qi^o- 

mtixliacnbllun^tutionelucrnUi'ptntafa 

£•0^111,4111 cum ad czTen'omniiitiinidJcri- 
^^uiBiiUtDeitioiiugif , eopiifthic,cuiB 
iflitBjaiiiinuenli aiicoeito. Kaid'ac''Aftctun 
lft-auJaifiealib«nieTcipif,'Tam1ioc {tdmnl'Vaii^ 
intttSc nsiflbre'>ffant!iitrt.'Vale,'i:tUI.' ' 
Jan.,M.DrtXIV. ;;"'; .H- »^**^J.^*fl*«fVf|{V^ Hetih at fritur t»r fiitvitfimt » nihi •pmisfi 
tildlii^;(}itom tgt>i ^vtiiti ftdam, fpcm r«re j 
dh togriiturum. Vali, TIBURE> i^. iLden* 

PETROS JOHAIfN£S PER 
.^' NOS M. ANTOi«rO Ml 

npUnli tifvAHto'MHnui •tQ»elliit #» ^poff 
**^illlliq^he«flrVettfiH«ri >*iki'Mtirflii a 
^^. C^M^yciii^idioMUiMfivf jpatic 
e»M^i«i&reiioiffMis !4lufl|4unr#c|iiid€ii 
niere,tieflrimrrMaeiArHl6Ari Aneeneit^Bi 
Im-^H^etkmffkmii&m ttmni I pnncfpio tud 
fitnt ferritin 1HlMtlKMMi«te/ifmi4(^^ 
in jtion (ate. Oe ioeo lUc Ciceronii nan puttvte AM- 
XM«^>u^n ienKfxnEiurcialii.Naoi vclid ijruin.qiiuil 
UvvidWiftalTcoblljie, aigiseiiimcam, li accuntcin- 
fylltaf toofaim)!. S] c|UHi»l<u4 erit ,jljPqu9l£iiIcnliiin 
atnmcopMtfKreKVfiti, ftnOito, non con:mi!tjnl,Ut 

T«ut, AmocD'TircTc^cincater, tuni cjuaJ muJiit no* 
aMiibvi>(li>nl(ii^iu<«t»qiii imcri^.tuniniindicj me »- 
tui t uC toAnsutiituK ii'Xam cSugcrc noii poif mi ni'T, 

AprrUtdiciprf^niTtli tneai^uersrumihi IJuTiupi AC |cli' 
ttmprecirc. M. D. LXX, S^Iuh mihi t;i?f>enu(niM- 
um: etli ei fubintut iti(n:(]U(t^(iNidtlani.i mc libi hi ar- 
cgaiHComimtiuinc^nTiiicre non |ii>tiiic. Vi:num iOhiiC, 

'«(^r0,iMnle Mtiopi)>xiKiu,&pr2(cnt ibeopanat 
fepoian. Qutenitn lantutn triduum domi ipIiuielTc 
Atem r *nfttf^kiGxaS cauft, totot fe« (Uqi nfDflia.Ad. 

'nnic^nnun^ifliiticet per aiFU{iAUojie».].]{^pQdir 
emlcnb^gt.. 

.;.^^. ^ xxxv;- 

^ - iUKlittdifi«Fri3clTeiitum ad vot meum , led nefcip* 
^uo raodo ccr tan coiwigu > ut pim in viim dai;B ne v,el- 
liiiii -jatn^a larcii^uJufomponei'cm fubito exftiieut tU- 
q^id iftjKovili acquc iaopnaci impedimenti. Ic><fa> nihil 
impliut ea dc ra vobii habeo poUiceri.Mifi illudc?^ mi. 
biaxcutinulLoBHido pocetti veai<^nduII>'ta>Ilepk ^ qU|i|; 
«bft«nt,omma qiialibct r^uone fuptutum iri, Cai'i^^K.: 
AiMvgTwr zltCoo arbirrioivivsre. . Prj.<(i[)itc(i<^tiii 
<iArviat,()uipmfu<> commodo omnia tlioruiB incem' 
fno>dinoiipaiKi facial. EquidcipnianibiiT pcdibnKjne u; 
licit Ittf omnia rKkm , utTobifcum uuaefl'c poiGmatirs 

,, . V4 ;Klk.T MKBw^^^V^" 

*«»*'^f-«^?^^^^i!^^ "ITONIUS MURHTUS S. P.»: 

"FRANCISCO BKXTiO ' 
Sotictatis Jciu. 
XLI. 

ii»liKfxnil mibi gnciiljcui: {uoniii : hx po- 

3M^nibiiiika'kJHUi5«iieafei rdponJiini crflfi, 
Wfatiirefpomiiirev luin.qiKc ptieki!, :id tc 
MtiHcmiB vidctur stxlivi pcttnii rrfpcndcfi, 
iobcit <juoi]r«^tui,ui)Jni tfui vtrboivra afeh 
tte, r<i TTittil. -Gaudeo ttf I'evuliiiii vauU'di 
■ttrcrebiiui tiT«l[terifexrp(^i«.' putero. Cu. 

iMjfl*p<ri(.^ NUn , 1] iiihiUiKtJ,»4(uaRiin(Ii»* 

ewiisi, patvii <)tuiJ<;B jm tniln^adcrc fnlSojtU 
■ianviidraii»iWftr^< ut tta duvB. ^lifcipU- 
Tumultuaacur tame#h-wtii*i«*M»a»fes i 
DCgaoc ifequenquam aiitimJklTe pofl'e. Fl( 9ST.HB I. tor 

hnuiTiinibi.qux ad eotiMi libroj-um exfilin- 
'vi<lercBiur , (gucil>IIi'OCCurrun[.r(j<4S 
amaBnilftdutitum & inttnun jilbcnc j uc no^ . 
!t (iatutrc, i^iii4lf<qu(r. Da iiu lutmrcareutuis 
era decrcv«riin,iitii rniitTei. Vcrum, ut diKi) ti- 
ll fcrim, (jiumniilii cit o^cn, rcvcrurc. Qu*rf> 
CcnatpcrtiKriiibTcai.quinlvtrbii pixlenr agi:r« 

■iin dlibrn), raneililongc&bet i iibnsi^uii* omiH 
baMioncnullniic^oiiolii libcrtiurui; ci> oiagis, 

ndad eflc Teto, Pninum Jt«()u;vc:!iiB<»pi9r<}cr«y 
ifatVMleiHiritirpariitionc artit Arillotclu \au%s 
{ pmcntunine pules bocopu«,<^uod noiuQ Ari- 
««trc nc^t , i ijicruo cjuiduoruin uniumlibra- 
«en; mtntionca :aniii dua; iJuiiKiacparicf lo- 
bd qmli curpuiabiutilari: djuitiiiutuiii, a\w pofi." 
cnF luific ijwil'uro : Bum ^uidnani alKjUindi^ '<gc- 
JiiantitfucH Arilioielif inierp-rcus , >ut alios i4a. 
LactORi,ex^Bopt(ipicip(>clit, cfoat inlibros ^r- 
■p(t iiRrii haii';ar(«m bene tliccmti cam actuiaie 
■ifwam. Deinde Ww r«-«fta«&it^ i^^ uj^i^Mn- 
><^><i/iir«i.cci)itiiicotQperi] babeas \ Nsm,ui a, Ci- 
CiGelJiO) Piiiiarch I, Galeao , Aiomanio, Simpli- 
'ifionem banc aperiuii. AniLincientam coijhrmut- 
Jifl6iKiiRi,nullo pFf lertiDi duce, nHJIcr3ii£tere,cu- 
Dtsu grave apwl all Jfeifcdebeit, antniummduce- 
)c[iieoi argninenti con''f> ieiitcnrmm, qua ratio. 
»ilain,-tiOTi video. Curenim, in prino libro Mi- 
wit ItbrotdcaiiinUiquot lobuiirari^ plenoi cflcg- . 
:oiilttciitur. i£vn£t(tic appdlai '. Cur hot ipfotde 
iii« Jtbros ad Nicouiachuni niudo vocat tfar^- 

jwigicj naaaiplU MVW'e"' veluti goiiM* ^66 M. A N T ON 11 M OR E n i**i -veluti genere pr6ifu»'dtf«r6-cit€ti cn^nAkfampim* 

^9ttoXi-/itit 4i%4 ^vfeNuif *iK#^M«iir tihicripti4iMie,ret« 
^goiiiibriprioneiD'tdcirco Ariftotelis ipthirnon-ri&te 
•fj^itbt 7 quod nu$^ jiD itti abco iibrrJioc. nmain* xnafr 
-^tirv' ' PoftVemo docchcupio « an 'Ditlediar'iiainarfE 
!«b Aritlorele aliquando ii(firpecttri»'uttion M rrmJt 
fisluniVitdtotftm OMfiino ljo^imm*comfrthcnid»^\Ak^ 
•mider epiiD in Vroonio rM»««»t9es-tancuiD tndittt^ 
^jtis vtf rbi (ignificitiones : de hac vcro vulgan noubaifr 

5Y0rCu$ nihil. Av-mihi in hoc^ quo^fubjiciaohloco tpnm 
rRbcchorioalibri'safec Af««Jftay4ffTKfi au$w$ iitm^^itk 
^l^^ftrMnN -H-M ^"-'f «i ^nt '^^* « ftff «r rifH»'noii^^alii nam 
t'l videmr eife fubjfeda. Noiim tibi efle soleftior :l» 
mindern contcotut -iiqiiid eft aifud > dequo Icm^ehi 
-quid Ibnciasy id ad tuum in Urbem.redit«ni r efervaborv* 
^requcri posfir y nt in ocio quidem'tibi iiccre eiit oMi> 
-iniA'. ' -DeverribiMyquosavidisdme exfpcfto , iiaDSirpnr 
tfentiiiime fecifti j -qui tamdiu noftros amnios tea 
«!((p6Aatimie rufpeRfo^jaic unqisaai 'poculum aqaaM 
<gida! longmqua thi^zarereences^ fictios ilii •iniilnia»< 
-pienfes,' & diuriftrno dciidario fiagnntes^ infoiita quad 
iuivitare perfuadtnt. Accipio tamen excu(aci«iittak 
niodo quam citisfime , quod commode 4uo iiac, cos atf 
-sne-mitcas. Namquoavcrohs; uc cxpedarionemdeB 
concitatafli potfi^ expiere, vide , ne dura modeflua haho' 
Yt (iude<,parum<ic nobis amice exiftioure videaris. (^ 
t'Mm\ U'xtunos intdligcntix; comoMiais cxpertes aft 
-pura: utquamumaquoquo-fpcrandum fit ^-vidare iw 
viiK^mi:^ Uuttam paruiD Audiofostuis ut queinaidwO' 
•diu HI nobis iluitfactas , vekcmcnUT lit cibilaboraDdam'^ 
-^ci> tu qu idem, quod cedeccc ^uciniiui cc^ niUfuoiiii 
•induiinjrdabora.umyatqncpuricctumexm patiarir^vf- 
^«iffl> lichttbcco* tsniam «<rt omniitm no Arum c^iraJ^b^ 

nCVOr i 1 


■BJIST. 1£B. n. j«i 

3kDium,uffl ^ ingeoia & dodrituniacxiAiiUfio* 
tVcfi (]ui<l minm ilignuiii luoaonunccditumd tefii- 
'ickrcmUfi idi^aodacciilercnnlloinocio pofTeincclli. 
Mlii qm^B tcchjcubntunircT^taniiiiiuoruin diiAl 
ioncte^aiDUf iDnduLiie (c pntisi rancu>DCi>iitm'>' 
1 quaniutn f>^i:s»<^tQi({uatituilicuiii>«Bdiirci,aili' 
Aonpotuillc ctcikcnnut. 

ANTONIUS MURETUS 5. P. D. 
FRANCISCO BENTlO ' ' 
Societacis Jefu. 
XL I. 

PcA^ucUntx tu« mihi grictsfinix futiunt : hx po- 
icrionteo etititi]^rHiore#,^iicidlub(hibirabim, ffe 
!niirilct>niliiliine3di[las Senenfei relponliim effc, 
ifidfiba/iMii reipondiire, tum.qu* perebos, id te 
4^n. Mihi cniiB videiur mcliiis petciici fefpondcf^t 
■lemioliicit (]U(Klr«garur,<]uJm(|ui vert>oi«n »fy~ 
rnpcniiiti r«i inhil. Giudco »* Hevoliam' veniAe^ 
Dopiaer nebrim i'leliteTafexr^cAaieputera. >Cn. 
iitteiB j«ire , i^iieni potiilvmum fcmpcorem cKpb- 
UuB fufce^erit.^ Nam , fi nikilBliudyMacuiiniadw- 

uau) ab aiiis'lAtenf, tra^andof •«j4J(ibai 
-Cave«iim,put«, quidt^nim mibi'accidere po&ftt. 
litHi^ainv'dM'a tBrfWitf^riv, ul Rl ttacuc^ JdciplV- 
iiexaiumnum, liorcHioiu laudibus Sc >)uoci(lie lon- 
pro^rcd enTcruincJ via, tjuam me tjbi olim mon- 
rcmeimni. Eiii eu auidi:ro,ui amcdifceslifit, mul- 
ijuamegofuiniiiciwJaf^lliiirosnaduscf.Sed^uid 
^ biandior to<h-. ytftikig:-^ cfuia tc olim nefcio quid 
u videor mihi te c)UMifu! quamus ei , aur pociui 
lEHtfUTurof M, proiiu^ifie. Sed ui Iiec mijhfici' 
.ciaiun^Dupera roiiiitice itcrum antiquo, lu ui 
Aiiu!,mciuriimlu4o ^ Cum cnim Cz&rius multorum 
• jam ) ^» M. ANTONII^MORETI 

lamfiipondioruiBTOceranai mitfionco impcrrrffai ^pn 
ruDi inecum primum Cardinales , deiiide^6tfa.m . mimki 
'^jffilgdis ut -cain provntciim iiilqpcrein. , ; Adttk&^trgiii 
ittcntatUaut funt^ qox moverent^feduauqf,j i i iiim jj| 
Ji9»sM»t quo piroifawent i&aurds anauia 9 itfxaAring$n0oi 
{^ropodieruHt; Uamiiututem<^c9tti»fiaipfOfpccpiqi^ 
neacem ieneducein pauload KnmwauiffiyoiilhmMl 

tiuiD» caet^ak,&'miiiiquodkmtnodo xVptierali^ videbqtv 
Tumultuaacur tamen^-qiustiM'RMMiedas audieiMinCB A 
oe^ac yfequenquam ajiiUPJSmtc pofl'e. PIcrique euM% 

19^ pcofitciuiirr^iplijujMMiifigf^r^Mdiiiiiod 
gp^os ilios quoiaaikiiii»9r^ftm frAJ»»a»>^fj|ftdin<MiH 
Ut^ &% aliqiafKl9 >4i«.de oijo ^jpi^tfcna. Amii«M!M|M 
fin vivcadi scaiion^f* ilftrfflucils i ubia:.MlibMt#ha 
aojgiiuifarcttt.^JMoU t^afcft»»»areAjaftipfaiAyM 

(Uaifii } ut oagMF ti liMfJUum rm hhi^i^n ^ S4ii»idE|MMc 
{miIq otgUfpBmidJ liii ^ ex iUa iK^ig«nti« ica, alij^Siilto 
cndichuc nihil dMiiahaiQ px hilarita^e. AdoIefoaiSMaqjli 
iniliilitecas AiH&«»fkkdiCj vidi perlibentcr) gci-iMliifcqiam 
citax «Kuna.colk>c.vuone eziA^^Bidi p9ceftas"fiiii:>.vifii 
eft tua coQupamdatiQAC dignisfipiui^. Sakica mihi *% ifp0 
ififtfiiofti'ftadiofix.iQei.VAle^ QHEkiui optima & fiuvif 
.. fimeficaieaia4A<R.QMA£ia$iiUleDd. SjBpa^iiiav • .jn«&#.ji.AAM.;t 


:.\.n'%3 


-. ■ • . .. .J 1. ■;■ •/.«.* 


■•v.: •;•■!* 


I ' ". •■ r. * .". j» . fi , ■ li." # 


. ;(ii! 


-;-' . • ; <^ 


. ' - ■ i 

1 lau' 


% 


. -■«:... u y- 


• 


■ GD. i UUHP-M US C AN TERUS 
M. ANTONIO MURE- 
TO S. P. x>. 
XLU. 

ifiti*lu4iftWftrtrevi*lMr,vfr^ofti5(irfic,diiti(* 
■rit oiei^ inccfpclla :<juoniani ramen hunc libellitin 
intf hit BienlibirtetlidiiputAvi eic nan tJu^cx ofii- 
£tttTUm,mi\ cum eundem ad t-c mitteretn, tum vent- 
re rcitintUinim ptceKrn.&tcnim^ctiai id qnolibci- 
aftcr cnexornacusraaxiine ( Aihensi fragmentum 
I^MprMniinm maitUsiioOr&t devciteritglioliquaiD 
mih Avr»n noftrrtcooitnmiitJnj ■: nemini potcft 
oni/n,^id<^utiJ(rrt mitti dcbucrftt tjiiam tibi. Jam 
l-ca rnariiD'auiiicia , ui icm i te •Lnui>,itt,slu hibi- 

EuWiOTelimauret , non ftiitabiirii, li quanta debc- 
ilhadiafllrutn'hoiniiluei iin«r ipfos renim Diimt- 
rnrnmsnttat, tecum cogiciri:. Hua acce^lit > quod 
Wirerluliiicsbar Tnre, ui alLi,niti ego prxvenilTiimi 
gldCHii),cuiu!'«gb tepiVticiptTn )urefeci. libifolil 
It prarniiuri.Qmn^aAm nihil mi^optre video, cur 
M glonz mi,(]u*jampridcfncf\(oro orbclelariifi- 
fbulcumaddere pomlcri; potuerit. Qui^ eft eniniin 
itquziiKDliiuriern rn barbirui, & omni*; CxpeTf 
antix, UE Hu'fetirinnoiltognolcst ,amct ,ci[0fcul*- 
' Ego-certe irvFAtyw 'im ttKar/diti^t^ , taiiti le, 
riux Inqvar, facio, qliandi haut fciotiialiuiRnemi- 
I, SediUtadipfumredeainlbellum ; in eo fi forte al(« 
fflijorein vrdebimor habuiflc veritati* i^am tiomt- 
iraiioncm, Tugperct tibr,rpert(,menioria nia,illia va-< 
Blariraum, qKbddcvcrifate Socratem PJsto fenfiffe 
liflerit. Qnid qu»d eim prrbent optima literat fuis. 
"' -liijcrrajem , -ut in uir^mque parcejul^nepcfi- 92 
0c ilre^<punTQdo9quoa'■uIUlllaln^^>pi^mr^ 
ipfe iiielaboretorfiU€reiir& iiniiiodi(a.i!)Bf>tii, 
tate fti^cioneiii tm tlM|iiain angufti. ific. Jbun 
titqpc fit it J quamiiffi i <|Oo^iaQ aceiperff; ftnif 

t^oiuuitytartiiuii^ftrii §^4lkiftfi)>iu iigiui». 
siUrcinwrtfietdMhftyfiN f^ gnai«a,<|U||nu 

• • • 1 . /* r-f»»5ST. XIB. t 30J tin Hetlkoru legibui irs^ •b«Mx*^i^tt^«> intCTo 
cimu.ficnbim^^ti & quo d 10 tic rM<:pi,Tta" 
Daiatuiims prcfiibo, prxlertimcuiii^^Hii -<ii*J 
i re f^rafE kccit. liuencicuri, ui valns,ega 
JoilunnesXIJiunus noi'.er, \:ilemui, tetguepln- 
iiiu*.aiiuis,& cum pnmum per valetudiaem tujra 
, i le litcru cifptdamut. Vale yxNkTku. 
£eiiiJ.Ofiobr.M.D*LV]llJ ■ -iUV ", 

- ,E I DEM. ^v ■■ 

xiiy. 

ilinM tccumoliiii Venctitf iiiteTCcfitj-mmiiiic » 
1 tOe opinoi , nctiueiPit jmorurii«iPamyf.£j'(i[,, 
lotDonolirimeDionamctlluMdV'iliibiio. ?iuri> 
nemomrnti, id vulgurik^M)UrpianiAraKilix<liu> 
[e[b,in'i(!iduiiaTeIit«rariiinpoli[U(ii cAtnondtf 
mutnimvcrD inter nn;'b?iicvolenti«Pi ;ceno}(i- 
'mcliuicep:ain,MinipArii vinitfini, (jux gttiititi 
rnui(i« (tocnnfervaH'c ctnb iao. Nim illim Tana " 
K/lt)*!!!!) AtTienxus jure ^n-fcl^aviTiiriU sppci- 
mjusprxlcriptumniAii'^fA'f •ti/xrrtjfvicM'if/XBfi 
ibartiie(}uar[ujtiicredo,«Tfii amicitiain Hon loco- 
Itiii, led smrcnrnni mnnSu^mctienu^am ef(e omi 
t, Quodliadine»merg»tebanevoleft:iam,ae«P 
qiioq;mearuJitlenntm i le d«lidcrari,mitii (ipni* 
a , non foliiaiiiocotticii i-cncrciiblporhKiacis* 
, led eciamejut Inngacemporc a mepr^ttrmirf 
cumalatislimereddam. Quanii vero tc taeiamj 
ic tuT (ioiniemor , tcllem habci Jr^hatmem Hifib- 
. ( quern tibi cummorumpr-obiiate cum dbfcnnt 
riconciliMiMDellc audio. Bum mi Mureic,Scv«- 

. X > to ^ M. AMTOmi MUKETt lim tua Kumanitate coinpiedarc,uc ea omttia \ que in mvli 
fi Romx eirem,conferres> in d^conlcrat.Eft cniniBili|r 
amkislinius « tuique arnantis(iitnis,neque te uaqoaia pen 
aixcbic in eum bencEcium contuhfle. Experierit mc 
cule re tpfa & griri animi)uveneiii,& conmodorum 
Borem. Expc£'cabo liccrasciias9C}uihuf ftinc a ceaoii^r 
adbuc intcUigani,& (i <]uid Genus a meagi volev, 
fiam.Vale, GBNUAE 7.Kal. April.M.D.LXXV. 

MARTINUS BEIXIVICEJUS PANNO 

NIUS M.ANTONIO MURE- 
TO. S. P. D. 

xLv. ; 

YUvenis quidam racione Gallus» VirClantfiiDejiqiiilLd- 
■^ma hue vcnerat) (cribeniiarura ad ce liccraruiii .aotelii 
nihi prxbuit : qua rum qukkm audor , vdii Tepiiueilk 
pcrcurrerif»vix tuo innotcicecanimo. CumcniaiMiift 
Marcio it Pauium Manuciuni Koms ralucariin» qjiud bm 
ri> (i ufqueadhoctempus in tanta temporis incercapcdi* 
ne»memoria tua»quxgravi\(irois (ludiis contiauc fat^' 
tur,exciderim \ Hoc ecli pcrfuafum habeo » &oo naM' 
dttbito> quin facile in tui memoriam redigar 9 prxftran 
n & album cuum.in qucm nomen meum reiatum efle v(|i 
Iuiili,incuebcrts,& mcminerisqitibus verbis HubcrtiGi* 
phaniyLucretiicdicionenicoUaudaveris : cum tdjiccfit 
nihil elVe, quod non Giphanii caula hbcnter &cere«.QniR 
re cum tibi in mentcm rediifl'e nomen. meum exifttmeaii 
ad juvenem ilium revercof) aquo cum quaefiiremjquidit* 
rum agere^^ac quicquam dePlaucina editione cogitareit 
quam nos jam dudum » & cxceri omnes qui ciegantiornfli 
licerarumcupidirate teneotur, avidisfime txpcdanc: i 
Philofopbia oaturaliad civilcm banc noftramj Philofophi* 
am^q^aix^tu ante aliquot annos> humanarum iiteraniA 
cau£ij m:crmifcras> tc cpntulifl'c rcipoadic. Qua in re 

cufli 

JO* tmipfortrucn huniDUuxn faftigiodivinapiovideti' 
DUvif, ilitid cum ccxp6ribu< ciricflibui coniniuae 
ijuod ut ilii cfticieniiam (|uidem fuam ttecl^inc in in- 
■rakfitVirwiiueuiea exetccni fiu): fed it> eit ni^ 
iHm acdpere, ib>.ut Grxd fui tingua dicunt otn 
i»t: fiEvot poieduii ^tudem cnpurum^e vcJIn- 
docatncniJi f'ublcjMsdiiinrcnoribut ,daiii, ipfi vU 
nqtiic^uimabcDtprxiGrlmcicm ac [Mjc^citionein, 
m^nji^cracaiorjiinunij ptctipcre non ptiteiU*, - 
>i;itar tihi rjuam mtsinui {>ntiati Csriiiiiiilif darii* 
ikttm«n<tfirac,Dptitiic,agaaK|uedufli viirjm, tibi^ue 
imo huius uiuv«rliiicit Cflcttorc ac gubenainre 
itfiduii vonsUi*4Uacfdi«ii omnia prenbar: non 
I me dignum CMltimem , cuju' vou abcii ittcadan- 
M quo^tadtgniifiinm,. pnoiiiu. Alnic uque-io* 
BhateiCTiain«onuiitqiuperfenuUoQumcra htbenr 
M}pRceinon n«gliguiurt Iti igitvr &oUaii con- 
ib» diligBdtciMncmanain-ciiiilmaaiiittucj. <]iuta 
■■nrniem', lalit tintiuqiie vir, eompicxiuci :.«- 
rao <lc,aKSffiplnGnM atqueilonorifiteiiciffiBO tcfti- 
io qoantBB iD-oi&em« relpondeam, tnodit OBoibtK 
imdaboi lUuftiitfiaioiquiilpiti.OirdiBali-FerntH 
idquemtMtpotiiliiiium andocitwe addudnti ae 
pnomtB ^teroiCoafemntComnifluMtiDon rB«> 
^aa0V«nire|pt>ilittibiD«iteiB,^ui>d £dei>> tiuivia 
It ndpicndo Tecatna (it, pcraittie, Valci)^ 
Non. Fctir. M.D.LVU. X4 EV ^ }08^ U. ANTQNir MUKETF 

M. ANTONIUS MURETU: 

FRANCISCO TURNONIO &R.E. 
EpilcopaCardinali S;1^:D. 

XL VI.. ' 

^rtempufadte(cribendi uiqu&eo diflferre ▼oluiflci 
*^Fraiicii^e Turoni Cardinaiis Amplisiimc » dumpac 
siealiqua tuis crga me pfurimis nusimisqiie bcne£c 
rcperictur oratic'^inagnapcremihi metuendum erat,i 
Be incoquxrcndosquodnunquamconlequi pofTcm^iiu 
ipfc me Jabore torquercair& immodica filencii; uiuiuri 
tatc fufpicionem titti aliquam anguAi & bumiiis anit 
neque iit'iSj quantum a quoquo accipcrcc fencenciisatli 
rem.Ciimigitur jdiemafiidue: ex die ducsns , (ine dul 
diutiussquim parfucrdb, reucuiil'cm^pkins obftupetati 
admiracione idms ercrx mctam prohxc,caaique. benefi 
voluntacit ruxt conhrmavi tandem, & ad hare p^ucajqu 
quomodo podem, icribcnda mc contun rquibui. qu 
taromurtisftamque dan? & iiluilribus hgnis> tney-qua 
vis niKtl pror^us talc pi'omeritum,tibi tamen non vulj 
titer caruoicfTe ueclaravensr gracias quanto aibilpi 
terr;i neque ru cxrpcdarc,(ieque ego pra.*fiarL pofium 
biac;eremimmortaic!(.- EftomninoLxc totagrariari 
idio- pcrpii. ilium quicdam, perquctcnue ; przrurtin 
coicparerur cum maguitudine eoruro bcnefictoram , q 
bus ru me i te ornatum eHb voluifj :(ed eam tamer.^ci 
bxcfcF^berensproccrtoatquo evp:orJca habebaxn : c 
non ingratamy oeque injucundam loie ^ cum 9 ut ici<: , 
Deiquidcm bonorum. omnium audorisinfinitam in < 
benefTccntiam ullo aliamodo remuhcremui*. Cfilcior 
vicisfituda casamicitiascontinet,quibus inter lecjuxO 
fbr:is homines , aut ccrte non admodum diipaics dev 
ciuntur :vobis qaos fuprc ctterorum condicjionem c EPIST. LIB. I. 309 &oa in ipfb rerun buoininiin fafligiodivinaproviden- 
baioiiv)'. illud cum ccKponbui ctflcflibui conimuae 
elit^uod utilU eOicienctitii qu'dem Aiam dcckrant in in- 
fcnorahjsci.viTCsqueinea eiecccnE fiut: fed th eit ni|^ 
viculun acdperOi tSf|Ut Grxd fux lingua dicunc piri 
4|uenni : licvot poiefUtii ^uidem cnpjirum^e velln- 
taiB docuncnu, fubkvandis infcrioribus , datis, ip(i vi> 
C>*lim^uicc)uamabc)itprxTer]audeiu ac prj-'dkitionem, 
ufiem E^raii ac memoni atumi , pmtpere non ptitcAn* 
A^oigitnr titiiquaimntximasgranai, Catdiaalii cjarii- 
liiii«,kaniaiml)aiC|Op(i[nc,agaB<jue dum vivacn, tibique 
ifaaimo kuluc umveriitatii cB'eUoto ac guberaaiorc 
. Deo-aitiduis vouiliitlUacfelitia omnu prcnboc ; noD 
)nnJmcdignuin.»i<ti[n<:cii, cujus voti ibea acceodaa- 
Mr :ied quodtudigniiliomf I piocujusraluccacqueio* . 
coluni[i(e,etjani>eoruiiiiquipei' I'e nullo uuoicro liaben- 
difunt, prccemon negligantur. lii igitur faaam, con- 
lervabo diligencer-mctnoriam cjui Imaianitaiif, qujcti 
mcimmeientem', talic lancutquevir, eomplexujes: ut- 
quc tuo de rocampliilimo atquc honor ificcntijfiBio tefti- 
monrn<]Han(um iaimeentjrc{poiideaini rnodii oanibai 
opcrarodabo. llluftmCiuo i^uidcni Cardjnaii Ferrari- 
M(i,adquem(naipotislirniun aaftotiiaie adductuii ine 
nro pninum potera,conicrani, commiiTuruinan fun* 
■tuntfuamvenire.poslitmjiiEntenitt^uod £detn tttimul. 
me rccipiendo reoiiui lie , pnenirere. Vakj}.' 
Non. Febr.M.D.LVll. X4 M. ANTOKiriMIR 

E 1 :1> E Nk 

XtVJI. 

piCccarciplc inihi viderct , fi taati racti 
Ksnco viio,.tKitMqu« ulidue ocoupacio 

SKie: &i cu[i»quati<i>c dc tc co^cmtVon 

pkT o tua liUute titfi£ iaeaUiaiKite tMim 

tf«am nrioT', nequ4 untfuiaud lacio > nit 

fjdit, mniUrcnprero, officio vt<iea( (iefii 

^uod aie hoc tempore, ut tcnhertai,»H' 

viupei o&o ■9iTuntm Icdionuoi libroi w 

-sniclligcbaiD.eov leviores dre.<]iun:i ut i 

pricUruiJi Hi(ue cxinMiim tspM , ulbr 

ptatcmet eoivnvle^lioLic percipcrc po' 

xBen^nntHCMnihttaEitnduni cSie , ut. 

Oniuaad teinitTcrcni,nc(]iiG<labit3vit 

teraceepturuc eire»,vel ()uia mei funt'* 

«ii&M;u)ut jcdinguliritcraniiiur, it; 

~ li oon amon li>Ium> t bjI cujtu hwJhis 1> 

'vanEi«pri>re<juitur. Unumcfl , q«o 

cantiu! fuoi, me ofiiinio ^imo K'cnLc 

jkotcft^i conlidentmt in eo me-geiVcrii 

pcriiUn»&: ilii* 8c milu inpnmupe 

tcmiu3Dimihiui.i|;na(c3t. ctiam atq^ 

Aufu! enim fum (juodain ex e:» libiii 

ac verfutetijin alitfuix ponere ,quiin 

ferinttxcidj*io, quod ohm ad lemi 

du , quamdc C. Cjefiii* t^ae iV^an 

vulgavei-ini. Quamrtfiquid a me p 

enLmJcfeueramtcinioftfultO latere , 

VenetiK cf>nvenifrcm) inCTcdibiU d 

imoui C'gitcmet : (^uatn uc xquo 3 


Lias VAL EKIU S 
NTDNfO MUBETO 
S. ?. D. 
XUO. 
/ jn M. ANTONII MURI 

biU]iju»ingenuohomTiiciii^xlunt, litpe 
e^enonpoicdicjuintmninocinet < lum pii 
TtKxleni MiiiiO) Hudiofai piopcnroliraniBii 
Acudic fimiLcudo prcrfetlionitSiidioruinm 
& nos pro [iieJiocriT3tftiageDitnotiri,el(M]Ui 
nH>ruinliieriru[n{lail>3|Vate &: fcripiii |.^ 
cfiiin hac Belgica nctliu exnttre convnur > t 
ceniiftntcvquideminGallii, luincm ilk Iti 
iff» ftudu cum. immomb rua^hadt Stoioni 
Mmiratiunetradat,. Quarenon tamqiMcr 
cicufuio tc pmextus pudom tnei , qnoi 
«uja gaudeaduoi, oblit3tii<inihiinamicitfin 
»iofjculisiem fcribendilimul fetellifieandi 
Sed veniani ad id quod caput eit epiftDli: meg 
tc.Murete, hunc JuQum LipGumiatarani 
difciplinT raeijadolcfccnteniea prot«i4te, in 
Ecnio, eruditione , ]iidicio,qD3inaic(!iripo 
aen mein'alionullo, in ifla imbecilliratt 3 
effeeTpertum^ turn Tero,quodapud teplur 
fthdiofiiraanticjliimis Scarciumillammquas 
jilqvibat maijnie «ccllh,id eft, optimarum 
KtiocsiAtmei,. melMcciailiitiole Sc fuprKj' 
ciMaienibnfntm more, fcribere :tiniii»ver< 
taire,qaam virtuj S^enl(licfo tdoleftenti* me 
hoi'ne.dun eunlaiKJb, videtrnotipfofinft: 
li«(lr»iti vdkertonere.QiiaiDobrcmgote, 
vel pot ills precitiut omnibus oroati^jobreftc 
nnnt* ftudia noftn.ptr iHnmatnorcm,<juo lit 
VMOiomnei pro(eqnevrii*dnlercentem hunc 
amore, bencvolentta toa complefHre atqwe d 
^tiontan^tthcnedoquidem^nereSc ontimit 
nttiKettJmenniediocTTtatefortttn«eA,«r fi 
ifiitf eitenregionc difficnlter fuis ftcultat 
jttfpoHtTjvtrecnmieerifmhnclteperjm,!' 
<tftt aiJii nimioijut^ ^ui in re conmeiKlatio 
^■i(ltri>ii!>iip«n(lco . & m mt leciptn ,ie, (itjoid etic< 
comBfTdivrfii,.niimfnnmiiexeo volupiaicRi ftert*' 
pt«nnn^<)iii)iMM'uniTCTfot- imfodior vafetantliatM 
finnbur vcrbi< rcro^cm. Uladttfttunt duram, quodtn 
fcrraoBeftpitfime-mihil'gniicavit, curnpen«n<i|t'itit 

: ^^;, <fnjmticie mprimw miijiiclimHe' eru^itm virOt 
vidertr iV eojnrtfi3erer,qii(«m j;c)tmn *)ui hl>(l^e^^ wr 
'ce<parie!evari,cui!ab(»onicsu'»tuiilii Quoi! ttt* 
I'lTatnic^rumaui fjinilianuintuoriim tliquemhic )iabet» 
lurforitfrrkihirvnim, u:e^ei4entiiicUcia& ftmiiii- 

Qilti ail Benign c lacKntiumnecvolURUtemdce^e ncc fa- 
tulinc^.. LiteraHxiDCxIialiquod pondmapud teba- 
kbm.dupliciTergauieo ; ptimnmenim LipHo meo.cui 
Tdirmenier cupio, iccnmmotijvero -, demdc mihi ad 
ftlimiitnnnmciusfifore' Soditurapateftcern ,qufint- 
IH mifc ^tcft coil' ingere-nprshlTiti .[Vile/LO VAN lO, 
inrFc)itmi4.K.alend. Septcmbr. 

kANTONIUS MURETUS 

, ^^ S. D. CORNEUO VALERIO., 

tuu uJ> 

nSKltrfte EiftffWftnti Stredit intf;no meo dnlore, 
^((Wvaiin me (le*iii«t fibi pra.-flamii injcnii 8f dnftri- 
■r^inKeriiv.cmonimr fnavitsie (ei'mftnisac confiie- 
'WdiniifuXiUigodircfiience, amemetpfomifiiavclli vi- 
tHer. Feltcom tc CorHeli , cuius e*airciplma'a<tehften^ 
im fu^cx^mpli {)rDdtK. Eqtridtin imn & raagnifVcie- 
^Wt^^Tfcrtftti^rUic ,--8?ainttwmprr> jndirio (jiioiaa- 
" deciatfldatb^iiac Tcrcii[Ji I'lbalii iDCCTaf. 
Nunc 314 M. ANTONtI MQRETI ^m^^^^mm^^^t^^tm^mmm^^m^^n^mmt Nancvcro^mihtcrede > cantttcceffio pr<^cer Lip^QB 
£idt cft»6radopini(>oei»(ie ce>8cidtmorcn crgt teatt 
um nihil ut magiscupiam > qnam ocotfionem mihiaiK 
^amdaritdeclaranditibire & iadis>qutiin apud iiie£% 
cvjusrcidlicebitpeMCulumfacere^qiMefe te-> G qui hm 
irenictnt ^(j¥0$ cutmet , pcEcipueque qui habeaat tttpii 
Anile Lipui » ut eot milii pottflimum commendandot pa^ 
act : Nam e^em opera & ego mihivideborabsce-eft 
9omin»aliqttid fe cibi aliquMido debere frteaacuiu \|idi^' 
•fOMEis.Non.April. M. D.LXX.. 

M. ANTONIO MURETOh ^ 
NATHAN. CH; 
S. P. D. 

If. . ■-. 

^Um ^. Id. Oftob^annotbhioc quarto R.OMAM tS: 
^^Camponit rediiflcm , poftridie ejus diei magna auft 
•doiiracioney te» Murece clarisfime) perorantom ^udayji^ 
coram Pio V.Pont.Max. cum Chriftianisdmi Regis legip 
tussufintalblennttateymagnifice exciperetur. Eaego 
^racionBi etiainfijaAi aotea > ex oonumciicis fcriptosnita 
tuorum ^9ulis eflcs cognoviflem, iufum ramea adraira- 
tione tui mflammatuis > ur ex omnibus , quos ego ancea 
prx fiancisfimosexiilimafliEm« tily uniinOracoriapalmaffl 
debcri certiffimomihi perfuadcrem. Quin fi animo turn 
ebfequilicuiflettf uMcumilloexdamamare veritus aqs 

ftliuem i i rmi$9t9- ) « A«yM» iptfiuti y i r«v^M r»nmi^^ 
^)^H9 Sttf , 9»iM»it K^^ti* iri« hmmiSlft^M Cum a»- 
terniid»eoquidem in loco , & in^clarislimoruco vironim 
corona m^ non deceret , illo ipfodie ce adii ^ ut amoreo 
fuifaueardefiti&fimum 9 qui oracionecam ezcellenti ia 
inimsjaminflamm^iiuscflktmco > apud te ipfumdett- 

fereni it««w«iwt?r*f'B ■ i|lir<ilif»<>lli>lllir«« Millllln » IKnit aMp 
pwr cmnitBia AflinatiotKB » « hvcoMn nninwton^ 
i,e(lHittf>piiifoiW|illiKfiiiBaTlJnt.- ^oditt^ 
t BWtt li Mt* yit<fa iu itepc<Bnim eft ; qKiil viiit, q(t» 
iwiiH^iB linrit refiiAiiBUt ! eujnt quidem confilil 
toraahaWeuflilniiilltiBi^iine pHmui m .mimm 
iri-iBAbwvtt. Oi»eociiimegomc iAiiidein IMctit 
ib4 u > Biqtti^ttettjtiiHpw loratettionet nonM* 
MM* M^MvtnriVivd MtnntiifiAn.Qvodli illeiittwi' 
A^iitsfmic cjAB^fe ftlix cfit , tiutiM)iie ndhi koc 
^bHmbhntUin ilutto cacilUWiT> (]uu nc ertt bw- 
■<qiutfipIbileAiqMin*U)mi)bDaiin>iii coii gl i nhit n- 
fcinrittior } B^o cene Mnrcti notimn 6c bcMvo* 
miiriliiiiiiitiiii Trill (ithiriiiTif lonj»e uit(|Mfu«re. n> 
IOSTOCHIO,IUl. Apc.Aono M. D.LXX. 

L ANTONIUS MURETUS 

AGAPETO GIDETO SUO 

- . ■ S. P. D. 

lan* •..■■■ ■ ■ • - 

titKfi , • 1.1. V. - 3i6 M. ANTONII iMUR^TI ■« . E'l D BM, 

« 

LII. • 4 

■ / ^Ixaufus cffemitepofiukreuttdme Latine Arrlbf*' 

* res : vericus nc id tibi oppido difEcile vidcretur. 

QiicxlmilBgrAcioreirueruQtrexiiccne^ quasi te- Latik 
JtUD Romam rcdeaio> te uc videajoi :. tocuoa .quocidis :«t 
£in :cibique vel prolim re aiiqua,vetieeri.e prodcAc coon» 
ut voluntatem erga ce meam veidedaremre ip(a ,'vel tt> 
bi ialcem cotiacu prqbemy quorum hoc, fime taatuA 
reipiciam> (aciscftiliud >quia ce£x..auiino.aiiio.9 mutui , 
optabiliusmilu videtur, .Bt quancuia nibil .aihi juciwr 
diua eft J quamibs ce quam ouxiixie anari , tanen-iia 
nihi eveniunt quz vq1o> uc , .£ iDihideiur opcio^ maim 
j/aSkzm tibicauiam^iTe., cur me.^mes » quam abs teiioa 
itlla Julia cauia aiuari. Agam .caulam meam , debet 8c 
ttttalemetiam magiii£Kere y qui uibil a tc.aliud xspa- 
tenSi.eocetaDCumaisattquia digiitimjudicac , ^qui amt- 
Cu.Qup^^- Antonlum Bizoouro potisume deiegifuia4 
quern iGaret) cui u xrederes 9 cui te ia didipJiooip dam» 
yehcmcncer te»fni Agapcfce^ laudo,&» utcumtlTe&eriit 

cseios ore pendcasi^^juado^iuainavidislifnecombibM 
fuadeo. Spera me iUtic ibrcanre Kaleuda^ Scpieuibrii^ 
&, m dm, operam.^Ubo :4o mag(s»9uia te videre ^diiom 
pia... .De Macar#no meot^^ui mdii^erpctuoanteociilai 
o^rvacuryquaifsb Agapetemu (tquodbabes., quodrnt 
«xisilaret>fcriDe, Vivereipfemiliiiionvideorj iioaecvi* 
taoiipfius incuto.eflC'Cognovero. Nolico «grc f^rn 
quoddicam. .'Ilium unumplurtmo, quamte : fi^yiielMC 
tibi durum videaeur,ce d me proximum habeo^Hoi aeqot 
amp ac memetipTum. Vale XI&UJLEj5» Non. Awuii^ 
M.D.LXXVII. ^ i|VJiWi«<4MNi toMBf ut Qpiobr , noftimagnicu- 

"^fOittiif^Tttrnnhpgto^zreVideoiVLt Veritas fim» 
cibi jftt ho^ mippre oatli comoiuutio periculi 
;. ^Bgo inrcaotftnh Kal.Sepumb. fpero fore ut 
I Tcnntnnt cftidres-, tunc igitur , fi Deus Yolet» . 
n ifluc, cupidas vidcodi tui f teque fiatimaccerfi 

•Nen hafaeo niinc td iDtnum fupcrioves iibs .tpi« 
Ibttl'iMiaa qaid quspebas dc dominio^jre^o & 
pm ctineii totiuf <fu«Aioilis in<^(Ua facile libe- 
lee^ter. DoniDium enkn difedum& ucile^ 
ii JtMisconfaltit-y ouiqium ib Impeiatoribut 
Btur » fed cooaente ac foronit func eotum » qui 
tdo 9c incpciif Tuis coQUminiado jure civili > fi« 
tminisf Stemditionif kudein qusCturos puta* 
[nod ufii ctpitur^fic pleno iure ejus qui ufucepir. 
roftfijpofttt id pro dereli^o habeat , squius eft 
ire M vetercn doniinuiD9 G earn tone recuperac^ 

qaam adjudicari ei qui neque ufucepic « 8^ £09 
osfidec . Dacur igtcur yindicatio veceri doauno 
ic&s qui 'pro pofiefToribus , ut dicicur posC« 
Njattace quadaiii»qua fingiclexf earn remnuo* 
iicaDtam fiiifle. Nflm cum is aui ufiiCtfDei'at. iu* 


!fti W. ANTON niniRfeTt 

tribos mil ftltttein.De Macriuc» vdicmeiiifr doleo » 
l^ntun eft quod fcnbisyfpem e(rc^Mai,6ne o^e pi 
m integrum feilitutum iri. Horatio tudih militifc 
£idunicA*ei quod quam mihi locaadum fit, ipfeicit. Vi 
Aifipete mi, mequeamajUtfadt.TIBUllI.f . Idu^Avgri 
M.D.LXXVH. ' 

<:ONSTANTlNUS DARGELLlNOfr' 

EPISCOPUS REATINUS 

MANTONIO MORETO 

S. ?• IX y- 

- LIU. 

li'Fiicior IxtitJtincredibili} qaod ut ex Uteris tuit'v^f 
^curarisfime fcr'iptis intelleii » i noimaUit 'LiKteiii' 
tmpreflbribus urgeris,*at'BpiftoUf tuff taiicdit|^UipNi» 
lo (lib jiciant . Aug^i^ir enite- eit eo, bonimm htennai 
ftudiofo$multuiA Voluptatis , -phirlmuni etkm ifdtkatir 
adLttinam eloquenriara vel'comfMrindam> vdao^eBii 
dam prxcepturos. 'Equidem ctfi fateor in hit pdl ki oli» 
builiteris » qucabhunAnitate nomen a«ceperini&,!il# 
nuperrimenon'c/Teverfarum , grtvitlfmis occupacioH^ 
buf'abdaAum zfedtamcn , utfententiam meamdiciiiil/ 
necefieeiV. Nihilepirtolistuisclej^ntittiy nihil cindit^ 
Us fivi fofk exi(lim^, nihil>qUod ad illam Ciceronit in-' 
jtftatem {fropiusaccedh, Atqueidantea tefiatQa »■! 
aniniuiTi tuum reliquiflem , nifi nie v^ecundili meaafli 
pcrlp'icux teftimonionon neceflarioi'evocaflersmwqr 
otiamdote'amidseuafcripta flagirantibus invitunlg^R^ 
hcari intellcxi , audacix notam rubircmaltn« 'quana i^ha* 
nutn publicum inofficiofus judicari. lUa eriaoi -npa 
tevts conjedura ad id roc vaidcimpulit: his eniin die* 
tfui^cum fchcdas aliquot , quibus olim in arena aeaali 
eenAievcfamjevolvercm) nihil tale opiaanti opiftdbtii EPIST, LIB. 1 31} 

: vcnit,(]iix'roei}ilo<la[uaiiiislTinc,& difcrtiiliiiic 
ur) minfictdetcClbvit) 'Icacjuccum cam ipram 
nterilij Icnpra, qusElorenr ini^is in pronipiu, 
n jftoliritlie mane eccc tuj; litei-Ciquibus epilla- 
ibb» iltcadimnntrmea cogiucio mc excepit) 
illire D«u! linedubio velit. Ejus igicur ex- 
init(o,(L'[]uebort:or,au[ (xp3teris,'rogo3c flagi- 
goliamfuntidtC) nevein^liud cenipui Tcjidu, 
retupii , ;iii Jci^uoariiitioUcuruj iim,(i t^uxime 
jntbier^P) linicumcuis emitcanttir, vercor mi 
nequodojuTit iMatita fiirft. Egojirot'vda 
iu3»a()mirari,-(juam'inca$ improbirefoieojta- 
quovc pjiSoanjitosfubfuo nomine cohoneAa- 
:tuiconfiliielt, neceftxur aliorum lenEentnin 
.Qupd li t,bi ftitiiium cll,ut .;ij; horridulx mes 
tc»nc, impone^extrcinani manum. Sunt etiiiii 
ter fcripir ;c[UoJ res ipla Jccljrat , nee earum 
uMfprobarem, aiit'piterer ^niii'ut noftraami- 
jHO minimum mihiomamenriponotOranibuief' 
,v«facaienterde(iclenreni.Vikmi Mufete, &<ile 
omoptimeiiiereri,<;|uandoidveluni tibi m»i>- 
,'Dedel11Ui, ic'BARGELLINOiuoadomnit 

E I D E. M. ' 
LIV. 
incundiil^iue vivam , mi IrfURETE , Ut a)lat« 
da tua vaiettidine , qux te in vitz periculum 
acerbam mibi'vitam pmibam. Equidem i» fui 
ut, ui magistorcatfis netno^ cujus prxcipuum 
lonumrepencein'difcrjmcneirccaddu^um. In^ 
.- eft enim^^amor intemeus. Nilenimeitrinfo- 
teni, nihil adventitium pcperit , fed virttijj qine 
Brfe amabijisjcuiufque omnia in tc elbCentoina- 
Y taeat»$ 510 M. ANTONlI MURETI 

^ > 

jnenra) & animi indudiocumi'perpecuo quodaa judkii, 
ineo conciliavit . Foftea veip^vuin te morbo l«vtcw 
eflecognoviy difhcilediflueft, qv^nto gaudiopenc csk 
luerim. £k diuturna enim animi pcrcwbacione tdaijpir 
ciendatn luceni nunc priDmm roiki videor elie revocatM^ 
Qva <]videm de re tibi raagnopcre graculor , ecfi nqto 
certe ^ratulatio omnibus qui modo line & virtutisaraaa- 
tes,& huminitatis pietaclsq^'enon expcrtes, jure^iebip 
'cfHe communis. Etenim quis ce nonamecstanca probi- 
titC) virtuccyiiumanicacciUfndenique exc<:Ileiiri erudi- 
tionc,acque induflriavirum !cui falus cuaoequc exopM^ 
da non (it>ac fua \ Earn profado f'erreuin,Sc ab oaini hi^ 
manitacc alienum efl'e dicaoi^niliil pcrfpedje, (pe^atacqvc 
.virtuti nihii>nihil iiluilri gravisiimi vtri gFohcc dare baud 
temereaffiriiiarim> quiMuretum omni liberali dodiiil' 
pnlicisdmum diutisHme vivcre non modo non ezpccai^ 
fedab iinroorcaliDeoprecibus ac v,otis non contcadat. 
Maxiniam ex eo capio voluptatem , gaudeo , triumphu^ 
|ain» uc rperoy ( id quod Deo opcimo maxiinoacceptupi 
referendameil ) poceri^ Muiis ruisoperam reddere:CHA 
quibus qaoqtie prxclarc adum putein y cQm omiics iA 
tias^amores, omnia deniquc ornamenta, ttincoltimii^ 
cupcrarint : iis omnibus cariturx, f\ te>quod Deus 
tvertaty patronum , tc ducemjinfelici iplarum faco 
viseripuidec. Quocircamihi gratislimum feceris> li ilKi 
incolumitatem tuam mco nomine fueris gratulatus^acf' 
in earutn dtentcbn me quam diiigentisdme coraoaifenfi i 
Haechadenus • mtcto tibi nonnulias radicuias cz aaBelj 
coniedas conditafqudqualcs fert hxc rcgio^ £xtguiH% h 
inquiS) munus 9 at tibimaxime confentaneuni : e cif[if lingua^qnod Neftot'i tribuic Homerus,'mellc diilcioriftw^ 
•ratio. Habcbitetiammex ergatc bcnevoientiac SgaSr 
cationem^de qua ecii tepro tua humanitate non dnbitait 
▼ideo» cam taoien & omnibus cognitam tffe , & ftudiifc. 

.officiisqucquam plurimis colcre^ & confirmare defidcro. 

QuoJ \ 1 
»ISTiWB. I. >d fip«rrenuttat«m meant all ei^ui iion poteroi ccns 
voluncatis me*propi[i(ioi»emlib«rilisrime ,u[i Co- 
znmpltiicre . laltivi valecutJini :fiuici)uinruaiftu- . 
iligcntW4)ueadlubucrU',i»ntuo]tEiiiihi ,publicx(juc. 
Mtijcuiconruleregloiiofuneft, tlirgicu efTccogno- 
».RiATBtiii<lib»noah),Non.FcWM.D.LXXVi. 

.ANTONIUS MURETVS 

CONSTANTINO BAKGELLI- , 

NG Epiicopo Reatino 
S. P. D. 

Lv. , ; 

:u[Ui<juam<loiore volupcarciii.cjptre ppflspx. Et W- 
i)li vera iliceiidjlucit , Vara^r iiettlVi; eil jjueundisfi- 
B mihi 6iiitre , quod ex lireris luii intellexi vctiemen- 
doluiQc ic , -AimpnrmimiiciDVBlcrudine mei iiun- 
liriiualliiufelt.DoioretnmiUe aliunde t^uamabexw. 
><]uodamainore ergam<;iuo,)>roiicircii](in patuicj&. 
i, eK^H0i»prirouinyi4i>'atque«xalLij plurimii au- 
ij^uaiueTudittuneac vinutevir ciTesi nihil opiatiu* 
,quam-iita)>t teamireri -Jam nptabilium renim C- 
ACqueargwinenU omnia jucUndaeflenotvoi eft. Ja^ 
libilitcffgitur gavifus Turn, B:irgc!line vir pra:Aan- 
iroe,canti me die fieri ,'Ut & ininticunidoloreni fsti- 
ijCumroe graviter zgroure audivilli , & exbilaracuc 
(iro-jj at<]ue DElbcneticio, morbumdepulfum tStco- 
>fti.Quanquam egoiprenondum Cius conl)itui,utruin 
kilacintfuerit , es-bujvivitz mircriis quam primun 
>i,ao diurius hie ttfanere. Certe enim , cum oatDci 
nBoconfenfu Medici diditarent, nullam propc am- 
IS teli^uam efic Ipem evadendi^ita me compararaaiiat' 
Y t. que jaa M. ANTONII MOR^Tl <]ve iia animum coinpt]ru<rHn>uroiq{ wg«rer n«^e tefi 
rerer roorti* , ut puttbjoir , inimiocnnt-iDetu ; ntqae 
qoiilcjtiam aliuda Dea pe(er«oi,-^iqn'i>tiBeCTim nireiy 
cordiieragciei jcondonareterniainteiAxviKCinnM 
patcteturnie in ilia repaT«tjo)i6Jnini'ri cctrpoR,intdin- 
nas, am velicmcntiut tor^neri , quam'vtfet mex ftnc 
poirent.Hocegotuin unuraagitabam antmo, hoc ex tui- 
iDoprectbar [ hi>ccctero^uooue,aib>tiilit'atfi(lebtut' 
utaDco mihiiicpetrareconarencurjObfecrabam. Spcro 
umen,nliAun)*irenieaDcoiiibicviii|'ui ni«c«kira> 
periori «rite concndti , Uchrymx ddesnt ; MndcsMjot 
omiifif & abjcftii vitiornm tUffccbm , Altcro fuaftna 
eim vivCDiJi raiionem capeflam , quim rcnare A'prindpio 
debuiflem. Acque lie, vtrdaTitfinieiemiD atqoe etUa 
petn, ut rakidhocmniinj mei propoiinim'pcrifqiiMHlttnj 
at enmpto incitai , iia & monicis tc prxccptis 8c fuGi 
promeadDeuitiprecibusacliuvare'dignem. Juctmdit- 
fiiDUm inihi (iiit mutiui tuum. Nam ndioila illcnoit 
taDtum ptl3torvav»Tuni>r»]emina(!valetuduem me- 
sm valdeaccofiliiiodatK. 'Mtttoad tei'nt te'pfoopibvr 
raniiner^rj librumunum orationani'meanimSc ftoSini* 
n 9 u.vdan, cjux fpero tc libenter Icdurmn effe non quod 
Tilde bom lint , fed i^uodniea. A tepno, til meamtn 
fctgaf : tibiqne pro «no pe tfn a dea«,teiine ttl obfer*a* 
naccoli (Utpauco! admodum IiabeaiTiiL,(]UaiB(wo 
rum fiudi 0(1 ores, Vale Row * e|l4.Kal. 
Mart.M.DXXXVI. CON- EPr ST. LIB. L 313 

4STANTINUS BARGELLINUS 
EPISGOPUS REATINUS 
M. ANTONIO MURE- 
TO. S. P. D. 
LYI.. 
ivhtieiDpetttni MU.RBT^, exquo primum dia 
|;nuaie$ mihi , cum.ie nuni]uam antea vidisremj 
ttut tamaUuduiDjtu^rmn, poftca qiiamvero to 
ri ioco dotentcni audivi, ita tui ftuiiio fum iDMn- 

nullam amoritaccesiionem fieri polTe puiarcm. 
ii [uii lifeiii 14. Kalend. Mart, datii, (t'lKarne* 
I) adfmnmum amorem taiituicumulu^accesfiri 
til jamnon poJTe arbicrabar , ui nunc dcnique vi- 
larc, anieaiiilexiire. Nam li, omniobrervaniia 
I do&rina ).& gravitate, viroi colere debcmut* 
fieri i meipiiy dcbes,qui omni liberali do&rina its 
iltHi). ut lubCM pancos admodum parei luperio- 
roMminctDi. cum. hzc ipfa Cnt libi cumunta 
inapietate con)ua3a;inqui quidem nemo & pi- 
ai virtucct oomet inefle negabit,quibus nobit ip(i 
:emcomparamai : hanc unam laudo , & admrror* 

omnia exMtcndamelTe cenfeo: hanc non modo 
livitiiiiicaomnibuscciimaninti ornamcnri!,quai 
s viribut pateant > ameponOi hxc ipla te olim mi - ' 
iGmum, Ion gc jam chitio rem reddidit . Hinc il- 
) periculofiiuino. raorb'o Jiducia modo concepta* 
gcbariit Don icrrebaris moitit immiaeniiimeiu, 
Deum opiimnm. maximum totoanimi itnpetufe- 
tfberani fore, tit ejus benelicio poll has xrumnai 
ninteii tandem bcatiorcmvitam confequi poflet. 
:niinirumaiiimilrudu<t, nuliius culpx, quxDei 
tndt{cHiiaCiGbicoarc'i: qui cum j corpnre Tcpa- 
Y } rabitur '^orogim , '^oMdm iMteii<<altaribak<oNr(fti 
^uefin» dutHoad' anjorin Ubbnim'tiMrMfli ii 
refervarit. PrrcUra enmi ifta tua iDeaa^ccj 
^tntelligu, teciconditioneaccepiiTe, ui.et; 
commiuieia-utilitatein coRiulerif , redderecn 
redebcat , (juii dubitet ubettora scprxdintt 
tnia tibi pirati fore '. Quarc te hortor , ac It x( 
rogo ut habeas raitoiicm- vilstudinii paulo di| 
teque indiei migis ma^isque confiriTiei, renila^i 
verticorainuiieinciulain,quar)ii;|ui(leni,utarbti 
no iin^Mmi ()ui fajtcrei , nonprivi:i« comma 
pofuit. Ego veroeifi laeexiguit orantno niei 
tumclTepn>ba aovi; tameni Deo rummnpcrc 
cEiiCi ut tektcolucnemdiurervct in viH,atijiia: 
numerumadlcribat , quo; antequam orUt coi 
elegit. la(]uo(]uiden3 li miauj gr»i» p«tcro, 
me camen pte(iti,atmiaiqii«dcbituiDof^ciuRipi 
VcnioadUraiioniKnacPoemaiuoiiuoruiutit^i 
fanelegilibentiifltna. OriTioiie>j habit.c de ■ff 


■ 


■ 


g 
r 

F EPlST. 


LIB. 


I. 


3'S 


toktis , ur mini 
ipoH'umi^mmvei 
ogixlocKcaipcr 

:rcperpoInumrci 
1 ufjiti funt , crt 
^'o«<ui,ouapr 
rrfonarc vi<itntut 


ig„o,.r=v,d.a„, 

fpergerc ttM.fuei/e 
iiprimanc , otanii^ 
Jolejtit. Q».i(ttju 
rbro timcD aurcs i 
ficgens inpublicji 


nil "1 titi 
lUftfcieatia- 
iidcm , dum 
nm , pra:- 
i CymnaRis 
linmodum Qvid enimvel adiuiurno Audio 
naproficifcr poteit t tjvoJ non tucric confccu- 
luiderociimillaprorunt , Eilmmagnoperc dele- 
'ebrcfuni, St acute fcntenttx ; ntirospietatii 
lexciranr; ftylus tjvoqvc iM/ei conftntareu?, 
^lvi( intellicat ce parem , candemijvc in uiroq) 
.udemalVetu'um. Qvimobrem iifai ciim pluri- 
■eo , tiliii vero quibus verbis gratiasagarnj non 

Sed cavil, rufpiccci; mehricauribuf tuis dare, 
minticc aouc'is cnlo ^ plu; tam^n vcritaii trj;- 
{uodenimica fMiiio, idciKo meiiadptui^rcn- 
aperire non dubitavi. Unnam alitjiiid clTcc in 
liijUt laudcstua! non deterarcm, fedaugerem : 

model\ia [ua minirni/ poRuiin ^ malui tamen 
pcriditari meum diccn^o, quam (ilenriorcn^ 
fufpicione improbititii pntcrire. Da operairv 
, atque meipriim una cum univerfa familia raea, 
tuiparatisIiin'Jm^irtcoLiMac.R&ATE^.Idut 
.D. LXVI. 

lD M. ANTONIUM MU-. 

J^ETUM. 

LVir. 

:cM hominumpolitiorum e^, 

fmit,(jm>t(jue erunr, quot aut fucMuirj 

Y 4 t)o- Saturnijtbuf . opt i taSm^^^^^^ 
Dooomktere jieiUtDO! Pnetaj,. 

Quiiiiiconlinuii-dieperiret, 
Aciu ,iiic3Vcai,MUP.ETE, nugi 

n . .. ■ ' ■..-iijium, 
- J^ou dies aliquot vclut Citnllu^,. 
S;d;o[un) iii)le.naur<;at)it anuuia.. 

JUftb' 

M'. ANTONIUS MURETUS 
XANDRO. RIPARlO: SU( 
S. P: D. 
LUX.. 

DUlces literiEmi;,.nt pmniiqura te prof 
etfiinci^multapecuveMt. Sedutfilioli 
tKlibenitrmdiuntura Mtnbu! , funtqueti 
ipG eftorei voluptati [ (It mihi ifi.ituainlite 
iucundlifimaeft.BatipfKadic reinittameam EP'IST. LIB. I; tlX.. 

NE priorei Liter* tui ad.tcpervenireni, CAROL!" 
incuria faAum erat} cujus tu quo<^ue ncgligcnriatii 
fibfli. Nunc, unicum hit loei^ ittraitjue tui; accipie;: 
fiiDulcjtiehocincelliget, quodcibi graiulcri; ;poflcriorai 
inatio meliorej effe prjonburut fi sd iftum modum per- 
git: n-igiumihi fpeslii, teprxdarcrclponAtruin exfpe- 
Ciafiom mei.Vidcigitur, (imeamjs, qupd & taeitf, 8c 
fa«recen<dehe!,ut oinmbufiliitrcbm ncgleflis,<]uan- 
tuRi i]ui(itim valetudinis nciapaiiecur, urgcjs flvdii tut, 
multa legas, multa 3udi»s ,frequcntcrciini iis vcrfcre, 

fieri potci, I'accogiiesgravislimam edc: jaflurjm tem- 
poris, przcipue autenxilla.etaie , qua t'u, nunc e!,hora 
nuUa tibi perire fine migno difpendio pote^ . Saluia mi- 
hiprxceptoremtDtim ,cuimea;ad telirerasoftendas )(• 
cei:eaiquiiem,qiias tu adme m^uruic), netnini pror- 
fu! oAendivolo ,eas enini mihigraciores (jcJunt ip(i er> 
rorcf tui. VaJcjiui dukitlitne Alexander. f, Idem Junii. 
lil>-LXX; TIBURE, Oblitu5 eram.fcnbere^ heri in. 
nmifa iDJedum efle fermoneni de Comordia, qua occafiO' 
nemultade requoque dida funt, Valdetibi tunc autea 
ttaniviHe.opoccet .Omnino fpero fare,^ut liuc tibi ad ni«L 
TAikodnm Gc. 

HIDE M.. 

tx. 

pEWjtitfacii, mi ALExANnrR, amare liieraa ,eiit& 
* oblefiarc, in eji omnia & feria & joca tua collocire, 
iiUlior>inagnotibi olim honori I'lUiirafel^ •«. jaft M. AMKDNII MURETI 

KU via>quam tu nunci|r)grederif > m^ti humili & pbfitt- 
ro loco orci ad amplisfimas dignttares pervenenint. At- 
queetiaoiH nulla ejusmodl pi%mia Uteris propofitt e& 
ftnc ^ipfa tamen dodciaaamanda jcft.per iq : ai^qu^ 4nid> 
quam in homine ingenuo turptus cftigaorationQ eania 
serum, quarum fciencia fine litcris qoipp^pri non poccfc, 
Voluptas, quae ex turpibus capitur , celerjcer traoiic^ do-. ' 
loremauieininanimodiutucnum rclinquit 9 at labor ia 
rebus honeAis collocatus» ipic quidem.effngit : memor. 
jjiamautemfuiiQ animo relinquit plenam honeftisfimc 
& folicisfimae voIupt^is-Hsp cogica 6c itaje. fofiriilJd.. 
Jttl, TlftURE.. 

E I D E Nt 
LXL 

CT(i nihil erat,qttod (criberem^acpraeterea mirvm m* 
'^quoddam fcribendi odium tenebar :noluitamen Ter* 
beronem hunc meum (i ne meis ad te Uteris iftuc venire. 
Amotequotidiemagi$ , quodate lirerarum ftudiaecH 
dem mode amari conlido. Scd veKm ad me diligentef 
fcribaf, quote nunc fcriptore oble^s, Cicerone^an T«* 
rentio,anquod malimutroque-? Dareetiara ojperaai'dt- 
bes 3 ue in iis qiiae ad me fcrioes , iis loquendi generibw 
utare , quz in illorum fcriptis noravcris ; uc ea ipfi m 
fidemmihi fac'at diiigentia; ineif legendit tux. Vale^ 
TIBURE, 5. Kalcn£Auguft.M JDvLXX. 

EI DEM. 

LXH. <; 

■ 

Nlmo tft omnium ad'quem libentiut quam- ad ^e• Art« 
bam. Sumenimaiumo ac voiuntate erga te plane 

pater- 
EPIST. LIB. r. fif- 

paterm. Sed vixcredat,qu*iiiliroin hoc fecelTu occu- 
pitui ^qtieni tamcn|>leriquenmnc£cl1'i: plenum otii pu- 
Etni, Sct^uoiidre cjuinas aut fenat ab-amici; licerat acci- 
pioyad qudc, li rcipondcre omacs velinvniKil iliudi^en- 
oUBifit. Gntum eAmihi ,quodapplicu)fli tcdd cflnfuC' 
ludtncRi P.' AEmilii , & Horarii Micarani , corum enim 
werqnete &(!o£(Hiu,& eiemploefKceremeliorera po- 
feft. Talej fefiarcjcjui 3K!emalif>ingciiiofvti>t enrum 
eonfu«nMliiiemi]Uafi pdiem aliijuam viri , etati tUK 
niMldiJi^eneiut providcndum eft ,qiiam quibus fodalU 
tttibusucarcttieijueegolevcraiii cite re ac tcTricu,omni- 
quc generi voiupuiuoi immicum voIa.HocUniuiB mo. 
neo,noneii<3iiilcitiaf quzrendas , c|UTdu]ciilim« vide- 
UiiUTi fed tnduccudam ariiniuni, lit qux honeflisfimx 
Um , Miden. c:iam JulcisfJmii clle acfujvi^fimaj putei. 
Mi Ale»indcr,ttijniatqueetiam vale.TIBUREj ^. I<t. 
Auguft.M.D.LXX. 

E I D E M;, 

LXIII. 

UTde, ijuam teamen), cuma mulcis kodie I'terai acce-. 
perim, nihil miliipriusfaciendumen'e duxi, >}uam ui 
adicpoTislimumiercnbeieTD, cave,piit^ Alexander mi^ 
ipdtepatri ttiot^horecnefTcquaniinJIii. Ac-ll quairat, 
<|uxcau{a fiihujus erga<e tanci aoiorisniei ,ne fivamj] 
aliam adferrepoOuniiquamquod vidcormihianimadveT' 
tiSe ince Jngcnium e]icel]eii<,&,/i tu vo1iieri'^,nd omnia, 
fumtna iiatum. Sed cu hoc faciio, tecum cogitCi: multas 
res cflernjptequideranitura bona'; fed qui cii.lpa coiuiii 
qui illas poilident, .intardum pejfima: ac pernitiqliih'ni^ 
(nnt.Bonx funt ofe(,red li quj'non rcJteiitatttr, nial.r^ 
Bomimforma,redidhonum tnultiseririft f\nr. Bveo- 
<!eiagenereeft mgenium, fi rede u'nrK : nuIliTn ""^p^ ffo. M. ANTONII. MORETr 

hoouDum generi claripoteftina|us auc pneftabilinf Jo* 
nan, Sed (t ad bonum ingenium mala mens acceflTeric^ 
itidem erttjUt glidius in manularinli, quo^erit meliorlc- 
accuratior, eo plus adferat mali. Ego autem te » Aletan* 
der^imo nunc , quia . ingenio bono Cf ; amare definam i fi 
tu bono ingenio male uticspecis .Sed id ipero non fof%L 
teque bono ingenio bene ufiirain-.etfe confa<l0) vel cvaplt 
fponte,vel quia viderit mihi valde amare amoram trgitt . 
meum » quern tueri ac cpntervare alia ratione nulk piH 
tot. Vale, 8c (i me ftmas, vircutem ac literat ama. NoHa 
in humanis rebut majora Cnnt. Iteram.vale> TIBUUi 
S^Ki&lend. Sepcemb« M; D.LXX; 

E I D E M- 
DCIY. 

A Ceepi ternas tuat'ltterat: inpodremit autem qu^.. 
^^dam erant ita: neglieenter. fcripra , uc facile confit- 
rec, tliudegifie tesCumjUa (cribercf . Oftendam ea cibi 
cum iftucvenero,.& auriculam pervellamtibi^ utpoftet 
iii(cribendaatcentior fis,. & faltem eos folorcifmos effu« 

fiat>quos effugerent ectam.pueruli » qui primis Uteris im- 
uuntur. Noll tamen ex hac mea admonitione moleftiam 
uUamcapere.NoR enim.proprereavoIo quidquam de tua 
fcilaricace detrahi^fed ad diligentiam addi. Vale,. TIBU^ 
IL£,9.K;ilend.Oaobi:.H.D.LXX. 

E I D E M. 
LXV. 

^Erficuli 9 <]tiOf ad taiQmilifii , oftendunt illi qutdem 

te , n td PoecicaRiiDgenium tuum contulifles >& bo« 

QPf magifbros naftus^in eo fiudio perftitides , ad tliquan 

pra> 1 \ 
1 EPrST. LIB. I. 3J1 

tpervCnirepotuifl'e. Hia & nuiDerod fiint^ 
s habent,neque inconcionatineuue inejegan- 
lercullocarai, & iprum dicendi genus non aVhorreti re- 
el i),ythnc.-]ue fperate pofTesi t< aliquando bonum poctam 
fore, 1i hrt( agerc TellcSei majora nbi propofiu &nt, 
(]uxquari[umpc>te«,urge3i,ccnreot& fubficivishorii ve- 
icrutn I'oerarum^cripta manibuiterai, non tarn uc imi- 
cerisjcjuimut eit leoblefief ; fimulque almdexeit ai(!-. 
due, quod libi ufui lit , colligai. In fcnbendis verfibus 
tempu! i tecoUocari.veruir ut fateor noIim.Malot ver- 
[iti fiicere, lurpe t& : metliocrei , raglorium .bonot dif£- 
ciliut quamut pifdari posfic abeis, quibus almd agen- 
dum elt. Qu'd in tuiilimaegeatjpnlens pritfentem mo- 
nercpofleni :perliterai nonque tjcJlcpoffiini,refleque 
ac verc mihi vidccur Ovidiuj dixiC'e.emendandilaborcm 
majorem elTtquamfcL jbendi, Mibi hoccreda*, velimime 
hodrenon dindlius ad^faliandum , quam ad haeadot, 
verfoi adduci poS'e.Si quid eric fcrium in quo meam ope^ 
ram de(iderc!,non deexo : in hij levioribut, liquando d« 
iDecogiMbif,pecoate,iIhdquoque cagitei, noninultd 
ianiorem efle mCquam erai Horatius^Oitn ilia d< fi Ctti' 
beret. 

Nuncitaque & veHittjSr ccteri Indicnpono. ViJti 
ROMAe,Id.Febr. M.D.LXVllI. 

M ANTONIUS MURETUS 

PAULO SACRATO SUO 
S. P. JD. 
LXVL 

1*llU]ikaitdte remitto Epillc^s tuat :nMue enimfer 
~ktr6dasnocnipaiiDnet , &per moleflitlimum oculo- 
nia (Monni, quodiei aliquot la bora vi , ciciui Ikait. 
Eafi cfn^aercaifu- ft i m« pauloiereriui acccptas eS«^ 
zecgt« ^ M. ANTONII MUKETI. 4* ^^ordari debebis , hoc ipfiuivi te mihi mancUtum cAft 
MtG mollius ac kvius eas tradace voluiiTcoi , ycfcndan 
tnihifuerit') nc tibinon(acifob(e4uens vidercr. Sedil 
liisiatis. Nunc cxponam tibt tocum Hhid -n^gocinm 
Pulonicum : <)tiahdo liters, apizs ad fic re adhuc^rtceirilr 
fchpierani, perieruAc. Stephanus>PoloiiiacRe3f,i)iu3c 
•«liis regiisvirrutibusorhacisliHius eft.» &-hoC(iipnc»-'' 
•reros omnes Rcges, qui multif abhinc (eculis vixemotf 
«xiiniuin liabct , quod &' ftniac unice homines crii4it09i 
^ ipfe omni elegantes tlodrin'sgenere mirifice cxodMi 
eft> miferatiQ Italiam unumedonedicisfuis , qiiiipift 
deledumquendjiin habere c prjeAanciuai-doArina virth 
j'uniyeosque opimis adfDodumpropoficis'coiKiftioiiibiifc 
in Poloniaminvitaret, ac Academiamnovaniiquaflillei 
Cracoviscinilicuercparabat. Inmandatis au(em ri^ 
is, quod- ad alios quidem'attinet > taciaieratpptcfiasCH. 
qua nuc vcnerat^optimum qucmquc & in doccndo^exer* 
citacifiimuiu deligendi : de tribus nomHianm. pcHcM" 
ptumerat, deme, de Carolo Sigonio , & Fulvio UfGnOy 
tc raihi mcrces propofita mille quingenti quotannis Ur 
^ei nuiiKiii. Addebat &cx,(i iaci-is iniciar-i vellqn (aon* 
dum enim (ciebat me Saccrdotem ode ) pcTleduruni Ai J 
^olnihi magisliberec munerein Polonia,uc intra brave 1 
tempiK honedo aliquo Saccrdotio , ex quo non minni I 
quingentos annuosaureos nummoscaperem, cohoncfb* 

rer.Ea de rcMnuf e primoribus illius re£rm>'Johannet'2^ 
inofcius^qui mine magnus-regni Cmceilatius cA j Ureftf 
ad* me poramaater perque hcMioritice fcrijiras reddrt« 
Commotus fura non tain ipiius prxmii magnitudine(€tli 
fiisquidemtemporibusinulicata ) qiiam tanti regis taa 
propenfa ac bcnefica ergakotn^ncs Jiterarum ftudiis de* 
ditos voluntacc. Neque me commovcbat itineris iHA- 
<ultas iqui^xploratumhaberem, cumiedica , una crtB 
filiolo fratris mei, puero fex annos nato » quern mecna 
iUuc ducerc cogitabam , ad Unum Laurctanum ( ea 

eniffl n. •» »■ «■ V * EPIST. LIB, 1 5J» m, religLonis RLpieraris nufa, iccr (iceie decrc,ve- 
1^ gcfiacui elTcmjpotlc oic ulio Cracoviam ufijue 
imotliiliinc vehi. £i jitn co»venera[,ut miblKeaii 
tine a^ Iter conEcienduin ^.nt-ntur trecenti tur^i 
iiBi>i(l<]Uos egaducento^ <je meoprTicrcaiddcre 
itabam. JamtniliMllud faD^tiiaiis & doarinx Qrcr 
in Stammlau^ Cardinalis Vaiinienlit gr^t^iUiB 
Miianera in|ialatio,quodCracovizliabct , unpliili- 
1} otlMrebat . Mulcx i i'umoiU vkis literx comrDcnt 
ti«io Germiiniam & iii Poloniim proroilVa- erant i 
lUBflo veniik-m, nuDquam jcre id divcrforia pubJict 
'cdincceJle habertm. Meque verctvr;[i!aiii,qux,ia 
>ntacire(lici:ur,inclenicniiajn cirli , arperi»tciiK{ue 
Otis. Scicl'tfai illaomniareniulio niiimra clje ^uam 
a : & alioquL Turn ipl'c qitoquc iiaiu^ in parte GaJiix 
:itiieinoiiiot3 j,:trigidi. Qiiodiutciii qui dctctrcre' 
mpcrcni, claraabant .gtiiici illas vcras aclurbjraj 
',iatnrdum mihi nlum , )ti[er(kim llomachuni mo- 
inc. Magna mihi , Sncraie , cum muki; GermaDisi 
■na cum perraiiltis Polonis lamiiiaritas , magnul 
, magna necesfHudofuir. Semper eosctpeitusliiin 
OS virut> reAotj limplicet , iperros , Iiumanislioipi 
;erca , & prope ornnes eo viiicidtii, it niUnditia* 
ad eleganiiam pnciutquam ad ulUm barbaricm ac- 
tret. Nugl ifia; funt liominum, co! qui adulari, &: 
:re, 3f aliud loqui, aiiudcogiisre ncfcjunt, barbaro; 
antium. Uiinam nos eo modo barbari effciiiuf* 
vero barbiriorei funi : nati in m«dij Italia , quo- 
I vixcentelimunKjuemquerepcriax , qui Larinc au,t 
cccloquifiriac, aut Ittcraiatnet : an Gcrmani, acPo- 
i, quorum permulci, & earum liagitjruinutraiB(]U« 
fefiisltme callent , &ita liTcrai ac liberates tlifcipti- 
ament , ut in eic tempus omne coi)fuiuint { Oiin 
'ortatGs, afpcriac barbari fucrunc ; tioc quidein Ct- 
>]V«reoriie adnosbarbarieijidiUoicuUui & Qilen^ 
doc turura cfle me, fi perifummuni PontifitiMSlAi) 
perCwdinJemEftciiferD', cujus m clientelt 
funi,Ii«rM: alioqUienimnonpoffcmejiiillei 

milTu , Je me ipfo tjuidquiro rale ponieen. 'Pti 
tea, ncutrumeorumhoc iniquo iiiimo Utu 
Cardinalis quidtm Eritirme alai. Nullam em 
mea opera -micur: fummus autecn Pontifei ing 
pumliabituriKeircteruditisfimorumhoininuil 
foMm raeitfn'rubnituipoftu!»reoi. 'Contri ti 
dit,auam limaraia : erenim cum rurajr deUM 
tota jim Urbc pervulgatuscllet, Confervato 
Romirif^isfummusMagiftritusefteoruin qui 
nuL fuffrigiis 3ef<rifnrtir)a(i Pomtficem acce. 
prTretitejftiam adeiftni li ex Cardmalibuj, c 
diorumcura-Cimmilftefl, remqueeiesponuni 
eofiipp'icci pecunc, nemeabire pittarur,adt 
dt me, qua: main te ex jliiicupnolceie.Pontifi; 
eoi audit.bono animo efl'e jubet, fcquod opm 
peraiurtfm cite couftrinai.PaueH pn(t diebus, 
Cienm Cifl«neura Rupipozeum Chr.ftianwfi 
Omowm.virum &dmtne gcnecs & v.rtut, 
.: .—ft^Tin-m.lubei m.hi Jeniintian ne a' 'um rntelligentiA inlf^iSy ec mci, ut fcis > aman- 
I, cerriorem niC fecit ^ f;bi a PontiHce mandatum 
mihiquaxli prioium acrribucrcc & aslignarcc an- 
recencorudi aureorum penHonciD. Icaque Rex 
iginquu$ eflVcit rcftimoiiio & judido dc me Aio, 
isanii Pontihcts liberalitare ad vetcie^ fortiinii*- 
s accelTerint annui ouingctiti aurei nummi. Scd 
linalif £UenIis> (tftiul atquc lilinc icdut^amplo mc 
onoritico mtincrcdonavit : quod ego eo magis 
irt geAio,qtiodip{etacereme justit. Parcndum 
ciijHC dum gratus haberi volo, nic iflli noiliti'?', mo- 
Ti p'rxbcaiYi . Sed & eeo IclriLw'ndo dcfclfus fum : 
ifpicor , cum h.vc ta verbofe fcripra lcceri«, rcHuni 
^aic,RoMAF.,pnd.Kal.Maji, M.D. LXXVIII. 

ANTONIUS MURETUS 

JACOBO CLIJACIO J. C. 
S. P. D. 

LXVII. 

h'Um jameft, & eo :»inpiiu$, Cujaci V.G.cum L«" 
■VJiUJJUn.ciXjip.ii, II- ■ .... ,- ■ 

r|Qi»Miii;n >.M(|uc v.. ■>,■:.... n , 

llwiK mcjjijtluauit (-'Drum iiuli i>.-> 11I4 
Oij;iti;eiiimie anin, S; qujiirum ii> mc 1 

gnofcendamdoArinxtiie'pcxfiiiiHaiD; te(]«i' 
.eft|lillu^W9.aM&~>t^9nt..:Mitil».<H<liM^l 

i-nmitiMjManaeB iliauidipud icvalcie.V^ls fprsT. I.O. r; ?!7 ve doe &m tmi! inmeaninmsifive mea dc le perfu*lid* 
ft hoDuiitiiTi Tvi Rut. MMii CTum tjua^vit hanim cau& 
fSdtadeii'UfatiajieniiUt iUtemprstercani,qu*mi>w^ 
! maruaelTc lubem mihi peHnadeojncmoeli vel mo^ 
ruiinSut l(reris,quin & cemagnifaciat , ^-liidiicpro- 
ilcanir, andire vuoim lUim , vultumcnnremplui, Bt 
imanitateiBerperin velit. Vicles-tjuid diftumsliin. Hi 
ikifii«(7otan!)CsLui>eciiis B« Callus Becciut'Gcrma' 
liuni tuttinhirtK ^fRimi , ftipli re faluiarejampri" 
tainitBmwm'hiduxeraitt. ■Q^nd <inii mihi minfica 
e««intelBgertni,ut quite jainpetiHuspeffpesifloiii i 
i&r/t JtaecpifloljniIiancciiperc,qu3mjp(i»dedibre« 
B6f Jncnltani.at vide;. Hxc Mitten -mo na; fuum ofai^ 
I fiipSt ft>re^ in fercnonei mof patefeicnt, quad haiitt 
bie fire ilia etiam antcfjirairrhuflegendwprocefl'erijjK- 
luahumanftashiciec. Si tamcn hocrcguiris prKterea* 
Mofeesvifoi* viftntepixdnos,8i fiierit profeew- 
few, SrcumomnHimeruditorum, lutntuiobfervan- 
fitaos.-Qus'tuminiis deprehenicsjeruiicribime quo- ■ 
(ftaceniccomratnd«iislim'i)Cuicoinmcnd3tioni,Ii fiec 
*(lam qucwue'ex hifte literi? ncccsfio 5 multo migii tc 
b* STtnctihioblisabis. Vale Murereclarisfime.iFLO- 
■NTIA,Xal. Man. Anno M.D.LXU. 

= ANDREAS DUDITTUS 
i ' M. ANTONIO MURETO 
,,*",. V. C S. P. D. 

LXJX. 

lUdet'meadK) virum eloquentislTmum fcriliere, Vc(S 
tamcn impetrirc i me ip(f> poffum , ut nulll* potmt, 

am ejU5generi<,cujuimodifoleo e«nre, literaTlil 
fcriMm, inquo tujkiiininislimc Murete, non quamin 

ribeado(iminfans:ledQuam Audiortis,qiiinitui cum* 538 M. ANTONII MURETI 

■ ^» ■ ■ I — — ^— 

dus4 fpeclarc dcbcs ^ magnan) roe hercule bene volentui 
Qtim verccundia iuit cerram^s ^(cd vicit tan Jem bcnevo* 
Icfltia erga ce utcdj&aU (cribendummeinipulic. Nuquf. 
vero null OS lliiuulos addidic ingens ilb,perrpe6a mihi & 
cognita fupcriore aniiolmiDaiiitastua^ cum ego cc o£> 
«H cau(a adirem ;^f\Mi tu me liomincm tibi ignoturo ica ob* 
firinxidi, ucauibuspiftSyquamribi , debercmcd'otiavi 
Guara paucishniof babeam. Admirabar equidem antca 
do^rinam , atque incredibiIeinc]uandamindiceiidol*ua- 
vicacem tuam ,acfummaui iii famiiiariutc j atque ami* 
cicia. tua gloria m ftatuebam. Nuoc vero non id modoi 
{cd €x quo die te cognovi , ita te amare ca-pi > uc iUisi 
quibus cua confvetudinc frui datum eft , demuro invide-i 
am^illos (bios i'elices efTc ducam. Atque utinam kacea- 
dcm & mihi feliotate irui licerct . Sed non licet ^ at quod 
iicecracio>meumqueincredibilehuc tni tVueiidt deiidc- 
riumievo frequent is fimis & honoriticencislimis decei 
deque excelienti tua doCthna (ermonibus. £x quo eniii 
egotedieCGrpidiJigere> omnc ftudiura, omnemor^tio- 
nem mcam $ qualiscuaque ea fit, ad laudcm9 & tui noni* 
ni.^gloriamconculi. Quod(ane noncodico^uodmciff 
(flrmonibus> & prxdicatione quidquamad tuam iamaai 
putem acces(ifle,(neqjenim tarn iiira ^ ratione alienufyiu 
facibus folem illuminari pofl'c credam ) fed ut > quanti te 
facianl<)uam ob(ervem,quanta benevolcntia compledari 
intelligas. Quod tibi perfualiim efle ita cupio , ut nihil 
cprem ma^is. Audio tc habere paratos quofdam^nnoct- 
cionum libros> qnosin mamishomifkum ctnitta^ ; quos 
equidem quale? exfpefto 9 tu euros .luguror, hoc eft, omni 
dodrina eleganti refertQs. Quid enim ahud a tali , tan* 
toqu^ viraexfpeAari queat^Peto abs tc^ ut cujus generii 
fdtotum fit} ad me perfcribas, &, quxtuaeft humanicas, 
G quid ji a\ eft a Typogrjpho dcfcriptuin , ad me inictas. 
Nam plane non fero delidcrium legendi ejus libri. Supc« 
rioribus annir^ cum Lutecix PsriGorum^ magna taa cum 

lau- yf'^ 
in mimii fcntentiarum pravjiuem , tjujui'verbo-' 
ric^^enriam ^iccn^lique artiKcioai hoinincs idum- 
r. Audiot*[)iiidiiiniiB rjBirttim AriAbralii ii^<- 
iuHax''Ui> librunircnpfilTeiquamcgo librirmjam ib 
)t tnnn lepers: diftupTO , pcrpratum i^itur t«c«rit, 
mhunc mihiJJtcrisTm!adiunannimJren«.Valc,ni( 
* »re)uecruiliii!fimc Munite, St mcT iibemti igno- 
hommem toi ftud'irilii'imum cupidisfimumqiie mn^ 
HI. P*TAvio,«.ld. MJr'»Anw>M.i>.LIX, > 

PETRU5 MORINUS 
M.ANTONIO MURE- 

TQS. P. D. . -.•*; 

Lxx. "■■•■*. 

a Theologum CrTcirm prxHi'atioireincItatiMtm 
nirari C(cp;ircnii iitjiiehocvertiitetjeum ego dHci- 
leofornopcrimdsrenijperniolcflc tuli, eanmw 
nicndihoTninis dodn^miatquc liuminiilimi pore- 

perimprudcntiam imi(Iflc.Et,ijuodolnremmcuo» 
ntmKjUCtanti vin !eni»cr»,&:- ibiprideanna lKe»r 
iicerem , (juthu^imprhnLi dclednr Icriplad enm'i 
vique et,cmlitcmc)cdcrain,uT lludiofe percnnta* 

ubinun crifSjUt v3lcTe;,quiiligeTe!.'lite iNcSs 
:iavir, fereritiMielTc tccii ioqui, &propter.rede- 
iiitutlonccKpeaarc noil pot uifli, dura clTet rom- 
n,Atefuinmoftudiopeto,mi Mureieutdc rcbusi 
ris,ile con(ilii;tU(t admc rcHliaijAniinttKnnenaii 
9, & c)tiid ei grwumlecerij dc Pliwjrcho,de Vido- 
ieAerJiMJn (n3i]tbus,an jam divulgnri; :can{iJi< 
it laeros tk eccleliadicoi leli^un^ Si:iipcorm llu^ 

optrq (imili adjuvine aiquc Vidoriiminu ' jiuil 

i i ciiioi J40 M. ANTONII MUKETI 

■ 

■*' — ; — ; : — -M 

enim leviorcs liters, x-«iJ^«4 tibi Tunc: aruSi w'^i^y^ 
yi, (an^ioL'c$. TuilU «vrc<^«A«^Hg..Adh£c vero roa- 
turaiamxcare, animuinriudiLimque cutim concuIiAi. la 
^uibusjtc jamarbirroi 3 uc ail TIieognis> tu fS/a umH, 
Tie ii iiitttufaif y uVf^x a »o<ihiv VelJniiccm » tC(^ue id etiam 
atquceciamoro ,(iquando cricotium, (1 quid homiiu 
amicrsHmo & obfcrvantisfimo tibi. cogitacionuin tua- 
rum imparticnJum putas > pcrfcribas ad mc > quid dcbis 
miferrimis cempnribus tciitias , quibiis at Ti>* 'iuTte^Ffim** 
Ml rv KtfHtTti UKttnSt ^^^ ^*i >^»yf ^^^-^^C ^AivSe > ill liaBC 

pernici(>(is(inumr«0'««rH«<- & eei«>a;^i«» iiuiilinius. Grr- 
cum Thcologum meis verbis piurimuni jubcl'alverc.Va* 
Ie,CANTILlI. A.D; 4.Kalcnd..ScptciMb. 

IDEM M. ANTONIO MLIRETO 
VIRO OPTIMO AC Do- 

ftis/imoS: humanisfimo 
S. P. D. 

Lxxr: 

JpKoximx- congreafionis noftrx grata jucundaq; recor- 

datio lacitjut fcrmonisvel non necefl'arii occalioncm ' 
&faculcacenietiam abfeiTs-quxraro. Atquclioc velfin- 
gularisharoanitas tua^.vcl nodratua conjuadio roucua- 
quebcncvoientia patitur,. vcl rcquiric pocius y ut nuUo 
Aribendiargumcnto^ inter noscamen. per lireras non- 
nunquath colioquamur. Tu<quidem, qur mihi epiftolx 
nateria prnpc una fuerat,ut res incas euro; tuc bonirati- 
quccommictercni,& coinmendarcin) earn mibi fingnUri- 
DTis tui.9 in mc ftudiis );. &: cximia hberalitaCe prxripuifli, 
Nimcumaiicea Temper racionibus meis pcrce coniukum 
eflc voluifti- cum.nupcrin hacprQvincia$ qMitnce pocisr 

iiinum 
e^ni6,cilwnt"quidemfratfi'5i!)co Icmper.Jwbui;- 
diligentmiite.nEC atiianVruogi pimiEr/t. Quo 
■ re cowvnwi'aiumj'eiyi meiip , ofbciuiDj-Camam 
:t;in, ftSerta'tn exifiiiliafi'ortmR graium tuamj 
itjdiftjjii jii.dcii , tctisudccmcrc wftiff e irtilcT Ju-JiTif lionjtii fufccpc . , . . . 

i^flicia'mm'lIiiidliittcnJiii! etfe confiita(;i]tto4 
■tenjq me intelHgerem luartrifiti & volunwti 
Tvir^, Tnquo, ut cr>nm ribi (igmficsviVgrati- 
LO'mim'iin riicuiidam biilliduxieffe , rSiC?'"" ■£)» 

Hiquis tempoributccffi'tiotitflir veniani~fferw_i 
ri,w<ty*««w. i.Jf<iW-iil'|j^a, : qiioiutjsm 
cFelltrir jcntilido q<i\6ctA «nc. Hccvepn'd'o'. 
Kciiim , cum conlifii &' mnniti tui mernfir ftude. 
ioiiorcinadiliicErc,prr)tc's(it'(]«iJein : fed tamcn 
lus valJj rcpugniniibu;. Tiaque s-i-aS'/^ mc- 

Tii, ut rpc-OiConiicies , irS-J n'A^eiiiJitifyir.. 
Iludtuun. l.<:.5cflis[Tmum otium ad E«le%hi- 

literitcuiT illuririndim confcrrc , jaiiKjUe tibt 
■ galilio Migno Gre^riu; fcnp!It ThcolOgU! 

nifif-yt Hif>f ,. rairjbilittr luior. Viyent KTl- 
niterna licimlniim memoria, S; valetunt aS 
im & [t*bificndam vcteretn pcrpctuanrju'eU&Sfe- 
iluiaiT), & eos liominc^ errorc grav;bu^qii;f'pjy'- 
slibcritiJo^, 'iiii'ii, iji^^i'rjfiji I'^n BT»r«i9-i 

,iiCi»«V«-if*f^t< "■•*;, ;I*6:o '? ti; , ui I^ecio, 
nmfcri!;>oIj^j:ra^,rcd4!:i'id«'cute^ ,ejuf.iua vrf- 
ilibiquMirnwiriic ad__'inc^tut:iiJLi[n. i^ 'HRr,"- 
ingii, . si, quill, t.iii4lP^"'^.'F''^''mn, i; ^' (|pp' 54» M-. ANTONII MtrRETr 

SclpCTO., quod ad lulianuiD Cranucciuiu Ucdinnn 
rii I It ad til* pnttrcinllHii cui-amrui.i fe eft poUi 
Valc,POLI.roftj-.N"ci.Sept, M.D.LXVH. 

MORINUS E[I>£M. 

. , Lxxa 

^'hi&eremadic ftnbpmli , liwriii tfictto veil' 
CQmicitx tiuij ibi c^o^ i^"'" t^i") mitiicAaritlinii 
nerinonpmui , munvd rmll* mtfem, illqiiiji 
cxarareoi, ikapuj'c, f]uil]U|U(iiiodt iiCgouum pe 
devonre folcr, «&*ii)j^yiV ineprirem. £« m 
Muret(,tiiiniiu(i'inolitcnrutnm«riirnfilcnfio ii 
gMepoiuifii, (|iiain otjo &■ piitcr toiifuct udincrr 
agendo Unguelcerero;, in i]ii!iiamcn Jelidu nirri 
quidmihi opiatiTlimiim & jiicundiuimuin ncc Op 
cou^igc^it.AEdc^hjt facu.dt D.VJr^midicaia.cjn 
CuAos 8; pra:res, fcnei npriiiuis ac rili{>lolTsrnDU<.C 
habet virorum Gimma nobilitarc 5f Immaniiatc pr^ 
rum domi fiii-, qui dtvin* juniia eil. Quo tx ni 
cmptpud.AtchiCEHftopuniefl'ci virfingtiliri nirtui 
flnra.probtfatc, iiiemnq«ecgn cafu mcidifl^m : 
nhac roiTudinecfinftrTcfai! MTtaul^ 
c fc'cun ipud aum.quemdm 
tuum,[iauindoliberet, eirevellcni. Bcnejui fl 
& liberaliticen) fecutus^pautull? poll dtiiuj ctim t 
ouo voMr,K,conruli[rem, hnminem oHendi cum ill 
GiaCima fene GREGOKIl Theologi liripta ftadi- 
jentem. Adjunxt me vd aiidirorem, vel inrtrpr 
irbitrum perlibentcr , dedi me innqiie alterum 
ailidue in RepubIi«verr»n'etn,Sc Hudiofum Rhei 
mm Arifloielis , ac DcmoflKenii ouTioiiuro , ut ^s::;:. 'f EPiST. LrB. i; j4j. 

Hietiamviri humaniilinii & jirobislimiali(]tii4 
Hint, Gi-.cgovium nulla mcditilioni; inLerpreiari, 

.-•libfnm, (umleSitando.ileiriverani: & QetDd- 

■•.vplifariabhoiDintMinutii.Muret) ,fjjiiirn Vii 
Li'l'dpulo niirintur, ut nijhj, ( t^tendum eft en'n^ 

m jpudic} pjulo jam beatior efle vi'dear, Schn'c 
w'a.noiutiw toBtcmni!iida*iti«rtt. Nuni;iio- 
HMV Hie trater flrtgoni eft in niaiiibin, w jbam- 
TudirAtitCi (inftimonia, gloria , gecoiinit com? 
iinirfligenJi He bene.vivenJipri:ccp[a dutsntur. 
I eft , eujuf le pariciipeo) hen & mei aula lj;«- 
batn. Ab Arrt;epii«po'qi"dem iralibenlitcr Be 
ipio funiacc/p[U4,& ciuomiietrattcit , ucquidil- 
ffloCarJlrali Sirkito dcbcim ,qti>dtriam vnbtj^ 
^1 tOiUmcniallif , iion fnluin fcnbcndft lednecn- 
I c>U!d'i:m affeciiii poslim, Utnrmpnmn finjiliacj- 
cjrii : qui TurrtdrtMonsni cjLCrctns libi dciiijhdti 
dijudicitttti! crtnrroverBii operam naviiii , tnib! 
pc,iicgotiofuro- oicilefiia prutrus, pi^ttilanir , ooi 
m C'lm rtiuls humanioribus &■ finCboribui ]V*fi] 

; dumipfclit'ibuT * turbiE impbciiii!,' horridai 
crura Juni; chartis noii litieftomatbo pci'i-oluYatt 
fctiam ,fiqU3ridf>i'ttf'tm,utcniJn , medct«ml» 
eterum IurJ5»6ilfultormn,qiir»! f.tpiiilL-iilc in *a- 
no , ul'ndifcederp parimr, ncc qnicijiujji ptcfi^ 
tfi'ddicam rontSeuTBromme, cum ill digdllajr^ 
S-' Arcliiepiftopoincbntilift eSi po^fita : oriiim 
:ar, 8f noTimfortunat mcat,"'fiuipoliti<iriini,Pi c- 
onup bteraruro ftudio in<ulli^ (ori'ibiisijuc «- 
Hoc idemambohi niei rmfiAsAaygi diifitant, 
.Jem ik f'liqnt omnia libtralitcj: mihi detulerunr, 
mMscopiasvidereiir , itri coci-'rejit (ins ,FubCnt 
rro^ rebut neccHirii! inRru^um ,' non l^i^i,' 
.m , nongravemamici»)'Si'tamcn iliijiiiH f'lilAt^ ■ 34IA M- A|N-i;tH'HI>»mRETI 

perevoliiwuLiiitjUL lunc r(icc!i-j£riiaicitiinicrc« tut/C^ 
Deepiritiliiiini Miiie(L-imJ\i[iicKabco 'grmiin: iis litafc 
liL>pu«erit, idcftj Ti Mi/'liuUnuiii proFicifur, Nontliuj 
ccMmcjuigqunuiccni eunliiiicL'pijaU. 

Poll c]uist|U!i,ui«.-iieun;iiiicL'pi,aU. ininirauinuiiuin,(i| 
c<iri;nictii(n'C'>[Dn)or];uruiiipu£O.VAlC|C£Nb^ 
.[<!.JaD.M.D.LX.lX. " ,,',,:2 :7 HUBERTUS GIPHANIUJf 

M.ANTONJO MUKETO .v* 

S. P. ■!>. ■ ■ M 

9- 
LXXIII. -A 

pTIi A: lu^ libcrjlmte atque iiciUiatc mulu fipeiif 
GjIIii Auri^umi [-r^icrium , & Ciniorium pi'<C)U(#b> 

gjjm liiigiiUri liiiiuatiitatc juufiLiui dlt- tlobcrc : vi& 
<)U4ii. iaaicii,qiu ipcus ciI puJorg iip{icrjre diiKi p9tui,14» 
HnJiajccepcaotijIioDO, ineiipunccad te aiihi viama^_ 
tuniijuemunircni, Nimtwm iiafiui- petcnmmodafO** 
lulpri'us, habui ^t^uam uc lludiitm in vc mcum 
ioeuutexiaieteobUTipra &magnat DEiir 
us ingCQi>dotes,iicecigiiotus jOolQi.amar 
tedatit teflarec- Nam tierievicci^s, juvenis Hiuigu|^i 
•oi'icui meu<,p.omi Liupcr hue revcrii*4iCum luos ije ^ 

i;aBVE: facilcim|>mic, uthisad te lifctajdatcnii' ,^^ 
itiidcti^ixriiiicM.urcte, noiiisrum, dc quo tarn prx^Ufi 
^niirc & eiiftiniitcdebcas. Dcili fjuidcm fcmpet o^ 
peram &cuin Juri<pnid£ntiano{\ra , encyclia & KuOA' 
ni[a,cii (lutj\a coujungcrcw : led t'^ntio Be agnoiip Uf 
iQcingeniiiiiiljctiJliUiaiu,utin utroquc (qnandoi^flr 
fjs fcicntiam PhiiqlbpUia ncceflariam cAi: non igop;^ 
Ujii^bi [crpondcreyDtDcji meoncaigo^m. E^^itf. 
, . , . tajnn 3 :nercnarraredebearn. Miriticu tamcu GclHuni 
um cuperem , fperabam poil'e uielioc , quod in 
(ion potui 9 hicjocegrum aliquod idque pcrvctu- 
uf exemplum-nandfci. Sed nihil dum repchre 
jcinamiUyhacinrc nos )uvarc vclis. Nani|quiii 
ion dubiiOyin uncalibrortim vcteruin ^qiiosKo- 
laudiojCOpia.Ad folus 7.priorcs libros vcruiivinis 
,in quo dipliihongihiit picrtcju., in:cc»rx, &' ^r.r^ 
craplum. require. Nam iciiquos adv c* uin'^iinum 
I Scemendatosliabco. Lccc jutC:Q mcimlibcrca- 
dicam impudcDtiam ,qui in primo famiharitati^, 
licJoiyV^cUibulo Sraditu onuv ctiam. irjponcrc ti 
(im vcricus.Scd hoc tuthuininrjri parcim ut tii- 
leinde & ftudiis communibus ut ccv, roco. Ncquc 
noras tcnerasctiam tamiliantjccs , ofhciis utrin- 
ximcali & augeri. QiKui rcliquum eft, tcoitj, ur 
loconunicroquc mc cllc vcli<; ac p;ii«ris^ quite u: 
& obicrvarc ob nugulircrr tium orudirioncm 
vcrunr.Qujbus cpo rcbui,c:il al'iv Ucilc ronccJo; 
aen)dili(rcnria,ruiunioquc m cc liudionc minimum 
i^cdcrc (um paracus-.Valc & (alvc. Si quid rcfcri- 
^j! M ANtONir MtlRjl 

aKS<eeantchjcftmner, turn pollliTcrai^M 
nnini* liberaliiatiipieiinlTmas , inure 3f't^ 
fbleo. Longinqua, mihi erede , pcregHMI 
mncmluflinet ,4i>mumiginir>hocc!S Vim 
tlJtHiaiidn rcvcrfn , ivhil' priai tniht (icietii 
c]uiininlnjm*!ihfimi! tuis lircrir refpixrfer 
Ot wnsitifrelpniKfesni, fihn illuflimirart U 
gravislimarn accidiflevdlunrittmillim tuaw 
35i<jUodiIlfoftcndi«,Qurid li iHegnvinnbur 
6m, etigere noii'curjvtrit j ego timvtt'ui^ 
tare pergim, Ne wmcnnoflrntfenfBirif rn 
S<*c ribi urile sdcittiremfurunHfipflrw> i 
Anftotele , eitjcc inprimisddeflimr; ma* 
lo^. Quod cguidem fippc mircir ,e»:tero<)i 
iliipsrgriiic[lefore,fibiconGrmr). De Hui 
Tcndo GcHii Cl-Empljri jraiij'tihiigam , cil 
modum, ntincqiiairt poITiim , habco mavimis 
jihiteS lb ii<,(jni Rons: fiiperionbu! menlib 
Ifrfinum, de tjuo titerri mcminifti, fi?iit»runi 
Itim tttlliuro liri< inti>]uinnj etfi non integru 
iiaiwqueltiilnmipad Pulviwn mifii confirnri 
«rti:in) at<]iie etfam ^tc peto,8c qnifbjint I 
'iHthUibruna ifhimi FJIviohomine , m audi 
■tib'quc smtchlimo ad pincos.dieT imperw 
eommoJe compnficum Bcinvoiimtm vel tab 
neto jiutainido notoque H cjutccrtu' oceuri 
perfercndura. T>ibn operam ,mpaBcit [loll 
teiftucreferatur. Nam dcfiyemea-Lic dubit 
bi prudcntiam & cnnftanriam tE(lor,& apud<j 
agani} memineTiT ,& ipfe mcinamicituniiani 
IJefVuflu & utjIititiburqiiTetSrtcfcriptore, 
eifpcfiindafint , etfi pudor multi poUiceri 
qu^dam timeo hic appnnatn , ex (]uibut m «M 
inrefoIcr:itlim'j5,cjnjeifturim ^ reliq«irt cap ^S^RWT. LID. I. j^^ 

>|^. 1^1 Initio: itaninfuiaiulEiplicei.IegCff 
Klil>Tapatr>,iieiiiuiluf mulciplicet. Quid 

Noniu«kt"vIluin,Mtnucbii«t,ineoe.^lEV 
;en<ium cinafitueitque fcrro, &inoxirbo-: 
, & ^und in r>ii, en vecere libro : f^li ja vCrv 
J RIS"1 A de tki Ftfiui S( Jvieriv Cap^;^ 
LegcnJumcK yeiencaUi;*-', L-AEtiui i^tiOn' 
oileiireiniitninqiiili 4"^^'^^"'''> ^'^> SQViWfi; 
oivnlga Cap.s^. ru([iiiei,trij.ices,de utro^ 
«e FeIlB1.Cap.i4. Sicuc priAIni & prifiine i 
rx£rcini & prxETciiit:. Ee rnDX ; SlccrdoKf, 
lanicumcDndicunt' Lib.a.cip.U. Nan|ku». 
lain,uii(fuatii'iUc. Aceipc i^uoqite vcrliJtpula, 
jmtii lib.ii.up. 4. it^citicndatoccii^^^ 

EUtiii voat <)ui cum bene fi-pclibcnter ,; 
ferRionesque Aios ■ rciunKjuc luiruni . ^ 
impeTti:,iiiagiMnicumUllijt diet -^ 

uiflei de rumiois rebus gcrunilis 
,endoforo, linftoquelcpatL, .^ 

.idi^rniignjs paivi&qiii^ jocumqus 
it,&r cunfiimalusquz&bonidiill, ^ _ ^j 
st.fitjuivelletiutojuaWjfsc. , ,\'-,~^tK^ 
imuhavolupia giudia cUm^ue paUaiqM^,,^. 
D,cui Dulla malura fenientia fuidct.' . ,,^' 

t iatinus levii, haud in3lus,doftus,liddis.~ '; 
)inOi facundusjruotoRteuiu! ,heki.at, ^. 

icuadi loqucQC incainporc jt^ijiiiiiioduj'vtl* 
bum . ■ ■ '• 

niiiItaten«Bf|aotii)gtrcpulti vetnAu. 
t & morei ueterejijiie' novosij^ue tenenteitt 
ID vecerud leges, divum<]ue haminumqiie 
:iniquidi£lalo>]uive iicercve^ olTec. 
L. AEliuroStilonem. 

a.iy.vetfusLuciliiJtaleeendiexYeieTicodicc. 
lUud 
:'JlludopOi dururfr, &■ SctitiUm atcc'ilimtii'fincm, - 
"myhnrat mcintcs'A'E:ni!omnc5 afperi Aihone^. 
"'E)u'^i1e(n moditompluraatlferrepoireni, aHeoiiue vcl- 
letni'Hli illijim mmjiclfe vcrercr.Videbisigiuir,hum»- 
liftGme Miirrte i ail eipoticiiituiB roihi leriptorem ilhnS 
[nitc6,'lioc cft,ajjuvindum (nein rulviilibro inipetrKi3«;' 
hlC^are limilim opcrimfofui: i^uod ipfuoi proimptr 
i!t!E»iftolaadkit"rtiii l.uci-ciio pt!e£a fuium' tcftiri. 
TcrdrtiiLAMBINOpodeaitaferlcrni: &-. ijuEi J^ 
rcpauliira tcuifioriilocrquo nrtbis ,'ut it» dicaiDiftwi' 
(fitur, omniioiiefjcuunaemrarisfimc fine Mjroyut**f= 
lirnm'copia enpoliri ne^ueunt : 'taidti!5 iorraffe qtiM 
Jeliiicrjir, ccni,ij'iiiarii'puHrani , Crfitcm rafncii brt*V 
I>EOv«ienWjJiiiyfAlBiii;3^taj«Yphrttronefflti3t4? 
granim.ut Ipero.gput CeltiTnollri?, feu Tranfthnefrfi-' 
nirum-.Tuam-EpiirolifeonamqiueTedcundumettlniiri- 
fice recrtatus, aiqiiiadeii tnunitu! idverrus furorei'flbi 
Dianvii3cai; riiiLfii jam audio libcltum ilium, qiifvxkl^i 
AEmilius I'robiit, S inc tertisfimi.^rationibuiinLiiere* 
urn pluritnis in lwti« ■Cornelius Ntpos dicitiir, deilldW^ 
bus Inip<:'rarorib«s G^a^ci^, etplanatinnibusJonprtfhoifc 
utfolct .uncrttilintaluccm ediJiffc : in cjUO 'fihcHoi fi 
quemadmodnm iti CICERONE , omnia ilia, (ju»mcAl*i 
Icflaneis Luftrtianisemeiidiu propo(iri,fmiipii[, Rbi^: 
arrogivit ; vehi^nimihi virnt cruditotditurons fpeWi 
(i, rnanu injefla, ilia, qui mei legitimi* documentii otilv- 
ieto; alTeram & vindiCfm, intuilo plagiario pudoiit 
'^uaa^oatiudnoiilic^c. Vale, dodisliine ?c hunianiffi- 
-mMuieie. VENE TIIS. Idibus Augua. 
■ ■ M.D.LXIX. 

T*W:(l)v.; ■ , - 

.- *-)".ti ' - 'M . 1 youTx KviM^m &c pui rcvcniim pucO) auctorc 
im TelVerann imhro , ^ii nnni i!i nic linqularcm 
tern prxiiicivic rcrtkim aucc ilnbotic Gulliu : 
iamatquc ctii^nioro, uc j doCti^timo i'ulvio li« 
ttloi aulcras , qucm vd 2d paiRO, dies hue mitro/y 
i cominLKiiu<i rorciirccnr ^ cum cditionc aliaiu 
mdumdcs, ncn tot urn , iLv! iil Juncaxac quodia 
plo rcpcricturaJ VII. piiiuos hbros ejus Icri 

Cavccnini , putcs , nu Mum n. , u'lum fcri- 
mendofiorcm rcparirc pciHc. F.x poficn'oribu? 
m posiuu adfcrrc locaj innuuiCtubilia • tiiin proxi^i 
daminditavi. Qooan^unicnto cMmmorus non 
quin prit>rct fiinili malu lal)t)rcnt jprivfcriini qui 
culuixi, Ik in Ills t'ccciini>adiutus- nnnuihtl ;i iibri; 
am fed niinlmc vctullis. Vcibii»iariaifbiM.Ci • 
spavidusquc UcmoAhcncsavertit iter : iti vctc- 
ircpcri) averrituriliinc iCijcndum rortaH'cavcr- 
iwloitcr , au: Plato in P!:.:.ii. fj^ tcuu :i^»c^iT(tf 
)i(f3^^ msrin 9 & cap^zo. cjualcs funt fcrmc inctjR 
.cquasficililicct ]cgcndum,tjp.2^.Convcrtit ad 
etuf liber. Be lib. i, cap.S. Sic in adionibu? 

audor laudari dicitur, Sc cjp. -». aut pni rco Ca- J50 M. ANJQNII MURETl larc, ipn-'nonaulTm. Vale, huinjnislTine & ido.:'tivGmc 
Dominc.VEN'E fllS,?. Kaleiid.Dcccmb. M.D. LXX. 

HUBERTUS GIPHANIUS 
MURBTO S. P 

1.XXVI. u K^lHriw tibi gratiim luLeo, Muretc humia^usfinfBi 

(juiUhritciiiCuiii ip(c.C4;pcns , c^o nemo id melius 

pncuarc poshc, cc^juc ro^Ojiu , quod Tads , rcliqiu item 

dodripta uiquc ad !:b). •;. qu c uuidcm repcriesy miccero 

vclis.Valdc j^JuucUm Jc f ubulo iib.i.-c.^p.7.ihi Otiiint 

alicjuo aut Tubiilo. Nam c\ clarisfiini Pinclli libr6,mi- 

nimc camcn vccudo, in quo in erat , aliquo auc ctibanfe 

aut janipriifUli. Tubulo vonjcccram , quod an ad te prz- 

/crlpfcnm dubiro . Sambucus ccrrc,ad quern ea dc re fcri- 

pferam, nuperitarffiTipiic. Dc Tubuloconjeduranon 

difpliccc : tuui i'acitis id lapfus' de Tii in bi. Nam de Tu- 

bulr^, qui palaniobicm judicandam pccuniam acccpifle^i 

con'dcinnaio viro improbislimo, Cic. i, de finibus> 3. it 

naturaDcorum &: pro Scauro nicmini:. In fragmemif j ' 

oration!*; pro Scauro hxcCiceronis verba. Simc hcrcu- 

le judicc?pro L. Tubulo dicerCj quani unum exomni 

mcmrij la fl'clcra:i«'!inmm 8c audacislimum fuifle accepi« 

mus9 &' cetera. Ea, inquam, verba huic loco inprimif 

convcnlunr. Rxillimo in veterico<iiccvc(\ro,cap.i.lib.i, 

dcliderai :. S».io namquo varietatcm aliquain rcpcriri in 

alii ., uqucuico in primis vdytib^is. In Cap.ij. lib.i. 

Scr p^ ad nufMili*'i::i '^^hUtuu moliv Atnenienlium. 

In vLr'!i'0.^i!ii.-.* iisiodam vi.ii , ad ma£ji!<ratuni Grxcum 

Diojc .\'':.inc.i:''iiii. r:qLiii>UN verbis nieudum odo* 

r.'.ui* IvijiMU'i'.a pu:a!nrr >z'itiy.r»fu At!.cn;enfiura, 

1J.«» .fitiu . jii.:.i;''t»v , V i,:r.. I>cindc aii eyccmlibro 

W9p. ^ I*1>IST. 1TB. I. jf, 

DMiintndi;uiihclituro,noB lit {Iripiunii 
M.cjp.io.FaviUe, duobui SS.an iiiioS. 
De nomine liriptuiiE ctli ipfedubiioj Nam 
t.tn LucKiio inJiflite ilium voa ftriptooew 
icaium : Hm'cn irgtunCnM in UTramquepir- 
ta proxtinittdii ^rlcribim, NusXunbi- 
ilaoinmeiKobuc illccimpclliiur.fc inCice. . 
totque Agelltum voirat, curnuac iiiclmit 
eqiieiufortall'eignons : e^onvnceciainti' 
£t [ju» vidilTe tef(nt]a,pondcruris iIUs«i- 
inCoruelium Ncpoieoi feu A£miliuni Pro- 
Hid)Diu!nO)ieuiiionine<iLofir9!«mendatio. 
:npt ore 111,^1 < dc vctcn codicci qucm habe- 
ttLifin LucrctiiDacalledanei coojeccramtd- 
amiicf. Qiiiderememiniad wtiribereti- 
tfe£iciani,uicoinperii! ica rtiafB habere ,ll 
rrehicloaexcoileitaneit noflris, ic com- 
flibini, quchit notivi. Sunt hie emdiiivi- 
:niia)fabubm egiElc ftjcercncLatnbinuniK^ui, 
adKt.fcnoiilpginenoflra, ruEcinuiD iartg 
uti^tK »A\iihet , cum nodus vindice dignui 
(tufaiuiQlubcbri, ijux ctii el^ luiinxnitat,mi 
in rcrum mftfcrnin vindisationtdiligeiiiior 
vidfar:it)(]uihui iilurpaitdii virilk propriii 
mascuicD aJhibucrit] hudat ce ^i^uemita ti- 
, ft:i[ fcilicst ; (juem l3udct,^&.'cur, nieraic,ne 
ido.Valdebboro in pranomme CorneiiiNe- 
cndo:Tii,fipotes,ineexplica. Vale, mido- 
umaniilime Dominc. Satutem dixi clariffi- 
Oratori VENETIlS.Kalcnd.Jan. 

M.Daxix. ^^^— ^H^^^l 


^^^HHI^^B^^^^S 


-* 


M. ANTQNII MURETI MURETUS OIPHANiO S. 
LXXVII. 

TUm demutmion reenrnlib, ^um re 'mfJi} lliquld d«b 

^Uemecfei'^.Quccnitn urL]«elrtici tcoratm ftci,n1 
• nligis Miifi tualec:,(]iijTn mej. Ndn! eff fn-A.'^upJ' 
btiitiin tacii? ■; cum quid vaciii reiupoi-ii^aTui- ; gjfltt' 
}iVr<n pervfilgjros cumvcteribus cJuCtViOt: ? Nojtau 
T>0(ruoiaJ«mrtete,qao3reliquiimefti ii^o>icbp»tiSt 
bu*, ([[i»- fi^iibtjue iplThbiiigiiorsfmif , impstlifd Con-uliiftta 


Ptjdm r tibmni mpuJentiiinJqiiamDmeri iB rfiecitiii 
pcrrni cram; Non chifc raWum, emu mwta s meiw 
ptapro fuir^ijlilicafrct , Jlrro coiiqueflut cfl : fua [itl 
■ e fuiir^"^ efleifcd ctiara ( vids , qurfo ; tmprobJKC 
(jiiibunlam Hoi 
tatiurnmiiiiius 
eftvei-iEiitdiMi 
quaiprtmonin 
■"■ luflorcm j() cumadroonitu! ctTcti-we de lot 

'.anis ;qubnt3 (Inlteiot^rprctJluf f* 

uihi' aebci't hidibntim vidcretur^oo 

tcicriberc, cam ipfim rententiira, 

ico diftefferat, mearo Vuifie -, lueque ( 

ta^itare iisdcm illii ar^umcnti!, qtifc 

cepcnt. Quidejuimo/ibomini faiia'^aut ijuMj 

taminriencriimpadcmiiinadiJipoire arbitrfrc i Sc^l> 

ntiquod non in mcunumco modo injnrm^ fuit. R^jl 

ricT alios rninu! injuriTpaiLeniei,Qiiim egofucn, Ffl 

Mtfisire ipfe(|uiJemticitc Hoc tuIllTtrii taiidut joventi 

Nunc vix crcdir , miani mifiiatotoiIl.T Vob^l-oveili'rfi 

gf nere ibborreat animo'^, T»i quocjiit. fi bit 3u'Ati,a4 

nimisjcntcr eurt. ]Jlt:flabc,c. Uidt'ciflt.iT bo- 

minemmor«rui.'Vale, ROMAE, ' 

IdibuF JJniiai. [dHPTST, IIB. K ■ I'. yj^ 

Irtus giphanius 

MUllETO S/ '- ' 

ipMM Mwbw fl«d 'i»m>Aotm aoaim qua 
lij|jlWfcilMliiiiipiiiii^ifa«gi»iiii].QMi.«&- 

tiiiyiifiii iriiirii fa liilii II tlnil'Ji I iiriii . 

(^Bfttitcrini^onii viigun tatnppenUterpaC- 
tmt^.ft'ian conciene diiit cum Bclgis omoi-* 
kfiEKOMiibi etfe , me umum 6i» (^ tupcre: 
wdAadMiiafCTefiiilgariui) noaini , <]ai turn 
llltpdioium a}dk.:' Mnki et Kit* aHnurad 
tiBTtdanmRmft citanaoeio , quodiUum no 
I^B■d#lntnqu■D■e4Deat[eDl uterontur (twn- 
yulnna eo ipro ttmp«re epignmmatiia ilium 
laftripfifl'cni , KLme iccurrertini , 8c acnmon 
r-ai;iM({ueeja* onrarlai mihi tipofueruat. 
luomnifaut , uu()6' corum omDii coUegiflei*' 
moxejni'Cumh&uBriixelknliit <{*' fcnipii- 
ifltAiiwkmit.Sentoiquerogiium Be caaAum 
ablnopctenridonlitaaiiquoi Bclgirum noou* 
;> cauCi imanim. . An^ inkTci iii idfu Aabtiij 
io^z ■•&»» > te r<^ t ut attvrtre perpen- 
fttibi probabuntuk , 61, ut racione iliqiia ad- 
Cantuliigitor manu IcriptOc feptem. Lovanii 
iDficnt^uuo) Citit, fed-minime integrum jilia- 
id> in qM> dBctaiJibri pofteri6rc<'i>uifta boonifl 5S4 M. ANTONII MUXETI 

tcrcLUn) flic^nuiU.', ^l^tiivmi ,$e[ucor)f Ucnn 
□til ,ejusdem boniuiif 3C;t3n^iiuu(iinis : dua p: 
er»m Pine!lim qvosianitn, qvia miiiirae' vciulli 
buitiocof <:oiircrrC)UCi)e^ueR.HF.l)lNGElt.l un 
iiK' i)«bikili(niiGennMii , Scpciiuuiqs'c'LDvecixi 
ttdini^uoniulii D»niclvi Aimci cujU'dani mei , i 
tuX^itiUciiStatt ,\<ttativia) loapf .puUheirimiit I 
i|vitliniuii'^ceditliu(C,benuuc , mtkilot,pr 
Toluiaim< . lu iit ntmiibuj , uno^ji opiinw rCS« 
4VOA^.OeIlii ncr ru'jp(iunref>crin«efv<£ef!iuE nc 
ea«a dice. iulc rat : cotxkinitt vidicuMivin Agd 
^ue vetNuiti.codicuii) an^tuiiuicii^.i ^uiit»iist 
ptiooomuiutircnolim. 

Nam »oiecfi nmncs tlii hatienr A§^«;uuiH 
omnium antiqvMfniiiis tiibct A.GeUti'-, Hurfuf 
jlm vcr uflni cH ; unui tamcn Itabci A . Gcllii: cu m 
tunncSjCT: qvibus'iluo^iit CfCi cu.lm bene veiujii 
ant Agellii. Hoc igitiirex vctnaiscodlabtiiar; 
kuin in iiKiiio fehiiqvenduin cenlio. R^liijva fui 
priuf ,i)dM^viiien iadicio <gregtuinj (]vodfaic 
i)nM|niiBzd(fecuur (fzp^auMm •^nctiur ) G« 
miaej'adiAniper A, Gewii'St qvidein inrul^tis 
biupeifi;nl>(iur..A.Serviotn'V>rgtlhiin, mtniui 
uUndtnr,. i BiKttgxi&'movfttrfttutqiuDtfmtSy 
fcianirtcr. Locafitntticc. Pfifcianuiilib. <. A. ' 
n«Ciiim Attifirirait. Hittarii u libnt. Herkclid 
ucit&cstArif&oodani libra: A. GeUmtntf^iw 
unuB:C. Solo medio incfvit^ it arido,& cctert,& 
Undo A^CeUiuiDBAiMiAiiictrum inreriplii : A 
nui4je(iv>»nBcitlib,9tC4.iniil>ris, qvibmsiiti 
noAiuBi AnicanuD, fciAit A. GcUiutivic alegan 
oli>c)V(i(i&mn[cx3cla«undj;l'cien[ix, & cxtera. 
ibideoi'MimiiA^-GeUiusii fccxtcra, poAaav.cS 
CeUtttli:l*MpC>piia^.>;«ma,i» oa bbrordegil 
A.4ieIliu-]3( cxcerXiE; : tiiA uc ppTui nvn (jviden Ei>rsT. itT,: 1/ ^ 

^IttA.Ad ceric breviin,3< mera.Stc Aujru- 
BFndenvjve npiTuto. Serviu;in cnrnmenil- 
Uri iftuniverfumlib.^, Etmeff^'o-! ei^vis orK 
fTrMlielti.JTrciutcm, loqwt, pftni cxeijvitUf; 
oin AupirilibmA' A. G^ius inlibrie'hottiuSl 
im,iK lib,?. iW.Ef qvo^matitcredcrpeaeorttOPJ 
crreniSf in C.regoncit nif»IU)f, femel: 
unieft arpumemum , (juodilii* omniW^inldrilV ' 
bdter^ruTa tcnmoruni rriTiHi defcrijtlis cnnAik^ 
rum^ridi Apcljiuf & mterdum Agariiu.Ciniiiil 
idKetPrif(ianJ'ftxfn:itiufcri[Ro<. Serviiduati 
li iniuRi,nmnci vaMcantitiuof.red AdnaHViniiU 
(viifimam. priffcm & iiiftorititer jVaonim 
MB-fcoinriiBiiiadlcrre, (juibifi bTc probirem. 
■MnMi, nfnict, pauln momcntohucillncim-. 
a «deiidoC!cernne Agelliuf pfobjc: in Nfcpotc 
H'A6npi Glbridem raemum AgclfiitpcMj; nO' 
tlfti,cioinnioriinr naximf verfintlif t^VOdUih'in'- 
tio) cu)u( GtVnmutici , in'fjtratiTcVel lim'ifit 
tTah: utdoftn^ Agelliut inqaic. Tu^ffennl. 
rtinm & TtHici^um (FiilviuifArradtii^mnl^ 
i^aeavitdd firnilureni Ficrno audio fUiD'e ) mi- 
it;o^^oj/rre hititopininnem , ctinfiriMverrt.. 
imnttTioinenRoirtx uli»tamfuifre(utSr A^- 
icihniliiin Pandeftis loca , tdiii't.qui'R,nnx 
le vAbor.bUigat )cd(n ex iAfctipricmrquidiin 
qirftDreperiiniiii qiias mnltii,& fdrrafeTii- ^ 
^rf tfl'pKr^um lIMhim funmdi O'rrograpbia 
.Iduf jtmief , fc ex S^atii Poettrmirre, quam ' 
hgellmam fcnbnnf , tiltfl ci Prifcianiiqui mihi 
tifinrem aj-irlf i&ar videtur. Sic igirur ills lib. 
dc(inen:iiiive a nomtnibu^, fives verbis deri- 
intt i ante us, 5c cii?icra,ut rcrviKirerviServia^; 
ervilius, agellui,3|;e)li,A^cllin!: lllva Silviat 
ir^liu«,&c.nerj. N'nir rcrpindcamu^nbje- 55fi M. ANTONII MLIRETI 

— — - ■: ■ -.: — ^^^ 

Aionibutiquas pure cUi: polle duis. Un4,4l>i)>4n 
privariukinufcnpii couindiunc i^ujius Uc|]f 
piujreripio Agelliojpro A.Gelbn,uc [nC^rpUjni; 
nonnullif^QBii. Altera cil tK,.»<siQi hounuis 
fore Pf xnomtn , quod no^ uro lit & iiiiiiiuium. 
nulUtnTim;fiiihividc(u[lul>Ere. Protcnc viiim> 
jnen»!iquodfcriptorisnoEi , quod coji(i^ot«r & 
iuoiEa>^oatraftU(ii,& dcpravatuminplutiniit loc 
nitur J quod ccnencm.o un.^uani (iut;ddc v; 
Aurifs ti. Oepr^nrxjiiae, ei xuc^i4^U<^"4S 
ceitumeQipiUu RovAnoiun propna y^liuifXH 
oleyilte. Fonafle & pr;^noint;n & cogi^oin^a t^ 
nofier', qu^tamen iniercid^i;nt , jiii iju.;:ipfs 
Agelli nomme notiot i prKiermilcnt ajjlnliwc, 
& Ulpiani StDOiaiuniferelMrJs su^ornm pr^| 
(juif iintjuam audivli ? Polfemioriallt pnibabjlj 
Agcilium diccrc appellaium, ledcorjcaurn Im 
nan pntoefle opus. Hti-lercfuiu.quj;: dc ;\geil 
kani,qu£iCprobas, obftcfn, li.potc;, jiljuvim. 
lo fierni verlttulo : lin oJiijus probas,'- uinia u[ 
luuiilumi & tuapcrlcribas, Scdeiitm vojumen 
AS, tequeciviliier hL-c!!im,cupin miiii cxplices, I 
indices fefltentiani, cue Ulpianusjusi JuAiiia 
Egoqui^em ecymon hoc ncingnjiiaiati>:uni , fe 
fophicuuicfTe puto :Jiit cdjibuc xftionecn ex h 
fiitiB minare, Quiro ccum curjucigcniium 1 
Kir tiCuihit vindicatiooemin l,[eriij:.fum 
ei (it conunuaU.Plura aliac,jam f^ti). Vale 
/^isftifiiWMurcte.^.itai.Febr, ■ 
,-,-u, «'-„,>. M.DXXX. tt-Wt.hXt. t. ;i7 JOANNES ZAMOSCIOS RBGNI 

MioriiaCanccUarias. Bclrcn(is, Kmf>y- 
ncnfis CapirancusA'C- 
M. ANTONIO MURETO.r ^ 
S. P. U... IXXIX. i.:. 

*«mi te«dita*,Bnnitiutoiiuvuin,it> ettrujirduxinti- 
imremniur, (ognovi'i qulium fiiitiltttm. F»t3eij[i- 

n.OTvm, Stcuin itJUT ic nun()uiiii vidcrim , iiUui*tiio-, 
rem tnherc pr--a\r .Cum & '[>f«ca^, licet atrum ignjrut, _ 
ac inv(i3civ;lincciiiiatm,jmem, M tihijircridiilic mcr ' 
itbrttfTici'lifinificirovoiui, TltniiKvcio p'li generiv,, 
fuinjolund-'pi 7.-:-M-if^.ii. :!,':-:.■,, ':,i,i\ -■■.noilri S<r- 

idMMoeAAindabii'.viilKilKbi*', Ai^etuia- 
in]«bif,Val«,esCillriia<iGL-<kmiiffi, j.JU- 

h.mxvu: 

neHENfSSlMOfiT POTENTreSfMO 
Frincipi Stephuo , Dei Gr;itia Polonix 
J. . . 'Regi&c. ' 

M. ANTO>^US MURETUS. 

■• " ' ; \... ■■ iXXX.; .'.";;.,;^.. 

eTlJ^MvUiauVoptabSiyt , aut hsnorificcpt^^t mihi, 
V|p!«ittnrc jWtmt} serenitlime BLex^qui^ut^pmu 
^' ■ ' '■ ''■'• Aa 4' ■ 'liitqui: 558- M. ANTONII-MUftETI nequc ingenio, neque doitrina, prxter^xceros prxfiaofii'- 
arapli .linu & honcfiislima cunditione propoliuya Mjje*- 
Itare rua in Poioniam vocarci;. Quo ec^uidem venire cu» 
picbjm- noil tdni privaci cnmmoJi I'pc > qinmmirifica.-: 
cfuodam (ludio inccnljiis vidciidiac vcneundicominiu- 
euni prmcipcm^ .]ui folui lr:tdie conl;r:nac vetu? dictuaii' 
hom'ni^iapicncis'lMiii : tumdcinumbcaras civitacesfore*. 
'cu n aut Miiiofophi rcjrnarcr.tjauc R.Ci>cs p' ilolbpharen-* 
tur.^t'^iid^cum i .icipcrcm, uc nih;l unquam cupieria- 
ardcntiusjCiir cft-cjic non pntuenm , K2o\% Majeiiasciil. 
ex Joanne Zamolcio Sccrctivrlo fuo intcIligct.A <\ixi fiipl 
plc\ pcio, ur nc pr.)j):erca dwdi5;neiur ine in fuorum nu- 
merum ac/cribcrc : n.-^uc iniquo a.iiino t'eraf, me, duot 
vivam,o,v:buvcuiK]uc ujoJa porcro, fv i^qiicndo &fcri« 
b3nv.o,^]ua(itum Ke\'>.T ip^uslibcraluatidebeam^profire- 
riacprrdicare Dcu Opr.Mix.Rogiam M ijcflatem tuan 
rcbii' oinn'bus florjnrisiir.nni qu.im diiuisfime fervet.. 
RONAE Ka-..DiccmbrM.D.LXXVlL 

M. ANTONIUS MURETUS 

JOANNI Z AMOSCIO REGNl 

I'olonix VicCi aiv.cliario, lic'zenfijKnifl'y- 
ncnti, Zamchciin Oapitaneo , &c. 

S. P. D. 

LXXXr. 

pR-etcr rpcm & opi,T«oncm meam accidit,ut cdm inter 
mc & JoanncmZariiof^Ium Sercnislimi Regis Secrc- 
tirium omnibus propc de rcbu^convc'virctiiii eacjueco- 
giratiotiet itus ellemjfubiro often JcrTrGregor.po-ntirvX 
Maximum piofcflioncin mcatnfibi non placerc ; nnequc 
per viros fuiiiina auAoritacc prcditos rnonendu curave- rit 9 
BHS*T. LIB. I. 3sr . 

It ^rc<(!«rcin,tibj curx t«re,ui nc ia arbe lUtc- . 
ibneoc eil«m , ijutn) i]ux nuUi in Polania deloi> , 
Quid ^ eiiamid quingentprunnuiconim rum-, 
•iLiptadiuiii , (junii mibi jampritJcmcaaAiluiun, 
ufiaumJuttncoi adjicijuslir, [lundjvix^ue Diurio, 
^riDiat^uoqueieaip&reqtjDijuoniodaelbccrer, uta7. 
tocmilii trecemi luvinumoii quoi»nnis pcn<Jerea-< ^ 
«^(« &<iuni efi^mcoai^tis tiudepoiierccoofiliun^^ 
niotpennvnxeTKliati vas ;LLqvo,nec vivaai, (iinc 
itiU /Oj^U] rnfumnii I'ontificb vuluacas ai^ue auAo* 
(ibduccTC potuilTet. Intcrea ctiam tacente me, (lali 
Ktviiatttt^tntuca S'Knif iTmo ac petwtiUGmo R,e- . 
M^anOv^antumtibi, ZiraoSh clarlslime debeam, 
UasniniimG plane ingntDs Cim, hancTamlucuiemam 
rwuniin mearum acceilioncni atccpiim ftnm , ne- 
'e eft. Quart, rium viv3m,meutr!ouetaotuindebera 
»0^n«, quamumabhomine deWilibiniQiplriri- 
■jwtcft, A teetiamitque ctiam pcto,ui mihiveni- 
^ScBcnttfimo B^gc-impe^net : tibiqus. perfnadeai^fi ' 
liifSfUpffU aiKiuao- eveDiat) ut me vie a4ki pram. vcL 
■ilt^ifiatc ipCut, veVpic>tua,clantfimcZaniofct«.di' 
rv*)i>difcriinen eipoaerc oponeat >jieiiiiii^ me can' 
urHDi.qiiiid proraptiusaut majoriatiimofaciaE. Val«t. 
lHAE»Xat.Dec. 1AJ>.LXXVIII. 

3lANN.ES 2AMOSCIUS REGNI 

PolonuEGincellantis, Belzenfis, Knifsy- 

titafis Capitaneus,ac. 

M. ANTONIO MUR£TO 

S. P. Di 

i^Lxxxir. ■ 

t<5fttiia t«ii[lud#m iim bene cisfiffe tibl , ur ftdl)ii» 

'tjtii quiJen gtatnlor, DiiHIffaitdcrenonpoirutD, qui 

Aa s tft -?|fc M. A^JT6KII- WORE 

tt (lie careo,iil>i & friii diTOpintjuiorehwo pr 
littrit, 8c MS eciam omare mijuiuiil^uidem i 
crtptcbim, SctdhicDen eommimoms, cu 
obtempenndumcft. Tuvide/wtad ttoi ^u: 
me finhii, & cum ^irf liabe*, (juod cuk ipf mi 
aiirjbusdi^rtiifimuincfrcirbifrife, nostfaotfti 
rifrpfiterrnhtMi.Rcinnohii feccrugntislima 
ftfijmidnadtgniifimam. Vilc.Dstiim VAR 
Jiei^Mart. AnnoDominiM.D.LXXVt. Si 
gt,nof(ro inpvifnii corhmendatum effe, 

MOFCEins GEKAR-DC 
SUO S.P.D. 

»,, ■,. \. , . ixxxm. - , 

VlOiiaciJe, irarcirerTITiO tiofVro , nifii 
***iTift catidem rarionrm inirpi pisfandi me , 
lit abdinc b^ennram. f=-cnim, fi ttefc^ cum e' 
<)Wide Mufa fubirpCreappelUllVmi megOe tr; 
liU'cm; reftdrti! illc, faxo, inqiiir, ifiud vtrbi 
redemlumvclir. F^n^pfo die fiih vflpcnm.cui 
pftata«eno!aefr<r;ecccribihomo ad fores : cf 
tjaAri, hoc ? Tecum, rnqint, ut cirhen), li forte 
piwfim <^<Aw Buifi *fii(^a..Tu vrtocttriart *t 
■ tes ; placirc me neqiie tarn ciio,neij- tam lacije ■ 
ttrt«inm,ftiutra,'3t ftrletjfcflivenarrtrei mi 
ne dicerc: qqx omnia e^ci,non facile (|tf>denT>'l 
ftiilii imperans lilcQiio ^t^diebai^ , ka compoltic 
ritatem v^|tttiui;ne iUud quido(afa<erem,(]t 
incxfuleat. DirceTTurui eriamne, niquit, ii 
Multo , inqbam, traiior, <\\am piiQs. PoHri 
I)ora,cuin tanquam ad coBdiiu^iim wtiHet, qu: 
hi : Qutdtubuncdenuo invoCatut UurW"' 
io^inlle, Iune,,inqua[n,fal(ts d*ii& vcrl 
' fu-Ta. KeCte I411C, mquii,egQ ]ei;(ir, tc fpcAjtatc, 
iiuicoS)cd4in. Sciociuai , i]uiaiibi.in cciaain Jt- 
nlh, ^rtccutpin «otlie smuut qiudjaiaiJ.Diicturff 
te ixcdtiUi aluMQi mileric <{iuruiii cum parEcoi C9r 
rptncmincrillmuBi Icrvari vtlUa>, pururicntJit^ 
R)n>eoihomiiiiAiu|>liciaccrecluio, ipti.i (|ucmvald«4 
Wfm^ perCuiknt, uc oauiet co^ucict : lUo^uj 
tfpan carruotpcreniuf. Itaauln dcnuo hofpet 
wdui Tuit nonmuki umum joq , fed multi ciiua 

L'tti adfciliaiu! , tam innlc^ dixjt , ut^iioo extant . 
.'II dontltKii, ti^tlia (li&ttident<rcdpolli'toia[iu4 
. uipfit quitriAuum^iiiiuIaTe ciipicbdiiii, riitmttn* 
...>^H> G«cull«ric. GACdl^ti^Htperrpiccrcpntcrai, iiM^ 
mviin am ntiiUin l'iiil1«,?(.iE3 eru, anc plane depnUi 
clU': fcdcx|)i;dieb3ihoiDiiii,pui4rc nict.atlh<-'C)raiuin 
Rtdic ictiip; &>^viicciiii, ([uiJUociicgotiicDia: 
K^HMpit-ipaTcrevetcrifentcntiK. QB;^ir«f|*«rM«M 

flH^f rudilcmf ibn ' Egoveri>,iiiqui[,t« gtiico mit 
|i4taaiinn]uc..niihjuni]uainbcnexliinilicuDi tc cSa 
EMVMAunateeunilicn. Aa libt igiiur diu vi^iM 
it^9<)iii'Biecum jk heri & nudins teiuni axnvttu\ 
itAm^3i\H\tutjintig2teiffe&as6ini ,ut MeUift i(- 

I. -. T AbMnquainKquLO dignut ei, cum ifiit tiiii ipcptn 
.pifiniiitpreignotovcfbadarcp'allulit ^ Licuudtce> 
licuitobitugfreiipTe tamcn abllcKcri nuoquaa m^ 
l^ttinlllGc^q|c«nl»t, Sublitit metififi qucr^jn-^ 
jB^anoioiudoihocqootidiclaaurus et f QuotyiN 
aitidsoectemiht pbDeplacatumefl'c co^novircbAo 
i)iBi^tuin,[wtiui{Utjurinduminca(i) reiD frbitrttn 
>^Ki.Quidquxrii{Niliirafci(le6itrem,ailJiue<»fin»« 
« •tiAftisT'ir ^uoiidianum hpbcreni. Itufii ()Bii4vH 
■ V» 35» M. ANTON I r MURETI jam pcrpcti poll urn poriu«, quilm uc iilis iraicar qvrfe 
nmDenevinciicarenorunt. Evtra jocunns miOerardci 
neque TitioquT«<.]uini virmelioreil, neq;onicii plenior, 
neq^ cujui aiic fermo aur conviAiK mihx dulcior fir : fei 
ftmen inrerdum ill menimisGbr multa permitcit. Nihil 
eA in Bibliocheca mca ica abArufam ac recondttiim y ut 
ei non pateat : omnia infpicir, omnia perfcrittat^r. Fnic 
etiam tempu^ , cum qvicqvidvifumcrar, ctiammcm- 
con(ulto,auf*ercbar,acdcinde referebat, fed id faceie de- 
fift, poftquam mc xgreferrc animadvcrtit. Ec tamen 
ficquoqueabfente me, Dcrvoiutac omnia, omnesforu- 
lof excutit,nequs n quia modoibfolutumac perpolitam 
eftyfedrudii etiam, Gcollibuir,8f inchoata defcribtt.Qitit 
negct hoc nimium ? ate Hifpanuf Pocta : fed (it nitis>ial- 
temneme tradticeret :red,quod Temper polliceturinun- 
qtiam prxftettnugas meas legerct Coins, Nunc , quia ita 
me amateur msa omnia mirctur, vo$ qiioque (ibi cfle hu- 
fUf erroris focioit put^ : & ea fxpe vobis > ut admiranda 
dilaudar,q\i V vos fat fcro , contcmncretis. Mitco c»te* 
ra. Hoc de Grjeca traga-dia quale eft ? Ncq;enim uni tibfi 
ut putas,(edalii« compluribus amicis dixit vidifTefeapud 
me tragocdiam quandam grrcam admirabilem,c0m nmen 
egolatine quidem duat tantum adole(ccntulus tngot* 
dfas, fcripferim : de grtct f r.i<:»'rdia fcribenda nunqsami 
neper (omnium quidem cogitarim. Non cavisanimo. 
Er tamcn vix crcdaic quot mihi trai^neJia.^ lidla ilia tragrs- 
di'a concitarit: mulri^qui exco iliud 3udicrunt> ejusle* 
gcndx p->ccOarem !il)i ti^vi p »fl'i!tntibu« , mccumque 
quod id non facerem, c\p )lUdanrihu«. Narrabo tibi 
rena.totam,urtup"»rro n.jrnrc.ilM\ po^f??. S'lmpfemm 
Iiauditapr;dcm,r>rirvAi^in niAMir. Scnecx* rr.it:nrdia^,ca<. 
que animi canlfa evolvchtni : ac (nr c incidcram nr prin- 
cipiumTroadum. IriC'W'ii ^'•'^cindam puto, qu"c viqo 
dicirurTroa^.Li'nir '•cr .T?,nii.r. luiJ p^vvx^ hmiJe pof- ftm : & fubito'ji / "i rtfc 1 'CT«T. irB. 1. }fi 


jji;j)!*i,.it'.*i-*»*.,"'"'; 


fTo\km epifiolvn , GperrexerO. £t ' Mi9«|^ 
progrejTujpcireiiuiui ftim lotun ilUmUccabs 

Ml ft rw^iSa^cfaoipatniakhtttii^iimt 
rfiUiAiperve^ictiMinCideAmt. Vjzi medi- 
[,aini, tu in^ueiTicuncjueaiDkoTiiininddenty 
ificiioi Poecam c0e me i vi&m 3 Te ingirdiaiB 
^ iufni'tii rij^fifim : ied'me doa TCtDCrc qucm- 
alegcndcadoiiHeto; Joyii.uttitHtfnttciaitk 
rvarfl. Paiuupolliliebus,ut quitqueuvcorfi 
I &dtM «Mt,iM ovuiei oMFe,obfecnm).obtji> 
i faltem infpkieodx prxdatae lUiiu tngCKlin 

HK&. CHBCgOtquiyiv jtfllilloTUIBVCffulMi ' 

I) ncgsrem ullain unquam d me rcrijptm «S« 
igf«caia()d(]i etiijurejurandoconfiniMrett* 
naiichoc perrui(terepo0ciii|atitabcii<ogn<i» 
jut fibulxaudorruilKt, ciflitit »QdeuiMi, 
oniiuret .Audito hominif nomine , fluin fu. 
Djid quad rc) er ai, Iiaquc cum qutbusdim C9« 5«4 M. ANTONlH«QRETl t^im^mtm^^mmimmi^-^^^m^,^^ xutny iisprxcipue ,quosvidebiiQiiiiqui6re aninoferPfii 
quodparuin amice agpfc me (ccumputgrenc, cos verfiu 
oftendiiTcm feci , iit tragcrdia in minimum verterecur. 
Video tibiqiioquc iliiid mendacioIura^l(pernii&. TaVe* 
ro, mi Gcrardc . cave qutdquara mponim tfle arbirverif. 
quod ego non tecum libencislimecimmunicem. Quod t 
tantieUem^utquidquamtale fcripIiiTeminon te mo3oaa* 
dicorem , inonirorem > ccnr)rem admitterem ; icd alroi 
operis inrpciftorcr,quampoflcm, plurimoscovraf^tiAta. 
Neque enim nuhi cornea libra eft. Neque quilqium |ip- 
quam quibonos vcrfusautfecifTe:, autfccifl'e (e putaret} 
bcculcos illos habere voluic. Fgo (fe tui valerQdine,de 
iludiis tuis , quid in iAo amami^limo fecefltileg^s quid 
fcribas > cognofccre difcupio. Vale, & alumnum taunt 
pneftantis(imumadnie4ccnrem > Aicanium Cohimnanii 
quando me ab eo amah icribist nico nomine ialuta :R0'' 
MAE,Prid.ld.Scxtil.M.D.LXV. ■ ' * 

M. ANTONIUS MURETVS 

AUGUSTINO VALERI.O V 
Ejpifcopo Vcronenfi S.P.D. 
* ;, LXXXIV. 

COlco libentcr, quoties incidit occalio, de iiimmit vif^ 
"^tncibus tuis loqui , & commcmarare in ouni ivrmoM 
cum uihm , qui mihi tecum olim Veneciis maximut-ac 
fnavisfimuf inrercesfttscum &ego te propter taiitam^ 
^rinxcopiam, tantamquc roorumiancticatem squaDtan 
in homine adolcfcente nunqnam vidcram, coIereni«ii)aC 
ad(cftarcr : &-tumecum> quv tuacit humanuat , 'tw 
omnia fimiliarisGme eonimunicares. Ex eo ii^tur pi^ 
que qui mecum vcriantur, in earn opinioncm venerunti' 
ut putent meapud cealiquivl pj^Ac : neque ego ut verno 
btcar ) banc iplbrum opiuioncinam refcUo > aut immi- 

r»vi ) ,7\ ^ tCIST. LIB. I. j«s 

AWmojiotiui, Sf^uintiiin in niec(l,iiigco : ^ui 

c^iDlir, irbimni^Uini plurinjQi pc ,) tc tili vi> 
i : Sirpe(giiUr,nhi , qui A rt'ftbfjncie alujui^l 
cgtrc uici:uni,^i'ad re An iiufi fenboiem. ijund 

Ltrc uii|iic 3dliin>noItii; ijuori.^uT ipli \ olcbint : 
j[ CjUtaioili, ucca vel jtic iquoijuJm , vel its 
injpeicie JcbcrciihTirircr. Nunc turn (» Cetei 
t, laijH noil madodifitlimi viriiiu|ii()iiafiM- 
>l»iiKnluiii ifti tfiod cnulto plum efl , cJuJlisH*- 
ao«ii«uioJi> agiiur, puuvj nie ■ ni(i id topgr^n. 
»fSliut > Icribtrcm, oiiitiodtivturixBj. JimiM 

()uthiGF'ul(So(kleuCjrpcninradenlIc£piri:«: 
rxAanii&i pUuaqucmsgrir. rili> r-jin-ii.lj-ninB^ 

rimticoiiquefunrnr , II '■! ■' ■.nij*- 

ii»^licnii>i{>n.,.tliera(i]ejui fruti patruelijCt. 

llic(*T|iui V^cnG* eIl«<:tini«dreruperMrtfipior 
H> HwpolitiM Cudinalif Fcmricnfi(,pi)us <g« 
aAwifit fiwi.linrai dedtty .^umhoconni^f 
inuiii nov.n«» aujue incr«44«UvJdetwdarft* 
nu&in HJUmdete^aercn(k;«|im tenihilai^uff 
vfUi literal rtlpondiflc) wiBalutantNniKled 
itfWIHr. Hicfgfxcj ValertoMimaaclapMiibi- 

ijimrikiwaintcgritateinniodQ }l(i(& akKu4i:* 
lil'atilwigwftmf fwaotiafordibm , fie pf* ho^ 
ihtU c?t«l4,«iMjia Ucieutij. Hoc ttntumpt* 
llaijti^tu.iteMi^n cunvciu , cjuod te celeri- 
MP(RQr4*l>iAtj qk «f rro ouki perfvidM per t« 
Bfir<}UoWii)yi(vo t«iipo''ctaftumlit] hocigi^ 
S«erii,iil Itgfii^cei Cardmiili , littni ipAuMWOr 
IHid te quantun-debenc , pondciis ktbuifl»^,3 
n^^Valt* »QMAt, Idiinu Urn. ,: 

M.D.LXVIII. ■ ' jtfi M. ANTONir MORETI 

M.ANTONIUS MURETI 

1 JOAWNI ANTONIO ODIS- 
. iCALO SUO S. LXXXV. 

■pTSpra Wutm imei no» vntuunt* tibi Jnbidmtfj 
"•^poteftiquin [lU omni* mihi rfiar* ic |u(uniii lintivi 
^itiihocltHrininticrcdaivelini .htcfai'tuatmibi < 
Jucundiores-tiiiflci^aioNi eiiftimireAoil^poiltf. r 
ftquodego funimopcrecup«lnm,eoor;nebiifit Xm 

"morei, qun;tum£rierarum Ktium, tum jum do( 
ratio, i(»'diftrteacluctilentere\pliabjnt, uiUlixii 
merjcinarratinncm Alcinoo i ic Ph.vacibj! mmu; I 
- iucundaiiiputtni.Admiri:iierisct(aTnei5 [ilurltnum n 
illiai lepofis Sfmrifvif urbinnacit ,qui^rzAn( fa 
ncf tuAicondiebat, ute»! legens, tarftamttonf^i 
teittecuniconl«lHihti vidcitr. Aocestirad vdlupit 
«teain,quo<i ptf Miusiuus V£. cpi eai aihi ufljue in 
rinilen] , it>i enim tfunc liilnut, ipfenet actulit :«fl< 
nnhibnamCHt^uiiidilterura pUT^um (crifCsnti 
fciise»demprope<]ujeijiJnci(,r9dUttnecltprefl»eoii 
birttur^Tumdcmum ^ovi,quiil[e addaMlfetj ur« 
popidiri (ermonc fcriiierei. Ntque mitn iDudn m 
iti quo joMriiPhormionirexemptuni: fed id potiut fe 

■■HB.CiupdanificfimtuufncuiDjtm detcCtiieHBvid 
ceofevpollhacadnie^uoqiielatiiie'ri vld«bitur iftr 
Q«od itmen ei lege i tc peto , otnc ^ ropcerfea n 
crebft) , 'Mt minut tongi; litaras dcs. Qujdvit ' 
coalo quim Mni.ni fraflu car«re. GaudsomcTiimit rjWKT'ira. I. ,ey 

HcivilepTolitonrurvinuniluiire: & e9t 

r»i tgoilbi lieiJDil^reconlueverjm , etiam 
reii'.-iut hac in pifrcienitn adumdl.rjuam 
iaJtis»i.^«»,r<^(uis, quhuca medigrel- 
,t«Miloj n(<piTi^- iX im^ii'fi'i'wit j Iplendldl' 
iiarUiB mtgillroi'CODi'en'ftcunc. Egr> S< tibi 
ne,ui debeo, ^nrulur , &CJpiile cempusjilud 
iCutnidtiDs noiullaiimni j!iur»a>$<ii, reitveia 
ternprudenti« indrudtsiiiiiui rcverisrij. Non- 
^'ewputoi me hie Pandeius pubticciiwerpre- 
line sIecjui moleftia corutti qui iiollent cotifigi 
irnietbu!;, &- t|U* juv<nesdidicere,(eoesridenda 
EquiJEmdibo Ikudioleoperam, ut crifiiani ex 
D truicitliRiaui illamopiniODem, dfhil in fipitn-ercftgitaripoire.iiiioanon'BiaiStlacu 
r, Mil eiuiiite dici,i[ua>i non infulfe inele^anter- 
tif . SpL-ro me hii *(iivj). nicolibus , quibus rei 
lEur, ill Tiburnio fecuHuaiicjuiii novi ajlaturnm. 
d erir ,i;*j,i,d modo ent, lam cnim mir-ficE Cal- 
,d>enilncim.Inrer«4mjbi^me,mtius. Scis 
id cniKuuUcei-eA jd nn;,qu3iii fi-pniimepote- 
es.Vjlc.R'JMAE j. Nc-ii.Jun.M.D.LXVllI, 

POLYTUS CARDINALIS 

rrarieufis Arthiepillopus Aiifcita- , 

nusA. SorbinoTheologo /.'J 

S. P. D. ,i7 

ibcxxvi. 

ittaium filTRa^noi de dodri[ia,Sc<ruditi<»iH~ii^ 

L nbui facrit k Deo concelTa, de({ue (ludio^uod i 

tnoadb^enirin veri ScCatholKi raligioiio d^* 

B b fen. yes M. ANTONtllkiaR^Tl iriMM^M ^«AbMWMMrita^MwLb fcndenihs acquc in prjvif opinionibusrefcDendif y-aclf 
bd'aftandis) libcnter fane fccimus, ut re (locislimumdefr* 
gc rem US' 3 qui in Ecclelianoftra AuJcitana Theologt io« 
dim ac grtiium obrineres. C2SP<^ni^nus»-hortafliurtf^ 
lit fuigno an I mo fufcipias >'utquc ce cum prinuim'potem 
adipiam AufcorumctvitaceincoiUerafs-ut'tniinus noAil 
dc populo illo dicsmoftesquc foUicituMliqua ex parte ii 
tiu fide , acdilig^encia.concjuicfcat. -Muiu tioDis deli 
poIlicemur,neque diftidimDs dre, Deo tdjutore ^pnefli* 
sum iri)Iaboram ac vigiliarun quas in populo illodocev^ 
do collocabis> veraquidcm & iolida pnciiiia-«b'ip{«DMM 
cuiiervies> cs{pedarc te conveuit rfednenobii quidta 
ullo aut tempore ornandl tui voluntas defutun eft. Hoc 
re ip(a vcruro efl^ comperiesjVaIe,Raii a k,'^.Z<l.*iGI«rb 
M.D.LXV11K 

PETRUS VICTORINITS lUEfOVlC§ 
Castanaeo RupiPuzAfeo OratoKi Re- 
gis Chriflianistinn adGr^o- 
rium P. M. S. 
LXXXVII. 

l^Oftimaxime iiludric, &:omniliberati do^rinicr^ 
^^dite Orator,quodiit(^isprAdicumruit a^. Ciccrt^ 
ne deThcmiAoclc fapiente ac forci virorejIpoftdiireeiHi) i 
cumq\iidam illi pnliicitus e^let, fe arrem ei mcmoriartrt- ' 
diturum, oblivifci fc maile diiccre.Qux fail^ vox cgregii 
c(l& fummohoc himinc digna: rcdcquc feciflot , qui* 
cunquelircric mandafTec > ne prudciuix plena iciicentii 
vctuftate intcrlrct. LauiioigiturCiccronera, quiinillu- 
ftri loco ipfamcollMcavit. Nam Plurarchus y qui vitam 
cjusdi)i(;eiiterrcripfit,tnaliis pluribus ejus Xsvr^S'r/^sfltf 
lidiic non commemoravit : non tamen , cum de irilafzpe 
jjncuum accurate cog itirim^ probe dccUrationeai ipihis, 

qui ^ ifepotuit, lit novum iHudarcificiiun delpiceri:!, 
neipfae^erec ; Hikil taiacn valcbit a^ acrt^m 
rm, iiiin>]uc explenJjm.qu.iinanimo Thami- 
•Aat ejidendi i«iJe,«j»fjd run* iDolellWn er»r, at 
ingcniemtiorarni inuretiit. Arbitrnr igitui 

,^odftniii>, loquar) hoc fu mtnuin itftm vt- 
ficMC Vollitire,re valdeomni murtali <tblT^atiiBl 
■jittHtronem jpli vi«i'i(j«e'nionifrt(rct, luipa*- 
lenret cwifta, (jtj^Enon fine dolortin inemo- 
rcBt ; pl'.vfertim cirm feritnr Thcfniftocles in i- 

ii Oilpes nonpaTvafadtailiflc; I'amii^ue ipliia 
irc,<]iiili«<l tnetas hxferit^ipdd pflftei ^ffe()uo< 
^U! eft : & fimilriJ rmi .-tlechrandaiTi Titii iC- 
itcfurgirecotwtusift, ■ Erfinecxiftimoego 
icftnteiinvciiiri,<9ui-yin>ijJMifiiiftieriiit sb o- 
itTiiioinluiiriCiilliWife, & coi votuptatcor* 
(iDouedominatwr , qdi inipcriuai Hiitni (Kiruoi 
utWm, eTcrcetalKjuinJocci^m ingrjresB.- mo- 
viitis, Camigrtut tnecnm mirirum jaradetoe 
im,eii^efiom(^6 dc iproiniiii;rtini tuum:[eijn« 
hujatqniftionisftai^Oi^ufmob-eTquiliMm 4io- 
1 artiUFB fciftimm, magnUnnj;ufmn refumfpti* 
•nitnturaiin vefuin ego m hacreamgerim, livt 
piioi opinione'fnn-im.vildeque peecarim, <jui »- 
■itinelviri»MaoritateJir«.J8rc,»uru(!iin. 
Vile,FLORENTIA, <,Ki1,]«m. 
M.DXXXViri. Wr 
L.UOO VI CUS CASTAN/EUS 

RUi'n'OiAtUS P. VICTORIO 
S. P. D. ^ 

■ LNXXIIX. ', 

'COaieti}uid«aiijiUi.quoddiaturili[iuat) VifiorJ^Atft 
^ *^[u, laJik laQiutquaTiri^hocgeneia licerarum dikf^ 
^uoJi(Me lUiuiAi ,.«ups<[U4[n tibi fcBttntiAm ^r«(cM 
faquireiKiJinpuciS. ^c4tii>U)iiA*ll jIk]>>(iu qii<r<tMh 
i^uiiiciuu )udicia|.U(i.]Mr«i,iegQUuMn.iii»rtniu »inniuM 
■cicainfGii] idoncM! vi4en ^tcr.imi.ijw 4ici( taniuA 
caulTa, ui vosloquLmlni, |i£«[L^>Ji!i Kiiiigo; miilrMqM 
Itgravibubcuiii loippjiius, rxcejtta! i«ntuii| & luba^ 
v»liorucorumtF4^.U[to«\tril}Uo. l<^«Ia iiaquf tdiile 
Cor,u[ crcdam, i:e omil'is, ornlndi tati cinfik iteiSc, lit 
^UE re re I 9 (juidmihi dctua Tlica)illL><:lcidi£[iiaterprt» 
UtionrviiJcrciur,(]uami}^od me vjtilekoitiini talHiniM* 
rucncsiiliujcorenictJei^icaies.Scd lanieji, fimibiqutr 
sue in venroeruditoiuiiilioniimini fctM^u fi^iKeiitix dir 
Aiocn,idreiitiorEibi,Viaan,3^ueJuad.rcnr^r,|i&3 
4jc|)uieiufupcrli3cr« veriusaut fapieuiiu^ cogiuri ppfiilL 
^am uccure^erJtiocinari! , li omuca in amino Theqifr 
£acli,t]uccunque3u[audierit , aui vidcrat hairebnti 
focciafquideaidefpicereanem ilbm meitiorix, u( £hi 
4QiDU( pccdhriam : r«d luhil tameii evit Rufr, cuCi^ 
l)Bnipr¥tcre»rc(iuireretol)livirccndi. At cuti} gjudim 
^uodcufitbic eTebuiTuis prxdare geHji conra.mipare- 
Turrecordati9ncetiruin,quKidolcrconibt>idmore3C nt- 
^uiterfecerat DonifDVHriTD cupisbac, eonim oblivifci 
poncgUt illo gaudiolitjiiido linceroque fuerciur. H^bei 
igitur me adfiipuUiorcnt fententix lux : quod lu cjiitnti 
la^urusfiSincrciOiegOiMdemuiba tunan omnino pai- 
vi fieri putabo , [i me ,quodiuo cOiuii 
•piftolis fxpfprovuunc. Intfrea, , * \ ido Fat , ralibni 
videti >1r.«BM9T.'.WWl1.- km, tit u! !cnm' tr^uehni pro cerrBtisfeeco, ruiAointl 
BJlonciumfluilio, tjuammeafL'thpcr) me ^rocnmuat 
iri.ViU,El.OMAE,s.Non.Jan.M<.-D,LXTtIX. 

Ui Ab?TGNIUS MURETV4 

ifEnetiLi crovANo. 

LXXXIX. 

^ta cr^fatj Tunt tuiergimenffitla, ut egi , qui* nihil 
41uicmwictij eiinifflifnei fenientia efEccre pdftij' 
snotici de eocogiT') , idqndd ficio fepiffime , Tonirpu- 
oore lurtundir; Serfunra (lis lenijiinribui in urbc ^ 
tJnjVMOnditionuin.qun.-quiileincxurutuoeffapaffbnt, 
urnunquimfuFifomajiTcri parem. Viileo hic^quotidie 
booiin^iaJnlercentet optlmoinge^iO}atnatHljifi[ni(^la- 
Ilb^n,lhedlOcriut^iu5q^l^earumlmgulrum, queinpte- 
tio Atfll, i"f*l'i2f nlii i qui cuju! d6ini vivjnt , roficrirB 
ttm u Wnyo#»iit: ' NoBdefwlftiTHmene»pcriri,CHiti, 
Wtf f W Iftfaft JitfuiTif GfftdiJicuBr k*;^ donccalMfftam 
tfd J Hi — cw#Bte,'i{>ti KohwuW^ytytnliceir. Rtmiti 
: i^kdn'OrmviiA , qittnihiflflHiiMeno ufui ftiflftmt. ^ tf l teu — cw#Bte,'i{>tiKohwiHl^ytytr«liceir. Rtwiti 
L- i^kdfV'OrmvnA ,-qii«iBihifl0tiiiMena ufui ftiflftmt, 

t tgi^oi,St'ttt^i^tttnlim«ftripiui. AgititAcn delQ 
I I^F*''^ (i^Kunrnt. ' Prirdinnn, qui' nihi iflrri;* 
i ibnttfrgrrtii«ftft>fi>era«»if](9ti«s Video MMh&lMli- 
i «iiU tbrt. SifriW ViKMtii ifatnpx eot'tfd ftelibriK 
I ^t^flmt ftciblfilniftere' vtiTMHtvobflrlngH ns (tbi rae<. 
I IMmt>«MfiCif'Anii^M<ntit.' D«G()llio>intbote', (£!»•' 
[ ^«ai,iitndltct<lh. "SHiapttnini ^iqn^^AftutH'arJfi 

tBBter, Veltiii>'(iuiiuft]c eijli qtia ratione peiet, ejtxci 
ArluiiuillIteD] prima element^ perdilas. Ex labnrc yf% M: A NTO.N rt M U RE TI ^^^^■"•^^^Mp non magno m^gnes fru&ui » (IfeCensji api|||. MiCio^ 
itneoptiiae.& fuavislivic » .WLiaiQ atqiip e^ura Vale. \^^ 
Kal.AfH^il. M>D.LXIS;. £« urbc SA&DUSs ccquidlU^ 
jarum i ipc icccpcrjt ftirei.cupiio, ; ... , .^i 

M. ANTQNIUS MtlRETllS^ 

M> ANXONK) C1QE4WO 
S. Pi IX 

^U vero nequc mihi iHibcPilbviriis tsr.%^ aAqttc vMni^ 
"^ unc|iiam pores : neque-cautuo) apud RMb poiiduf IttW 
re debuit abjedisfimoriim hominuiii . c^pidii^.^. .uc quMv 
quuadcte fufpicatus fuu alicjiiHu a mohbufS'^. ttaivAlt 
tua. Aluuur quidenKtudm mibi fupra qiiofp dkr poccftL 
gratumarqueacceptum.iultr : pairtemaiiceQifillius iQltlil 
cepram iuifTe > antequaiqadniepervenUrer, extiiiffilii. 
mumliceris iiucnexi.F»duin..qiiid&m:ab<eir^ (br4i<lQ4f 
iUiberaiiter* qui (i quidi^nie cq .nomine aiii^Uii^ p^oiaif 
p.oauiaHejit:,d]c;difl'cin noi^dayitus pUs eitis^nQb quwiqiuilf 
ci erat»quo ipfi me frludiriinc. Scd.in«a re eft^ i|U9«tih 
gracias agamjut (aoi^ez animo^^cio , , valdeque cupio^Cf 
qdionenijnihialiqu^tai ob^ici dedarands voluntvu e^ 
ga te mcoBj. Iplbs propterea.in jiidiciuiB vocari noiiopi 
objflyrt^aEi madc(le;poflunt, ut difcaiu pofthac » fi poiTuM 

eflb HdelifHOf .Ad HJcscvlecofrAtX'ciu.tiui/ii.qitodatttikeb: 
ego in eo txaii^io y ix tibi cedO- Itaqut curabo St. adflf 
vaboquacviique-fe,{>€ttero5ipiius commpda* neque^cooy 
iiuctatnc ut ul|un> ^ giemuniis lioipinis vjere amici « am 
ip{eauctuultpaul^l9Ct3 au( tempore' defiderarep6sGcisi 
llicereapeto a %^ ,, ucapure me perga^, &. tibi pUn<,peif« 
inil4<!4s to a roe fratcrjie amari lo, j^.Maji. 
.:. ROMAE, M.D.LXX, r\ I EKIST. LIB. f. El DEM. 
XCL 

tfitent tuM , &ad vcrfii! fliaviiiimi »doIe(ceniis 
RofeiicitittircrpoiMiilVcnijIibjfiulilbm, perqucm 
rer literal- musidvos'pcrlittjim iri. Cepi tandem 
ililimn, ut «as miiifrcia ad amicum quendam, t^ui 
iieatpejrrerret' in. femiuarimn ad RofciuiOii 
rolus <]U'ii^uc tibi-reddiium iri. Ead^m caul3 
nJIuJl Tcl^rikinijd liti:fa5 GcriiiauJ illius , 1)0^ tu, 
tfajitudaUiadjncmililtu, Scrjbic eiviin ad ma. 
iWs cujut Cga opptdi iianien imuqutm aiiKa SU-. 
,^ct|)tuubi[cirjrum(it I'cio. Et aiioqui, ytve-, 
Au3C , nonadmadumlibcnterrcritia adJiomi^ 
itocpra'terrimortosiuiiircgioriibus, ubi vul- 
:afr:vcrftreligioneliomiiics derdverunt:vcreor 
(mprudeni ad tViau^m' lii f^t(^tar^tn Uktis. 
mquibu! ego nibit mihi elTD.aut ismiliarliatis 
laenii v,ole. NeccaiUaqxidemulh cH, curJioc 
empere, prf (criimoccupjrus > rerpondeam ad 
vratui, quibusmiliigracniigit , .quodfeEpt-) 
ilsionCTiG coitiniendanduin curav.crim. Ego Ceoii 
iiadle ,(]u.£qiica4JlumpcrtJnebu»t,fludiaGr- 
curabo: nequcinrania noilra coniuQ^ioiie,u[r 
irogratiamni afiione futurus cIV locuv. Maiiu- 
adbiwiiUcACti^iiiaiE veibKr^lutcs veliig^ eiqtis 
, invalitudiacm ip^ui miht lummo dornriclTa: 
rteinimaminduccrep, biicadnns feccdere , 8i 
itranKgerc hoi xfli vos^a lures, fortaliiiperdpe' 
notttiliticcin « falubritjre c-xli TiburEini,qua:v 
<4piun(': amcccrtceirpcdu-epoireicaooiait, 
fu« vetuAifliiiuBiiircr noi lEui^iiix Scfummi; 
;>- .ate J>cnefi(Ks debentur. Salutabit etian 
B.b -4 mea . 574 M. ANTONirMOAETI ■^■^ mco nomine opciinum.& f ruditislimum hominem Fu 
viuM Carduluiniciquequoaaddudus raeacommendat: 
V ne rationibu<; tui^ confuiere conccui,;x me quoquo.g 
tias ages.P\ura fcribereai.siedavo.cor. Valsj n. Kaici 
Sextil.M.D.LXX. 

E I D E M . 
XCII. 

^Kitularc mihi,Cxfar valet : cujus invafetudo tint 
^*^m:hi mcrrorem attu]erat> quantum egoiplcnunqi 
credid<iTem. Mihicrede, iionpucabam euranntoj 
i me amari. Fuit illc-quidepa ita propinquus , ut Pa 
louuuntur, ciJWsrvAMf, ucjamjamq^e cfT'aturus anir 
videretur. Alicer Deo vifum eft, qui matuit eo con 
vato^quam lubltcoyfibi gracia$ agi. Poterfk hunc,ti 
enim non poteram^ad fracrem tuum nrribcre, ciquc ui 
cet,mtias agerc, & dc v&lis quaruor,qux ad me mifi 
ne elcgantibu^ He opcriseximii, ^ dc Uteris amantir 
fcripcis. Incerca tu cum ad eum fcribes, (ignificabi 
munus mihifuiflc gratisfimum> purQabisquc me,quQ 
ipfumnon Aatim fcript'erim. Nihil tunc atiudqut: 
Cxfare c^girabam. Nfunc quoquc exfpedindum eft » 
hocrecen? gaudium coquieverit. Ita fumus homines 
dolore 8c gaudio arque impedimur. Vale, TIBUR. 
Idiis Scpterabr;M;D.LXX; 

M. ANTONIUS MURETUS 

JuiioRos.cio S, 

XCIIL 

pX £legiis»qua$ ^ tenuperaccepi,dicinon poceft,£ 
■"^tumccpcrim voIup:aci-s , noiicantum,quia me h 
l>Ant, et(T if'Vo* ituruM, 9 tirm4'^^ ^"^^ 4"'^ 1^ clcgan 
Oe.vcnuftisi^nii:.|uc facicbant. Omnmbmulca mihj y/V EPIST. LIB, I. J7J 

iBMl,no(ier<k iiigenio tuo, deque prsfiaiicu in pangen- 
^vcrfibuidiiicfii'.rcdru eifnopiiuonem, qimmegoex 
bliutltrnianibit&cle tecoiice|>erain , longs mulcumquc 
fii^ifti. Verehoctibiidtirma,, ouHmiia muku )*^ 
. tHHU vidi 24jui]em iuua),t]ucin tccutaifl hoc geiKK co»- 
MitRiulusiputein:neque dubjta,(ipertiu:n$ , cjuin poillt ^ 

lltqniniia Inier opiimo^ hujut leculi Poeiis ccnfcn, id* 
- ^neoM^ue mowpinpeterc indetoronam. Unde priu*- 
fiudi vclarioc tempon Mufe. Sin cejquodlQfc augu^ 
' Mr,fnvw<tti(juoaiiudiua)progreilieii[ei[aieabaini»^ 
lU[MC.foemituniabdu]rerU;iaineiiieiIli R^oici 9pi|in« 
fc£aviili[iit,hortor, ncMuias uDquam plane defcraik 
uvetiitijuainiu teatidicaicuiqusmilUrumrcverioniiUt 
UadiG*iii,liip*icittit([)uni, ucnoD tibiidentiilemeiMu^ 
linuncintibus, <i nihil aliud, petendtmcenc gravioren 
Cogitationuniallevaiionempuce!, nequccebocfaduruak 

eKedtCldo. Ms*i4 ya^uvt lit' inuxn s-of JiK lE^'CiH «»• 
IMMCn>mri^»r* ^iAm. A m« verumpoflhic omiu4 
of£cia exlptSes , quir ab Kooiine amicislimo exfpe- 
fiaiipoHitiir, ceeiiamaique eiiam oro. CiimiAucre- 
dieiOiCrit iQihigratislimiim.liimcidum adniCiqtiad mtf 
dopermiilu eorumfiat ,apQdquo< educaris , veniiic;: 
■JM^ueiC lebuf omnibus loeit xquelibere utiric ac,tuii. 
SpcKo aurem conruemdineni fermoncsque nodroi ad 
ilum ipfamlaudem^adqujinadrpirai, canfequendamcik 
noo prorfui iiiutilei lore. Va!e mi Rofti, tibique petr 
fiudc, re 3 mc plane in Hlii & quid (iJ-iyfiH loco amaii n. 
Salend.Sextii. M.D.LXX. Literatquncum !us accipici 
^etoutCioiano, cuBipriimimpotcriSi ., . 

- . iciddcndat curei.. .'iu"^ Bb s J7< M. ANTONUi MHRET; TM li^o aommurationa coniilil de- inftituentl. ^B.1 D E M. 

XCIV. -^fludiorum till, nihil mu rnagis folliciiuin babi 

^uocfncfeiD , quoipcogrelluiiii-Gtecii litcri 

QuirurDline mcdiotrilAlrcmcogiiJtioiiCi avc 

BllaindoSi>iii3:perilanl(ani perveiMfi. Eil ti it* 

I es, ut paslif Anftatekm fuaprclirigualoquente 

{Vre^UMjiM cNitn intcrprece; Gvxcott &aecv 

iltterprcuiiDnelKiniconfuleiSt Doninwicu* pa 

fiiidia PhilolbphuE gradum latere -ettiyut vcru 

Demo(llietii,Thucvili<lii Herodoio, Xenopbnm 

iu» generis Scripfopibt*! prrt'ereJque Pcittis G 

nurttadliuc unum dirimsluiilum. Volo ec^uidc 

ykltget , profpere tibi-as i'clicucr eveniTc: fc 

'irancoBiinittam, utlt abtqueiUotnArumanioft 

hHo[diiiin-contulerit , dicer* '>]n<]u>na.-po^t, A 

tlbi eiui canlilii luAnrem fuiih. Ncque hxc 3 1 

l^UUDtuvciuali iibiiniir; liicri^i qux hunijnioi't 

tur,onlenelcc[M]uin irbltrer. Lungs fempsr a 

ten til meus atfuit immut:rcd lu & eateraie ei,u 

riPc noil debaar&uaingeniQiUlliHrDiaacfalid 

nft fundamcnta)Bcem,adruTmni omnia lacile pc 

rti«e(l'e videariiij Nam .juod ar?,ltne cloquentia 

id fuainiaTri implifiidHieru'pervenifl'e, line fapie 

nincm ; vcnu^dixilTt^ & linelapienciat & line e 

tia, & lina uilo vcro bono niulcos en.tjuj; vul^c 

tttranipli*fiftia,&olim caiitccmo^eflc, & ouotii 

Jnui-Do quibu; conltitucram hoclocn pIuriDus d 

fed avocor. Tre< e.iirn hie habemu^ Cardinales: 

fiinuni , Varmicnfcni) Alciituia : tjuimihiomn 

lempfcsenpiuiit. Mi Rffci.-jrnnfcc occupitiot 

mc.s, ?<v3k, TlIiUR-E.j.Noii. 

Oilobr.M.U. LXX. 

I I -BB^Sm. ITB. t rjj , ANTONIUS MURETVS 

HERCULJ-CJOFANO SUt- 

M O N S N S I. ' 
a Pi, D. 

' kcv:. 

piunniufi),calimiila;que u fiuero, remit [am. Dcme - 
[itcnxle-iblida liic apiid Hoi«iuiu>.(ine ulli4ubira> 
EC^, nie/idiatiijileli, ipTpmendje Jioram unainu; 
iDi.ilorniiic.: (juodquifjiciunt T.iiicjn^ud;iiiituod4 
^utu , ac (JivjcUnii 3 ne^ue cunj umini aciblj<Juin 8c 
tt^dTc pttiuntar, It3ijiieK,£|^ui demit pa/temde 
.odiCtdiciceu'jd.Eaccrc.nunc vinifi TOdBbra fuJ) ailxf • 
(»Mu,Dinii:uliQita:knccspucfacrx. E,t hctcipfiin 
10. atiuibi vocu,dicni divider e. De vcrbo deducen. 
(DreovimuIUinligoificanc putej , nonranevideo-. 
»y»tr*,quidejaiieq«e voleiM,nequc inviiiia trluiof 
4uAae{l. Ac noiieflcunenditbium oRmaitm vu- 
•.tD.Ae^'H'Zdji^ai- Ncmocnirn^olent vinciturauE 
wiit ei,aJverfas ^MTO bcUum getiit.. Vcifui uif 
ttiTv^vut funt; & crii raihigriium ,(I tc, ckusli^ef 
Mtjjnhoc^iiaqucgenctc eserceas. VaU,B.oiB«». 

4.IdiMMaic..M.D.LXXI. .;'.s ' ['42P'' j^ M. ANTONHMtHRETI 

.'f^'QlLBEKTUS Jyt A-lrk'pC.lU 
fA. AIQXQNXO Ml|R£t0 

*^^- ^xcVI. "■ 

T^UpJiciterrumdeleftirmtiuslitem , te quod it 
^^amrcitiamsjipliarc, propranjiadjungerocupieni 
tam hmnanitertamquebtrievoleertfpeninaiquoJP 
cffd Flebardi Epifcopi noliri «n6ttt/ll'imirfe*ii^ 
ei jutfinda, &: eotiflliG tun proraoVendi.oOtt mctfiHl 
nitun:c«ieboiiirai*tni8tliuminitaiem etprcfferW.''' 
^tdcmde rtj'nonfolamapadrae, tjuJ tibi mult* d«l 
tnpio:rcdapudiIlui7ii^tt6(jucruat<jueontnetf, fuinn 
mirificamtjue gnriam innfti. lllelgtrurte admow 
8f hdrtanrc , mixiiiie (icAk inicuruj , innumeroiqvi 
btuteft, utauT sntca rebus sbfo!uteperfici«nA»<l 
tnlras opponebitnr,nune pcnitus fijMata ercpraq«*# 
atur. Adeout eiDoflrcna iiterarunnuarum jart* 
ilterticenam venerimUi! rotam negotii iftiuse^lio 
tationemperfacilerniamfore itquc ttpeditam. Q 
tot uro prudential! mi< tiiiteonfihi^ , amantiilimitqiM 
nottttionibm acceprum ferrc vnlumilt .E[nfi'opam(ia 
hdfthiramrfascibi eoinmen'dire , rteceflc norrlwrt 
ebmraendofamcn:tiocentnnd ofiicium meotn a<feo| 
rinereirbiiror , ut t(iit)(]Uim nifi re perTefla 5: akfol 
de ilia Maborare &■ rnllicltu? eiFedi(in=ro nequc po' 
neque debearn.Te vero vchemcrner oramU! obtedan 

3ue,ut quenTadntodQTn prrdire initia poffiifti , ica ir 
emvoluniatepcrfevfret. Q^td dctCi tt fperaa 
& ftneconfidimus. De tufbulento terum nofini 
ftatu ,nolo quicquamad ce (cribcre. Neque emmid 
prepare poITuTn line mceroie, nequctwiine futnmodi 
Hi (enfu iDtelligere pvffei. Satius cA igitur res nol oi»nr. iia* ivoW'are&tobiegerci^tiz-aiiud nihil Aint,quam 
itll,DKes|iiii»iiiiia, (uriitripinXj ut uno vcrbo 
ir.oRuua'x ': .' ^i 

ntimtifai klliEimoltftui in rcMnrcixJif panKull- 
bwlcriM. Tametti noniiiubiccai te pacrixquo- 
[itatibu*«tiani- tongc diditujn , non icediacritcx 
;enKnovcriJ<lCi]uecntnil'a]ui Ulyfles amjRf eft 
tA<1 rem nunt t«Jeo:Ego'CMte,Mur«tevir eW 
Hfipro tllo tUQ tJiD propcnro * ad me atnauduia 
Hraunifue flvdio , proi^ttt ilia , tjuim de melA* 
•ncifiibi pcrpetuo dcvinti us,obli rifi usqae per* 
4BCniutf*ian«Gm,iiiei^editliiDilliinu(, Qood 
i ibetii>*c-<ni>i<f£cere potcrunt confcqiuinef. 
la-iBad erit > ut Duchitim adnos, reftrt&ii, 
acitentuniqui; <)uam primum iJiraiins, Vaie> 
flN0P0LIu.Kil.Oflob.M.D.LXX. 

.NTOISIUS IsiURETUS 

1. SINIBALDp ANTONIO 
Sua. 

.,.. ,.,,..)..xev(i. .(-J 

BM oaupMtonAttsWeiti'Sinibalde Amoone,' 
iH^imvtlffhiutit, legitamea Dialo^oi t'a>- 
'uMmeMI) tot^eMaximiU'ei ejus Uaione per" 
|il«Mrbritn*'tti^bt(Kn»& mgeniot^ csCogfL 
irtlft»V*V<H(ii»kaditamJacrpiranti britiontf 
t)inOr-lFii<](«etn Pyrhigomn ajutiteiMdiiW 
laMMtbtfotit oKrie taXet Hercules, iutikSfli^. 
iniiocVtt^i etoiBm«ntario(iiciledetuiing«|i}i 
atieifttffMfiMtik'judktvi: Amorauiem er«k 
'■(jbeWfllhff'fingiiTareinomniMpaiTe dtcbf^ 
n#*^l«K>)t«tfl*ihi-|>nill^kcjuciibiti]» fuitit. ^ M. ANTONAZimKEri Neqne nihiBi uoqnuBttibt naiDfte frndiuiv^iliti 
jc itbonim meoniin propofiit^qiiMifiK'i rai fifSfUhi 
roarer .Quare etfi non agnofco eat latfilet t^tur tu ^ 
vS 54^i«f ^tiiajuncr, tn fpe congcntt iooiBie ttwM 4 
iftum amoremy ijuitlbliioanBi tarn acuto ac peHpieac 
Bcbras offaderic; caque dc me fencireacprsdicaFebt 
geric, quxyneraqQidem<|nanqiiaiiLdiftrntt-eai dii 
^am facile pcrfuaderepottea,DiaiDgum edas^oenfes; 
loeniiiiita.modtilusTideri,ut gioncmc mem smJ 
obAet. Atidor enim tibi-.fum|iu aita aie^icere»-.«q 
oidki^neque refornidcs obtredatoium TOCiih«i>4p 
prbfitoiuQBi prodetiDti non nihil £bratlif soloAx ni 
Itincjubt tibi feaiel ipfeaudientiam feceFii,omitiieft 
Vaie ROMA£Jdib.Deoeaib. M.D.LXXIDL. Ill 


U. ANTONIUS MUREP 

FRANCISCO BE1JJTI0 

c^ocietate Jefu. 
S. P. E>» ■ -^ '^ 

xcnx. 

I 

QUod non difficile modbiiidhyfedprbprieiiicred 
luapie fponle videri poteftsidiliibt-tpfittmitCvKifi 
Ff anciice ^e^ci : ut inter homines fiimmai^cerrft c 
tate deyindos^ intercedac tamea prope iMtkbanft 
»ntio :dum 9^ cu,& alieaorum 6UKioriuiMlaQig|iis( 
xdimator , {^ranaquxdam miki deber^ ce praidiQUs 
cgd contra tantum mihi i te tributum pfff iprftfewr 
6mnis mihi fpes plane pr«ciia fie tecuea ui¥}iiMI|»ar 
ciendi. NamG cati,Qqj(f.putaadK» Scadcwiilumre: 
candadt: quiditc mthialiudforri poilteft.^qiiaiB \ 
mukosabhincanaDsefflorefcpntem .i|l^e^iimL ^yii 
ayjatus « ducemmptibiad 0u artcs.- prf^ir't^W^!' 

■p I »EPrST.LIB. -t 5»|E IttDEl opC) & indufirii tui frezus ens progeS'ui fc 
^■rin te lampridem & ctima diccndi vit , &- mtnimc ' 
■trtt erudicia , uno ovmusi ore relebrecfir \ Cu)fi» 
Mcaaqiw officii ergi te niei abunde mibi mignits 
thai percrpcravideDT , cum , qmtd le audieadiuii 
Aovnt 1 idMiircti ludicorem anjae alurioumire ft 
dmnticaquc in ic vivi *c IpMantift- agnolcunt , quo* 
linmeobra umbn fortajlii «liqi» ac GnuUchrui* 
. At ego nili prorfuiingratum habwime velim,qH£ 
iK>^uc nbi a me dcberi agnolcam > neced'e eft, Tu 
pnntv!! ;i«ntoidi>ltfcenttor,tanra fcnioretirihnniaiM 
Hmnere,& pleno gndu ad divina pruperare dacuifiiE 
liaipfo vernantif xcaiisfiore ,polihK>iti5 voluputi" 
iiniDitionedepolUai rcjeAii aiiis ommbuicucu) in 
me (anfiisfimtra & orbi icirirum fruauoiiifimam 
'>iRU[n<:uItui divmo manclpicorum r>dalitatcin coiir 
fti, cnmin fufcepto femel confilio tim conftanter 
ftiiifti : neque ceil^fti illortim vocibus , <|ui turn in 
epuTeltriseducidl cil'enc, etilbnc dtdindeni iftird 
.tD* (jut^quodjad^nt licerarum, j'quo ipG Qrdine 
itioft affdyentit, ineunijiie nonten dares , tbAer- 
ricconabanrur. laqutm ru feinel idmifTutjii? vi- 
jAfiiniiAi, utfacde dccliraveni, noniliucacuum 
ftdaiQi ucipH tnBntiebantur , ac icmereritim iinpc- 
f M divini nurainii inilm&um aique (fflacum fii- 
-St, Btadearadeam, quxid me proprie perrinei)t, 
(jtMBticK iUo coniiliis 1 arx cepiiij cohorutionib^ 
trtFme , 'aK&cet'acftittialoianimCmotiad piciattte 
leredlftcifti. : klerito iiioue iia ct a^o , & ui pa- 
il Gliui, & ur £liuin paier : W tnim nos , (juz mud* 
initt., ctiaritacis vinculis boniias diviiu copubvit. 
irequiMl & in txteris rebu<, quoad po:ero, feditio 
im, libenc«r.hi<paucisdielnis obfetuius fum Audio 
'« fc^ipriikm comttis effem fecunduai Rjl^toW^ 
MB AriAoceJjt libri^m htiat reddert, quM^una 58» M. ANTt)Nn WtCTR^Tl 

hoc tempore & multw^utaoftLoccupackMicbiu obrni 
€( molelto ac ditiicili pedum motbo indavu jtra^nMo 
kiipeditus9 in tuam cameRfraciani eciantpriinuniadi 
Teniusjuclxpc ex meaudii^y btme reddi pofleTix' 
to. Sed li quid uiiquam inibi vacui temporirdaU 
i||uod optare magif quam fperarc poiiuiii>non ego <|pti< 
ilium ioterpreta&or : ied Aci(totel6a pnecepra » t^qn 
eoncinencur, moo more tra^are, & Ittinis e%empiiti 
firare conabor. 

In his autem>quos nanc»«d ce-mitto , quosquetm 
erga ce*mei mofiumencum etie cupio^taciJe prolpkioi 
Ut multi muica nurentur, partim longealiter ijnea 

ttt^quam ab aliis > partim eriam a vitlgara Gnecomi 
rorumeditionediicrepincia. Quid boc , velinoc 
tent) nequecauiam mihi ulfamfuiire.fuicipietidi nov 
boris> finullainTediflenndemacaetehs: & ipfbrimi 
Graecos Itbros ita variare , nc a multis difcedere ne< 
(it,quicunque «i)uni icqui velit. Spero autem me b 
breve< quafdam no(as in hos libros editurum, ex qai 

?uid in eij aut prxftircrim,aut praeAare voluerFcn, tu 
ocisaiiqtiot, [ion ab aliis modo, fedabipfoquoque 
diroruinCoryphaco PctroVidorio,cui deberur>qutd 
frti^u^ hac'xcare ex horum librorum iedione percipj 
dilTenrtre aufu!; (im, commodius inteUigatur, ROM 
Idib.Febr.M.D.LXXXV. 

M, ANTONIUS MlJRETl 

JACOBO PONTANO 

i Societate Jefu. 

S. P. D. 

xcix. 

Vodadte Icribendiprincipium capi>in,neicio,it 
>u<let tam diuin xre tuo iuilie, & humarvsGinc <^ -'EprST. LIB. I S* ini nrtiil a-Uiiicrcfprtnilil^'c. Sfi! mit'iii milii 
iciiicaie it lofftiiate tudj^iiiiuriLmtc noiigrt' 
lOLCiip^ttonibus'meif, qujt m«i(i undiquc 
eneat t w erg» pltro!t)ue aniko&^paiuin ofK- 
ricoganc. Magnam ciiiqi mciui parie^a 
Frinolcu! BeniiHS i qai miUiomniniii'cveri' 
mi, JM tccuputuni eJi^ litardtum mevum, 
inicniitte[Ur-> in iitiutum Mccpturus til. 
C'lr ticiisjponiane optime vehementcroro: 
;e,u(nicpoIihacja(ii caita , ut Cpero, libfiriot 
iiiurtii turn, eopiolius riiu (aiifft^urumvIT? 
ncerei^uoniioi &ifjt, «( ijleait, ^/vf ««5(it 
,»[ii6re fjtilins place rii,A»yii5<a»ijin>di!iin me- 
rfus nd'cio ijim- ''ii ' ■ i Hilt ell. ,, ;orrtulat, ineq; ^uadtjuam immcrentem amar* 
e.ROMAE, la.busjul. M.D. LXXXIV. 

E I D E M. 

■C 

imriTUs, kTambrevisinlcribendodntifutO. 
titii noftriltteriicognoviQi: ; cuicumpromi- 
mc h»e nd&c aljquid ad te fcriptnruin j ica po- 
Cfltnprope no^cffi acerbislimo (iniftrj pedis 
atu;,utiieijUe<fc Je^ando, nequede fcribenilo 
xnerim. Nunc alEicfceniecixlo, cum paulum 
c dolor, cuperem quidem fcribcre ; fod quod 
c qnidem tempore iittiil habeo, niltte u me 
amari , qaod tibi eciam laccnte me , dublrnn 
bitror. UtinamquidemelTct aliquid'] inqoo 
:faftistellari poO'cm: fedquandoallte^no^li- 
> , ubj quid fcriptorum meorum edetur, ui ti 58+ M. ANTTONII MURETI te quamprimum pertentur. £t li hoc ipfum nan rid 
cnriutiibi, autcuicjuam vilde gratumtfie debcattq 
cnim tale in fcriptii mcis ine&tut non'fitta*fiti -v.el bi 
agere, quam eislcgemlit operant perdcnfObrnqun 
igitur Audio vc(lro : ne dum arro^nti*- crimen efTuiri 
coDur>hocip{bin idiucidatn, liiuJidum memn )iidi< 
Tcflro tnte[K>nefe Toluero. Quid jam t qnid {ttibttati 
■d etiam m St tu,& quai Aie habere-dicorii tui ei^ : 
amorit fociot ,hahctiirlerumreRCiB pmibut vetlrit D 
coBniendetH,arqneahreof>etant, m qui tot annitin 
tionim Ibrdibui vixij b«n££cio ipliui , hxc laltem cui 
nuztatealiquidef&cere Scedolare poifiitt , quod & 
gloriamipfiuii&pofteronim utilicatem perrincat. Vi 
Ponunenii, vale & me ama KouAEjtf.Kal. 
M.D.LXXXIV. 
M.Ab TEPrsT. HB. n. 38s 

M.ANTONII MU- 

RETI PRESBYrBRI, J.C.ET 

•CIVIS ROMANl, EPISTOLARUM 
& Pticfationum hiber^ccundus, quire- 

censnuac adjungitur. ' * 

[M. ANTONIUS MURETUS 

[ S. D. JUSTO LIPSIO 

!- S U O. 

EPISTOLA PRIMA. 

Nihil eft lui te imabiliui, juc literitiuii ^uFciuc, 
ad(]U3! ego nudmstcrimE acceptas liacim re- 
JponJiflcm, (1 am fviiflct plu4 otii, aur fiitim re- 
IponderitaainicrtuiCTec. Cum& elTem paulo, 
iquimloleo, Yxxnpacior, & iniiniuKlieLinoraiuhileOe 
f iiicommodi vidneoij induHinanirxiaez,quipeTrpeftaib 
lubcrem EtciliuKin tux. D^&lerio tibieflc mutuam coD- 
fiiemdmemnodram, (iTtsmeaperieac Gmpliciter loqai) 
ut mea'conruecudo fere. Scut noilra fumma conjunaio 
poftalatigaadeo : tjuod^^ipli mihi admirabile videtiir,«x 
moleftiaip^ tuavolupta[emcapio.Mamnequeiu,ni()ine 
valileanure$,taiiiini(]uaanimaferrestblcntianiineam> 
<cjaihinihLliiicupdmi<fttgiianiiteyaldea»iari. InunCt 
Cet. ttdi- 386 M. ANTOmi MURITI & dicito vcrum c/Ic illud Euripi«3eumc(s««Mr«Avfir:duo- 
runi4}U»ccrbC inter ie amiciblimi func^ vidcas > uni altcri- 
Us zgritudinen) clfc jucundam',cavctaaien^putcsj miopis 
a mciermoncs cuos requici, cjuam .i te meos. •'^HioetiMn 
etfi adfluimus omnibus dciitiis,plat)e<jue Pkxacum viua 
viyiious, ubi ; . - -._ 

SiTvi^cf «(»£»> nemo tanini eO^qui inden^qiiibusn'^*) 
Audits deie^etur : ut jtm vercti^ cum iAuc rcdiero » tam 
diu ^ Mufis & a liceris omnibus peregrinacu^ynequisye* 
Arum,quibiis asfidue in libris vcrUfilicetjmibi illud occi* iiac,oi>a<it^fiM-«fp^ri^o9 /Stf^wt^if.Ac tu mi Lipfijfi.mp 

audis bominemsG non valde prudenrcm, ccrtequ ideal iii> 

figniter amancem tui, obdura , & nc -li tam ciio dc Roma 

rclinquenda cogicare. Mibi crcde,inc tibi quondam be* 

ticiamf'erec Jabos. Conventum elle a tc Manutium ac- 

um gaudeo & talem report um, qualem ego tibi eum txpe 

defcripferam. 'Hoc tibi liquidoconSrmerc pnfTuni^eum 

virum bonum efle 9 f f A#^An & itudiolisfiQiUm benefaci*^ 

<ndi quam plurhnis. Quare audor tibt fum^lic cc^jqiianh 

turn pbcesinfinues in illius confuetudincm.'Cogit^bMn 

deeodemoJeo & opera ad PlautumnoArnm fcritere^wl 

alio vocor. Interea faiutabis eum meo^nonnnC) ^* ut,C2- 

•pifti^reddesquotidiecua confuecudtnedAdiorem. ICtac 

ad cum (crtbam. Bene vale mifuavtsHme-Lipfi. 

TIBURE, is.KaL Scptemb. 

M.D.LXI3C, M.AN* PPIST, LIB. n; j87 

ANTON I US"m1IrETUS 

JUSTO LiPSIO SUO. 
II. 
iieenicn pUttMBt malevolornm r«niu!i;u!o!, aut 
'Uctqujfdam' A'obfcHras furpfctoite'taniuroiHttii- 
iracu; efi'c dcSerif : cum e^ pisne llm luun.Quod 
naaieifoicE ,-Zelorypii me <]iiidsm inceflerit, 
iioffq«oid4ni,<tBqu;bu5 inter libs ndi-n; int«rdnn( 
riToltt^aniu^, S(<juicct1e ttcumliiccflc*, nonet 
iccuin amabini I (i verum audit e vis, iie nuM^tii- 
lanEiquieirei'IiipCTdiie^ruiic :ci>! i^irur filbini' 
imo ierebim i ic S: Tepim & houonhccntim quj , 
' (juoiilnscnntemiic:-? TolcbaT, noiniiiari, fed mtf- 
laciamui. FJctlfimm moTum -/tZuK, minfitemi- 
III, Cxceri cxpcCtn, Sc cum Satumatia jtuM'^H))' 
n-tnagig^ieviiraacrcriptis Scncox rqocutic^ptf' 
>dem ccgcrwre, ut poterc<,"Mmunenibrtr; : Iltit 
ioundecimo men aiiorfum ib intuit 'capi-pofn>, 
>utvtt. Si'iflortalTe integrum noneft , c^hc 
im cunm. Egoantc treiaut furamom cjunuOT 
efficiam , nequUauTHc voluntate mea ergaref 
udiciodiibiiarc potlit. Mtfawro, tum ut (an» 
H dc homine pa rum bon^c fidei,tont]uericor.!A«nr- 
er no«,[ai LipfirOo conftantiiii j uc urantnrac riif- 
i(\i,H-namicai^eiio^ noltent, QuxfoTedtf tm- 
miumnrum ft»u, ("acme, cimh primumportrii 
iBi.VilcnriLiii'i : cttju'; egn'iiuftcfliavnliiTtumos 
mibi videdr-ftdliltisFebr. Rom* t'. Literal cuas 
nai! iplli Fcbr! iciicpiiiiec'mc rardiorcm Inifle. 
in rcrcribendo puvc ,iic,-]uc Jirgifuic 
tabcilariorum cjpia. ja^ M. ANTONll MURETI 14-AMTp,N.ia.MUR.ETO S^ Di. 

^ ^ JuSTuSLiVpSLHS..- ' ^' 

g^Kafa. mihi rcnben^Lnstacx ini^ad Flwtiiiulii. Ktaiff 
T!^^i)3)4:tua.gfu4io'vidi,ciKit.niauuuiimi legi. Vid i|k 
ipitiU'tua Miirpcdilctabir:<]iuiitom*guiii hoeai ' 
^tvninllgni teAlnU>iHoamods't<]1iein-'iit]un^uiniftf- 

courcnlum quendaci. ellc. conTpinntti iudicii noflri fc 
nftciu'x,qui ad conjunflJoflcin) ijmirixci valoat ^ doo ti 
xiDuhtioRem, luipWecmedicereiGiiiultMein, EcfitcK 
tfjnendraprobi.Wmineii (]ujidJp«nrciit : a quibui^t 
MixiuDii me deki-aroliin) non rtegoi|i!(lvina,.f(in)iin ' 
uuoc video;, &qutl>ut Ciput , homines aonprofcAifo- 
lHP,fedutri(]yenoDti|iniiifelljE)^peiconimuneiDeoi, 
■luKyffc'obliceneintu mi Atnice: ,& beneticiit tnieraw 
ttrTefiiiU,.naii r]uerelis Etedorunii Uiuini jkcn niuiCVlt- 
gtvi : ^o SuurjHUucn.lenDOnuni ,M ^e v\tt tc icri^W 
Aonri SCnccxt (}uem nee iw vitus ad tp niiferim, qtufi T<r 
^m Aip^ituecoeiiiiEif & rinefcemi). . EtS t]uid in.ti9- 
gnini'{.necaliudfeccaiuiniitrin({ue,quira<:e^V>oneiA 
aniciticut licdia>m,itvi:(u. Qu^idipfmn emendeiBUa. 
wisimut amicislitne uiia)vivamuiporra,& t»oriunuT.& 
l^oillc, cuipj.mg:cniun>& os coram pcobal^i: nfftiii||f 
■cmabrentis retfuirei profcAo aut Rdtm. Te at ifmJlUt 
^rem ifaciunt paiKutaifeii impralTa & iignata epiSbU 
wue verba ; qu« ruminariiien[idetn& exaiuJno,ut foleot 

- tw. TjIfl,LUGSX7NItnB«tavittiiir 

SlIui* KmiiiM nure'^Ktl. D«tmb, 
MLDaSQEI. EPIST. LIB. a M. ANTONIUS MURETVS 

- HIERON. MERCURIALI 
S. P. D. 
IV. 

r^Um tn*lireni; adurbemaJIicT funt , TiUurejaroo- 
■^mnejiiwnoiquotinnisfaccrc folereftis, feccflera- 
Bas,eo illuacccpibidun, aut triduo fcriut : Tibureau- 
Bi]],neijue Hippocncem Kibebini,ncquc Gcllium, eipe- 
ilndum denuol'uitjdura Roma arteflerentur. Allatii, 
ccetibi atiudincommodum ,(arripit mefebricula, non 
Uquidem,ut evciiius pcillea docuic, periculofaHedqua; 
imen iiiimum nonnulln metu fufpenfum ab oirnii fcri- 
endi co^caTJone evocarct. Hcc iden,ne inirerij me«d 
ut cardlu! refponderc. Locutedex libetlo a& rfiHif, 

Bt!r',yitrrttii arirairiii^vi^iii ygii>,iierii. Hue Cgo 

ddcbam ilia ex Gellio : auipotm; pro illisieix in.K'^ 
1 fupponebam i!la Ui^ji^i^ckx ira , iKta/iM'^ ^fit. 
^odH iibi quoqueiuvidetur] non dubitocjuin verum 
Cjfin tujccutjudica), nunquarn mihi dubium erit iquin 
i fcnceiina venorJit.Sempirrenimnoii in his modo re- 
u?,qnjrum lua propria pofTcslio eft , fed inomni litera-* 
Mn generi: judiciurn ruum libcntislrme aiueponam meo. 
■jle,meqiic ama, & cerco :ibi perfuade, te a me miriftce» 
caman, & eoli. TIBURE. Kil. Scpt.M. D.LXX. 

M. ANTONIUS MURETUS, 

Hub. GiPHANio S. D. 

V. 

Iterx tua>,rupra quam dici poteft, milii grai j? fuerunt: 
"'cuiB enim jam pridcm tc valdcaniirem, niirifice cupie- 3s>o M. ANTONIIMtlREXr biainjininiuin ilium raeuCu .ribi nucum cfllct oon dubiuntf 
rore,ut vicislim jb^ re amarcr. Scdadcas idcircb Icri* 
us opiiiionc tua r^ipondco* piimum quk^eas qud^e icrd* 
admociiim accepi^hoc ':li,KiIcn(ils JaAuariis iphs' : in quo* 
juihi vifum cii ccianiincllc allquod livtumac proipcruflli 
oincn,uc fpcm vel c.\ co aiiquam conceperim,totumhu(Mt 
annum atul Bif Jl\f't(i<riTaf. mihi taulium ac t'eiicem tore. 
Deiii Jc tentarc vokbam, numquid , ancequam fcrrbtrea. 
dc Gollio, quale tu cupis^efh^rcac prxftare pofem > fed 
nihil adliuc rcpcrcumcft , qn'od quidcm(icniagni pfctil 
Spcsadluic una rcliquaei\« in bibliotheca Cardin^^MB 
I'arncfii & S!or7a7,cjuasnondum cxciKt^idquodnolidtl* 
bitare^quin diligentciiliftiiritslim, cum piimum peroc? 
cupationcsracaslicuerit iqwvfane & muirxfunt^&fCO' 
xiioIc(liorc.<;, quodaJicn3:iun( ab omni gcncrchteraruDii. 
Scd multa fcrcnda fuiu iis omnibus, qui cngMntur alienty 
ut illc ait , vivcrc quadra. Tu vcro mi Oiphani , qui & 
ingenio excciiis,CA do«.^trinj .ibunda^ & ca es xrate,q63B 
fit labori krendv), pargc m facis, alir.uid asdduc clabora- 
rCjquodSctibif^loriv iitj5v nobis ac polleris u-fui. Nam 
de Lambiiioquidcm nihil video caalV7,curcjuf ubtredi- 
tio dcrcrrerc tc aut abduceri.* u iludio dcbeat. Hie in te 
fiiic, qui iu alios iulcr. Et ica mihi omnia qua: cupioc*- 
\rcniant,ut ego valde mirabar , (I ribi cum fmpunclauda^, 
re liculilcr. Ita cnirahnmotft : ci': fi-lis pi'imu Tvdij;. 
clct,qu«b::< pUirimum debet. Quo mo do mc acr;,-;pcf.t» 
nolti : qiMr::um aurcm miiii debcac, ts* ipie*^' alii pluriffli 
i»orunr. Tu vcro pro un'-»frigid''> obtretlatorc , habi- 
turuN esiiYnunK'ijbllcs, quite jclaborcs tuos laudibusin 
C'rluiUil-TLMir. Scohrcul:j^. Pcto i i.cuc mcamc^: ne- 
quc dc n,-^.\ crj^are p:'.->p;:n'rsliii«Ji volinirare dubites.Plitf 
rd fcribcrcMi : fee urrc: liic afiiicus nieu^; , vii'b<»nusj& 
Jiierarus^ruo nomine cum a [c :|uovjuc humaniter cxci- 

pi vo» I 1 ^^^^H 


EPIST. LIB: ir. 


m licu[ffft»iiradil«fiaruseflet , vix id hic ipli 
1 , Uti; milii tempiris dcijit. QuareinnoKct 
qBjiifoneminus »cturace (ctipiura ern, Qux- 
nbitoiliquitladBencvicriim nollrum Sc GgnU 
, inuiiuni3C£e)fiQ<Md vccercni mum eigaeum 
.emnm jcjutid GODCiliaiorlueririuiiciTJx noArx, 
uiIgBie pauciit dicbut ad ejiK litcras, qiMs una oin 
;pi copiolltliroe, refponHiFLiiDiSaluta eiiammihi 
crdarislinium viruml^auliini FQ<tiuni, Ocaiorem 
: qni qiwndu unti nic elle dti!iit,ui rac ad fcriben- 
cn^Tuiifrxutandum putaverkfOiitari non debc; 
andccgo honoriluaipliut appellaiione fcdp^um 
iMimi esornare non.vercbor. Mj optjrae fls 
lioieGiphaiii, eciamacqijcctiajjivale. ROHAE» 
wJan.M.D.LXIX. 

E I D E M., 

VI. "^ 

mctimfcroa^litej'as cuas refcribefe] fed vcKibi 
lidi&anicace es, ignofcai occuparionibus mcis, 
gfCisillisi^uidem j .fediQiiltis tamcn & oiolefiii»., 
'.neiiHerduincogant nragnocum meo dolorc tni- 
aamicus ol'ticiarumeile, tjuam velleni. Impc-i 
ttdemlibrum u FuIvio,(]ui iiismiatiurn ininiHie 
lit eufpefiatioiiL mci. Nam ncque t»jtus eft iUe 
n Atr^urum l<riptoTi neijtie <]twd cil , valde cHli- 
ftriptum eft. Comoliquicqujd crat accuratisE- 
met cummeoGTyphianoanni M.D.XLVI.Quod 
uain viilgo rtpeii , id oninc tibi hie cum fide pr*- 
>. Priroum igiiurraoiico , tibium I'ulvi tm/tiiSf 
ftefTeej GcllLolive AciclboS. c*Va!cnoioa);i[i.o, 
.lecnis fingulit At;ebi capicibut iinguk Valerii 
'^ C c ^ fubn 
fibfunfta fint. Mqwi iwBo ono nr iiat. Orw* u 
t&mp&ienti aid (MucirtdiioidnB lo«iKiJi^4ilii nu 
tnip ant «lten v»i Giactfiti^untjMi to &cik i 
OM^iccn libnim noPrTilit Battai pi wii d T t u Ami 
• tamcnridctur. Ac n«/dhiri<Miifepi^W tniiai .twM 
quid it) M i T^^atif fldat«aHMiMbipMtkCGip*k 
ponfaomcH ita ifJ«oIifar»fafM*HlKr» Att»K.> f 
tantufflomnibiii literii AtsnitiHi AdAii m PuiJ 
P*NTO>uWMeflit^PiAiit«aioiCA*kAMi*Hp» 
AfRnia,ut ^uidenaonBiilli pucint. / S» MapUSH 
4Bt MAUKiliK»^x«wit,<liu tru U,Anreliiu, Sc^ 
nvideritjacacfiiiad^bnt LaiiitHnut.io<lodc nqnii 
fdennr raMre,qui hune (cnptorem Agefliumvorait 
^e verendum eft , M det iltquainpugBain d«oao. 
miidcm Prilctannni vecerero titbtOi moniiapem ft-i 
flaorervocuur AgeUiui, Hibeo K iliiqncdnB « 
meiU* Hon ioSniiai quibut adducctr }W exiliiiMn R< 
Ag^himvoou-iiquara A^Gclltuiii,ia«.n3(w%fi^ 
ca[Kl7'.libriprimi,inrtiiDqM8cmoteftiaruini Uh.f, tiillitxpeklepidoquideinlcr.leptde (Kiiilein cap^ryN 
•eKt,rjfit,deriGt,kp|roriiit»apj»oBitidecut(iir Muit) 
BquMf<;ianeodeiD, 8tc( illnd, Ht,abeftilib«»vn' 
Ctp.ro, Grxnom^MUtinii literii natatafiint jpn 
iIloitiextmnoHh^arfUM^>ineodeBmec«nitMR 
9c ID fiaeinhEtabiJe , qndia poAbac noa nota^o^ H 
iUi adferrt, adponerc) nonutrulfo, affBtreiU^OW 
<8c Emilia iqiixm anqaam, iditcrftriptaiiilibrii.Tcr 
tmtrcpemi cap.ij.fcriptaqaeefi iM.Catgne* fean 
teatqncliice,cum hxcdiAaW. TumciiminfaHiu>| 
cnn Aita eftfihnai. It* femper hoc verbmn (cnbit 1 1 
tttTulgo quidam percoDCiri.Tum puer raatre qi^cnK 
tnunvidereturuFiliut.QuidfibtpofttdutoiAfccc *«|j 
. neimroeam prccer ilk uniis Papiriu),(hoc rerun pw 
m 

piziexu pTuiJcnciim, cip.^.poAtjuam moreetn 
'Uutut,(hDCquaque t'oruslis rcdumlir^cap.tf, 
mumuruQiadiquo. EgOjmenrum. CelTitioneiii 
;itx pa^ium tOt fi&i uull'a, non pugnet ur , ni- 
cooimocteiur^ cip, i6, pod con^ianas IcAio- 
:reretiiperlcribit)no(iqu(Miitianaf etllhoci^uo- 
o inccrdum in jpljui i:oaiincntanis , ncquejiro 
niaa aui gemitu) hejulaiutqiie. Non iia efle 
L X c H u H)Ui pIiiLorapUuiniicccret,iu lioc age, 

Libro fecundo.. ^ , 

iSoTtifixn patientix viccc Grmaxidi, id ijnoque^ 
eindine. lia- fcmper, ut benivolus & malivolui. 
bello I'eloponeliaci principis IpfamAth. civ. in- 
'9ger^rc,c:.$. NonouUie^ Grammancisi Atimi- 
tii. UntiiU ijmvul^ata, h.c ties voces abTunti 
lere. InUudati, Sclicreoiper, non UuJc folum 
s,re(l(letetioiie.Egn furpicoclesenduni, decclU- 
(juajentero, iemper, non, uc vulgo, fqualeniemi 
cere.uiidcid verbum, &c. au; ventoaucpulvere 
tvidcoiusiduo: poflccDix voces-abfunt a libro ve- 
,nnibal(ficfemper.M.Tulliu!lV.uiVerreni,noB 
)ftc. Nemo quisquam ram tiHflis eft moribinj 
.&is, Inlaudatus quoqucig^tur (init efl,8fc. Sic 
nibus civil biu aui laudarj dicicufv quid cfl noni- 
R.e3e4U£em.rci:jp£fli Ugeuduni it>i elTe , aufior. 
iiiiiS). & iiinoroinibilis , dua;pollrema: voccti^ 
■iiDX EteJir. Sic & fivorinnmiionPhasorinuiP, 
juxdaiD eodem niodo,3uco.& piupuca przteu«} 
mniaqux pater imp. parendiim. SupeEMpriuf 
lafuDC t ucacceslitum venire. Citiiina aliquo 
.bulo, KoDcrgacli iiircgi'apropolitiodicen(lum. 
Eg* ?S14 M. ANTONII MQRETr!. BgodtCCntium.cap.:!. pfocedetiti; ao^, fpatio. 
eg[i,'in<jiitt , turn L^l'n , legosiitcm L. AElio , trionef 

21. Af<juo etiam. a|)pt.-fcbarnu! , resionesque clfe cm 
ijuJtUfir.- Sepccntrionejjapvi Brjlpygem romper p?f 
Inettai V, (ed tjui nb afiivi Sf foll^iTili; net* venit . kW 
ci)(,(}uiGt',ne;^i4, unummcridionilem vcntuni. StuE 
qui proofiotj. liciuiK , tenio! quituortn medii, dtft. 
Cur iTieridisrepientnonc.udem , Sic, in fni!; t^unque rt* 
gionibui, [juem fivislimumpucant. Apitti eodeni^li^ 
ip(i funt nomiue, Aut>9>WT" w> euyuiii 119^. E^ 
b«Ai>t>'«ura> Mfsu^si'ac •i99'. Viacem xsu omnitt 
dclendam piuo,<ic(]uelane eft iniUo vecere, cip. iS. lit- 
cefoftriim,*lTtererocum,nilijl jvocabolo rufi difieriaiti, 
intisramencoldrAu! q, m. d.domioindi). Nam pho- 
nrceiiiq.I.C'. 9»"i'dmfli, & rutitut &phil>nrcKi, r*4< 
?««&.. 'LajSrim liisnonercUbohofam puiirent.fiKSll 
ft Cornclium, Latlitudipemque minMm. Rddihi 
lutcm eft rliiinstTior , & niqrore mulroiimftiif. I* 
teuj contra Riidn color eft jllntior^ Und* ci qUililM^' 
8fc. NIlll^i^ilUlcm\■«erillU!Cl^Ii,q^^odlnver^u^!IR 
/ .eft,fdr»et!icj|<.i9. tieque impcrtorc, irec cilttiiii tni»lKi(4. 
idcifL-fidie CMftin", niilit quiamicoi n>gef,. Mltet-.JIP 
t*t enj-mini.-- ntioroefie. Solferoit, &rfitnihi!,&r* 
etamiciniiiH crjii!. f-^'o Itijciidutn putp. Sol t'ertili 
& fit nihil,& dic< amici fl'sHi rrinf. Vnsmrido, inqutit 
•dvo^crrc. In ififu eninv ja;ii vortitur, cufi eft rti nAn 
aliunde petitor.mijjravit'ftge* 3 dmnino, Rrc. Icvrpfc* 
rtunqne&inimfiducia. Sptrabimmequn; rcKquifiM 
Mrfcrprurmn. Scdiilterpellor. E» umenrircaffiatt'- 
Wrariant, inrr.i quaffidulini raittim. AeliQuid jiruA 
^mlteie(ti3ta.u|i:ipr)f!cirbi?rere,f>cf<i3ttf, nil Gipb'ii^ 
iK^pfinepcrfiijdttist; inilii cKantnionrii<iiTiunieHilt 
■W^'oamiaquEddte pertjiicbunt ,ftmpcrftndn>r«-d?« EPIST. LIB. n. ^9% 

l;gent<r<j; procuraturam. De locinjuos cmcniJalii »u ' 
CpiltoiU CiccroniSjMtilor tibTuni , ut eos ad Minutmin 
ini;:jii.Ei tibiid wMrtmopcrim mearo dito.Speroeu, 
01 ell uoiiui,non diilimuhturuni tlTe, ijiKii 3 <jii<3 acccpc- 
rit. Vale, RomiiS.Kal.Jin. M.D. LXIX. CUri(6ino 
flrjtori,i]U*roui:piwiiiiiinftIutein me» nomine iQipsr- ^Vil. 

■ -P il'iiConfereiiiLambmiainounHuwr&'firacerea-quo- 

" rum lit indicemad mc niileriiialiaefiJinCQinpltin re- 

•|M;n... Tui^ujialj iUompuicuiqiUuiiiiiierri fuiiti cttai 

tibicomnindumeriijitilucom eMfadasjCibi^ue vindiccj 

'-«»fco. .QuodnitlakJiiiveUflin tim mernoidijcerct, 

' qiiiii] olim iDimcrito • potavic. Equidsin pofi'um , mi 

*'Gi{>luni,oHendere [ibi,<ilii(;li! jliierat iplTusmaiiu Icti- 

.'piw, qmbus -niihi gratia! agit delocis quibujiim fibies- 

. Iplicaus , quui iplcpofteK^uxflus cA i mc tlbirubrepcos 

Efl'e. ^Btcas iitcws diliguniei idfervo , nonuccidem 

'Kti^ueciumMiiiic&duco I Icdut oflcndam inierduDi 

Hiiii:is,liuuindode me & Lainbinoiainio incidit. A mc 

ijuidcin Gb] niciucre non debet. Nunquim iiaiura can- 

rciiEiorusi'ui : & auiK quotidie magislenitilbefceDsant- 

uiut cjpillcu. Tuapoiiusciuirjvcrcndum-efLjncaquo- 

piacnaudi^t t, yig^i a ^oAb Jin/ •w Ati^Hn na^jm^. Scd 

h<i;c omiitamut. Dc Tubulo , ita plane in Fulviilibro 

fi ID ni but litem fcnptUQi eH, cap. i;. 1. 1. netjue quoddi- 

vulgatum cli placet , neque con)ciiura tua , quod venk 

tuailiflum fit, iniiiieipletaiiimumpncipuccumflatim 

fequaiur. Tumniigiflef >^^riKr»'. Cngitaoduai ip- 

lar iiqiiid melius. Inlibro rulv-ii fctrojiion tantumpri- 

- aumcaptit libripiinif^lKloiiiailoiniiino, in^uibutoi- ' ^6 M. ANTONir WUHETl kilnoiaci 
•xigiia: < 
f\zi prof 
Orcivo, jni ine videbii.defideran. Librimule! eftf** 
i< in eo ipfo admifta, ut dixi , Viierii ma«imi a- 
icpsrinumcro. Orchioibifcriptuin eft, noa 
Lib.i.cap.io.meolibfononeft, De fcripiarit 
ixpeftoqva: pnlliceris. De prxnoiuine Nep(j»« 
IlihiHiibeOj^ifioucdfemperfufpiciius'fiitnei C, Cot- 
Ni;LioNepote,librarioi, t|uie»ndeoiltter»mfepcti(*' 
iucocnmjitum Ictn. Quxreliqua Junttn'Gelliuiii,ruper- 
c{),utie^rolvara. lUud mihimaleftum eft ,ijuoJ coram 
Lbromni, quo: tu maxime rec]\-iris, vix .^MftfratufiU* I 
quoddim ell inTulviilibro.-Cap.vl'b.). Arceliliim,] 
Scdbocprj:tcreonchimera[9dtercTibentJ, 8t nliipotf-l 
Momittencur. Incorruptus lanien & ^l^uprointegcft ' 
Namqvuni vocemintTaftam priocibui an po fieri on W. : 
Cap.fi. in Vll.Problematcn'um.Cap.s.niemorhacqjaiif ' 
mirationcfic fjpc fcnptum rcperlis. Colore pnriiceoi' 
florea &comanci juba.Argo? everti(]e,cupidincdjhab«0' 
di.EumCa^fiumpolleas enimcll , viaiipffrtibutf.q'. 
c.^.mifcramorteoppeiiili'cjCap.K.PolyCTitan.lsDiigo- 
ras tr« slios , eo? omnc^ vjdit : Glim populu; granite' 
btifliiu J, ibidem in (iadio,in «fcubi atijne in matiibui, DM 
<1lu poft earn pugnim ewnimita eiL PollhancJonA 
usqueadlibrumnonum, nihil eft in iJloJibrovecere. \k 
libroffecjvcmesqusdam func pauca quidem, fed iniiill- 
neaquxdainnoiicantemnenda.Ba, (ivolc; ad temittta- 
tur ,limulque,li quid erit aliud , quohoc tiium inAicutU* 
irae juvaripolTe arbitrerij. Vale, ROMAE, 
pnd.KiLjan.M.D.LXIX. r3 
ETIST. LIB. II. ANTONII MURETl IN LIBROS 
Variarum Lectionum 
Prafatio. 

D BlfPOLTTUU EST ENS£iif 
■dniAlem nc Frincipem llUtflrufimum, fingKU' 
rtm omnium hontJtarHm artium 
PatroniOH. 
U\. 

' Agnopcre pecwre miliiTJderer, Hyppolyte, Ctrdi- 
^ndis illuftrLilin)e,(i otium illud,qufid 8< plurimum tt 
■liistiiDum [oamihi benignicate concediiur , alis uUa 
|uaiiilii«riruRi, &earum3rtium , tjuibu; tcinfigni- 
obled*ri video , asiitiua tnflaiione confumerem. 
ncumca te pracipue caitfla comraoverit, uiadicuna 
i sd ^miliar) tat em tuiai ulcro patetaciendum pnia-- 
quodadtcde meacrga illas iticredibili/voluncaiCt 
J (brian"efcriptis, ii atniciniemerummoruin.homi- 
ricunciClta fermonibus famapervencrat : ^uii me 
mdum ]tutet , nili cjuain t< me opinioncm Jncc^aitn 
«c Be ibfentc concf ^fas, earn prastcnt ipfe omni ftu- 
•oiiiiquc corporic & animicontentioneconfirmem^ 
^tnr &cio , qHarum artium iingularii piilchmudo 
nteni naam uf^ii« i puera , idmirabili quodam fui 
r^crioinccndenti cat nunc dcmum beneficia tuo aliit 
inibut curii folucui magno & alacri aoimo perfeqtior ; 
]ae &ni fommitto , ut i^ui me tibi tanquam bonuB 
B b non inerndiium , Bceruditionis icdoArinxG- 
ntiifimuin commendatlinc , cum ja illo priare indnl- 
int amoriergatncfuo, in boc ctiam aitero eidemob' 
iiti,ac DOn potiut id ijuod esploracum haberent > veri 
ipnd ^98 M. ANTONII MUR'ETI 

. tpudtecc[ljticllevi<icaii[ur, quod cum Ijcio, (irijnuiia 
quo nihil dulclu<i eft, nihil opubiljui , luiiiri: roc« pro- 
-penfionctn fcquor, Verc eniui hoc libi Jtliruiarepfl^ 
{urn, fiquismJiiDeuiomnesopcs , omnia can]inoiii,o- 
'tnntm poteiitianijiroponat.ejleje tctandtuoaf > ut&- 
mel depoiHtTi hxc flullu, &-Ii3s quale^tunquc liicTuhii,aL- 
tiice^iclolcfceiKixiiicjiititlisiimat meoruinamnruBitV- 
poruiii comitcsdereram :riunqiuinid]^haLu^iC(}uCaui^ 
jjuim caiiti cjTe ducani) quodmercn vel.ot, uc ijuavuli* 
moMi'umampteiu&contulieriiioadducar ,t]uire,vtdif 
"xi,-eurata e\s tMope&oTeifimmbo , iMwtx mtx pttptf 
iJc|ue racio,c[UO(!'fi fuere vetart:r,vitaleiii raibi efle vit^B 
noil put3rcm> deiade, <fuo mihi nihil prius ac -potiw l>^ 
quceflgtiE^ue clTc licbst.volitiiuti ttu Dioremgcroifne 
enim oiihi, i^uf cua fii humwit-isri(&r-a>i\i\, nullum loi 
a mc gcrtiis cilxr<;quiiprj;IUL'ipolVejucundi(iS]({ua«), lio' 
niRe tenipusarbiiraui jiiroponccem iti liceris, t<i aii<]qil 
'asi!ducc)LniiIuiD in nicellee,cxcudereui,quodniiluorDi* 
[ncTito,& aUrtufui, ^- cibi nblcdaiionieileposfitt n*fi> 
vcro mciUlid lacUuvjOritionciantiiiucilliarurit venw 
■etiimeiiMnpln, Qiiidenimfjcerciioi o]>arcc[ quicip- 
(juc tuisajiibus nnn aliiim^b caufim tavemur j (iiAwK 
latnur, oriianiur, qiurn ui inhisItudiisomnicogiuuM* 
defixa, dies noflesque cxerceamuricum te intjuam ipToSi 
qutmmodcrxrixtiunun^''"''' rerum prov!dcnlia in «^ 
titGaio-digaiucisgradu cnlloucuu) , pcrpctua $ravi)fi^ 
tnnrijin munerum procure iiaiic<lilln^iuiii teueri voluih 
inter tr>t , tim graves, tanumilriplicci curai, lantoperl 
■ad cranquillitaiein & faltiicrn publican) pertinentcii otu^ 
tidic Uracil aliquid tsmporis lurum ariium mfiatioft 
rribuerc videamiKJ Ntiuirum Si uiiui(]uii(|ue n<^itla 
^natUTJ: fuSiUt atC I'o.cia cjuidam, fciDina fetjuiiur! fcqilir 
km cutn diu aclamiliirite^viiiriCorLiininorci'&iitftiui' 
<a vivcnililacilc ac libenter imitamt, Tevcrocuao 
taais JiontAaiii at^ digiiicati! anuDtiilunum , otaoina 

1" EPIST, LIB. II.' 399 

inxui.comparandim verain ai: foh^tm gloriim pern'' 
lent^ppetcnftsfimnm natora genurliet : eDnfL;cuta dcin- 
IoPkaNCuct VALrxir, Giiliammregii op'imi, ac 
MUBii, incimi tlla j-qua tsc annns tffui ei , confuciiKio 
ngit etiam inciravitid cifdeniil.'a; via; , ini^uas iprjie 
itTuradedDierat , ani matin & conflapriui perfeqaen- 
hc^tlv honiner eradico s ad <e ex omnibus orbis ccrra- 
■inpanibui,ainplis(imaeortim mdnflrix'prxini^ fatii- 
iis,C(>nvocibit,idCni Hind evemptum jam dudu Tralia , ce 
vtima cvmctia hudrnvocaniem inruetur.Ad rcgalern 
Iiusm<.-nr3[n nonnlliiacrcamkiDt !ii>entiu;-,aucraipiusj 
(wm vf'T alicujm crudiri hpminii, audiefcarur,epulK 
ntxjucru.tqufttjdie nulla remagi*, qirajngravijliniir, 8c 
onrtVi.'fimit virorirm dofh-ina,- prsllaiiiium fetmon-bm,* 
ondiuntur. 111c tgiiur ad cirprasluafljudei earn. addi- 
lit,(]ua niiil*, meoquiitem juittciOi fliajfitred, nulla prs- 
:larior, -ut comtnuni omninm pipulnrmnConfeiifii , Li- 
trarom Pacer nommarctur , idem illud cognomen tibi 
ipudponeroitrtbiiTuntrngCuivisperracile eii, qui ruam 
trga homin«libeTalium artium ftitntia exmltoimuni- 
ficim plaiieqjfegiam volontttem cognoverlr, iugurari. 
Nofintere»,qiii perte hncotiolViilmiir , omnium irdu- 
flrtam eotonferreoporieC) ut ouacutujue ratifincpoflu- 
fflu^heroiat aeprope divinai viitntes ruas omni gene- 
re monument or um ad iinnionaltfmpoAericicis memori' 
sm conAcrcmns ■, non qnod rerum 3 te geflarum glorit 
Bo(h-o tedimonii:! indigeaf; fed quod alia nobii via niilk 
telAqtiit«r jt\m ingrati anlmi notim cfTugere raleamus. 
le*<ti'^iq*i<<)tf"i) quiboscTiajnrdoArinx copiaeft, alia 
tioi f nvtora, 8f majori! operai JfifcTibenf .Eeo aUteiDiqtri 
iMMaiti nm'fafiiltatem cotitectitut luin,ur9 me quicqua 
tgwg iu w «>rpcAiri-debcir4 {rribam tamen ^aliintffque 
Mtt«nJ, & fcifte-p»rvis at tenuibus nrnnsifralk teftbor 
MMnnib«f«ugTtkudincin,obfervantiz«rg^teiiae«j' '11- 
M'^ui4em certe 001m ope cnnabor ef^cere j uc ftripti 
Dd rack 400 M.^A N TON 1 1^ M HR E Tl 

inea,fi nuilaiai alum ob cauiTani in ' 'precio tfint i' x 
tamcn cotancur ipiafe p & hoc£dtein nbmineall 
h omioibus non negligatit'uTsquod & ali^ ^ci,& ii 
xime><]iips nuperapud ce (eripfi > 'vaiiariim l&dio 
bris* Prlmum enim'cum ia urxftannstiidis^uti 
liiigur fcriprbribus mulca> vel tcmpok'uia ^velho 
culpa^ corj-upee &-(lepra¥ate4egancar: ea^ ue res 
aniniadverfa errorem y^velai^oadvcda'ai^icftiatn 
ficultatemlegentibus objicerc foleac ;|eJH« incomi 
pars aliqiia per me tolleresuriOperam decli9 deinde 
iilud conftetyvetcres latinos fumiiio ftiidio efle in 
rum imicatione veriatoa , ^eorum loccrrura qUc 
his acceptor in'ufudi itiuro tranf title run t-dii4geQ»>; 
curata nocacio magnamhis tecKpohbiu'utiiitateB] 
credacur: hujUi quoque' generis infpferpeniik o 
"^fleduxi ; narratiiincukseciam aliquot a4miftui|c 
dam hiftorianitn,'qua! tieque contritatf'accommuiK 
nequeibreinjucundccognitu viderentur. '"^Ub; 
ita res tulic>ut ab iis»qui vel artate lioftra; vel etiai 
rioiribufiohocipibcurricttlo induftriam fuam c: 
rantydidVntirem : feci id9Ut<& natura & confuetu 
fert,libere:led ea.tameii'moderatione fcrvata iM\ 
niitaKB^fl*e i me dignitatem fuam^'nemo-conquen 
2ii(i dui ffnfum (ibi^boat » uc errare ft rpotfe noi 
quoa he^^ueoiiqiiaffl contigit k& majinf eft^quam 
venitt in bumananJfrttgilitatemqueatjiedBorqa 
rhnus,ip(aresindicabtt:> teliarum qyideraomnii 
vbluoius , nihil aliiid nobis propofitup'-fuifle ^ ^ 
iine cujusqua^ offenfiT>ne auxilii-aliijuid aftuiifle 1 
diorum generi dic^rcfldur^ -• 

A te autemiHippolytey Principum'4cWs»ttia] 
'etiam pet^mut » ut qua nos humanirate*i^4(ajD* 
cuOrftfenum^TMtt'f'eciperedigQatus ess«li4oiQ he 
itps aoArofjqaf-nulla re magis , quaaitui uofniois ;BPfST.'LtB.^I, ' 'Vmteaisii BLfuUicum prodeynt.iibiiccJpieiKlot [Hiiec: 
-liecju« uiD^qMidamplitodineKivconveniat^quim, quid 
-p(ElW» nobiipoitic, expen4»nacn & bvcipfi, nnvis 
iiulicf iccetliouiliui crefceni & alio fua cempg/aiqux ti- 
ki gndoraforecaAhidimusjConl'ereniuT. 

PRAFATIO IN VERSIONEM LA- 

TINAM LiBRi Q_TI>iTI 

Eihieornm Arillotdii. ' ' ' 

OX. "^ . 

i^UmhuncAiiAtKalis'Jibruin'vabisexplicicuriiiellem, 
^^cnuUiiilecauiU mihilaticntluni'putavi, UE eum prius 
Utiuc i me Ci-nivwHim cdcreii). Pj-imuoi quonjjm etfi 
|n extern libri! ciplkaniiif tuKKtiu^craiD etticcrc) iic a» 
ij cfuitkni , qui Gtf cjrum Iticrirum tuiics ruiii , ailirum 
libiMime luilienduiB pciegriiiitdce fetmoni': ocdulum 
cflcifucrercutur: Nonob^cu^iII«mcn'mut[ura[n^e^InO' 
-llibul'au^es'mexljuo(i(li« vcrber«baatar,toiiqu^reDtiuia 
I wrebroiil»vo(;umGr*cjruaiimerjciauretiiil»nin[eUi- 
lecriam'luam : pUniora libinmito ^CKpcdiiiDrainiaia 
:,lilatiiwdiLereDtur, Horuni j^ltur Itudip alKjiiiil 
jueDdumclfe duxj. -Dainda rubraolellum ipli miht 
tauD^uiinerusverum ui taiear j»n mm quatidic ope- 
^acumputinreddendisiingulis vodbusponerc ;, Uc 
'Uquoque faiiui vidcrctuii-temelillo Ubare delungi. 
^^ un cum lingulx difputaiionei nofttLEia unius hoTE 
' > mrriculum condud«nmr,ex<oqae ifffo aliquid fxpe aul' 
moccilionibut deliberur lacdecrihuuriadbibrndap^T' 
cimonia e{l,vi(icnduinqueoiiiniihidio,iiiidra][e[n] qupd 
daiur , quam poO'uimis opijnie & utiiit^me coijucdcvr. 
Jame umbrcviiempare noD multuoi pateli uadaiidic 
. rcbacreljnqui^iliauiexeoIiiiguUycrba docerDaoc.-. 

D d i Pr»- 
PrTcipue auteni hie liber propter minJkain ^11 
rerum aclestcntiaruinrabtiliratcin poJlnUrc ^uq 
moijo videhaivr, ui> quo liberiocei aniRii noiiri rat 
a<JcitpenitU!co^orcenda;dircnt,ilUilnr) pan \ 
fnScvobUSc mihidcmcretur. FuSre&a4ix huju 
(onfilii aufi, ijuai nihil necclfehabcopluribusperJ 
Dcdiantem operamft[uanTDtiiq«iiietiiiii meluit « ut 
noicliinoiifencentiani modo rtprtmcFem , ftdg 
ipfuin dicendii quoidlicerct ioiirarer. Nim cum 
quili^uemodoi&Ioquaturifclcribac .- aiiosijueang 
preIlj,concifj, altos ampla ,copiora]rediindin!d«Ti 
ontio. Nnnfaiii probo conliliutn eo rum, qui cum 
fioreleifkciMremquandamtrauitMemquediceriiii,' 
*Ti Cicero copiain 6c nberTatem adann\ierrt, iieqiic 1 
qtiam ranfdiijiciiileln , quamenriimmKer-fciiicend 
nut-, A l-iftorelcm'tamK(rtnterpreianret,t]uia 1«,qiiaiii 
Rtntj Ciceroni^ (imiJInnos tfTe cupiunc , quz flb illi 
breviter, & fubofcurr diftaliint; ca hujui rffowJihi 
atquediducnnt, 5ed fiium cuKjue, flC didmr. 1 
an,quod vohii,afrectniislint;nercio, aut pmiuftdno 
ficutumeft mcfciotCene quidom quodiifhocge 
*piifiMt[i)eft,idtnefecutamcir«j ac propolirum^iab 
confido. '^njuedamnoindunriiraeorum, qotaut 
me, aut pod Hie f^(iqtiidemjarndnodeciiwanniiunt, 
hiijnttibriiiiterpmatioinea priiinimcditacft) inlij 
bus latine tndandiselabatirunt. Quorum niam 
. dlmauxilioadeamremtneO ufoTefTcfcVnondiffitod 
NfqiiefaiHom,ut ilfedhit /pofterfrirdie! priori; ( 
bulnf cd/cd cciani trtJ^iner, Mulia aliter olim >acc 
Min,riiterhodrcaei*ipifi,Grii:tOi eriamlrbroiniulto 
rtfewlociidepravatrwclle i-idco, qtiamtuticarbitn 
Ttlqucnecene ell muha "lotiec fecut in eormn inwr 
tarioriibu«,quaTTiiiiit>cr, le(>i. Dc quibus ncn inrdlii 
tea inoda/fM erimi tot, qtji libi lalfs videntor , quo EPIST. tiB. il. 4C9 

it Ktasma^iuoi tQpMQu:scui>Ct judicacuroiclJcpro- 
o, Horum ego oci^iic alteros rejiopiacqug alteroi 
)ie(<:%eft cjui)(leni iiigeiiii,& erudiioruinadiQpBitio- 
mtftt & in<lo^or\i;mii]ile(lif:iconuin)iere. Ubt> 
kKacBieni dilJiEHfenin , vosi^Edtiii Et'^uotidiccx 
f^, cxttt ^wem %x commenUFio,qiieni, cuuipri- 
iiict.:bi[,e<l>tt<rj Tumus , micaiguat, KOMA£> M' 
[.AniwM,D.LXV4 

. ANTONIUS MURETVS 

uERNARDlNO LAUKEDANO, . 
Andrea F. Patricio Veneto. 
S-. P. D.. cflaMiuiaPDetiriuDiSenurdiueLauredaRe-aidoleT, 
aif darijJime') ne^ue magna ui)quancopta,& &a-\ 
■ago^kus fuit. Copiane fuerii, ill ia cuiiaefty 
lint^wqit (ifviutAms, Demo ofiduRMutsoruait. 
ebati pcnitMV-tngeiuo dqd Tutu i qui non adbtWto. 
e ^fi minuicx(ieUere,it certcadiacdiocriEatGiii.alkn 
iperireniro ,ltpoQe conMKt : inhac niliiii, <}uo» 
luadammuilo na run ad earn iiuien^ laboU' & dili- 
■ivigiliif cfticinihiLfiaTe^. EaiplLut inhonirain 
tt>adnufationB[n pepc^ic PocMrumi obAup«ti£tit 
iceth(iniinib«(, oiiq videreni alios fpnnte quidun* 
epetifiaiiejiatUKt , Itne ullo labors CtlundeiCi.qiM 
amnibui elotjuentix lunuoibui incerliu r tu>i.lparlt 
ilitrut eruduJoiuf varie QOtit , now [anuini duUi 
tenereniaurwiCedctiam omoi generoaifc&Muitt. 
iO( au<liei)uum.JcnJi(s,cogitationefi)HCKiiurciU( 
D d i , aLo* 404 M. ANT.ONII MURETT 

alio^coniMingEnuatBnurtiumleiemiapcrpnlKos -. 
Iii3tncitdiligen[i3,at]i diutuftiiiiitc Itudticcnfccjui 
Ce,»t ai'n^w>inKt Pocraiiiumtro acjoco bibenutu 
autemoraaideginrisdo^riTiKrlfliEiotteiicaliiijiH 
que virtutis prrfitntia , longe fopr»-catero9 Griro 
hominum.io!>etiiiflDfuen!iitRoiiiiini,8£(eriiiia«tipi 
Poeficanti.cc colueruot ne^ligentiUfj-Sc tninimsl' 
tempore in rcftc fcnliciidorum PoenMIitqi vii pet 
runt , iiquidem ctittki rud^bu) apuden; rociiciprr 
piiujfp>irH:^ild(;ppkHnuUet gridiit td VfigiHunLpi 
iiurj':quoi?gohom»ie*niMl natuofien'poiuine divi 
ill pt>A<fi^Tp<t? ittgcMl miJetcriutUUv ur mirai 
uiunta-.quiiB brcvitcwpirc fit coakmiCBiUtatto. 
JpiniPoffrpncciput 6c. KOmant'ferinouii elegai 
contiiniiiirunt , &r cats inlhtuin quoiUwi & tu«nJ 
& f^enti'; Tuv morihus cnngrueni ) irvveTiiJenc oni 
genu', iverrerunt eiempln fiio ti-teroi ircfta.iUi 
'liinp'iiii.inqua Drxcipval'oetiiumliii latise(l,& i 
fupefiore^omniDudio.tpcubueTint^iniJtationena 
itique.rcrepoft Atigufli(einpora,utquit<fue verftii 
xime infiaverac , rentcnnam maxims contorf«rat, i 
niquamo^o locutg* Tuaratiqiio nemo fcrio Tolcret 
itainpreiibhaberictxpit. ■ QuincttamtDcatuiillB 
A6t, 8f adulterin* elocjveuti^ fpcciev iti nnnnuUi 
qui verm elftquentiz gufiii nnn habebani , nccitav 
mosut hisquoi);temporibui extiterint Hilpinidut 
mincKXteioqut & impriinis cruditi,6< TcFiptis edit 
biles : quoruni altar L-.mnum VirgitiVV) alterMar 
CaiuUfianreponerc ventuj non eft gquorumab nr 
m fiiflcntio, ui , li quii Deui potcllarcm inih'i r)pci< 
quelaciat, nnndtcam Virgilii, ail videor-injuriar 
le, (t eum ullo modo cum crtcru coniparem> fed 
ilicuju<, aut Furir, qtiam Lucjni , miilto Iimilem ■ 
bondd eH'e itic malim , inter Manulic au'ein & I 
fchpia, tanttim inicrc/l'e arbitrcr , quantum intc : emst;eib. u: 40s ; 

^'farr«aiKuiin4loffivio,& inter libenlc; ingnnuiliomi- 

■ iaco*<4 tnutto .urbaniditi diptfCof fate ]nG<)uc vera 

■cnverinit inuiia 111 M^roalc qi]o(|ue hod infcienter 

'Mti repcnn r ted prnfe^io dc-tcrioiitnilpngenumerac 

n^jortii. Litinx cjiiidcni.nritionLf nsliva-ilU 1 miniroc- 

guii^iiifiptgmcntii inturciti^miMiKit inMjrttale out' 

h«lt}, inCiiull<)przcrput..~ liidecaulit cumib illoal- 

icroincrcidquomoJo, Icmper abhorruifl'em-,C»tuJluin» 

CfiQira riunji^iidmnoivmirabiliter amavi litique tcgeban) 

tuBi a<U>lcl'nnii''ui.fuilto(£, ini(>D3tni^ue operamiil to- 

poret illjuMntclUgendof'ConlWbjm-, nihil. ttmen mv- 

■IUicogitarU4<]u>Bwl'ore uii^u.tni, utln cum con^nicnM' 

ria<rcriber^ai.. Se(i>cum hsud,)!! pridcm veniO'cfti M 

iMliani' , .8(ui«jn)rcgiOTieDi afpiccrc^ « c]ua'i]ui 3)qiiO 

■niiDocarenc, vnthiquidemarttiquiiatis mcmorJ:tn> licit 

colere-non.vidMtiirt&: mehercule,venimin dlcani,cuBi 

iliof crudicos honiino!-/ lUm Paulura intprioiii Msnutfc 

iimuc tognorcerem-, quod in «ius fccipcts mihi viJstitr 

animtdvenJUe',. exprcA'aiquastlameTcelleiKis. doflnnK 

•nmixi^uo, (yrobitiiit not^i- , mibiquc divitia qtiadam 

I ffjienia conngifTei ,utnon'.ptdeni peDCpriiitinhac civ}- 

uhle poncrODi-, quam inamtcitwin rplTusfatniiilrinKni- 

Hqwinciiiimfldinitterer j ipfequealiquocdicbu! pofl 1 de 

MMiffertnombu^collegiirct, qiiantopertmc ejuiPoetr 

I fcjptacaperent.- Qiiiniu,inqiiir,M.Amoni,qii3rm hoc 

I -dBt«H(tt3lli,ea in publicum rrnfer», I'niflumqiTe tibo- 

r V^MliMBvcxterii - iniitjua illi niiui'x aiquQhuminita- 

y TilWgvcoRKnunicaf { ibr (iime^ocum& Ifvnjte aliarum 

' 'Vwinmopus^ludcfl^diiciffem, & protulitVom uliamulta, 

qux miM ad Mm eoprationetD furcipicntfam liue qulm 

iacommodaeflcnr-seaqueipfr.amTCc aJmndtim refiiiare 

pCrpfre-.Cnofttautem. divinam h1m1ni5illm1.it) dicen- 

do foavitatem ) non priu? dcftrtit , qinni mc impoKr, 

deniqjifibi ut Ceciiverem; me id primo qiinque WmporS et 

fe fa-Surum, Ncquc vcro dm fiJim ntcjinlibd'arc di- 

P d 4 ftulit 4q6 M. A^NTONirhtURETI 

fluli)Ut i{ui inter vanat atf upvimkc<,lt<>iDo4lioqBi < 
ric uonuiraium tolcr4iiitIio«uau>,qv>a)uid elk *-t 
tncniTuini alujuinduetum nunurci fpaiio abfolv 
Nunc hifcc vigiliai inut Bernardine I^tireiaiu ^n 
funt ciur^jquiinobrenuibi Uicaiik vdinit NiitiH 
Aoipli cucnpriiiiii & nolMli fvnilia , !k ex <fU4.n Vc 
QvititUl'imiaieiilieEont ((jUDrumdjntatvni null 
qiiim irtobfviicjlMt obltvio. rrxterei dl boagMiCJ 
firo pcnpe fara|it«r daxuin.M ii»«iKlii«»t,honim> 
•arumf^iCii;iaei:ci)lfoibcni^ica[A veltracorapreli 
lit. Noa longc abicrinfticjptuer'iprsiuuit.vitiua o 
n6ruor,omtH«gregi^v>r<iui!UiUe eumuU ih G oiu 
literarum amuTC incenfusEfi, ur H,qu« ubiqueiilut. 
valet,auklf>(i;jri! u granjaperoHgtifiinopiimoruni- 
rum, lignoruQ), nooujmatvaiquc veitiucn (^rerc 
qus amiquiMpt maiiLHneiirorum iTopiain ex itniverl 
lopa tJilig«n:i>riiiie cullcg^nt, iiiijuc,uiaugiilia.()u 
Mulanirn .Tiles , iraduujus vcltra V-ccciiis ib ei 
homlnibui iVe^itenEatuf . He ficu-m magna Iintj,'ui 
Junt|tamcncs [tipfo pojluni innumerabilia ndgii 
pria tuciaudit argnmeiita derumi : ingenium exec 
vraac indefeltuiitiiteuriMii IbdLiLin'Opcimaruni'a 
cogniiio tanta I quaiuamcumpaucii aliisinillvn 
viriilitaremcidercp.ifred'jciufli : tuai,<iuodpra:cJ 
efi,iiacoin[>o'!Tiuiorc<,u{iuveiitui tua niuUorum 
ttunexemploefTcpaffSC'. Velhis fufierionbuv men 
cumad M.Antonii Tfivifanipi'incipis opilii)L,pio| 
tuigluftuolambonliomnibut oioTCcni' fuiiebii lau 
ne h'^neftandam unui » oroni Vencrz nobilicaci; 
dclefluf e< -, quanta DeurQiiiiinorta]eni,oiiUioim I 
vitate,& copia.quanu amtiium, quiadcranc^.non : 

turn fperare nan dubie fenaius populuiqui, Venei' 
peri[]<]u« tamdircrccin-aJiolaudarcs, eate alii^uan EPIST. tIB. n; 40f :opcribuiE' prxfliTUrum. Igiti 
ifaJicumemitiirm, n«iiioTe|>criu» tH, <^ui non inca-- 
[oUcrB(:aut,liqui[)i)lteiiuer4ini,qui Bim cianculunt' 
Hnren* vcrbit> cor fatit umllaT, velsratlitudine in- 
% aeiAiB! pulchriaudiii«m pcrvideanc , vel,nepro 
iuic commcndcnr,vt(eri,motbo perpdun ia oiiinet 
Minviiliximpediri. Accelf«rehii propc quoditiuu 
jnPauli MariKiiide tuaUudcfermonei, incuiutttt 
orcptanehjbifa(,iiacniml^rcqutnreriiia<upided« 
iqtMtur, lit mibi QUiujuanLomnino « t^iiaiu cum At lO 
rein^re0'u« c(iMc«i>^ocefre vidMtur.Attigi brevi- 
si,cru« iM, ut'taHCiJritfuin tu« namiBipotiiGiDaia 
ribercDiiimpulertek^Muiic i te tio\ei<xtvi ornititfi^ 
ctiaoi'act^ueeTisin peto:pritnu(uw muimrculum has 
«><fD3 maenkudine, fcdcx nico tibi gratiticandi anM 
panderci :dcini:lc , ut li qu«ndo eoriuii rationem iiii-- 
pfetCTimi'cni'c virturis Klnuruioa^juniic nbi, mo 
ifoe, (i videtuF , coium adftribetiduin rruHieto ctifii- 
.VfiNETUS,IdibusOaob. M.D. UV, 

; ANTONmS MUREms; 

TORQVArG BEMBO PETRI F. i 
S. P: V. 
XI. 

^AfMLfelicitatcmthicaGcravidcorToit^ATftBaM- 
^ ss.quod non itt mature in ItalUoi venerim, uTpa* 
D'ttMUDtvinim immof'talitite digtiUliDiuni , vMtt* at' 
alloquypolTeini nam ScincredioJIeiii' quindun valit* 
mn hauiiireniexilliui HeroJtadfpeAu>^uiaut foluc 
prccipue efl'eceru. ucnehcc ztay ruperioribusfecuo 
nvtdexecSf cH'ecilleiii,ni(i vjMc l'allor,ut ipreiM,pro 
aaiunteiUai i]uacginple/teb«ui omnu , inquibui 
D d 5 ' cfltt 4P8- M. A/NTiONlIlMDKETr' 

cdec diqaa non alieni k Mu(if incrmiH ligoificatio » 
ufquequaque fibi'defpicietidum puctrpttr . Nunc» qm 
id, quodcupcrero ^ xonrec]uiBiiUo>nio.do poffoin* c 
qnidien^id qucxi proximum eft-, jUulo fedo : colo^i 
cimquentione-licety memohaB iHiits*: & cam in o 
iecmone, turn in fcciptismeir iibentisfimefacio-suci 
Iftndemyquiffiihi n^que i me, neqai^^ qaoquam . ftcTs 
dari poiTc unquam.viderur, nequ<; ver»ita.fiim amciu 
•d jrloriam ipiiitsqurcqaam meo - teftimonio pofleai 
cenfeim. St6 .it a plane judico lUcDeusyXjui nuUius ] 
conio indigec , laudari fe tamennaMiOminil)ut vuk 
beatac illas nienter > in cixlumialcBplis >j& cum Deoc 
jmidasygaudere > cumie d ncX&flMttccelebnh vid 
ergo perindc acfi hdjus reiienfnsjfiibPetrain ipiii«i B 
kum pei:vencun2&(it y iradeipfiu^ admirabili do^ 
iTnffukri'eloqaentia^^cxtcrisqUft virtutibuay quociM 
cauo<eft,pr9aico , quod five ita'diy gaudeo- : fiye ipft 
faHoytamen hunceiTorem,quinie rantopere delediti 
bi. eripi nolim^ .Equidcm non foluAi, quae ille nobii i 
numcnta ingenii fui- plurima ac pulcberrinu roliquit , 
eUtttciperfolut^feivenimetiam.imaginas carp^ris 
uf Ktldiofifconiemplari (bleo : magnamque -ex ei$o 
Aacion^iCapiD : qtigd ills mihi ipdun ante ocuIqs < 
ftituere. videantur. Jam (i aut depidam in tabula 
marmoreespreflfam!, aucin sre, argontoque infculp 
Petri Bembiimaginecnpropc divinacultu atKcerefel 
fHiniquidmetibi facere parelh T^rquate Bctfibc^q 
nobis divinu»^fllc vir vivam& fpirantem tuni;corpc 
tdm miilta magis ingenii ac virtutum Aiaram ^imagii 
rcliquit \ Itaque ut inreliir^as , , rc4 me tanfi fieri) qu 
Kquum eft, & talis viri filium , & ralem filium, qui pa 
nsglorix prxclare omni ex parte refpondeattmittoa 
nnuneri Tibullum, hoceft,eum Poctar^ , qucm pater t 
felicisfime expresfit ^mendatu ^ me , & brevibu$ icbt 
illuftratum 3 qui tibi tcUimoniumnliquod fit incrcdi BUST. tlB./It.. 40». 

rmntivargftio mex,' Puvum rannusttateai MSc 
tfdoMtiavi pro(Kif<^ur,?^ majoraaliafubfetjuentar, 
ft iibtaan ingratuiu tuilVe cognovero... Vale> Noni . 
B.M.D.LVlU.PAffAvio. 

a ANXONIUS MURETVS. 

FRANGISC® GONZAG^. 

FERDTNANnl 

F. S. D. ' 

Oninjurii dubi»tiia>c^ a' verefibut FRANCJ&CB 
<GOI>J^AGA,^doldceu«pjxl^ntisfiiiK. Tilwllona 
Propenio dctetnidm eUci iiuert>uiiu>« FocHsclftftia 
iMadx pmictpKus , nam uc inlwitm uiroque perr 
ht , qua: cos vuli{ariiunjiunicfo ewmpcos, , m cdito 
ueeniiiiciTti'Aaiuant toco:. iiC propcii: cjufdamex- 
M.Ot cJDccnt inuuoqucviriulcS' > quibus uierqueal* 
iiH-paicoatnambi^uam lacere videaiur, funH»o>iii.Ti- 
:I«>*elocuiioni;.etegaa[ia 1 & p^opnctas^ : lumnia.tn 
>perno eruditioni^ PoctictE capiat variewj: tn ilia 
rniana prope oiiiKia, iniioc.plencjue traiismarini , if- 
al^iiativa<]n«dani4(&incQrruptA:K.<]mMiif<racmil4n- 
^ai( , in . nedik urb« natu n\.& allvn odi)' ,.padf knie 
okJic- i Iiunc prxter cetera fai»i,&,cliwajfieii ipic^U- 
f4i'inOrac«niinPoetampf<:cipiitatJiiluitlii»«iH«fAr 
n«£FedeinonfiravniiiK]ae4rapten[iifi4)(;'.viittUl4t- 
■ fitvduoed^e'pnccipua PoaticE diAiOM»'CHaBvMW>. 

vi<lccur,rooilliar.iila:&ileIicatior :iitf/voliorhic-& M- 
rMMr,ilk>«u^it ttble^erc^unc iDjrf|M,ut opinon 'd- 
irer«, il'i'tn fudiceilimplicius (cripfillc, qui «^iiai«t t 
ne diligeniJut ct^itiAV, <}uid lcrib«rat^fn iUo^Ht^oi' 
rx > inhocplusCurxuqdeiDduHnz.luifie p«ijjlici«t. ^m M. ANTONli'.iraRETr Qjy «wi ica IchahcJnr^ pjriiiflidteeft;diwmgre.4art»i 
flttucFcateralteriprxact , nim fiponipaaUvtltiiMt 
mD>inJ(nitatioii«coHiiflit:aiihi.(f]iukin videnu. TdWt 
Jui variot ilios Au/tuanti) uiinimotutt <)tuhuijaaHmB 

afitfinuntproiimexccedit , iia iplupl i^iUMjiie optiiNMt 
|u(li»ni1i)rTk«ft ; tnAidtTim ftne vecctiini.illoruqGrv- 
coruniiacprccipue.CtHirnafhf , (iroiierTiuni luudpiubi 
fimilierem fuiire : ^u^^etiam iiduqi ipj'e fe Rvamifk 
CaJlinuckum vocare aufuteft. 

SedhKcut funtjno^uennfhniFned, ii«^uc cuftm, 
Sboiiiiriprudcntitt flrconlideTaiit qiadereJvetBrcf Sit 
^uonuntiiit Sfdodrina<ni)ar)-&-)iidiciuniinriU( rm 
bquerV'pronBii«iirwrH ydcciccTte. quicqtumconftitw* i 
rt , ftr liw/Ti jeruntJumitrcrutruBi 4lm : fitiiufunilk ■ 
utrDmquit lludiorc aclilinemerevulverct ucnuiiyiaTini 
rototiccumeperpenilerei utTumqueJlbiaii. imitinJia 
proponai'e,<iquandp forte nni ad [entMdnm «km,|M*t 
ti« genuiaui rolunm idducET , ant nature impcnt 
ftret,(|W>:tgoofflnia,F)tA)«CTicr GoM-iAOAiqoaans 
quidem inme(uit,(iinin>o(tudift.itlol«rcenti:u'uuTitMl 
enioificiIeeniKClVeiiiTiindtM cjuiliot PoiiMt 3M.0eft a 
UMuticnwaEiui Jcgerinr^aucrero^plui opcrx poMi | 
rint in (nrum vii%«iibui imitandn ciprunendi*. ^x^m. ■ 
autcm-itiMCfavCrHJiitUa ,(]ualluctia Poccica .(bvcaOB^ r 
*\tcrnts ieftrbui^ , antmuptque libi meuotgnvionM^ 
tc hac«ite dignioriHD artium traAi,tu> vendicavjtijevt 
perare mihi ti nton nnn pftflum, -quin ri:p&eos in toiiiite 
fMbeam; hni-riquc fucnlivi; graviortini ftudiorum t- 
Ipcritarcm hac quifi ' conJimcniO' •moMutaiit muigca 
ac tnolliam , (jmnetiam be nan occupttionct tantitB 
nMx , vcrtim rcmisfionet qUMjuc animi afferant ili- 
■)uidutilitMi!|Ki(n<nrbui; confero ftudium noa medio- 
creadlibro! enrum^crpargiodot, & adlocDi : (i quot 
nihifortcintclli^ere virleor , (jui nonita Iini omoibul 
andot, talcigiturquiciii&niliit diebutin 
[i;&eit<»*(tiiin']bitide(idehoTenCfcrinltnB> 
lamintniKituni iiumotcruiihiad campr**^^ 
nuimfculovoliii. - Ut autem i le cognoM ^ 
viT3m,li menu diviti«, quibut abundaiiiut '_ 
liritat , lui (juicqu^m deiuc^ue prxrcr tuaiiv , 
jam nuncomnium Icrnione ccl^bfatiillm^ ^ 
tavit: iiamopul«DCoruin,quihoncAalludiA ' K 
niDodo^iriW^icptf^cqui, redafparnaiitfx 
;«ieacoKiiiisro!ca,nbnrciiicJeiptnuir lu* -f 
nn<t) hominibiu ft^eitnigyr: gcmrii auiCM 
iTtlemainiubet iliquid gloriandiiffi, qui Cm^v 
[u,hoc eUttt-iiioaui onini ope moliuntur offi- ■ 
minuE ipft (plendorii poiierit Tuis cndidilTarf ' 
mbuiicccpiire videarliiir, itaijue coluntts 
inef, & obfervam, tit migni illius Firm- 
4zA«AB,''fttMC0tit(iiDHfortffinBiifaKon^ 
iratom filiuoi : fedniulLatciBihicrcd^yil^ 
nt, quod camtcvaaiuiBreirumiauipothu 
tQgejfrogrsll'nm vidcni,in qua.£^ ut Iptt »*• 
fi,{>etAiterit,non'apudpi^erot roiriAofH 
t rpoliiigtoi tropbxu,qium dc filioi chiktr. 
(eailtiiuqiiidemret gcftccdn ■lioruomiO' 
ebrantufitum precipuc fcriftcifAntOBit'M^ 
iarit tui,eruditiffitni komitiii* & adconfcri- 
iriam fadi-, tndentur itfcmoric horainuM 
tuiK auietn boclocopluribiu perfequiitoloM 
•ttim Fpiftnlrnrrthnij rntn r^iind'inihl ¥OnH 
:m Euripidii vcrfui: 

ronba , iitcwn i PhiloTopkHC fludiif m qii 

ht SerMrdinui Tomitanui , GnguliM Pnt** 

ti dcciu, exercct i lelaun uiimiM vblac. 

Pro- ,- ,: , r. . .»m'i ri.!»*, t3irto:.. . * .1:.'; - v* 

M,ANT®NruS^H 

.^.LEONARDO MOCEN 
-'• rAiitonii'Procunicori#li.Pa 

•.••■' ■■•'■■■' ^' »doVeh«t«^.* • 

/ ■ • • • I * ■- « f 

's, 'P. tt: ^'""•••..- .. vXIII. •^MttHttf^cittvprojraa viriiiptrte.toU^ee m 
'vatMffiitdjnmvea^ihultofir'hoiiiinibtts -^ 
MPf^ auhi&ltiHBCcfl&of 'CoUoptr^ fradi 
-ewnuMvbiC ikMittmivif 'immortaliutcii] 
<fiitSdiim tfc iwlM MMmycef vtcUptnr » q 
' ^tttodia^i U JKOmimi kborem gmquam 
flirteftMiiai'teibicftioreiii quodiaMnodo ;EPtsT.LrB,>n. •, i^ 

nCwiliorciacnicereniEuniur , ncgarinou poteA, quia 
pHtcUrc oBinino tleiiumsao gci)er« . rnercincuriliquidein 
ai^uiJLUt psrumpMn)- , iiu id coiiticiciMlum diUicilibut 
wnntur cibii,intagMateai vtleiudinis ^miuteciquevi- 
(MoiiAipircivix^ueunc : iia.quiauf pafum emcn^tur 
lib>icH,aut pirum a^ioieiligenduiii fKilei ver&ii coguu- 
tur ;a£ ihiv«lctcbonoiiigenioliiK operiet jfiaut ulluia 
ftctooniileporein, aut ulluin cxquificioris doCtrin« ele- 
gMiiuncoDrtquunii^, ' Quam mutta liarblra vocnbu- 
}t f quam iriLilia viiiolagencra lo^ucodiipropceriibro- 
jHKorrupdonemi ultuparuol ii-tqni j'enoftra pacruRu 
-^ememoria'Ciccronianos dicivolebani ^quaiKulariup 
rerucajgRorati»ijaaBUi^ [cncbraifxpe inonmedil'dpli- 
aanicngcnufiDvexii jfna|:na »niin iAtKCntM tzcundiiat 
erroriseft: &iir morbiquiiiimi pulillis principii! profe- 
Ai,paulatirm pcrcorpasoiDiieierpunc : itrpirvainter- 
' dnm ma^uki errona, pauiatim progTClla longtut > iaie§ta 
optiBKiriuB rcripcorum monuiDenucaQtaminac. ^e. 
iade non eH dne eipei.'tjnduniiut amiiio Ckeionc, Vir- 
gilio>czceris(jue,lcg»itur iitjui tcnpoiibut nollrii ali- 
^uid caiieniiingua,in eotkm gencrc icrii'recint , ijui li ali. 
<|i(iij aS'cruncnooiuoItuin^.vcTcruni foiuibuiprope re- 
brehea^untur^liaisiprobo laborehaeconfecuti fuittjut 
uaicripcis fuiinibil uon^eprifcis jUis laiitaiuhii &: e£S- 
fium^ppareaC; nemo taineiie(ljt]ui not) iUofpDcius iplbs 
fnCcot C'olvere, ftbique propoiierc-ad jmitandum vdit, 
itac)} c jits modi IcripUiMnqvavmilevta, quamdiu niuflea 
lutii> ipto noviuijs faporc pautifper placcntj 'iteium 
satfficpmi j^uliatatatUdiuntnr, ii)proinpiuoxem|>larunt> 
' B*AiU. Navogerii^ Mulilu ) Lampriditauc'vcrftiit aut 
•niJ<MM4> (juocutcfULsque hodie legji ; & lamen auc illi 
' no&ra «uie proxime ad amiquorum jflorii acceUcmuti 
■atu necno uBtjuamaccefliiru^ «K,at coiKia li qua: iideotfil 
■illufijmulac veierunt librot pertiMntia Iiicrispcodide- 414 M. ANTONH MOR^ETI runt; Qualis nonnultt Bembuf el^Mtitfiine Icripficitl: 
plus pinsque indies fludioibrumhommiMi manibuf OMN' 
teruntur, led quid de his loquor} potfim nominare vio0 
fliullos,qui abhinciexaginuferoTizIre innot» quoraii 
poemart, oraciones , epiftokt, cum propter pcrverfini 
3c inepca aftdatione corruptum loquendi genus» qml 
vtas ilia extulerat>(iiie riiii hodie nemo l^t, eonmdiM 
nmen fcripta qusdam,quibus lux ali^ vetuftit icripn>i 
ribus affertuf} omnibus vigent , dennAie » quern tah fay : 
nonis eiegantia (uavitasque commenoat, it aetatcm ftrHi- 
Hber non poceft : it ez quo frudot aliqoid uciiiuciifCl. 
perdpicur. 

Hie meret era liber Sodis ,iuc & mare tmnfity 
Bt longum noto (criptori prorogat anmm* ' . EgoautemMocenice, quae cupiditasln opttmoquofH 
ouximeviget, navandilhidium (uum utiiittti pubiifl^t 
9c hominis fui ad pofterof propagaBdi,ab ea muiquaffi ■■ 
abhdrruiflecnnfiteor> quamad remcvm illudiliiiM 1 4l 
•quo ante dixi) quafi coropendiahum eflfe iter vidnifc 
progrelTus fum ineo, quodpottii,& progredi ponOi4 
vita fuppeditaverit, cogito > ergo alia alias: nuper autiV 
uuatuorCiceronisinCatilinamorationes turn Tindkip 
vii mulcis mcndisyquzin eis librariorum vitiOj inicdr 
rant-, tnmy addita brevi declarationc fadlioret M intdik 
gcndumeffed. Huncparvumlaboris meifrii£himvcni» 
re in hoininum manus ornaoum commendatjone tni no- 
minis voluiy primum,quod ipfi iibro, parum ez me aado- 
ritatis habituio, multum ex te acceffurum dignicacif tc 

Sratias intelligebam : in quo, quoecunque aut ad ampliM- 
incm nomini^> aut ad devincendasamidtia hommfi ifoi^ 
lunrate^ valcntsfumma clTc omnia animadverto,namfife 
generis dariratcm rci]uirimuf*aii tandcm^qui Veneci ioH 
perii nomenaudivefit.Mocenicc gentisipiendorignot^ 

efii j\ pnr. LiB.n. i(.i| 

itne innaliuni nieinqtum replU 
«'eoi cnmioeiiiorem , quos>Jami tonsqueliw- ~ 
concoicbbut rufr»^tii , aJ huju: R.eipuulb> 
vmc; -iilutl mtegriucii-iilud luliiuj:, At 
c leverintis etraiplar, Aloifium Moccnl* 
t,,tuuai Leoiurde ivum pfocul:t : quo vi4. 
oantgaamin baccivmce , qui cum piuciiinpei 
K iplun confeqlieretUf honoris inlignja., invent W 
! ipfi proeuprcnlabai vinus , tpfaei.viamad oranei 
lorit gradutiBaiiiippallaixtijrAoii roganilisj noaoj^ 
!>(e£U«(antlKGivibuT;rcdgtori[>iis,aii[m'i:an>ji!, iA • 
njilitars digtiii etlendit operibu; muniebat , -nequ^ 
opad'arelp.cd, tantnm lumen eiccrii principibusin- 
[nitum laiere ;ledi]uanquamtideliditiiit illtut,(apiciw 
iroifquuconLiliisnixa , nonlibi;nier abamplexu cum 
idimittere:; mandJiidi<i ranwn ei plurimi!, honori- 
ntifflmitqueiegfltianibuT ^ticuhiiein dedic-fama! fii^ 
crranct Terniitini oras dil1'cnijnandx,qtricu(nomnef 
smopinioncmaelduxidc:! ur quicquii-tipti, non dkan 
icgatam , fed non ultro delarum tu;ireC] idem vinutt 
legarum vidtreiuf; iilio fuo, patn cuo LcoD'ardCd 
iCmvirtHtibuspridito facile arque CKpedirumiter M 
icuratoriamjid elU ad earn, (jua nuUi lumina: propsMT 
r-d^ibcatem reltqiiir, live ipmr gcnerii ciiriiatein 
[■inaiHit cafibi loage maxima divinitasfoaiigic : '&■ 
Mtp^nm , nulla rationegenenihabita, initiemur, «& 
kmnsinu, qux velabfedam lobfDurainquefainiliaia 
gereaR]ue iUnftrare polfent. Nonenim teaut gcntit 
•.oebiJiMs tumidumi am npum affluentiainfolencem 
kefediUam qmdem incitamentum , hanc vero inltc&> 
VtoBiixercendc virtuiu elfe ducens , ita tc gerlts 
^^itaie par rHiumit , bumaniraie & affabiikatc 
lilo iiipeNor infimis elTe videans , -quo fit , ui tot* 
bcMMoGt, qui non omnia ribi liiccelfa cupiat > <fbi 
■onanet, i)onialtiiu>tion in oculisicru : ^ui oaa v4i« M. ANTONII*MinCETI &optet , baugurnurliDrci' utMeodemplinci^qtiVii 
vui oliin,itincrc gndienKm , iiKlein rcip.,^iubai iUii 
profecuta ell,honoribui proreqiuiur. . Frimuia iginri 
tuo«utdiii, nnminaaudontatein libro metvquxrvn itl 

Juani voiui , deiiKle cum pluriiiiit,-manilieIUtfimi|i]iie itf 
iciit I me tibi 'noii yul^irirer carum cdc-cogaorcer**| 
volniegO tguojue vicitLim,qualeii>eunquc potenn^Mf 
mieriia tcjiicilif^ilicanoncm <Jare.Vafe^Veiieuii>AJ)l 
<.lduiOaobr;M.D;iVI. ' 

M. ANTOMJUS MURETUi 

LEONARDQM MOCENflCUMj ' 

. P.V.prims OrattonisCatUi- ■ ^ 
- narixexplicacio. i 

' XIV. 

' CAKpojani M.Tulliut,ameqium hancce-ontioocakM 
^bcier, verba in fenaiudc Caiilin» conjuratione -iifl* 
nt ; ut vel ex eof erfpicuu eft, qnad iluadevrginti dici4 
amC) confulibui Relp.. Senacu* cddIuIeo periviJia eik 

• ^uod na ipfum adoianere fupervacaneiim prinflem, (4 
enimUHCcjuanifpeTtuin). ni^animadvcTtillem , milk* 
tnagnoicjtR vtroi,non eivcenciorifaur-inodoj-fedniil 

' «S3ntiquia {quodi-^uiJ quoquc 'tempore -aAum-fuffiA 
nnn (acis-aitente conftderaireni, ineirores qaoidiiBiW 
nimejut arbkror, negligendoi 'in hatuin- rerumsxplicr 
tiotie incidifie iMnlhiniideni ita vidctur: -Ciceroni «■' 
primiiipft niairiroan) eB'e liifce in rebut'habendam-fideai 
uc,(icubiabeQca;tendill~enrerini : hnminef<-e9tfuiflC( 
idctrcoj^ue labi'potuilTe , irbitremur :fecunduin Qom- 
nem autcmSaliuAio , <)ui iJidciuTemporibui 'ult-;<Tna 
A&anio,quiabeorjmxurcnanitamnlruinibruitfGn^ 
COtautenii Pluiarchum , Appionem, Diogonem nugnff 
ctleidhibitojudicioLcgciidni. Mam ui bine ordianor, 
nun conjnnti I Citilinx d«iuntiaHonc> in M. Voidi 
Lcccs EPrsT. iiB n. 417 

m-convEniflenrjopErij^ue tffent daait^m le 
h it^ulofuo Hi(e(ted»ros pollkeroocur , 
■icSallu{liiis,r<niid!c>Miuma Cicerone re- 
BlAnatHau|ue decrcvilie.nt (kreut operam conrules, 
|lHir«rp.detriinenticjperei : at id maoitcRo .lalfuin 
|rS(}uidcin, (juxiioT coiifecuijclt pnllcruiDtiiemoo- 
"" B NoT<inl>r. eatioiiecoitiotieni illamin'M, Fcirti) 
■tmftAtm clt'cconAat » oratione pro Svlla.jsn au- 
iirium dies eHnCtCuni.illafenitusauda- 
pimer«flcrat;ui exhacipfi oraiionGliuuidocogno- 
melti liluJquoqnenoti aiinuffiUum ctt, i^uadndem 
II prodidic, cum au^Kinc ai'iiuafiein Cicero , aui 
mcjvaiDpiinihabuiGci, ccnc quidein ali^uoi diebut 
leommifiimcnnfiitibtiv rcmp. 'Citilinim in ejnvvo- 
cenuTeniijueerupiffelut di(;crci,liqu6d inctiiililJininVbr- 
tLnisTuaseidiarunielJet: [Jfi; lion aqua, fed.ruinare- 
Ibni^uruiiigidenKniimpridcni, id e!l, aliquot dielius an- 
te comiiiaconfularia , Citoni ludiciuiTi muiiiaiiciacde- 
'^ Mflcanti Cat ilinarelonnderai, quod ipfi Citeioin ori- 
4 •fine pro Muren.i teriattHii .rdiqu.i. -Quod )i Sallufti- 
' f Bnjpru,T, &-.i«curJCitmcuir primii homincm,& iUaruiQ 
~ tempoTuiii rqualem, tameiiaiiciibi lipfvm videmui :nc- 
inienda proictto nobis m^enijacies eit; neqae tic ijuic- 
fJii i (fuoquc veterum proditum fuerit,it3 protiruj re- 
" opiendumeftrfsdcoiilerendiatiacumaliii ,& »d Cite- 

3ronii-prTcipac aiiflaniacem , lanquaiii ad'Lvdium iapi- 
JtmfinguUd.ligentcreMrninaiiyi. Nuncadrcin; Difla 
fflliKoritmi Cicerone conftlc , fcnatiira "hatentein 
■^ IWnpIn Jovl? Statorrf.Vr. Id. Nivcmb. ut inlVaprobl- 
'^ hkur, qua quidem nratione odeadit , patelafta jam eCe 
* iMnnibuifcelerataCatiliiin^verriiireaip'con'ilia: ipfi- 
^ que fuadet, vul potius irapcfit ,ur-e\ urbe exeat, quo & 
■' eivitatcmJilrtretmetu , &jpfc !cljberju!>iri[\em P.R. 
. proGtcriijueat. Gemrt igitur cauJTiju.litiac non eti. 
utfillbCjcliuiCuriopuut, non enimia fenitu )udi«i4 
_ Ee I «- •418 M. ANTONII MURETT 

exercebiiitur, rediiedeliberativuinquiclcnicn, cpihlit) 

ouij enim nomJelibeiat Cicero ,ite(juc icntentMin dicit 
tieifue 3U1 I'liidec (juictjuim Tsnatui, am djtruailet : ft 
Caiilmim iiicrcpit, obinrgat , eiagmt : jubet <lcni<]M 
uTcuni Rcjp. Calutc, Jua vcro peDe ac {lemicie ex urh 
piohciflatur. Quidigimr ? laceiMlmn profcfto elhAlM 
umncs Ciceronit ofilionet, nedum omnia <]u« ab Orl 
toreiradintiir, atitria kUapervul^ta caurarum geacK 
pDfierecnciri. Ipfcautcm oraiionis ^ajfrniif plcmf 
•It J>..iT^5-, v«tyinfi^, tftt^trj^, ^ryx A(«{nniM 

•irai^ue quxcwi^ue de Hla E;enere i veceribu< prodju 9aA 
«a hie mirabiliter obfervata reperivmut, 

M. ANTONII MURETI A13 

LEONARDUM MO.CENICUM 
P. V. fccundEeOrationisCatili- 
A .narii explicacio. 
■j" - XV. ■i ^ltrisaclminri,& liberc ,ut lo^uar.tioB Tans , proM 
'foleo I Leanii'de Moccnicc : turn illud inprimis , aqo' 
iidemhomincf & mulcolongius , ijuampar erat , M) 
-ontorix iaeultaiis protulcrant, S( eaiidcm poAea mtM 
'breviorc, luultoquean^llicri:, qLiim iplins naiuraftn 
■3mbiiu,qiijljque gyto coiitludere ,airconftriTigere fO 
luerunt, narai:umita]are p^itcreofacorLSoOiciuin trail 
diHent, ut cxomnianium uunicrn riullim relin(]ue[eii4 
qua lion inftniflmneireeum , atqueornatum oponrf 
dicereoi I net]uc prfcUrumillud iiometidnquentis mi 
quHn uibuendom putarent , ruli quiidern i<( ^rAmmiti 
iMjclfet, &diale£tUu! , & uanim [crumquasm nitulf EPIST. LIB. ir. 41^ 

riMCcpoiitxfunt, iiitL-HigeiitjGcsubernandcRcip. 
eHiii'lidli pcntus: eundem<^ueeU* vcllcot & muti- 
& geometram, &ar«!iincticum , &a(lro!ogum, 8c 
u>i), Si architefliini'.rmilla mresGfTeccalo, tem> 
iequa nxin illccopioliilinic iiirputire,itqiie oim- 
epoflet: irdcinpoflei , niiqua^nilliu! tantw tibera- 
iiix paeniient», qtiafi aq^i>ni^inia- cjuodaiu er- 
a , ttaiTiLxitcanlTirum generibttt totam. ilHuf iini' 
itentem.Uift'aJamqutvimcocrcerunt , in tjuihtosil-^ 
iniufn eft, quoda<Jm'rer liqui: Euclid L^,proiotmi- 
pu nuiiifium Jegitlct , cui-tandem impcdimento id. 
Ikendum putarmt tore : aui qui minus eloquentem 
ini , liqui nunqii^m ncquecantare , neijUc falcare 
rec,rMnili<)uodKliquando aectdu ,uc C. Sulpitiui) 
xilefeiiione (liU'ernt! , cKCfcitum L. PJuli contir'- 
,. idtircoaltroriim raMontmnwonelif necefliri- 
imitt: & qui de-faciendis poFtubus ardifteftmn; 
1ivoribu<, 8t lumoribu! incnrpoM interdum lit* 
icit,niedicum ell'e eum volumoi: cadcm ntione.di- 
fanctdebere turn bonumcoquumelTc ^bonuinqtie 
m : quod inranta rtrixn variciaM -accidere flli- 
oposirt , at de cibis ci lit 3iH)u(d,eilt«iinenn«<|uo 
lum, M«i;ninnvc«> oritori negotiutviinponiniast 
fialiqutdin rtrmonedcbnftKaur ilUui aftit infini- 
I, operibucve,aur dc ipfaetiam efliciendi nrions 
•et ^itaeummitremus admagiftros 8t,ni(iqjnm 
•lidicenc , iiunquam de « verlnim umirarKCie [{i^ . 
MCprofe^tafi ilta omnia in oi'Morefuniimirtii 
-nonadcanendHm tibiisjadobligafida vulii«ri,ad'. 
.ndanav»lia,dilenihominc; adliib«arttnr, frcuV- 
'atoribusrerp.tjiiquini Delpbicii ^!4diitadomifi3i 
nt in civitace neceflariaiUtatur, Ed aucem npcne 
01 eopnofcere , quo pntijlimum argmncnco ifttid 
fun) dogma connroienc. Do aranibus inquiunVf 
d;i;erG , oratocis ofticiumcft ,n(>a poiell auc^m 
E< J. _ quif- 
quisquam cadtccniio triJlait ,c|ui cngtiiU poflpe 
lion habeat, omnium iQitur If LJum laciKiun-aniQi 
prchcnderitjpportet i5,q-iiora(ori! muiiuf fuliint 
<titcrur, D pliiii]bcum.UE<J!aiur'pLig40nciD ! qu 
hocKbi-corrcelTcrit, ni'i qtien:i tAami'^noruin no 
infitiuveric aitdoriiiifjaninibu^ dc rcbiji orar'ai 
officium dicer c '. S"pl>idnini lioc t'litt, poiicrC) 
<]uridc{UUqucveliec:.<|UodnerD!) uncjuamiout oral 
beretui'Fjdiiavic. Quindoaucun poeeli acci^c 
omtordicifre dcbeii,<|u((irariposlirurcu[ut, ncc 
lit, auE cccjuid ullain h«^at ()tMdTaii t^tit cum- (b 
propnrtioDcm 'At hvcipfali iraCtaVida fulieiHt , 
trB^tjbit or(>atiu^,<}iiaiaiph artiticct lolcnc. Sail 
mi^rtuo', credo, c<ucjbit,fc mullit lubut Jcnnui 
bir.ifc limditerMdeotibutJtlimilirer deiineiinbu 
nor(m^um:rr>rjmque ct'licie; oratioiiein: ficilcc) 
facsre vo]uerit,effiL!jier, & nfus honiiiium , & iiif 
main.Cnnrpiircaretiirme hercide , & opioor, & [ 
toque pctereiur,(iqui! in coronnrjfiaiidis ejusn 
busariiJtum uliuinaJiubercnTatonuin vellct. D 
m|ufti< , urilibus , muiilibut , lioneftj; , turpibuj 
ontons officiumeftiiionde qujdrjus,& cjrculii 
ni«,,Sf pyrimidibuidiJ^utiire league. pr^tcIai'C 
Tclcj , ut folet , Rhen>ric«n in lis modo vcrrsn i 
mt «»;•«« jii ''SJ'A' 1 w ■t/k^ i< Bn^iAjiitiHn : jisvid 

rebuty^ux fuuc incommuninuadain ^mclKg^uiia 
8c dequibu;. ncmciell ,r\a\ iionuaiuraduct , hi 
judicare fe pod'e conlidat ,hocenim plane mihi 
innuere videtur,cuinair, iliam ellc«^i'>'«rwiT» 

i«rf*ir« !(>■ iwi'itn <Vi ymgi'frji, Deinile , fi 

oracori accidere interdum poflt (ate.iiQur, ut iis £ 
Terborualiquidracia[,i]u:cadali3! ticuliatcaiit f 
pertinent : iion laoicnet en el'ficicnir, ur j.!orati 
men tucndum necclfir:! litomnimii ai duia cogni ff EPIST. LIB. 11. ^i. 

B)iliicogit«n[it<)u»ian[iemiAiut LTirniii origa effe po- 
tuefil ;. utaliirum niuharum llitlti'lin^rum QpiiiioiiLtm, 
iTiKujus kjuoquc.vi(lentur.Stoici.priiicipc(,(p«&Ljue)»ri>' 
(rejtorct t'uillu : qualemenrniiUi^uuinCiftifmura elledi' 
»crar>i,ciuilolusJormt>fus-eUVt,fo!iii,lib,r,folusJt.ex,fo- 
lut di;iUci)cui,(olut (loquea^, Tulus deniquc ooinii, uc 
Ci£Mnic]nimv]i nuiiquanliilejilvciireT futorf tauen ellec 
iiipnniit b tituf :ialt.mpropcilii [li'-tcbiuwillumiuuni c 
Pliionii'icp.OHKircnTcffimem quanj vaiuiaiernrccu- 
lut Vitruwugiuuhti itlequidciti moiieiiiiii- 1 Jed tamen 
aut-iaiem^autcerce Donmulio alburn irchictituminibr' 
mavii) Kijueilli oraiorcmfcuraEic jquiii idcmnottian- 
tuni inpocn^utin-impcraCQieJacJe probarit^ueai: ve- 
min.etiainli adirtudexempluniprogrcilii Sconiiiesarces 
pauianmcomioilirere iibcai, ea tandctiii din juViniibui, 
veoicniur,ut boiiiun.niuficuni cfle oporttat , qui bonus . 
credo eradfrecngiiet. Stdv ut mittimut cKi«r:i|Jllud 
tenecovcnire nuUo-modo pr>ier(,uc& omnjbui de re- 
but Jicere -fit oratorw;!B( (otumillia^onieiuir eontinea- 
toriribui caularum gcneribu;, denioi)AraEiva idelibera- 
tivolK'judiciali : . cifiquovcro miluqtii^quatn, ArlAoielit 
Iroc luco ui&onratemobjidaE : lutiulie prunumnon.ue 
iih, omnuqiirin rerutn n*!ur» funt, orator add! ceo dura 
rubjeAaefrc vcilult ; deiiidcmuko verjUK, .muliaque la- 
pKHCrut locuiateft :nonenLm irit genera midaruaiaut 
CortroveHiarum.icJigii. ti^, tMpir.ftiiSt .autrg** jftn 
.Ar>'BitT«<«m'>eMiidii;ii:, quodfi quis putat idriiu.cum illo 
■ IceroelTe, )on£;cerrat,egooutem,[iqaisqu«rat « me, 
quoin gener* i:aufx,aut conirovcrlixlic ca ora:io ,qua 
quDiannis olim'eos,quipr<iparriaoccubucrant> Aibenit 
laudtrimojerariplaiierefpondebo: in nuUo :null»enim 
ibi Deque c3ura,neq^con[rovcr(ia efl: nequequii^uam de 
fK>quir4ium-e«iiii'ovcrfctur , & tamen c riaioiiii An- 
Ee 4 dote- -y-: /• 4a» M. ANTO.mi MURETT 

flocelifquc doctrina vero dici poteft , eife 7f»^ «■*, 

f4r«6«it«A«yv. Tu A'cro v|ui oracorcm Hippiamqi: 

fr«»ro^«rv taci^ y qu ?ro ex te , cuin4iccorporuni < 

um morilHit, Je tuti:uriSu«,de rerrr rnocibiis difp 

(quando-ho'c quoquc ad niuous- illiuf pcrrincre i 

quoiUorum- tn\im fvcncriim cum verfari dice^ i 

cnimtumlaudabit>ncqiic viriinerabic ; ncque iu 

neqiie disfuailcbit : ncque accuilbit , ncque defen 

nelont^ius cKcmpu rcpccsciu.^ : (rempurefi enin 

omis(is,ad ca vcniamu^, qux inliicuto noAiy>adju 

funt)hi£ in Cacilinam or^iuoncf , pr«'eter pnUrema 

fane delibernti^'t dicarur. Tub nnilum.cx iUi« tribu 

ribu^includiqucnnt , non lub ptdicale :'neque c 

bcnrur in jui^icio :non fubdcmonArarivunr : nin 

monArativofoiaa-jdientium voluptacqiueritur : 

queiilud genucad porapaniti^ ad oUenrationem 

ratunnon llibdciihcrativum: inprioreemmut vi 

nulla dciibci ario eft : quin id rantum- agebat Cicc 

exiret Cari)ina,qiio ipfc poftca cutn ianatu delibc: 

repub. potfct^ncquc enim prxfencceoddiberare 

cernerc utile fuiiVet, liacautem, quam nuncexpli 

grediinur^iteinque rertia, nihil ahud agir^quam i 

•nat populo e»,qux gcAa fnnr, cumqueconfirxnci 

nc fpcrarc jubeat, ne quxramu^ igitur,:h.T oratio 

in caufxgeDereiintsaut in quoAacu-.ifedHta rclin 

iif )qut CO progresfi funt Aultitia:, ut, a:didis libr: 

lancum in epi (lolis Ciceronisi verum ctiam in C( 

Terenni 8c genus caufa?, & Aacum requirar 

£lunc Ciceronem ipfumau- 

diamuff. *\ EPIST. LIBi IT, 4T ANTONH MURETI AD LEO? 

NARDUM MnCENICUM, P. Y. 

urtixin Catilinam oratior 

uis explicatio. 

XVL. 

t Dti*irtbifii<)irc(Jam,»cpropedivij« vii eft, Leontt* 
n^ Mocenrcc, houiJniselot|uenti;;mcrito<]ue lapicni 
imus pocta icriplit Euripides, uihil efl'e j quo J ferro» 
taidvinorattonecoiifiti posllt. Quod li uiutuainuL- tiHoipust'tiir, CL 
atefioapcrtisfim 
ins in patrijm 
:luteJoquen:i,'c V 

D Kctpubiica pint 
^acHin alii; > qu > perfpici . 
leciaratunj «I1, cum fceleratas Cat 
i^inaiiunes gneluiatfac conlilit 
bii^ Cicero di^paVic, ac niihi quU 
immoi hominci , quos I^oniaria o- 
insprotu-ht , inEwcnii >ali[>runiqua 
n poflum accutarisdine conretenti 
ividctiir ,plu5itni Ciccrom ufberaJLoiwanij, 
nibui ijuotquoi bellkci virtute tnci pronilc- 
lociti^rii, debuifie; nini ocin corpof ibut nodrii ex- 
mnni <;alorem,citernuiiive frigut jiropulfare ac defenr 
re&cilffeft; ubi auccDi intut cnntraftunvtVlgui > aiH 
niiac vifcfribut conctuTuscalarUbetaflai «at pane;, 
ibus vitaprccipuccontinetur, reKtedium » maloadr 
>cri, lufiablkoniine perico,atquccxerciiatoHoa PO- 
ft rUciibratione gercndxreipublLC.i: debellarfr, hores 
:terDOi,& qnodtlli umIi civibtK tuts moliebaDtiu-, id in 
CoruiB capita convertCTe, H miniis facile eA , cujusmo Ji 
men eA,uchumanisviribujeffici pofTevidsaturiatubi 
ifirimerfediiRdent reipublica; partes , <k quideWita 
ifGdenc;uiqujbusiii tota civiuteplurimumaointj, at^ 
lie atidacixed , ii conjuntii acconfociaci intenfeoWli- 
tiifrtmo animO] ptftcmczterit, atque exftium machi- 
■ntui.: Deum prote^o Moccilice.Dcum quendam, noa' 
Ec $ hoioi- 4*4 M; ANTONlI^MURETr 

bominein, cR'e oporcet^utin-ianto > caniquc ancipit 

rminnie flatum civiiatit integrum , »c]ue incc^tii 
pi*fiet,ea vcro laui-cui patiut ,qiiam Ciceiont, ir*« 
dilic, nemliicm video, unus'enimlarenccmidhuc-n 
oceultdmconjuri-iioDem lirrgtrbri'pKuviilentii > viji 
mquGdeprebcndil,3C-protn>ii': minaDtcin, firMDr 
qucpaularimlon^iu?, compredit: fraAot iClicWtEl 
toettrpropKr itiufrracan^pcricuii'.ma^tiulinet&.ew 
inimoscoQhraiavit , indorfnicittemuntit reba«ti< 
viFl(;natnm:Mclcnrvfice& fccufitatem-bonij, St Ml 
rfrm improbit anulit tCbllegam ruumUbecoi>)nnu> 
infefTumi-fponcedspoliu, oblatacjue lUi ptaviaHAtii 
naepirtcsadiJiucii*, Si uc cfjx ianari poteraiiC) fun 
s Jhihito -ftudio fanare conatu? eft , it« x\ux tnftatk 
vic(ei>intur,ei, omnT periciilOjatqHa oirni irviiiiapre 
hllo habiui antmofeac forciter ampuiavit , Jta^M- 
rumrerumci^ovpriinus meritif(im5eumhonoreBi B 
JecuruseftiUt p3ter patncdicerciur: Aciiquucftt 
}»niq»pr»;ftan(islinit)ruiii opcrunlaudcinab cloqMi 
remov«iit, ad alias qiiaidam vinutei retcrrc malic ta 
trfji tlluddabkiiu«,n'.inquaiii.'b«m'iiein>(]U3nilib«-ia 
cendficnpiofunvaitjueornamm , tiic tampra^dand 
Ai(rij(nfoi(rc,line ahi^ phirimi<, maiiniLsque vinutib 
inipfejnifi valdeini^uui lit,i»obii hncconcedat ,.ncci 

-eA,nunquim Kvc tam feliciter i quoijuam ^irigi gok 
narique poiuifle^ cui, cartcrH mftruflo animi boHU g 
viter ornatequeHicendifaculrasdeliiilTet. Hancega 
facu[tanm,Mncetiice~i viaicnmmonftrare conoriistl 
hut in hic urbe cotdi funt lioneftarimi amutn fiui 
Nam etfTnOniumita nefciut mei , ut cloQuctMcra tSe 

•puc«m : tamcn-, quod a prima itsie dedl me' ftudiofe 
Mcrcitatianeredicendi, & magna cum curi pervolnti 
eorum ftnpfa , q_ai autdiierti fuifle tcrebanrur, aat 

-f rxcepta hbhs fuis complexid'c , ijuibus oraiionit <0| 
P* ••SBISTi tiB. II. 4,5 T 

ivideorpalTeii^uo i^fenon pcrvenenni,nihila- 
!0(ju3 pervcnieridumlit , aLiquo nioiiu iudicare. 
Aeca Wulo pTnko, c|uod poflum , {>: (juod oiihl 
udoriiaw Enunurinjiuifiuni eft, ei iirne delun, . 
pibuTqueamnibuieUtwro. Quoniun aucem 
)eiU'inei.nm4ge«un(pnroiriihDinmc!, utdice- 
upidof (jtudcm clle cognafctmdi ci, tjux i me-di- 
1 kd nead tn« tia. ixpciqiMm vdientjvcairent, 
LRipcdiri:!) fuccinvi tcmporU ali^uid ruiDcramad 
am i)uoiidiecradcrenitinandaiidati<eris ,gr»iini 
■it^uc npiatum.fore: morcu-iUii haccjunquein 
rore volui : & ad nieos prifimos labores hoc 
hibeodi oimi adjcci. QJiud utiiuin u id utile 
|inm a incirolo obfequcndi aaiicii defiderioifioe 
[ioncfulcaptuni efl >..quinquaiiienrm nantam 
miam confetuium pra' me fero, ut gloriaro-rper- 
nen eanoKrii lemponbus copia e[l vel ■erudtio- 
iinum, [jui roeislutninibnsohiirujnt jvrlimale- 
I ,i]ui oinnem judidi laudem in vitupcrandii aliif 
[iutcm:iit|udit,at[U'as iimimecuin pr^daieadum 
cainglorf.ciVu£(u, ur ne'obtreflacoruin tjuidem 
cmiam. Nuncijuando dequmior Ciccr!>nisio. 
ciliQaitto ratio nibus duas inccrpretati lutilus- 
paridua^ re)i(iua;(tiidio KAN- 416. M. ANTOWll' MURE! 
M. AMTONlI^MnREri AD 

A R D II M M O C E N i C U M , P. 

qu2i'cx Orationjs in Cadli-; 

n3.iiv.ex)>Ucatiq. 

XVhf: 

Clprrmij't3iit«m, Moecnice, &iitpTsnniii 
•'prttipuam tciiciratis partem vulgiris opti 
tuit, a^ bene mcren(lum <ie humano genere 
Komines ingenio adiuceretitur ; multoi^ w < 
cene, ab inllitulo vircntis itinere anunadttrf 
Turn xraiuni exeinpU rpvoareniAnamfi replici 
Tiamtempotum , Sl' antiijiutitii monumenta 
VelimU^jflCprchemieniut, unaquaque iivjrcpublt 
re, qnnru >n plilnma in mm citabant ) naiimaq 
eiaomni Icclcrc laceritci! , omni crudclirate 
omniictrtiitaiiiguiere diveiitoi riiiift,quo< 
ira cxp!iratumell,&" libi &■ iis omnibui , ijuii 
quid in aiitiquiralJi caf^nitiiincpolucrunit vix 
niitionijinii^cst: Mmeii,ut,fiqua effe poteft, 
cxmiatur, nlqimt, qu.fmihi nunc in menTem 
ilfriOi (J ejus rei exempmbbjiciam. Prima; aui 
cng\f3Uf,w: riccLirnint illx ommumlaudaixla 
umipfiu^que^(^eo hiimai>i talis parcntes Aihci 
outimisftudii? deditam , rercrtamisfiduE ,a[qi 
«iixcnm,("a'iam efLid.t.rfimis homimbu< cv.ra 

liadem,CiiHoncin,THEMISTOCLEM,ARn 

AErchinem,PcmoHhencra.c«orum omnium (u( 
M^benchcH'^, mexilium pepulit : non'illud ^.i 
TDodclliT, integritaii?, fapientiK fpecimcn Soci 

Jcbufdiv-ini! ienficnn:' (uppliciii eum pQiislimt 
^itiunutet omiiibusadveram Dei cogmtianc 
r» i JedRnmana Rel'pub, i^uanio cxieris o- 
't}tUijiiie vinuni , H(^at ui>psTii amplitudine 
latiTo- malorcm Dobii; alqueiinpliorcai hu|U9 
;en)ploruni cupiam rubminiitrat ) cuguiinbi- 
juii iugieJuDr,!! in ipfoquafi vcl^Jbulo iplum 
1 paren<eai Romulum SciMCofum numbuj 
<e ^iUcrpiuai , ac diJaiiiiiiiai videt. Quodli 
idi laonoru immani itrocUate Ijicdiu, in- 
ire porreieritinoitlonge progrefl'us>obviuiii 
illMmum,obin»nein populaniTufpicionit »i> 
inim ptoticilconicmea ex urbcj quara ipfe mi> 
c doDiiutiu rcgiolib«r9ra[. AiqueuiCaho- 
:uf prxuream, 'Marcumoenc C^ittumibiud 
loi ) militinne vinuic ,aivfide luliicilque 
ii miubitur K mitmbiuir cadcm.calunuua 
Scipioncm Vcro ilium dcquu vcrefcripfC' 
,nullani ei [laiuam,nullam colunniani a popu^ 
icrigipalTe, i^a. inignitudiiii rerumabipla 
'erponderct:qiii!eA , ^uicuid intellexcrii eo 
Qifiie inligneivictoriavreda^um ^ uc exiliuoi 
fpOHle conftiveriEi noii debiljietur , ac concin 
pUne(]UC|udicc{ nullam iUatiiiigcndaiQefle 
irrera,qui commodo3L- rrancjuillitau fu'^ con- 
int < Quidjamillos turbines, illis teinpellatcs 
fenlionum commFmore iquibus non unuf auc 
uu<&61ucarit Retpubl. civisperci^ruf -eft: 
rvtjipfa tnilliaiinmonaliutc dignorum Itomi- 
iiiconfcdemitlimariMii laironum nunibus 
Lcucrunc. -Oicerbum illud , 6 vel Roman! 
>(libu! mirerabilc rnediculuni, cum pudmper 
Ilium gladiatortun in priiiapes civiuiis de- 
irfuror ; cum, qui aliquaiido Reipubl. prz&- 
:, eii niiiliim in dvitare piM/idium reperieba- 
^uorum tloqueniia jpfiiglorjj; ,aliis adniu- 
ub. laluti fucj-ac, corum eiiillisiplis Rollm,£ 
'^uibus -41! M. ANTONII'H.URETI 

Mlangunciienia pendeblnt. St(juclia^ctnittamus,qi|ir 
tmsftiis tlolencercieplorindti , 3licujusearuni,<jintUB0 
occubuerunt jOpui cH'cc tngetiia:Ciceroni«ciruiiobiif 
; quevitz jaCtatio.qucm non, qui in fuvandi jMiriacont* 
. inodumfuum)jUi aliquod ejuimodi premium fmultur 
a reip.traSatjone deterrent cu|mefiimnti^iijin hi 
nit vcl plura rel nisiori meriia pojrulus R.nni.lubuilt 
at illc tanien,rai fcmiti! togato fupplintionem dccrcvn 
fat: i)ueiiiQJ"»uilus,prinecps fenitus , i^ti«m WC»4 
quem rnulci alii 'pirentein patri* memttlimo to 
Tant, CuiL.Gei|jn« coroaafflcivicim i RepuW.i 
ridi\en^,4|"'''*''>" polteatilamiTatum, ind]giii»>«w 
4ccrbitatum fti'.ea , qux ip(iut <nnliliij Oabar ><iyictf 
perpeifui eft Mpfcincjiiliiimab hominc Jeterfimoprf 
fuidirepra bons,vc]iata iixnr, vErsrilThcri , domuiinr 
cenfacjQic^uid demque mcTueratCLOBlUS.ClCEW 
pertulic,, & ea^ob iprarreipcrtulii .,-^uibiit nulla&iif 
ampliprimiapnteTantiiiveiiiri, Qnracirca li lolajUtiBt 
tiodistprxBiiomm exfpedationeprxchri vrri^d virM^ 
tem,Sf adjurandum^enut'h'^nintiniadducereqtDrtiBldi 
li (inedubin,cnnniiisaiiorumc3ltbus,ipropofitoaMf 
cerenfuf. Set! eft prrttetto,Mo«iiice,e(l major qairdii 
viiiqiixtibi,ac{ui limiiibus pertiiidcac , virnitemni« 
mododetrtfiiioinnLbus pnniiit, verumetjatnprapofr 
tiiomnikiii fuppliciiv, eTpetCDtlani : pulchrum eO'c ajjif 
Tirecivesfoos, Be omnes cum?, omtiej cnghn'ionn 
omnei Tigilias in Rcipahlica:filuledefigere jnullumfnu 
«»iifi pcntulura, oiilUm invidiam , n'jilim dinmraiioneo 
defiigere: civesbenefioissBeSi, Rfpiidpr^mnrrDin re- 
Tulenntuon rcpudiaudum , lin piftini (jT^ti , pirumqut 
TDCmnre^fuerinc, quiddcnique not 'Rcipubl. nonquM 
aliinotritdebeini cogitandum. 'S-i'pe enm ex le auJivit 
fliindicerci, gratuljri tctibi.SL-raajtnjni'gratiam dcbi« 
omnium teruramnJenton Ocr),qni>d e» in Re|>ubl.ri- EPIST. IIB.'n. +» IS effeCi ill qiuverendumnoD eflei, n^nncujo ne'quii. 
Uam ob vinuicm in invidiam votacetur, fed ne velmi- 
imii in K.eiiiji. beneticiii fua prJimii ucnegaremur: Cei 
acncn [i vixific5-iiris 'remporibu;, & opcionen) £ibi Dcus 
[iilillcEi Ciceronif fonunam aburbe conrcrvaca eiulao- 
iii,fortutixCxliiri!,in eidemoppreOa doniiuapcij ante- ' 
polimrumfuifle. Ac plane ka ell, ut dicaro, gramitaita 
fiotfuf ^non'merccniriaed vircut ; nc(]u« prxmiorun 
ncmdibu«ad tefte agendum excello' homines ingeaio, 
itdipradignitaieai^uchoncflateducuntur.-aut li quaa- 
doMat)<]uaprsmiocogicant:^deglaria'de()ue immoiiata 
litit« uAininit rogiTani > cu^ut fplcndtire capii & incaK> 
li, omntaqux afpera, moleiia, difficiliaperpeH'u) impati* 
brliacredi]ntvr>vel non fenriunt > vel defpicatui ducunr, 
Nei^uc verd M.Tulliui,euinde. cOn(ur«itfnppliciumfii. 
ii)«r»t , non jam tuin cogitation* percipiobac eai tcmpe- 
Harc'quibu'ipofteavMatuseft: Sed ammus &i naruri 
prxdar«cenforDiaui;,& fapteniiz pixceptiiadverfuto- 
nnci v«l lonunx, vel-hominum jnjums coniirmatuj, 
nuiioplunf duccbat cam putclintudincm, eira^ue gltw 
■braqiiJeinconfervandapatfii'clle! , quamomnejaecii I 
piMret,quas ipfi poftea-perditomm homimminflamnut 
»odie> rabies objicere polle viderciur, Hanc ipfimr*. 
tionem acrenteniiamfuifle j cumaliamulia, turn 
fcaCf^naoiMplKareingrctliiniu'iOn- 
"'' tio manifiBfto-deciant, . . , 4;J M. ANTGlNirMHHETl 

<juaRiquitlcmcumcxali(jua parii cxprimmdim 
riin,non lamcn funi aului perpet uo id laccrevne i 
Unoviiac (riifuideni novi dicimui etiaia ai,au: 
vcTcrrlint, diuiboculli&aburu hominum aMi 
je£ioribut& moramabjicerct , & molelliam pan 
uceam , ijuod (fuxdam ineislibris ineU'ejuoico 
poiius, & vi[ioiilorumt«mporuni,qU3m racione 
Aoriiate ruperiorurarecepca.cujui g«nefisf'unt c 
I'timpfui&liniliaper titeram p. tnijuctiininoder; 
xcasiUi, cumfolempni), &fempnuin,& icmpn 
ri^ue omnes lum fcribcrcnt. 

Sad & illud cs eodcm fonte Auctfie pato i<fi9t 
iDUltlt inter rccommuiabint ; cum apfutn , 8tO] 
comraque fcnptura, & obtare, fxpeineorumlibr 
inr,in eundnn numeruni indiiierini, avierispro a 
& Bolumma pro Volumina , ejusdemtpie geneni 
jitera. Namillud.ijiiale die diam,nercio ", quod 
nei &lathtocinia prope Temper fcribebati! , cuju 
ilte Philippinrum hbcrfcnpiui <■&. Neilla qui< 
primendaiiuir, adticere, adponcre, conligere, o 
jnludric, St i]lia,3utxcum, relicuumi locuniur 
die :qurtamen non ejusdemgeneri!, cu)u(illa,i 
cp: auciUs, i(iimemoriam,pro, inmemonam ,(» 
pro Akiih'^,& fimiliMttt hxc quidem non ptam 
nondaCanreo. At MMnrtorafunt : iUndDiajoi 
itCDti: quodlocoillH^ui trecencotinnmnibtit 
brii depravato) > ttnAkiiemendatoi videbit , q 
Ittnc iditiontn cam litis COnferre volueric. Tibi 
A^MtnTurnebcjViroptinie & doftjstimei haiic 
iiMinil infcribare quafique confecrare placuit, turn 
nretmotiumaniunialtauodvetemimicitiv noftr 
ntliber ipfe hoc-nomiDc Rudiolis omnibut gra 
cAfimendatiDr foitt. Et fine five qmrendn* tr 
OitlAi me b«ne merttut ') nn hoc intimiftiitiifit A 
wniHn4idiluitio&n vidcbam, cui plui deberen I«K BDminiEiiii Tinitni pninz Une controverliv 
tvi. VilciRicqueut&ciiiAinare peigS) X.UT&- 
IdibuMart. M.D.'i.Xil. 

ANTONIUS MURETUS 

S. p. D. 
TAULO SACRATO SUO. 

xrx. 

&nibn$ vcteruoi Ccnptwruin monu mentis, Vaul* 
uif nu.'lapciuTibbominibtijiiiipenEiii ac renie- 
■ptioliu«)UCirtdau funr ,(]iuinN,t]uibui Jul 
mpuli Komani «ancinebicur, Nam cum «xci« 
Micjuituf migna ^uxdtm vit liominum crudito- 
■ile|rcsSeiiitBtcanrulca, plL'bircita , ediQa ma- 
tnmBcurbana&pravinciallitunicopiolii&'ub^ 
tufii mnndiilimo ac tfitidiflimo oriiioiiii gener* 
comineniiTiit illuftranent : jamqDeimmenriope- 
iretareoruB omnium fcripia pcrvolvere: ardu- 
iin 6c difficile incrcbrit,ut lie ,corum diU'cnlioni- 
idoptimamacveritliniiimeirec, judtcare: eira>> 


431 M. ANTONII MQRETI - 

^uainc]ui(temcumexaliqiupan« espnmmdttB canvfr 
rim,non tamen furo aufui perpccuo id f&ceni'ne nimk it* 
U novitai ( H^wdem nova dicimui ctum a , qua , cnia 
veccri-linE J iliuaboculii& ibufu honiiniim aofaeruDt) 
lc£toribut & monm objiccrec , 8c molefiiam pareret. ftt 
taceaoi , quod quxdam iiieisiibrit ineQ'ciu(lic»,wran 
pocius, & vitiaittonim temporum, quam ratione, & u- 
Aorinte fuperiorum recepia.cujut gencfii Tunt enptuH 
fimptut & linilta per literam p. in quo imrnodenH tm 
atasdla, cumfolempnia, 0f fbinpnum,6t icmpnn fi^ 
rique omnei turn rcriberent. 

Sad & illtiii ex codem fbnte fluxilTe puto , quod litH» 
niiltki inter fe com mutabant : cum apfum , &optinei>i 
contraque fcripiun, & obtare, fatpe in eorum tibrii hff 
4ur)incundeBiniimcrumindnrerim, avierispro abicriit 
&Boluminapro VuluDiina, cjuidemqiia generit inan- 
niera. Nam itiudjqiiale afl'e dicaDiineTcio jquodbtlira- 
tMt 8c Utbrocinia prope fempor Icribcbam , cujut maiff 
ilk PhilipptnTum liber rcriwui eft, Nsilla cjuidemajE' 
primeiKn duzi, adficere, adponere, conligere, coultpi 
inluflrii) 8ctalia,autxcum, rtlicuum, locnnturitw 
<)ie iqBKtamennon ejufdemgcnerit, cujuf ilia, efleAl- 
cp: auc tUa, immemoriam, pro , in memoriam , fumMA 
jtfo fuMoia'e&jSc limiliMtu hxc quidem non planjafpa>* 
nandatsnreo. At hAnlViora funt ; iHndmajorii ■»• 
nemi : quod locoi aiilbtiui trecentot in omniblii aliiifp' 
brif depnvatoi > dnobii emendator videbit , qnit^Bb 
bine adiiionem cum alifsconferrevoluerit. Ttl^autva 
Adrian* Turaebe,viroptime 8c d<iftii(Tmef hone libAG 
meuni inrcriberc qualique cottlecrare placoit, tuin,nt tff 
tarnmonnmCniumaliquodveteritimicitix iro(inc,tiitti 
M liber ipfo hoc nomine fludiolis omnibui gratior tfi 
coinmendatior foret, £t fane live quTrendnt (rat AA^ 
cutde me bene meritut , cui hoc munufcdun dtmMf^ 
aciiiiiiam grdinii noftri videbiinj cui plui debeiem : livt 
dcU* /'^ % 


-V CtiStl 212) »> J/. 4j^ 1^ <MKiiDe pdJBftotiiiiiilhiffl rcpcrff«:pm«r>Bi»«<M jitftfut 
Miieffratiur»qinnhtiiii« . Non esimtiic«UcttrtiiD<» tuft 
ahigwiirti ^Stf imter anm^t* •q«t liodtelite^afl rraft«Ac» 
ibjMm ImDHiibol «*iioftm^prtaix .fine: coocfovetfit 
Mfluinif • Viki awqae Mikk <i«a«i« MR9» LUJfi* 
riABi.IdiimcMatuJ4.IMIJaU.'-.. •••.-'. N.^' . 

r^X omnibiit,vtteruffltlenpc«riimi«MM«iqieAti^v ¥«mM 
^Sacrtt#( millaipeyuf tb)K>iDioibtt$ tmperici& > ac teme« 
anic fla^tiofiuique crtdact- fitnc « quaoi ea , quibus }us < 
^t^iiepopuIi-KiOiBahi <oiitiRehitur« NaoKupi •exci* 
iSkt antiquitus toagna qaordam vii bominum. ^udito- 
«iD9<piilegefySenataacoiirulu9 plebi^ita^ tidi^ ma- 
piAraniuin & vrbana & provincit lia rum copiofis & iibo- 
ibiii) Turn mundittimo ac niridifiimo oratioiijff Sf neim 
cripm comineacaYns iUuftraflent : jamqae immenu ope* 
tt.Tideretareofiimomohiin fotpta pervolvare^.arau- 
imeriam &<diffidle increbm^ut fie , eorum Ji0Qii(toni« 
«s>qiiidoptimQin ac v^risCimun e'flec , •judtcare: «i n^ 
orountfri ^cupiens Imperator JuAiuiaoufstiegocium Tri<- 
>onianadcali(}uotaliis*dedit ).ii^«« corum&r^is «a 
ai|CQinexcerper€Qt9<pia; iKiiiaeficttt, «]uaK|U9ifi^udiciif 
>bcm«rent :qiix catt ia ufuim carpus $ refedis c^cWh 
^rdinf digeshflent ^ foladeccrrcociur fhidioroi:iim«iaaU 
mff -tttque Jaborcm minuereiit, aclcvaxvniv At-jlUyliac 
M»f eftace accepta,Tion ut ille Horaciaaus agricola, qui io 
icilMraiioafiiiDSraqipucaar feliciorcf inftrit^ fed ut^mi* 
434 M. ANTDNn MO'HETI litetaccepiofignoad oppidum jliquod diripwnduiD tt 
deprxdindumipernietTiumifut Civile gra(l«nt«t Scot 
cjuidquc iihviuiii erat , liccrantci j'tnutiuntci , tneHiw 
tet,brevi CLmpare c\hibfieriini nobiivnerci JuhicsB- 
lij|tosiTiftarT>('>pli^bi,liceroi (Tudeliter an BMnniqBi 
amlut : (^iiiniqiic Jirdplinam perpurgindain ic-pupoli- 
cndanifuri:epcraiii,eiinitadcl'arfflarunt itiCTiz^k *n- 
pllus ujiitimigo fuperefTcr. Qiunirnini hue inlielici- 
ntem clVe diccmuit, i]uod,cun) hoc Jui es legibni, Sch> 
tiiicoiiAiltiT ^lubifdm , cBiftii miirillntiniin , Coaftkf 
tinnibuiprincipiim,re^on(iiprudentuRi conftire Ao- 
tuT^hodicinlibrit furiimilbltiesftetinuUnBiSmuni^- 
cqiiruItuii) integruin (litem & •AiiAvQiiinillum ^tbifia- 
tUTu : ediAi pcrpetul pauc% ^iiftdam > ut ex niutngiB) 
(uhslT , ipfx Pnnciputn Cktnftiturionet'fflultii loctt d^ 
curtitx Sr (i^MnJ^, prudencumiutetn jicri)iTai»d^ 
Arifti , diltcerjta, divuifi, ut in eiiTOtM ilk Htppoly* 
ftbula renovart vidcatur. in(]ue hadie «•■■ ditwjai 
Civile dirccrecDgimtir, tjuam li, fubladi & esnBftii'» 
m^iibui AriflntcTin, & AriftoTelrorain mccrpretMB fii^ 
pti^ifraemenranntuni quxdatn repcrirennir> e-miJI 
Aleaandri, Themiflii, Simplkii, niilopini 8c-ationiB^ 
cerptacnmnientirii;,eiquibas BKomque in cobubmim 
locniAridoEcIeam PhiioropKiaiadifcerc^tiberenur. A^ 
ectfit aliudmulto etiam pernitiofiui 3f eririo0usiiMlBa> 
Naroicmnruperioributfeculii, Dei permi<lit, deoGriiw 
quadamcaltgineanimit bominnm ofFDlai aninef^rape* 
modum'bonxarttt opprell'^cacfepulcxjacerent 1 cztii» 
rune in itlii tenebris hominct andacei ac prasfidentn* ^ 
nulla Lactnirermonifintellii^niia, noUa vnerii ILcipi- 
blica; RomanJi cpgnitiojie ■ cum DialcAiofli fine qMBi> 
liil refic atque ordine traAari pnteft , auc non aKigi6tati 
aut iia atcigilfcntjut tion iciigill'e prxAarctt Politicenu* 
ctni> undc gnmia furit principii duai|iMr, ne per Comm- ■ r\ 
ftliava^ttiflnitiimptiiin iBtomcoaJBRtintcn 
ilA-pMviBdR^ ▼eAofiffinitar'faifUlIiBttuf oan- 
Immlttt- ^ f a fia m aifKv Vstaniai podwKBn reli* 
MMmvnfc*. tt fuinpofiiMviic btaMM f^wria ' vt 
yM^MfdhuAM fc«ni^(G«ft Ivcilo^'tadiea n* 
•bMaqaiAamiltiu ii>l«ei(kA-«onim4bAm»(lnigil|k' 

tm^jit^aiignifica Hlr-JnAiiiiMi oroihi&'ttridthaM t 
■iM«Hi^.*4nein»lMD TTiiiiiinlii Ilimiirini, nnm 
■R KCi^rM CM likflbtt , ti pro tflo- obrjnmM^^ 

««M4wriun » fc C Mtd lp& Cm* n^f fiKolea^iin 
iq w pii l i t ^ qunfqiHr« iUi* floriJiifiniii pW» A(H^ 
; ttpinitBi, Vlpimi ft< nlttmnMfti oportAtt, ji nitAG 
iRN~>.fltMi , 8c ■lidMib' ctMin ftqniorii nota lof- 
• Mflcrquiliniti wolifteniiiri Quot^iK quidim-tn- 
inm^uidein ic incultoc , fed r^igno ttrncK-ingenio 
rijvdMio piwditot viiiflfe Bjunt ; (toifloc videbt- 
i-JMB oe ef;o qoiden ej)ingcniunt-adimo : ^imii 
itingenHiJbi ftiifle fateor : illud quidlB erne ncga- 
•a potvft » cufUf qiiii dviiatif nequ»liiig^ai,ten«M, 
<e fbraiam, le^t ,,nioret, inflitura eognaVerit , ejBt 
^iTile.nonipolTe tb eo,quac[4ib«t iQgeniolui fit, c9ig>« 
eitMcUig«iiterqu«trafiir<. S^itit igitbtmagnagrt- 
ihateri nojipotcft , ^Ki haiic caCgiDCQt dif^uterc, 
lint nvpoflqrUui»tier(oaan> illib qyacajudiu honi- 
f ilhifeniiit ,. detrabereconvitui » acperficcre, w- 
ndpoduni ezttrx omnet dlfciptmc i teterrinto •niniin HomioiTU' litftniK , nitorcm ic fpIcnda- 
fJHtmbu teisporitui jcccpniinT , iiadilciplinajik- 
mdom ilifftHiida in prifiinini rel\itmtttr dignin. 
Talcf & nonnullbj Italia ptnuilit, 8c loqgeplu- 
* Gallia^ Chorum ego vcltlgii pro vii^m niai - 
nodukiperrecjuciis tcHumiliuii quadrienninini qu>^ 
sDi^ftomm inhac urbe irwcrprctitui Turn ,ae<ii 
lemoperaniiUt quotidic jilurima i fl arum qui tanri 4jtf M. ANTONK MaRET? •^mmm^mmm in vuigUN^ fiercnt, actcedisfinucrr&M- d.CKCgcr^aii^ilfi.iiip 
genioinruni adolcrcenium animos ad raeiior^.convtfCA^ 
rem : eH'cci(temqueonininoali<)iiid,niiihoidinumB«id^ 
ri fubfellia fua & coroicum octilos configttioleniiiip 
conc|ua{iionesobflicil)ent*.Cogito-autcm,ri ck vir4.fupe»> 
€rit> & otii a liquid coiuigeric » ca qiias^tunc c fi4f>cii€UC 
loco dixi,coUigerc> & quoniam miilrof idcupi^j-Q vidcoiit. 
publicum emictere. laeoque nunc cxiguini qiuudam ad. 
tceorumpar,cicuIam micto: quamcuj.ii taiui vidcbicuiw 
ifticedenoamcurtbiff Ikruomuitis inibi aominibut ch»^ 
risfimonomini dicatam in vulgus exire pat«etis.. Capio 
enim,Sacrate vir of;cimc & humanisiime >.&.^ugttQ iir 
lo Jacobo Sadoleco avunculo tuo dignisfime^ pro pluti- 
mis ) ac fuavisiimis officii^ crga me rui$ aliquid tibi.Micit- 
fim rependerc,acper6cerc»uttEniciria!9qu« inilittccw 
viginti jam annos & c6 amplius yCmc ulla oUcniloncar** 
tercesfit, & urfpero^adcstremumulquc- Ipinrum d|irft> 
tura c(l: monumentumaliquodapud pofteros cxftdcjui. 
lit foles 9 muuufculum hoc non ex fua », fed e\animi mei 
ma^nicudinc mecicris.. Vale)/KOMA£>. Idihua Scpc*. 
M^D.LXXX. 

PAULUS SACRATUS.CANONlciiS; 

Ferrari EN SIS 
M.ANTONIO MURETO J. C. ac 
CivLRomano prxftaiitisli- 
mo Viro. 
S. P. D. 

XX. 

P^imum quidem maximas > ue dcbeo > atque ^mmorti' 

les a:cernoacprxpocenti Deo grat ias ago habeoquc* 

Murece prxflantislimc ^ cujus diviao keaeficio idnoc 

ufquc 
., LgiidMBMBlW wigtihriMi,»fchii>- 

fKtAiftimvmvrni^A la-'i— ' 

i;Hi)iiMulitvwUMXplican«to4^>i>i^ntl 

lll ^ ii A ifcji ^ i ^ >Mw^y^^Mj^p^fe^B^^^g»ri^p;^^lw^ 
tuBd-Wflrim' indicww ■.mffl». a itwUg jiy fatf r, 

rwcdabnrrtut .?£^i4tfB (ffngtMhacynrd*- 
)c.6fiilm''tiium .oommiirtihi.AGCOilriliiallntfldi 
npnit im& pa re m- eti 1 mutt: Kloqu w i iam 'fttiiy 
Mtfltt', m^cijnifiiDtt quidMiMitactufticrgaki* 
(ft tui pane nuonuone «UBqtifcndin<,4'p<i3><v 9nM>- 
JMMliiDi *Aca«lue<i>BiqiiD(|i.nibiliaili»td^tetU^ 
«fffeputOipoftqiWB»'W-talUc'.Miit».rtQnitaJitm* 
lAi : TtMM enintiruaVitlirtRij lihrr qiiTlWl<ltmi.'plr 

iiexcaHnmlRiiiing<hii'tU)!it<]Ue«4ftiiril>itif-*l<t- 
Xvit eluMC'irt<lunibiHi<lodHliinQFuin.vii'iKtiiti 
irfibitur^fleiitcgoiailitCMUiibk p«ecurrt,^u<i|d 
^Ji cum inkaufia-ertt aviditai , nee fkiari-fsw- 
4 te illi rnrrittn cixlumlaudAnireitidenrtt , noKnfc 
B meprKidicabiintt <]ui ta'nto atnorii vinciilotectttfi 
iifi]erim,utRie)iiimonaliuti& hamirtDm menuv- 
npinrnx iradere voluerii t Sed c^od in epiQota kA 
de Triboniano itlo cjutquerociis.tjuereTti, 6f )Q>- 
ibut JuftiniaRut cum.inandiUr«t-i ui eic.TcteriMK 
riKOAru(nlKceipc[«nf«a f(]ii« adpldk^'accMi- 
1 eScAt, ^Ueque maxioM ucilitac ncKi&ri*' nde- 
F f 4 rentur} 


M.lANTONII MURE dubi[o,tc operimditui'uni,ut tua vidMotur, 
luminibut jagenii,&:,(|iuiituii]rcs pa:iiur,«ru 
VENETIIS.- , -., . 

EIDfiM ROKTAM; - 
_ XXII.. 
AJAudto, mi Mui«w..<iMO(i,pio£eaoctiani,n 

tuunijquod cgnfempcr iiiitce dilesiiMiulique 
taiiioPor»i]ficei& itiunivcrroCiriliflaljurDco 
^qAieotetproluriit^tn CauiiiiicrJcDiiuDt^ 
qWelt^iu ■littnffiAtir^poJilKf vAthiMicdir 

uiTercpcrieBtur j^uoj livoi-irapcdtat, i^uon 
ac lincere judicare p^tfint ; dc iis Ubbr^ndum 
cum tepricferctm jliejiofter,Qucm fcquuntiir. 
iUepra^iercweros , qui nooi* quili fiitnir*. 
Vjlc, (iqiu infidiocritQrarnet ,]tquc,diiig2t.. 1 
.tuaora^ioprifflreiiiiliimvelM]itt[,vclvincit, 
lurai veihorutD, ordinis pr*(l»fitii..iiuo in a 
nmnerpciipioie pergere.. Siinulenimperge* 
tif maxiinequedireclagtorix via, per quam 
iamloiigT!lintCinemine prs-eurrenic , me taver 
mum, De tujjn mebenevoieiicisituni.recor 
Jubiiirecicui. po(!uin,meum in te animum cif 
<!, cuodenill elVcnune, & pcrpciuo furnruQii 
noii.[alUmopjiiioiic(iiiuaai,iM[n & meanonlo 
fuetudo,(i:(Jccl,imnimrinapa(Uj!»i : & tu p 
-liude5quarmiiprincipiaroeoJiin,e»rpEft»ntcir 
p^Aarcce nunc videot imuiamnrem impulcr 
pcofummas gritas , quiiania te cupio. Ard 
fieccaieUio : eumque meorionuoc"m qtiam li 
Cioft quamque pluriTnmnfi)utC!,valdc rogo , 
oil adimicoiiflorct hunoribiH in pitria, eaiu 
Mtijjucundiis omnibus , nofti li 
£2|mb> BtqMKaimit « aiin upmimBi cife' fini d^m 

■mwHBftr* JMM , tfc ifc' prtM'Oy ■ Mtx. 4iiiRiGiD« 
^y wpi n iil 'un M H , MIWtafclHMiV rtSalffd^ Nor. p^T-"Bi^^ • iihe-.tf ■'., ■■■!.■ '..- -. J' i-'-i -■'■•?' 

■'— - ■-'■*;; ■'ft- -p.: :"^-: ■.:;:;:." 
,,-.^, .. . . XXL... "■.. . ..,.,,.;,« 

I'n*!— ttiyioYi» Jtnere mMini*! onniM Ri , in Hb'c 
■ukui viide»i»«pcdlw«. Pun*' ('ut^mitfitm-Mi^aa^ 
ii^enii tur^mti ^nt^isACtfcifftiiMnidmfnhli'',' ifs 

■SB<luci*,<ianwa(lttrfaiiiperv«niaf,iiM]aotB i. tftnTdi 
Amre mulceitioKnoiiiDain atltiltnA fuftficiOfieni^'fu'n* 
a^x|jie»cinftdt|riHfaM. GntHJornbt dtfHtkAcvTM- 
jat^lcebiragif, quodlilcMiit'ropcnittireloria, MiVtiA 
JmmimmittmAiuinmmo&nm^ intjin ftdtm » tvAerik- 
V^MftiUtipicB iBi undtitafoctlh , «tc(]^itir»nr1ti||>r6r- 
fin^ Migrufone sidMri* V nac-vvrd fecw dthK.Vliilfc 
4*ini ai liteiwmni ri^ntiniipfaBequt Sc omnetn hunli- 
«illMiBtAi proAnikacoadinn^equo jim per'tjutdrin^- 
aiHm.fpiritiiiii IpiUNT. Itique noAercFn perpvrno, mi 
Mtirau>ligniiiieflevii: ifnodprafefift w| :rot>tCRiiii 
k«nt Tire wen) pr»u»csceroiemrre. TtbuHi'=|>rinci^- 
unaiitte. utcnm^iftohcoajiinntvt. Sdiobi,n»it * liber iffn comtnutut : habcrenfortal! 

veUonruJereraiintriiiiin.ut quendam ve 
ytl ut amicui commondtccrem. Nunc tj 
in^ue csaCiiuin cepi, quint um.polVum , t 
Bcionibui &]iterit^axime.i^laDgLDquoi 
uiftituiummjioimigurcin ,.lecuTacobu< 
niliuif iDGuticuilLicKJie^dL henim 
pjoie^urut f,eum ougnofkcrcnic rogirec 
^iicmiai[i(lmcolu>qua!i vi^iu & aJiiumni 
O^iimoctiguumhoditciJiumot^ciuiiine 
jiec dcbui. £uiu igitur totfl^pc^orctibii 
cffecupin.idolcl^ciitcu], miKi uedcifuivi 

fceIegJ>ltC (]o£ltiiu.cxpoluun) ^ omtiiuni 
minnraoWervantidimmn , genutciiijE 
laiiUiK^ue adUudcniian^nibui virii cUriil 
• j ji l %»AM i M ll ^ft c i*ft *^qAgcUt01 
> mmK:- jjuxm-f- >' ^ 


■is^GalW *eii«hr!t»Ece*i inne*i < 

fii»ja^cCiviliftAaneft,fl]l•MemdoIwvtltt■icallft 
c^nhiteAnuri iMdenHt.q«iHiMBih''Kc-,.fi-f«^ 
i Wirt i ptotCm J o b^d Mk q ii •ftnt , .quid niAptir ' 
liwfrugt quMn jttlMH : ntque caoiBWMf «B& 
iiiirai4OB0e<ltt-;&f vit> connwatio, fiujptS' 

)l,''MD4ajt!MttC.drt>n'l>nvidWrlMRioy ' 
M|W*tiH Mtit«ii» ' ^iiriitiriftRtMl'^ 'ftB l WM t 'f l B i 

jiAf tte-^icTctre lionpoft ) towAQnhKDt' in reli^^ 
ttiH)tw;^i&olai acpi tcierc : &', tJtfil ittt ftknr,' j/lM- 
iwHRrhTnt QOrt(te«rwitt>fiiliitr,'n nihi qttidtfhmjfc- 

&JfKiU«»n^deQMt , noiLvideniKopert male coQb'^M. 

|idiK':^dtoceptt'iB{»^ devinnt in^cnio , hntB^iilA. 
/t^nidtfntir. Pltoe^vRi^'qnsmdibin^cuinfait: ncfTrfM' 
mcriTdhiaiiiore-diliiedeDieinproleciitiii:* inmiKUh 
Sprmerta, me* cinflj vellei>^k & vit,'& ^^tjim idttr 
iamiiikaunn hocuo<inwicn i^uod inantjtcrtinnm^ 
tMonMtixdaiefcmtifuaMiti^iBciianiiiibavii^tt^Ub 
ri:^,>Jii^qu3eniB<rna'Voca*, optinnnigmniih "" 
'■'■ - raulifti.Vale-,VEHETII«- ^0\ HtZ^ 
V "V -1 -J^',^' ^ItlMsrcfletcoiDmeatui: habere m for tafll 
Tdomfuiereiu ioccjaium • ut quendim vd 
Vi4 ttt ^micfM ^pA^BMcAcfyreiv, . Nunc q 

9i«t]»p|i«&iiiiii^ 
Vid^iteflmii Jlr«lmB«ftrs*reaoMBttir ^ c 

• •r BPIST. Llfi.JL lo HK MMB (Cmi adfal 1^ MM luiaaM hu4ua bhkIo 
fm MAi'pttli)t:MiiifiMk4cV«ftUb««iAi ■ 
MfaitoaotaHlcaMM) ft'noli }arbip£uiu'r»tf 
1 wcittpyn fert filtBtia.'Cmlli natowuMgiMyw*- 

Mr>mOHrit)toi)UUiM[IJi»rtaifti. QjiiM im1u»«v 
*«ffintai>ni(torf,pW|pigi'i)inKUc^e^ «xiiti^a^' 
jMt in ipfitleaionci tnt,duafi praunotti ili^Hiiu 
fKjiVf ifKiiitiicerHndicMpiaiiii fMrnvroptMra^ 
i^MHimkal-ifreottinOiruimvlwnamwa^ 
tir.'iQoaai tlltuD'CKinniif t;daD«riMt,T«Mr«iu 
Ibomi^But, dcqtie vh few tftiflM bm ^dDiwiwrni ai 
tniA)ur> iltt|iMnilo id , ^ood lovniiBiit •vt^tn^' 
iatfnderutn : Qui ttoitn i» fomfliB Ivribetaduteft* 
IM taawniilla fett eft, qmi non ) fit minmm-, tee. Kt- 
MLn^t pracrlefit^fttuia; pro'eo,i|iio<l|C]«iioa 
bhniui. Nonvcrdiin, atni pottt] raw noAar 
blkn&tj 'naqnauilafereelt,auanoaroaroicnnit> Src^' 
ttia) «ctere fcripTunlongrotiberrat, Bc'nofti|«h 
iOMi conci'fit ,aaiinlzpein vcceraa feriptitfepf 
mfitiaginir<l«nMnii*,&nondc romno > qniimKt 
Itln-fomnii. IHunaiitem locnnpro Arckui.Qiraf 
nUcUntuf friduf oilender«ru->8( fitxUsAvib* 
dItiofoU pctentur: tamcn,iit0pioOf btncftnmd^ 
ioaCD huminiifiiae ac libenliifina juiittndt. AU 
r^niift. ».tcfi. cap. 15. in emeiMti.-lii&GUUB^ 
irficKiein , Vide, (jH<(<>> ne ita fefiiui 1 iMafi hvasJ 
Bn,tuncMemp<delcftstiancn& volnpniem. S«| 
limkit arncalti, hitte itUB. & £mjlib» soat^ 
|intriMMnenili<jaod> AdpHoiadbniin twite r tg >^ 
MttifnrclltgituT, ui«piidSenectm£piA.ff, At lU , 
lubeaum prxcepta ptarimnn eit prdfieere t tM 
ad«m iDad kaUaten prMepn. Man AiMa da 


•*•» ^_-— 
MOT, iBO^bonmimnt s<ntH tMKitf- iMW 
wJibri-fAMie wttift tm iiitkm^oAWitPH* „ 
Miu«iM>Wn«t ^OMMSka «t Mib ibMb^ 
^od TM^tmt DtHMtf ilBdeitiraVf 0**«lli)|? 
p)llDlMMFcfti>AdelplHWTitrMte,dl>WH|>er 

w.' 'Clirtiirthwuf rt Hint. arOt mrtM dy 
•sVBfriAjUetltfilMitihw-tdLueM!.' MMlw 
Itir inonium.iWM'PaettiEttCtn*,'' 'dtMOiy 

)'«p<idXScir^pro1libiri(»fo)nt'Abf<riK««Ulttr 

coiiD, 8romnhimfcritrtontm,etiim}iifiiAhn? 
tf. 'Codicaro czvtniilinbui intimiiffiiiKt itepv^ 
DUper TeribweiftepeninrdkKeEt&diwtttei^ 
pircecui,q<i<M miror eidem ntione dod fcri- 
i,paema>ptEeGtJiDterdnrirfn Inenim vene* 
3ere eft'lcononnttqiiod «>nm nfntnvetetiini 
4ie«utirant in'Oecotioii)ui,in Aiciat^dn«>i 
Pirergon.c. j.mfiodidocni ipudFeft. ideft^ 
loigrrc^ iMM^ > Inoinaut 2pud OinSiitti' 
iitlGrxcit'0M><s9': St in Cimiterimn ': Sa 
ati vctnibitf Chrifliinii fcriptum id fuiBfcj 
ceBAMTJ^C) TCTcn moitammti cofifiniiliift'.' 
.cimiienfe mnnalteriBm inl.inteichratC.-tM 
i(ia dicitur, quod i Grzcit nSi knitamn. So« 
tKoininiGTxcivanbuta piulnlum vlTiAd^ 
sCereneciisdemeaaucliten) aut TylUtrilfe^ 
m , vtUlises •A'ar^. Exandire,'& M['<^W 
ex Grxco ^oirAn' St Itrr?.^' : nort ut'tnl^ 
HT estndire , quod Ciantlandi verbitff'tetljt 
mbinnni refie vindicalti , lib, ij. cap, 17.' 1^ . 
dcmmodi: de quibut aliU. Quod ^ 'AM 
44# M. AiNTONn MCIRETI <<l^«^>»^^i^—i ■' ■ l«*i •hfenrinc^-Uttiiam linguam BncporcuriMatM 
$c fHopumjitqao & tuiD Led, optimtiin licet 
luiii» ^ bonie quifi rnonctc;, aut-ayhtte RoaMi 
quamJege PapuL, phpe eztcrmiMot^ au^ nric 
cdogtiim ynunc ellogium, ovacia mioffnm mui 
Epiitoltinfcribunc -'GitteoniBi more, s-iovitit « 
firiporiun librii ^ntiquisfimis etitin auroiofseu 
aeodst in quibii^ coaftantcr EpiftoU Sdclogiip^ 
AtQvc qiue quideoi'de nets in cuts Lc^oires . 
^tttDUsiuin-ic notis, inqvibui G ^id-irir uieyiju 
ceptum refcrtiidam puccsyVi^bis-jio igueai quic 
das : ae & his4icci<Ut , quod nuper ThcmUia nofi 
Cicer.Sc Ennio it«oinr>rirniap«d AgdliuBi-iih,u 
de quibuf diligcDter olkn^d f« i£riprerara»coiici( 
loquor. . Scd de hisalto t'orcafle loco p:«aiuf ,■ t 
r fittnc, ut modo dixi, de oic (atis multa . A ce ei 
Qionum quidiai^Ubrosplurei ^on ica pridem ace 
oronts elegaDti^fc Mrer(os-:.SeJ^od-Hicer nos'li« 
tnia CiRiuf , poftuianiur jami. te & ^^Xtf^i^ 
"daiB» & i NbbiltpoIitiir.pbilofepbaqQialiquariai 
plura»atquc adco accepi non iu pc(defn'a1> idonei 
'nibus yte jam paratas habere cipliationtt fibro 
ouot Platonts & AriftotelisPolicicoram, qucg] 
Ariptionei hutcquoque & zcati tuae jan natiu 
penm»siiiagif€OBvemre videntur. AjvntSc £anapiibiftorianu» iJUciaVati 
'Aecaobiervatucy curare te delcribeodain » quoc 
'&ediagefut>aoQer'D.Thofiias y. C magnoToa 
l^ridem cxperac : fed cooatiim cms mori iotemi 
u8c;)PalicictiUa(ehelia tua, 8c Eunapium » etka 
^reti epiftolas » quarum indgne volumen miM 

o lefte^fuper eftjal^que vecerui: ^n 
^Vn.' «pifST. tIB. H.^ r ^j 

jpWMiiqB«aj»«ncttin ileipublicx-fitilior, ttmeC' 
JW MfciWti .'• ipiaram diuturnior aifai itmfn vi& 
r-^idwetenia ii^HptoNa prcclani VNar^JKt ft 

l|«erT^tR«iKii ftboliii espbnani , vcl ut «aea- 
NM4wt<.<4ibof»tt^ .fiowihUtut enim Iibtr ift 

'"iOLnPOGTAfn vim 

' ' ■ !' IHftnuCBpiiUrfa. 

'JCOIAUM FlTiSHERBERTmi, 
Amclum! 

- XXlV. , . 

rfi funtcjufgeneni mxlitcra, vt in pdlirivri l)li> 
unitaiei in qua es graviartbus Leguof fiudii* «>v 
:fci!, coaGlioavEprxcepiioMmeaiibiaiiDiiiie opm 
iBtcO^nvj laiaen quia oiei tn teamoriicSe viaeo> 
itaipfpcftiri,, quid ego poiHrn , quam qujdtu vrlu 
'Otlerej mioaeni tifaj Be coofuetudinem hniai in 
e evoQlB. £go .* .quamdiii m'thi «rbiiratn nieo 
[ere^cuit, uqun aliquot tneniet ex Latioii fari- 
r^Hi Ciceronem Jegi. Nam in oomi ratione opd> 
m fuemque ■ Sc ilium un\im ifflitaodum ttteeogiA- 
I. QuiRcum iHum ipfum Ciccroaem LitiiUB £ii> 
Gg put ^ 3i F' inult6,qtt^ni in vario & dtuturno cemipoi 
rcc eademillahorafludiorum , nonfolui 
& recordationis vim y fed etiam quodd 
ordinis : (^uicum in cirni re miiluim, 
j)lii»*irnum potcft. Sed hot lotM^Vc patci 
id unum pertinet , qitodiiiltirucrjin, E 
ccrone legenda mihi proponcbam , quid, • 
ccrct. In quo vidcbam inrcrdiim pauca r 
interdum plura comprcliciidi brcvitcr, ^c 
us eandcm variari rem, ur cum idem dici 
commuratis verbis arquc fcntcntiis 9 ali 
rur. Micabar vero parttum & quaft mi 
cherrimam compoGrionem , qua fic aliis ne 
nihil uc Ic^ori pos(ic elTc jucundius, 

Quiddicam de arcificio vinciendr or 
copia & Qua(i fylva elegantium vincul.-^ru 
inulci> vciquad compedibus qubusdjm , 
ascplligcnt, vel ica disfblvanc ac disli] 
membriscorpon's , acne corporis qu dcm 
ant : (ic Cicero res neftir, & verba , ur f 


1i'Mbt«4teinbiilitlU'««ii«oU noouUttH 

Ijfff tfwifimiit in iuts^lftensyfcilicer iiti (qvod 
lfiUN|)^fliiiM|ijHitB Ant in (cribendli fin ^^d fA» 
paUt ftniper Alieni . X^oid igivu r 'tos m tir* 
kJMit^ PnefilkiBa rafpfcio> quod (oroKHietai 
4o4ri«oda<onveiiire liiuc arkcmt<> ad'^^d' 
IbMrmAibdtvit. - In^ui S^ifCt Tiillius I'en-* 
iflte 9 *if6ti Tjim eum-c^t»"^iarque nihenarit 
I'i h^msfm 8e jttjnnlMiif ^aodorem ttbe* 
>^Qtt« tMr ^iderci* , *^^r«vi iA%i ^^laborttl*^ 
Bodoid'lA^i fOfleitfi'me -at4lb iHa iM.btt^ 
inofim Aftktgcmn i conjangeren^etumtif) 
8r^ htine b^nnrnt. Quj^'^*^^^^ AMderi^ 
tti*-'1tt41iiiiiqae ^ttiilif ocoirrvbac 'OciTOflif to- 
ltfloMddrfbtHifaltfii*d aim rrtntftbreiiam Vi.& 
8r wcrilis Htmint ftnft , 'cjuafiquc naii-^flio 
M^ioMiffirmHcfaim ^eftire tc ormrt IW hi* 
hi. ^^tmpti caiila, quod live didant -le^ 
'hblii "Rutiiii adokfcentiam ad opinioneiti*' Sc 
ar i tr ^am Tdenttx , P. Sctevois comment 
iiHif} Qwt prdhibet cb traduccfe Mfannibaf- 
« adoiefoentiam ad opiTMon^m & eloquentix & 
MX) Flamion nobiits confuetudo commenda- 
et genus , (ed quoniam inceiiigcbam , ducdam 
entiaxum luminal quibus fcripta iUuilraren- 

G g i tur> t ^ 4JO M. ANTONII MURETI 

tur )• fumebani lUa vel ab ipfo Cicerone yel i qoofiti 
ftd ici , ut in eadcDi cxcrcititioiw alia >qiraduii nu 
lionc Utcrcr ab ilia fuperiorc, Ut enim ilficuiiqiiiB 
cs eademtcH tiiultis dngcbatn iimBtncij lie hie 410- 
li eiuidcm fiotninem dio'habitu v«riiebam. 'Qnircfie- 
bat, ui (]«« ab aliiipafia cfTent, i me invents vide* 
reuTur. Sunt auicm'hvc oniament>-& luasnaTcih 
tcnctarutn , iic, Netjuidninrit j Late paKt invidia ^ ^ 
huiuimadi (exceiitl 1 que li ita el)i;rai ■ Tentndiu dl 
'Dmiilum rerdm lundus , & nihil non occupat-invidM, 
quii tu4 clle iiGget t Hucperctnet itlud CiccrdMt t in^ 
«ndoi elTe botlottiirei , quiearumrvruin i.qiutcopi- 
rurit , lignicommutant. Utenitn iUi pillium fCfM 
fnnntur , ne id itagiinfcat, ex palliusU^mAKiiutj 
fie (]ui aliorum -fantcDtias coinmuiatit verbit- Mwod- 
ant J qu.c comnMiiiia funt , propria (acere videntw. 
Ncque vcro non etiant coninr interdam qHtMUanmr 
do cum iplb Cicerone cemre acuniiiie coRtnrioniai 
ut n iJlc , in Ixtitia doleo , «go contra , in doiore 1» 
tor. Si idem dicat , ut tardiut taceret ,- hoc-eft 1 tt 
eeo interpretar , diligentiui ; item ipfe ,- celeriut , ji 
eu, nc^lieeniius, in contrarium converfa ' leDtcntia; 
Quod inftitutum mihi ti mto arbitratu diuiiuc tenet* 
JjcuifTet, inbac laude fortaneiliqaii cfl'em. Sedabci 
me conruciudineavocavit necellaria quxdatn barbarin, 
■deijua nunc quidem nihil ittinei plura fcribcre. Tibi 
certD , quid de tota hac ratione ieniireia > rieniKcaD- 
dumpuiavi : qui etiTfcio, quanta occtipstionedeftinea- 
fit I tamcn non dubito , quin pro cxccllenii tua injR- 
nii>,pra^ueeo. quantum profecilti in bac latineftri' 
bendi ratione ; cu nt ilium graviorem ftudiorum curTua 
-confectriiilrhucredichs, tequc in hac^Uude -tiercve- /./ 
vi eiian in piincipibui futurui lit hujiis fa- 
Quint]tum aiif^id incerca alTcijuere, fi cun, 
qnotidit fuerita legum fludiit ■ anim! cau^j 
eprelieniiFftt , & ir\. hic exerciiac^ane > cjndm 
ccifivat opcra^ pafucri^. Sed qujjd miKipeni: 
it, oiuUaei Cicerone I ibt meiaociz mandan- 
) ScpAnndaunquam magna fuppelleX) liliiut 
: in variandii &' mucaadi! fenlibui muliut 3c 
vcditut orationit. Et qucniim uc in viQa. 
m priui netelfaria, qu^m voluptana quxrimufi. 
iiionepiapnoruai primum vecbotura, dcindc 
srurn copia cgmparanda el^ : hiudrcipai) ^Ix 
lun epiAplX) inquibus nulIactVelabnEatacan- 
, jiulluq eiquiiila: volupnii; aticiipiuin , plu-^ 
proficiant ad latint S: emenrfatc lotjuciidura , 
noclum nonnunquani enam geoiniacum vis, 
«rt«> diTpodu* }iu didindaauro, quatnfpura 
iiva>dcleAat; ica l^ini l^rmonit uberijts II' 
, au^ poregrHiii tjugdamn^o delitiis oK^io- 
», maxime. probvur, cpifiolis. EiG h«c ad- 
accomnodataeftiit.., (]ui4iunc primucn in cam 
1 ingrediunttu-i libi, qiu.tuitura jam hacjcri- 
(crcUatioBC profecifti , prxrenioi majonbus-. 
cuparo, fortafTe minut ell neccflarii. Qwra 
idiori criam fcribeadi generedeleflari vidcani* 
|ue live ingenia, IiVB judjcio iuo,c«rte ten.. 
;qHft(Dt)(t Coin.igitur.tibij utnun<:efli fac))!-. 
it pervoIuUfldinuiUoiCiceronislibra^, txil- 
lOt legec , etii ntiUi non. optimi. Sed Hrnen„ 
ilegei, .& edifccs ,]]u^ muicuip ce dElcf:ahua:9L. 
onem tuam adjuvabunt. Ipnofces vera JtxU'i, 
y]ue/ul>tiUusrcrip'!| ut rcf poi'iulare vidcba-. 45* M. ANTONII MURETI tur)n«]uciUurtrjvi excmplit. Enm I'aimScipfcvilde 

'oaupiiut. Quareiliat reponim , tt accuntiiK aliqnid 

idtemiitam ■ ^u ><1 proiiuiit fcriitvftiviiin Trebbna. 

tuo vacuum leE;e re poijc. Inrerrm vale, Sfmifaicon' 

feiva im"reron!uni.ROMAEjPrid. 

K'llend. Aprili). 
M.AN- f\ M.ANTONII MU- 

RETI PRESBYTERI, ET 

CIVIS ROMANl. 

UrMJiORUMSACROkUM 
LIBBER. 

r. S,erenissimo.Principi 

GVlLlELMOGONZAGyE, 

Duci M:[niHs,Montisferati,&c. 

MAgncDucum,, rcFiapbputitcuifortibutiirb«iB 
Puldier.odorirero MindmaniDehvu; ' 
Sume ijatit i ce Ccripcai Diihi Icgibuc hymaoit • 
Neve parum culii defpice yaiit opus: 
Itii eclam quorum bic mcrjti cdebrantur boDoret, 

LucttUquot conftans vezitadaflia Gdesj 
-Moiiindignancurparvo.libitburelitani 

Kiojm animutn magni rouneris inftar habent, 
Foriitan hitallm juvenis racltora dcilifleco, 

Ecroulcere aureidiUciuiaptatiut : 
Scd veniens etlam ingenio ell damnofa fencftat 
Ncc iiRtum virei corporis imminuit . 
, - Gg 4 Cum 454 W. ANTOIiirMaRETT- Ciim mihi turgcrcnt meliori fanguine vens» 

Ncccurarum animum pontkraddpyimerent: 
Sponce fua numeric carmen mihi oioHibusibtc: 

Et fubica verfus fundere ludus erat. 
Nunc & corpu<; haber fenio, & mens ipA pigrefcir. 

Quodque hiSuit luda,nunc onus clTe put AC 
Dutce onus hoc tamen c(l,quod cciinandante/ubituiv 

Etleviorai'acit juflfa JMbcnttsamor. 
Atquc utinamhTcroico legat Sc ViNCrKTUisorCf 

Phorbi & Mufarum maxima cura puer : 
Quiflorefccntipaulatim atcoIlitUTXvOy « 

Uriatafe ad fiiiviirabjicit alnusav^ua^. 
Felix,ciii teneris Helicon luilratur ab snni^y 

£t bibitur volucns fon^ pcdc (i&us cqui . 
Quern jam ipfa Uranix b!andi<; complexa laccnisi 

Steliatas fuperum vcxit ad ufquc domoc : . 
Oftenditque aftroritm i^^ncs , coeiique meatus, 
" Qucisquefuos pccag34ic legibus iUachoros. 
Quei^ (cit, an ^ carlo dum /insula deipicit, inter 

Cjstcra majorcs videritaftra fuos: , 
£r quos purpureoconr«xit KDmagalcro: 

Etquire;;ali fceptra tulciemanu? 
Fortunate puer , magnum patris iQcrementuray . 

Cui Lachciisncc plena aurea fila colo, 
Vive diu, utque dati pofcir tibrnominis omcn> 

Tendcatavos omni vinccrelaude tuos^ 
Neu grave fit , dum dona tibi graviora ptrantuTi: 

Interea partem -carminiscfTc mei. 
MY^ PV imiiiiiviiiiiitii ■' 

lYMNI SACRl 

m ADVENTU. 

° ^ErbuBt,quQanmipocenrcQndid]t omois 
i/ Summiprivalidunieonfitii Angelum, 
Jf Vi turn plena Deo peftora dixerant^ 

Venturum, iit tieret ciro. 
imiquo maculamiiilueret patriij 

Serpenti5qLe vafricontereret caput ; 

Pricluramqae homini morie rechidcret 

In caelum propria viam. 
'goiiirn.patm[ii|Carc«re libttof 

Qui loi^ per euin fefoR vi^lnmt> 

(^uTiirurpiciei»,IaAironil dibit 

Carmen lugubn vocibut, 
^ui polliciitrapplicitottuiti 

Quamvii cunfta potei > fiHercTion eotei, . 

Longu tolle morai,& dio,quen tici - 

Ccnuineft a]itteM,mittito. 
mplesxtheriinuminif unitw -- 

Qux diAinAa eadwa eft vendue TriniUfy 

Alcerni^ vigeit Temper bOnoribin, . 

Etterri IJirtuI St pok); 

IN HIE S. BJJtSAJUE.. ^ ' 

^^Imer clara nttet fiden PitorpKof iMt : 
Talis nanyrroconrpioiafiuicat 
Inter Barl^ra virginei. 4$tf M. ANTaMirMUR'ETI 

Cui folus tencris Chriftut «b inieuibus ^ 

Us(it cor nitiduin perpetuance, 

Cui (lcfTderium,cui hiit unicus 

3prenr Chrifius amor proas, 
QutiBVts imperto barbarus ai{>ero 

Terreret genitor><]ueni furor^&mala 

Perduxit rabies,u6 gladio « caput 

Nats dcmeteret fux, 
Vindis ilia quidem libera. corporis. 

Felix ad fuperos protinus cvolatt 

Sttd Chriftus fceferatum iix.. S|{ygias patrein i 

Sedes fnlmine dejicit. . 
Sjinpiez> &c. 

AD LAU1>£S. 

CAnftxtriumphum virgtnif 
^ Loeti canamus Barbaras, 

Palmaecjue bonorem duplicis, 

Quam virgo martyr obcinet • 
Nonftirpis illamregiac 

Splendor^uperbam reddidit, 

Qujn fe i tenellis unguibus 

Chrifto regendam traderet. 
Inftnu? infremit pater,- . 

Omnesque p^enas admovet, 

Tandemquc facrum filix 

Caput cruentus amputat. 
At virgo cafli corporis 

Solura Hindis emicat, 

Volatque ftipata Angelis 

Ad expetitum conjugem*. 

AEt ^ HYMN I. ^ 

AEterne fill par patri, 
£i parurriijue fpiriiui 
Solj tibj fit glona. 

IN NATALI jyaMTNl: 

jNotvel medio (plendiJior die, 

Cujusperxenebris virginis Integra 

EiilvonitidaSol navui emiM!, 

CompienromniJ^IuiRine, ' 
hcrnoimperioqui regie oainia> 

Humanuinque Deoconciliaigenui, 

If nunc Tub tuguri. vilis opcrculo 

Nafcens ,piupetiem docet. 
ftoretoviuniidurHgrejitbui fuis ' 

Intcn'i vigiles C);cubiii agunt, 

Prioii RuDdaneelJco cannirie nundtim 

Lxni auribus hauriunt. 
rata eft haud dubie IriDplidd! Deo , 

Grata efl vjta,doli5 qtix procul omnilmt 

Redum rponie fui perpetuo coHi, 

Et priftam retinei fidem, 
mplex,&c.. 

INDIES. STEPHANl 

Evjtx juvenif fbrtu peAori 
"" Ornari folidii tempui lionoribvtt 

Primui manyrii, ^ui Hbi Uuream 

Viiz prodigutinduii, 
rundebatUpidumgrandlnitin inodum, 

DenCo lurba fremeni imbre lacrum caput, 

HuDquaminoMruofed tamcn eft Idco 

Mens latiQo cbria Tpiritu. 458 M. ANTONTi MURETI 

Sed (efe in mediis idibas erigens. 

Ad caelum penetrans,en'aif^eR eunii- 
Pro quo dulce mori eft,jam video pttrir 
Addexterampofitum Dei. 

A,e ti| Chrifte (inu (iiicipe nic tuoy 

Atque his,qui tenebris rurpibut obruti, -. 
Quo (efe impedaqt crimine * noii videpta . 
Quxfb te,yeDitxn.datD«.- 

Siinplex>&c. 

IN D IB SA NCTT'f O HA NNfS.i 
E KA NGELISTAE. 

OHrifto pre reliquis charus Apoftolis* ._ 
^ Qui fupra Domini pedui in ultimif 

Dilcumbens epulis coropofuic caput. 

FeAaluce caneadus ef^. 
YfMxy cui Dominus jam rigidi in cruce^ 

Pendens, jamque neci prpximusj 8r Patri 

Sandamfan^Qanimumtraderecogitansy - 

Mat rem credideriF fu^o;^. ' 

felix,qui le aquilx more fuper polo^, . 

Tollens,& nitidain luceDeumvidens# 

Divino eloquii flumine ffiium 

AEqualemdocuit Patri. 
Fdii^qut renio^jamgravis,& ficra 

Malta canitie tempore condtn^} 

Ut (i membra feviscorriperet (bpory 

In Chrifti rcdiit finum.- 
Simpl€z>&c. 

IN DIE SS. INNOCENf: 

TIUM. 

#^Antemnstenerorum agmina MartyniiS) . 
^^ Quos regis rab]es3a^&ultt imjui* 

Clina fv Cuoatinnoaio J4Agui|i%praliifa^. ■ . 
GbriftumperdH^ dum'ftlHt. ' ^' 
nUlii fenutcognitt'faAdu, .-- ' 

FerfoAi-iit rutilitcar^ tfttooaibiu * 
' l*c cun ftn^Mefnn^mt.' . ' . . r 
eiiauiitCBiDloLteriptiiiab ttbarc ■ - ' ••' - 

Difirifiumquepiventtd ||;bdMitH ptt^ ' ' 

BUndtt earnifici pdrf i pitftu iMiij ■*.-'--'^ 

Siceivadfpiperct .gni»t' 
igenttngelicoinancpnericiMnMf :i. . 'I 

ErChriftnnli^mdotfBctarMntMllRirr).' '■ - 

Hercxitm Qentit dCoin ■(■li^t 

FcsM' in ptrpctHnni '^rtalit. 
itipln,Src. 

■IN FEStOS. ysYLy£STSLl. 

Rilcos S.'Dmat>ucet 4e(int landibu 

EfTerrc^ioiRKKlicijt^ui validi manu 
'Find iinperit protulCruDr cui, 

Quacunque Oceanuipicst. 
J folusiibipliucoatujiit oninibui < 

SndOruni eriroium Poniificuin dealt 

Sylveller, ddaiinaiD qui priui Srbtuto 

ChriAi fuppofuit )ago, _'' 

idtote illepriiisfaneuiuc Mirtynim 

R«rperJtm,(locuitpircerecfedtbiii, 

£c <]uoi miDe modii fxva perencrati 

lUoriun mOnicui &qui. 
imam idem predbui duoc quoque , cxlitum ^' 

Adfcnptui nuin<ra,perpetui! juf et, Cfe 
- Ettamioflafuoqur gremio Viri ^^ 

Servatcoadica HantuaiB. 
npleit,5rt. 

IN 4^0 M. ANTONII MURETl 
IN DIE CIRCUMCISIO- 

^Irciimcifo agicur lux Domino (acra» 

QuJB jam li Dominum rice licet (cqui* 
Impura ccumiJis omnia nos nooec 
Circumcidcre cordibus. 

-Umbra Eviiigeiii lex lucrat vccus: 

Sod Sol exoriensuc tencbras fugaC) 
Sic Sol juditix legicimis fuum 
Fincm ritibus attulit. 

Nobis corporeo nil|;ladio eft opus : 

SermoquippcDeivivus &efhcax> 
Scfc inilar gladii mentibus infcrens* 
Ad vivum omnia per fccat. 

Qux Temper vitii|germiiia puUulanty 
£ noftris utinam cordibus aroputet, 
Anniprincipiumncfimulut novi 
Vitx principium novr. 

simplex, &c. 

IN DIE E?I¥HANIAE. 

QVx vos ciuia Magi,dicirc pcrpulit 
E veftris iter hue cipcrc finibus? 

Qnem canto ftudioquxritis anxii^ 

Quovc hxcmunera pertinent \ 
Nos AcUa in fnliti lu minis hue trahic 

Er dux ccrra viam pcrpctuo prxit, 

Judxx populis qu c cupicntibus 

liMcm iigiii'fi.ac datum. 
Auri tftbi^c fed eiiim quid fibi pondcra^ 

Mvrrhxinirilku«: quid vulr odor? 

AutquraiiUpnpuliK iacraDco iacit, 

Aris churai'oicnc dari \ \ 
Hoftri mynlialionlinet pcA lAitsi 

Huic ergofiatc paritet','imih«rii 'c6Bmtmt> 

npki, 8u: .' ..i.iiti; lu 

UeaqnlB fceleniiq'Ma'kokiftUlu 
Not ttrgn miferos &rcita,aBk Dei 
Noftrit ' prindpio ratatibu u^nm 
ObftunvifinM^tlD, 

not pitf tatritiMccip'illt'lMiiii ■ ^'*>i- 
CaulJB nil fucm^t^uo minui agmin* 
Iniridet tenebriiperpnui) domoi 
Vdo prxcipireiagai, , . 

dfemperraaliifle&iineot fuit, , 

Quof culpx ex an|nto^iiitet Cax, 
Nuii^am boruni lacrnmis & gemiiu tiilit 
'S«fruft»veniampe«. ' 

ic^iquimipredcdic^fbimui ut myi ^ ;. 
preObt eiooeret p^pjiiere,aevew ' ■, 

In ooftro rigidum criipiue judiceiii> •< 

Sed mitemexhibeat'fiueiD! 

Tipl«, &c. 

A DIE CINEAUM. . 

t Ulitt tenfa epulif viGxta .duo tnncnc* 

Menf opprvfla oifitlcogint ardsum, ■ 

Et moreiodonuti laturianicqui 
Fugnat rpintuicaro. 

d fubtrado euleni comprimitur cibo. 
Bt lefpintuimorigeramexhibci -. Qju 
« QgWif Mi4i* thtpibtu inquhi^ 
JcpinMitjfidu«<ooveoHifft fttccu 
Cumquc his Aunjficar UMms. i'.. ^ . » . •^*^ WttflimortcfiiifrcJacfetaifla: *'' 
Se Chrifttts titvei veHftw^hMftyi - «. 
Ultro/'firpplichj lobtrfftii : il . - • - 

O ef|;t fffimerkos mirus am^rthH - '■ 

Namm,^it'&ctaf,tri4ja»iAW 
Uepm4BortiAtateikfeiio(iocitnk '^ 

O noft Fiftm aliat ficfifiergeliW "■" 

Jn quo «tcrntDeo fieri ftdtbcMf, Mmra* anvidot obvk tcnuttt HisfinMnliifdifhSwApKjidc : » « f S m ia ^-^^ fattjcrcaeret ... 
QntvnttiifindiuoxcipcmfrefliieM. . 
mlpancsi « iHm turln eaiRm die* 
SnfExtni^pictrttcruci ! 
liBTiniioouBipetpetaiiindatui. 
JLebusneniniiuaiiGditeprgipetit , 
Plerumque hicUcrumitjiauaM temp«nx 
Ceru confilif J)eui. . 

IN Df.^ rASC-HAS. 

lOnittipUcrumiijitaaodni, 8c novit ' 
Tenplorun refoneni ITU -ctntieis- 
In vi»ro reiduci nim'OefitMio ficor < 
Fofcit Iciimn) die». i 

IX poll Chrilli obitum ter cia venerat * 

Cum-QmniQftamorxqve^Binneatainof/ ■ 
Matronc! parili nomine nobilei 
Vilendum ad tuintilain vodc. 

BiiaionimUpidcm,tuniIapii}ivident « 

iDoizum iriweif yeflibni Angelum : 
Qnti]Uo Iblfictriiciineree raetusii " "'- 
;,BiiucafccortiJocutut eft. 
Hh ^D te ndererrmtfliij AarcJbiri 

Cum venit Gabriel, rirgo ,reiWn«, 
Te fummo anteilit j compkdtto-^ 
T.. L****\°**"»l>0'nn?'fore:, ''V 
rurbata tibi-nuncpurpiireaj gertaV' '- 

Semper te fore Vove«,. ^ 

Ifto, pone m«u„ „,„ rib. jtm damn 
Ut ^goinanea,, & <». compleat 
^anansvifcerafpirituf, 

Teflif m.rrfiea.«n« wpdefii*; . HYMNI. 4«l 4 

jnum puma homini perrtitiei tun, > j- ■ 

Cum piiaiin vetir«raconripii«bo«in, ■ , 

Captin tVcmineii Jiecebrii parciii, . ' , 

Qupfepordiditae fuo5. 
dpoli ligo"<» hommiceria falut fuiti ' 

CumrcanUeni pacuhoi ChriltuK in »rborem, '_' 

(AE^»rn«j 6erilicvoluic parent) . i 

VitatTeUiruit fuoi. " ,]. 

UK hoftt! horoinum foil procul fiipn, _^ 

Crux io\i inl^diitniunit ab omnibui, \ , 

Adverfa lotrepi<lui delpiciai.liLUit 
Cu)U«irpvC»W nJWttr. , 

mplexi&c. 

IN DIE ASCiNSIONlSfi 

irIAainpcrpQ^uu(nmoT.tis SCiitifcrum ■■■'- 

' 1nligniir|tolli(^kwcaitB«siiciTa 

PriiAis^e injolitHmChciitas it^r fecani >■ 

Arceiinparriat redii. ' 
Iituiiufciitcrum not^WK^e^ta cvpjt, 

^anjo monuuscItiiiaicuptEni luorii 

Surgens ficiiptHCiu nberijiies^ailiic 

Ut pojfimos i(Jeiii,dedju 
^rifto nunc igiturviTerenoidccet, 

Ut ChriAo pariier detur emoriri. 

9 per (]ui te,hominuia conlitttr ,ingTedi 

Callx a<l(luiit^Qiorvif«i:a virgioii» ' y J 

No( dignarctuu utvbw (nfiwta f6a. M. ANT-ONII MURETI 

Qui cum nulU gravuitf endcn Cotdiamt 

In columxeEer evolit. 
Phmuicorporealegifeci aao 

Bitlinot dcdet ibAiniiii^f j 

QuemChrinui nunertmnoiintlain fga 

Excmplo docuit fuo. 
Sed friiftn vetiiii ot tenet i cibit, 

Qui faSii animum turpibni inqumu* ' 

Jejunio ajliduc coflTCnMint ftaxt, 

Cumque lui aiuattcv usbks. 
jinpUii&e. 

T2f DOMINICA PA^-MO- 
■JV/S. 

juQuaningcnito pragcokr Patn* 

*^" vicMD morte fiiij reddcrec at flu, 

SeCKriflusniveivellefis hoftkm -" 
Uliro Tuppljcio obiuKt.' " ■* 

Oergaimnieritoi mirui arndfthij, ' 
Natuiii,qu«pietai,TridtdKuaicina': 
Ut proaionifbnfnudcnoooiiuB ' ^ 
Fonit fnlveret innoceni. 

-Onoft viAimiliai lacrificigeilki 

ln<|uoxterniDeo iKraftdt'Deiifi 
Et morcem morient oppriait> & Gbi 
Ipft efi vrdiM'Pontilex. 

•OcruztinfialkcridaBuaefaa^irii, m j 
Olim fupplicium ouncipiii grave* 
Nunc Rcgun capiti prKcipiiHoi deuit 
Te Acxo colimnt gcau. 

Sinpleijhc. :-r HYMN I. 4l> 

'fN DOM (NIC A IN RAM'l^' "^' , 
>ALM^RUM. ",-^ 

Egem picifiiTum, inaoii dum lubit 

Urbitcelia fux, turba manu fcrens. ' 

Palmiruoi gnvidos olivid [cranics ■ 

Fauftuvocibus excipit. 
:lKraif^oiiajfrondibiit arbnres 

Hic fercaante po(leT,flompTD|ic>t : ~ 

Supplcxillcmiiiuf porrigic, bicluit 

Xcrtamvcliibu; obci^ir. 
umenTCi homiiiuni.Quiilai'ecreiJeret 

Qucm tlnns (ludus excipcrol frequent. 

PoTi piucos ut i-iim curba cjilem diei 

SufGiiuniadrpieeretcr'ici ? ~, 

Imvi.a hon.u.,pcrpe,uamdatu5., ,,; ', .^^^^ . , 

Rebut nenirQiuinfidKeprafMtK*, rjeaftf 

PJerumqucbclaci-ufni^aiW.^WMSft u.J-^t 

■ i ■ . --■■--J 

OnittiBlaGruin]siAnoio<liitj'8r ttovic' [^ 

Templorun refbnenrari* «intieis, •- 

Tn vittinreilucii«tii'&*JB*fMi fioor ■ ? i ' '' 
Pofcit liiinam diet. ''--■. 'T' ' 

IX poA Cfirifli obiturn t»rtia venerat ■ 

Cunifpei^nAmnior3t^iie^^ni||ar«eQia;^or/:'' 
MatroiKt parili nomincnobilcc 
Vifendum ad tunialDin 7octr. ' . 

iinii)aiiimlapi<lctiijiiinilapiilfvident ' '' V 
Innixum iriMJc vellibuf Angtluin ; ' '> '' 
Quiquo faUicitii cxinerec.nictuiil) "'■'•f'i 
- Pauca & ceru iocutus eft. 

Hk Nob 09 M. ANTONII'MURETI 

Non|iocam[>tiu«el\, cguCjiDp^itiilocoi . 

Invliarn rirdiir Ciirifim abinferij.' 

Itc,& dilapulis h re ei Jem i.Vtt 

Sumn.inunc«£a«da. 
Simplex, &G. 

IN Dt£ ANNUNCldTJO^J.'S 

A DtefiderercmifTiit tbarcibui 
** Cumvtnit Gibrici, virgo ,'r«iraitoitni« 

Te lummo anccltiat coinpUciiim'pa(ri> 

Mox mKttia Dotninifore: 
Turbata tibi nuncpurpureas ^enai 

Sparlii mcntc pudorinrtcra quod ririi 

Callo.rponla Jicet)^ cftorc virginem 

Sempertefore vovcras, 
Veruin idemfubicoiiunciui addidk : 

Iftoi ponemetu^: nam tibi iam(taruin«rt, 

Ur Virgo maneas, S( tua coinpteat ' 

Sanftus vilcera rplritus, 
Tuncore*xX0fe«vox tibi pro'dirti 

Teflii miriiicvcerta modcftia:: 

Eccc ancilla Deo {ubdita,[uJ moroi, 

Hat, (juodDomiuutjubet. 
Simplex, &c. 

m FESTrrrrATisus s. cruris. 

/r^Eiiics , ntdia (juibut noritiieflDei, 
^^ Armit, imperio , prale fuperbiant : Armit, imperio , prale fuperbiant : 
Nobii,qucit meliifrfptritutdbcigit, 
Svlaeftin Cvuce •|>loria. Lignum ^ HYMNI. 46J 

;DUinp[iniihoinrtii perrticies tun, ' ^i 

Cum piiQiU5 vclirain eonttpii atborem, * 

Opiuflixmtneis illeccbrii parenti , ' 

Quo fe perdidit ae fito^. 

Ipollligiiiiiiiihoniiniceria latus fuiT} ' 

Cum rcindens pituJam Chnduis in itboten), 
frVE^rnU! fierificvoluitpareni) 
VitarTclUroit fuo!: ' 

ux hoAes hominuni foil procul fugit. 
Crux ioh inl^iliii munttibomnibat, 
Adverli JDtrcpidut'derpiiriaiilitci, * ' 

Cujui fpai Cipce tuutur. ^ 

Aplex,6.c. 

IN UTE AS.CESSWNi^. 

rifia inperpetuuminorm acinferum ' - - ' 

Inltgnis I'DoliiKlucctwcent DOva 
Prinkis^e inroHtumChfillusu^T recant 
ArcesinpaTrias redit. 

acuf nafciiterum nos <)«o(}bb dUfn cupit, 
Msndo iiionuuiell,noicupt£ns ruori, - 
Surgens &fepMensnben,Das^uqque 
Uc poilimas idem,<JediL. 

hriftonunc igiturvivercnos decn, 
Uc Chrifto piricer decur eraoriri. 
SurjenKifjdpmapjqnpautglpVf - 
Purn lunAne veftiet. '- ' " 

I per()uite,haniinurocoiiliDDr,ingTedi ' 

Caftxadduiit^BOOTviftfU rirgioit, ': i 

Notdignarctiuitartubut inGMtt 
VoiircddtrCfiompotej;. ^ j 

' H^ t, Sin- 4«a M. ANIONH MORETI 

SiiDplesxtlicrii numins unirfi, 

Qii^t tiillintiacadem elt veraque Trinitii. 

ATteniis vigeat fentpcr bonoribus, 

Ettemlimulfic polo. 
Amen. ^ 

« 

IN 1>I£ PENTECOSTES, 

I UftranoAraRiapeAonbmpade, 

" Qui c]Uan<km^ilti(bno fpiritui i Patrt 

Lullrafliunanimes>mtfluS) Apoftoloii 

Linguis deditus igncrs. 
Con()nnailubtoS|dirigedcvioi. 

Confolarerui munerii iniligoft 

L<tali()<ie'aniin«s f'rigoretoTptdbi 

Sau Ais ignibu; eicita . 
Mens doArmaatavidenoflrabibaT ruam 

Perflectjue ailidue tota Deo -cakni, * 

Et rpcmiirinamuicocoDftinieni ^bi. t 

Terram pro nikilo putec. 
O rerumalweracoriccnehominetfumui, 

Quanquam indigna , tux plaimata dextera^ 

Ne fei, quoi tua vit ex nibilo eiiulii) 

AEtcmoexitioobrui, 
Sinflex, &c. 

ZNI>IE SS. TJtIN/TA; , 
TIS. 

/^Nullitboininumpcrviareiitibuij 
^"^ Naturx penitut Tolt capaxtux: 

Cujut con dita funt omnia numinCi 

Aicerna Sc monv Bf trtai. 

Nar W-YMNI; 4iJ^. 

i?o acqueve pner, natequeparpatri, , 

Et manin! iburroque indyCefpirrtUFj 

Circuraiiili tuonubilaiumine 

Nofiro dilcuCe pcSori. 
iiment perfpeculm^cernefe tequcjt *t2 

Noftri,& poilKabiris'te petxomnibu;, ' 

Ejudiqne tuispeudoatifctibi 

Solidediia fcrviac. 
idcmen*miretii Ji Tcniam piter. "* 

T-ufili mifcriillemeicerad patrem, 

Tu ianfiiim mifcns Pntvma vigaatibuf ' ■ 

Prrler confpicuam ficem. 
mplex,&c, " ' : ■ 

IN K CORPORTS CHRlSTlt ' 

^Oelcdei eput«, certs piit falusi 

Quaiappoaita/nortpanCapicUeij 

In >]t«i!ipfecTbi. perpetui loco ■ ■■:■'' 

Co»n(i; fcpaterexhibet, , , ' 

(cverbum Domini fillere nefcii 

C.eciiiu4isiu;n,fe,nflb^5 abrogat ^ 

Q^nd non eft, oculi ceniero ft puunt, 

Ncc, prf fens quod adeft , videni. 
bpani^fpccievivaUcet Oto, 

Sub vlnifpcttefangulr: 8c utraque ■ 

Seu (wtum rpccies rumitur altera . 

Chrirtus fMcnitur integer. 
lixquiDominumfcdulusbo^item — ;S" i.: 

AbHecIi^animipicdlbai escipix. : -.-T^ef^t 

Qui contra. facer».idnegligic> all miftr.. ■■ '■",'■ / 

lplccriexi;io libi. 
nplei, See, ■ ' ,V 

Hli i - IN 464 ^' ANTOKTI fi^QRETI 

JN NATIVITATB S. JOJNX/S 
SAPtlSXAE.. 

C AnAorum fobnle^ fert pirancunj. 
^ Soli! perpeiui Prodrome Lucifer 

Qui nafi'Cni tiilara.toBuiiij.duiD tUMib 

Narilcn colim ij,&ve. 
Mondiim nn'.M'i cris,cum dominum tameil 

NoiKJumcaflx ucero virginis edtiun 

Ag.oofti exilienfi & quuient nav» 

Mirns vilc:i;ra gaudio. 
Mos Si mJgnanirou^ tcfqua pctis vatti 

£c «iau'po{Hiloih:irridus.iiiinni)cc, 

Fiflis abdincinc lurplbus & viaiu 

Adventantc parent Den* 
O Cui voce fua maximum arbiter 

LiiKJcmfiipratiamiiicf eeregiam dedit). 

E iar'oaffidaiii qii cfumut , ad|uvt . 

Cultorei precibuj tuei.. 
Simplex, ice... 

IN J>ie TAANSFtGflRjt- 
TIO NIS. 

QlJain crebro dcdenrdtfcipulit fijcm , 
_ Confirmire raodts dum ftudei omnifausi, 
Trei fecum cnmit e% mentis in ardni 
Adfumfit Domiimtjugurn 
tUtcfrons radiixciiiaa mtcaniibus. 

So1ari< nituir Umpadit in modum : 
TunquaicAuscrat, bmtinui eft nivj,, >. 
VcftNrcddiiarooL"', 
^' -'■ laminhriAogemini vi(? enidfenei. pODulum cui dcdtrat Dcui, 

Et quifiderMt^ifiit er»t do'mof 
Quidtigkpitere igneis. 

nubif nitidxituinetiiniiinit' 

Htc dida omnipotens tnnottiit paten- 

Hic eft, qaem eximie diligo fliui ■' 

Itufui jufla capeslite. , 

implex, &c. ■'''' 

INDIE S. LJllXENT/r. ^' 

Aurenticanimus nobile pnlium. <^ < 

■* Quiciimvifcenbujflimmjmalerec faij,' . ■;e» ,• ' . 

Eieratemrofebfinffiimc fpargeret: * (lii^uft 

SubjeSi! ruber igtiibm : * 

onflante.rDoniini perftiiicinfitle, ^ •' 

Ainbu(lumqu*litusciriiiSei crhibeni, '* ' 

Eniftamribfem (juo magit cxpleii,. 

Hoc jam coAam,ait,cft; vou. ' '"Vfir . 

antocorporeii ignibus acrior tiiV '^ 

Chriftiirdebat imorpcftore inratiaior > < 

Sicinenrtoti.D^irervidt.rpiritu. 

Senlum-corporKhliMrer^, - 
uncnobisfoltto mote roganchM eft* 

Iracumucrocritocbaciliet Deum: > 

Etquos mirifici robarHmlhuh*' .' ■ !■ 

Exemplo, predbflsjuvn. ■'" 

roplex.&c. 

INDl£ JSiU^PflO^M, 

^. MARJ%/£, _ 

lEgnat^rrupenmiqitonnidafndie . wxy^:.-^ 
^ MatVemlidcrciiarcibut mtulii. 

Hh4 F.t 464 M. A NT O NII» M UR ETJf ■^■■•^H «*^BM^-PWMa>ipM^Baa^pMa Etiunra Angc!icos.ooi\(piciiam.ckoros^ ■ ^. 

St;>ll.\ .*:; iUtuit cbrono: 
Qur crrio t\»sriiu jubilos ijui fonuti 

Qii": taitdisanimisgaudia, non modo* 

Hu ^a!\isncc]*ieirvocibLUs exprimi>. 

Sednecpefiore concipi. 
IIU c 1 ircj 'lovi con&ia fcederis, « 

C'^nclnfu?, Domini dfeliti.Tr^.hortuIuft," , 

Rj'!rn inradus agcr 5 fiderc pulchrior.- 

E» jponfa i^' genitrix Dei. 
Felix qu'iqu ^ wm Jiipplicitei:: colijt, 

R^HiUFquc'Ti dubiisfcdulus invoeat.. 

Nuiquam tiocqui f^aiuic prxadium.fibu. 

Spcluj'us dolviit fua. 
9iinpiex»Ckc. 

IN FESTO SAirCTI HA^ 
DRIANL * 

^Hrifti in militiam nomirta ne darent^ . - ^ 

^^ Multos impcdiit fupplicii metus: 

Miilto^ qui dcdesanc >vi5 cruciatuilfli 

lUam defer ere impulit. 
Non fic 'Ik, ho die queiii coltinus> Aiic^ 

Qui nomcn tumido duxit ab Hadria : 

Quja conAantem ammum Chrifticolum vidcst- 

Ho rum fe acf noAicruni appultc. 
Frudcnterreputans, nonGne numine 

Tales cunfta viros afpcra pcrpeci 

Nee r&ilio$ tenver^/pontc iuaratU5 

P4pnis objiecre omri'biis, • 

Ergo his fe aggloracranjr^ credidit: & CmtJ 

Index ipTe fui Aipplicium appeccms 

Qpa 4«t IN OJ-E Si MTCHAMLIS. 

* Qui perjuia bonus disfipat agmina;. 

£[ dejefiatoci! noo fibi dcbltit. 

SV^^^ft"^ adinferss.. 
^rrendoimb^beratpeAnre fepiinpi 

BiiquinucjueferaibeUua cornibut, 

tntadx robnlem vir^ Jnit unrcaia 

Sicvitmindcrc dentibui 
Eterni impeno fed Mrchflel patrif 

Conitus SaiaiiT reddidit irrito! : . '^ 

Et monGnim innuraerif fraudibus obfiiuar 

Viflorftravirhmni pptL'ns, 
l«tt^epofitopondere corporit. 

ExianesacvnmcriiiiiniEexcipit^ 

Inctxlaaqt^eaUcres toilit Efin Ioc6 

lueii perpctux Iocm. 

COMMUIfE B. yiRGJNtS:. 

% SDlitDitidoIiKiine pulchrior . 

Virgo, conflltuitquam Deiuunicam 

Expertem inaculij omnibus, ut f(W« 

Naco digiu piren! fiirt 
«j}uan4afflGedcan velleiejn uvido,. 

1ftti'iST<}tieBovi5 imbrlb^! arcs: ■' 

Te cinSn innoCuiiiegifer ignibu;. 

A^norac priut in rubo. 
sbuf prinapiu;n qui dedit onuiibus 4^ M. ANTOMJI MUREri A te>dumfe1ioniinumcauflra kominemficity 

Sumpdc principium; quiquc alit omnir. 

Paftus ladc tuo eft pucr. 
Per te quod^mulier peFdiderit vetus» 

Humano ge'heri reSHituf audiiis; 

Tu clauiasmiTetisheu nimium diu 

Coeli prima aperis fosfii. 
Simplex J &c. ' / 

COMMUNE jiNGELORUit 

^L/Ences beacc , luminei 

Qua$ ambit xterno pater> 
Sacroque tuftrans Spiritu^ 
In ft intuentes perhcic. 

Oqileisfupremus omnium. 
Primis ci^&tor infidcf • . ^ 
Quos luce complet aitrea? 
Amori$ac(cientix. 

O qui potenris dexterx i 

Virtute cundavincitis 
Dei regentis omnia 
f ortishmi (atellites. 

O tcr bean Principet 
Archangdique Sc Angeli , 
Nos rite vobis fupplices 
Hinc in fuperna tollire . 

AEternc cundorum>(&:c. 

COMMUNE UNms CONFES^O^ 
R/S PONTIFICIS 

pAflor beate, qui tux 

Concrcditum cur« gregem 

Sxvi? "\ ti-hii^. ^ __i^. vi' luporum ftucibu; 


LerenunquimpiiTuin. 
,i 


Tulj'a duxad jiafcua, 


ntei rccIuJeslimpiiloj, 
' , 1 


^(ividebatflofidb 
ri 


mper nltenics vellere. 

Quodlf quz forran tabid* 


) 


^1. 


n^ueremorba ccrperac 
'A 


Iubri3,utmiti!p»ter, 
1 admovetiis phtnnacai 


. ^ 


■« 


Cujuj Ijboris nunc tui 


gnaiilecutus prxmia, 


^ 


,■: 


vcKe,nampnte! tpo. 


ui It precaiirur,adjuv«. 

AEterQCCunilorumPatcr.Kc. 


r'r'-H 

CO MMtlNE U NlttS ^1669^ NIS. 

*! Virgo peflui cut lacnimv 
Amihtexper) impiobi} 
ivini amnrit taiopade 
inAuf pcruifit Spiriiui. 

MonTcvolupcai thidbui 
ilUi venenis inoUiit, 
lU; amanccm perfequi 
iceleftu aeni nuptiat. 

Sic iile natus vii^ine , 
uo decocc ceperaci 
.mnrcut ardeni illiut, 
4'iiid-.nacuiiaatemnere». 
Bcaiacui ccElenibui 
TcmpH! receptznunc licet P.**n' jl^TP M. ANTpN^^MURETI 

■»^—— ■— — ^ ■ I ■ —————— —^—W^^i—fcyw 

_ ■ ^ 

Inter osinentes Angelos 
Tuis potiriamohous, 

AEterno cuodorum , &.c, 

■ 

/AT PJEJTO AMBROStm. 

^Vali$ pcriditantibus* . 
V^^^TotCKjuc jaftatis mlri" 

Tranquil] itatis nuntia 

Se fiella nautis objicit : 
Taleai) procellis Arii 

£ccle(iam turbantibus> 

Qui lumen orbi redderet, 

Blcgit Ambrofium Deus.. 
Nondum rcnarus flumiue, 

Sed jam renatuf fiamine) 

ConcQrdibus fuiTragiis 

£pi/copas ditedus cH: 
Uttx miniftro Cxfiiris 

Minifter cSedus Dei, 

Humana linquens carteris* 

Divina jura pandcret. 
Non alligacur tempore 

Divina cerco^ratia : 

Sed dum libet ^ quidquid Iibe&/ 

Punclovelunoperficit, 
HuncipfcC*(ar horruit, 

Contranecau{usKii4!ere eft 

Cxdes ob admifl'as fa^r^ - 

Exchifus xdis limine> 
.Magnum fuis fidnciam 

Benignus infpirac Deus ^ 

Sempcrqucpaftoris bom 

MuJtum poteilaudlorita^y HtMNl. Sil' Plebemque devoiam ijbi 
Cnelo reiepius adjuva, 
AEteme fundhnini Pbeer, 

AEterne FUi par PatrJ, 
Ee par utriqua Spintui, 
$olicibi£( gloria. t-?. 
AD 47!^ M. ANTO-Nf-I MURETI t'Sf *Si S^ S} i9? ^Ef iX> <Sy ' ^X* ' 
*hP • S' "225? -TP •S' •ift>»l»^3^ fqS» 
* »# ^ '* * 'f- * #- tf 
AD BEATISSIMAM ViR- 

GINEM DEI MATREM, QVifi 

religion sfime coliturin ^de 

Lauretatu. 

UNde mihi infolitus prxcordia concutic horror^ 
£t peri'ufa metu tropidat,veluc ida Deo mens ! 
Fallor lan hoc fecit ipfe locus i ftimulos^^ue pa- 

venti 
Siibjicit> atquc antmumprxienria numinis^urget^ 

O coelo dileda domus , poftcsque beati, ■ 
Quos ego:jam pridcm toca mihi mente cupitos • 
Nunc primum vccerisvoti reus> advena vifo : 
Salvet^, adfpedique mihi feliciter eftt, 

Vosne per xchcrias Judxae i finibui oras 
Aligerura,mandantc Deo^vexere roanipli i 
Hie virgo genitura Deumsgenirricis ab alvo 
Prodiit5&Dlaiidi$mul(it vagitibus auris i 
Hicquoque,virg»nei (ervatalaude pudoris» 
SaQdafalutifcra tumucrunc vifccra faetu \ 
Illeopikcx cun6t'>rum, ilia xrerna anica proles 
AEqua Patri> ill: ho mini primxva ab origine Up(b 
Spemcotlo viramque ferens, hac luiit in aula 
Parvulus,8( fandx blanda obculic ofculamatri i 

Quxnam igitur regum fedesaquc templa p^ orbeni* 
Huicfe au(iat coal'erreloco ? ter ^ amplius omnes^ Ante 
POBMATA. *9 Amcjliairelix Picvni liuoriiora: 

Cui Solymui Ipcfiare dom(ii,cuJ muncre divum ,- 

Hs caiure Jomlcli pedilius vc&igiaChrini 

Sneeo jidfupplei protumbami stque ofcuU 'j^g^ 
ParietibntlanJtis,fp>[gj|naue hoc pu! vera crinei, > 

Adfp,cemcfi.pensJfe(iiT)US,adrpio«, Virgo ' ■ '* 
Prol'iraiuni,3t^iieiifio geqiituscx corde civtem, 
£t pcktu(tu[>4cnieci& tletibu(orari|;intcm: 
Neuiquantjuani culpii id«peTIum rtfrpibus > 

Adlpedu me diva tuo : fi peflore toio ,] ^ - ' - 

Tc veneror, (i te,(lubiis in rebus, adunam i\ 

■Pfwiiietennimcu-icjc mcDiva priorit 
Pimitcc , & lotritatliaTTei mentcanrcia pmiai, ' '•- ' 
Qundnilitu eaflopendencemexuberenjium -'t^'I 
Coni/iiiasiplacajcjucmihi i^ug teuderc curfum '■)■/* , 
QuovemaIi(t'c<Tafn lontaboadvenere puppimf' "''^ 
Atiu .■ntnicjuefolei.placidadienare querekv,- S* 
AureEnns.&xdcslapfiEiniilslima rebui. QUU.'J . 

Cer/eecjuidEm tr,ta pmdcnteii sedetabeHai ■!■* 'li* 
Ad(picio,<]u*te iB'leris prifto eile l»qtiui>mr. ' 'wJ ''•■' 
Hic, feaniiiiolpedaii;,correriceii] vifcerafebrun ' . ' 
Depu!ii|ilk^y]daitriftei,1iurdiim<^ue raderton 
SpeiSavittiitU!,VBrtent!buf squora venriij ' .; 

Et duce tcparrra^Cnavit lalvusad eras, . '■ ' 

Crirainiiillercu'ftl'^.fiJbjiid.cfiduro, •■jJ 

DummoriemeifpEftat lenebrofa carcpwclMifiut" V^ , ' 
MunerrDivatuodeieftafraudc, tevifii ,['<.' , 

Uxorem & nicos,eiopiatunique paiTiitein. '^ ' 

O ego nunc morbi; multo gravinnbuf x^er, '■ 

Mautra^iiimquetiniens l^nge exittolius ilia, / ' 

5t jam pritietn amoium.pecaii compede vinfiu;, ' 

Sip<»liiiiaarbiclibcr,vinclitqu« folutui} 474 m/ ANTONn MnilETT 

Fluflibui & vcmiilacenmii^ducereptmiW 
Qini tibilx(usagamgratei,diimTRtmniAkT ' 
Te,cuD iuce nova fpargec folaureui etbcKi, ' ' ": 
Te-^cinam, ^uotietablcondetopiCfpslfMlfean "' 
Etcutprxdpuotvcacfab»r niiBHUcwA.'' *' 

.'IN p. SABB^Mjifr [ ■ 

BK rbar J, <|ui I^inlcs Tperat fe squaic oMiitdo 
Poll'e tua^iidemput^uterlictoiiflufiur . . 

EtLybias iiuaierocaBipreBdcrcK[i|ct.AMM , . 

Te pater infaiHifturriconcluIentxlta: 
Sedvcrjm Daiiaen vbruite JunpiteriUic 
-Dcfpondit libi ChriHus & arAo (oe^irc junsit. 
Illo & tu triplicet fieri inrpinnce liae&zai 
-Mtndafti,&niveofeulp:i(liin marmore lignua 
Quo rep4ri:a falus, & dcficientc miniflro 
I^ TuQs merli tli undii luilraiibus arcuf 
Qujd mcmarein 1 UL ibi tneaifu^ienci-cciririt iMtrt 
Capent indicii vefinu! prxmia-PaClor 
Qir dumniiraturpccudec in in i Minora vcrfu 
Ipl'e fuuai panicrri:ii1Jt Upidcfcere corpus. 

Hon ni camiRce^ition lu larmcmi ninebaxt 
Non gUdios iiiimofatSc Chrilto plena virago. 
Quiceadcickliemaemiipro tilibui auhm 
Evexit, regniquc libcni in parte loMvit 

M tuDjva griveshomiuunimireniallliorM)' 
picem iUif) veniamque ora Sc nociiura repelle. 
Prxcipucantiquopro^narum ei laitguine rcgum 
Gonzagani,fehv<fua reduce MaiiEujtdit, 
Qui vindcf Minci ad ripai ilbi Diva facravit 
Templum auguilum mgeiis.cura quod & ipCt tuctitf 
.Vervifili, 6c Saoiiniin late Ipargentibm am 
tnri,po|railiJ ^ 

.ptt«xcjaplunii*bro' Huii ti nihil me, ^cu^Df^.juvat < 
rvigilifluJionirproluiunquxrcre; 

lUisperurbescanitiSjexqI'o.Uiai . , 

[:liiCEtepet(;ii)^1,icr[i[crrli/l.[)uer ,,, 
(oot'lAiJrrtiitei Circcpharuiiujpo'cnt, '"' i| 
ihorainuoi po^fn, grunmreptirc'ii luBetJt j ; 
n«gisa,ffe?.VhiIlr.Vmd.ccm.,naf ' [ 
ibus invittis jeii\us iplc err-n evim ; 
iKtf,TfcltI';ji'rn'minentc:[inginc, '. 

:ifei'aiiiiiuffji'.'t'ce<Jain wolupij.in (liem, 
MefeqiJeturi'ruCfuiubiiicnioveri, 
t«wl» GUjdgenis Achillisiri.inveierii : ^ 
■ftiamveftii'us.inquKmejn'jia" ■ 
ipiiem iti Dei, nil! leflpifiiin^ afluriCt t ',' 
nilibsrisjlleu dierum»c noiilum , 
imemiaiindtidiitme talibiiiconrumcrej 
: metuenTctb j'iie quif ut^uan teaualiunt 
luiac meliui^.ure'tte.neiec'fab'ulai. :, 

njeii'tb KjlitttiongMvateimprovi)!! 
Hbusveniainfortatfis'xtat impeiret. 
nititColurat'is fn'olorcnip fimCilpHtj' 
lihi fircinulii bTtvihgtuiis^HfiM^* 
meiiora luen'cel&tsCOT'itcrof.' 
lucrum inerTio.TrmsTIce 'i-mk VoctTWit* 
Ul;![i,r|Ui;m jiivciita'i.nilniint,/. . ... 
icihit a viuif ipfc & Kb' jd?.rrngul)ett»(i ■ 
tacacii ha&facli) illfeinfelfn&iii. 'lA I ^■jl M. ANTON^I MjURETI 

-■ Vcrumefi jioei* noiiilisvetbtun vetui : 

^ _ Si bcnctjuidlKiav^rcrp.Iiceif prck^cft umem 
, ■ Comrauni utcrt]iic gritU'l i^*l puri. 

tibi pninii iJiia cH > niihi Ici-unihcoatigii. * SENTIUS. 'J 

u \/Ur«e,itie mint, Cent iniea/juvM 

5" Qu_a;mifii,'ijuiijuealiif <iii,[>rorulutacix»UM 

EiprelT'a liiiai-Spintui Oohmine 
L, Hiiavidit oculis & (ale i^uxritantibu' 

tcteiiiijre& Uaitai.aoedifccrc, . '■ _^'^j 

Libitur indcmilii runim liumor udij in gflil% '"^ 
]']!iin arguensquipcrtuiintraui giudU, ' . 

Petforii et!g,il m.jori (Uuf.ns gaudia. " J^J 

ConverfailudioqCindoniriusque r«fni;»s. ,'^-1'r 

.(GrauutriuiqueDto 8f mortallbuj conr«^2t^ 
N»m uteique mgto noflii f filentio-^ ^^ 

CoepiniUsafpicercChriftihcnigMluminj. ^ j 
U:erquc noflu cum rdiais artibus, ;; ' "J 

Dcpolliinenebris S; anna lucis inditii. '' ' '*'■ 
DetefeJiofeinulra deplorji modis ' '■".',' 

.■) Flebibbut : Uchrymans:8cad gemendum (fie vocui 

Eheu do4or,q[iid ulcus intiquuninoviH 

Jam metninl, n<ifcr,lieu,quod pirniitli plgei,bud«, 
Ctinivili(inri!Ueiipavercensvoculai ■ ' "v 

ImmemorolSciiChriltiunneglvi&prui. .'. " ^ 
CoUoac cjtienie, turn me amico iuoiine *' j 

IniuitusDflus eftipnor miliitunc Iljent re^ , " 
Ad mc ipfe umleio trifle poft (cmpus redii, . ,. ^ u 
Sfoaat iaa veux perJmirln nwn fiiim. 
IviriaeA^kktAtMte.llb-dinlW-'; J^7^'X ' 

Scfritio doniiaauut vioditaif^t^'^i Au ' •, -^., 
jid-rcftit irgo {^oncwjiterilterv^. " "^ ' .,/ 

rMU>t4iB(ic,1llurtt«'Mmn|Ud(e«(f V 

Atqnc 4uccm M^^mTorci ft^yainiir peAo^, 
aoifiviu ttti^UBfM a. nqfun ho^ juifi, vocu ^^' 

rsA-j^ikkiK-- _ ■■=',."'.■.;■■ 

■:- ■ ai!, . r-ir -.>■ ..■ , »■, 

Ucmnusanior DoniiriiincSdiatinfeEtdrelerret* 

NaiiMjue mui dotnent ladtit tile prpcei:. 
(Hpitquemeaf (kcili bwiXit sure querctii. 

IUuniigirur,fuen[(luiniiiihivita,coliR£. '- 
etirerihxTclMnivHiSiliqualifmieclolen^'! '. . ' ■ 

N«cprocut iihiVxIJiaineinarnt ^itiii,' 
iBmeDauf,dixi>folonVindice' frerniB 

EnpittttntiitDetua^ennnRlii. . . 

t banut cA ,uc open citOTJie vocintibtnidfertj 

Juftui »,& nicidx fiopfichatiiainant? 
ttrinii prope erain,ecninM conrurgere )«fiti 

DepnlitCccipitirunflipericb meo. ' 

tnid trepidts aoimi ? Ad foIiuiD te verte yu ewgtf 

Pluriuafiipremi matAn ngisUbn. 
le 2o)one inimim hanc, i mfiilttmint 'flccu. 

A lapfu iofirmo) cripuitqae Jfedet. 
ivainigiturpbfthaciUo dnce ic auf^ice ntVYi' 

Ktmea Umpcrtrk-ran ^cercD**. ' 480 M. ANTONII MaRETI" 

PSAL.'CXIV. 
^idglorUtis in msliiu^ ^c. 

QViil glor'aris perfide , quid cumes f 
.j^An ill a verum nclcia piroloqui 
Te cj:teros I'upra itrolSS / • ' 

Lingua bonis inimici^'rcaait \ 
Curauna &unnm ell idltuaiumtibi. 

Noftcs dicsque Iianc,uc poccs, a(peras 
Nnvacuf«inftiorcm:'5c intcntet 
Infidjjs'nniishuic Sc'UIi. 
Te Ixta damnis iinprobitas juvaC) 

Egcnsquc fcmper pluris iniquitaf * 
Tu foeda fa^a & t'raufkiienra . 
Ufqucnovis cuxnularc gaudes. 
Quxcunque verbis , 6 fteieruiQ artifez> 
Pofle in ruinam pra:cipices agi 
Confidisinfontes amicoS) 
llJatib^didicin'c mellieft. 
^^aproprcr ultor^nc dubira , Dcuj 

Tandem i mcrentifuppliciuin exrget: 
Radicibusque evulfum abimis 
Sedilni^ ejicict tuis ce. 
Atbzc videntes^ artubusintimis 

JuAi intremifcent: & magis ac magisy - 
Ne provQcent in fe quoque iram 
Numin]>, admoniti cavebunc. 
Tu riifus iiiijsincexea mifer ' ^ 

jocusqUefies.En (ibiqui DeuiQ 
Temn(:bat.adju^orem ; S^ in fe 
Sat (if>i prnrfidii putabat. 
Quid nunc, quid ilhimper fcelera & dolp;^ 
£x/lru^isiu aJcum diviux iuvaoc: f\ . X'ceouef afatnl.fiimot: ' - _ 
- ' Omaeni}oCni;libcra|tminctU';.., '■ 

, S»aip«rywr ga ii w wi wu M it jim iB i : ji '^jj «. t.- ■" -.7 ifNPapDiilutoquotcaRquetjif ^ei;etclJjUf ' 
^^Ingemmau lUcrei pUurtiri>luauqu^^ilgttii,. . 

Ilieetenio}tegiiiiiceriifasiipui)31e,ccemen(lu/t 
C^emrnUturarum, {Krii.sifcmicntplavcrentur*. 
SuBjecicDobispopulcu^Ai^ucrfprfflbt-,., -..;_.. -, 
Fcrrejugeinadraotapedibui cervice eoegit> 
Iplemecejegit clement Mti^nionia,Dobit 
Qu^ (Uret,ztierh6 tfa'ciilz futtiailuE amore. , . 
Eugepawr paicrcuge,tuumlia;crunt o^^^iiiun«t> ._ 
AiMndenleDco.litui fonuerejtiib»ijiie . *" . ., 
Prodidicipfe novi; fu] giudij vodbu! ittier. ■ "■ ^ 
PlaIliten.Uticpii corda Den, nunc pfalliteiett ; 

- Pfanite,q'>i!terri5omn«ditif.nfcoEr«i:,* ;■ /;_ ;,i 
Bt nmlcete bias doflis coiicentilius aur^i,^"^',^^^.^^ / 
Impenain nne Gnc Dcus coto'obtinct orV^ , ,: . 

- fcfiriaomi.ixuirolioregltonir.ufoiu^,;';'^'". * 
DuaprsipppitlorumilUusligiii fequiyitur,^^^," ,' ^ . ■, 
Nanfque j^rabaipialios Inngc peus jn[eit|nitne^ 

' Sfutafuacxtulit jpre al:e fLipp/aJui i^rfi:', "' 
'\ li 3 PSAI.. 481 M. AMTONtl MaRETF 

PSAL. XIV. 
Domwc quis habiiabih &c. 

QUirnani} o Rexxterne>tuan: admirtetur in aulain^ 
^^ "ui dabuur monti? cuimsn adire tui ? 
Pcr|ie*uatu tecum compailuic pace tniatury 

Carpens nocaunis gaudia co-litiSus ^ 
Qui nulla ingreditur tcacuJa ruflurustmacqu& 

Ex an:nio re^uai , juftitiamquc coiit 
Cui ncq-ic corfraude^ agirat,nequerubdoU lingua cAi 

A <jU'> fe Irfu n dicerf nemo poteit. 
■Quern 'ugiunr injufii,&' quo prcfente liqucfcunc : 

Qupvifo, judis mcn.< animu^queredit, 
Quem mutare lidem-,nur.quira jailuracocgit: 

Foiiorcqui partav odit 8c horret opes 
KuRo unquam jiidex potuit qui mitnere vtncil 

Ur duroinfontc<l.'derct ore rcoT. 
Qui f'acit h^c,ij derrum in crtli tcmpla reeeptut,. 

Tecum unadempto fine beatus eric. 

T^Ente Dcum pura quIfiiuiS veneraruramztquef. 

Vis illi exrcrior nulla noccrc potcll, 
Non li iiluin ob-ideanr hoftiles undique turmxi 

Quas ^ti^innocui fanguinis exagitec : 
Non roro coear^fi quidquld ui orbe ferarum eft. 

Et quo- in Ocean i gurgite monfira naunt, 
Illcjl cot trifte*- agitcnt maria alia proccllxi 

Undarum in medio A'crtice tutus crit. 
Tile interquc fcras atque aijmina fxva Iatronum> 

Nodtu ctiamin medio tutus crit ncmore. 
Non qu ccunque truces adhibcnt tormcnta ryrannij 

Ulius unquam animuro terriEcarc queant. 

Pij 
#>iW5Wt;t^E«AW. iijro;a,robutie^U!,cinden(ii taroinj Terrj, 

Omnia peoChrtfti nomin* fiidui erunt, 
lices.,>^uorumiUeiihi!3i))oroilit)UT Kriit. 

Quanu liloj obiti prpmii none niinetn ? 
fi mc quanilaiii nuoiero Deiu 'ggreger illj : 

Quiiunc fors meiior forie Imutameaeft: 
iCHR.[STEuremeuni tindcn) fate ptfliii»iniM, 

Eque p'aro invtrum dilcate cordt gelu: 
necivarutopei rctler,ne(]tJC vanus lionor« 

iviia.'vica'GtRs regno ai4c>or>< 
I vira rcgi^of " "" " 

Kg re mofar» egU/bliuia attin^i' Jovii I 
. .„ — oonii TUtVtni (it, an dtymf t 

ipbabfndistbici EimlXi^KecffMtpuer 
riu ad(4efuiH : necftntx MMit vlifet:' ~ 
hi.'ciaoienTicu>pft>p«onn«m«uifin«it. " ' ' 
iz fi(]|iisvrictn'&afi>-p«rir)gil- ' 
ngoaniiritt'|aai^ftciimflvtiwriC,- - 
jafugercquiilconteRinere, Scquidperfequi 

•m DiasimequsD) ex otnoimu proI)avcntf , 
'Aat Ce*€&M mviii, Br turliiai linpe^^ 
iKsvidatnftef LiAcfiiin)i$it3Qi)tii( * 
viveie metliuiifiltiifvitacrolDtV., . f.i 

> accei&ot tibcoi fc danaientfofrMfiWittMtr" jfi^ M. ANTONII MURETI Vclvjmcn crcrra<;tacri Jifccdunt dies; 
Nccohli\ ol IS oiilcii admonenc fui|. 
Super')! ix-ceft rci gereude occaiio. 
Seme: contcir.pta, iiurn:jvam pollca rcdi^, 
Vi^iks oportei,5v' tua accures mcmor. 
Nam, li ip(c rem cucarc neplrgas tuara. . 
ri:;3i* ilia, S: fac Ic , qui fc curcr, invc;ut. 
Tu rem quam cures poflca haudiaciicinvenis. . 

lLifr.mlnimai»irirun: pucroniioiimhoc dicere» 

^ Su nmum lovcm fjccrc item, ut cauponcs ibient : 

Quivina>u. vcndani!iturbanr,milcciu,dt uunc : 

N •> euiquim vint fimntitiv donant cadum« 

iM^cm ilium ajcbat , in vita- mortalium 

N'lMqMi a !orai..a:n '.imphcemcuiquamdarc; • 

Sc d t c mpc ra re t.iij !x 1 1 s t ri ft ia -, 

B. Grjcco Callimach. 

\^ Amquc &: ego nindo capitis fitvifCfiit capillis 
^ Sorra ol'.m AlVvnu <parfa liqMore dedi» 
E' S-^.M .'1 'i)7ritii.ncont»c<w plunma venireiDf 

Cu-'aafcdin vcu:.»sulaabicrc loves. 
Scr^'^^u^t Tolv co;nmilTalidcliier aufct. 

Corporis fur una clii parte repena. fides. 

jRAPHAEirs IIRBINATIS 
Pidoru cxiwii Tuhiulns* 

Ipfc loquitur. 

CTc mci natwram minus eft imirata, vidcri 
P > Jc! ur -p^a mca circ imitara nianu«. 
Sfpe inelv tabulis ipAt.TtdeIulji, fuumquc 
Crcdidit eire>mex ijuod fuic arcxs opus . Mira- t tmmmaimMmtta- ' i i i.i -i.'-ri-i' r' ■ T,, ,_, 
lHpriiiJul»itHi^l»i'<a^lTi MlWfftwriMt m. 'q r f<;! 
' San Mihiriifciiwriii jii *to^ rtfttiwiiMl Ai>^> il 
ftMinto,W<teiw^^iJn»iMlwB>i<iWja]gai*il-3»l^ - 

Wtoniit»fc»v i i y4 fl 3i rn i)6«fcM!P>imiit iiiu g;-'^-iT 

r\v{dquid«jfi«^dhKA!ftiM]it»nc^<mtM*>titttri^. 

Aiigor.coi M<i »<M M i ja rf»li:ti»qmri ' #^i H firtta> " ' 
Efle ve(rmihfti»(V.A«»rfiMKeliitt»t t--' ■"'- ''■;'" 

AitnondvnnuMnimpiiftOMUep^eritf ' -' ''*' 
Nec(cio,nec,|im.rcire.uitantMaepKi» (tm'"' ' ' 
QuX;rae.r» angorcusica pene.neat.:. 

T«niG cDin..raDjii(^Umcioin>b>t¥itgiiipiSagk:.- 

Seovijgilem ^H^fiG^vf^^MP-ftumrii- r.-.^i.-.e - '. 
Hocmihi N e pen Th«) curat ai Sill vere promprttmeS:. 

Luft;buihfi<jjjy|«ft»yjh.pi f <l f lt n n ri t., , h. rv 
TecHD>ego nunc v^djttUi.i,9iieros pkrcHTUMiVefruf^. " 

Sive Citullenuoi jCve.Tjhiille.moi : 
Nuncctiamrc-i.rnuuri! teiitarclatenreE. ^, ,.^-. 

Dircwtfc uitdiCiiin; omnia ,qiroqueflmfvt, ,, . .j "'- 
Nuric1ftW5 •:■> Vir: Jl , lili; pirreflii. ad uiubriTp ...".' 

ArbnrfiVS- nvum mnlle flrcpenriiafju^c, i,,. '_, 

Ara'c,ue& dukcqaviuiiicaptarc fufiirinc, j[jj. .-^ 

P-'rquevice,tc'cummtiIij jocr.O loi^ui . ..",^„r» ' 

Graria <!i-,(jui mentemli'MiiiniCclcri.'iiiqut dcjeriipt», •' 

Ec quxvij hibilcm lingcre tpevtri libi . 

_ , li 5 nla ^ M. ANTONrnXURETr MMMHBMiM.MM^MBtaMM*MatfBiAiflBi««taMMiNP«l Hit (c plumipedem-fiiperarit Pterlet curfti 

£tceJcbreinirfvi6ti Bdietophontis eqoiiiB. 
^tc mftt, (e cu)us vtnMihtnin creatris 

Expreflam id tabiilis otrnit t ut W Ipeculo ; 
X^m bene tt doAo Tif)anu« pollice piagat) 

Qiiara mens te atfidue pineere pro nptA KiM ttt\ 
Atque acinam libi fit de nobis nutua cura, 

Mecquin fiC|dubito : fedtamen tdk precor. 
Non ego vulgar] te,Claiide» ampledor amorct 

Hac face rara Deuf tangere cordafolet. 
Me me ipie odiflemi ni(i tu me gratiit tmtrv ^ 

Nee ni&mexquoniam fumtibi durvtstoio*. 
BeniquecumfueronuUi credenda locttcuf» 

pairi taineQ ilia mei parvHla amoht erit> 
Di facianc, longos producere detvr in tnnot ^ 

A puerit coBptai fisdui amicjiti«b 

^Lingittylingua: ut magna egescuftodit: 

Qiue &aliisfxpe)tc fcpins Domino nodM-. 
Multum aflecutuf^qui bene didicit loqui: 
'^uibene tacere^non minns aflecutui eft. >TIvibQt hyems exuperat ; 8c ver floribuf » 
AEftas ariftis afHuic bcrumis amor. 

CI mihi lacerti^qnales olim^nunc foreot:. 

Moil lingoa potius tibi opcm terrem,quam .oijiii^ 
Nunc tardi membra, Scfanguw aijfiri^us gclu 
Conferereinaciecuahoriibus manuiovetant : 
^rode/Te patrix voce & confilio Knunt,. 
Corpus ait annis : confilio animus viget: 
^iresque fenibus dcfluunc vcrb^ afflu^ot*. Aff ^-.z^. 
, ASiiSaTrabcx. .- 

■jBte. (i 9u«Teliiie)uU'U|(ittitui, 
'^ Medicina fierce tniicoif aioruliunii, 
AuroparantJxUcrumjr toncn forent i 
NurchfCxdnimuentlailialanon magic nl^at) 

BLu turbidxconfiliucii, noa^ciuniaexpetuni. 

^T imbre tdlui, de ripfnii mens mer» ; 
' Ut lUt fruges, hxt. bona eonbiitofi'ent. 

AD P. FULVmH CJRDU- 

''it ratro, 8c TitK relegtt.prioiiiii 

Qua.iMKcfi,|)iTfuio, vettrcf revolyew; 

' Tenworii jim vifinaleB()IloaritL. . 

QvM tnihi imprti4ent fnti^l ii}^t,,,., 
QnoiBoilaiiili-detnefli t utmpn * — '"" 
Qu«Di fiimuit Biti^im KvKn 

FeeeHt unda! - .i:^ 

Cttiporif necparivtnf ulUprobfo: ',^ ' [^ 
'(triB«nu4,»uTe<, ocuHquetqrpe ' *' ' 

1 Jfesjiignoi in^iDJs <Jomn;B tot olim ,, . , ... , . f 
Lullra lulorunt. \~'"[-\\\ I 

X»liimhocfaItemfugientcj xvi| ' '■ > 

Vir.ibuf caff* reliouum Tencfra, ^' 

^gMtKlumChiillu^ruperelTe vult mi,. ^ " 
.,_„-.- Vindicei ipfe. j 49» M. ANTONirnraRETI ^a Ipfc me pridcm Veneris pentftum . 
Improbe flammis rapiat3 noroqve 
Plaminis fan^i j6cur 8c meJulias 

Ignc pcrcrrct, 
Tu tui inftifia milii Chrifle amorcra: 
Unicum mciictc mca concupifat. 
,Tc nihil prxtcr fiti pcrlcqncndum 

Judicec unquam. 
Nil opcsjnilmccipiant honores : 
Bxuler luxus timul 2c Irbido ; • 
Vana dciufxprocul hinc facefTant 
\ j^'^ GaudttjQenth. 
Quique florenti malefanus zvo 
NA ni(i obfcxnum^piget hcii, canebanii 
Nunc tuum tantum rcpetam.fenili. 

Carmine nomen. 
Tu quoquc hunc votis prcciLusque Fulvi 
Adjuvaardorcre : quotiecquefumis 
Myfticum Chrifti trepidus nirentem 

Corpus ad aram. 
Mentc tunc tecum .memori volutans> 
Trade mc Chrifio : mea vota nimG 
Negligat, ccrtc tibi nil potenti 

Tale-ncgabit. 
Hoc idem chari mihiprxflct oro 
Cura Maflxi & mea di^a auondam 
Qui nimis forlan cupida bibcbat 

Bentius aure^ 
Bentius^quem reftumitcr evagantem>. 
Bt parum cauta caiidum juventa, 
Contig't virga Deus , in fuumque 

Duxkovile. N A, 
"■ 'tfisit^""": "'"■"'■ 'i 

r Xi|ir"'f OWk^UnrMlNMgMiciMnil^ . 

eotoattinJtft»pilHM&n|cAii.< .. .. nh 
» c^tirifliiaqueloA^, .. ^ . n.1 

viridei ivecatn idninbicurhaftafB . '.-.li . 
«i^'8(ai}|ji)ninrubliai» volintcaii.. .,: 
pticsi-VMVentsmjUt ProteatfonnM^ / -.nif 
ncailiiuualumwsviutt-iaavtWF . r.x3 
ra|Gl»i nipetquecavatx. 
nu Jongi pwilccn moiHii: 
pater infvecd pirvolveret ilreot 
:riter (enebrofoiraraiceUpru^ 
bwgefidi&nmVidtc^tt'iiAv- ':""''n ' 
tpioptif N^/jibliac, Iy1njhiiqii|^ ptfilii^a' 
invala'cibiaituDdunt. ' '' 

ruivaltriciUsadrut JjccIij!, ^.., 

!mor«fu!,flsmma;ijuepiccrii>;, '^^''^ 

Ujjque libfns Aii raunera miftet. ^'^^^ 
,'tara mu!fa vijensmincufarerums " 
icuUl;Juum,eoncentiL5 3>i iurei _..„ij. . 
litamenteajduleedineung^it. ' ' 

fcflilm propids fero, corpojTl rtrn*-' '^ I iff» M. AN-ro'wir uroRETi _ 

Parva ex xra jviutn , xtaiu niicntu ramuFi 

Dzikli (]ueii viriim 'fibuTC Ibilcrtii voceoi, 

Bde puiet volucreiii:niliquodDuncvobtu1i)iuni; 

SedramiiafHiiruLicintuxiKcra niulccc. 
■Ac verimiTintur3ves:a£ce£lBred*itn(c 
Turpeputant.iiquiditliTetmin 1 tjucftibtii implcirr. 
Hii Luce egregiut labor efi, ijatm Sequan* panu 

QuiiKtjuonuion novnrcvgnnmmentitatKluhai ' 
Illudeiis lirailrrf*antem i nufniere L*rdjm. 
Delicit^uefuti, & itjuiruin »iui mure I.crui? 
'Multa^uc pntarea veteru* ■.imulicHTa Doorota, 
Arcif opuspri(cs»,cun&n» vtrumiriaui mier " ' \Q 
Emmet Alcides : quifpei9an5 omitia tircUm :' "'J^ 

Hefpcridnm verereshortospn Tibiir* lemnit;'- "J 

Sedquide^oh.ec verruneqnidquimiHctudeienMtj 


Jampndemexicuuin przfcrip'.i cirtntnii ofbti 
Excetri:3c<liaii jenip«r majora fupcrfutu. 

Idem. 

T>EIitii vetL-rumTiburvoIvemilHitahnK ?M 

^^ Ciincid&rjiipritumpetdiiJetai!)- decut,' ' ' ^ 

Er niilquam nvi, nutquam pomaria, nufbuaoi iSi 

UUirupeiianafigoa detoristrant. " ' ^j 

IIIaliHantiquisioties CtleTitiii Pcietis \^% 

Horceban^iurpj Tqiratida tiAa Ccu. ' ^ j 

■MnevcbancerepufibifuagiudiaNympIis, '_J 

Languemei Aniomopflu^agcbataquas, i 

■Omnia tempus edax ira reformarai ut hofpet ' ' j 

Q!l»rGrctuimcdi9Tiburc.XibuiiibicA '. 
. I iiicfpcciMndivinipefiariiherei ■i'-.-^.T. _■ 

tUSiricrigloria magna chori, 

iiiun«t>Act1i[jvulcu^uepfiora 

, & foluojuilit honorefrui, 

io jufTi revireliere ifylv* 

t fpaHis luxurure comit. 

paslimfonici mergere jus(it'. 

»fit: lonicf profiluere novi, " ■; 

n&ituit priCeiK^tHi minii 

miiia lignapoiica mami. 
>nieni patleniicieAiieoIivii 
S( propriij confociavit opes. 
ontuqocracti, Ovaquc vir«ntM > 

Hippolyii netnen actaftra fwunrsL ' JA. 
nulliincrcpuitlevii aufa< fufurra^-* tU'^^iU 
«iB«lt«ri)it vocibui ingcHiiiititj' - > '■' 

X)/UM. .:..'■' 

Unda mrii<rtli,'' 

: 8c imbiiu proctti ! ' A 

rfflWlimpiterdlUfontfttqi," ' -" " 
a MfflonUb' djiiarat ! •""'■•■■ •>.'.■ ■■■:■. 
Uborum ingentSBt cotbi^ ' '■ 

itvecfglln'ikieil 
amica cogicamKnto, 

adro^ttnre obfir«{lii6t -Hit: ' 

anna pkftVrit 'vagi, ':■:..'> 

rCtisUBta4udt pa^tit't ' 

tlpve radwirilBtiMBi. '■'-'' ' '*::^ 
M. ANTONri'MaRETl Dap:bu9 para*a tuiticis ! 
Quas non hen hn^'ucnrem ucirritet.gukdit 

Doctus iaporavr i.oquu5 : 
SjdHi::; juvenbus bi fcmviro 

Severa coxic viiifca» 
O bibiio'heca noca paucis^o librij 

Quos lai J contrccrac minus. . 
O cclla rantum lectuli uniu^ capax* 

O fomn.- 1 bcr, S. levi?: 
O ad bcaram rura vram ieniiUy 

l!;nocavuigi (ctillbus 
Uc vos requiro uc inen:<c vos tota ezpeto^ 

Alia pei'ofuc omnia 
Uc Ixtuf ad vos tcnGit,& gazis libens . 

Vof antcponit Pcrficis 
Quiciinque pure pectus Oleo lavit, 

Fi'ondcmquc inojJct Delphicam. 
Qird ru,Gcrardc, cuiprofanis invios 

Adirc fontc^confgit 
Pardcfnc cafdem fcqiiri is, an fiti mala 

Opumaur pciii'.iu^ glnna> 
Aminirati juris &dulci ocio 

Viramancepoiiisaulicam; 
O per Lvctri cogniio^ pauci^ ijpecus9 

Quos fvpc luliradipuei, 
Kefpcrnc am;cut conGliiquod dat fencZ) 

Quodquc fibijfcd fcro capit. 
Alitsrato rcotiiavocantibus 

Occluditoaures & higc 
CanoramonAnnt nunbus cera oblius 

Lacrtis crTugic puer 
Vcata vita non nictailo aur InJici 

Spoiiis paraiur jcciucris 

J POEMATA. 4JIJ f Aatmu ippextmi ^nfiji^iiaii tat td^fu. cil: 

Avido,»ii5uc iiiexplcto, niKil. 
Cumdbi lit)untkiili«r, & [rline tuui 

Vitam c|Uit^tc tranligai: ^ 

Qujslicul'uror ts>i)iiis rogo> irapeUii furori 

Vmcbiiliroui induiit x,U ; 
Et morcp_iiliA''i"« "'vcrcalieiui ^Mia, 

Nucuitimencenniivieis J 
Age runipcnexu'j Si jugum i:o!fo ext:uie> 

Vindexciuc Sriflci'ior rui, ; 

AuJecirtf['cJu,K-procf.lcuiiaa smovenj, 

Qut mcriteiu liuino atl£\ai^ Icneiit^ .> 

Tcr liquidapuri Ipitfi Jeeurrei-rbcri!, 

AEternjtanrtim cogu»ns. J ■ 

TitiSitfoctisiiihrlcx Indibria ■ 

f Mirjtida vulgii dcierc, 

riCTtinain mihi olim, flor-e cum primo rud«j 
Juvenia o[>acarec gcius. 
Amicusalii^uiiiJlB raonlbaUctljeitc^., uiuu t-^^. '. - 
Qua; nunc itbiiplseanmo: n'^j ..* iwn* - ** T 
N<loegoperifl"clu(tntatiiiiuliinihi — -■ -■•«.,- 4^ 
rj^ Vanis dolorem queftibue. - -* .;^ t *■*( 

!•'■. Dedicatio hortorum Tiburtino*- 

NEcUbnr AlcidenfKgitjoec bUiidi volupca^ 
UnouamanimumciftJmollit Hippolyti. UnquamanimumcifW mollit Hippolyti. 
Amturura hos honoi virtuium icceiifus jmore, 
jf" * ■ Hefcdi & HippclyiB defeat Hppolyttu.' , 

' « IJrei Ibpito ri»uit qns mali Drjcone 
■**■ M'^iofi, etatm Duna tenet Htppslymt . ' 494 M. ANTONII MaRETI _s ui nicmoracccpti,quof.hic confi;ycnc honoSt 
AtiCtori voluic muneris eflc; facros. 

Bachtu fintt gmp^itm* 

NOnd^rn nat us crani,Gi^s me propc pirrdiAt igmi 
Ex iilotbntcs tempore Baccbusamo. 

Idem ex adverfi refpicitns fontttk fhm^ ' 

QVi colitis Baccl)um,comttes fimul addice Nympliai 
.^Nam fine ope Ilhrum munera noftra noceac* 

In iMbuUm TmntdU. 

Ql quando admictant fua tc ad fecreta potenret^ 
^ Quifquis es excmplo difce cacerc ,meo. 

In tMh^lam jAfhnu na^i^Mttds, & Hircmtii M» 

"tTlribus aufiErr«s,qtiodfratideparabis}aiRNi : 
^ Eripic Alciden led tibi raptus Hylay. 

}'$\*s^^^''^*^S^''G^SsuS^^ 'i£' $'%.^'s££ Sam 

V V *«' 1^ *«' $' *£ ■ j* 4' ^ v^ - 9 ^' 9 V 9 ^1^ 9 v 

I 

PROLOGUS IN PHORMI-i 

NEM TERENTII. . -< ' • 1 Cum earn ^t/t^uot nQhilej ddoUfctntmli ^fP^tpi 

Cardtnulis Ferrarienjis jnffu dilMri 

MJfsnt. 
pTfi fcio cfl'c hie nerainem) qui neiciat 
^ Qujd apparatus nofter hie velit iibi> 

Tamett 
«4% llvtftntlcipArNviBtii 
liafl(Tff)M|iiaAHr>fii»iii» T- 

i^M^MUtcii-ifliM-iiididit* 
t^Atf is« Pbornio prtoiii tgit. 

UrpBiTyAtl^Q^ ©iMf y^pni,. , ', ^ -^^; 

iqaii «fli pirw JeGOrlun (}tull'^bm» 
RjenBoi pwfona'^t cqnfpiciiiu 

ponrum tocbabMi^iIuC* re ratgit 

r,quen ii,{)ui quid agtt, profit! t llbi.~ 

uitac^Qiif nJuDi excicenti 
latort.lDrjlfadj^a ^iAiunri 
■ncpugnii ft inviGcni,iiqU«'lu>'ruai<tMnntuia' 
-ileieiigDntnaarcedulat, , . ' , . 

, noll'rum'efl.ltod u( notiram induR^ikin, 
ibcnui oamrbuti Rt'contoiuntliera -' , 
f tnioiQm, cui delf^CDUs omnii) 
peceni^ki^unc Uborelb cepiraiit. 
nanolupremi bolitti (jiietii^dio'liniuik 
tfaMperfpnatitiD cop^icr> ^ 

nnitctasibnipiioTaotiiAirtt^ t 

onnculcwa ^ujas^aini t'anger*, 
uyrtmfiTelhlBCtli^Ai.niiacoaiaeiliam. , 
unumivoliiiiiriUt^nain'hincabjEam^fljilo,' 
toi vvftri hbnorii cauflV 6t, juvi^ ' ^p6 M. ANTONIl MURE a < luvcre, C\ viLMJaie animis y vigilare auribuS) 
Donnit'.r I r:;uiv,qii!taccrenonqucum, 

l?cnctfucii:r, :; ccllcrint m,c]uiqucunt} 
Nc & tiiri>c;u ilios, t< moii>umpro)dant fiftufe. 
f jcircao '.iininAt inpoftcrum nos ulia 
Bonit.H iir v citra, acijue xquanimitas cxcitet AO ANT. MONTECATINUM. T Andcin queVclis pone modumtup, 
T' !;• J incfiiis i;n'i<Ji vocibus 
C iim.^rc, crudolcscjuc Divos 
Cum i^cmitu iacri)mi<'(]uc parce. 

Nam, i^u'.cl Lycci juvcr!ta^Mo$ ■ 

LulirjH's.* Talruc, fohTil)U<?ac Ruin 
Jix vulgoinacccsus kvaffci 
liiL^cnioqucadiiHc DIvos : 

Si mentis ifiod prxlidium tux 

PciTumpit, ^rfcllintus agk dolof^^ 
Imjscjuc fcrvciis in mcdutlis, 
Tccjuali pcrdomirorriumpliac ? 

Magnnm dolori^ fata quidem cibi 

Canffani obtulcriinr, qui tibi cognitun 
Lon^ocjuccarum iifu fddalem 
Hannibalcm ante diem ab^ulcrunt; 

Qniquaijqiiam avitis fitticulisoomi 

I ortisqiiccljru^,non tamen id fiW ' ' 
SariVforc ■'^rnando piiravir, 
Ni prciprios cnam ihle honorcs 

Laborciii.jgi'iO qu.trcrct impigcr, 

O^iiiamqiie laurodupiicc nedtcrct, 
r.' i]ua tcrox Gradivu?, & qvHi 
ruklicr Apollo fuos coxonat. A DOEMATA. HeucjuitDt^orunt tnciuibus aJiliiiic 

fimi tUim fiODBAic imniodkam (iiim^ 

Quiim fxpe mulcis illi tfiltcm 

Funcris acceleraviclioram ? 
SeJ,(fuorrum manes jamquenmonii? ^ 

IIIejplCi^ueftiBrgctijucilibutjHinniba}) 

Fclii,* mfcnui Dtoruto 

Coneilio, miU noHia ridet . 

M.ANTONU MURETI. 

INSTITUTIO PQERILIS.COMI'RE- 

heiirai'crfibusadcaptumpuerulorum,qui 

primis literis imbuunnir.at- 

commodatis. r, AD MARCUM ANTONIUM 
Fratris F. T^Umteiieres,Mu r. r t e, avidishxcauribtti hauri; 
'^Necmcmori raodocondcanimoifed&eiprimefafti* 
InprimiivenerareDeum: venerireparentes: ' , 

Bc^uosTpf*alocn libidac rainra pirentvm. ' 

Meniiri noli,.tiunquam mendicia proTunt. 
iiau'id pecciTH , vcnia eft tibi prompca latenii 
>ifce libcns, quid dulcius eil,{]uam difecrc muita ! 
^iTcenremcomrtifituropesjConiitaiitur Ifonnrei. 
iiquiite objurgct, male cum quid feceris, illi 
jntiam liabe, & ne itcrum quest objurgjcejcwvetf*. 
Je teroerchunccredaijiibiqui blainKwr, imieuai, 
'cecanternpuerumquiiquisriofi torrigit,odit, 
Jui femel incsntUmblaudofirraonc iclcliii, 
ilegutdentdabituc qunucs ocniio fillcc, 49» M. ANTON*! fHURETt ■npi NcwC'jiVic fapieiisiiicc niuli c/cdfcre dtbec. 

f.w.TuT al'eriifpjtbdeaiUii deirabic aiccr. 

S. qu.d forte maliaur £iciu,aitf mence. volotCSi 

U: ^ eac hnminc<,ceneDeusoinD;ac^mic« 

K'»n iii'i rpediaciN arcana (^sdalibiis etfes.: 

QTridque i&ccrc voles nips pcior ipfefiMreto.; 

N > cup:derpcC(a,ni(i quod tec :!Tedccoaiin eft:- 

TL*rp'acorruiDpunc cencras fjis^aciia BCQCei:: 

A verre impuris procul a fernionibus aures : 

£ >)Ui iUigiiideiir,horuii^conii>iti^ vict. 

7i ncip o midii radix inaiiia-na vidctur^ 

Sed profert dulces parvopoft. tempore fruftut. 

Ludoindul(t(ti i fubico-evoUr iiU vpluttas 

Lec^iAi ^ uiiji'^ac rtudiop«rccp:x ms|.h>tr 

Ut mrkdcra*-a qu.es prodcu riretque minifiric :-. 

S cliebr at corpus Rimiaingeriiuoiqae recundit 

Si pri^iicflj aliis lludcj^s tibi prodens ipG | 

Atnifi'a.DCsai'oi ^- tc quoque nuliiis untbic^ 

Succen'uf lauilos fiunquamadnnraie tnalorum: I 

Sera licer, taincn olim illos fua poena (cqueturi 

Si tibi j^rata quies)<ivenis nc parceJaboFi : 

P*ix ad hvsn era tarn efi Komini labor ipfe quieten* 

Inf'pice :e in fpcculo: & bona ieu tibi forma V.i^CWi, 

Moribusobfcanif iflam fcedar^ .cavcco 

Scu tibi fubtraxit vukus uatura dccorciq». 

Inpcniout i/irmxcomper.les daqona labor^j. 

Nil facite^quod tur4>e putes fecifle videri : 

Xt cura, ur muhis tibi (is pro ccflibiis ipfe.. 

Vr nospauca ioqiii, plura autepi audire nioner^>. 

Linguam unam nature > duas dedic oinnibus auresa. 

Qux fervare ^les>aecrebroiDvifare parce : 

Namque minus furcm metuunt>qucfxpe vidcQtttr.. 

Blanditur primo (ed peidic inertia famam : 

ArpeMrssprimumcfisfed fcrc iaduftria Uudcoi,, 

Am ■ 


^H 


■B 


^^^^^^1 
f* POEMATA. 


4» 


ot Facile fib 


;, jutmulta prolui 
1 igni poor adjicii 
mrf, terniooue mi 
1 coftcil>«b>, ainic, 


ignra. 


ofHim Audio prxicr viriuri; amoreni. 

ibut virruTjled opm vir'Ute pinntur. 
f i]uc dilit', meinon fubpcdore fonde, 
eitSDiundem , at iicribro haurensuudim, 
ilitemcre,nii Iwdiu? .ri: 


tin mediae 


p(.5(«inmomibi 
ura.«nirb«rcltliv 


alle. petatptani majori pcnia'a tnagn*; : 

iiigaftoi co«ii;atur vitapenates. 

(}ui puiro , fediciunefiivadecorumcflj • ^ 

nim mgeniumres iiidia*t,ilia pudorem^ •'^ 

pit , ijux lit (ami via cern pirand* i - 

e prrda ,quiIiTB tepofcn liaberl. 

nor> mctUcrjiTiCiuct quFJulTjniagiftri : • 

conternnet, merito inifer ille timebil, 

^i puerift,virn» in quo ameit JinDttii 

Bnerroeriti! cenatim lauditStis ornant :- 

inc cupide & rdicia ^n^a pff cantuT.. 

n neraoilloc^uio dignatur incrtei. 

urcnnAis, &vit]gf (abulafiunt: 

lis pater ipft tlloiritiiafpicitxquis, 

lum inprxreniobtiint pKcata: fed hoc pliii^ 

quod prnciyremaninium adfaetudine redduot^ 

nafum, feAace , etiamfi dura vidCntur 

3, loneuspaularimeamoSliet ufui, 

ID officium raenoM atque extolle : fed abs te 

neitenuii 8e pocius (incprxdicet alter. 

^uaties pugnare vjdetur honeflo, 

carcqaioem fi»eft,'(]uin vincat honeHtai, 

Kk 4 Paiictt. 50O M. ANTaNII MURETI 

_i .11 I - I III ■ I ^^»^»^— ^—^^^i— ^^—— 

Pauca ^uidem hare: i'ed qu.v Uu«iiofervata perennia 
MiriHcos fru:tus progrclVii tenporis edeui. 
Adlpircttantumcrcptis Dcus : omnia cujus 
ConlIliox*rerno &ccrta rationc rei^uiKur. 
Qucmtu £s: luce puer prima, cum (1 rata rclinquis 
Impigcr > & iiukcoi repctis cum vefpcrc fomnum* 
Suppi'ciKus facito places ante omnia votis. 
Hie cibi tiigeniumque (jgax, corpu«que tiilubrc. 
El inulro mcliora djbic : dit'hderc noli. 
Tu multbadillius leinper refer omnia. laudem. 

JOHANNES MATTHiEUS 

TOSCANUS. 

Ad 

M- ANTONIUM MURE- 

TUMPrcsbyccriim, Civcm Romanum 
& Oratorcm, &c. 

^Ertamen, MuRi.Ti, novum: tc Gallia civem 
^^ Aflcrit hincjillinc terra Lacinafuum. 
Qucm nunciniplentcm Romanapalatia voce 

Eloqui) prifcum rcflituence decus 
Anionius (lupuic poAter (ibi fecula quina» 

Tybrix inauditosdum audiitaurc fonos:. 
7c mca Roma fuis dum nupcr civibus ultro 

Annumcrat,g.iudens talia verba dcdit : 
T#f ra mihi ralc^ Lcmo vixdum mictitaIumnor» 
' Kil tc AP-PINE, moror municipcjquc tuos r- 


SE- r\ POEMATA. , 501 

^VUNTUR QViEDAM 

MINA, VEL CARMlNUM FllA- 
;iita ejiLS«lcm Aufioris ; fci aliorum 
in eundem. 

ARCI ANTONir MU SETP 1- 
CARMEN. 

E S. ANDREA APOSTOIO. 

ICmihi mufi virnm,QRict5qui crimutiD orM: 
llntulit zcernx fulgcntia G^oa {aluiis : 
'Max fe regna fereni aliens per A chiica viftof 

Dum pint nfq^ oovoi anticyio ex bolle tciughoia' 
itT«ter»gcneTof»l3Dguine Patrcs. 
no^ tot, fxvr quo tcmpeflatibut aAx 
en; ui poQuntifoUnturprafule Scaa:^ KV 

UlteFrancircca[umiun,'niecunii]uereiraIir» :. '^' 
ii ANDR&A£lau(lei,dignatac|uec«la .■ ) 

ibentiftran tuillifiatnani^ue JicUlii *': 

•ricaniinfignittpeftaEariD^de. ' A 

lluiiiut veiw.iin&)t ^paupere rerfui. 
fOterhfdficquik^oeft &(uagrK4VpirvtK. T > 
Kb 5 SuA*- 9M M. ANTQNII MQRETI ^^ Suftuierat ccrlo vidor (e Ghrtftus opimif 
In (ignis rpolits»princcpr Acbcmnte redufor 
Clara triumphtts refercDf iofigniatnortit t- 
l.urtratac)ite fuoc fanAfl-cuin matte fochlet 
M'inere iinguaruqi Si promisfi flanmis anWl^ 

Conveniunt paucispoft ilU expleta diebna 
Magnanimi heroes > Pctrnindiccntefenatum, 
Tum monfiranteDcO) qme fit provinciacuique 
Den)anduii{a>agitaxit9ia«ri<]uamreiBine verbi 
Conferat, atL]ue viatn populis praepandat Olympo :- 
£t fparfo inrepi Jus ceuecur (anguine Chriftum. 

Eri:n.'\Ii4^alii : Tliraciam, IllyhcumquCi Gecaiijne^ 
Perpetuus nivibiis g-acieque infonnia regna » 
SulQpic Androas-: qiitnquamJIU jihirinn^ fconceiiL 
Kuc^acrat ,8: (cro< canum caput mJicatannot^ 
Sed ftiniulat,v resquc fuac amor ip(e miniftrat. 
Vade, air, S: hcryrnis vul'um iiliu^quc fuumqu^ 
Irrc^rar, \^r, ru.ijvade. o chariffinn^ » qui me 
DuxiAiiid Chrifiu Ti primQ<: germane, meique 
Vive mcmor,mcmorttiiMietui vivam ipfe.vicisGm. 
Qui tibi cnuO^ Vix efi, tvem t u;^ coeptiiecundet . 

Inqem;najit: oadcmLvc aiii>.fletuque madentes 
jftmplexi ^nter fc: f^l'cia cundla precantur. 

Is fenior ChiMilunoqiie unum, quacunque eMdamftrtj 
Prsdicac : bunc unum cun^tis in voca vocanaum> 
Exitio meatita iiiis cuhoribus elTe 
Numina: abuna hon>inum Ckriflo pendepofalucenu 
iTrident alii,motaque bac mente putanses 
Delirare fenem^fpato iaxitque fequumui^ . 
Sunt etiam qui vincla parentiporaasque minentur - 
Turbanti veterumcultus & facraDeorumi 
S«incttmeji& quorum tetigit prccordia<!luifittf>. 

Q POEMATA. 50J 

It monii!ij>rzbi;ni cctlcliibut lurci, 
: pr'!mutn,Sine ijui nil cetera [uotunir 
I doc« c»pki,.St lando connttbt imore. 
idoi fpcrardaUibibuiabluiiuiKlii: 

miextemploalii, Ecfocuigminajungunc- 
iuandam litis Cerealia femifia ariioii 
iirgit, picnaqitc mttm diffiiaih aratiri 
dit Ml taucei fuceoque cartntia fan, 
vitenem nuilit'riditibus lijrct.i 
ilianivo)iicre«ronri popuUntwicutU : 
itm itiftikosiatcfaeipfa m viicrcri ti-riur 
ii]gremu>queilhc concfp'a [enaci 
nova dom mot opuleiiui , ft horrc* compleh. * ' 
ryfios tanileni infine* adnperra priiiiiit 
MpcnniferuauontiamregDaiJ Lyturjjo, 
nit , & corvipurii^ma ptfiofigenii! 
1 lanien clo<jUJi dulcetiinc niulcci . 
ivaniuiu flaviquc Gcczj piSiq)ie GelonJi. 
\ut impolita vagisagicat dcmui annua [Jmfini«, - 
pcdiiquelui foliEuipoiarecruortiii 
la, q^tqufalni nnuofa bioaminit Iftfi. 
rehicgentes, rigidiscorda obliia feiit«. 
imoue truces auiqaieduraque potiunr 
ivoIenteDeojtc MoiutimclioacapelTuot.. 
tut tM'ipGi olim regionibui Orpheuj 

.idDdempdtfeferii, & aileK- ju^Gs 
nibnt filvai poll fi! iraxilTe fcijuentes. 
tiorhicOrpkeniihoRiinet^ui viverenp(9 ' - 
tot, foIiH)itenki|vpcneieuiarmit, ,' ' 

Qjpfr j«4 M. ANTOKII maRETI 

QuoliJam etiam cxiis ,ferim horrendanUtu, 
Hnfpicibus vel'ci, Cc fedoi in gnndu fruftra 
Aut torrere veru , tut moUirc Eepcncibu undit, 
Taliacgue obfcini! iinftonere fercula, mciifii, 
Impulerit fanilo ntut iHolcre nefandoi* 
StpriutefTera colU ju^o fubmittcrc ChriAi. 

Jami]iKBary(ihi;nio;i1u£tut nitidumcjucDyrslpcn 
Quiquc Europx'i; XCiita dlAeiniiDiiarvis 
Mul[ituluinTaniin,rc(]ueo JaxofcCyiupoc, 
QuTqucaluc^calrafpeflaE pigerarcc Bootcf, 
flurimi nunc racibui,nuncpentii Gaoiim pUuArii. 
TlUlacrumChnllipervarerat omnia nomen 
Ilnum omnei CfiriAum ripx, unum antra fonabaot. 

Cumrentor, fjc jam'inquii re^ianibus afluin. 
Perficte[,quod deed, qui perficit omnia Chriflui. 
Quivramus nova rcgna,odit viflnria fcgnes. 
sl^flitii hxc rarusp3iilum;deiQ lumina ccein 
AttoUcni, fcquor CL-Qe,feqirer,quocunque vocaru,, 
Tu modo prtelenti memem mihi numine finna. 

Sic fatur,gren'umque ad Achaici dirigit ai'va» 
Multamoventanimiiifanduscoinitacurcuudcin 
Spiriiu$> 8e robur fcsfii fenio artubui addit. 

RcUqua deftderantut. 
£JUSDEM, 
ADGREGORIUM XIIL 

P O N T. M A X, QUicibl: iUi nbi ab Eoo repetitai littore conchas, 
DivuisautauripODdsraiuuIufeiu: 
Illuin es" ''^i™ negcoiitjUJ: lu PiteF ofcifiie, dons 

l.origcauro Stgemmii aiitet«rendA putcs. ' 

UnanbivirtHfivirriMinamOfibuiuiMill, i ,• 

Vers e< viriwiiElofii vtr. corner. 
Ergo utamsnsiaWis dr3min3creleren:ihu5 ora 

Giudccj Sc anteoralds fcmperhsbere cupili -'"' JT 
SicteOpreflgjuvat vcrivirtiitmmigo, ■ n4 ' , 

Nee nbalarftocwtw gntior uilatuit, '■ 

Tale i_sicur mnuutubi nunc Picobminus o((ert. 

£^nenGtprxrnl^)6ri>priaialblt^ : ■'■■ 

Bifl'i-'nii AEnB«:ei»Tic(tlftWtunme hfii ■ >» 

roiititieiiverenomine recju? Pij. 
Qui vnturcotralerfem-provetttiiadiftani ' 

Aiiquanniawn virtUttcPiier iltncwlit, ■ ' . 
[nqcnrc^roro compcfcdit orbe Ttimnlhti, 'l^ 

f.( pUciilo reecifaderccompofuit, ■ ■ "'■ 

HomtuibcIlnmCirfifti converters in Koftei, ■> 

■ AtqneAfiamtlkjfumlaueibm cripere '"'"Jf t' 

ftdqu.xk'.lccingens mighomolimiiiecwpt* ■'^l* 'S , 

MuUa boni'i firiilirj^entibu! , oeciitutl, ■ -'•* 'l' 
Fotian t.;hancChWfti)*;Pri>ieeii5ter nsxime.hwIiliCiOQ 

Sti'vitaniiniemjiln Jiftuiic ulqiie (imm; ^'^J.^*' 
ThrJCitu umndempWfTfafcniate tyrirlnut '' "'•Tf* 

CollatuisDltrofiiSjicUcpedibns. .'...-3 - 

Ditific : cumiletquitual hic gloria btidet: 

Grei^orii hie tiitilis idjiciacur bnrioc. ' 

Interei lijrc plicido voltu Mpe tnunera, eique 

Qui tibi fiKnmifrajpqrrigit ilia, five, ■ i ' 

lUeplj.m noftijgennitltoclingiiinerfiicitj mjI'. 

Nex vixii priliisrnficiinduiivii: ' ■'•■"yi •? 

Pluriroa fed triaani & mawms munera, ftmp«t"' ■■,■'' 

SecutpiiexpeTKmomnibusHhibitit. ' ' ■ > 
Nnncriiaftaa-tatcillvdlibipoiluln^linia), -' rl 
. Ut fttjui kigTanim ftnciat rlTe t*i. ■' "qK 5o6 M. ANTONII MURETl B EjUS2)£M. 
AD DOMINUM ZAMOSCIUM 

P O L O N. C A N C £X L. 

Ina mf^ii arcifici cvhira nomiriuata dextra 

Ma(>nu> .lb Arctoo mitit Zam.ilc'ius orbe 
Aurcj, MOD vani mcmorjbilc pigtiu> anionsy 
Sxpe meo op. .itos annuo icrcieutia vulruf, 
Magnarijini priiiuini regis, quo Mirtiagaudetf 
Quoque t.ipiir ci».o<iuaorc PoiOuia toUit. 

AfpiciN^ut lare \cacrand:) corul4:at imago. 
Cuu^Uquc diiVuTo circumi'ica lumioe complec? 
Non ca vi5 <iuri> : ncc per ic laiuiua lucet) 
Kcc raclia: rurilinaciva luce metaili: 
Majus abiiaprcila fed diuit imagine fulgm*: 
Arqiic ipfim Si mm; v n'i idcjiaurum vviltusinaluar. 

Contcn^piarc .icivKrie ocuios frontcmquc vercndanH 
Et dignini inipcrjoflKicm,dignanique rriumpkis : 
Ut iefc orimi CvpaiJC animi vi^ vivida profcrt, 
Degene*'em luxum niolicsqiic exoia narartis : 
Ur Ipirat goncrofum, ipfiquc videcur in auro 
Regales agitarciuio i'lib pcctorccuras, 
Exirium Turciv , nicditari & vincula Mofcho ? 

Hie vir,hicc(l natus vir:nri &: fortibusaulis: 
Ciii duo tota parc< aiios tl F uropa tuliffcr. 
Thriciu<; ho^id ulna nobis illadcret lioUis, 
Sed profugLK roro latcbras libiqurrerct orbe. 

Alrcra fanina !oio pariier mihi grata fccuiido, 
SuSjuit dhtc ociilf* ; auCivircm muncriv iplurn, 
Ciiju^i co%iv:iiicni iiiciiti^ imponeic ujincii 
*Qui\clir, invicii regis voci'uiic Aclutcii. 

Hinc tc ii;i.ur,iua iiii piopiusquindo ora cueri 
Npn bwuir,-.<ip.cu^ii.]uc ;; ii;.w uiviicrc Rcgnat 

Pon- r POEM ATA. y»J . 

:i magrii adlprciim, St perfjrpe niEciUt ' ' ' 

^tifetiuni jbliborniiiginc mcnfcm. , j 

aiBoici,per tjucm Marti fochaiui Apolloefti ^ •;x 

liudccor4hcrnuiiii(cuniuUiit & Netlon di^ci ' 

lo<}uia'Cii-i^iui, Sr tonipedorc Achillcm. ' • ^ 

^t^cgeiarmii iirmiRSj&lrgibuiarmt, ^ I* 

'iAnccmliurunipmtiiinieiisolrvie, ■ >' 

kxbttcr i<tcmaljnx ))acit)bo]lii]Uenimii)er <' , 

MpaviJuSglautegragiiytopiriaUTitAQUK CjvYj. ■ ' ■■ 

I Sslveccoanimx lorietiincoAii^ue honefto •. 

Montfc ^lUvonatiptfvii corda tiiDori. '! T 
^iM ego, (jiianium svi dabinir, I'lipcr »rdai csntu 
kftnfenDjiniB^aini micnif vtftn inctyn !«(*>» 
«fi%a)iti4qncitnamen'K)etB,(e<lnoneiilett] eflDMnt 
Ltitanunoi(afiBn,«Hi inculTuTa pudoiem. EP,lCEDiON 

MARCUM ANTONIUM 

XlURETUM. 

Virum fuse, ^.t;ati5 li lie contro- 

nrfiseruditisfiiBuna, Jcriptnni eo ipfo dit, qno 
innialHHMiiiftaklR'|ilnii,ii>m>'M.D. LXXXV. in 

iMribui foil 2 l^lgnncireo Bantio Socittilii JeGl, in- 
ir- rer >jiieat Sf fAurrtvra, tnulta extircruiit ma- 
itargummu. I^Awqwiilditfinula IqaidcnnCiMcordlliinitihiH'' 
^or ficcum,co, l-oHoibu,; nIpSS POTEMATA. Jo» 

[iplaTuipcndeni ittn civjtab ore 
iDlosenamltiliiSc Mivorru R.on1a 
ilauignovjt Mirci, MiTciinrei verbj. 
tratnrupeTJ:caiern,pro|>iciri^uc vcrultx 
Jibuur ,veterttm[|ue rctundere fa!iit!. 
iidtiot illumplaurus {>n[>uli(j'te pitrtimqiie 
:eiDesceptt,nhiiiumi]uelibeniibus hniiit 
ui, iUequidemitiivnQniinnOmincregunH, 

i«le£lrocla<{u^mpraf)ditabore, 
uiimivibtit niv(oijue!imiiliniu^([nni> 
I dudun mvlhtSmii'mtri Qav.ni, 
^ftruli fantRa tni ftn GzLn Kegis 
: TololinrFoxi Ibleimm julla ^^ 

idtflevit duM foiimm* «!u5i " "*k' 

iifn immanes Turca>^ fum conrudic Irmis ' "* < 

sCliriliicoluiii & viflrisdire tcrgacoegit, 
uecoftftnvit I'repidanufcm^quorap'enis 
aingentiSf magnis clamonbus iinpitns 
urben ; Romxque dccus columeni^ue 'QuiriniBi> 
it »dcerlunidiv]niliudEC3loiiin4^. , 

cum etiam nupet (von 6 Cvgnei/enei jim ,'. "1 
eiiaoimen'tiii.BtduleisfonQiocaipicsurei) r"! 
acfdiiumjpatTtbus qoot purpur* refit ' *!~ 

icorlnitex ■jito vehit scherc milfu^ ^Sl 

Scuforraamet'nlvent « mrniCn lumini, "^j^ 
ilegerc ipl! doltripfit p«ne le^-ndum. "TI?! ■ 

lodoRoan ribi, Mur(-«»»ognitusiile, '^ !' 

I veiens fpecimen liiigu 't muniniqii); mdrUll* "!^ 
rautuii»d)U(igiicivibu^tiltM ^' ^ 

etam attonfum Cert trifte IVonie .apillum, "'!^ 
euro, caput Oceino qur tla.nmivnmui iol 
[auc coiidic idlutquxcunijiie'p^riiila 
ttb«c,i{U£Cun(]ue gciu ni'/ibust|Uc rigcicit. 

Li Cei^ 5IO M. ANTONII MURETI 

. 1 - ■ a , — . i» 

Certe ilium & bello & pact ii.ova gloria, redor 
Sarmacidum Srephajius, regnum quod prot^Uc ^twis* 
Augcat, ut rcrum doCtrinarumque reper^is . 
Muncribus magiii^ CACicumaccernit olim:. 
£t irahorer, (i non Komaniaraitcere cives 
Hunc vcriti faadusque parens loigr^re paraotcm 
£c monitu S' prccibus ccnuiflfent. Hcu mihi dicailb ' 
Dicamai'qixd^oolor invito dcpcftore voces 
Elicit, ipfc ctiam hurcando & fortaiTe aKV>cndo> 
pars non magna fui. Quid eoim meuf ilic Magiftcr 
Quid pacer illc meus,nani (era xcate creacun r 

Mc libi jai^abat quondam, quid filius ebcu ■ 

Filius? ut Patrem tu me,Muretea colebas* 
Idque ccian prx ce Temper deflende i'erebas. 
Ipfe ego te con' ra dulci certamine pttrem 
Diccbam, te quando hiemes ccrto ordine (eptem 
Audit in expfecum di(cens & fedulus aure 
Di^la bibi , qux poft tcnui mihi fluminis alveo 
£fflucrent,parvac ut poiTent adolefcere filvx 
Muretumquc oinni Murccum foute fonarem* 
Ipfc mihi fcnfus animi curasquc latentes 
Concilio 8c dida & fada beu dilede folebas 
CrcJere,quxftudio tegercm commifla fideli. 
Sed quamvis per fxpe pares mihi commodus aures» 
Et morem, ut fatear, gercrcs perfxpe moneDti, 
Non tamen omnino tu noftraes dida fcquutas« 
Namquocics quoties ignari ncfcius otii 
Pervigii Audio no Jesque diesquc trahebas» 
Ipfelaboranrl contra vigllique quietem 
Pr ::tcritiquc mcmor fuali > metuea<:qut fucuri. 
Hi^nc vcro infciix vates vcrisSmus augur 
Quid quod & urgenti tandem vcrgenrc fcneda 
Bdcre curares, qurcundis edita pi'ofint, 
£x utriu^que opibus potcras qux pluriou.lingux^ 

1 
■ ITHHSMcttJUdM." 


Mlic»pl!RsMK('4Mfiliit lUfdftt ibihon, 

mikmmt»ti^M^iTetbmi orbi, 

ln«Mi«te'iilH*-Af «^i Arrore juventft 
jpren K "fMHtuii^ nia^jiivettilta,tiaiti^ne 
rftq^ tf gr j Uitirt idiariEtiM teAipore foetui 
IcclamiUepicn Aicebirprovfdsi J (e 
piiltt espiingtnit,i]uod pr^c^t-t 'pagina no men 
:mitviiiiiz'4t-ffTrvio&rapidiscommkterefliinin)i» 
t niilit, (piiinin] o puro fcrmbnc Tcrenti 
qiuiitnm & TulR quihrum & VenuGne Poeta 
Ticite Bi Seneca et (Inuofa votumma juris 
>iCamopnt'Ccpropriitinn«^ens vincula vntclis* 
JuatOBiillidowcdebet doQislTine gentii 
oftor Ariftotele's^litio rcrmone l6tjuentiem 
IgemfecirattoHybtqiicctianinonnuIli rogatu 
tmtopascxtrem\itn,kd quis nunierarepgiisfit 
'naa,qiixpu1dlH!appiTeusiltitac}iartisf 
lan^uidbarminibniniemoretnhudesqueviroruM 
r&i&oruiajluciili(]Uos ChfifluiinauU 
diilarat vufra *. Tiburtmumque recelTuin 
iMm Pater Hippolytui prffcorum xquavic^onOri 
l^iiiijiir ijiiTjiiini .[ I 111 II I I ir. niiiilin verfu 
LivalicoprM6ptidabat vtirfb^iie latino, 
1^ pnehr pn;ccpn,7iri qife implere -docendo 
M«Biur,nmuantnandircere.MagneTuane 
line norce'tinicui taori notnims audoi (bmic jUt'STindi cckbraret carmine viun , 


.r'-' Ttncum ille & veirfupoc^rtttftiMiam 
Saodorum & laudet MiirieQ duldtfer ^ 
Scilicet inteiDpUsfi;cr»tigiurflianert 
LauteUfia domus teftit »«■! nolMlt< 
Quod iacrktttm loRoi vacei ^lu«didi^ aijdit 
OrbiS) & kcretica kiiadfo^«itcoKt|Mi 
Anceetiain roemor^m vaTiariimillaftnt 
Dodorum coatfiu iiBtoubonuBC9l%ltp9M 
AfperfaegrcgiO) ^aitm non luktellttt 
Hi fallor net nlliDr eniintgtifiavont unqpaM^I 
A n ne etia'm ad ditos olnnqiic f^tpfit amicoti ^ ... 
Sedi|uid ego*'haecfnemoremnpfiroqiiai. coninM4l 
Pofteraiaudabunt, & noftencieiSBlaidunft 
In mare praBcipitidevolvcncfltiminaJap&t^. . 
Dicam ea, quae multis i ncogmti » nee niha ibii 
Coghitas cum certoi liceat produ^^ ti*ftfs« 
Proh <juantuin amittis lStagirat«ivif s & oaois 
Hiftoric princeps'j'Plato quantum lettt^ttoqiiti .attani 
Thii^dkle & Xavi > & 5teaophon»& gmiditHoiM 
Prohduantum'legum nidk indigcftagnr iHftiN? •• }• 
O TuUi, o Crifpe , & t'L'ni, 6 IcnisGm Carfii^ \ '. .^; 
Oqui roultarum pandit miracub rehini^^ . . ^ . 
Atque virflm hiftorias & vitas /cribi^ iBe ooanef 
Inttruh bfEciis^TIutarclie,^ moribus oijuu. , 
Deniquci^aofCun^uc'elloealifdignatitt ficjltot ,.^ 

Ingenio^u&oressquaxifuaMmiiiffit inuDoir .^. '• 
Illequidemmaculatrcrgebat & ahditt (^ii& . 

Exponcbtts oti foitt ad coniiilta vocttiit 

QuiUbetutcalamomentemcommiGt &>ii;p. . . 

Se3 Quid e^' hxc mifir i Infelif amittere, iiui)tts 

Quidpotui \ in me omnif ccddit coOapiarifiiui 

Bt prope'fiim tant% cumulatus ponders malis« . 

Illius baud (ruar anoquioilucemque mbiaiiu'm 

f l-matutina; codfumens diddtir horai 
ireie anuro Ffuicircumincbmnodi taijgunc 
1, & ignofcit hcTymtm Ucrytnabilis i<|eai 
ETirociolm quant umqueamircrlc ebeu. 
i japi tandem requietconceir^Uboiu^] 
ficerdotetn, uc fpcro, majora parcnicm , 
o Chriftu* perpendeni fafla , ftcerdos 
li,aetherioinfolioi;onliderc.juh(it, 
II & metiw iocium te adfciyit Olyjupo 
ic<fdaruin le nanBiD viderac aiiiiuoi 
iccrctotum ttbi reftor^arjiitcr orbii. 
i veniimXiilui coneesITt abunde, 
ymat Tenuit,(juin & duAratat euntem eft. 
lomifto fp.tt«!(,quo(ltu omiiibui armi«_, * 
ui, eQfliconfnrtEccleliaquxdat W 

\fmyi&gcAit^: quod publioa XiAus. 
di^na-Thbait propnot cqpTcnis itLuriit.. 
19 ^m Ckrifti fatiandui corpoj^e , conip 
nl<{{n(cni»9bf!!cfuiuin, ^i »cc«dcre., ^uep»..- 

fattfoulliim rcti«e.n<ta par. anritn, t 
oCRiniJtftAnii^ot auoi jawiere tareo^ , 
Sc.pirf en ktud iqento)^ yeniim pe^ii, ^ufttw .- 
Dwi)^^ fuhi.noAei^ue dfemijue . 
idi, free tin rum ;onfiiqipe urn mun'ere* vocii«..; 
■ 6 Chrifte,l|iiflc iniraa higientc v.offibts 
inniintiBofinjtuHibiH.intert-uptji. , 
ili«cinter,dicmini&niemarare decontgieft • 
amraijaoreai-^tf^Setntvii mcnteni) 
i^tAilt EfrtH lumini QCtflris 
O^owMifJ^/Ae^inaino in tempore deelTeBt.,- 
ofn&ftf 6c Totui(ki dicere pMr«in, 
prittrbenconanTemrylUba lingHim 
I M .UBtaiB proTcri & brtchiabandit 514 M. ANTONII. MURETr 

Hcuiiolofj hinctandcmluctatus teinpojc. longo 
Spinru^ invito dc corporc dcccdcbjic :. 
Ft pulchriim vul: ii pladdolrtumaucreliquir, 
Hinc vcroad tcmphirr riinoquod numini & uni 
Addiifruni celebrant Galladc gcntc fodiics, 
Quos coliiit fempc'r doni*quc ingcntibus au^os 
Quo* volnir moricn-jdumplures online cxcus 
f inuTca? dc moic U^'a l.)ngo agiiunc portanc> 
Aircrnji;t.p!ff precc^ Inlcmp.iruncrc tcrtur. 
Filiu« hun- fratris rcriim i'c cogpoounii hxrcs 
ProlLqiiinrlongc r''oceruTi comitautc catcrva. 
Jam MuTtf vjI'.*, valc»i Mmete,fccjuar tc. 
PuxirniiN excvjui^., T^ vium ducimii:> cheu ! 
Xc .'MIC viii ^r'{v\'j Cnc re line nicnte rclinvjuor 
Bijrcrii iuvinc< \*o<". S mca maxima ciira 
O v'L'irvi ri'Oirjorfc «;cncri5 mircrcfcitc vedrij 
Cul f uiii ablccsiit, n-.v; opina mortc , magificr 
O ego, fi poflcm noiuoi auerrc doIorc$ 
Carniinibii?, niinqiiam taccrcnf b^pc.Qrniina finemt. 
Sufficcrtrcjuc dolor lacry.::n5,lac:ymxqi;c dolorcm> 
T'A ^iianrum efl vitrjqiiiimimcft in corporc robur 
F.lHicroir: i?r M'.ireti, or.5is m? nollcc aoianicm 
Atquc aniiniaudirct tcTiantcn' vulncrafictu. 
Stddvilo! hiur ponii viicvjcrcfcirquc mcdcndo. 
Crudcfcirqucmagi^j nee dciTt caufi doloris. 
Muivtu^ pcriitjrcvocarifuncia longo 
Kaud poirunttlctu^ac lacrymt-Sc tcfiantur arnorcm 
Et defidcrium prxcepti pignoris ingcns. 
Quod mihifi liceat fupori? cxtollprc mo!cm 
Atuuc ri'.is* Murcrc xq'iim virturibus addam 
Hpcctiam sternum ur fciibantur verba fcpulcliro, 
Murc*uc j.ac:<^ lucprccibiiN me artoUc viaior. 
G.iIIm »:ic ^;.:i,i:: Vc:>»;ii i-or^nTc juvcnia 
f xcc; .,e vir.'.ni v;--.cr.M c-\ R :'-iM5.c;i::v.-.ur W^ b £^4iiri^ £jt ni>irissiJtii \ 
■■■ ,^ .^j^Hs^^^f^^''^*'- J ■,■■'''■ 
iMA•!f%pfelMU REt I* 

POEti.AlT'Qiy* aRATORISOPTI-. 

im,elcg^MtfimV.omnium.Ph3olbphi^ Juiis ' 

ifitfl^ras^^depl^s^mi], atque.omnU juti- 

quiuus IniLeJKtititCtns Romania Pte< 

ceptotis ac Pacroni.opcimi. 

II OM A fufelix ioi^Rot ed«e ^QueSiu 

*^Incipe \ fjaoA tiOrjitBannt ulutuibut ^de 

l<UiCnt^adIcriptuinmni/>M-.isgitriti> civem 

Bripacre tibiiqutlMii vjx prilca tuleruni 

Senili,leitDeciatnuiDefet,cliroi(jue.Ca">''loi< . 

Facnndadddbtftncinn CiceroOeCatones, 

Konis flea* fiudnfqne tuit qui {avit^Sc ausit 

Taone tnotcjue diuine poslij bafbin did 

^m frctt vigili cun & coaainiitf mlrS, ; 

DMeniitterrattidofiit(iii)a(]ne'oriauierui]t 

Que Pbabi loerito patennf oncuu dici. 

Htu anonani (tlandn vidniit'onditidecore 

Ma)efiaf ibiit f ^uonim ftcundia \ quon^m 

Qn ornate Diagntt fueranc. vjnuiibui illi;, 

Ilw^iii^aaBi}ingciui docei! PrudentJa quoaam ^ 

I L 1 4 Mure- jl6. M. ANTONIi'M'HRBTI' *^F Muretuai>curnon fervaftis,dicte Muiki.' i 

Arpiniscu)us )tyi(fe liquoribuj or4. 
Phoebum nonpuduir, lb|»hiz cui tradi Jit artes 
Quemque. luaoM apprerfiioi bi&di |ier CM^auna AQfttit- 
JMlufx daTiftissmobi' ranees verticc^b uno^ 
lonmenfos Latiicampos^feHciarura, " 
111 qutbus indpoiici luflt pratceproiv a«Ujtif»^ 
In quibus ip(a fuuni (patiari Mjiotiugai^c 
Doctilrxjuum civcuisgaiidec Verona Cat ullum 9 
Veoibu^ornjruiUy & quocquoc T-^beijs ttAd^r; 
McHiiirances alioypure de vertice largos ^ 
Grajontm ca inpos,quof aurca copia veftiti 
Frugibus Ck Ixcis^ubi vatupi jBc fronde coroi^t 
Tempora - nam Andinuoipiicr hie. CQafpeiit HOfltflVt 
Alcrciquofenis decorataqHO frondibus ort^ 
Eiique Qotburnati hie miratu^ camina vatis» 
Thebaniquc lyrani>Iycicuoi non ultinja Vacuin 
Parsf'uic, beu rooeilxlugubria dicite Mufie 
Carmina^ vosquenovi lacrymis urffcccfepulcbfim-. 
Mureci Vate$* Cur mi;illu:(it. Ajyillp. 
Nafcenci \ Argolici q^em non tacuoda P-ericJif ^ A 
Tultnina terrebant ? fmniites didte parc|s ' 

Turba Oratorum, cujys pcndebat ab ore» . 
Purpureas (ummo fafces modepante^fcoatuf : 
Gregorio, Oracorxfuperas cpncetfitinaurai. . 
Nondam prima genas floFcexornabat opaco ■ 
AEras, cum teneram nrajoribuj applicatorGi. 
Mcnrein-fan^larum finuofa volumina legom 
Aggreditur» difcitque reos fcrvantia Jura>.. 
In quibuf ipfe b.revi tantum protecic : u: ilium 
Admirarenrurcaniprarccpramagiftri 
TTadentem>cura vigjii Cta lubrica cunAa. 
Cernit ut immani tui clara Lutetia te^a 
Aidcre hcu belli (ludionec Falbdis artes 
1 ij ^rOKEDsonv 


muftmi* atBtmrnmiuTmnifn-niin. ■■■ 
illgiiiTCiAa Mn&UHa.wiaan.bcUi> 
—ran Aahm UmSt io«&.tTitanpkoi lll» p w flii wm' ftapeg ftcMwU tirinm ■ ■ 
lii|P«gaMir«£tiocu(«2«.putlUfi . 
nAi qt» i|i fc rt mi mriaufi A6»vit ApoIU4 ' 
iflMii«TeatiflcnqDibttiirnu.doiin: .. ■'??' 

nAftmnlw^i^BuiDfimaiuui, .. 
icBiaUntipnicia «xUbuiirtH abivK,< 
RUutkaicelera caEfiitiiip«nver«,&te > 
i|IM.GtniiBiitwtiut SnAoitipe&ten^ rcbn^viMi 
«FlMbo,qi;exiln>natilifIiiibH«ce: tcnc.. ' •■■ 
rieafiiliitf |>i|ur« VBD4tun dclatni ra •onci. 
IHiierkoBtci'pennenit pinguia UTiu. 
m Plili ; Ucoii* ^wrent guti om Mufif>. 
I^lwcigjiac cUrl.ibr«£e(u cmAhx 
ifC-«eDiiiioi>Ani4iiili)l.eftnifi not^dMaltei^ ^ 
iMihstU cxigHM inM>iniCi(natflB..sutA()EU« 
iBB«.iurita .iMDOB-itQidiafiiVwCif, 
MMffaulyriri mgdtilnmcniQnata t>tsftrL. 
IW i ri w /rtarjuoi mirtt medaUaiiae dnrx . 

Mnua VateoijSc fieyvttraxifTe koncs, 
Mnuit pcxcept nintiK^ Adiia puldiri < 
lUSCipM dccutmillKin &enivJntcpudor«aiy ; 
Utf«t)unTiri4ucircua)il«rphinasiiinodti haoiti R.olH(itiB&fi*l^r«ii 

, Zletaweivtf rubtttbiuwldiCDiAAi 
5VHi» Jtwetnt ipettn^ gavdu a 
IT- EPICEDIONl^A .!/ (jcy- 

Drepceiiigeminit«aDlcii»icol))buiiuno. ^'-.LnoHiS 
Icn mix inCirnmcruMcncbris.iiaau'i latere ,i , iniiaiitl 
Abdica vullgTanTeilbLuKinlti'pitDeigandeE, > -' *4k 

ISeu done inAiixiKVitivpnBcrpca tefitod^ef' ucU 

nudocct luxiiiuru.opprei&s pta^bsDcix Jurs :i : ''J 

itdoftoft4uBJpcndcr«iboTe iLt 

nmodoquje.ingcrMai'cbTCt Kncnana JuventtUj -.oil> 
Quj:(]uc fuamcjueriturrublitam GaUii protcinj i 

PorpureiqueTaf*i &UticBs qui jaflat Iberus, 
Dlnubium t< ce Rhcnc l>iben;,Gciniania divei 
A locupleteTagra Romamut delilut Iberui) 
Hldonciquo clan Till oliinccrneret on: 
SttdcridciioMureii Calluwn urbem 
Venir,.&.iplaruafgia[a« Mifpanii miCc ^ ^^ 
PaTinoniviquefcro»SctlavaBntanha)«rol9irt , 
Vciicrelu^cejinrainu^vuIneri.BcIga:, n 
Irccrqimt diiicii pairix fblebariD urbe 
Muretiauxilio cattif praiisfiina MuCi. 
R iiTi ri.'li£)a,nihil fuperffl , nuncomnibut orbe 
Ab line tc Uurcce mibi nUurbii in urbe cCl, 
Ah filer ipfa ihclyi i]u|m<uUDdaTe folcbas 
Nunc raea, nam bcryuiaiuqueriiluIkiiMrtcquidaudet- 
VerlJbuij ah folumtna ttiftuiaOKWenfct. 
Non taritum patiix mi; tttrgidiprxlia curls 
EwtiiiacK, quantum me me tua funera [urbant. 
i Perdira nec tantum j.imnuhc mea commoda lorquentt 
■. Mc, quinrmn ipfa fcrunt hei publica damna dolorisi 

PiufcuhviiilTcsAtiioni tempora, fummu! ■ 
. Iprciua-Sixnivdaniiinbuiftethoiiorcs 
■■ Yii-^uri, iinflu! quern I'etn in fede locavic 

Spin- jM. M. ANTONII' MQRETI 

Spiritui) cttremi ficrun dna voce Abmob - 
£iJionareht,BUBHiBiMmiqUflaglnint 
Manilla; qitiiursDovu-violaM^t n« Jolorwt 
'At nihil hie uilUi InAnti nil prafiejeira. 
Ham nil parfciunm nrii fiia bnipgrirhHig. 
Kaad uL tctric^ tlidiccrimt parccra Pavcv, 
Q^rcageMulamiMlaipSctnAiacBnBHuli^; 
Uuou £c b«nanrta,Deia> eontundcf a pluiftn , 
VsAon ; Koma tibi dm (at lu^ro. Bcttoi, 
UatDWcivit ra&Btibai sddiciu Aftrjf, 
JCfvdittMBrentfpennquegaatlia nt^ 
OKJTtONUU 

>d. AN TO Nil MU- 

rRETI.J.C. PRESBY- 

'. , TER 1 ■ 

Vplumen alterunu, 

OKKt.CTUM,'Er NOVTS ALI SJtiT 

RATIONIBUS. EPtSTOLIS ET POS- 

matiijuxt*Editiotiem ■Ingetfld- 

ACCESSEHUNT 

UBLII SYRI, MIMF OPE 

M.S. COB. FRISINGENS. CORRECTl 
'& loctiplerati, cum uoust 

tAD 
Amplissimuh Virum 

1 ARCUM VELSERUM, 

RcFp. Auguflanx Duumvirum. 
Cum Grutii & Triviltgto £Uli. SaXf L I P S I ^. 

lunptibusVidueGoTOpREDi Gkossii* 

Typi s Chrifliani MJch aelis, 

AMtoM.DC.LX. NOBILI BT AMPLrSSlMO 

Dn. MARCO 

VELSERO, . 

REIP. AUGUSTAN^B^V 
11. Viro.,.^;^. -Z&x 

SI, SJEMAD MO D(ik' Pi7mh 
SccHSiius exijhimxt ,be.%U futundi fint, 
qvibui Deoriim murtert dittitm eii , aut 
ficere firihendtiy Aut firibere Ugend*\ 
htiitufimi vera, qvibm utrmm^ve : M. Antu^ 
nius Muretm-inon in htAtUfimorum numero h- 
CAThqvi & fecit fir ipt'tom , ^firifflt UBiont 
dignisfim*. Ac defuSlis iUtus nihil inprdfins :■ 
0Vd fuilibetveleK orxtionefunebri Franci/ii 
Senciii velexvita ej'm»b AndrexSchottotx 
eAdem orAtione coHcinnxtx confiriftA^ difiat 
iicehit. Deftriptii vera iliim, qvdamult^ 
^buadi/tti ingenio & doSirina vira mirejmt 
pMgttifice^ UadAlit, iUitd MffirmAbo dnntAxatt 
A i non E P t S T O L A *• nvn kgenda tjje modo 1 & iterMmitermm 

Jummd diligent U voivend4:fidqvoMdej\ 

rifotcH, ettAmftmiiiiedtfctnMt i&fr 

rim 9 fvi in msLnfyttiorwm'Mnfiwmmi 

dicendiqve exercifdtione nwfinmr. 2 

enim hiqvdrant^ ^vodiniisnon imvem, 

JErudifionem reconditam kdteift longe 

S^fr'svulgdrem/i efferent em of em MnretL 

tiqvitatis prior is ^ dvi/citntiam atfVi 

titiam ? veterum mentoriktum the/imnm 

,corntf^ copid compleituntur. OrMthm 

Hjefilsifd 9 five numeris iUigitdPtnmM^ei 

Iumina& ornamental abundant huH^ 

ifvdfofieritatirelifvityvobmitu: Vft 

alter um oratitnum jam in Incim/e rerik 

tffert 9 cum praeUro variorum Of u/cnbti 

frius aut nunfvam > aut in Germamd t 

fvidem non vs/orum comitatn. jQv0r\ 

i ditto y & qvi inde in amoeniornmfindifji 

terarum manatitfiuiftts , tibi > Mdrci ^. 

SEkEf Duumvir ampltsfime^ detet 

gnam partem in accept is rtfe^i : tpAf 

qvi t ant i viri reliqvias partim a teftuis 

coBeffaSf partim ab amicit acceptas^ ma^ 

q\ DEDICATORIAi rfiii accept afit in redhibendis neflrn , ve(, 

trtemf mmtuampro^arcmwtn pe/iis,incef$^ 

^eio volnntasjlngol/fsdii XiILKtUad. DC- 

(€mhr(s, Annoficuhrifixto- 

tUcimo. 'FTT^ . : ' , <r iri 

0M?M frudenii^tm : cnmt htutfjimtstem 9.,^ 

ttSo^m ACioti^efiymfAmflUribm , cunt HO' 
rijffd vo/fffute degufiat : cujm rArum &ftf' 
pAHcii uJitatAm in /<<»/« Joffrmdrumvark- 
fsfe *c- eopia modefiUm miHttmr admirm- 
^* : cujHs denif^ libro de ft dtva/^te /i«tit 
tdtem fk^m & *ntiqvitAtcm imtitu ^«& 
mcgeniibm-^ qvthm Antei f^t^fmemto^^ 
Ttor , incUriii]^ hamortalitfrggitdet. ^y» 
cmnitajint, lihrohuk, ^rm tibdinfirikt- 
mus, nonjKtriimJ^iendoris Acttfjirumtputrn- 
imu-,finomen mim , ;f»;»;h»»^«r>.^wi. 
ftAlico nitty prdferret , cai mc ^/km Mtrt- 
Jtt$^,fiin vifam rediret, hue m rt ^enejvau 
crtdimm antefejitummfuiffe. £t debentP 
. titiillte, tfvas ddtrntdem kbrkm eifKimmfh 
£Im iKccpanes: ut & Pttblii SyP* Mimi tmoi- 
dili, reeogniti , auffi & iocmpictdtiy pt^ 
omnium tMtiattcj\ *t tfiiim mMximi'C'^ 
l^entitfifm, Bpi^ndkU Trfmgenjh f^t- 
mo examtii^ fM hnefch tno ^dn»sptnt- 
nit. Jieddimtaigitur, fvodJebemm, tpti' 
mut/jve, utfVMHt grMdmbat qvamq'vejd' 
tuftd» $H4 fm h til Urgiendishexi^Miukt DEDICATORU; fm tihi accept ajit ia redhibendU no/fra , vth 

'MncHt mmut/improharc mnttt poftsiinceih 

officio voluntas,! figolfiadii XIlLKAtend. Ot^ 

c€mhrii, Anaoficulm Jixt». ii /i 

decimo. 
■n-i\ ■■ p.tV f 

rrrU M. ANr..MtniEtr 

M. ANTON II Mtt 

RETI, J.CPRESBYJERl 

ET CIYIS. ROMANl 

EX SCRIPTIS EJUS ET FUNEBRfOW 
TIONE FRANCISCI BENCH, SOCIETAI 
JESCI Sacerdocis, ab Andrea SchiittOk, 
ejusdejn Socfetatis Sacierdotc. 
qot)c£U-. 

NATUSEST M: ANTONIUSMI 
tusAnnoPcst Ch&istum. nacoai] 
cl3 Id. X X V I: Menfe ApriU in, Ga>&| 
Aqvicanica,iii page fubarbano LenMh 
tici, cniMURETO.nomenjjoco honeftisfiooi. 
patre Juriscon(iiIto,genere perantiqyo ,, &n<K 
bill: qvippe qvod &. pagum ilium anriqvitof: 
poflcderit ( unde ctiam familix nomcn ) & qvip- 
dringencis ab hinc annis tulerir Stephaandt 
Grantimonten(iuin.onlmis antiftitem., vinmi 
fanftisfinium. atqve bommem in: corporis iffi- 
darionc (ingularem : cujus. dies fcftus in Idm. 
Februanas incurrit. Ab ipfa vcr6 pueritia More* 
tusadmirabilifuit ingenii magnitudine , vixot 
ullam defiderav.crit difciplinam & poen^pocr- 
difcipulos prius habere ccepi t; qvam magiftros. 
>la nr primum imbutus eft litcrfs , qvibus infbr- 
aarladhumanicatcztas puerilis folcr. Lemo^- vita; 

nter cos contctio narceretur.q vi maxime ama- 
f«itMurecum,auradmirar6nctir. Paulo poll 
eonccsfi t Patavium.ut in oprimam & vetuftisfi- 
mam in^tallamgenuarum artiuni &diYciplina- 
rlim officina*!. Neq; htc dm vcrfatns eft : anno' 
9oim itaris {ciiiceH|varto& tricelimo,lioncfti(^ 
pirn's condicioiiibus invirarus ad turn mum ilium 
dofiorucn Mcccenaccm HippolyromCardinale 
Eftcnfcm fccontulic: in cujuscomitati! cum in 
Gall!arnre(iiifl'enr,Dioretiam Jegationc obita 
inltaiiam reverrit. Romx tandem annoc/j U 
/,A'///.ipfiusCardinalisruafu,atq;corii rogatu, 
qvorum confilio res ibi liccraria rct?cbatur,Ari- 
flntelis Ethicem doccre publicc capir, ranra 
hominum freqvencia,ut Anftotcles qvidcm ipfe 
Uomi doccre.reu Romano ore, & lux qvidam 
urbiRomi reddira veceris eloqventii vidcre- 
rur. Unutn ver6& viginti aunos Romidocuir- 
Qvid docueric.brcvicer perftriugam. Docuic 
annos quatuor libios Ariftorelis de moribus, 
cotidem ju'; Civile t nee vulgari fane via fpino- 
0si]Ia5 juriscoiifultorum conccrFanone& cum- 
ftrnionisnitore coiijiuigens. Ad annum v«r6 
aN'aris imdelexagciimum.Gregoni JV//. aufto- 
rirate.ac libcraiitate pcmiotiitj in i:orum libro- 
rumquinonfoium acucre, fed alerecriamin- 
gcniiJ r(;'.ent,urPlaioni.s,Senccs,Horatii,Tac!ri) 
Ciceroiiis exph'carionc annosrcliq-,osc6rum- 
pfir.Qvo Tempore a btepbauo JSarhoriePoIo- 
aoiHW Kcg&iiiPoIo»ianxatnpli£iinii$ pcxt\\\vs, M.ANT>ON?MaR •1^ arq; ora convertit. Novlu vid< 
Demofthtncs Cbriftiinif Athen 
Mureto,& q.videmiidhHCperad< 
cnrHis audiendi cada ex tora or 
gna hominumfreqyenriaGjirinii; 
tur : loci ipfiinGymnaiio occup 
complebantur , na pes q^rJdco] 
prae maxima audiendaoLmaltki 
dodor ip(e ponere{>oflct,ita pe: 
ros>q?aii.per utidas gradiebatui 
Nihil ferme aliuderatLutecix.m 
re in hominum fermonibustqvii 
qvemipfeetiam Rex aliqvando 
qyo&fimzA audirione excepcr 
pe/irenuir ) audire voIuerunt.Pi 
'dfgaleoicsy Auicitam'tTolofam'l 
Civilis docendi primum qvidi 
deinde etiam.px>tcftatem accept') 
excellentem>omiiiq; laudecuir 
tes^ejus voce ar dodrina fruebai 
liceriSiMercucii filtum alii^aUi Mi 
re (e pucabant. Confcqvensillw 
eaqvam omnemprope Galliam i 
amqvoqvclucC'diiFunderct in I 
Venetiasycum annu ageretduod 
Bit^Sraamprxclaraejus eloqver 
ftatua.fimul & pcrf^efta & proh 
pud 'Lauredanos,Bembos , Com 
nos,Maniirio5, carterQS<^;claris(i 
toinhonbrc &prctiofiuc^ ur< V I T A. 

COS contctio nafceretur.qvi maxim^ ama- 
Murcciim,autadmirarenfiir. Paulo poft 
eslu Pata\ iiim,iit in opcimam &: vetuftJsfi- 
! in^taliaingenuarum artiuni & diffiplina- 
ofHdnan. Neq; hicdritverfacus eft: anno' 
1 xtatii rciiiceC^varto8£ tricelImo,lvonpftif- 
condicioiiibusHiviratus adfiimmiim ilium 
Oram Mcccenatcm HippolytumGardinale 
ifem fccontulit: in cu;uscomirati! cum in 
iamrediifi"etir,moxctiam Icgatiotic obita 
itiam rcverrit. Romx randcm anno ch h 
f/, ipfms Cardinalis (iiafu.atq; eorCi ro^atu, 
um confilio res ibi litcraria rcgebatur,Ari- 
:lisEthicem doccrc publico ca?pir, tanra 
ittuim freqvenciStUtArifto teles qvidem ipf* 
ic docercfeu Romano ore, & lux qvxdam 
^omz reddita veceris eloqvcntir videre- 
|IaDmver6& vigiiiti annosRomzdocuiT. 
idocucrit.brcviter perftringam.. Docuit 
OS quatuor libios Ariftorelis de tnoribus. 
dem Ju? Civile r nee vulgari fane viafpino- 
llas Jurisconriiltorum conccrtationes cum 
lonisnitore coHJungcns. Ad annum v«r6 
is undefcxagefimum, Gregorii^///.auao- 
:e,ac libcralitate pcrmorus, in eorum libro- 
.quinonrolum acufrc, {cd aiereeciamiivr 
iii.roIent,utPIatonis,Senecac,Hcran'i,Tadri» 
.Toiiis cxpJicationc annosrelitjroscofiim- 
Q^^o Tempore aitepliano Bathorie-Pato- 
urn Regain PoloniamacitplisfuT] is- pratmiis 
arccfsitus eft, morcmq,- gesfilletoptimiPri (t 
eipis voIuntati,nifi cgiflet idem Greoori uwl 
diftederet ; cum (iia fponte.ruin magitlratua 
admonitu, qviMuREToipfi aliqvocanteam 
ulrro Romans civitatis jus derulifl'cnt. Q»oft w 
fiumeft, uttanriim&ftijjcndiudcccrnereto ;>.- 
qvanrum Kaud Ccio, an nunqvam. antca ncniin nn 
Rem ur gcftaeft, exipfiusadJoanncraZn 
ftiumregni Polonii Procanccllarium cpif 
diCckeLiir.r.rp.s. Prxtcr fpem & opinionem 
n accidit.ut cum mc adicer acciagerem, itCf 
»ifticanimo,cogitarioncq; torus cflem.fubi 
a> oftederetGregotius I'ontifex Max. proli:rSio-ls.;j 
Mnem mcifibinopiacercmeq: per virosruBhii; 
a, maaufloritare priditosmoncndum curat* It) 
i, nc ex urbe dlfcederem : li bi curx tbre.nt tuA 
»,urbedeteriori conditione efsemt qvamqn 
1, mihi in Polonia dcferretur. Qjin ctia ad qvin- 
)) gentornm aureorunt annuorum ftipcndJiini» 
]i qvod mihi jam pridcm conftitutum crar, lb- 
)>timduccnCQsadiiciiusfit,mandavitq;Datario 
)>(uo,pn'mo qvoq; remporeqvoq»o modoef' 
»,ticcret,uc aliunde mihitretenriaurcinumnii 
jiqvotannis pcndercnrur, carc&flumcft, ut 
j.coaiausfimdcponerccon(ilium, qvod cep^ 
)i ram:i qvo,nt:c vivam,fi mc alia utla res.qviin 
3) fiimmi pontificis voluntas, acq ; auftoritas ab- 
s.ducerepotuifrec. Haftenus ille. Nuncdcw, 
qvz fcripfic : dicamus. In qvibus ejus (jiirat ima- 
go atqHngenium/uniqvciumanibusqvxdaai* 
VITA. 

trk'fiiones, ut iiide pocislimuni indpia> 
niliibcrius, nil elegantius (ingipotcfl. 
orationcspluriiri Venctiis, &Roinxiii 
u purpuracorum habitx. PoemaM item, 
mac cum cflcr comporuit ; nam qva ado- 
annorum circircr viginti cxciderunt, & 
iqvodamcaloreatqvcimpctu m Gallia 
ir.arq; con venientj nomine Juvenilia ap- 
,ca iipe Franci/co Bencio , cactciisq; fa- 
)usdicebar,fibiadcononpIacere>urDe 
;qvid£' agnofcerecrantum abeftutpro- 
Arfeniles Muretj verfus pii funr, erudiri 
di.lufirq; Grxcis & Latinis vciTibus pri- 
:is InflitutioBcm in graciamM, Mured 
lii.Hymnos qvoq; facros DucisMantux 
edidit , & Ferrarix eruditas de jurecivi' 
ariones, in qvatuor libriprimi Pande- 
titulos,W« or igtfie juris: de ie^ilfiaC^Sen^- 
ifii : dt ConfitrtaionihHiprtncipMm ide of- 
tCMimAndatut^ Jurisdtlito j Epiftolarfi 
'umcn ad familiareS) neq; enim aliasa 
nis offin'oli animi cum nomim's aliq^a 
eliaedideranr, profuisagnovit. Com- 
iite variilunc& Ibholiain vcteresPoc- 
ntium.Horacium.CatuIIum.TibulIum, 
rtiii. In M. Tuili item Caiilinarias com- 
js extat pcregregiusicaftigationes item 
picas. Nihil unqvam ( mirum didis) . 
ebac . vix adeo bis legebatidipfunit' 
ipferat, raro ioterpolabac > nonlx^^ : " ^^uR^TI^M 

goitav.at,,. B-i "'"Tu/ct,. / ' 

... ^... I 
TCt -■ (acras qvoq; qvotidianas ptccatio- 
ligenter oUibar: fxpe dc morccrcnex.taa- 
Srnigratione cum familiaribus diflerebat, 
icdibus xgerjam jamlibi cfl'e migrandu 
.cuius fiindamciira laborcnt, pradicarat, 
lus eft ornatus omni inftrumcnto & riari- . 
jdChriftiaiiarcligiotribuerc homituat- 
Ipertirifoiet,qv6.pai:at ad mortem , a Xy- 
imQvintoPorifitcmarimo privarim ve- 
ccatis impetravit , & ad corii expiacionci 
;m «iam iliaoi publicam adhibiutindul- 
un,qYa qvi rite utereiur , ci iioii liberatio- 
jlHmculpic,/cdremisfioiiemciiampccR3E 
iSTi Vicarius beDignisIimeconccdebat. 
ante mortem (acrofanfluChrifti Corpp 
turus , omnibus qvi eo touvenerant prae- 
iisatq;kiidrcntibus (upJexvcniamafaiM- 
ispetiitVcrimanribusomnibuSjqviade- 
Dum vox adcratj mixris (lirpiriis ideotide 
at,6 jESU.O Dcus.ut a!iud nihil in meti- 
mifle conftet.Elatus lionorificc Nonis Ju- 
ino'hujusreculiqviijto&oflogefimOjIau- 
qwe eft pro iuaere a FrancJfco Bencio So- 
ls J E & U Presbyrero , in scdc Tacra Cm&x 
atis,qvzefl: in colic horruJoiu rodaliiiMi- 
'u(ilbtadaramaximafcpulchrijrciusrpe- 
)laudatus,inqva,cora CardinalibusAm- 
nis,NicoIao de Pe]vcSenoneii,&Carolo4 
iringia de Vaudemo,^ grato fan^ difcipu. 
aoptJine de fc nierituPriceptore qvi& L 

iipo^o£eV/o /iJuJfii /c deb etc t^itVa^uw^i- M. ANT. MURETI VITA. I 

qrit:qvod humana conicmnere, &ad<lnM 
picno gradu properare Je tiocinflerjfaccsqT^ 
Aimulos aiiimo fuo ad pietatc fubdcre nuug 
deHiziiiet. -Merita i^ititrteama, in(^vit,(^Pf^M 
inRhet. Arifl. afe cenverfim) & m ^^mvjflH 
&Mr fi/ium paler y bit entm aos fo* maxtms^^ 
CMritMuvincuiisbonitM tiivtnn coSigirvn,]^^ 
in ejus laudetn cpiccdia varia confcrip&^H 
unum de muliis Julii Ro(chii hotniois prz^l 
Jiaris , ad^n'licrc placii/c. ^^k 

Hie MATcicAros ciacres HomMiac/fta/er^M 

SljJOS Patrin e^iajpt Gdfhs htit-rejit^^ 

Stat colic Hortorum cumulm.' J^4fpra^M 

nftris, ^ 

^V£ propy'iNi fiiro contigit iUeamma^M 
. 3^»/acrcs laticcs UcrymAns nfPerge I'ktttf^ 
■ £t4ic: Hot lingvit hk fulm'wA fruS*]^ 
M^ AD S. TRINIT. 

IN COLLE HORTULORUM. 
mJ^^tMSniCOtttU/M 'PBTnnNDAK^ 

pus^nuM ViifT Mo*tnM Hoc Loco 
BrnoiiBtMiLDK a^TkTitf M4iiiift 

rAST. "SD^pf Li«;p^$. Ihpo si TOqJI 

'OWERE ^ 

PB T u i-AwS* 1 V BUS X Rl'r. 
}tM3S OePELLEVK/Ci^KO. SeNOMSW* 

AMI EzEdiT^ PoNi'^M'AiNDa.'- 
r.AitN.MEii.II.OBnT PPID.NON. 
■ ' 'Jun.xla. Ij.lxxt*. ■' \ 

ilT.lMuKETO MaGNI Hums MuREfl ^' 
rmiS flU9,£TAlEf(iTIIM»i Et '— 
IIinSCBUABrr.MlNC)RI,SPB AUTEM >■ ■'" 
f EmMvtXTiokb Prope Pari ^^ 

imat«i4a''SJ6xtb PilfticEPio; , '* . , 
Oncus BtbjtLLDVs XsMoyix^Ez- 
lmt. Lutf BANCUS! Vbron. Ejws > 

TAMBNTO Ad PlA^ CaUSAS F*CTO 

^CRIPtt EXECUTORW P6SS.' ■' ■ ' 

iTANfi.x?.n..MENfV.Oaut Prid, ., ,.',''.»;. 

ebb ^ftiJUL^ M. AN TO Nil MffRETI 

■ I ^ ^^mim 
MARCl ANTOl? 

MURETl PRESBY- 

TERI. 

De myfterio & Fefto circaii 

(ionis Dominion. 

OKATIO PRIMA. 

HABITA IN SACELLO PONT 
UO KAL. JAN. M. Dl LXXXiV. 

QVOD felix feoflumque fit cibi , Bcacittii 
cer, vobis Patres aiapiisliini , nobisqae ei 
& nniveric RcipuUicx ChriftiaQs 9 esbi 
"tnni priiButliic nobis iOasic diet. Q 
oprare ac precari mucao felcbant vccaret ^ ut fibi 1 
acperennare feliciterliceret ; iedulo^c opcnm d 
uc dira,& criftia 8t feralia ae nominarenc qnidcnizi 
na cantuni verba dicerent , iurgiis utcgoanibut d 
rent :lxta inter fe omnia 8r arnica locperennir. Q« 
aecjuius eft> conjunftia & vocibuf ft uumit cibt Bi 
me Pater > cujus yiia tantopcrt booiiomhifaui of 
eft|Cu)u9 ^lutesinagna ex parre,eran^illiMs orbis 
rum continetur, cujut ex hOaritatei publica bikrict 
det,non hunc modoyfed fecUturos etiiminnQ),ftaj 
fcUccs prccah 8c omttiop? cooaria HCetqMvai 1 .r\ 
oratio 1 Tiquibus Cbriftiinat metiteshiurari'par e(l : d:ra aa- 
kcnftiliiid cft^ea qu.'«; Deo difpliccre novimas 9neq;Io* 
bilir»ne^'cogj|eiiiiit.A(B mihi quickcm hujus amii priit* 
^iplura ecttlki folito toncurrerc videntur, ptoprel^. 
i nobirhrcdics anguflior & rdigionisaciandtifnoni* 
^orelledebeK.Idem primot anni dies eft) &;dresDo- 
iictiff, id«fi,'}irirkiuf crothhini dlerum .-naraJts ca-lt,ter- 
ange'lotum: fucafis'ipffus rempcrn^ : qao die populut-' 
itlicicuf mkrifTobri ttanficQ i Pharaonis fbrviruie li- 
ktas, tiofttar i ftrvircte pecciti per bapcifmum libera*' 
Kitcypafftfit :quo dieptimumliianRl e coelo deflu- 
I ^ao diererAm manna natuf eft Chriftus : quo die ta 
im efitiAil roortit repagaJif rcdiit : quo Spiritus ian- 
s tado d«iiiiffut ybeaciiliniuni ilium carum divina lu* 
olluftfaviryinflammavic, corroboravit. Aceduigitur 
:ariprinseu.idem ilium SpiriMim » ut &: imhi dicentt» 
obif atidicncibus aJeiVe drgncrur dc myfterioCircum- 
nif l^ominicTy quxnoSiscv Evangelic paulo ante 
ata feft> p'aaca quidcmifcd'Deo dante animrs profutu- 
tditemur. Tribusautcmcapitibus mca concludetur 
>. Prirrtum enimdicanrcicinftitucionc Circumcifio- 
rcundoafr Chriftus voluent tircumcldi. Poftrema 
obis atriiicric Circumcitio Chrifti : & quern c^ ea 
mcaperedebeainu^i. Omnes 'rirus extern!) quos 
>Heorxo, quern prjecaiCL-risdcIigebat, oblervan- 
EDSipfe Gfrzfcripierat , eorum que adveniente 
i eKpferaiunt , Fguram quandam acprxjgniiica- 
contihebant. Quoniam enim populus die durs 
ccervicisefatzneque facile ^apiebat nifi ea,qu« 
utoculisvider^t) qu«que conrreftaret ; idorc^ 
proponebat crafla qnxdam &' corporalia , ut cun 
ad rpirirbalia intelligenda quafi manu duceret. 
tne^s fuit Be circumcifio : quam Abrahamn , foe* 
to ftatucns ; & in ipfius feAsine omnet gentec 
imtripoUicjtttfiinctrhe €cri impcravitD^ms^'oK. 

Bbbz ^% M. ANION 1 1 MURETI rle ]ji.. :i..-v w::.::'.in o:.v'.i:c:c: iu'urd[n> cum lUece 
tiii:> l'.m: .! ':» .ui\ cii. fu*. > pciiccum auimoruni ac oii 
iiin Cr^ !::.vi oncM. Cu)Us pcrtcdioucixLUC hnib 
c]l;prlt::(.l.-'^ ocraviini i.h Uicni prxlti:xiir , quonuae 
fcr*p"i:i.« s\.\ n:\ abiouuit^ ac peiscCcio LigtuEcari 1 
I. i:»!i'.. w.-. t: a Hi will-: am id cam a\i!*.:bcxi voluir^ui i 
iciw-: :*.!... .;;!i(. rwUUMiiior.cnit'orc in ;apide,iniilo 
<ju.iiv.I.i j..j .:ni'i!:.ir. , vji::iu:amif:»na cuincc'tit j c,u 
uirac'.:; :iiiii:ii ii' ilii ^'Ctii au quani, bean iuiit <\\i\ 
K..\w y r . u\'.s I'MiH . c.v*.|i:a i'uii inoi j qiu> Ururatui 
j»u •:• i '!. : ^;'.i.j pci .^j:iiocrunipuiitaoa.c lalicim 
V:M..i K.» .. r.. TiMi :.; rui" circumci :oiic ,' u: 
kiircii' •:•. . \. /.wi •.«.•.•.». , i.v, iticumqu icuain prjrcej 
li.'* .» . . •».• L .' . .vK-'..".un:in ac JciVcraiidarui: 
J' ...■►.:■ i . ii . ■ V i »..»-; II c* «.'..• r p» > r ' i par : c J u 'Va cU hei 
ijij.ipr.i.\..i! . . ;»Ki a! n..,»L{ii:i^ c!:crvclLerj vi«ictui; 
r. "»!i c- '.a! •wiiur-.i cv lU ic totuiii in:cii.::iint% cu: 

r;i:.i ; ;} c ii::iu:::ie i )::uc ci>rpc)ri> pulchr tiicinea 
rcr*:'. v.»!ij;:. :.. S.v ••i^i.i'' i^ DwUS uiiam xnr»do cc 
r:< |)3.itvn: wiram.cul. );! :t : cuin '.imcn vcllct , inau 
iiiiiM &: iLpji*. acaiica cc smiiuKitra'a refccaru F.t ho 
i]U()J XjialijinoiinpcrraMtjUi .iicuricivicrct nciiic 
1.;^ ^» liijiiiu, fcii i\ vcnia4,co>.^u.»':prcrio wompaiJ 
\ 'l n :.v 1 "j n ! fw r. I li • n o il n : v c i n tt Tun : i a c u! rat c^ an. 
vciiLLfi::!: ..i^j^t:o.iC"i«^iu^ciai:i i)iji!i.bu^ nobis Jnj^er 
drtw cn.'iii i.jiLi \ idwiKur. H.rc i^MtartUiuiia vJii.u 
(ii-:Ki.'. I'iinr. l^u'Lumcidit ncul()'i>v.]iuaveiij: cos > n 
<ii..\\\. vAiii'jtLi'ii. CircuniLii'.u 05 luuni > ijuidjit^;: 
•'i\v: .. ::ii. Miivcniaturduius. Ciicuuicivii: aiircs 
•..i:. • »..i» !ji:ius, nc vtK;^i::jj>rob nam auiiuur. < 
• .u. «. ..:: ::i::c:ML;rij ilium, qui iapt: ad i(#l)i;cta ciii , r 
:■■• .. : .1 il:u'.ni :;..v,c; .iictu, nc o-.ipr rj^v. ur a ^!c 
C I..;., vi.i ...;;.-!itii j.\:ii luam , vjui bona fidc: obhvifc 
iii;<..r.ar;:ni. kI rwUiiicjdji.upa:cr Abuluoi lucau it;cIHqipirab«.' CiVi-umciiitT jitinrtiM 
^resVfuatnirthntmantio , ut pini in'flf 
-Mr. ^^■i Si pretio cmpra , id eft, IiIiltc (; flu" 
I, opciih-^niHCi, potwtiam, ^ruditionu ie do' 
rpuni ^^iliIomnl.l, xjni iron ciri,nlhi-ijfitt ,«|Mf 
lirtrtar. '"Dtii brevner <^t ihllinirioiic ctrcudi* 
StqnrtUr , u: ^lOm , tul- Chrifint eiTtrvmdH 
. qncw eonft*^ Sr I'upra legem fiiilfc , ic tfr-i 
1- nihircpuitTc' ApcH- ngbis Clitiftc citftliV 
9iii;'.-^iifrj'nr.fl*3 pcr'-vllfti. VencVj; Cf.rillaT 

ro-c-uiri'Migeerantl-hel-jret. F-i !■_;,•,!. vu- 
iibd^Tiis '!;i;i , w^'KE ItJ'l eWnt inipitr- r'innii 
Vp!iftr«lamji]t(jmnfnnJtt prr»vid':rpi ac pro- 
jinmiticcrtnfu'aref erMremiliortim ,([>ii nc^j- 
tjcnrpiis'iplTu! vcroeirpuifoitre, Certoeniin 
liSi fingiTiiiciii funfft're.nilJ vfrui'nf.r^iiit rion 
Cnpiffosigitur 6futi<noftrr putltlnni ilJ:u< 
, (juem'prp nrtbii ineriicc fiifiiriit vi^ntr.K , jjm 
;rpuerulu! guuasaliqiior IparllrSic irrm ' rnnr. 
:»iirct,palp3i.aiimrc:lc.-,,;,-r^-.-. i ■ ., : 'i v,;i 
ciiu-.-ltum locvim .iVi. ■ ..jr- 

HA' Sf"rdBmij(toncAi ln?itif,do«re ToIiirt:".;'^r 
,(jifi fcgibui opirtftiiit ffi^frior.efat Ic^ timm 
ridtroinul : taWto'^rdb^t^.llc'lihebttui colli' 
^ ijflTnsJogo RibmietgrtHa*'.' "Siii lib Jdtrfiiriii' 
lit ne^Vlftatein in'tctoibiptiiari-Vojuli » it 
uiBc'Spffltil Sanftb bi^TTitniaatt' ' Skhii' 
Virgif em . nutrem friamiptfrificari j qui tamen 
iimpuriuifuic. ' S'c agAd. ^«fihali K azyiiiis' 
ftollt vrfffi ut noi ipfo ; tjul venis ignu't , y«nft 
nut VfliVefctrtmur. Explevfr mitifM iitt- 
iiiUlnos eipletidorum illorum neceiliricer(>> 
Bbbj luii 
i. M. ANTONiriAURETl 

lu ii<:iibt» i.q'ivvecujUtpambiuin fignnobcif 
eoi'u.n VL-mie ftucremur. Qvamvis igitvr H 
(ju-i uciliuf |j<l«o( aJ Cbrilll tidcm lUiceretiCitcun 
u.-m'-n.erjvjtadiempui: quimFit Piu.ut TC}ui»m 
Aui en oiiiiiibiit,ui omnei Chriftoluchtaceret , oid 
WiCi Tim j'hvuincircumoiliiretc^imr;' quod Ufic 
porciu'. cosifui Iniidi cibi nc>n(lu[B opxces-erinl : 
tam.-nhjUicvencarc piteU.laic deHniir, cunii qu 
drcumci innctn non cancuni'K nanusrn otnittunw 
Uiimr'ikrimrcl'agijmm : ne iinpletam I'Chriltah 
ncgarc^^ alibi r)vinun iprorpcmlalutif coUocue vi 
tDur,le j pr) itla veccre fizura veram incatiiiaL& idt 
rum c'rcuiiicilion>,-ra implcclamur : omiuBra vuuuu 
ori) lemtjliumiOinneinlibiiliiicm, omnii ii«niqve,vit. 
Dob.tL.rci-.tiit'Jainut, Fc(c>:ctniii,am|)UteoiMs . V«k 
car.i]' (.rcur.Kiiuiuc ^b Apoftolo >!icluin cfijNili circuB 
Ui n.'Bii.CtiCi^ui vobu non pinJefttividqvani. Ver< bi 
q\-'iqycdec:'-cuinci!ioiiccar<]iidici piicfi : nificircn 
cidiinur i.C!ir:ftu>n,.ti'>biMii!i:l ninfurufua.ChrifteJEF 
quih'id'crnodie uitTi noftra ctrcu.ncifut es, licucn 
ouoqiMcuicaiill'jdi'^'uindiUiniiT trtl'e es corJibuiR 
firiiumncndicet vin.-ii'um : di4£ iibrat oir.nefCapit 
ia;u!n: ex>in|;ue oiruii. nc.-,m'tii^eittina ; pcrfcca^lK! 
verb 'U'qu.Muidin nobit I'sduiidac : ure ignc Stiint 
SJn-tir!>iru!ifln, que in noius pcrpciun iuccrcKcm 
tui enimt pralctum imucdium : ui esped-ti ponderei 
u.i^u n rirciniruR], tua vedii'ijtaciUut St slacriut peri 
qniniur. Tu vcrn bejtislime l>Ji:et,qucni mcnto alTcn 
Abniiim voare poiTuinU'TpiceT multarum {•cmiuiiii{ 
ter Nc 'j)Ii;torura,qvost3m.miibo5 te Pontifice Cbrii 
rem center viJcimu : patcc Greco rum, qui lo^flit en 
;iiimpi;nti( i"i:« m fpfiro niliquni-uin coilvrrccndori 
ua libeitli!ireeduun:ur,patcr G3ri>i>iioruni,piier fi 
Uiorij,'juibiu mifcrj>-,pro hdc ClinAi vataiiit['airii p 
u ORATIO t irufidBa* Komapro-patuaac domicilioeftf 
loniBbJOMrTidiuruaatpuer omnium Chri&a 
■•i|iuua>.quJouperiflavin^ac rcgnt- (ene- 
UCB[i Cafii purpunif floribiu,ver medially^ 
ait.<{adcaroutn^&CCO&naiim caput tu- 
r ftot looge l>t«]i lunntei gamma* addidilli : 
C Afiif boBK IJMi picRiit (cticiter id huncan* 
pUoMCK ^ittti : roflordcat carof ua : Een»- 
]uil.iBveDCU(tw:iitciHB.aM nabjftaoi ao- 
iiDitot«ano«iaiMt v«ii»illevizii iCiegerii, 
lOJit ovHBciAi tit AbraJiami fccundum^any 
nflniimproimGoDii]filiMal>vterno pnepa> 
M1U| AoNn^iiicit, Demine JtC»qui cum H- 
itii. Sanfio unni Oaui vivii &TfgD» per in^ 
« ttyiitdet. ftmlomsk. 

, S. Joanne Evangclif!^., . 

* " ,■> .*\ 

OJtATIO IL 

A IN SAC^LLO PONTIFICta 
; KAL JAN. M;D.LXXX1I. 

letutltftbEcdelia diTinitiit inftitwnm «r- 
Jnriilime Patec , vattjue Pacrei amplittinii, 
EBJiuijue Sanfiorom mcmom rccnlitur,- eo- 
viti ac budibut ipfiui alii]uid publtce dtflb' 
imunvt ui eiibonoi debitui non praipforiim 
cdprovirium noAnium tenuiiate iribuitur; 
let nni ad peHequenda pro Tdo quiique mndu* 
Trfligiaiociiennir ; pollremo ,utcum cot 9^ 
kri a man til (im Of ; & apud Dcum cum <^un re- 
oGifimoi «fleiinuUi[;amui^npcm infoi urn ;i4 
Bbb 4 roil- M. ANT O Nil MURETI concilundam nobis Dc- rrariaropoftnleinus. Hod* 

turcum !n!l>i , licci iM«ni'.-rciui, minimeque ad tatf 

muiui^ inirncnJtin'' :i'">;.^o mandaruin tic , utiiiboc 

jefutis & vcncrArK>nis plcni<(tmo loco sdcitUui^t 

ChiifiiK c'vimic prrtcr cxteros amavit , UnCti JoV 

Apolioli cc Cvangeiilt v UiiJibiis brcvitsi diilcram 

ilU, nii.vdiii ^ v]iun:uin.iii mc crit , prxftarc co 

ipcran) i(^rc,iu non pi >prcr nic : ncqiiecnimdirn' 

quihicauiiiar : Scd prv)prcrcum,<ic quo diCtujru 

ni'^a bciuiJnrac placidc excipiaiur or«ii«4. Qui« 

pnmum lu;cin fanitK imo piancquc divino v'iiro \ 

mus ^ qu>d priinum propnucmus , quodl fmUemu 

pi'nr,qujm ^qtioii CliriUo Ic vocanti i\t; rantuli 

iiernrcludarus .tacitcinfe itliihtimac ni')r:<;erc 

buir : luii ailL' .id!uK cumatiminbvlu opi;:ra cden 

dcrat : ti*^*'.* rc^io tiiiru.?-.«!{uc ai^parati: niientcni) 

gctni firciJimn uri)! fiipacuin \ idjbac : ncque n 

rc<'pon<^it ; Qiiis tries- qultnmpro'ibipcrK^^ ul 

6i\s oninilnKfequarj ii»b>'-. ! Qu.iin.ir.ilu fpcm , li 

ro, viti; meIlor:« AC i%'.riv1ioris olicnta«i ? Niiiiltal 

Jo divmr voci^ oi\:cufO,uuquam pciictralMii que 

cal''», iiK^uc a J fpfiin antmr rncdiili-im transfixusa 

vcrbor.uu!J, dc(crn« pirfnr'bri^,abjcvtaomiii iiif 

toarris^qu.^ uii^u;- ad cuindiein viclit.ii at, nulla i 

lica mora, roru«: ad Cbrii.um & cnrpore &: ahin 

fit. Nimirum ut exlicca'a materia ienc»:i facile c 

hcndii : licatiimuj illc aK-omni improba cupirlitat 

acficcus ,ad ronjct'tamunicann ignis divini kintil 

tus exariir.Iclix pifcatio ; I'elix lactu;: Iciicia retia 

pilcator ipfcmec capcus. eum vicisllm , iquo cap 

ccpir. At nos mifcri , in medio Ecdelia: grcr 

aiqiic cdiicati, lot tefliir-onusff^f '"»'''^^'W"^ > fo 

mcniis t'Mif'vmariqujrr. iT-ic vocintJ nos CKriftn 

cms ? (]\Mi\\ fxpc pulfanti cordiNnouii fores apt 
n fipcnoifub alisfUi^icongreEire cupicii- 
lus^Jam veiojcurtfeadoprimuni msgirtroirt , 
rtrftfijrpuim contulifi'ec jitafeadillhisToluiiMtcitt. 
mart, ita fei-moncs iHiuj avidc hiurire, ita en nijfti 
^ndere cirpic j uc niinqtumib eju-iUtcrodifAw-. 
Wlfifeijirstircumcluicef iiiHil airfabilcnihil e>I*- 
IWurtf3uceret,onitieinlpciii,omneRiJuJvitatem, viurtl 
piqueiplim in eo videnrfojrque awiiendo politam ew. 
ffl. Icaque tinta.lifiiGtitttc1iarititedflvinti<iUt 3t>e& 
emsmoret^* horaines tiQiiLiiicmfeKrfic , ipfe tamcA 
hbie ac fingiilariter prae-iztcnsommbUf feftatOfiVhi 
liiftipuliiimfrtrur. Cuju) prxdfnfi.imorit cstil^ 
nrt*!? nUgTiiac priJiatt Jcriptorft aJ pcrpetuain & an^ 

* (StrpoCii cuflimoiium referouc . cpo rameiijAJt hnc 
»4«#6; it^Jiotvdubito , emin dii (ttrffe , qva tMH>i 

idtid'CtinfhimgrtmMcoiKl]Ia.U{bi1nt^Oittrt)ex|Hpliifc 
M»'^<*6a)iii ten« oMtteV^iibWi AprikMt j««tn 
bAMtUf'ittfRiiiA'jtHlftlVki.'Et ijvMdain^nmittnf- 
IHifrclprit quidMi {>U;t«inq-, Gitf iiM(«m. ntminvM- 
ifb^rent ;vcri:hft'ic merit fc-J<tlNnBM vocMnniu 
ifil^MritiO- HeWiicJt'l^^f pcritiilivinr-gniiftA- 
iitMfonAni MelTe^jKrA.Ntque. varolidUtliiaFinvirfi- 
driMfutcprKfhbilib&lth, plu*cxitactiiq»teClv>- 
t/^tb.fl^ tiKTJi 1 'Chrifto amariqanrHOKJUuil FMm 
r^Mintaflicn'rDiMlterKruitiaoritweia^WEuiitTtt^ 
Wtit|ui (tftrit dWinia-.Hobis cf rtu^i.CT[»hit«CTiay fc 
ltAiim£*iilln,quifi|AitT(8tineL ; Ct fanNrte.^iiMitV. 

fiiWlV^'tnnrtm': ¥.f tmenille Corypkuenr A^oUoim- 
MFt/DaMhiA,ll)t^arief'3cnter Sc ievcre objAi^ui:' 
tnVMBtliliuni^urisfltna'ila «c paifom ^IcaiiJimcnodft 
iibMBglrk:'hh: pbHifUhut Dociint imtot usque no* 
WMlflfeA-cotiftttndoducrmut efi , tecum. Wqnt-aA 
ancttifMnrecinuT'eire perhibnur.Ter lcaiDp))iubc»' 
■t^i','<)«re DEUM Be hofninem cura'hamine ElBSft^ 
litnOjimliirolubiUamorisnodo colligavit.- -.i':* 
propter l-uicig.i[ur nuUiihuinanif verhis.cnirnk 
chariucetn, teftitpcrpetuttiatlKibitiu efta Doninv 
omnibiu opcribut, guibus ipCe diviniutem fiURi, ij 
nixiinc pteficere qiuUiquc cnntcfiari Folcbu. 
cum non mo^o morbos (ugimcm i innntuidot fpii 
cjicienteiB, ca:coi vidcreifuritoitiidiic , nutot lo^ 
benieiniinortur>i etCLtaniem ,vetitii & Audibui u 
nntcmi^HodaliitfVLOijucvicicruni : fed cum Dom 
idminbilem illim diviniiati; fuz gloriam quibui 
ex ApaAolorumiumc>ro, mnrcaii idhuc corp»re can 
Ci( aliqua tx pirte.rpeflinduni e\btbcre fl4tuiflet:-c 
^nereiciula in montcni Thibor eonfcendtlTet ; id 
£lorio!if(imum rpccljculum Joharnem cum aliit dw 
■dTump^c. F.a (j^uoque nod* , <]ud fviurum cut , i 
nunuf iniinieoruintraderetur,:cuR)| ut qui verutfci 
«ffet > •ogituioncimininentiuncoFiEuiaeliai-Miii St 
pfopinquintufxvisliTnxinartiianffereiun.objdiJiM 
iremotatDrusi i multitudincfCEederctejutdan. libii 
illof comitci, (jnibuicum animi fui moFrorem familk 
cummuai caret , additsk. At hcc «. quanqiuiii u 
liint ifii taniencumalrit eammuniafunt :()u« fiibjunj 
lM|Dt propria ac peculiaria. Cujtii cnim amohfv: 
turtquodinillamyftcriorDm-plenisfimacana ;i]uaml 
Binut cum fuit > ante^uam mortefua moriem nofti 
daleret, czegit, qui tniUo lacrolanA» (inu recuinbn 
hie potiffimura eleAui ed ^ TuncridelicMtilHut kn 
fimi peAohi prelluijn quo purronnii fcieitci* ac fi 
•ntixthcAurot ccindiderai, in morem ejnt atqudx-, 
cujus (igura ntm tanto ante Ezediicl vident, non u& 
ii tertium rondo cttlum^Ht Paulut -, Ad longe fitpn 
naeicaleftet orbeievcAtiii ScipTacolunvquodamn 
do eft'cAut , n non tintu^n didkitj fed ridit ac IpcAav 
quzcum pofleaexponcret Ttuolo^i nomen propic cf 
Qitfuam.TRde Ilia f1uxerunt,q)iJ:cuinimmoruliTecei 
wnire*,cu£ a Domino tonitiuiSliu^vocKuscfletfoii' A 
niPltre.fit rurrut.-QvpdfuKibiiufici i^uadauilivU 
M.,qtiodv>diFi>tt(o<;iilii noIlritiituDiipcrrfxuinut, BE 
inn, itaHracoutrtflUfciuntiii -verba vit«,tc[uaor6{ 

nopiHi nuculf. eiptrrcm nMtremiftiim J^luoni.cootr' 

nKcipticnitumbliumaucijrei! Cfai. unum-peps^ 
tiunJgenuiT) ur tl T. I fciuum. Scii.veniiii<<riiMvi|. 

:,i*t expiur buunmmjcfficiat. Itt vBf&diccrepptctm 
■ei^tieq^iefiljaaccepK), uoisum tin>en,tibi tiliumdiik 
liTCCO bca:it'iinc ApttAolC) <]vantim itmc^tnompfW 
iguivain . coo&cutm cs '. qvtncmn libi i DoduddIW 

'UtioncmreDlifii iccrbiidmi ilnlorii, qyemetDoiJOiiv. 
omctpiebsf > aim titem ibi-laurum aptxi ieabc«(l% 
)B»(..cuni le ipliiu voce iaiuuoi k>6wi> rubHittavidSr 
S^I^nunut miri]r,t|uod fubveitui aiDorii tlisa^jj^ 
lldirum ipliui ex cclcfnaic proftertrti > ui ciiim p£iq> , 
Murrcrei : quod, aim in viiunifuperata mnitt: rc^ 
K, A«uten in litiorc pritniu ^^cwcris. Obverfibtuir.' 
> tibi perpcmo ante otulos : n»quc fpufu uji» "i \i^ 
rytDirc t»nta,qva: Biemonara ipinw animo mo obJl>^ ^ 
ret. Longu((ini.fic«[eejlJngilliLimperfcqui velim fijf 
na itU 6c opinii Atix arvft' ilivini verbi remw^t^lWcvv- 

: Lit noHificruiTifMiciiluin-iuwi^cuut obdiixfint ; utipt >. 
I ventii c^i dol'uin injclliisiillsro corportciiEriciltOr' . 

unqnan libtdinij flaama violjffei ;• lu r..'J«|:i(tiir iq. 
Ithraent .dwinara ilium libtllum Afocalypft'** t^wik^i- 
erTr,civo, qux p^P.M ronticfiuiif , ira coiflvkx^njl, ■ tioncm, FiLinT.i Dutcit! I'^rt'tti vos, fxpe 
fia^itcnverit rcum li x: prxceprc omnia d;ccr 
l!crr,:* dfnujue ci::v Fpl'cli . infiimma tranquil 
cjuc iA Cv'-nteiiii.-.u". S* vic<*fiinufr .rt.itiy annur 
iii:n Pom nrexlpfcrAircr, itaui Dominui lore 
rar,cxcc!Vi! pLcidirnnorisfTmillimn ad cum. eve 
t.: far.'fi%iimr ]c)hanncs- , fiipraquani a nobis,. 
autcog.\ir! pnicr. . hcauirn : (]'ii virginco niro 
flo!- •? i!-.L:nir''c. f.^'Tcrliir r j,'l^r;i; irj.Trryrii,c 
lcn»^!ain m>r-cr'», laurra prnpftcico fpirstu , 
n»*]*ii cTli'-olji-n rnjMici'o ir.nj^nis , (]U.r (ingi 
r*^*" orna'.»,co!!rcf"*iK c-; iimvcl.^. Tu, tu igi' 
ti-Gnir, rul':ipf^«.»nGm i.oOnn* : p-^nc nos apui 
grari.i, .i:)m I :mj»'^i "i fc n?-' i" m.i'inii . priT 
com;r.cndt i- •» ?•. rn it t!hic'"»n:Tij'.K'.ata eh , ut c 
biiilam forr.:i"!0 '..'»•• i^ • !ri"i;o-'.f prctlui^ rof 
T^ur. II*-, CM V'^''"" 'MiT^ n'>:rtr nun "".iMrr » vff'.T 
ruan n.-^lMMii;, |..x?'*5' i"'"*r'!«:"» '.*"n'"i3 noccati: : v 
Oirum fcrvcr-v" no»i Iv^t,? n;...r i i i;')h;s, n? unnu 
Tat'imi fupidi* •'» i!ni fcrvoi -* 1 r»!:i; ur : proAira 
fliani^ princpihi'- i!I.im,oi:i:."! *v nnt:.^pcrc rci* 
ba«, paccni fv nmrn'^rsTTi fn.'.ji:i::i.>r.era :'.nprr4n 
GREGORIO XXI II. Cio.ncnMv'lmo Parri 
minn noftro ol>*M^r .i Cliri^^o plnciJivfimam oc ti; flAATiPo¥V/' !/ ,/iuica. , - . .. 

um'Senccse libruni de PrOVif 

dcncta tnterpictatdrus cftfiC. 

ORHrtO 'II r. 

AB IT A R Q"a * 1 1 1. -N ON. J UN, 
jtv, . -M. D. LXXXV. 

)B Se&eca nihil boc loco coulhcui dicere ; nam A 
viiDperaiD^ej illiusconjuiare veliem : neccfiirio 
mbi^uccniii eHenc p^ICIpul Jrguoienia e fcri* 
[ttiiipjtas , ollcaiieTem, eum & (io^rinx copiii 
nb«ndidcgantiiloage multumq-jeoniiiibui obrrc- 
Vjbu* iu'i pr^zi^iciU'e. Nunc atm apud eoi dilTenni - 
■UJScnecK lcnptaiiD[3Tionrunt:fquotutenim^irif^ 
KtRniin incc Iiuncdicm ea , non Aictm , avolvir vn 
' iTediDrpcxit auE aiufit i ) [WioniecoiiiinadiuiaA 
ftiriiiD,li pnusliunclibclluiniiioiei)uiiJciR, ur vide* 
aigiHunjIcd&araticniiofnaauiiits, £cirgumeD4 
ittiO) in fentiocu", ramruui vobii, propoluero, ac 
dcptTrnifiirogUTezeo ScncMm, unc^uamex unguiy 
nLWTikoiieA j;RiDiantei|'deipliDsfapicrtii & tlo-' 
ttf a(t>itratu v^ro iiidiceus. Urbane UlyQi^t|ls4 
^wdftn in CydopafCum Sileoo viiMira vaniticaf ut ad^ 

"■Vin' ni priuiguliarequidviniftram ! tiiKt«niei%)tdii VACtbitti^annrfiq^qnii 

iellignnt,vittip«rant. Tribuit»botBihi rttt- 
dcmvalde intelIii>anteTii & i<]ontuM,l«d tarn 
tn dcterinreiii,c]uaniir:iAinc,'hiriiair(;niiB 
ftioictii.Qui cum It-t^ quo huic muiMri,|tro| 
nitiilmiquiutlnbverimi^uam utvot qot 
•ftiomni liberal! daArinmcelHnii^Migei 
Tuminiivrumlabnritacvi^iiiiilioc cnnfecu 
Ban tn Vulgut nin^n , fed apud ipfot Princ 
nonemniTTOinihi<<l<K|uetiiM ciil)inntr<r I 
delieo videri aut TaTniniquUi,HtoblUce.pro 
flit rtmftultui ,ut rciftimitinni m» ttncffre 
vcltRi. Scdhzcrjuidem ha&cnui, jdnreniitt, 
libriir^itisimD ficespiiMre decrei'i. Vos 
Utcacque eiper|>e facile animns veftTOKjqu 
svaiunitiixiiniiacgraviiliniKdicttre ingrc 
penitutpercLpiatiioperam date. 

Veieret iUi* quorum animi dcntiiliitiis et 
kritinvolutiiM^uxnobiidivinitUTafrMhica 
Utit lucecaruerum, cum verum Deumii^oi 
m«renreiimtdi(ln!iebantsr,!fn;nulla<lirr 
fitndainmitnrufanii'i.&rommentaojiinionun 
fcuc illuctanquani incenta kSn ismpefittifan 
WntilnterJnmitatne.CUminoxluiB oculai ww rf lfc^'it ti 1i>c«ttM* Mtiidntfa^yb to- 
iitiifbmB««iMnir^nrf'HttlniiMt, iti 
ramKBoAiuMVicuiistoiai fc-qin^iyiliU 
«»peniB>vMictwe> & ctrtatam iliiiilli Mi 
ii>iDCMinmn«r AKtsfiOMt » Sr aoMla Inai^ 
ArvMi>nt'vi4ci'eiit,haiiAMt«Tefuli> utfd 
ntttnfttni St MVfi^kintrmftkimm onjiri^ 
itfinM poA. CMtarMnnir immb Mb 
mriii mni p«cipBt , quod in reb»fcnMA||^ 
inDtre«istv«niTe,qiiM)pft4Jvkr«fiipicmitt , 
iconrcRirecxiftifntreat. Ittnini iw ftttiit> 
itriMtMrut) nnm {flro«i«rioa«iB;tab«ni D*^ 
K^ontiicfiif ■timmK«attoribmihrtB«Afr» 
it & injuflii male. Nunc Htcn conin vM^ 
loi qaoiwiB pltnimqUByfai f n i pt ntM^aak 
«bt 4ivitiit tVittdamt : Igmrairitm ') tafli- 
■t*m , noiWf , Totmntt^ cnKiiiin fr&flft 
nmodo bonorum viroruD patrinMfnik ifr 
McrcaaNilrisDiRibaf flupiitf eo«p«fftf la Ai^ 
rviveniR, &iioninA«tRM«Miiiliui fMtm« 
tKniuMrmnf. IryyiliiioirKiaH Hndk* 
qtumSriniuflam, «McqHfi4tASaf«lMlW>, 
ttr,boRiina*>Kient ;*lii«cto)aUi'8c W-' ' 
> Mwnniw bonoi iWiMBalot Arito'dUbit, 
ttdltnt, aat4c{iri«i«nC)M!niiqtr« rffnhatK 
i,(IiiMi4ivituiniaiDEUMtfl«fiDgthtM I'VFf 
rwrjbv*, defnltoria qwJaiB UvinN ta can* 
tcntiai IfimUonir. Ntn vbi qaidbomta* 
It, he' uIh imvrDbut aliquii , Be diy diviM 
bvOu fWMi dtMtK tun b^M ft ift ( •( i6 M. ANTONII MURET-I Jiuiuaiu curare clamabanc. Eftis nc iuperi , ait Starii 
cuiQconvaluiUcra pcriculofo morbo. vir eximiac pro 
cacis Ruciiius Gallicus : at contra ubiquid contigei 
coiura «^uaiD ^-c]uuin illc ceiiferenc , Deos aut nuUoi< 
cruilcies d: injuttos ed'e dicebant. 

Marmoreo Licinuscumulo taccc : at Cacoparv< 
1 Pompcjuiiiullorcrcdiinusciri: Dcos ? 

Mortiiiis crjt alicujiis amicus, <}ucm ipie diucius 
ycrc cupiiifLtiNcgabat Dcos die: ulcntmab eorum 
Aicia'aiicnum viucri.lcacjuc in morel Tibulli Ovidius 
Cum rapiant mala I'aia bono.s,ignolcitcfaflb. 
Sollicitor nuilos cd'e ^uurc Dcos> 
Apud Scnccamjaionscum Mcdcanioccilishliis^o 
tcm vidorec . 

Tcliarc, incjuit nuHoselic,quavcbcris Deo9} 
Ncque lam icviv,aut ruicula caula erac, quae noi 
fufcipiendamimpictaccmiacis idonea videretur. 

Kciiqucrac amicam amatorii^ Nulli dii crant. I 
percius ; 

Ecquericurnulioselie rclicca Deof. 
Cupidum & (ibidinofum adolelcentem impu 
nuliercula (cfcilerac : Nucabac male de Diis tundaca < 
nio Ovidius ; 

£neDcoscredamneifhdcm jurata tefeliity 

He manec in iolico>qui fuic ore decor • 
Valde icilicct id Dus curandum iuic. Apud Vir 
umsuniiro jmmaturamorce Hiio. 

Atquc Deos acquc afcra vocac crudelia mater. 
Ecce tibi alrer .-quia fcrpcnrcs una cum peile fciiium e: 
re dicuiuur,Deos (,i udcics vuca: quod iion idem' bei 
Vinm i'ormolis tribucrint. 

Crudeles Divi9 Terpens novus exmt aonot, 
Forma: non ullamiata dcderemoraai^ 
f *iikA%to-m. If 

miamltm'm, Be i poeatAHtiA ftr jbnm ^ 
j||0citatiUojnad«£er*«£TideBtar:Scno qui. 
fidnnMpnd AriAopkntntChcBiyldVi ^si A, 
i(i^MMin>'>E4n(«luMnrem ftrtnt .M^.- 
rfbdicio i M'ApoUiBe ni, hmkao .fiifcnaniitr, 

!nto.delii& ', Bt 

Urn ■■ ■ ■ 

Aw Bolloxrt^Dtrt&ora atosttit 

vol«ciittVKMfchici('tc.«nQi.' 
MMemtLnlN iti io De(n.ei^^M.fiiui xipntfit 
v»fai?oett.CUiulUnut: i* 

U-dnhiunuaiiti&nccnui.meouiiii . -'. 
atiupcritein(,uinu)ltit ineflet 
BciiKen«.fluemitniort»lia ttCx. 
nwlUpsfitlqux&ffen {cedmtt tnuaH, 
pcoiquej|urk£DfMutiiigue.iiieuus> 
nofiis()uevicef-tuiic oDinitreW 
(>firii4uDei,(|iu.lcge movjtri 
qui fruget divcrfo temp ore juTcit 
naaflueben^Lniojuunt -ignft 
En^roIaiBqiia itio ; poiTeurit iindit 
iteUuremmediolimveiitaxc. . ' 

arctiioiaiDuii) unn.caligme volfi 
rem, Ixiotqiie'dia florere nDcentcf t' ' 
]ue]HO(,rurluiUbdadi ndefait ** 

a: aufic(]ae run DOn ipoats feqnebir" ' -"' 
il,yicn'o (jiocnrrerc femini tnotu ' 

u*nspiaiiiqu«BOVit per inane lffu|lf ' 

Ccc ■ A^ 18 M. ANTOI^II MURETf 

Ambiguo v«l nulla pucat velsncicia vcri. 
Abliuiit hunctandcta &,uiinip<£na (umultiuis 
Ab{i)lvitquc Deos. 

N^tiitoautein nervofiu$ac v.eheinenriuf apud Cicen 
Cocra in tercio de nicuradeorum. TelanionjiK|aii 
verlii rotuin locum conficit) urum Dii homhitii gant, 

Non fi curcnt> bene bonis (ir , male mtlif , quodi 

abcft. 

• 

DcbeLintilliqutdemoRines bonot cfGccreyfiqa 
li«>ininu.-ii gencri confulebanc. Sint Be piintiSsboniti 
confulcrcdebebanr. Cur igitur duot Scipioncs fc 
firnos &: op:imos viros in HiJpania Pcrnus opprccfic 
^taximus exptilir filiunuconfuiarciDJ Cur MaroeUun 
nibal intercnit^cur Paulum Canns fuftulcrurtc iCa 
fricanym domefiici parietes iion texerunr< fed b.'cci 
ra , 8caliapermulra,propioravideainut. Cur aviM 
ineu«, vir innocentisfimus in exilio eft i cur fbdalif i 
intcrfc^us domi fux Dru^ius ^ cur reinpcrarnixpni 
tixque fpecimen ante limiikcruni Veftz Pon tifes cB 
Scvvoia trucidatus?Cur etiam ante toe Civitttis I 
cipcs J Cinna incerempti ? Cur omnium pc-rfidiofisC 
C.Mirtius Q^CatuIum pr-cttantislima aignitateyj 
mon potuit jubere f Dies deHcietsti veiim numerarc^ 
bus'boni? male evenerit : ncc rainui fi comiaeinonB] 
bus improbis optimc. • 

Cur eaiin Marius tani felicicerrepEimumConiiJ 
snifux fencx aii morcuus ? Cur omiiium crudeLsfi 
tarn diu Cinna rcgnaric I At dedie pdtnat : probt 
melius fuit , impedirique ne tot fummaa incer£ct 
quam ipfum aiiquando pacnas dare. Et pauIo m 
AnaxarLhun Dcmouiteum a Cyprig tyranaoi exca ^ 
nttknTBfoojmf r/ ail I m iMPiliiloiim )iia(wrflioni IhtfrjnMti ib» 

feiUMft f^ 4riMimJgifar»Deofw» jttdici%; 
kiMMmWWMMilft iiiUinui ithog^ 
4ljMc»iMrHUih<», iltrptltiiB «^w tcai« 
^pBWn(ftfa<a lwlMi iyi y cbnK> DtotttAiaMa^ 
>|iMii>iliitftiWliii>w« diuviv#f«t« ^ci 
Mr«ft#Mi%tfCioitteiff K^r in aumibot. 

tanti oiirDiAt ofttmot %j«t<Mjiie tot ftccrbi* 
MfANtrrt, ejnsrti ctuft't )iil en«n> miffotoc 
i($lo craAaodas exptkamla^cjiN iufiiepit; ihi- 
NlMiMlmff m(crip»oii«nin«ii«iI« eam , quae 
Kildft^iiaiD eg(> catnen, ne omnia novare di« 
Hl^ Df Piiovil> FNTt A { fed Qtt J|.1l% BoKif 
arA Mala i&qci»^'Y»t , Ctfn Sn- 'PiLa- 
^j «t conftat ex La^atirio m libro^e traDei i 
irJiuG pertirtcntia.iii iif notfi-v q^^s vefhrm 
far libri finem addi4i , rtpt ritfti^ 'Qu^'^ /*^ 
ifgfumentuM vidttis : «quod miliiquraeni M 
p-oi>gnit«digiiuai'Vvdeitur , ik iniuriafD <]00* 
y«>bif 6dur«s videar , (i tam mrie' de vobtf 
ili'¥05]>luribus verbis ad ejus tradationefii Ic 
ai*trkdtamlot pvwin. 

«<ihe s^qai me atrente tfudtont,{>er(TCiain -cum 
fCjUtSt gravisfrmam ac -pulchcrrf iHkii^ <)ue' 
.terim 4ii vinitds a Seneca » & ^ me ipfnmSe^ 
ll^i^efiter'traftatum elTe fateanrtir. ^ 
irttmm faAiini9 videor,(i anrequan adevpen* 
M^dBda vc&iaaa, ezponam vobiy , djuii) Ap^ 
i;u , Ccc» '•* 
iS M. ANTOyil MURETr 

Ambigunvd nulla puut velinelcia vcn. 
Abfiuiit iiuiictiniltji RuliiupaDft tumultiuD* 
AbQvirqac Dfoi. 

ftVi<lto3ute]iinervuliu*acveheriemiutipiidCken 
Cotra in terrio de nirundcorum. Tdamonjnmiit 
verfii tntuiii locum cnnticit , u rum Dii lioininMi 

N'ondcuicniibenebcMiii n:,iiwloiDaUt, ano^n 

«bcft. ^ 

Dcbeb.intilli^uideRiotnnet bonot efEcere« 6qiii 
li'iiniituni {{eiicrietnirulebim. S>ni 6rpiiniif,bonn< 
confulercdebebant. Cur igiturduoi SdpionB* fb 
liiiios&op:imosvirat in Hilpinia Pcrauioppnifit J 
MJximuicKpuIir (iliunu:onruUrcmf Cur MircelluB 
nibal imerenit^ cur Pauliim Cannc fuflulcmnt tCm 
frrcaniini dnmeflici parierct iioi)l»cmac< led b*cvi 
ra , &3lLapcrinu!ti,prnpioravtdeimuj. Cur tTOKi 
meuT, vir innocrncitfimut in eiilio eft i cur fodtJtt ■ 
inicrr>.-ftus <tnnii fui: Dru<ius '. cur t«inpeniniie piw 
licquerpcctmeninielimDUeriim Veftx Pontifex d( 
Sciivoij irucidarut !Cur etitm antecoc Civitsth P 
cipej J Cir.na inieremprj i Cur onmium prrfidiofiifii 
C-Miniu! Q^Cjiulumprcltintiflinii digrucate vii 
monpotuic iubere f Diet deficiet|li velimnuinenrc^ 
but bonis mtleeveneric ; ncciniDUi li cr 
but iiriprobif oprime. 

Cur enim Marluj tam feJicinrfeptimuiarnnPJ' 
iniru* fencx eft mortuut ?Cur omnium crudeLiIti 
tamdm Ctnn£ regiurit ? At dedit panai : probA 
meliui fult , impediriquc n« tot fummru inierficei 
<]uaiii iplum aiiquando panas iim,. £t paulo ib( 
AiuxsnUiw DcmoGriteum i Cvong tynpoo, cxnr ^.f\ 
M ■ ' ' ■ I 'm' 

iifnM«-lcgiMdK'.'.SAoM«;SUii«nu-f«ra«iuitM^ ' 
iMtaMrooM'lMflM. ' 4rHtffiiB^Mr,DeonMBr'>idici% 

■■■aiAbtf^lMd'if ilktfMWk'lM din vivwct. ^ct 

|l«M.ncit«fr/^cft««aifp6'Cwt»«Bir lifter in wmibut. 

y— tWiiiiM "U^wo ctft'itiaipbOM'ift'rBii ft tii^nC 
%■!— JifaebWtljitilwiieiiptffaiSfatJyii^tawcttfcfB-- 
fnlwLBtwilllcntno t)i^i'MfiJefcat4xe»i]ttodfcrit>t* 
^••ffMi'p<»H«ti<i»r.D«a(oprriiiovt{uaii3u«tor iCeni- 
Hnb«t^cx«rifTMf(t , eJBf ni ciulti (d etmi' miffohoC 
conmnnriOlo traAindt; eipl>c3n>ilt*qtn fufcepit: Un- 
^•■coniitrMniDilliMitilcriptioMninwivlIvHn , quK 
Ta^^HctptieftfqnaiDe^p tuncti, Twoinniinovire di> 
Bmej««irMt,DFP«oviDFMTiA cfedQuKlLt BoNts 
Visit MuiTA Maia AoctMrfT, CVm' SfT 'Pko- 
vainm-x ,utcon(lates UAinne mlibfo^e iraDai: 
•■in vMfwbuc percincnriain lif noiil-v q<m veflirt 
Wafiarf^jfltlibrifineiD tddidi, r«p«riKit. 'Quod fic 
lv)B>libriir^unieflEuaviditii vquod mlfii^uraem its 
P«kbran8ifnf(nirndlgnurandciuT , uciniariimqiio* 
4«Ba>o4o vobitb&uTHE vid»r , ti tim mtle' 6e vohat 
cxiftiDcm^t Tcn'plin'ibiii verbivftdejuicraftattooemlE 
on^mowMt'RciMndoi patem. 

'• ' ttibi CTcditc^ni nteatreme ndtentiperficlam <um 
f>M»'voltfnte,tii6f graviifrmam «c^ukk»tim^ <|use- 
MrsefeiTraaanindivmitQw^enecA, 6c dme ipfnmSe^ 
nMMiiiontiegiigentertriftarnRi eSe fiteanrdr, 
- OptTXfTnnra iaftflrutvjdeorilia(i<«quaatdevpra- 
' ' " Bccxdtfta vCDiAB) exponiiB vobi) , qui4 ftper 
Ceci ■ •* 

. I ao M. ANTONII MURETI 

eiipfaquritioney quxhuclibello coDtinecur s hominef 
crudirisiimi idcmquc landtisHmi (enfcrint. Nam fi ut v^ 
la cum odorcm^quo primutn imbuca lunt* iu animt qui 
priinasopinioncs conibiberanc y-conltaotistime lenrant: 
diligontcr nobi<: videiidum e(V}UC in gravibns Be {ehif ic* 
bus,{ta:im a pnnCipio videatiius<|uid verisfiiniini ficpidf 
animo conccptu ac comprcbenfumperpetuo recinetmuf. 

]ohiiincv igitur Cbryibitomus , qui lingularetti vifs 
fanCiita cm admirabili quadam & doctrine abundaacki 
& dicendi ficultate cumularac,cum disiflc, mulrisab* 
furdum quodammodo vidtri > quod DEUS piot Tiroii 
quosquc ipi'c .tpcrtisGmis (ignis fibi cbarislinios cdedcda- 
rat ) plcrumquc tamen omni'genereaccrbicacum igiflii 
vexarique paciacur, undccim caufis adfert- » cur iu ficfi 
expcdiac, quas fingulas non modo exponere* , {cd etiui 
brevirerilluArarcac con€rinare-decrevi. 

Prima igitur c(l J nequi res magnas aCprxdarugt* 
runtproptercaMnflenturac fupcrbiaut> M fumaiictaBC 
animos, memores imbeciilitatis fux. "-Confirniatnrboc 
tcftimonio'Davidis &'Pauli » quorum ille bono fibi Aiiffe 
ait quod i DEO dcprefTus caftigatusque lit , (eque ex co 
magis illius juftitiam perfpicerc : hie autem ^'dlmuiqiie 
ad tertium cerium rapt us eflet seaquevidiflet , qtavii 
homini in liac vita'videre fas eft , ne propterea fibi placc- 
ret,neve infolefccretyadditum^fibiefleait angelum Sitf* 
nx, aquoqua(\ colaphis cxderetur. Hcc igitnr pria* 
caufieft. Altcra,necxrerimortalesinerroreiii cnhu* 
tur,{k: de prxOancibus viris,noii ut de hominibuf , (edit 
dc Diis quibu^dam , cxiHiment : i cu)userrorispcricslo I 
liberantur 9 cumiilosmjgnos & egregios viros nukt 
pcrpcti v!dcnr,qux iiln<; non Dens » fed hominet tfft dv« 
clarant. Naml^qui multa beliageflcranrroultasvrbtt 
expu£rnaveranr,multahominum millia occidcrant i |oti' 
quitus inDcornm numerum Aulta vulgi opinione refeff* 
DAntur:quid pucacis evcnturum fuifli; lis » qui nutu > qm 

COD' 


r \ 1 -'iiOJlATIOltt II 

wntftdu iCfuiuinbrafualu^bni marbot, datidisincef- 
itiin,riiriiii auiJiiDm, cicii vilinuoculoruniKJiiiuelwnr, 
mortuos in vium rcvoMhantv. nili vulgui homiiium eot 
iptos , per qvo; unmulia adouribiiia apcTiedtbantur, 
<(iirirt,liti(e,ilgcrc^xgroiarc,ci;tlT,aiutilari,eju^deincjve 
KCtMiwali* inniMDCrabilu ^votiiiic lubire ac.pcrterre vU 
Siirtt '• Sicqvotjveqvainvii vomtcraiiuirjiihileoruiDrui 
vircuie tieti, C tl R. I S T U M ClTe^vi perd»^rinx fit* 
pi'XLnneiGipcr^erctiV'iK tamcn iinpeJire pourant ■ ne 
libi ditf iRiiionores hibcrcncur.Ad J'auluiTic{vi<lcmfic al 
BamabjUiLl.7firenres diquindo crum laurof comnatac 
idAxtxenw , qvos cu onqvamduiimrnollrecuiiiebaflti 
nil) i<l ipCi itifnnii vi probtbtMiient. Tenia cmd «Ai ut 
poteftw Dei ttnto magis eluccJiai^ cjvi per hominei Jin- 
beciUsiiinprbit obnaxia!,e^anrei,cJrceribus & ergaftu- 
liicliufoi,vincuiis & cornpcdibuiimpeditcx , eaienis o- 
. ■■awiiiJiOTinttvjflawniiMgoitadjncMcaHtCTiiBitoBWob- 
fcilufnMr ]l*qT(i Paalni.ip&cuiit ftjruwlii|li«^,i]vMbak 
|iM«B«ipniiftriDgo> nt.ifeiWBtMilliwJte'yata iwdnt 
••■niMtS>rtfawva«t,re^aafli»k(tctuUU'fittttibi li% 
qi*Maibi«ari>ftaeceptii«)ut«r QvoealntB iaCrmior 

MtM'pocvAumu. Qraitt«fti arcuifi ^iDit V*** oxMit 
ft ofyui Cwcc^ieotifi <livitiii apunJawm,' fiirolcrenmt 
' M&iaperciitiix i«>eierit,| fi tnanqvan s^rMliViRi nM^ 
tfnm Hiitiiiiii."»iHiiniiMiHiiiiiiiliiiii ftDtireoi ,-jbiTailiS 
' MiiuuiKvaiguiiempiatMCmcDlcreiBOtirBapteipoii^ 
MifidilU^^fi mircedeiUiftoi.tciDvituot.fNaic cnk 
«Qa B PO«geh«»notiipioMiiiit, aoatntciatm cotporitt 
-■atttT«w*onmfavitM , nan aonitjiwtiit i Dei cult* 
At.2 wfEpiMWCpoa&taUuceretiaaniAfto Conftat^hon*^ 
fal^a ac vir:iNCiScDEUM imprimit ipriOBftbert BroKcr 
A,«OD pcoptei iillaaimerce<leniaiiian. Non gnni trc6^ 
iit labidinhMDeopefpnnni ilk humaiugOBimbotH^. Z3 M. ANTONII MDRETI 

Tucnim cum cuiniuatti opibu$9auruiiliberis> perpetvi 
denique vitx pro (peril atc.prolccuc uses. AtDeiK|Ti 
vero, inquic, domos ejus tismmAy mefi*e»€omb«re,pcco- 
T2L inEt-rfic'.s libcrot cneca » totum iptiu? cox^tts arbita- 
tu tuolaccraaiL'lanfa : nullum reltec novis otc^nbiuki- 
cus : jaccat in iicrquiKuio » cut \)Xini fiijaniuni. caperelt^ 
cebat in purpura: neiicqvid'v'iRqttore.ibitergeat^£.dtehi 
manancenst'x ulcoriba^ ianicui abradac : u< li^utdbcoB* 
{let; eum mcigra uicum » non nicrceninudi. efii; culfo* 
rem. Eideui .vquitaceanimi homo Jaacriff(icniiftf«liiii^ 
vcrra,qva ^'profperaexcepcrac. QviQt«».uc'iMianitt 
xantoccrriu^ atqve explitrarivs habeant » non mortecer* 
iDinarf^jfed lupcrelVc aliam vitam » in qva &r prxaittnain* 
buatur judi^iV abtmprobisac confcdcraus pnsat exipf 
tur !^am (i ne hcNnines qvidcm ulqvc ef) injiilti cepch* 
un'ur, to^qvoc caulVa fua rnuira pcriic&ijrvidcnt « iiaA 
prvinio abirc parianTur, qvanto minus id^i^ DEO Ml 
co^icareauc iu.:S cari poitumus ; Cu.n igitur nuilcotple* 
jruinqve vid^iiniis b jinincs oprimn; Sc mnoceocistiiBOif 
qvantunnqNTidcm honiniif nacura fc^c , m bac vira nan* 
quamincrA^viefucrc ae rcfpifire a rDx>lellitt,(e<l perpemi 
qvada.^i calainKaum fcrie usqread extrcmum (piricum 
premi, cogtfcma^neceiVccit, nu^, q^adnaruraipfitab* 
horret acrefugtc^ Dcum injuitu-ncdis, aur.pofl haocvi* 
tain fua elVe bo uinum gcneri pr'^miivpro fuis cuq^adio- 
nibus div nitu< conflitura. Si rpefino(lrt>ait PaUfUffiit* 
dcmqvibu5 bvc vita ceriHiois ac HnibuccifcumicriDtacie* 
Acrecur, niKiinob;s iDtjlcius foret. Soxra, uc i>o$ qvf^ 
que, (1 qvando talealiqYiilnob.c eveiiiar, patienrerfcn* 
xnus,ncqve dei|H>ndea.mu^ animum , aire Itatim propterei 
Dco invifoseAcnosarbaremur: cumiicqvoq^qvrbfiO 
cbari ilmi 5c acccpcisitmieranry au^ eadem, aut graviora 
cantigi4ic vidcjtnus.Scptimi, ne uUus tergireriationiio- 
cus (itjiiqvis nos ad lloru prapftintiu viricum iroitacio*' 
nciu coUcrr.ctur,qvaii cos aon cjusdetn cuius& nos fun*, r% - ) I ! >iuoRAtia m. M - ^^ 

■■"•■"•^■■■■■■-™»— ^^r-"»*^^*^"^— • 
Mt^i«nfta)miitm UMMfliA-MiiftMM.tpftani 

Mti b«BiMn nMMKt MiMt ac bcuof -1 teot c^ 

nkKfW*Mt>«b(WW<ft:MmiiIioiib bwrier,^ 
MMMrdniiMiitiii tODCmpifcita Mlu'qMiiaMw 
vA-fwDH^^n eofiit Ait aliwua inopim-ft Mi l Hi t 
liqMtAkMeMMMBtaaiAFaft-: Mmbm MMMf^t 

K luilMtf fcnMfi-'0)Mnai 4k, ne axilla 4tlAiiK 

4)*M•lk>«ftMtt^edtt|(n|■i■(lf^Mrpol« i^mMM 
■H^MfMaauutntraiwir^nidtata^L MoViqU 
tittM /lk|».-T[)Vfl<i>tA«fa«*tAlurj mifef VWII 
ft^froifwfi»4fott8ffitMWrtriai,neqiwlfMiiHtM- 

iWtuitnallerii j'>in'-«adiicivacfaHacibM'1lUftA rite 
licqaiefeit. N<*ini ut iBaeiv illuft^tur eorumpa- 
iaiclbriinKlo, ifili fa 1 ciuniitatibut vincinonff- 
fna^Ueentitf^'kobli eo^olcerentar nilTlDeohu* 
DdicerTtdihfbutetercerentiir.'Aurun, utdiAuiUt 
4Ma,prnI>it igni(>mil«ria form virei.Deelsra ijno- 
hamanxnattirxiralMcillitatiWopci^tttquidea) vi- 
omit pMcni ez^nei affa fdtiiar t irA]ac ^uitqosra 
tC ant fuit )>rcter pabdiGmoi i ^tiibut id fingubri * 
eneficio rhbMumeft ; quin aUqatodo o AodeMf U 
berctur;ut)i(c potirnqnamalimpcccita npietitw. 
[tumteutMn'iMsproiapRonibiu'fii&tfti aft teoi- 
iitilltf uerbiUttbtir^aC aitro quodamaftElonlei)- 
tturatMaMiir, J^aiAcanjaftitiK diviiua tdbSta- 
mfit I'ltcnrintmiiiairluiDpemiiin^'^ni'M |M(H4 
ntVcttncinlinatutqtiaAtjexpvdititrtpfltquiDeoci- 
t , itainh^cvin pur^ari uicaiB<}'a>rpoiuvtMa^ 
;e11'«int|nnlti4liapur^''iM&<goncu,Eneulla'fbo- 
wlum tv(J»a exDeiii ac liberi potfinr^Un(letiai8>tit 
lurf dcerba pariwi'tar iquoplurei dirSeDltatei fafe. 
|ui>'diinitlnt aei1u4] eAinf}ovtt>u<prxiDut ofnen- 14 M. ANXONIIiMURETI tur. c^pI'ircNCjioius accipitnc i-«o ina|orein in ' 

xrcniKa.c gi.)rutr. conucjUintur.. Hoec iguur ▼! 

AnCiisiimus, ivtw ego iiunC) aiiiio & iikuaio diccDi 

n^ r^*ifcd or:ato > iplenUido , efiicxci ; aureo demqu 

e.v.tv^uc-1 i:c fium-ne,c|uodciCliryibiioiui nomenin< 

[iiiw :s^iTi.>aravic. At vcieor ne quisinterduoiBie 

i'l inujlcnpionini tontibu*; hannain 9quod difpu 

nef nicas irr:gem ^ repreheiTdendum patec . . Uiide 

per DtfuiTiimmorraltni, potu'f rcpeiam ,c)uodhor 

aur maj >ri cum fruclu vci a nic dicarur* vei i vobis 

tur^ Ail to! o^ dies-nuncin pocticisfabulis>-nunc-io 

corum aur Epicureorum {luitis!imlj opinroni6uspc 

tandit ac pcri'et\igandi« conrcrcniuf. , idi^ue cum 

miif, ccnipu^ bene coliocarc putabirur : At ea cogn« 

daijMv ignoiarr iincpernicie iion pofliiinus , nuuir 

tc:iircnipf>ris conLremus : At hxc ;inquict aliqi 

Thcoir.r'ornm fcholis aut concionibus tiadi Iblenc 

al:<i cjuxdam requiruniur. Farcor- equidcm ,.ab( 

orriiiia noil tempcflivius modo acconrenientiufy 

i:in. iDcliuscnpioli usque tra^iri. Sedtamen ucin 

1:1- u^ pr.iccptis & fernpla, ^' ichols,& ^rciciif ,& 

iai'Oner,^; tora^ & coaipica omnia perfonarent. 

drum cit m:li!» ut vobis i^'cr ad eluquentiam .con 

flrare conarcr ^ Nunquid igitui vos eloquentior I 

6uru« Turn , (i hoc quantumcunque' eft » quod in « 

facii'ra*^econfecutumcircme nonnuUiputanc » ir 

&' Mbull^exerceim » quam (I vos ad graves & fei 

boms & le€lis verbis ^xpiicandas y, quantum vir 

fenint tcxemplo meo<& incitare & aflucfacere fti 

Mihi vero certum accoofti'-utum eft , ea vobis pei 

tradcre,quibu« vos non diferriorcs modo^Sf in loc 

arguciores , (cd etiam meliorcs ac iapientiores rei 

iriarbimbor. Eloquentiam efl'e » aitCicerosni 

nem loqucndi protlucntiani; fed fapicnciam copic 

quentem iQupd fl eft) qui nihil |^r<ter verborum f\ 
t<nM^io;iv:: BuatwndBin.iiiiiiiaiun partem cto^eiiwf 

SVqBi»«ftqiu>Srref;'.CQgntiu digoit adfcfUi . 
ni^vi-MfW ftifii^Ofomiaait ijenen cfit- 
HMttlitaMnfA uiiUi.£ccBiliMoagi{&lMb*Bdwi 
ftnJifilMim nt H^^x ^o fao^cn» net di^ 
frann^ftt 'Btnutlo pioifiugcnere .IcripiiH 
«(Wi''(<>S<ilionBiDrfBHquamputabim.. Q^ ■ 
tCbirfUloiiiidi&untioBeiiiJiiidfifiui dett- 
likv4ci^£l'S>o«et.:a..<lilpuMnteinujenKaf « 
. ,. i> 

expiicare^-incipfirettiiti^TiDs- 

fatous dc.optimo Rei;^ublicx. 

ftatu. . 

•fRATrioir:. 
avrOm^ pridie n on.' m>- 

. VEMB. M. D. LXXXm. . 

NilibC'.aniio.duofutnijique.linguK.cliriifi' 
kalo^uenciifimofrdripcores tmcrpr^uadotV 
VXO N'l S ljuidenilibrat de jnftitia, fiv^ d« 
no-Rcipub.'.fiittt:Xl.CEXONIS nweiB 
iDibaitM>iiorDm& malorum , fperanifeR,ii^ 
ititmhuie conttniacoirduo, Bf difEciUried 
[que will f«veit.:T<» antem ,. qui, i]ua«lliic 
itu.'Sgv«r,,Tideui,^gaimiuauCtoribni,^ 
jioiiuticiir I It rebn, ^uz lb eii tn&u^tir&a- 
«VMlicadi)m.adieniu.. Ac milii quidfin ai- 
ncre fcp^e vtdeoti quodhonjiD^bronm «> 
ncanjangendaiii judionm. AgituT cnin ip 
^lWK4iobona:intUuquidcm£ fiMBinv ^o^ 
.;> V ,p. .Ccc f " ' kO «5 M. ANTONII MURETI no Civitatis :in hisautcm (!erunimo bono (IliguIoniiB 

£(!eautem idem rripla,S: totiu*: Civitatif 8c u^iusaljl^ 

que civis bonum, ?v Pln.o ^ Ar»ftotelc.« ftppe docufmr. 

Sed fcio fore nonnuHo^,qui meum ronfilium vitiiptreii?i 

quidmc in larinis tanrum icriptoribu^ vcrfarij d Grwi 

prorfu^abAincrc cr.percnr. Enmt etiam qutabhonlic 

tradcndi*;, cIoquwH^isr prTccptis prxfefto ac prxpofili 

or.v^oncm pomis Ciccronisaiiquam, aur aliquemeom 

libr'irum,qn.ab codeartc RHcrorca fcriptt /tint, ttfllit- 

cari dobmiri: c >n!en Jjsit. QmbuK utrisque breTiterlr 

tivfaciam > ur :^ oniu-^ ci's quaiuum in nac qttidenent 

crrore Di erip;am ; ^ ramen caveam, oe luec ipfi, vt tpfljl 

nonnullos llipcrvaciMca , 'ic apudplerosque neceflan 

purgario nimrum tcmporis nobis eripiat. Pfimum^ 

tunfus G.icx l:nj;ucof^ribusitarefponfiirBvoJo,o- 

ixincrn clcs-ia'cm doccrimm , omnem coonitioncm 4- 

• • • f 

gnarnn^mini^ ini;enii* ilndio , un^vcrbot quicquidttf- 

quam eA poliricii um dircipiiniruni,niillisalii^qviiinGne* 

cr>riinilibri<aciiceri« contineri. Icaqiie quod olimM. 

Ciconein illiiin Conforauin vaiicinarumferunt^ciiaiad- 

hiicGrrcisli:cris infcnfu^ eflet , quaftamen, pofteaco- 

gnito errorCifcncT avIHi^fimc didicir , Gr»cof, Mttln- 

qucliccra^fuasui urbcm ini^«Tenr, omnia peHTrii|«f; 

multo nos h"»dic ^-f veniK IS: certimarqueexploiitiW 

prrdiccrepi^HiimuN', fi homines noArf,paulo ma^i^Grjr* 

cas litcra? ncel'rere ^Tppcr'nt , omnibus bonis arribtff 

ccrcidiniim pc'rcrn ac ?rrn:^?cm irrn'»inere.Hoc fi ifiitut 

vidcrencr ;n'';itia'r. 8^ i-norartor^em haritrn reruran^ 

qucunt,aur cog.iolccrc propter oSfVinatum quoddam^ 

ifivctcrarum in Grsco*; odium nolimtrperfiftant fane & 

obdurentin fcnrcrttiafui: nob'S "gnofcant, fiqtio'mAv- 

^i^ plurimum operae pofuimut , ab eo non facile abduci- 

■"•ir : led S: ejus dignirarcm confervare nirimur : &qtfii' 

c'f eoutiri^-flfcs percepiffr tiobiic videmur^ eas ciirnatifv 

'oramu'.iicarc coiiamur. Scd jjvcrfusli05&dixiir.u«al!2< 

plura 


I 
9.tJ!«M0bTf»JVft' .M ■» 

inubicxqviorecelTedabeivt ; (]Q6<I lii noi^rttt 

i^tnultum taiuCTi nsiadilUni i{Mftmtq<?* mtMitri 

nK«l>igaitdaniaiiKil'i a^iuoroi cD'e fperenHti .Q^ 
Un* elfcJijrccjuiperfonl', ^bam hOc'Tersft^ "^ 
lustpuianr, primum hie, vtA\tD w mtmoiiaHUti- 
,<|U:tiut tC]njK>ribiM-«rS' Rhetoric* docericopM , 
lewlabiros eliV,*- potitieos&dnoodi magiftltMl 

[juapHtle. ittK^tM'fuY pro foccXiur [tadhMt^lM- 
linduiUV tttcamnr: eic co ian>tn ipfa intdhglti^ 
■grnanalKiuain inter irafUTiiltate^ affinitttemu 
*nw»Mr<. -M«))iK>mKDnftplii«r!'^feB«it«e 
•f jMgi icptviMnan mtM lofeient ^ RMuri^atir 

Aib^palrtnaHabtt-tentttobtrtdcn , «K^lt 

;'«miiBranta«MRip«<i»4k(*wiufimiAiuBli 
itiamat dHigntiff iM pnAcuciKfAiltAeMiflMK 
tmilnI«Aic«,ac poliiiai paiiiMftl«ti»fHM|lb 
iM:rfoaetaitififliC','KE,'ii»ndiaiiitdMin«Hafii- 
lnc'cffei)uiiienaanrnftateaOfr)«,nifi <hewp«>at 
irM»'cafuintitrai](^micuMtc«i¥ti^ii. Vl'^j^ 
evM till «rrof;aKKr,cf ui oioi poftcildtf moift <riW- 
ftim te TMqaiM- <a|aiDtftTt( lij wwrflJ '«ri*iBMft 
iHermr^lKMot fBtefawi^elBfcmitJiw-n^t mB O- 
quad iM^M ilteft^uaqiu «]|^FC TiM]fe!l'iilECU«Ii( 
(ibc^uTiianMirt' <2^.'^' '>'>■^^''<3f*n<^*^^ 
mem recutipluria^Bt, civii«*-wj?UwilH4i^ 
3aLMteriiin,iruli<klUquoqiii<iHichrerut^nfiM 
ilium diKnint^iiod oiatori nimiuni tribuiOW^M 
iffgm. Honite Arifajieleiifrfe <W|^M«r Ai|pfck 
• •& Ofaiori ccruin pnblioramtaFnisc ar^aMff^ s8 M. ANTONII MURETI 

Quid vero apud Ciccroncm frecjiiearius quasi fine Vb 
loiophia non poiTc cftici eloqucnteni,oninenique ubcni' 
tern dicendi ac copiam a Philolbphorum knpcu tk 
Oratoripetendamiqui etiam ienon ex R.beeoriiai» 
bracuiiS) fed ex Acadcmiz fpatiis Oratorem extitififcpi^ 
fitetur. An unqujm Pcnclet tulgurare» conare , pef» 
fcere Grxciandiduseirct , ni(t Anaxagoram audiifo^ 
Dtmofthencm aurcm ,quo nemo unquain in diceodo •c^l 
Vo(ioraucerHcacior l'uit,undehau(ille illam vim* qttftl 
perat omnes ^nili a. Platonis ichoU & lermonibui od^ 
tis? Scd efl quoddan genus honiinum , qui cum tt Ocf 
ronis ftudioii^fimos habere velinty uiii exommbutCii^ 
ronisaudoricatemac judicium maxime contemneftui 
^entur. Nam cum Ciccro roties inculcec, -ei qui addo* 
qventix gloria mafpirec , pervolutandum efieomncfoi' 
ptorutngenus,ut multipiici rerum cognicione qHafilttt-l 
ncata, efnorefcat, ac rcdundcr oracio ? hi perindci icf 
lioc aut non le^ermc , auc fatis puceuc efle quodlcgcntfi 
td.uniusCiceronis llripucanquam ad Sireniof liofir 
k>s f adhsrefcunr, ea una manibus terunc , eoruroiiot 
Toculas iiiodo,rcd fyllaba^ prope omnes miouu quidia 
Sdaniiaenriofitarc ad. calculos vocant,ab cis comMOVt* 
re octtJds nefas purant « prater unum denique Cictfo- 
Aem«a,ut cresy ii force , auc quacuor iilorum cemporM 
aequalcS) auccerce iliiTtacifuppares >alioruin omniuis 
jcnprarum concadum ipfuni rchigiunt , ne inquincotiir. 
Icaqi^ ut Ixion-in Poecarum fabulisnubem ampiexaraf 
dicitur » cum (ibi Junonem amplexari vidcretur : itatin 
pro vera & folida» & fiicc: a i'anguinis plena eloqueniiit 
aridicatem quandam ac Aeriluatcm oracionis , 6c iejuiUB 
&fameaamacicene«fUm , ^ nuUius rei nift odiiplenia 
inverbif ad Lydium ilium Ni-AoliiUpidem exaininnidif 
iQoroiicacem troplexancur. Kidicula capita. Cujusfi 
adairatoret prscipuos videri volunt , ejus munitiu 
przceptaadfe percinerenonccnfent. Nos yero demtiai 

operas f ■1'^ • ^rOtiUttOif^'' -V :# mm 
idhMs omJ iHi Ma Om^iMI 

HMkauMf t te pcrMrateMir 

uVfli TiMm^ npntttfqnet«mM»|tt^Ml» 

•PiitoiwDc qtniHii hnOTiimirmmfMiiifanJtt 

idftpocdfc I ^ve* ate BioiiyTtMriiicc nitfb Am 

' fcxHiivt fiiafii 'pC'liKip« A<4^voai'CiuB' VuMtKk 
lioram IT^nrnmij niirmSuftmrrni'iBrilMi; 
■i Dcsoi 4]ttOMiHi Pbiloio^onuA TOCifirtfirfiift 
nBm cio^mifiMB lie aoawiii wit mtiHOTifi nBI 
MpHviocrciit 9 ' fi OfttOv iooQ6MNnr-| ■v'Iimm^ 
ifidkn cofiftimmiB hoilH^ <k FkccNitf tfiMf li^ 
iMcopitipfiiitectmuts'Tis ei»r|k>cm ^pUu 
JMiytoli 'digfiioreai; leA«4cripCoitb /iMnrulBi 
jtaifoft Platonem vix«rtiiit,iB OHnnis'liiiiiere i ul 
liquid/ f]uo<l de Pit tone ample nc inagnifice^Iicik 
trrat. Qutre^e ipTo quidem in praefentit lika* 
tifedquandolibramprimamde RepuU. twfli^ 
ledior j tttingampriui 8r ^tiponaa brevic0^ 
iquasPUcontsinceipretes quauque^lijpodiiai 
eajttsqueKbrt'Piatonict principi6 trtdm^co*- 

■t. Friinum)gitiirdicain,qttidinliif libiif pro* 
(it Platoni : qtiod 6rcci rdfr**, lut m^!ht0-^9Om 
Oeindcqtio in;geiitre tos'icripierit: quad tt 
It r«ef **%^ diniiiti Pofireao coram kyphcn Ak 
ritm explicibo . • MtteriiiD aucem yoco ^ne qpdl 
'in6nidquo^«agitar, ea enim eft qaaa dai 
i fed cemm qMtidaa totHis<di<pttcatkMiis»'«t 
id loquunnir » fneirmrn , qti» loco , teQkpor% 
f contintmr. QvM igitur Platoat prscipae 
tumfitinhisdtalogis i non eadem onnitmMll^ 
ft . Sufif entiB qui de juftitia bic ^ non de repd^ 
eoipwe 4ii)>«ftri cootendant, qii«viie}iii| ^W- ^ — II Jim ubotagflBiiivciba 
|^>»]Blu(jacvag3iuicli, )i tuareditntriakrC' 
■!^()Bt><JijU*ri(ur>& dc (]uo inAicuia eft Uirji^raiia 
E^UB libri dcci^ii ^ern iti tocum' ti^rmontin c9n-> 
>j^d)taicol(ndjun'c<Te|u(iitiini,ur $; nobis met.' 

gMfl»UCOfvaiiqui(ie|uniitiinoa d«iepul)I, prxi 
l|ltU4(tiDiiCDiiniiisdulo|iiellci|unE. Qua in fco* 
Mfaflibiw tuti,ijuiquiiitiDiii hujui libn irsuiueo' 
|Juipr«iic. Attjue u: {apt in bii librii , (ed prxct- 
ri fctuaAo dnlitititoxuu liilpuuEiaiiciu tdejultiiiai 

-iii'.riU injvultt4)ua(n de Repub, Idem ienw fie 
. .^.uipciri'ipiecommcnurii, i^uera t'cripjit in Ti- 
ri. Scd & iBuhoiuia e\ vecenbus cadcni full opinio* 
anicut.^uoiuni ood niiiior eti4U6ori;a!)p(j;ctpiua 
ralcutijUJi'liitiiieni <ic7cpub. idque hi? a[|>yiiwmis 
noani . Primuiu quod inlcripcio efiidc r<f ub.^uc^ 
fcnium ui plui hibcit ponderi! , o(te;i«luDC infcrK 
tea lUsDieflcjntiquisliiDdpQiiiiiiieqiie rnrU: In- 
jtnctuincfl enim , non oninc/ infcnprioDei libro- 
PblODii,)urintiqua;,aiu indubirataiefle. Nam 
ttoni<]uzdimiril>uunEur, que Plariaiinon lUnr* 
aodiuifivc deraorte, qui Xenopliniicit -Placorict 
uod& Marlil.u^luWt. uE Alcibiadcs CecufidwSc 

AthenJEui ait putan Xentiphontit , 6c fiilusipf* 
cn^re viderur : Ei Halcyon five d« muiacioocfor- 
bnlegebatur inter opera Plaronit , hodie inter 
(oiLuciani: qui cumeorunineairiuf Gt , Ted Leo> 
cadcinici : & ti dialog , qitifine ulla dub'tatioaa 
RKifuni, aticer abaliis nooiinaniur. U< Parnie- 
thth'iit^ihif I ab alin t&I yiiittmrlut , ab aliit. 
i^<1^> lit rel'aTur proculuc ut Philebus abaliif 
luptate.abaliitderuDiinobDDo. £r qui bodie ci- 
a habc t igftr ii' iiit&, inatortiiii , ih omiubut ami- p M. ANTONII MURETI 

^ue natura lit>iA uc exc^us culcu omnia Sona & pnvAtia 
&: publlceadhoininef pcrveniaiit,coiura<]ue aula onnii 
ab iniuftitif fontcnianent. Hujusopinionis fujsccMpo* 
tisfim'.un arguincnta Jifcrunc. Unum quod principtun 
tocius 4,rpurationiisC]UX' cum Ccphalo policiqite cumPo- 
Icmarcho & Tlicfyaiacho inUituitut-, roanil'eiio a juiutia 
juciiur : neq^quidquamabcK aiiudqucrcre vidccur. Ai- 
cerum,quodquicquiiiin hislibris dc R.^pub. diciturs ic* 
cc^lu) quxdam eii , Scjp!)cndix dirpuiatioiii^ deiuititia. 
Cum enim e^ dubicationibu^ Glauconis C$e Adimantici- 
ptcslior quacdam & cvidencinr ju(titi<r cractatiorequirt- 
iekur^eaqiic vidcrccur Temper aliquid obictratfi^iiabitii* 
raquamdiu inunohomine miiicreturf quod#|fiioreiii& 
iatioremcampuin labcrecoiviciO} traiiliic Socrares ad ex* 
pjcandan forma lu rotuik CiV!:a.is,iii cuqi docuilVec »co« 
ci Civirati K neccd'artam &ralu-ai'cmc!re}iirticiain,eciaa 
hi linguiis caiuicm iliius ctfc vim , iicii.us k: apcrciusccr- 
ncrerur. Qu.un tranfltione comparationcin adhibiiic 
elwgancisfimam, qur Uia verbis c.piicaueft iibroiecua- 
do. SiquiMinquu,nobi$ pr.)p >ruiiUc aliquid longoni* 
tervalloIcgenduM , «.]uod minutis licorit ftriptuin forec 
nequc no? valdc acu:is C$i pcrlpicicibu^ ellcmus eculis 
palieaqiie alicui noitrum vctrret in mciitem y idem alibi 
ev:tarc in graiidiori tabula grandioribai liieris (cripcuaii 
iicmo e{r«:t , quill iucfo quodamniodo apponeret , illaoa 
pr iisgrandiorcmtabuiam inrpicere,ut polleaquac inou- 
oore iLripta cfTcut > iiiJcm vci^igii^ t'acltius perlequt pof* 
{Qc.Additdcinds,eand&.ii cHc ik idem etTicere juftitiaai 
in tota Civica:e,& in unoh )mine,rcd vim illiu«, in Civi- 
tatc quje major ampliorq^ iir.&: t'ac'iiiis> ^' clar uf perfpi* 
ci pofTe. Quod (I difputatio de Repub. adillulirandam 
juditis n3turamqua:fica eft, con Hat banc quidem effe 
principem f-: uoc/'^t&pltAtj illamde Repub. ad fciiam»& 
if»ufi%^i^Tu% ,yi yMOiti'ti/ '^m. Poftremo id e Sotracii 

ip(iui «• 
'crbiupsrciiJiiuecolligi, quiijuoiies , ut fit mdt. 
Jo,i]uriitH«i/jgaiuf eil, id eiia rcd'eai, iii.le It* 
id(]uo4t]UKritui',8( de ^uu inAituia c(i •Jiipuiatigi 
liinalibrideci^nfijiemitt taium'itraioncm cpn- 
utdiuiGo]cn(liiii'GQejuriiiiani,ui S: nobit.niM'' 
rXliiiimmonalibuiainici limui. Uac igituru- 
4arunieoruni,quldcjulliiia,noii >ici'i:pual. prx< 
cru«liioneniiiibis(iialo|iieileijuni. Quaioren. 
MtrSliiw I'uii, qui qujJcm m hu)Ui iibn areumcn-' 
itjpfeiii. Atque ui ijipe id liiiiibrjt ■ fed pixci- 
fecundo decUntjtotam Jifpunticineiu dejujlitiat 
QraiUimavult.^uamde Repuh. I>ieiu fcotii Sc 
liuspnncipiuconimcnum, quoui IciipJit io Ti- 
,Scd S' iQultotuio e:x vetchbui eadcm tuic opinio, 
peii* .quorum non minor Trt lin*'^"'f 'jr^TIf ""» 
l&iitqu«flioiipiD, Jc repnb. idquF hit irg^ii^j^^it 
HUE, Primumquodiafcriptioefti^ejfpub.M]^^ 
mtumut plut bal>»t.poaderis,fi)eii<iui^t'tn{c(^t 
m iUadlefl'^aatufutsrin^aBiiuuiineqiie Tt9rtu, lo- 
idumell enitn , non amnef infcnpcioaei Jibro* 
itoDtt, iutintiquat,am indubirataiefl'e. Nim 
oni-quxdainiribuuniur, c]u« Pliioaitnon fuatt 
ichutltvedcDione, qui Xenoplioncii - Piitonid 
>d&; MarTliut ftivit , m^Alcibiadei AcuAduiSc 
Ithenvuiaic ^ Wari XMibphontjt , te Oyluiipft 
idere videtur : Et Hitcyen Gv* i* tnutarioacfor- 
olegebatui inier opera PUtonit , hodie iorar 
It Luaiani : qui cum eorum neucriui fie , fed Veom 
idemici ; & ii Jialogi , qui Tine ulU dubttatiooa 
icifuntt alirerabaliii nominantur. Ur Pirnie^ 
h ibis -t^ Uhit , abilmtJ^ yvtumrlm , ab aliii. 
■•^1 uc teflaiur Proculiu : ut Philebui abaiitl 
iptatcabaliisdefumoiobono. Etqui kodio t>- 
habet i^irj id eft > aauionim i ab oraaibut ami* 
^uii 3» M. ANTONII MURETJ qviisivn^rifi id eft» rivaliumnoaiine^itari fbkt 9-cfr 
<]ue ct verior infcriprio. ' Qui ergo tb inicnpcione u- 
gainenuncur,ajuntvehffiixiam; &:antiaaitGaumbtfBa 
Cbrorum infcriptionem elTc waXurHm, id eft ^ de KepobL 
non dejufticia. Nam 8c AriftotdefVum eonimepiio- 
men quandam confeciAec , ait '^wrm^^iwtrilujiSivrim^ 
wm»^it»XirHM / & inConvivio, & inPoIiticis ,,iqvotkl 
horuinlibrorum^Rientio eft«ita eos nomiott. Theo- 
l^hraftuf quoque in libris de legibus < eadem ' appeOacioae 
utitur. Sed & Plutarchus in quxftionibuf Phronidi, 
& Athensus & Ortgenes,8cexlatinirCiccxo,"Microl» 
us> Laftantius 9^ Chalcidius ^ omnes^ deniqus^intiqmkqi 
libros dc repub. non de juftitia vocant. 'Jam vcroFk 
tonicarum infcriptionum tria genera'funi : tSm t 
lit Parmenides,Prbdagoras^ Gorgias,' Hipoims « 
tfjif^UlConylvivLmiWffypmrtK^^-Mft^n i ut lIsAiUrt «•- 
•;^irif. Hxpoftremae'iemper continent rca^vyi 
. ^nif^Mxc autem & vera eft, & w^yfuSmi 
Kejiqua defiderantur. 
Cua r\ ORATIO V. Cutn inPlatone explicando 

progroderetur. 

ORATIO y. 
HABITA ROM/t IV. KALEND. 
MARTII M. D. LXXrv. Ml ptxciiri: fulliiiejnc faoiara illiuf Oiaculi , <{Vo 
.iradiru[ne[t,cuiBi<f tnbus , iqvi tlUxureljpi* 

eii[iilimieireni:,iplius&ci vocffntuntfaiQin itc- 
^cqueiuiliHvhQ^C'<crr>,eum dtaitjfe tinguiucejii; vcr- 
fvs :iiiguktclll[uniiiipu:ire. Apad cum autemquoJira 
lo-:o rairari fe ^icit Hicub?. , qiicid noti,aliis ixmilbus Uu- 
diisotnisfis , onnet hoiBme^ idlludiunidoqueinjcm* 
cumtaiit : cam cdlm unJin in rcbusbumatiutjuli re>- 
gtwiraquoddjmobdncre. Eft fitalibiapudcumJem Poe- 
ttiDi oritioaeiii t(l fCf cltitit.'cilas non minus valereijvaiii 
I'feiruin, Qvx oon fplendiiliiuaut magnibccntiui dici> 

3viid veriu!, ^docet vstuibiAoria, & comnunit tita 
editat.. QyiJ eniin nocnx efl i qvam inomniKttte 
orittilTeAniper aliquot, cjuii^uali quodam gubernacala j 
iuIiiigHi hue illuc ntcntai audienciuTn flcderciit > quii»~ 
(tt coiiciurcQt, commaiis ac conciiaui tranqvillarent ' 
3c micigarenc i perfpicue veris^deoi dciiaberent, incre* 
tJibihbusprobaiiiliTatem conciliateiiii vetciei opmioner 
evell;rent,novaiinrerercni,q«idtleiiiqiio &- quacena? ak 
aliis credi vcllun[,ipii detimrcnc i qualiijye Tciminoi pan- 
p^j'MU \ Neque vcro hujut uucx si: um adtnitabilii po- 
ictiaiit fai: ipfa I'bi paruni coiUlia doijucntia eft : neque 
uuquaiB cam obft^urc diiCimulaiiCBi tulii) co£nofciiiia<B 
pd4 4b, M. ANTONII MORETI lb ipfo propi: onus fui principio &u{a dt ptoficeruft vM, 
lenereaccraUerc ,()vibuscau{3ialeriDr>dicta<bf/uMi^ 
ien^vfftz. Nnjve vanamiut ininom illadi glofiat— ' — 
fuiile , gravitlimit perfxpe maitmeque inCgmbuf 
plisinomni CiviciiepiccUflumelK Cum igitur 
nei nituri pocemiz cupitii &in, & [Mtnm ■deam 
^ventiimoinenEific , ucomaiaamnetcjut coaftfiMli 
caii&rKCrciUtait Euripidei^ conleiuiueum tttu id. 
nihiuiucncontrj nonnunqvim iccurulus liAciiitsiM 
xepucantijniiriimviueriralcc ,Don jampridcmomBciih. 
ccndi magifiroi ,una comillo fuo prxdiro artifieiati# 
moibus loci t com muni ili^uo gentium acpopulortMV 
to cjefl?!, eipuifosi e Iter mi (lit 01 tnifle. Xli ijMniB' 
advcrfuriUoiaui)Kcu(a[or<dla)«u[ cede opus ttfl. Iffi 
fe indictDt > fpli feilererunt ; ip(!auodoecu]mrituip9> 
tius viikreturi id Eincmetu icpudoreprxlelcrttMt i' 
odcmantilo fe veoditaDtt eogloriancnr. Nihil tiaot^ 
tun cimiine uploraium elTe, quod oontDdubiomMa^ 
ii,aihil tam&bfurdnniiUmtjne perverfuiii,(}uad do* 
()vcntti« viribni obtineriac perrvaderiauat ; Voctt! 
fiDininuiii>iflam fa^iltatenrnoncnluiUDiiri, & insJ 
VDcaiCt (ed oinar« Sc hnminibtiscoinniendiractrpM 
UBt. Hocautem,quJ<ia]iitde(i,qvJmnodemacctli^«eA 
nbniinducer*) & c]ua(i Circeo quodam pomlo ad 
diinentiatnbominetadtgcre, ucceiriicfirtatjin □«» _ 
fitoc, nihil lubeani , fed mndo illiieinctfnitOpitiiMNlIM 
fiudibui agimi vagcniur { Si pharmaeopoU' ^iqnii oj^ 
•ia cirtUBiieni ajusmodi venCDumvenale circrafemb 
^od poiuquideiii)iicunclis(innimcfreT, red potai&ad»> 
lurcT hominibuiomne judicium veriScfalli; omaciiill 
opii)or,ciadvenientiporraiclaudeTent,oiiiiietfwsaiSBi' 
bupfuiiibigcrenc : inrcrdicercnt emm,n< qvnabcoctw 
micni mirceDdi,aut temperandirationemudtpS^TtBi'i 
At Don ditlimilea inclvqueam ineSt vim ipftiUtvt ?m» ._ 

) '' 


■ORat^io v. 


^ ?5 


Otis at 


xdk 


it)i. AuElTqui 


lalienaslruges exeanravent 


plicw ; idcji 
lluii verbi! 


mibus ment.n 
leautdocmfle 
s&iiltailentiu 


II ilicui eripuerii, afficieiuf 
lut iliclicillccapitaleeritrqut 


■tuiverit , eique gravislimLi in cebui iliuler 
dea faUcndiuorcumri.i'ibeniliai'tem'Jocu 
dbsntcoculosooiniuniiaipunc varitabii , 


it, alioi^ 
eric,isnon 
Tea ulcro niplamcauiatnampluliiiii (ibi decet'nL prxmiapo* 
abit ? An qui judicem pecunia coriupcric : cxUlabit, 
etoqUeDtia,Iauilibiiur I At hoc e^ etiam cetriui te 
leratiutefti'^uoclpecunHcorl-umpi , niiiimprobus 8c 
lUfuttudexnoii p<->[Clhelo(]ueniia Cciam optimorum 
onimiudkia interdum depravitiiur. 
[taqve ut Putjcus graviorem pienamconOituerot , (i 
it alicham uxoMDiblandiciisadraciendUmadulii-'riuni 
cor- Jeiil1'et,qvatnlt«ivimB[i 
( tancum, blanditiis eiiaa 
ifiaitverbiirwentaceir 


ijudia 


:, qvod viadhibii; 
u! carrilioparctui 

im tnflciilinli p 


nilndi 1 
ijcmoni 
rati |»ui 


tflent.quaniquict 
iquidem, quorum 
rabaiur, nollutn 


)i larg; 


sopt.m.. 
e huic pr 


■rufflpun 
intiitUti! 
*Uigiatr a ell'e vc)iuei[int,r<:d limplex quoddam Se apertum, 8c 
ucUlimit coiicentuinvel-biEtbdamariint diundt getiul. 
:henienresautemiapudqur]«illiai & iura^ & dlrai^qua 
ucatat & fuoquafi niundo muliebrMnllrudi Sf exor- 
la Pandr:! cjl , quid nonab ea malorutn &: cakmiu- 
mpertulerunc {Grata cnim 8c aCcepti benclieii memor 
ratMMn ^HiHisfibi potmf , qtiam ilare t tut , tit ipR 
quuQtur, j fVeftJ* inciprendum punvn : SEiltricltiiit 
ii( AtbeAuagregiaAnenutncn perfolifit. 
Kan (]BibtiKunqui tempeftatibut aCpfaccUii Atb«tti- 
ififtvextuRarpuM.vftisarum longe niautmtn'panem 
inioribw ruii aocepnm tcrre inehtitiiind poceft . QuO- 
un Clttik tKiut) ui fiiKchduiiCui mom AfiiiMiinpo&ttic 
.Ijwioo:*! ftcooiinoritjtMainSidliain coocutere diciturt 
,Dddi " HJ. ^6 M. ANTO>lII MORETI 

itt ip(e cum fe diccndo iiiciuve;rac» ttniver&mpflkiniftcit 
acperturbare Grxciam dicebatur. Bt ta ^^^aiKak 
civicamb Areopago cloqucnciacxidahac. 

Quod enifn cemplum iuftitiae dicavecant»ittidfttffff 
i^ditum judiciorura corruptrici doqueocue nolncnnc* 
Nam quod a multis perfzpft didnm dl>ooQ cloq uc iil it 
iAamcuipamciTc, (edhoniinaiii)ea(ccurt quamopofW 
utenriuai> ip'^us quidem faunc elTe finem » at imioccifU^ 
lion flagitio,uc axiuitati, Don uijuftiti«t ut veritiri^ aoi 
uc mcndacio patrocinctur :videainus> ncxebasiiifiihas 
orario rcfellacBr. Veritatis per fe magiui vis «ft z M^W 
fuis opibut pollens, Alls copusfreta^fuitpcdMiut 6f9$§ 
autnihil,aut non admodun^ externa auxiliartqfivnvir 
deatur. 

Itaque idem illcqacm phncipio notiiinajr%Bliripiilii 
veritatis limpliceincfleait orationem:noqueiillit medicM 
mentis aclenociniis indigere. Neqttequili|uaflaiim|MB 
fe Orator magnopere, jadaverit , quoi vetam .& jilui 
caafam obtinuerit : ne dignantur quidcaia4eat9 qturkt 
jufniodi funt accedere : G quern depofitnoi ac delptCKiui 
& manifedis criroinibus oppreti'um , & cacito OflWlMi 
prarjadidocnorti deftinatuoi rertim recipert fgHmsmJm 
eo(ibi placent» (ecircumlpicianttft yadant> €adiamySf^ 
fibi videntur attingcreiitt cum Cicero in GhieiiKttMl dMr 
ft gloriatus eft* fe tenebns judicibus ofTudiCe^ , Qinil* 
verier e/Tet fflorkndi canfii , fi tenebras ab coOM^tnuM 
diicusfiflet, b omnem errortm eripuiflet^li.igbi^^M|Pr 
dicatari erantsindara, ut ita dicamilMa TJflrii^fim.cJMi 
caflf t. At hbc viri boni eratvBon OrKCti^ bcma** IflH 
tuo veroi ait aliut^ne orator quidein effegftr^ft^' wB^ 
vir bonus fie. Scto iftud dici > Sc ad attA6nfim|MwOi^- 
ncm refrrri 9 (ed nue magis. AnftQtel0s:nipyf|^y^MJLp# 
Philofophus cum aliis rebus rapiti tuinqui^iiuf:£iftvi^ 
ritatisamans videtur. Isigitur« bonus yixfiijQsicail 
aaminusi negat quidquam ad<arieQi perMMMioiH^^^ ORATIO «•>.>• u deia eSe iniri&vclp.rxciinium, iu tingcfc accnnliorma- 
reontinncn],uc te, ()ii;cuni]uel]|,ii c]ui ludieni , bnoum 
virumcllc.i fifcuauiicum pment, Egrcgiarovcro Hi ex- 
pecendim inem, qux eim injuHitja! pirteoidaceac, qui 
nuIU caprrj'tor ell,c[Ua modo confequi poiltl,utci)ai ma- 
ximefidli^riidimisimoinr bonus ciie vi(ie«n!. Qufid 
{inuximeid vcmm ScadHiirumjuirliuicDduai, utilu ell 
e!otjueatii,cameii mintto pcriculn , tt in laiili ruukitu* 
dinchaminum ea tmprnbi.' tilcnimm/nou pailim , netjue 
quibu'liber«fujilliuspei*mitrendu» cflVt.SeiJ ucCtcten- 
fc! arn>niarn mSationein .. i>cntfiiperraitiefaain'»,lirvw 
denegsac :ii3^ligenclt eirincpublicc exoniniinuhiitidi- 
ne ceni tancu^.i^ui elo^nt.-fin« precept it inllitiicrencur, 
Qi^id enimcA, qai rfti p[«L^.ara licuhii-ctKn ftnuElfroa- 
temperlriculc,pi'Ogrcdi fKiiuxdiK i Ornat eiquilitiili- 
mi; liodTiKit rri c>>iicein{Mi^{inut 3c abiedii£tnlt,cnniam 
dJvitiuiit,culicein,inurcaai: nnnnullji eciain ipcrte ma- 
lai,&b<in)inum generi iitixia?, lebiein, pcftem, bellurn, 
fiulritiam: homines ceteirmiosPhalarciii.BuI^rin &e^»r- 
tDoJ^ilio;: qut erii houmu.1^ rnrtafie toleranda vidcri 
p4i)lint,Dt f ndriea, ncque alio pertinentta , quam «l.cx<r- 
cttatianem,&ailoAentatioiyem.tBg«iiLi, tameti hatidTciot. 
mre^iai ei nvitaietoUeveniiiE. Certislims cnim pe&ir 
tiunioriimcftntendicium : ctii'ilCvcfieri peri culorunt ell; 
cum, utveritlime cecinic BvinucfctMifnetiula progrefiift 
lenipofii tmdemiR naturamtanrcrtatur. 

Sempsf Diiti placuit di flu m. Solo nit: quiiCiun Tltefp^ 
priiiniRtTiagn!diiriHTi Scriptorem ipTtun fabnUtfiiiaii «b 
tnm mo) ecat,docenteilifp*da(ret,^llet quKliiU« ex e*> 
4ficitur,ecquiiipuderet , In t<nia tuditorum ntulc'tudinQ' 
tan muha mentiri : eurnque i)lc refpondilTec g-titrpe noi% 
Blleralil joco & agcre & dicete: ibt turn prwdeniitlTfniiE 
rraerbacule,c]uem en Aihcnienfium conruetudtDQ geftt- 
batirerratn percutiens.Nc not jnquti,(i iftot jaCf^klNC Uut 
dueaflVercflmuTcitoeoTdeinia conircAibuiJcififwditV- 
iiiepeneaius. Sediamen, ne fumnio jur^4gamti5,iievc |9 M. AT4TONII MIEIRETI 

A ' . i ll imm^mm 

omnit'iiiniir ad vivum refecure videaiovr-y deiilu 
veniam Sophi(li(> at canqutmneucrofptftcf tutiit gilitatequaiJam & celericace manum » leribai 
calcutit hucilluc movcfi4ic fpedantiiim ocuiot 
quosGrcci Pfephopxdas vocanc , ica ipfi qnoatpi-Mi^ 
but argonientis inter pueros laudanc : prdenun vm 
periculvra oon fit, ne quis , quod mufcam i JiagiftiQ)jHr 
dariaudierit , in captandis ftoftea accoUiffcnSifr'fliiilai 
nimis magnum ftudium ponat : aut quia tcbiis pcjftMi 
tnultis Uudibus ornata ftt^ralia bonanontpftmidBrU^ 
cori evenire optct^quam iihi . Quid cuoi ta, uln4 ^icjli* 
dum argUEDCQca famuiic, quibus fubruuntur 
virrutuin , amor honeftacis ex^utttur»aiiiiiia 
peftiferitac nefariis opinionibus imbuuntyr, tuunriti 
eos ferendos eflc dicemut ? Olim qnidam cum Atbnnnt 
fibus obOropum vaftatam, Syconii> quieis rarfietri.Sfr 
natu dati erant , muldam qiMngentorym. tairn uin mir* 
roga{renc,eaque iftis jj^ravior viderttturimiieiv Atbewi- 
les legator in banc urbemcperqt^os ^SenatirpeteT^iMi 
aut ejuf pQpnae gratia (ibi fieret , aut certe abqiii^ ^ c^ 
diminueretur. Ejus legationis princip^ AiehiKt Gar- 
neades A(!ademicuc, Critol^ut , Penpatotimv 8c-Qjoge». 
nes Stoicuf. Quibus 9 dum. otiohinurbe leqtcntttM 
lenatut exfpcdant [tibido ince$(it, Grc^. more epidgMUL 
ftcere, &quotidie in coatu ab convencu hominQm de-vt* 
riis quxftionibus difputtre.lbi turn Carnemdef \qiii vi'ft 
copia dicendi anteftare collegis putabatur ^. onodai^die 
de jufticis laudibut ornate aclnculenter dixtflEe ptrUbe- 
tur: cumquidem.Ser^Galb)i, & M.Cacoinecefeforiai ei 
difputationi intck'efleiit. S.ed ille idem Carneadeiqut* 
cunque turn d« ji^ftitia dix^rac , ca poftridie conmmadi- 
(putatione Aibvertit : rouitoque plura collegit. , (ptibof 
pUnum faceret, juftiti^mmcram efleAuhititai»oppfdi^ 
que antiquos ac fimplices e^fe illos » qui, fi modor impw 
(iQ injufti efle poflcnt^ i Tacienda injuriay'propcev iqjUicii 

• - quau-. ORATIO V. ^ 

S«nlit Senaiuc , ad earn (Jifupijnam nimio p. us docilem 
eAe niultiiuiiiiiem:ne(jue iantielle,)iidiri; doflorei Gr^ 
cat cooipodte ac modulatt vtrba funden es, ut proptere* 
Arendum tffi;:, corriimpi civium In^enia, & ad improbi- 
eateinacnequituma f)de&a virttite mduti. Conticei^ 
cere jgrtiireosjQtiit, Sctjuam pnimim remifit in Gr»- 
ciaoi: ne popului illc, cujui potentia Sc aufiorltas ipai 
citerv gentes non armis migii , ijuam opinione JuKhjib 
- crcverati bencdifendi Audio captui> bens vivendiflWi* 
uni adjiceret. At. li jure obeimrem Carneadei viiupe- 
ratusefi,quo[Dodo dcfendemr Plato I Nam <ju« torn pro 
juniciajTuinadvcrruT jufliiiamCarneaJe? dJiit, corum 
feminsmulcoante &in Goi^a ,1k inprlrnii ditobui, de 
R«u-jbl>niibri?i fiacoi^c fpirdtrani. Mein niAitciuim 
mutiihujut generis in ruperiorelibro Thrafymachu<'di- 
xerii, quibus multo plun , mutcoqucad perfuadendum 
cfiiMiJoriincnquem tmicoplicareingrcdlniur, J Gtau- 
conc &ab Adimanto adfcrunrur. Num igiturSf Plato 
Vttnpenndui , tjui mtndanda iU* d eooligauida literii 
duxeri()& male Cicero, qui toe tnnif'pofi eiden in fbai 
ie Rfpubl.lib[o(trialtuleriti& noihodie.ptrum prn. 
dentM,qui veftra, tdolelccDtej , tngcnii quoram nnbit 
cultun commifEa eA , in hii potitlimam dtiputatJBhjbiii 
cognofcendai exerceaniuit Imao vero Sc nulla in PU-, 
tonem reprehaalto cadit,S( culpa vacat Cicero & i aobif 
8c otani Icrip^orum nuiacro niiUut eligi paterat, in q.uo,. 
Atajere fruAu , quamin Pbtonevefita elaboTareiindu- 
Oria. Nam ut cxteronim, ijux fapra 4>ximai , diflols- 
ajanem inaliud tempui refervetnui > Be earn tantUD par- 
tem percesamui , cujuiprxcipuecaalahuncrertiionettt 
•Korii fumu$ ; di^ar quidem fonaffe Cune|dit oufa at- 
q«e ratio fuerit: Plato cencDihille, niKil Pfailoropbia' 
ndignum fulcepit niliil : quodnon omni n farte ei, 
4ucra vereacmomoiniiiiorum AEfeuIapium neniiMvit 
^Ddd 4 anti. 4© M. ANTONII MORETl wm^mt anctuu.ias, convoniret. N-on cniin has lubdobs iu&ini 
crlmiuandi' raxionesipfe cominentus eir ^ n^qiiC ttni# 
quai ia:orac parens lull : fedcas >cuni ab hoininibwi% 
probas f>roilicx vagarcFirur , tt fpargerentur iicSMiMi 
j^mqucpcr mukorum animos quali coatagioAC 4|ua^ll 
ferpercnr,ne (iit'ttuorent ac roaoarent Utiuis , pT TfVf q^H 
ipfeatqueampuMncas pu^avit. Non pO€«r» autc9fir 
fiitja pcci'cde cumuiarcc]; dele ncii>nequQ proiirenyoytfi 
to plus in ca ooti di^'nica^ris moJo^quoU & advcrlaiH. ^ 
fcbancur > fed uciiitarivQUoqu-:qiia.ni in iniuftiiia^oelltli 
Dili oijuiu,quje pro inju(ticia dici coiifucvenint^accuai% 
& cxponcrcncur > & rfrt'«:l!erc»iur : Hoc igiciu: it^pilr 
llitir PUco,ut nihil in c)ii9 argumeiui tra^acione »Y^ 
acu:c,caUide3apte adfahehdum dici posHijC^iiodiptb-ir^T 
Cermifecic. Ac Trarymachuinquideni^MfopIiiiiaiiiAio* 
duvir^fecio Scex animi fui fenrenria pro injufiitiap^VOf 
rantem. Cujus inaniaarguihciitj & Lutiies raiiunciMi 
cum libro pnmo>nuilo propc ncgncio- ludibuudus lA* 
taHec Socratev : iliam qiiah veliuiionena utulto gfivi^ 
pugnaexcipit cum Glauconc & Auin^aiuo, Quoict* 
xnen, quiaviri inprimi^ boni eunt> t< fu^lirias anMitaH 
{latjiij a principio pn.Iircntes y ac cont«(laotes ^facifeca 
fe di<l(urosnoni^ua Iciui tent ip'i> led quarab aliiffdicife^ 
lent, quxquc rcprchcndiackv^nvinci cuperenc :Guaigi« 
turaccucatisfime &- exqui(lti^(inic ab eis c/Tet accuiata 
qu>dcm &abjcfla judiiiai dcfenfa autem collaudata in* 
juftitia, ur vix corumorationire(i(h poifc videjFCtnr) 
DEUM immortalea),quo robore , firmitate » quajCopi^ 
argumcntorum , quantoocationis imperii fregitacdilfi« 
pavitillas in jufiitjx copias Socrates \ Qui quidcm eo 
lemperduxitjuc apcrtcDcmonilraverit^ id quod etiam 
bodie nonnuLis Chrifiiana religioneimbuciss vixftria 
yerfuaderi pored, non ranrum propter pr»niia« qiicin*, 
ilos &: inhac vita comittantur, & poH morreDi nanenii 
iiequcpcop:;:r pauas ^ quasiniulii uulloQaodoefl\||ci4( 

ac ewiATFO rv. «eai,ui;u(Ii(6rcncm& infaniix & fuppiicii mcEun 
h» , in^niui Tlroen pai-[il)U« prafbie , in iii;;ii(tici- 
n«S)lto, in raorbi^iin.iormentisac cruciitiLuC) tit 
lU U'-^dW odin^n eqvulco ari^ite ignibui juUnm tSte^, 
kcan)in)tiftit.«vivcreia UimmiT apibut , li( omni 
nfcruia,proptcrqaa; vulac) homines i |uAitia Ae- 
iqfjEopjacircupflucnten;. U opitltKjucnd^iapttipi, 
i »oti«nA,Millrtvcicribui.,qyo< dBUS vera liii 
iiioat nonatmA-ent.uhiccaiigilkt Plato , •^uxun- 
Lpardi^nii^iihac nieriiii cigaomneai podcriin'cn- 
fepsoripoteritOMiio. SXu.quomodoaniuii tMllnl^ 
■cuoiibrtltbuipurgari p'>tlint, olicntlifli : tu,qiieia' 
»dBiB- komimbui adhuc in (cm vecranttbiHcalfer 

^uodimaioilo vitm v-ivure \tceit , tpct'uilti; tii Ai- 
■tumbumains, t|Qan[uni quidein humano ingwiioi'A 
i«i|loluit)topula:Li :[u ejrTndidiiVi, que noj.nos in- 
ntpliicjui iDeu.pcr FiliuniKloptati , ac cirlelli ■}•>. 
M' imbuli fumus : a udtcipotuifTe aiinmur. Set} 
Osemlaudire neccfle non eU :'danila potius oper* 
», (^u«ille4tvit«[inrcripllt,cognoftamu^ac confe. 
BUrr quamadFeiu, fi cuivobii ufoi mesm ciTe polTc 
nn)credi:ii , dabo operini,quadm meerit , ne mi-- 

quimvcAnvoi demei^pinii:) pTOifiiiie(t:l\i((-i ■i'S 't>T 4« M- AMTONn MtrHBTI 

Jngrefsurus explanare ^da|ct! 

Tullii Cicffonis libros dc of> > ». 

HABITA ROMiE III. NQH. MOt. 

M, P, IXXIV, •-:• '\ n- • DEcreverim hoc anno puldierrii 
quod anno fuperiore ceperam 
Piatonem cum Cicerone conjungere t 
doiefcencet in.ftndio Grxcatum Ht cwn w a »• M» 
inaximo cum toimi met doiore evtn«(ceref Bcmijommk fccidere , fecumque omne tlcganclorit doCtmm^fjflM 
frahere video « pro moavirili' parte concinercai :i3te 
nobilisfimus Philofophut , cujusante me in Ui Akofa 
aun«]uamutopinor, Audita vox erat) paulacioi friaiiflik 
orUdus uberrimis illisfapientiap &eloqaeiici« ivc fal* 
tibus in^nia noftra copiofius 8c abundanciuf h i yiMftf 
Aliter vifnm eft iis > quorum nutu atque auftoiidm ai^ 
ilra omnium ftudiadiriguntur, qui five mihi si naAai* 
dam , (ive vobis idpercipiendara Platonicanaa diipii 
tionum gravitatem, non fatis efle virium ludicarinttfilt 
in eoaliudquippiam fccuti fint ^ non enim fiit mibjuft 
arbitror , in eof um judicia curiofiut inquirers : 
amshujusanoioperapin UQO Cicerone coafiini 
liicrunt. . •'• 

Pareamus libenter, ut pareft»iis , quibui pafCf*^ 
mnes debent : quodque ip(isplacuit, id fine alia tetnAa* 
cions mdiuseue credamus. Non entra nt granafiaHi 
quldoin in rebus cautumapud vos valert uUt probaMi f'"'i-ll,Z^'"°"'''l^nrZ', ■ * 44 M. ANTONn MOHEtl n pin ulk vobii 
nibuxfuam noti 3 (it. OtVdienim Dtci riciowa 
<a crile cupi<>ine cfan ouipttn.ft- 
mt itiMiumnuiKiuniiocur. 'Prunnm igitnc, (i dicamii 
fttei%m«,uc al'tjui ptrslaborii minaaturm 
opiniorimeritrrepreliendrr; tfiod vobis a me Ipont: 
Iribuitur ( li in cu enim unniinodi net T^rn^ncm iiiW 
AmelTe aliquamputcm zprxlerttmcum vobit evcoU' 
hrloriiturincoininr.Jt; led fun r aliagraviora , (juiM 
iB>gi!Coin[Dovei<i'..Hucquo[iei vewiniis , pcndcnfm 
4iDDi«el)e> tl<()uot ibjeftrili morun Dcbulonucn ii' 
Duilibi [tro obledime<<''i hibent , obftrepen<l<^ « 
Mndo , cxttbilHido , Uubtbilet sliomiB 
qtlbrieicMtibuitiirnpedire. Doutiabiili 
-flihil periculi eft .Ubi Ii quid idle teniareii 
derencur: Sell redirc poltridicvellcnti 

Hicvixunqnammibihoram tnte^ra- 
timr. Doraimefi^Deihnnttuas lunu 
At omnium vnlu^ti'c iiic^iium cffe 
quit quid minus intelL-xIr , Iketrogare 
licet placideac cmlrcr, <i quid fit , de ()tK> dubitetOTf 
, qnirere. H« tne cjullx idducntit , utquntics i p^fioi 
nranereceflicioeft > iibenouidocetmdomi. N^nedli^ 
iiiTo,qiunhoeconliliunimeun] omnes »qm & fcinif Ip 
nunintelligenteTeiilliniaiares probeni. De 
Coliqniddicendunifuent , & (acit multa)tii) 
^Mr , Tnnlibn ad alia , qux proprie penii 
fcroi , <}uoivobif borantio DEO fretus ex| 
<r*vi. Quitjaideminutris nominibut 
JnpretioelFe debciit. l'r:inu!U qi-od Ciccronas ioni. 
hoceft, ajuiviri, quipCrpeiuo omnium xtarum CDiilea- 
ill inter Romanos ScripTurci •Inquentix laudcica Qom» 
nturpriini»,ut abennemn numeretur fecuniiiu: .0*' 
indeiqaod fcnpti i Cicerone jam rcfie,C(mw£ojpdirtt fit 
yiT, Mtutque in poftsriutis excmpluo 
Cdtiwfiostdirtt i VMMilpliVigiliitt ScltBgoafHywiMUiuoM nraab 

■iilBi£biqwailin-YMk&piciitix BcfruQeuife com*. 
'AiittniiaUc:^e^^.aItiiinvtUiuipicAatituiii4 
t|tt.lit.p(!!fVMvagi«ii»eiligciiu. ■ Aiia,.fftoi 
_. . MSUan>6carf£liuBiAtkenit agiiitcia ia convidib 
MS^irfilbeMiolioiniauBdofiiifinioram , vt veriGiniUi^ 
■DBfkrfCrfilouBaB ab co cuiim idhibitBtD in coUigco* 
PMMilii}Uk.''bonwfli«Uibut'])rxceput, qnc coogcieMC' 
J^ta^liMMfCX^vifaniiinicHinStunic^ carum fiEum fe^ 
Mitfin aormaiB MfliwradS'TitxpeccrevcUett ncqim' 
HM^iisn pnctermiduin io liinanilif acpcqKtlieoditt^us 
■Ufiribncoturjuc in earn urbentquK turn eniditiqnitac 
^^■^vixdooiKiliumcraCiacutisliBioruiiihoiBinuni fubi* 
ian't«^Diii mittcrencur. ConAat ciiam ipfum Hbi val- 
4ftpkcuifle in cnnFcdione horum librorum : ut (]ui bbi 
■MtBpTinetoiifciui cfTet opefcin eiifcribendii collo- 
tuh. Nam t< principiocotnmcndat cos , utad Latiaa 
s ubertateiD actopiainprottituro), & adfioetiii 
tifc inunut habere lilium dicit , Scad Atticum 
Bi>hoininicrudiitiiiiO) tV cujus iprai&pcminiatu- 
Im tmtit eicimercebati magnan hujji opcriicipeda. 
Uttatm ^Coacitf.Ie non verecur. Not bti4:^iItqluunt•' 
jptakw•«^rtWc;quid euim aliud; & ni «^ rv nariiurr*- ma- 
dliG^fr«9ip)iMiDU[, «eirf«jr4<' 9^^ Ciceroneqi t qva d« 
Ifniini ^liu* pater tiljo i deinde aliijtjvtd qvairii i cs> 
f^hi *p*>^ pcrcgrinationii liii]uS| Ac ne cjviciplinite 
^■MAflydamwtii cuiun&mde fe ttfiimonium ateviM 
■ooptiUa'ciac hn: libroc femperfmiTe id piinu Goniintn> 
t^lioBfl > Sf'apud rapieniicCajOf ^Hoitjue ; ut & tenred- 
tKaf(i<)qc manibui , & a plerisijue cciam id verbum edi>, 
ftfMtnnt. Intctqvof roiHin)econieiDR*Ddum«Utudicia 
•■ Alexaotfri Seven Impsratorii opiinu & amdiaiGauB 
fc-.-. ,. .. ■■ ■„ li^ M. ANTONIlMDhETI detguoitsfcribit Lampridiuf. poftaAuipubliciMi fti 
bclucodfcHciviktledioni G^scz opcnm isai«rnDdil> 
batiiic RcpublJibroi PUtoniikgani, luina cumlegerttt 
non ilia ina^iilagcbat ,quaoideot1iciu CiccroniT 6c it 
Kcpubl. ur raihi hoc quoque perbeUe cccidiOe videaru 
quoddKnannofuperionlibrot aliquot Pisconic de lU* 
publ.imerpmatilimui: eiinunc fubjiciaiswt 
tatmnem libroruin Ciccrontt de otUciitt qtuUi 
limt, 8r fapicntislimi, Impentorii vetligupcj 
fed nihil eft, <]un<l ma^ii invitara ai<jueallic«re hat ' 
K ad accunnm horum hbrorum l<ftioneiii»qti&B mil ijfc 
<le<]uibui in eii difputatur. 

Continent enim prxcepta vircutit » docenc i ifa6mfii$ 
vwi%(pxisqat in amni parte vitx gercre (e deben i^bm 
^ii<K]iie poftuleiur , quid qucmque deceit , quid patRi 
^atltandum fit, quid parentibus, quid propitMjttit . Olf 
rwquc amicifiquid univerfu bomtnntn geiierijtt dtaifV 
^uonitafludium. ' i-i»- 

ABquepaupeributprodeA,Iocup]etiblltM|iei ' " 
AEquen^udunipuerii fenibutque nocebit, 
SocrateiquideDiquiinhit Sctalibus qua:rencht ft«£aM 
omne conrumercnt^eosfapereunotprKdicabat , ^ Ut J 
tt^eftit, <le tntura mundi , de rebut fnbem,dtcailr 
viatonim, imbrium, fulgurum , phtlofophiKatMr ydifr 
pefchallueinariquedtctMt. Eo autrmhiiibri iosnWit 
■t Ennii verbo utar>Sc inielUgen[ibuti)lmrit£«i iMWk* 
^ladcBm dudi lint e Stoicorumdifciplina > ^KOtWsitil 
qnifkiBrcTerum imprimii, tc, utita dicam, mafialw 
philorophandi jEcniM) fedpleraque tanwn prvcepn i%i> 
diori, 8( 2 canmuni baminum capcu remotiora ; in A 
Ckero tcHipcnvit, uiabillii, qvx abrnrda, Hremm 
•« Ti4ari-pateraBt,ab(iinti«rit, omniaqiie addviliiviM 
tnAitntiancm apta Ic accommodaca protnlerib StU* 
^ avGt 
«?RATIQ Vn. ^.>,.„.. 

■RIT^KOMIE POSTRIDIENtM 

, j^nue masim^ , qui me (jiutitSm^ audieniiit* 
^jt qnod^um huj^s aoni prnicipio ontiodei Cifcro- 
^^ "■ " reifcei ■ ■ "- ^ in Verrei^iplirare ingrtHui efTem a 
nHBC BOD priu! M oeflicurum] quam mi omnet ab-' 
nKB-: TiKDC nincato przicr opinionem,vs{^fli coa- 
Bl'a Af^otclis libroc dEirte Ulccndi imerpieianJoy . 
nperim. NaoMluodcciiii totos taaoi , quibus-in bac 
(etlibIic£(locui,eaniconfuetwlinem,(]uintuiD in me 
i^COnfianti((imcteaui, uc, cum alii ordiiii< mei ho- 
lliil&re ienio(]uoque menfe novum aliquiii fufcipe- 
itiqnoJilUcrcbracoiDmutationej iaciliut & alliaSc 
^omiuvcDum animoi cerncrent: ego concfaabeos 
^bmeljii manum fufcepifleBi « l^o , non hcile 
nfivraepaiofcr, neijae wtegrura modo annum i Cod 
Mtnnguani triemnuiiii aut quadrienniuip udo aique 
■■niolcripcore<onrumerem. Quod inftUuEum inc- 
■Tcifi BOD (leeranc qui reprehendercDC , illi tamen qui- 
Imoine probari cupio , femperiprobantnc. Nunc 
Mr ^h1 cauVc fuent , Hit ab eo dcftivcrim , aporire 
Bittu: tnoiut n« quis id canquaoi [eroerefaaus>> 
Mli|U-itquciiico[JUntixadfiribendum jiiiiei] EUDot 4S M. ANTONlIMaRCTt ^m mm 4]uin earn parccm philofophii: quaformaainrq^nrcfa 
tori fucuf am neceiTariam cH'e tacearnur,. ;Q&?ino4p,«< 
ipte & c<^piose auc iaucUbit aut vicuperabit 9 -^iiMUvi^ 
tutum viciorumquc nacuram , ex avibus oiaiMf T«»bM 
6c omnis vitupcratio nafcirur^ 4iiigcnc«c%cogiuct«iC 
pertradacaui habuerit I quomodo porens & cfEcK m 
fuadendo aut dKTuadendoiiiturus eft, qui > gtnrfixMl^ 
liorum librorum dcucili atque'inucili tradnntwcy qhk 
quam didiccrict quid agecin judiciis qni j'lftjriijii^lh* 
tizQue cognicionem t'.pbilofophoruinfonciiiiisJndiil 
lieglexcric \ Aa ego fi troporum acichemauiineiMii 
traderem,& quotidie ilia ludi migiiUorum di^tra nnw 
'TeoAyde exordioyde divifione^de narracioney ^de tnafiit^i 
tioDe>de epilogosde generibus cauflaruoiyde iUtibafyS 
iqux pato jam multoru e vobis aures occalluifle ,»Iw|M!" 
Disadeloquentiam prodedem^qvamcum-aurlibrorftiia^ 
fiisde Kepublica>aut Ciccronis pbilofophicaiiitarmM^ 
Vera &rolidaeloqvencia non rant urn in vrrtrJT poftti Jk." 
fed in rebus. Prxclare aurem Horatios. 

Scribendi refte, (apere eft & principinm firibnK 
Rem cibi Socraticar pocerunt oftendere cbartc : ' 
- Verbaq^e prxvKam rem non invica icquentos^ V^.^ 
Sed uc Ixion in fabulis pro Junonc nabtin ^ itW^cfoiii^ 
rna pars hooiinum .pro eloqventia ample&iciirHitHii|| 
loqvacitatem. Acque hoc deterius eunt ^•S9'q«94. q^iftl 
siisfif rel)tis verba curant>ne verba quidem (atic cufiiljli 
funtq^inillo iplo fuo puerili ac iudicro Atidio.Q^IJiMi* 
tes. Vos (t msauSitis, utrumquc curate,& dace QpMv^ 
lit oiimoratio veftfa & copia rerum madeac, &4xHUlttV 
ledis verbis confiru^a fit. Ad utrnmque vobisopeill^ 
meam profiteor^Sc magi$ at ve9 exciteai,qiiamnc mcfSf. 
tollaraj jam nune prcedico ac ])r£mari^o, niG adaliquafliiii 
hocgenerelaudemperveniatis, daturum iiie-operaiii>i)Kk 
^mnes homines inteiligant, quidyis pocius vojbis y qMfii 
B€ vivo korcatortm ac ducem ad eloquentiam defnide. ' 

Can am Arill0ceUs libros de artc^ 

i«ict»rica iiiterpretaritt^ret. " . "" "" IkBITA RDM* POSTRIDIENbH 
MARTII M.D.1XXVL lledp'ego> ludit^res > vejSiniiii pteros^e-OEurtri^ 
cosque oiaxime , qui mi diutisGm^ audierunt^ 
qucxftum hujius anniprmcipiooratiodes Citero^ 
nb in Vcrreq^xplicare ingrtflus^flem > oflen- 
lemquc eon prius oft aeHicuruno, quam eas omnes ab*^ 
vid'em-: nunc mnracopT£ceropinionein,vofififn con- 
o ^ Ariftotelis libros dearte dicendi interpietando» 
cepcrim. Nanxluodeciro cotos annos » quibussn hac 
>e publice docui, earn confuecAidiDera » quantum in me 
^,conftantis(imctenui,ut, cum alii ordiois mei bon- 
nes fere tercio quoque menfe novum aliquid fufcipe- 
ic: quod ilia crc'bra commucationc j facilius &-allici & 
:inerijuvenum animos cerncrenc: ego contcaabeo* 
em (emel in manum fuicepiflem .> libro, non £lciU 
cliimepaterer, neque integrum modo annum i fod 
mminquam triemrmma aut quadriennium uno acque 
tdem in fcriptore <:onfumerem . Quod inftitutum me- 
D, etfi non aecranc qui reprebenderent ) illi tamea qui- 
lt ego me probari cupio » femperiprolarunc. Nunc 
itttr quid cauOsfuerit , ut ab eo defciverim , «perire 
mllitui: tumut ne quis id tanquam cemerefAduOH 
vicati atqueinconAamixadicribendum pucet) tuuuc 
s 48 M. ANTONII MURETI 

^gnincm.pM'tein.philofopIiiju ^iutbni»ntiiri])nrie()On> 
torifuiufim necedariaiQ sllelaccamur.. .Qu^'^modo .coin 
^te & CQpiose aut butUbit aut viiuperabit , Mifiqui vir- 
tutvmviciorumquunatunniies avibus omiHt v«nUui 
Be omnti vtcuptncis nifcicur, ailigcn(ec,cogniuniiC 
MnraflauiD Mbuerit *. quouodo pocens & cfKcax in 
[aadendo aut diltuadendoluturuieft, qui , i)7K feciindo . 
liarumlilM'urura deutili aitjueinuNli traduncHE, amn- 
qiiam didicctiii ^juid agetin judtciis qui j'j(titi«iB)iili.' 
tixque cognicionem t'.pliilofophocunifbncibut hiu^ 
Begleierit 1 Aa ego & croporum ac fchema w m ^gmyU 
tradercm,&quocidieilialudi mtgillrorumdidaci cann- 
■teatjit exordioide diri<ioiie,de nirrat lone, dc -confir m% 
tionCide epilagOjde generibusc3u[rarum,de [latilHit) Ad 
^uxpAt»J3tiiinultorue vobitauret uccalhiiire , plui rc^ 
bif adeloquentiatn prodeJ1'etii,qvamcutii.aut librorPliri>> 
fiiideRepublica,aucC]Ccronis pliilornphicaiiiierprftoft 
Vera &folidaetoqventia iion tantum in verbis potia<ft». 
ftdin rebcs.Frxdare autem HoranQs, 

Scribcndi rede, fapcrecft 8r priDCipiiim^& foniv 
ILeincibiSocraticarpoieruiitoftendei'e charts: ' 
- VerT»aq*eprxvifiiii remnon invica fuquctune. >- 
Sed nc Ision in (abulii pro Junon: nnbem : itAha4ie at> 

fat pan homtnum pro oloqvcntia ampledituriiMnes, 
mvacitatem. Aci]uehocdeEeriuieuntrei,oa9d <|n4K 
vii(liirel>ns verba curant,ne verba quideni latif curaA% 
fantqiinillo ipin fus putrili ac ludicro ftudio n^iigo^ 
tes. Vat <i meauSitii, utruraquc curate,& date QpsrU) 
litolimorinoveAfa 3c copii rerum madcac, Sc LHiRuac 
leftriverbit^ODflrufiafic. A<1 uirnmque vobis opcnai. 
DKamprofiteOT^&migisnt vatefciteoiiquamuc Rieei> 
<oliam>iani nun« prxdico ic Jirxmotico, nili adaliqiumin 
tiocgenerelaudcmperveniatij, daturum mcoperatn, nc' 
mDneihnminet intelligant, quidvis potiut voj>it > autn 
«M nv« horUtorcm ocducem ad eloquentitm tl^uifie. ' 
©RATIO VTI. lintbaot :often>1eban[^nanobfmre,njhil£ln 
He )ucun<9ius,qimii li^addncere mcpofleoti ut 
ititerpreurer.EgoqDin&cjttfix eonim pcd- 
lUi cuftefenit fciSitvemra latetr, vulaatato 
LnareiDiquo me ipli vonliant,Tiibil tamen pri- 
ndumllaiui, <^amtit vMeretilli , Apoltiiieiti» 
irulereru, qui mihi in rebus obfcurit Ec inccr- 
^liine eftiprxnancitfinutn virum , Sc fumiaa e- 
runinii virtuce, fumnM dignitatc przditilmj 
iSirlecuinCat(linaIeit),ca[niimnGdecuiacpr«« 
lium licenram >'0[nniu(nque liten:oniin. Ad 
veniffeni > rcntcnciimqueac voluntitemipliuf 
e exquiliiflem ^homo omnhim > quot unquatn 
rtiitimut , & in dtccndo coprofisfiinni , ita vc> 
lorrari me coepit , nenlcGriuj diffcnem facer* trmido qoo ;pollenc addeie r 
it,n[nf>n moaonie,qu^ eodem,u[ aixiprnpen- 
sucmlibccaliiim, vet eioquencia vel auctoriti- 
vellccimpulfuru; tuidVvideatur. IJiiusigicut 
aodTelix ^aftumque liT^bon^ fpc^plenut, ad 
'duamacIaboriofum,vobis utfpero * urjleac 
iinunu«acciii(!or , & quoniimconfiliimei ra- 
iro pr^fertim aufiore fubniiam , fatii jam o- 
ibatimcjTe L-onfidOjaccsdoadea, quzceltbcr- 
icelii interpretei cujatquc libri priociproac- 
tafeacperfequifolcnc. Suntantem illa'nu- 
rm.Prirnuni enimvidendu ell, quidinhit librit 
prnpof^rum fit) quod illi r(*r*< vocant. Tun 
isu accunta eornra pervoluiatione fperari 
ttOiqax (it vis ac latioinfcriptiooi*. Quarto* 
thieacgermanu; ATiflocelK fcEnit. Quinio* 
:interipliu« Optra legi dcbvat. Sexto, in i^uot 
rcipuacapiu dividanir. Poftrefflum > ad quam 
x partem pertineat. Dequibut Guguli! duna 
£ e ( 2 'VitMi* 
50 M. ANTONII MURETI 

omnei in[elli£;anr , quicquid hujut fafium eft veftrxi uti- 
titicii ciulli ti<i[un)cjrc,ncquealio,^uiiiiad IhidiiTe- 
{lri(]uibi!tciiii^ua rj^t^oiiibuipolluin promovendi, niCM 
omnesconJtiK.odiiiefCf^ltationei .omnii conCbi per- 
tin«rc. Primum igicur viroi grivei , & in hoc ftudio* 
rum gcnere ililigemcraccumcque verlitoi , qui & id mc 
txpc liomum v*utiiirei& curolicet , auditorhim hoc (ft- 

3!iei1taTeconfvevcrunti^iiotie< recordarcniurvccertm 
!iruin dilputationum , quxame de rebu< graviiGait 
quorittie habebiiitur, &ohincuin Ariflofclii iibrOt^ 
noribut, & pros^imecHm I'Utonli librai de RepnUia 
interpreiarcr, indignantesatqucxgiet'erentet tudiebui 
eonftiafrumcneinc, ur dc {fUJifliuiiculisid grimiMtkoi 
penincnTibuidifrererEcogercr,?.' monere pueroit^oil 
larincquid minjidicari^riir ;Qu«i|ree]:qiia famililfn- I 
itil't Vcrrci, auc undc lUiiciilet uxorctn : am ubi & quan 
diaextiliflcc,qui<illcdlot)que]nIcgUm bqueis irnhTBOl 
■ vertieolt)ribu<:abc!Iii JudicumfevcritatieriputHet Hof- 
teDf!u<,(}iiit^do ludi Rom3ni,(;uando luJi ViAorixiijuin- 
dn pkbui cnrninictcrcntitr r ejiisiieniquc goneru aliaiquc 
fa.lcre moio irqut oblcftare pucroruni ntiuni,noneiiuB 
corcUionirnbtnunumfiud'a teiiere poflent , (juonifflii 
orAtionibutCiceTonit|iliicquee]u< uoix fcriptit exirce* 
reiur indultru :d nieg»vJ*ra quTdam ft: minuivulgi- 
j-il requiri. Ciceronit fcripia magnim partem ejuinoJi 
fflTcur eonimfcntemiamatiilibei , qui modn nequepifl' 
guiaiqiic (ibturningenioliiiiieqtieinliterit hofpet Sr pe- 
reprinui,linon facile, iccertcaliquonoilo per fecOab- 
qui .giieiT, efTc ilint Icl iplorc^ qm line aliquo ittncril if 
cc vix p.-rliillrari i ludiorthui po«(Tiit: ad^ hoi niperefi 
ad :: Utn (il'i opera mcs patcficriiaH hot racem ribii luel- 
]iqii3;;i iirrlViTi :qind bbotisiiieii inttUigendii UpcH 
necanchabcrL'iir,c]iislibi pj[ turn per me aliquam detre 
hi. lit CO jutciu feimonc frpe Arillotclit libroi de Rbt- 
tSKAtiejVIl. inabiot : oflendebintf non oUafNi-niUfibt 
iejitcuodnii,(](uml^tiUK«rtAiaf4^Bt>ttt 
interprenrcr.EfiO'^Dip & ^ae oenin.pcti- 
uicQpe/em, fc,Sitverom fiiMr, ToUfCn* 
iiiiren)i<]uo mctpfiToratamiiiihil tiMjnpri* 
i4uiB Anui, qumut yetcret iUi i AppUinu^ 
(ulereni, qui itfitit in rebni oltfoirii At ieea^ 
■Iliac e(l,t>rx(landtCmimTiram) 6c roonaVi 
litinink vmutCt fumiiM 4tgiii»ta pmQ'l'^ 
SitlcniACardiiuI«B,comiiKfae decoiic pn* 
ium litbraram >x>it)tih]a(]ue litera:oi:iiai, A4 
enilTeiii , 'TenccntiiaiqueicveluoiiKiii^iiit ' 
:exi(vi{iiflVmjhoiiro omnfum , qiiat tinquam 
tiifimui , & in dinRdo ^opiolisfiitiui , in va> 
onari me coepit , nculceriin difierrem frceit 
JT, verbis, 

tmido <\tto ;bo£Vnt adhere nmtetn, 
■,nt hon moiu mCi^^ni eodemiat diii propen* 
ncinlibei dium, vel eloquentii vel audoriia- 
rellctimpuiruTus tuitfr vrdeRcur. IJliuiigitttT 
odfeliK ^n&uRique li[,E>oux fpctplenut) ad 
]uDaiic]aboi'iofum,vQbiimipero > ucilejic 
Diunu^actiii^OT , & qnoniam confilii (nei n* 
;o prjcrertim luAore fubnixam > &tit jam o. 
batam c^e can'fido.accedo ad ti, tjux c«I«b«r- 
EcLi imerpretet cujafque libri principiDaC' 
articperrequirolcnc. Suntaatem illa'nur 
a.Priroaill enimvidendti eft, tguid in hit libris 
propo^rum (it> qaai illi ruw voctnt. Tuib 
itx accnrata eonira pervoluiacione fperari 
:io,()nz(ic vii ac ratio inlcHptionii, Quarto* 
hieacgerrainus Aridotclis r<ETUi. QuintQ* 
inter iplius Optra legi debcat. Sexto, in quoc 
ripuacapiu dividarur. Poftrernum , ad quam 
eparrem percineit. Deqaibui livgulii dun 
V. £ec» Wevi- 
M. AKTONII MURETI bieviter dilpiiii»,pctQ ut me Kteiue iudiaiis.Propofituni 
c(li[vi'ur Ar\l)oti:iii vi[3micritionem tfadere, ^ui,uU 
pcrpcMiiac cinrinuit3or.itioiicuccni.1uin eft I videiDiui 
omnia tiuxiCL-nmiiiiicljti Tunc adid,i]uod voIuinuipCT- 
fiisdendniii attjm: obriiiun.ium. N*m ut in copicis ,qiii- 
but lotamdnlcAicarncTiiipleiuseftjOmnes vi»( iridiilrt 
quibusincoUoquii; tf i:(>ngreilibui haminum poHc 
nrob.ibiiirer aut opinioncm noOram lueri, aut sliemta 
imp'.igiiire : ita in hi; librii nihil pmcrmicrit cc . , 
(juaturuicffeiioflunt, cumijuis pcrpetiii orationealiquid 
muliitiidinipcrfiijdgre meditatur, Egregia rci, Deat 
iin mortal is, egregia, & digna quain vos , uuibui int^ 
xvi {angiiit,[]uibu3 vircnigenXjomniftuiJioac contea- 
tionc fettemiui, Quideaim aut glorioliuf , luc uiiliuii 
aut dcni-jiic optabilius.quarii regnarequc)dan)Tiiodu,i£ 
dominjri 111 alifirum anliiiis,fleftere eos linguigubtmi- 
n^cuioiqui) veil! & tyaii pribcntjquidrejiciant iquiE 
p[» imperin ae potcflaie prxfcribere. Neque VNd 
eft i]uad vereamini, nc vobiitucusfiit , tieqtie prKcUra 
qmdam Si cximia prrtie^li ni(iilpo[lM,quod sut eipefli- 
tioniveftr.t,aut pnll'CicaTLOtiibLisnoHriirefpondeatipro- 
fcrimd!. Anltoiclc- ell, qucin fequinmr, noti oflenia. 
Tnr aliqitit, non unuscxillii diibotaribuiTnagiftriSi qoi 
curainEpta ouxJatn Sc pueriiii & ad fcholifticaimoJi 
toncemtir>nct utilia t'adiderunt , banc Rhetoriatf 
effejiflani ; fed PhiloP)p!iu5 i;ravii(in;u! , veriuttti- 
mantislimu! Ik eiira aliis nominibui futcipieiiduj , tuo 
bf>c vell'V»eipiie,qQ 1 J Icm^ier plura pnfiatjquatn polli- 
cecur. Uiin.itnmodT i-obi^ rcrinexprriri iibi.-a:,anhic 
veralint.Utinamqmmlacile diftis n.iflrit, conftabit 6- 
dt5, tainfacile ac onfturcr a vobls induflria Tcdulitat- 
<]uc prafftetur, Non r^stn'ineijui!! ledelurum conquc- 
ratur. Atqiie cqniJcinpnpL-ii'n fiipen'SCiTicum putOj 
plura verba Hcere(1ecr>, ijnnd iecii:'d6hcoprop;il'ne- 
Ta.iiihoccft,<leuciIita[v,qn.i; xccuratam horum librorun 
tracii- JN 
■'^ '■ •hRATro-'^k' ' kflationJconfecuturs viJt:Liiiur.Njiii S' ;<;5 per ktit^^ 
& perfpicuieO, S( tmTi)iji,[urnivoj ipli fipeiouliia^'^s' 
ilKJt5cloqveti[ix'dixiinut:& Anfiotsles ipfe fuS'prV- 
lium fiuj'ii Iibri in earn ftnieiitiaai duTurwi'eft pauc^ 
idem, at Mcneism Hoiiicnci(i , fejq«ijmjii'i;m^^^5r 
ititclligtnf evf(uiiiitorp!urari;avir?reileSeM.Tr»nr- , 
mui igiriir.idinri:ripuoncin,.lu«biceft, Arillotelii'^e ' 
'c Rhctortci llbri irci : ipi^uaiuhii Cece tlii:in<>Tiii;;- 
imvJderur,(]Uaiiii!OiiFrLinr*ine3artii nomeneijrift 
.ii Cffc. WiiO ciiim.m i"uo loco vid^biaiu^, Rl.ct<jri«^ 
1 1 nommi; iiidignnmcircdiKsru, ciraqvc uiu laiii'ijiii 
ndam &i;«rciuiioiicr*tionis cipcriicoLHineri, S(^ 

■iplius vCrbl pommui : TftiJiU'fiti.i r.iit^ift»ua«iM 

i«v^> «j«f ■ tf adijeric. Q*sm opinioocmi ui llaiini,! 
■iocipio imoliretur Arifloceles ,, ue tjui lone PljtVoij^ 
i5ori;st6 coram otijoullsra cITe^riein d'ConJipmarsjirj 
ipf^tibrorum fuDfutii veftjbuloarrt' nom:rudfcpp[lt, 
:X pucoelfe qiicnquitn hodieuftjue j ideo iitip'oriti«ii» 
Lh^tTlbr.j! eilt eo^ 'autumct, auoi do me R.lic(oijfa' 
ATheode.lcn Aii'iotelei; Jttipfiti^ fedtaiasnau^Tc^ 
lIlTc^Ui it) trcdcrent, quail pri;;erien^iUOiieho, iljO) 
'-^i etenini (crtio hfrnm tibcorum libp ad The'ode^y, 
iBtiir. Nanciliupius dc caquod qvinolotijodCi)- 
Sis, &:vUstn\\is «c(|uidcei;r6 caiif\ituerc pofliiiu^^ 
3!'tibTDi Ariilotelii eHe. n«^ti^ yi((T/<Va ratsa^ 
r»mtitii ait SimpHcius. ' Ne quis au:em lioc f(Ti^ 
ri quirieiiftimeijff^atjveterembunc errorcmcijt ,"i^t 
aris Tcriptoi'ibu ( mufra tribuintur , qua: all qU [ci'fgu 
-infiuic. Sic Homeroiplircripiorumnorirorumavi? I uitlinis non defutH- qui Symna; , five , ut Thucidid^i 
ocai, procEinia, Wh tribuiadtirment^etri inihl ai;idfi» 
r&UCyaidetamDem dubitationera tollere vidcitifjaulei 
tllodicnca agnolcir. Sic qur^am Mufchl Sc Aionis 
'bMtiico vulgiu adfcribit. Sic ar'a ejus ^iit;i';ui'e(l'e, 
E c c J cum 
M. ANTONII MURETI urn ex Lucnno t.iniiet earacffc Dollrhei ; & fecur 
ijqujaiKcphc[lioSiiu:nirF TKebino i-ibuii. Sic Phcr- jiPanii iclTcc< , id Xenophoo- 
temretercur. S c if.uq;mul.j Icriptavcteruin, jlioruja 
funt.aliiTuni pu jntiir. Cjinrjgit hoc inierdum propter 
fimilituaintmoniniiMi : m cuin Demtirii Ale^^andrmili- 
bcllu? i:lei;aiitnlimuMk'i:lni.-irline llLiiieTio Phjlcre?. 
tribuiiiscil. Sic olin innltrc libu i iribiiibinrur I'lju- 
to,(]'vx r]juiiicii]iis<J.>iii <.-rinr, Sn Aaaviiactii-i Lid- 
pfaceiii libel deRliciorica id Alcxindiurn vupo inrcr A- 
liAoceiei numcriiur : llcquidamcv vcteribusnonabH'^ 
inerofcriptaT])e[ri;dirtfbi[i[U<]yl1ei[n, iqualliatlcri;>ta( 
eflct. Interdum pmortt (imilitiidiiicni iiifcriptiDniim'^ 
utcamEtliJcaicnpiIflerAridotelci, llrp.Iffct S: Nifo-. 
mrchu^jcrint olniiijui Nitomachi P.tliJci ai Ariiloidem, 
refcrrciH. Sed pr.ctcr cetera AriftorL-Ii'; fcriptt ienlc-. 
runt hoc miluin : idt^uepropttrccamciuirjm , tjuioi iPOi 
audiecU. Anflotelcsmnrien^ Theciphraiium ui (choi'i 
it»bibIiorlicc*rurrui:ee(Viircm rcliquic, Theophtallu<> 
& ruam,?'(eam ou.r AriRotcli? Tucrtt, Nel«o Scep(i»i 
qui u'rim^ue iii paTiim alp/irta.vic. Hujui hxrcdoti 
homines imperiti ISl idnTo: libroi iUns nCE;%enicj)ii' 
bueruDE I in ui inult:^ aiimoduin loc^i humorecorrup^ 
St cincis cxeii ftnr. Accicjjr m Reg;s Alix canficienaf 
rumbibiiothccariim ftiidiaimeiiii, liliiox vetcrcsunili- 
que conquiccrenijiiui^n.'iq-, jirTiiiia praponcreiit,lt quitlJ 
rcalrquidPUroniwiit ArLaotcli^,^iM l^tiuliuinuttUiDel. 
lbiimprcibihom.rn:%,pci;uni* ciipLditate jddutti , mulu 
adfinxerunt ArHiot'^li.. Jequibuc AriftDtelei aon^uani 
ne pcrramiiiutnquldcii)i.>i!>itjiM[. tfanc hiAociim mmi 
Strabolibrodecinuiierti'-, JdituarbitinarrKAihtinxuH 
narrat PlucarcbiK in SvIIj. Ev^Kpa ii r*it« AfJux 
aar' omiiKf fi^^irs ie> ^i-" i *'■'. Sint^liciiu > •" 
AUb/fSr )l*rrtfci,d6i Mt|)<Gw9«wr vvXi^nn maQ 
ftprAi w iw|*«»tk*»<»iOu'«» ■»£■«. QuattMt- igitar 
netteMBtit prjKi[;De:n)r>wM deprchtnA lettnt , filoill* 
Mwinv cloctwionii.».Coiis!eoienNi'lenieBtiinu>: fiidtn 
Dbi»rffi>)dAqiKk^)g.riturs^ciEet(it'.iii iliii y*jr *'" » iintin 
tbchapEur lui^uiH coitftat eOe yi^riH : Et B'eiim M u- 
liquitiiiqui dc Hujutmodiirebiv }tidkara ^oterut, pro 
i|jjftateua.hab.atniiit.. 

Ktb^ua. deii4iecaiip)r.. 

Cam pergerec: ta eorundentLi 

- Adftotelis librorum dearre.Rhetonca 

inierprefatipiie., 

ojLAXiorm.: 

HABITA. ROMiE PRIDIE NON. NO- 
VEMB. M. D. LXXVi. 

NOn detinebo voi inanibu^Tcrbtf .Neque enim id 
■nc niei multDrum ja'pi annoium coilfuetudo (ert 
■DC nciitutU veftr« ritio poflulic. Licuerit ohm 
aaoldccntiarigcapure ac pcrfcqui communei lO' 
eiit,6f0oniin tiQUiiialiqne[n.quotinnia.deligere ,.iiiqii9 
comiDCDda. ac polievdo priiaui hie cunliimcretur. diet. 
TanefonailiixEHeniflondaaiflondumontioDisgmac 
non dedecelwtilludtole^ue omnia can(]uirentem>,c]iiibui 
aarefirriteniur,n«iaaculpibat. Mcanunc oporrerme' 
bainaiucanercacaracio:& ut corporij tardior motui ef- 
feft ll X R i fie 8c ipfa gravior Taflj ampliut ITbi JDveniliter 
axultaaduni non putet, Non omnibui rtf tibui Mdem 
Ece 4 con- 1« M. ANTON'ri WURETt Envciiiunt: r.i:qu>:i]uKi|*ji>; viriiiiicir (iccuertT,iiiiii-o 
<iicGt. Ei..irj d>iiiiirii'!pc('Latil.iuirua>.ii:<]ue czieriruo 
dislimili^ puidirnu'do tli, Vetr.o ten^porcgenunnapri; 
toTuiu n:i:i<iri>nique ViridiiJ^ :'• rivnEuni dccurun^ium. 
aU'l'l, Si loi^fia m'>i:ii(r adpflliii-ciites iipilloi argcnti 
tltnilit l^uulj nifcic acuJns : mulccl luidique aucci iviun 
c:ii;iii : iKirii^r-bu; in ii'Jvum lb Iiurcn) iiiducnT''buf 
dnrct luivijlimi a ^liiiuii' , ad vnlujirjcm ittjuc oblcfii- 
tinnem niiiii'3.d'r:gi , >-an>^UL- IpeCi^T-c unaoi vifjentnt. 
TilisadokltJiiniNCicscft- Ai porcaquam & friijjw 
R- irboruinlVrtu' , .■uitivo ciUtre p'.rco.-ioi a&torr.e&r 
Ao<, report' fun- mirrt^ivit , Ei 4t1 n>3Turiiit«m pcrdnlit 

cit. Fiavi; %!:;:.■(, liVi.ltviie^ , oimJio: npibut/ui' 
b.irev; "oiic"i-ll t tain .111; :it:i tesimrur; fed teriruf I 
ari:a,ruim' pi >: J: !i-jrrc» cell -que complentur :adutiii- | 
t;i!eiii,noii .impliir' j<1 vi'>lup!j:cm, omnia rcl'erunlur.Hk 1 
i»<|uiepo iiuiicliim , quj'iauii>innu<t(juiJaiD jirjtis eft, 
<juiillciitkt<ir''i limtn tc "ef.ibulum Gr.TCi poctx W>- 
cjnt. Quntemp.irv, ut m re Umiliiris adinininrarioiit 
tctentiorc^ elfc ad lucrum lioniincs , omii.is inanihui l*a^ 
Iciic: ica u)C inhai. I.ti;rjrii'n.iraciatione,quoi^nuhi))ni' 
cu.npatriiiinniumgll. ii!;<>ini)ibu; qu4:ail pompain mv 
tum jtL)ueo['M.'nu:Lniieiii taciuntja.iipUEattsac circiiiiict' 
fis, iVuctu-iri mcidncoiil'ii'taridccst. Iiac]uelio<Lenon 
£iclaru ii\ , ijuod niulti roc fortaffc fiftiiruui putabani,iu' 
aliquodiuiKi jriiuiDentufnAunam > inquodifertuiaccO' 
piofiu v'itti fluiicam : kd et ortcitine mea coinpleAaf) 
qu3! [1 dabitii opfram , ut bcncpcniiu^ animo combilH- 
lis ac coniprclienddiis, nnn raiiiimam vahi-i utiliiaiein tl- 
ktun ettV tonlido. Quindo CDJin ArUloielii de ant 
B.!iecorlciljbro« iinaevalvcrcexorli vpmpter eioitciux 
<]uounnii xAate6<--rL roUt.excrcirationuni noflrarumin- 
tctraisftoneiDjdiu jjmabco uvtgati qua(iqut percerinait 
fumiM 
ttKATtO \hi ltt*p> f^H^xnWM ^** rcKqui funt , fiftilf d ,vobii peraj^ 

Ijiyc^ifayff iC.NHgUUa Aiil)«t«lei ^iciinu, ■bnpi^^^na 
VWVqnfndua conficMnjlit cuoivokii ianepiom^;^ 

t»g-j|f«iVQdiiH. onesi pcneuntui. ^ncipi» igitiif 
■iaimRMltt;dic<r< mc,.(^iutuocfuiff«, qw*Ari£t»«b^ 
yfteiDrick fcriptuco ot^ici pofle vi4<Mi\tur,Ttimuii)|,iA 
AtH'd^naoi we, quiio talji tantHK)}.0ii|orop1iiQ lifaitton 
A»fat j i ^ » f flue. itluftriii Jam Aiawtuci quipp^utm.ulu^bfi 
Iflicifti VUcuiUt in G.orgia.eam^Hii)«ne!^pFWOriuv,0taK 

Snfl«c>carque inter fc propoitLone rerpocy^ic dixillcu 
em^avfeia magna jam tum erai I^atonii auSoritar^ 
Sed wo ideiK jllc ^lecoricH eiagiiator Elaip. diilcAi^ 
etaiCHRRiii lauiiibiuafr«(iire[,niraiiioarti^io fecic An'c 
fiotelei^uc in ipfo. o|>eris fui vcflibulo RbccoitcvD nnn> 
cmaart«coquoruni,utilI« dixeru,fedcum u.qoain ipfe.- 
Uudibui In Coelum tnlei^at, qum fafligium araDium dif^i- ^ 
^LaaniinvocaveraE , daie^tica eixqun c.onreteDdiin i^ 
cMBpB»ndam elTe contendere t, it^^ue vcris acff<lidii)i:3 
ptaKntit doceret, Deipde qvia idein PUtoKhecorinnx 
•btxtianiDuraeraexi^ufecac^^eanx^ucuruKtiaodoquenJ 
dam ititxtK'KtuoMttnfftttix'ts ic nnonii eipertcm ^-i 
ycnit i^^jcere^quii AFiftatcli pqtciac, fitfflricuni)^ 
cs EC ccnit prxceptionibiualligcntbacdcvincicQdibr 
Von|e>q"x ufutaptUBi quodam (iueulUccrt^ rstioq^ 
conrioereiur.. Qvam reprchenfiunera ita lummus ^ilf>^ 
toitutfl.feainQUebatm;,utdocerei,quxcunqttcab bprnir 
niou* iu£areaC)Ut atti.twieie ac fortuitOt.aliiexeicitir 
nODCU ^igCDEia adhibiti idem ef£ceceac : iii- iu oritur 
l}ut caulum notari ctbfervaKiquc pAfl'c, cur ita eyepirci :, 
caoffxnuteni , curquidquefiaccAgniiioneni at compiti* 
kAnfioaev >. & omnium, ft rliCQnis ipCus wnreHionex 
Bee { [VOiit ;8, M, ANTONH MURE.TI proprium qtiiddamartisefle. y exquibns offici »' autjam 
efft Khethoncam,autccrcCs fi qiiisineam curam. inpufli- 
berer,i'acile ad arris formam pofle revocari. Nam quod 
cercium adferri poierat, fivre ulb arr e0er, five minoi fi- 
Xis miilcos illiuc do^ores ac magifiros excitifle : ut aufla 
non eflct, cur hicnoAcradumagere & qunab aliis totU 
€S decantaca ac repctita eranc,denu6 reponere acqueite-^ 
rarevellet.'idipfc ica rcfucabat , ut diceret aiiat ante!fe 
omnesaurparticulam modo quandam arris accigifTcjiut 
ctiam lis (e in rebu« excrcuifle^ qux nihil ad arcem perti*. 
nercnt, aervos ac robur ip;iii5 arcis auc inodice dclibaffe3 
aur peiiKus ominfle: altos tgitur earn dodores requirerti 
aliis magiftris indigercoperam in ca perrra6(anda acper* 
polienda fuam miniuie otiofam ac fupjrvacaneani rare. 
Quarta accufatiojlonge omnium gravistima crat ,1iifi re- 
fucita efTci.Erant enimqui Jicercnr,RJictoricen non mo- 
do ucilem non cfTc, fc6 cciam pernitiofaro ac peilffpnm : 
ut cam qui. doce rent , ne Qumprx*mio ar£cicndi3,fed i 
civitatibusejicicndiacq-, cxcermmandi viderentiir. Htnc 
iafamiamarci fux conHaveranr Sophiflae, cum profite- 
rcntur arrogant ibus lane verbis, Sc invidir plenif docc* 
re fe 3 quomod«i caufa inferior diccndo iupenori fieri 
pofTec.Sed Ariftocclcs & multis argumcntis earn uriliifi- 
mamefl'ehominumgeneri djcuir>8cqux mala vuleoexca 
manare putarenrur, ea non arci ipfl adfcnbenda efle » (ed 
corumimprobirati^^qui re per fc bona 8c fi^lutari^ad homi- 
nes in fraudem induccndos aburercntur.His perpurgath 
acccsdtad ipfiusaitis crai5latiQiiem:acprimo loco docu* 
it rairuineire,qu)d PUco a Gori:^ii dici fecerata qi^odqne 
mulct podea, quimqiiim mcrico ab Ariftotele re^eAuni 
ac rcpudiatum , lecuri (tint , Rhccoricam eflTe ai^ arrem 
auc faculcatem pcrfuadcndi : Ut cnim media na non ."eft 
ars fanandi^fcd ars vidcndi omnia,qua: apca Be accomtno- 
Ji funtad'ianitjtem aut confcrvandam aut recuperan* 
L !i:jita R,hctorcia no cA ar? pcrfuadcndijftdart videndi 

atque -^ 
\ ftitei^ia vat dn).^nica--Bi.cBiitM)tami fiflu oft. id(pi«l! 

pmAititn ittoJe. muncK |f«d«n4ba^Iiut«t. Qlt 
q»-noit ittft 4eanw aimn tti fuo ftfiifcafft »ft- 

i poica pTx&iii^s ,. fi qi tnu rtt^ ^nigilwf n. 
ibibuciu,, quK id {in^fiMn. i>cB.uicl»iit,i M^ 
Jim &.i)oi] rempett pqrfui4F>t t. ^Q ttmBnnjlul: 
■nun 1. qiKe irtifioore cpg^iri potFaiot «t f«» 
Hj fiawi irti 0i3tpr^Qfolituin.coi)fcciitttf.«A. 
dpoAciquidcfnclauinpiiqiii.i, tcpoliflci'di' 
iHi;],. Snemocatoni tJTe diicrunta. pcdtudtre :. 
tfiia, dicercippa(ico ad pctru^dcndum ).m qui^ 
I p V Tc ad e.x|i]jcaQ<lHin fici]i diSiaAumeiiuaif 
iflawn quxlierunt. Inoinnibujea)q|K[>l>HS. 
rfas ell ofGciuDnnl&cis , & &njrinit. $e4 
libec CUm, ipfum. artii fineq ac iUhui twiom nl- 
ceferri^ tu conftare-poteO^ci cisiqva4<'pv''* 
pHDcipio- tib^i priiniEtbico[iiii)> Nequeun^ 
» ili.llatiwn dut «ft> uc tfliutcontccutJoitqae 
oQfi[iii.pa[efliteaafiTa. Bj hocltifiuelMntvr 
nulto graviori diipucatiane , tiXm dioelwot &■ 
rnitcfTe^ nonquidemconftquiea, qu-c fccott- 
rani«fieni :ideniiiinoi>feji)peMbhomin«poflc 
(edoinaiafacere ,. <)ux. ai^illoruoi cool^cutior 
ineient. Qvpd ()videjD ita inordicu(.da/eDde- 
uxrcnt , finempeiitijacuktoiiscfle, aoiitaa. 
;,id tftjcum locum , <]uciu pcteret,. klftaaut (i-* 
iMre,quatnorai)i^rac«[«adcoUinetnduin. Qn 
Qd^ridentur^Ciceionc IcpliicarcKai oont^' 
miSi tia lidicula e& qorum opiaioi quioi primO' 
idtii. po»&. Sed:AfiitQte!ei ut aJjofikatum 
ipitif Rkctoricani ieiaitbit faculciiein- vi- 
,uiil ID quaque re apium elTct ad petGidcndun, 
Qvaiu 
€o M. ANTONII MURETI Qvira deliiiitionem 1 M. Fjbio partim cnntideratr reprt- 
heiilimta no\>\i jccur-nc »cdiligenier (lelenrim efieae- 
Diinilli;, Vii auicm pcrtvadeiidt trlliu^ omnino inre- 
boslitaeft; u: bene dc nnbisopinetur auciiror: utin 
cnmmoveaiur ip iui liiimu; , q\'ainodo expcdii id idi 
quod voliimui' 'ilr^incnd.iin : ?f uc not id, quad perfuiilE. 
»E volumuc, aui dcmonCtreinm, sut d;mniiftrire viiJM- 
Diur. Hoc p'>(ir:mum, qund alii omnes propc ititiSnta 
reliqiiermt, Ari(to:c!i primum Jc pr.ceipiium, fcrolom 
evtribus arti< proprium videtur. Icique dee^phmaii 
diccrc increffmed. Eorumi^Tiur, quibm demanftn-' 
nut id) (]U3d volumuc, duugEncri fun: : unum eorani 

Sun arte paciuntur , alteru^n coniin.^ux extrin(KU* *d- 
:runmr, Le^c enim ScteOiimnia 8( quiftione'ijuc 
juriiidum,& pacliinn Orsronpn; Tabricatur^, ne^ueei 
caurcvifccnhu' emit : fed e^rr'nticuf allaia, snihcioii 
uzneti traAac , cl&^ue pTnuT cominr>dum eft, rcburaui 
addir, autdctrihit. R-irlu; e-Kum , quiipfcanificio 
fuogignic, qi]i'i<]u; producic, bipartiia diClitiAio efi. 
Uicnim Diilefci.iiittu )biit inltnim^iiiit uti:ur kivrtf 
baiidiim, fyll<i!;irmj & tndu^tioiic, ica Oracorduobin, 
quE IUk ex altera pane refpondcant , f.ithymeniilcft 
oxemplo.En'hymsnia.Orjtnritisryllosiirmuicrt ; eiein- 
pliiniioracoria tnduflio. Cum auiem Oracorinnecef- 
farii! rebus perrai 6 verfetur.fed in iii plerunquCidcqlri- 
bus dellberamus , qucque ttiam alicer fe habere pofluaii 
fitiUi exernplum quldem lie induftio, e luhy'meina luteB 
fyllogirmusejutnindidc rebut, qua nulla necesfitirede- 
vinft* , foU probibilitate nitunlur, Cum^; ncccflariOt 
veriiimilia ei verilimilibu; concludantur ac oolltgao- 
cur : ;oiiininoque limilii Hut e3,qvxeQnduiluntur: (0- 
tum, exquibuiconclurafiiiii, cOicitiir, ut enthytnematl 
paucislima ex nccefTlriis, plera>^ue omnia nveriGnilh 
But ducancuratque eruaniur. DucuntHr ancetn entbjr- 
^enuttsxiis , qvs ttKiTK Grxci vociDt , aoifonafle 
SlGSfueJuBrcatentiaBdciif , ^iHtidvitan-fcoiiM* 
MnitiiBt ycne i)ui4f ■ ilUs pUf awfot j omm tt* 

tKpf^.ieyW>': Attolalcentu fiT>p«tb« td^ua 
•^d^ipiofiuxlTe Atkcnienrci : hriMteiitqM>slM»' 
aufijfignonintaiitCQi alit nihil necrftrk> wnda* 
Si unten Kalxnt diqmm fpcqewprohtbilititiii 

^ Accipe onac Dauua iaGiUt > 8c criniM at M^ 

t'eiMW.'^ ' 

ienuQtfiallas Siod Tuit} & iiea tinaist&titATfui 
tiefiiCurputcmusGrjrcosomneicirs&Ilicei ,ttitli 

CbinquicrebrQinheletf czcoccljjgit Abrun iah*' 
pncnimloli idtaciunt , quot febrii tenet: ftliftrom 
iTirioilematiClriiii: uc Gquii negei TJrgincni <fl* 
Louise ex ubetibus 6uat, PrioriiUacomioiiniino' 
efignadicuntur : Hzc Ati&oteliirnfifet*! Cicero 
t notaivocit. Eieraplun) lutomeA , cum ex uno 
d^usque litnilibus, aliud idem Iimile calligitur, Ui» 
t^peuotia aclibHlo Tarquiniui , li Dionyfioiu- 
tijregnumadcmiiicrcdibile elli kujuiquoque, qui il- 
itiiit]itur eundeiD eiitum fore. Secuta tnde eft en- 
ipCiiMtuii) divi(io, quod alia oraioria eflenc : ilit cer* 
ilicujuiarciiautticultuit propria, Oruoria Ant> 
t ducuntgr , aui ei locii Gomnunibut > aut ex iii for' 
:qux i Kbeioiibui tradumur. Sii^iiluum iTtiuD 
>pna.(]uxducuaturex piopnii ^nnctMif hoilitaul 
:i}ucit. .LocitanmUDCtlunt, ex (juibui nrlulont* 

inbicqUiUniugualLbcc aliaartc argumenta <lcpraiiifr 
(Tunr t ,(]ualti cR locut i majori & minori. forms 
)t eenera e* i^uxdiro enuncraijonci ad certnm tan- 
a^i^uod geuui accommodac*. Ut jn Phjficid 
«i M. ANTONII MORSTI 'principil rcrum efle contraria)Omnein motioncm in tem- 
pareheri, Icviarurfum tendere, gravia dearfum. H«C 
OraiorisnnnrunT)UC nequc Dialedici,red ut dialcftiau 
locas quofdam comniuiiei hsbet , ex quibui ad Otoneril | 
i]uzftione[n argumenca dtfpromh , alioi propriat fingO' 
loruaipmblcmaruin,iii(]uibu.i verfacur: uiad eenut,a4 
accident (utimur enimfanehac voce: c]Uando alum mU 
commodAmreperirenon pniruln)prcipriuni , adfitdtiD- 
ncm^confirmandamaut intirmandim : Jic &Oni6rqa6C 
damtncothabetcnmniuncs omnium geaerum lUtCtwi^ 
cot :aliotuniuicujutqueg«neriiproprtot, , Tllas Ar^tti- 
telcs geneiri) nomine, locos hisfofmas vo£at; ac fifpiiu 
tamen eciamde formic ipliiloquentitocortim noinineii. 
litur. El! igititr format , id ell , Incot iinfUfcujafqat 
gefteriiproprio!,t>rif>re hco ctplicirurut.necefTe hibuic 
primi'vjliJ'quntque Rhitorice* oentrieffecic ea'ponert. 
Sunilbcedi rria,o<lentitivmti, in einm rtieiiat, cjfiaiuTit 
•lit demon (Ifaiiv dm. deliberitivum'jticticjlc. Delibei^ 
tivumTualione & di/TvatiohCj'judicialeaccaritione 5^ de- 
fenlione : ofientitiviifnlaiide ac vi'iiwratiune coHcine- 
tut. Delibefjiio de t'ururii : judicium de prxteri:if rn- 
llituitur:Laui JrviiuperitiiiprirpriaprKlencitimeft. ft» 
netproprii delibencinnic , utile aut noxiura : jnihcii *• 
^uumaiK iniquum : liudis & vituperationis , honeftat 
& tiirpitudo. Terenda ipitur eft Oracori'copii <ju»- 
damComrDaniumrcnrcntiarnm Temper prompti ic pan- 
la, eiqUTbutirframenca dune ad ottendendum, diqukl 
ttie iitile,Tt]nDm auc iniquum,honcl\umlut turpe. lb 
funt,qu3t format vocamut. Cimmunet autem trium ge- 
neriint Tunc loci,qu i but con lirmainiif, fieri atiqnrd autpa- 
tullfcaaipHfe, aut contra : raSumefTe, ntftttun nan 
cffe : fore aut non fnrc; magnum aut parvum cire,Td(}tM 
tumlimpliciterruTicornpjrate. Acque hxe tdni coai> 
■unitercc'iendifunt , mm rropri^ ad unumquod^Ufl 
lUntoriccj genut actommodanda. Hit expofitJt ge- J^ t)KATlD IlX i^ uyiim.t^dareiDgre0aseA>ut.oBiBiuin ]M;ar>* 
i» Scioyio czteriancc ipflim minus euho* 
im^ iguur oftondic , qUo in genere rttUm 
DisdeltDcratio: dcindc autco omnei deli^ 
oblicas > eas enim p7zcipue (pedabac 9 ad 
jpua capita revocav'u. Ant enim delibera' 
«onficiendz pecuniae, quod prxcipuutn eft 
mrcjr&m gerendailim , qiixque iiifi public^ 
inca & mutila eft omnis delioeratio : aut d% 
! : aut de cullodia regionis : aut de ii# oum 
, quxque eiponahda ftint > auc de 4tgibua 
tis quinqvecapitibus omnis fere pubiica de« 
stinetur. Docbic igit^ir, qus ad unum quod* 
)ratO):i videnda t flent. Qudniam autea 
eratiorefefturadfclicitacem, aut ad nUrtem 
ncatis : i Jcirco de ea, deque ejus partibus va- 
edifleruit) deindc: ouia deliberatio non df 
(ed de lis per qux ad nnem pervenitur^id efi| 
Utiiibus,longc plurimos locos tradiditj es 
fcn)usargumenta,quibu$aliquid aut bonuA 
t etiam alio melius acque utilius efleoftende- 
n poflea^nc longior fim in onenrativO)' & in 
;lre pi'xAitit : omniaqUefubtilisfime perfecu** 
libus aliquidauc honc{luin,aut tUrpe,autho-* 
rpius-aut xql^u,aut iniquii eirecoIligipoO'et. 
in judiciiss non argumentis tantumucitnur^ 
ibus^te(linioniis,convcntionibus>quzfttoni- 
ndo utimur,caq; omnia interdum i nobis fa** 
um etiam cauix noftrae iuimica funt : idcirc© 
artehujuslJbri 9 qux nunc explicanda nebif 
omodo ii,qvz: tormentis exprefla funt, quO** 
irandovim ac robur autaddere, autadimerd 
/tilia prxcepta & cognitu digna , & OratO« 
'nfuirorumquc comnjunia)qux>cum abfolutA 
innmiliioratiun'culamaliquamCiceroais > i^ 
<4 M. ANTDNU MUR: 

quaaliini aliqaem honin pr±ceptoruro' 
niti, Inf Crea, paucorum enim dierom tai 
itmefti abf[>tv*ra inceptimi mci veftran 
Ki jhuntm interpetitionem fccundibon 
«m <livalgaba : ne qaii vefirflm Grxci ft 
ntioKci cognofcendit Arifloc. prxcep 
tur. Ac vabis qutdem^adolelceotef , ntCD 
litk inC)neque meiinhanc<lirputacioDen] v 
cundam , aut tnutjIemTMUre coniidtK His 
ic prcftinciliut vlrisjquiprxrcnciafoaloci 
Reltire dtgi^aci, nihilcxrae, quodgravitji 
tndineritadie7)U(neirct ,aiiilire poiaerun 
dem Teferenax gratiz rarionem inibtmut 
pirea/nuf pntiot Ariftntelii prccepto 
hi libro de ii t,ourr (iipra vires fiint, ne cog 
denifiireipienaani monec, &tnuIio plus 
confeili ictuioi exiblvere 'olliTatioAe poi 
temcis refcnmui, neeoia gravioribusi 
honoris no{lrxgratu,oiailcruui,avocata 
neamui. 

icaturus libros Ai 

-dcRepublica. 

O RATIO fX. 

HABITA ROMjE PRIDIE N( 
VEMB. M. D. LXXVJ 

INrcbuiliumanisnihileffc menie ac r 
tiu7> nihil diviniuf; funiino fenipsr c 
liviimi liominei judicaruiK. Q»in 
KOimulli nint eTprcffam in «a dKin'i Expli 
: ■; <>|IAT K) IJC . / «i 

IfTMKy vegvc untuffl iogcaii «cunuiie r^ricf ent i .«c 

ii«xdiviBi«ttote4letibaui«c decerptu, ipfiuMWrtta 

k «muviD opifiai DuaarticiiUi ^udam a^^Mr, 

Kt ..&tiUi'^viileH&4clionuuilnuaiiituel(M«cfif. 

ibca&^-DSO^riimpie rcligiafe^vt finfeuuits ^vj 

^a^iMii>4» CKx^Mnc^lUrentur } & noa tiuclUm- 

lt yiikt-diftnAio Ac dikcent io,qtraiicopac aiwaf^trnm, 

fWn smanialDnge fiopliciiGma , ,4naxtqie9itcuo%4 

^nviAntat, ^tuntaiain fe impietatem itifdf erentt 

^flalticiamriuinpernaaciter tuerivdknts acccSs 

iMreDtfaKripmtmal^vaiiiDEI JntcKltiiB &vmi»- 

•■aailiiconuiniurij Scapudioferos pcrntiiuerci 

ipfinnm DEO improbiuti &ne^vtti*: coiifiiniuta 

r««[«ogitar«fuininxaineacixaiqveiiDpictaiitfpr<C» 

sbul Gnc ulU dubiiariotie veriiGmum tit, admirabilem 

pdam elTe hunanx inemii prxflantiam : dccjvo ia iic 

liboH qv« infra Luffamfunt, menteacriiianerupe- 

avidqvampolTereperiri. £a genut humantuii cetc- 

umalia fupcMt , cai^e illi) ODiDibus prxGli,qvamvit 

tebut lb Boruro plehiqve litperetur. Vincit homv- 

celeriiatecervafjUuAit [oboicjiitroqve Leo > net); 

{vam aoftTum aucvifitlyncat xjraveric^aut talpa^ 

Ujaucadoracucanei:neqvetamenlixcob{iant>qvd 

I & hat&aliai animantet in poiefuiemaolLnm 

can>U(« carumqve vel carmbus vercanur, vet«iib< 

gaaiuTiVel eiiid variamiaifierja ucamur. \jtaa,tf 

duIiiadcurruin)UiixtTuni, ^viduo etiaiaeii tuf 

iauJi« clitelUriit adoneraconvehenda ulieQedi^'* 

He^ve unidnaTinacaicofnibutjdcntibMr vMr 

erai e Tpeiuacit & lacibulit fuit excrahimuc,, t^ 

>(a(crutaroDr>leddaiaspenmtin ruUia)0>T9i>> 

ilcqviiBur nnenSc conGgimui) auialHiV'^M* 

mulari cogimui aut voIupcaci,aut utilitacibnt 

rff noftr- 
46 M. ANTONII MQRETI nolii'i , r*nii 


: tammninceiC' 
Inaiuratribuiani 
«B. Qvin cmmex onini hoininumnuniero, qvi luente 
ac conuliocv;cr;s jntecc^iucrunt , iii in omnt acntere- 
ruin rumm:: pcriiiill'acl\,iit liibdiT concredicci, iii iftiu 
tagutiei'RacuIjjii fupri c.i-rcri)<! <]vah Dcoriim locohjbi- 
ri :ii rcmpcrimptnum tnilioimulru rub iifl lore j a pa* 
iei):ior£!,iii: ipiu ^uideniidurDmoda lu cfle crederciic re* 
pugnamibuT, i<;<i leetiam iiltro Juh]:cieiiTibuce>crctK- 
runt. Lycurgum qvidcin,cum ingrcderetur lempliini 
Apollinii bi:lpliici,r*i:crdo5,qvj' ci ttmplo pr*i.-r.[,_ veT- 
JibuscfvibusdimaFfataclTk-tradi'tir , cjvibui ambi^ereti 
dkcbacUEUM ne ilium , 311 'lointricn appc'Iare: ," ft- t'a 
tanien inclinJi'C ac propi'inicrt > ut'DEUM pi;iss iiv'ni 
hoiiiiiiem elie jrbitrar?iui-. Nc^|U^ taiiien lut ipleiii;ef 
I jcedrmoiiins , anc inter Ailitnii^nfet Sulon , autiiitet 
Locreiiret ZiIl'mciij, aut GoruniijuJ^qtuni , qt- icivibu) 
juit Lcgci tulilie mcTiicirititur, virtbus corporistnicr 
fuo!t excelluerurit, fedvi mvnci! ac coniniiitlaii) tantani 
aufloritaicmpotcntijdiqiic pcpcfL-iuiit . F.llbic adniin- 
bilisrerumordna prrpotciitc I3EO conllliutuf) U[,i]ux 
prTftaiitiora funt , impcreiit 1 ([in dercriora fcrvianr, 
Prxllani autcm aniniari iniuirtia' 

q\rxnicnte prsJita runr,it; cu|u;< 
itamruigcneritalia .eiernnjuj 
IX ipl!us lege dorninarnr. U 
perfedio cfl fua cujuscii 
propria eft mcnt it human 
xbfolucia eft. Qvam igiturhiiman* 
(ltccmui,aut quamillius repcrtcnd.x 
Netnpc n oculi: 
atate omnia, i]Uodi , Iciiiienita iinn ll'nti- 
niibuf , & exiitipGt, 
e mens perf'e Aior r(!| , cade in t a bill narn- 

uicuju'que aucem rd 

: qvare Sc qux viitut 

" IS perieftio aique 

itit virtiitemeire 

ionem injbirnui! 

I) (^uxrercmuf , conftitucremuF 

' -t prcipnitmopuiocul), quod munuii^uz lun^iio : ^uorcmelpolitoacconfiitiito ,tttra 
dcin- .fN 
ORATio nt ftai-tniiiMrcAtBgCTetur, eMaaS«ftW)n«a'Wmc«inea« 
flnBdiMiCDtn.WcntHOputtfft viderCiCcrqcAtinRlii' 
fnfjOM&mmi & eof ■ai,^a£unt 0x cttsiii ^.o^ntn M 
c*aA«M<>Mp}>iKta«fii S««l ootuoiiCfH* meDie «erniuniry 
iri»'|CDenT«K«'UMme0r«iii,'i]iU>l^iii co^itiOaB K 
. iHe$gnKkiM'{Ml(ciatur,iitiBU-Ctmqaiifi»niMi'i'il«|Ml ' 
. ^•aMiu,a)nijtltiiniiBMra«,-<}UX'*iJ*AJBnciri4,;N#ri* 
amaonm-fiftKtd molititrntn alicujflt'o^ii oflctill^ 
tiflai^effafeTunrar.i>riroigeBerii runt,qvxdaprifD4re> 

iahriuBt vcRtofu n),gMntJiiimi^utd hbujh t^ gAM f i a «liiV 
imiolojifiit dirputaiitur.' AJa<etioneci)p<tEiiKnt^^u« 
ia inflinKflii viti confoTmHi<liti^» moffbut , <dc omni 
gitMr«<rf&di,de virmtibiis-dnitque ic vitiii illlIcruntAr,' 

ffndi«faroruni,pidorum,ft«uaTiorma 9f tUiimopilicuis 
prxccptii contineniuf.'Setltjui fekoaiiecs fubtimium 8c 
■bdirarnin rerun tfad«n»ni<lc4iilcriiBt,anineBN]iic vitm 
ioKfniis^earuinpeivelligUMMtemGoncutcrunii entad'' 
nvinrar <]aidcm cxtert ut mtgnoi & fapienrot yitosrno* 
^[tfiamenleytoptwrn iliit rcjimdos, gubeMMiMloMga* 
pmmittaDC, NDqtK()tti|[]vtBiexoRini memoTit ropefie- 
CWi«dqucTn<ivei & i, quod eiim tut GeooieiTB elTei , int 
Aftrol«gus, ant Pbyficui , impcriDDi ittvliffi iietatatt 
niilioau QiinvTArtiltcibiuJtabctwritbono) ,c]ui^daii>liL 
hetinrao genereeicellint , ii tamtB nibJalhtd habMnc, 
fradin-ctnfumdefcmit, in fbrdidiilniM cmntic part* 
snBWmitiir.Atrfacpe Optra potitlt niramur ^atoirrlfi* 
•Qi^lotiUtDoryphorum'qKaaiPoJyceniiniJovanOlyoi* 
P«Biq»unViudiam. Scitei|uc 8erip«enter Plurarckuiv fi , 
«pii-im«it,honeftc>c liberaliier educatu* *d«lara»t> 
aucnbuMmiancfignam egrcfii optritinfpioiat jinifah^ 
C tMriUeqaidnnSrcomnieiKl^ic operii clegaotiaai) M 
t — nwtfca tlliwtotdom >ut fiatiuhiiCHiDiul op** 
Fff* •((« 
ciiediu:ur,.in)ileiiiell'eopulii(. At li ali^uini Dctnodbc- i 
nit omioiiem, iu. ii]<^ui;iu Plaioiiisdiilogum legatjinul' 
twjueinigiTliCiinbnis, M<liiaJis. Themillndii rcjgi- 
ibsauUiat, non tiniuni idmiribitur ialiuinoperuiiipvl< 
chriiudiDsnigi'eJ omivbus votii opraliit feeorum,gviiBi 
fcripfcrutitigeirururirvccivjiu ilmiil ir.umeflV. QvoJ ; 
li &atit]iia mentis vir.u'eii , 4UJ.-hoiiiint:in rfhciTlpiua 
adjinpi'i3iiduiii,&- CJ liii>iifi]ui:iii,quxinfubiiiniunirc- 
luni trafijtione idi^ctixaruiiL , ut iv iiunquaniadbzcin- 
ferion <lvmicEant,iiciiue lif , oli e in npere Ucjendo ckcic 
paix,tribui poter:,i'ei.«:iu; prudenii^, 4U£ adionciho- 
ninunidri^ic , rerum hunianaruin redio ic proctrratM 
<lebH^ur. KiAi: i^.-.ur rriiitipct Pli li>rt>pboruin Plata 
& Atidoc.pruUciKij.-ii iiiipe»n:iutnprapriamefTc disc- 
runt. Sc J pruj.:nci> :rip.iri,iTa visell.Al>autitiie)uiprx' 
ccpraduccti^voiTiiiJsi .juisvirani I'atm privitim inflituc* 
I'cuebtat, alii ud riiione-Ti admlniliraiidx ret funilvirii 
pEitinctjilij ad r!:stn.iai jc teir.perandas cvitatei. Hzc 
auicm jd uiiuiii i:iiniit:!U(]veli:it;ui omniadirTguninr, id 
cft,adrc[ici(<i<:ii). Sed inier^uro agitur de felictcaie uniut 
honiinitiintcrduMi ijuomodo idipl'umbnniirnto:! I'aai- 
lizcon)pare:ur : intercum (juomodi} civiuti^ Scraper an- 
tetn partes refurutiruriiicotuin, neque aliam obcaufia 
bene cirehuicauiillt pirn ciipmui, (juamuc benciicei- 
iamtoti.Totumenim pancaltQUacjrere po(ell;lt tMO 
fublaio una inrcrire pirtL-v omnei neceti'c eft. 

Ex quoCt,Ut (injjulorum )ci:e;:at rcfcratur ad felicill' 
tem toLiutiamilia: : i'amilianini ad telicifatemiotiuic^- 
vii.ttlt : Qvainciilm i-.uinnL'mhabet unuicx familiiad 
fami]:ara, candem l.-Set fjinilia adc.vitatero. Qi;l«o 
i^ituruniverfxcivira i: bonumuniusaut civi«,iut lami' 
tubniio rupcrtu!!!.'!^, '.ntii |it>hii»,ita cnim cam grx- 
CO quiijml'ciiquo.!|Jmpr:Je[n |[ii to^a; impctravit,vo' 
cabtiliinomin.int , rc[t:ri^ priKlu-ntij- pircibui anrecel it, 
Al libros quidukiEihi; Jium Anllp[elit ad Nkomacbnoi: 
4]vibui 
''ORAftOU*. "f «niibut ea, i]U» li (ingiiloi pertir.eiit crudittjiiine ic co- 
ptOlislinieeiplr«'3 contirveri-iir , iiilerpfeuri ctrpi hac 
ipft in feiiiln^iiitunrdccim (bfiiiic annij, Jnvati^ue ri9 
Wiemorii rfpereri; reinputillud, cum tsnriadme concur- 
"ftlficrent, qtiinti muMt stiniT antcjiij netfrinemfafli 
"•Tint tcum tarts tjnotidie multitddo crnf iiffrcf, W Mm 
ItivMipfc viirtiperst : cnj-« non »Jnl;(c*fltrUffl modo 
rfitccndi cupfdorumjtiuoTiitniiwinuIIiTnultofiaiTnelia. 
rtimnRiflro.tji-rnincoimeJirccBa.it; ipf! liodie aliof 

docei.--non !■: -■ !.: t, -i iv 5— i "...r-rM '.r- pT-, a<*- 

ttbti^tfK-fD'iKa'iicIicbaiit , ea niihi^ re id fa AA^itc^M. • 

J^iSxi^ic prrfentii rii> cbfiliMAiWnC difpUTiriotatk 
.'^MttfSt enn^O fuo jnveatlm tnimoi ad hon'tftknMli^ 
tiotiifiiiditfatxcitabanc, Hequehxcgloriinffi'bittlS df- / 
-C^-tilM footl feai^ocutta anitAi in^<](llAytJ"vJdetok, 
<^a■lMAere(m^^*t!t%accoraIadt«atItTerulit1*tf»ef ,'ctiiii 
^mfefnzeri^crehnetieriTinliKcjoideiii' trrtse FThpettil 
'kolnnnBid^ftttd^,«cfitfiDeu<labentibui 8c adin- 
'jcritBni'vn^enHbntlinnio|)tianquidittulefjr, ftiianit 
'aManRitabo^niiiiartiiiiiiignenitibbrevi t&th^ore' foA^ 
'#raiaravideflEur. Qtijdettlni cur qiii^iaiili'nielirtrt 
^fherirciaut cur non etnm graviora otetucr^' tfetwltf Me- 
^ghnrlingva Latina , (jnzpafrnin aenoftn eHufam^- 
'WDtfftrtl^relntjiirniilqUXrTiipi'apeTiioduiHlKHiinm 'ni- 
'fi B,oiB^ B«ne Lltinaantloqui'itit fcribere 'pvfmntur, 

- Grtet) cujdidirccndxcanlivi'rfempiTtrnaliiidli dinitt 
fimui PciriiKBenibuijCUinli^hucadolercenrcfleij inSi- 
'dUinprofcSiai.eft', ouiibitti'flior^tiinui'iiiagiftfoieBfc 
nllierat: niiin'niblrifllit temporibut eideiDnuIaiif&ns 

'4a<$raciam pr'dGciftn'cncui' > Cujuiinliac uH>e coriler- 
vtnfbsaut pOtiui confcrendB gratia Veo X. ctijiti nomcA 
apndbnaett'Iitenrura ait)antci in perpnu'^ vert'^tio^e 
cffedebetjOaiiiinaGrzciaaccerllvu hucbdmifletCnt' 
ditifluBOi , &le^m iiigeninrnruia adolefccntuii) ma* 
F ff 1 null' TO M.ANTONH MO^ETr U'iii : Crx-ca,]iiquam,lin^ua,omnisi:leganiix[uagiriu 
omnium in^chujram acliLL-raliuin allium pareniallrii, 
coiilurviTiixiia jim jacccac rordei , ut qui unduccnii 
foil pr.i^ric in fcholix iclinqvantur. Sculnadolefceacci 
laMnelmnur vi* pcimit elcnientis, utcunqvc percepcii 
Grxca ne IJIu-are quidi:m,au[ lijitm vilere jufl'ajad Juru- 
prudcuji4nt.au; ad medeadiartcmpropcuoCt'Uictuiiuai 
glorictillicdiviciarurn certisl'aiani fpcni propulTtaiD di- 
ctitanres.ljrLiltinccTlibsris parte! uliro adjuvant per pro- 
pcrjm 3f inconluiiam Hborum cupidicateni^uAli vertn- 
teinc,qu':nil'> pcnunafii in civir^iehomiaujii, quiaulli- 
tesaut morbnc reram; ih auc xgrncoa remediixi auc foi' 
mill': ac cauciDiiibu) patrimnnia juguleni. Oppugnanciu 
irrcre* lifer L i rjn unius gewris hnfiibuj ■ i^uaiuni ilsi 
tfcftn tAir.t ea^ lofcfUnluv : ^Liituniculi^t cum aliud a- 
gete ic liniuiea', cacurj i:itrni.1iLiiiciD ic dirjicrdiiionen 
jDoliuii^ ur. Sed aimcramut hx'C,qUE nullius rationc fliii 
()iien[erdepl'>ii[iqueunt:refi:ram<jueincadpropoGiuin, I 
Squimc reJadvnr,adnIelcEn[es, maxinic peniaentetra' I 
cnrdjcin)(iiiniu!i inriatTe quant par crat,al>duxic. lotec- 
pre-aiut fum,u' di\i,jani pndemlitirot Etfiicorum , duds 
auceni iibrot Pol'citorumjquicum illiicuiitinuaii accoo- 
■iexirunr,quancunivirct mcv fer.tat illullrare , vobisifue 
adensinrrlli^endac, qitili tacemprxCernidecicvi. Ineit 
lummui Philulbphut eaquiJcmiqiLxad rattoiiem rei do- 
nicnice perciiienc,modicedditiavic:qui;autem ,ad Ren- 
puUic.itiitubcrrimcaccopii^liiltine pcrfecutut ell. Sun- 
nam ta(iu5 npeni brcvi:cr,ut fol^o, cxponere ia anims 
'etiz : Tcdutdici ccmpui ell,fi vn' diuuus' 'detinerc perre- 
xero,"bnri:peiii.In cr.iiUnum igicur diBciapg, jimquc fi- 
neiiid i:ciii!iiaC'ap:i,!i priusquxdain , (]Ux pra:termittere 
non p''[limioH.iutan'.j^i)ni por:;rn , br^vitai^pcrflrinxc- 
xaDtumhoQirncqiiccedor, Auditorct,meoii>nia Tedu 
lo iaecrc,netiii>;Ub.'; Lf;Mr.cw<iCtqueir -A 
i»fiiuvilctitiliDiiriiionemlubere«t vfRtit MtiltHcibut 
iemupi .'.VciaikiliaBiiniiin tut nulerolonwitat quid 
dMt/iatiMiiNireUigentiani^i^Md^-dliJDiBfi raio-, 
BCm<dumiiiuiur.veU4itK)uc ow tempvt (piAiincr* , in ' 
qaibufdio pneriliDtu incptiif^ c]iiihui triridJBDi Ludi- 
■imfiTon]mrcIiolzi(fi<l))e.peJ^l9ii|PV« ftcile cootemno, 

jAbfoqon jifUcnMoret atc^ MlftipulttorMtmaBftorek 
^nulwfinlaDtciitM^es «otTirei,qiiofiuDii*Aari- 
taMinttuiotum ifittd ftraoiwip gtatunon enimefcO. 
Prapono volut gnvttlimoruiii fcriptorun libroi utilii€- 
■ a|}iiAL>{irif&liai id vtnin & foli^ lauMm «lo^e> 
'^com^nn^n.. In eii tntfai^ ^ cxplictodji iu 
xofiir : nolo <jiii jf iiim ftfrmmnff^ dicerc i uA its cerw, 
Sti<b| tptoi&.o aUatracoTUiQ genere dicei;amdctai :Ma*«' 
_M|r*vn*.}M««« HW'nri Quilibrgi RjieroficoniiB ifl 
'J^^fpniuin aui ajiquini Ciceron>f orationea) uponerqa 
.^i^gvnG^ihui icluciliuf cau(aruni,& in fignriiactrq- 
.pu iB«)«iiidi> tUffftuiH pot(ini,Dunquam voIki dc&iiHf i 
.fifacv:]ui ta prxQarc que noi nt prxAamvij aut prxOacp 
.«afHniHr,nODienipcrad(uturi. BgOine quid^uod me^- 
fum panium Ctj ^ me deltderan potlit opuam a*bo. Vm 
coeit'to id><}uodapndlIippO<ntein-IcripiKaieft ; No|i 
.&U( effe ad morbot ranandpi).'' Medi(ui »<:&% tedil^ea- 
.(K Vpnui iiiuin obett 1 nili&abKgrotoipla* (k s>OV 
, «lWsi>^<l'nt,coiDrauitiopeca acditigenut 
Alcd^tj coniEut adjuvencur. fff« 
71 M. ANTONII M^RETI 

Interprecacuru& C. Sa1Iu{tiuit 

dii Catilinx conjuracione. 

OR AT 10 X. 

HABITA ROMiE III. NON- NO 
M. D. LXXIX. 

ADVF.MIT ti4>le[T), illiid'Tobis quoqne ut opit 
AuJi:orei,fe<l mihi certe exoptaciiiitnuni' teui 
qui> <liu J3LTI interiiijflit CTcrcidtioiiet nodni 
Jludi.i liJud facile dixuEim, hoiienatis an fvn 
tiipleninrjrencunms. Juvathanc, mihi circumfii] 
inccnumacf^agrameintici bonaruinartiu[n,cupidaiB 
ra;acriiiiHxUudit Srglni'ix , nrcipfo atqve ocul 
mnia r;icriimmi I'ijerarcJealjcrititc Be indultriifus 
bciii cm IcS't^irnoriim adolelcennifii cnronam intuer 
vai afpici :|tivjraud!ri :JHvai in talibm ingeniii e 
IendL<,qvicqvidingrivcrcein was virium r clique rit> 
locarc. 

An Agrico!a>cumcenerasarbare)a(ecultaTtdiii 
{ercDraccritacempaulatimaccollenteividenceft'erui 
^ludin rpjllori' p.'L^utig regie (ibi coitimitfi Ixtitiai 
lircuridiiaceni intucMi. , ucita voiupriTc perfundi 
qvi 3!umn''i fuoc ui<^nceFac fioreniccadfpiciunc , 
ciuinir.ntirtiiifeiifiDut , 6." juvcntutetn illoremli 
qvodi-nmndotuvcntucdn efle duccnicj excufliireni 
te rccaIcf;ur.[:F.go,idntcrreiirci optirai,e veflro in 
riT profc^lu ac proprell'u no idem niihi ufu venire Ik 
Neqve mihi fane dubium eft, qvin pie ri;q;vc Arum 
cliimcftr:illudtempu«,qvodnobisiqvotannitiex v ORATIO y. 75 t)f JblntBln- id liheruiaQDtioedft vf. )il!ta lon^n* 
iiiu>eiBrniin,,qhi6iu>iiKA;Tirtt»hWBtflnfvm. 
JMuacsiedlilliidefistHinftditidubitt cor fiii> 
kRififfinf OipiHini* &ptti:'- 
iteritit jia^eercottAolTt.^itit 
nfi^Ioc|«kiir .Qnur Ae^ IMftiin mnmlwik.' 
Kbile-eft finiat in aniDtoHbrarintt. iOanpmitk 'a 
ttJoiig*i^ba<tti«ititiiframidqiJletqa» ''' '- > 

wi^qdiM daripreinit cul{t}iH<iMniii»> | ' ' -Vl 
illiiiar(]i,(!tiunti ingratiq;:teBMipii''t ^bJ^MIb^ 
!H«itoqot'*ortnturagendrg«**ftf R ' ' ' '« '■ 
flc'intmeicvtrtutejuvencf j:^uiBIlTC1i^mltf13lf{%■ 
*eIn iflivchetunt :■ qtiibui jucundi indnftfiaeftt. 
MfttiiS^af^i labor! qaiei eftiUborc^uienli}^i 
RiqtKTica<cf])irhi^ frui< Tollir vidtmmi) cuOnti 
empai ofnn^confuAiini : (]Q6eoe(HiaRinf0nafc 
Ific in tlU direAa &: ardoa>ut anHfe(iod«s , ■dviT'L 
yitnufertnl'flfig i fc^tiufqiiaiiiinteritmgert '. A4 
wTtmpoi^at^ritu totftB,K fieri «oflet , dhaa- 
(bpcnreciitie^irLHsicVtaTnCreimi'iquatMhi}* 
tcfufpidmti; Apieniis preceret , vnleo iSft'ew- 
t -. bac Ce ftipra caterai martalc! extaRrnhtrlHc 
^f noninodofhntcniniitire^xquaIetfttQi^'fc4 
ledi pofterinrciR nometi Ebiacdectis imroonfle 
ntnt. CajmauTeniignavivfucrit , eotqvidetn ut 
■>i]vnidain,icpKr{tant»virba, laudare ac difpra- 
; & ntnen torpereac ouTcefcne otto millcicniaAt 
Dm fimilcT 'nadainuT , operam djre'? Woh efc ' 
manimi lindiiftrram laudire 8f otiu'm ibipreA& 
riolandac , t|iOi]onS[ conCopifcit ^ Ifoaeial0> 
itri»^ur,qiiii>dii frimitatur. Ac leite', qiil^fAc ' 
imero tr.ulit non oifofi veter^m laudatbret', 1M 
ipottuj itnttatores , non rtni' ad prrclan lUiSf^ 
UDdicAiij ouam excmpIoTeAioc^LcVuxc'Rl^tiaM- 
74 M. ANTONII MITRETI jccohorcari pii:eiiit : Icai^ue pro cerco habeo lori 
itiiipL]!,i]UO nubit hue pel cilofcs coiivenire non liciiiit 
nnn ti[ncnii vobi; langimiacdifidij: datum ■ fc-d qtut(< 
nu: licvui, eanim Epiirum ariium ,quaTum amorc flagn- 
tisiumbritilwcdonielticiexerciiaiione trauu&uni. Sic 
agricolK|iibiiemp«Uatef maiicllmt , cum optti tieiioin 
|>oie{l,rubtcC^n tarDen(|Uid agant rcperiuni : ac,ne iploi 
quidemlV[lo*dici libl p-nrruiinutilctefHuerepatiuatiT. 
SiciniUce^ikibieo! bornteraquilonit Aridor in hibntii 
comptilfos a bellicit muncribuf avocavir, quatidie ttwn 
. autcutfu.autfilTUiad pilum evcrccniur, aut tiAit incer 
fe prxdinrum imaginibui dimicant) autgladjoi acoonli 
4Ut arinapc>liunt,qu£ deiiltjucinbellourui futiin iua^ 
ea omnia in pace mi:d:taniur. Quodegout mihidevi^ 
bii poiliceri audeciiiii vobit de me plane conhrmare pol- 
Jiim : nequeeiiiminihiDiinu^ottora ulla paxianni fuiti 
^uamqux ad quierem concefla videlutiu. 

Libuic [nib: idnrum poteiirum conrvetudincm lauxm 
tc tenrare,num. quaiillii xriimacit tempore voluptaiet 
divitiariimriurumniagnituilu pncflat, easdein mibi iore 
curtaacreiiU'lludiamca fuppeditirc poQctit. Iguurnt 
^ ic tenifeHare anni moiuoCi Si aluati loa & lajtuua 
tcnemorum opaiititcm conTeSamur :Sic Sc cgoHcli- 
coniotcollei & aviapicridum locapEragranSizftitmaBi* 
bitionit avatiiixqut vitabam : ut, illi ad roiitium ant fln* 
minumcapitailrati .uuiibui avicularum animum oblq- 
fiant.fic&cno adiUof facrot & vulgo ignocoi foatei 
Cxcjuibuiinmniielenntia omniii^iie humanity in vjnia , 
hominutiiBuxit, mjlliiprcumpoliti)! ex illo Aiabrofio 
vettrum Poetanim cantu tnc;edjbiUm anitni Toluptaien 
luuriebjm: ucilli venatu aucupiove tn'ciiii prxdaia- 
gunt,i|<j'bu^[RCnram inf^rudiorcm facian:: lie &e^i> 
qitibus mencem infiruetcm, e iapiencitdmoriim Haminum 
monumtn!i'4Uoiidicaucapabar. Oftudianoftrai Au- 
diioiet! 
-1$ M. ANTONIIMnRETI 

Cui cum pauci ^lo tempore rer^ndifleia proce<ie 
mnnci <^u<i:(iic ctiatn es me, cjuid vobii hocanno 
Iters icque explicire mediiircr. Kefpondi , rac, i 
poteftaic & retnpcr I'uilTe & lempertVire : 8c htc i 
in re totum ex ipfiu« nutu atqoe lu^toritite peni 
queiddcmumRiihitaduopiimum irqoe Ktiliitiai 
fum iri quod ipfo au^ore , tc tanqwam aufpice gei 
.Tumille. Quando inquft rupfrioritanniciirrra 
ArifloTcl'ti puiitkii cnnfnmpliUiinon atfenum fii< 
anno aliquid paulo leriorii operx alTumer*. N 
que omae« iis,quorum tc commodis fervire opoj 
paceiruntraoiarduaruindirputatiAnuni ; 8ci pti 
impetrare nonpoteft , uiOrxca* Jittraiamenn 
quiannipriiicipio,ad dimidiiioi librotttinquin a 
bacatabaliiiacproperemefai epulai non Ubente 
^nr. Quare auAortibilum, utaliquem hiftorii 
n»f:acli meiudii , roD ilium poTiuiquam Salli 
Nam Scegrcgictjtine loquitur) Sc gravis >c dcnfit: 
civilii fapientix plenut , &quodtii qoanti fatit. 
Thucydideus : Scut cxiguu; liber eft, paucttiflin 
fibuf tmum Bxphcare taciie poterii. Yfo vero,i 
libeniitlimepareboiui^oritatiiiis! nequeunqiiar 
niiraiDjUtquicunqne de refententjanitiuincoen' 
deeamibi ampliut qucrendum ac dubitan4itni | 
Quodifiturfau(tuinfelixqualit,<lerurnit]iin omd 
rclaudandirumartiumviri , Be nTftrumomnium 
tiilinii fentcntia evotvemuc Of eTCutiemus una h<l 
AudtEorei SallulUum , hocefl eum fcripTOrem , ci 
(juitai hiftorix Honiinx detulit principatuin - xd 
cognofeenduniifi vnipirummcT induftnam afd 
tiam adferetit , magnim vimcs ejuc fcripiii, ta 
Voleme St eloquent ix &lapieiitixprcceptonini t 

Sedinprimtt pauci quatdam dehiftornmgmer 
ndcSailuItio dicnoii^uiia&itu.taaoflro non im ORATIO X. 77 

:7A}lcianuir acprxmuoianrur. Ac dehiiloria qvidexa 
ec primaiD qviduc hiftoria , dciiideqvam pulchra, qvam 
cunda > quamque utilis (ic hiftoriariim cognitio. Turn 
IK line hillorix leges . Pofiremo in hift oriaru m ledion« 
rriancilius qvac potislimum obfervanda line: fr^qvomo- 
> la ca re iplcr^qtie pcccecur. Corni£cius,reu quis alfur 
lyquaicripuclibros Rhetoricorum ad Herenniuixi,itein<- 
le Caccroipfo libro primo dc inventioneita hifloriam 
:finiunc. Hiftoria eil res gefla , icd abxtacisnoArx 
etBofiareiDoct. In hac definitiune, quoc verba) tot id era 
rope peccata flint. Primum hifioria non c/l res gefta : 
idrnf^ftaeexpoficio ac narratio. Non enim ipfa conju- 
itioCaciltnx, aut beilumipfuin Jugurtliinumhirioria 
k: nequehocipfidicerevoiuerunt : fed id quodfcntie- 
inc nonfatiscoinniodeelocuti flints 

Icaq;condonetur hoc negligentix ip{oruni:etfi nemo 
I rebus detiniendis ncgligens ell'c debet jfcd quod addide- 
int^hiftoriamnon efTc^nidquxabxtatis nollrae memo- 
Ukremotaiit^cujusqiufo amen t'iq^ eft ^ £'''go fi qvi^ho. 
ie de Romulo & Rcmo rcribatyrarebimur cam hiltoriam 
Tibere : (i de beilis inteiCarolum V.& Franciftiini I ge- 
if negabimus : quoniam bcec nondum ab xtatis noi«rc 
lemoria remota funt^aut certe dicemus > nondum hiilo- 
IAS efle,tunc demum fore , cum qui carom rcrum memi<- 
erif^nemo amplius reperietur. Quomodo (ict,ut ipfe 
iridemhodie hiitoriam non (cribat > qvi autem abhmc 
•nram annis fcripta ejus legent, hifloriam legent. Nequo 
rhtfcydides hac rati one hiltoriam fcripferit^nequeXena- 
ifeonitl librisanabafeo^yaut inlibrisrerum Grxcarum i 
iequeS3iluriiui(,cum conjurationcm Catilinj?} aut cum 
idhini [ugurthinum fcribcrec. Liviu<: quoq; quamdiu ve- 
ufta oertecutus e(i, hidoriam fcr-plific dicctur: at poftre- 
nis liohtquibuc complcvus erat,res i'uis temporibusge- 
bu>biftonam videlicet dc^erat fcriberc. S^d noioplurt' 78 M. ANTONII MBRETI 

kuf vcrbi) euniiJ,r« uax :'iiuani dutiaitictnen : ne n 
lir^nem quidcm illiut u!1jid t'ecifkoi, niSreirenieain 
uiD haJio dskninrc! habere. Loni.'ealiccr fcnuck 
^utdaicoliineruilicih'^iniiics. ijvot Vcrrius FIkcu 
tertputa^rc, liillnriiiH prui>ne »!ici niritttuncnictn 
(jvibut gci'cn.iisi IS avicas nitriri:;, iii.c^iuitlcc, Q 
()vaiHvi«noii fe.]i'or, iicqii; cnici prjtiorj aat le»i 
inC'immnJa hitvc, qvJm lilioiiieliniiianern ijqvuqt 
tnlenbiiiarem lainuii iiiuraui crr.ircni cli'i; irbin 
iQ^oiniiiin igitur hirioriaro Ji&uii:mu< : Iit|ntt« enim 
preliciiiiii Jlia'U, qvi ni«I.i>ra non prorerc. Hiftt 
Domei>iAudiitiro<|Tinuunium reruingcfiarumtledi 
ruiiilibec riiruin nirratiiinera expoii(ionein<jve fig 
(Mt, Sir Anuorelui Cos libT9i}'<]V'ibiis iiit^nia & n 
rainniiniliUiOpcrlc.u-us eft, vouvit kiliomtn ani 
litimiSiC rh:.iL^!irjI<ui hilioridin llirpiu:ii : lie dun: 
fJ.Wiiiiu-liij^T- liiij iixruralith:liarij:inr^rip:t[. < 
bus libni c*uij; iQ princrjiia rerun) ex.jvtruiiTar : aw 
cujuf tlircipiiii.rpri;i:ep;acrt(du[iiur : iiunqvam cotq 
qvapi rciili hili'iriam^vocjverit. At ubtnarraiur 
tumaltquidarquf cxponiiur : re^e id fcriptorutngt 
hiliorum noinmaiit. Iiaque liber -^vi dim, qui Gi 
trii)ui[ur,ncquocamenipiiuseit , qvo vcteruin Pktii 
{iliorumunaquaquc t'.e re ieiitcmi.cE^poiiuiiiitr ram 
AurKiiiain cipenuuncui't ici^e inlcrib'iur fixtrif 
eiofjEodemque noimite aflici polleur libri e)mde/n3 
inentitqvi I'aUo tribuuntur Plui4ri:ho tiii tHi iftr^ 
»Hf^i>ttrip-H- Ai librof pliyiiorum aut ethican 
auc ejutmodi iliot li i^vic hilionaiu votareti male t 
fcifnterhiftorix nomine uccrccur. Nim illud ^rc 
inicllieendum eft , quad nc tocaaliquo genere uni 
s<i fcribitur, biiloriam »oii vocari: nifi particulacii 
liiiguli vcniatur. Atquelixccumica (int : bifioria 
4iiciiiiomeniDliii;d;l^uuuoDC nonHinUce accepis 
mi angyUoribot termiiiu Aindadeinei, in 
to hifttfriam-buiimuj . Hi&orit cflmviBpa' 
ihun diffuft & coflEiDtian nirntio. Neatt* 
intenie ■rbitramaf , id koc ^TidciD nt Ufio- 
nrciillxramotc ab xtatii noAnt mcinoiiiB 
Srntam'il. qvi micribit, cttiatcrfiicrftj am 
bem, Scri^&t Heru4loiDitlerebu(iiMBK>> 
ate remotit : Srhiftomm fcripfit ; fcripGtThn* 
bellotitiipreiiiMrfuerK: XcAophon rfendi- 
iimeit A(ia , cnhioii intetfnefit modi fid 8e 
:6c UTer^vehiftoHam fcnp(it. Sicjvit dicatjtd 
^ttftoritiTcm hiflorix cottciliindam interdftk 
teiqvxtpievideriiiccogndverit) an^qvxab 
I iccepem , non nc^bo ; li, uc vcre acproprib 
,horum utrumlibci rct^viridiTeric, pernegabo. 
ulat prcpoliix defimcionii partet mjnutatia 
lui. Hillorii eft na.Taiio (cfum gellarun. 
rur Abulx eictuduntur. Ne^ve enim conti- 
iftatilVdad ejui qui fcriplii, libTdioem E(tu. 
ve Lucnnrlibroi verafuiD) ut ipfeladenivo- 
3111111), nCqve AEthiopin Heliodori^at Pc- 
ngi , aut ejui generii fcrtpci , hilloriai effe di- 
aiDagit qirain Hendidx Abarin :aut Arifio- 
m.Ne Xenophonm qvidem bbrot Kigtwi^ 
toria acceperim • cum obaliai cauflaMoni qvia 
am cure fuitfapieRtiilTinoicdirertitlimDlcn* 
tt i Cyro geftat exponent, (jvain ui irabi* 
:git omni ex pariepmcAi proponent. Kfiti* 
itvera narraiio hifloria! Mintmcred et iaiit1i« 
iiQ publiaegeftaruin.Non enim oratorivi nar- 
itiamli vera fine, hiftorias vocabimm t dmv4 
itf.Milodomumvemt, caiceoi >c TCfiiinraW 
aulHpef,iit fiCiduni feuxvr roinparar,cffBnnO" 
luifinilu ad.hifioriampcrtiDcre cppiebinin. 
■Jo M. ANTONII MURETI 

Neque Philoliricut cum vuam Apoilonii 4iit 'Soph 
ru[ii:Nci]uc Lacrriui aiu Hcrychm cum viui pull 

Ehorum : Nequ:Plu[arcKiii,Sue[oniiu, AEmiliut) ] 
UE,AElianus , LiniprJdiuj|Cjpitolinui,c(]ni vittiit 
racoruniaucaliorumvirorumiltuftriumicribcrciitibi 
riam fcriprilTe judic^ndirunt. Aliud cIL cnim vicu&i 
re,allud hiftoriam. Qvi vii'm alicujui lcribitiquaiit< 
^ve domi fueric»()uilis in uiorem,qvili( in liberohi 
miliares, in hofpices: ^uo vi^ac -cuku -corpoiu 
fit, accurate ac dtligenter expanic : qui Iiiftorun, 
omnia aut priicermittit luc in acces£oais loco ^^ yiA 
udigenijfirifiim &:modtceauingit:ea.UDEiUDfcsitii 
to pcrfequitur,qDxad puUicumpeninent. Hocfl 
chus ipremec Jocec,Gui eciaoi cum virorum illutlriw 
tai fcribii, negat fe hiftoriani fcriberc. Verbaipliui 
fera[n,nec)uiE dubiiationi relinquatur locus :«>«)■ 

rtirtr in H/Lirit mjinf i umKiUf , illMW*»^ut^fil 

jtorias , in<)uit,{cribiaiui,red vicai,ncque ue quxqg 
liliilinia adio ell, ita maximevirtutcniautimpn 
temcujut patetacit: iromo vcro Ccpe & verbuBiM 
& jocut aliqui! magit dedaravit, quicujutqoci 
cfleni , quaui pngnz in t(uibus dccumhoininui 
liaceciderunt , maiimaqve pr;eli4 & urbiumobfid 
Videtiiigiturqvxru qvafi leges ac materia hil\ari: 
piia beUaipacesiinducizifaderigCeditioDci ■ nimult 
eesijudiciaiComaiuiationcs Rerumpublicarum > f 
iunKjutdem generic :quiliaapud Herodotup , T 
dide[D,Xenapliontein,Palybiuiii,OioDy(iuii), Halit 
fzuni,SiliuIliuRi,Liviua)|Diodoi'umSiculuni,C01 
-JLIUM TACITUM,AppiaaHin,,AiDiiiiuuimi H OKATIO X. ;m,CocEe|Uni, &, e|U!Hioiiiaiioilcguntur:quos 

inia poliumns iiit^onaTum kii^iotei aoauax- 

At tondori aiiigeuierac nii, (jui vcUi ctum fuliiura 

raisp<:r (iiigj liipri J^tuin dtvum, & Ocli- 

imnmenrcDecciitfantotDiiiiciialij luliiie, iKlinuIii, 

qui viiJ^aliGujiu , potKjvilaOiuriini fcribjt, 

felinitionc hitlAri^^eam ^iFc nan nvniionGiR 

^JinJfcuijlf »!»«(.;. UifTuiim qvideni;*)VODiani .jvj fiioi- 
' capita reriun c<>t!)j;^nc;«t\jvc umjeactimplicuerptct. 
Junt : nt Floru.,Eurrr.]iitii, Oroi.ui,Stippii.-.us , nun 
khitloriUAr'bcrtf dicciidi fuEit, qviQ' luuiiiiirij c]v<C' 
iOt',ift \>ertit:irirctl(iqiicba.iriir,bri:vi3ri.i liiliom- 

■)iit J B<<reiBpl»mfecMtot«bhiftorkoTui>twtHaero,'CK'cli|- 
HlWMiSeffimaliucI eli iiiftomtn fcribere , diffld eieiqpta f- 
ANniWi hilinrij^cnUeAa, fubutio, <]vocl lili feceruOi^*- 

-a ^ jl eft Hytmcft. 'iPrabiAene Tobitai>bicrar,qTOd piin- 
JMo pM «»■!»■, hilloritvi eiTe rcruoi publiiiiteftaruDt 
;jnrbftat"ft<aniina«raiDoamtiooeFa. Geten ^ qvibu* 
iMAninAinienmrSantiineni lixcde iegibui in hiftorta 
ifW«i<dt!,<isf>tilchrinitlin«, itiavitiEc, utilhuaiitftDrix, 
'Mn>^Tidp(,3rcipueobf«rviK<]cbeancqTt iiMarMst^vnt 

* ^'towitiivatileipro SalluftiotjvxilaincognitUfligiiii'Mfe 
.^Exf HiolqrtHr, Sc ali» inpcdiimnco inn ■ ta otfticwB 

. Mkfmtur. ';.-f.r . , .. .-; i 

•^Nini<lHbi(«L.C.V.P.()vin qvicun^ve tekucboDorii 
^KtnSi 7«nUl~e vidMt , t£ tmnianitatcis ergi me nwa 

. Wlairainurf & metibiplBriiniinieo oomine deberear- 
bkichtar . fi^oainem ingenue fateor, nihilo me tibi pro- 
ynvM'cfleqviin atii«3 tiiera [n,devindion:iB^ Cat ciyub 

.' OAnuda^o^ridcT jamdebereatnpliusposlim \ Qyire 

' .B«iUud<]viiun n);fai curandcun putOj ut libi cxqviiwo 
iliqvoaxacioni&gcncrvgracixiagani. [C>a fitHaac<]viro 

■ - ' - ■ . Ggg ; ««*-, 8> M. A N T O m r MJTR E TT 

accep-4 bL-nefida vcibit iianjiure pnlTe i 
)a>iipriJ«rn.iil!:mpTj,acprJ.'ciul|ici omiii* «tt-^__ 
eicogiijiidi, (jtiotituistrgiine iliiiuiucrabiljbnfll 
ulla ex p.ine islpandcit. 

Cuoicxplanaturus clset ^£||^ 

(la Virgilii. ■ ■ .<• 

'O RATIO ^7. ' "i 

IIADITA ROM^ in. NON. 

Nov.M. D.LXXIX. 

UTin rtllquiivitxp]r:i!jut,£cm'ftuiliK& in At 
tioitc direniii perunu^uc 'contigic-* ui jintw 
(jvidem niiiJa, Ocadp-jnipainrattiufco&tami^ 
oeinacconuDodaia; fcnet auLcmuttlu du^k 
lTuduor> ddeaeni, icac^vc e^a qvi oIJd fl^^tnticAH 
onneilepotei'I'eftiviratettjuc oiccniii, ifu^nttnii'nidia 
niniclitum«rat,ru[nmu liudio ftdcup.ibit^ Stpefifrcic 
comerc-cum cura ori»oiicinro)ebain,'nuiTC'u: 
conlHio'connimato , prolucura poduiquin 
lura confefior: nequGiaii)idopennidOiii^abiii,qin«i 
me'audienduniconvcaiunCjSirertuthibeir) (JUaaaE^ 
aliqvi rc bona & -digna cognitu domun redcaDtinaMB 
fCf. -Bt hoc qvoqvetamenipfunivoIupdiii'voUwfA 
confidn. Netjuc enim vere novo fegetii befbcCctBlitfllk 
riditiit cuamadultaxftatc flavefccntit Sc lalccarMHt 
MCinaturita{,nei]uaa[baruin primbi ie fefloniiodlW 
tiiin>>i]vitnopjbusruislaboranciuni) &-c>rti^'jmiM||fi 
incurvercenchimmigiinoi afpeflui obledat.N«ii^ig)r 
turAEneidoi Vlrgilubx interpretation en inKnaiuu 
poemitit n.on untum later Omnia latina Gnkjilla'^bin- 
tioat pracilaaciclinii > fed etiam Grzcie gIam»iB'*>- 
gowa 
^MM'^fciimen voctntn* odiiium iiiiilta,<]u«apte«3 
IJMiliu & dawore* csckaDdoiin hoc argumfntodia 
pwftlftrilf inttiligo : -convahimque oratioDcm mctta 
l^ipuruQdara retuui iridationeni , quit -fpet eftiie4]u» 
W*U4<MBainnM'acconcritaf j-nequeaiienat abhacimfii- 
at^ p fypt'cagqi"' uiuulef.iudicacum iri. D.cam«aia 
■i||iaifMcf ipSas-naturapriiiHim 8( anciquiute : tua 
BMVIi<lRi'flC^i(l (it|(|uod ma rautopere iuavem eiScu^ 
ifawuc^ houinuia ecaeri utilicatei &-4ttuleric'& pei- 
piSMP-a^nt :'dein<K ^lUfdam-AriAotelii de poi^ac 
potf ii'^CPtcnriai -, qvx prqpcrriplniiauSeiiiaieiiiiiio- 
DUiiam fera ^m jiiiitiit-itili(lcniDt,tenEat>oSf'Bd-<i)tquiti~ 
tidDocmveeaboj .pnrmBocum & dc Virgilioipro^lCHl* 
tiOCiquoil nubisMi nuuiibat eft,cujus poemaie pauca qu»- 
^wad ipliui.J)|;Di»[eni ac commcndationani pBrtineatk 
praOil>ro> mitramcoiicianenD, ne^ueconHnirtsm, ntni* 
rtlAioiigitudiae aurvobit n)ole(iixlitni'aac4ltKiqTi f6& 
■Aanhuncla^umconfceufuriruncj-iDipediiiienio. Poeti- 
am vtnres,ui liiitcesor(iiar,i)on tankarteni'tffe, •quam 
■BCJniionsii qvandan animi , EfrurorcDidniiiTrai ioi' 
aaiffum,c]vilii eft , iQvaticinaDtiiiui,)udicarunr. '-Qs."^ 
inexprcjfii Ciccto proArchia) ricafuBiinis'lioniiiiiout 
'•mditiifimiMgueaceepiuui, cKcerarum Ttnim ftudia 8c 
4o&rtna & prxccptif Ek (tlc conftaTc , poetara natnn 
imStm\vtt :ineniit -viribui excicari, & quafidivino qvo- 
^H^iritu -alHari & apud cundem Antoniusiib.a.-de «• 
^pMnlKKipfiiiDia Democrito ki Flitone-in'foiptii re-* 
4i|NiB cflcdicii. Ac -de Democrito cfuidem alii i ere iknuif 
■aMiffEiifi :«nai iptiuircripts'perierinc : apud-Platonem 
-■■niBiu iQiiltis lacishoc-dicicur , ut puudum fit eoi ac- 
auuiufperMolcre. Sed & pofcae ipfihocdefe profitca- 
WAc pradicant : quaroii] Tuat ilia ; 
-.(M Dem ia nobii ; agitantt calefciEiini iHa,' 
Sedibut xtberiit Ipthtuf lile venic. 
JIftaMafiiad cuodcm mQdum,8E.piDdarui«oft0aiiUid 
84 M. ANTONir MU^ETI aprepniirr, t^HOit iplctjui^em nuwra valeaT> BaccliiIMn: 
Mte Igbivxm timcrc inulta prafundjt ; i[j<]ue [onrMiia^ 
teTCireinicT i<i tk iiiBiii)t^ujiiiuiniii(cr«]uilan) StiiiriViUr-' 
fflociitur. NtcjueaiiT iiinnsille duplici & 'Wcfrictfii^ 
enii;,iut fine. luju<.Iiiu{;ii , poctat hcriaiutit,^iiiili]WNP' 
alind Miliar qL.iiii cos unn arte & lodulina , ftdiivygl ' 
(]Uodam(mriTu& iiiliin^tuvalert. Et Cclte prttAMfi*^ 
lunipoccaruni.OrplieuiiLiiHHt Mul~a;HiT B: lAt.oitaMfl'' 

rrciK HiniGruimuiiis anie{ecuh*»ii[(ri)n[,'eiMp'tlt 
prxceprapotticoiraditielUiii, Seotamen ^tunmt- 
iMitum JK iiigenii,non trtii ioaulirix poerkaefl^idtH,, 
(jund fumtnui Philofapbui.Ariltuldci l<br>» de Kriep*^ 
tiurcriplit ?quo(l optimi poeiat H^rifiiJtbeliiit todtm 
•r^mcncorcriptut nuribui ic>itu»^.^ud, u: otcrt- 
nim,icahu)Ui r)uo[]tie tsciiliatit nrvcipu^ttoiitKcttbh»Ji 
miiiibuE eriHlititliiiiii fuinmn iluciioiraftari vidrnwW Al( 
illudveriutefl.uE in or]ii:>re,(ic iii,poe:i, tjiii araiemltk 
iinii<]undam(naJo,8(in tliil:iiiiligcnefeliiiiillicDU(«flt 1^ 
HatnTsatq;inG^mipTflUiitun)& anum prctcrM^ntn- 
diDiTicprrceptorao) ubrcrv-4tioficm rei}4iihi ItaaitMleM 
ctrrefvnrir Hnraiiut.ciijuKilU lunr. 

NamrjferetlauJabilacarnien^nxrie, .■■■ .t 

QuzlituiuefljCgonectluJiunnnedwirc veniy - 

N«c rude quid prolit vi/eninupniiiitf,alterilit Kd ■'■!> 

AltCMpolcic npcm re^.S: con)urar jiuice. ''•- ' >'Ci 

FitentiamTanien rDr[3\rit ell , plui m poet*. mc^cn^miJi 

piuf in oiarore tndul'.riani polfc. Sea ■M<4»|ylfi»^iilim 

rif c miritit acdivcriis cbmcnlic canHiui»(tur C MMJil 

ta<exeoniin)iniri,qund inc)uic{ue doniiniiari 'ftc)Mt« 

ret ilii cuTD in pit'6t\s lilumaiiimi ardoicrn plltriaMni^ofc 

fe.qnafique priuEipacuinolilinerc. citi\(m'4aMB'9riiuhM* 

flriimrubfequi.ciquecjuili tiinulari v^dcMrtt ^odjtfW 

cipuuiticfTetgid Iblunialle ditcriint. hfara <^moA IUb^ 

roipiicr%rucrui)t,ai]teqnain i^uifquam pOccicvii firxce- 

ftatradCKt:idcmiDO»biumbuEdici[>B«lt..- iiifiJUi 
iQpi)ft honiuieilU-. 
^^DeiiUfu'lLtit , DcmiUlienct , ooinct ciq^iic»iix, 
i»r*iitc* :mplever*i,tiusin ai) AnJIoiclc, ijui pri' 
;|X«^icen>*U &tetbniioen'ad utit (bnaMnft*' 

fiKtir:*ncaueBsiil«nuiprafiptii *™***^'irlftn.' 
(^Itk^i Ud tpli pMiu^ pcaec«pta.AK oiCtrt)aa^ 
tflMWbcMloqvereniari enmrant ; qy^^awii^. 
atiifti dtcunc ,noa jni « i^lii*ftd^ jinc^tir^ 
ti0«, iicquftomtiiooyiJtjnameflilindaftt ^toin 
i^vxdim ntturx: naqueniU eftuil, aijHrqpii.. 
U^rincipit nuarx de!>euitttr. Sicigi[nr,)ai{; 
I illudciput eorum,9tMpropsiuuwi> cwgUetXr 
^t poecicaa)>aeqv6iapm(i)qveii<kin antnits-. 
ne uUis legibui v^aniis effc flam mui: acq ve 
oiain precept it alligaum & adftridain,tencri> : 
eneroio qvodam ingenio , turn ad coacipinidat , 
tcata imagin«,iuiDadca,qaxci}DCCperiCiarv>- 
srbit, Sc nininie vulgin dicendigeaecft^ cAcren- 
{icfafti, Stgfxufci diligCDti cunuque ob(cr< 
prxceptoruo^qvoiuai^ni coatincri. A.nci(]vitar 
ue' CiceroDJi tefUmomo omaibui noca cltjqiri 
lantiqvitliinuB eiTo ait Pocciruingeaiii. Noc 
jmcro, quemnnisntnvhi Foccx aateceQeiantt 
proraimm icriptorem ye:uAiorem habemu*. E;, . 
Himi difperfoi ho[iiincicongregall'ei& esigrjC- ■_ , 
ina, ad mitiarem Sccuitioreiuvicamcraduxiflb. , 
atuT, nona^ii qvampoetxfuefuut: qvoi prJi-. 
ito deoiuDi filiot , .& fapientiz pjcrexacdvcei 
tvjcnmbprxcUraircnteiiiiat fundercnti&ccr' ' 
irit acpedibuiverbi vincireot, ita jitncqueul-. 
iiampar eraEiCXcurrcrcnriiiecf^cicei'iuiliibliftc- 
ptriapaributreddenccs xi^vilibriritem in dicfcq-,. 
iaxa cfficerent! 5:or]cnloriini ,; ji.-jia jrqvf -n - 

Qgg i ^mvv» S«: U. ANTOWn. MURETr 

gmuan fpeaeni prxbentia jniiki'i ItMjuerennit |£ 
ta eosiila rudi; anti^uiriri &.>lmfuim tli^tHMi 
nrataefl, Bcfv»vit»tee»mutimirreiita ,.<fotwidsnifi1t^ ' 
lit giibern«iAniqueperniiEt;Mblcet atuetn-tiumtfi , V 
inertdtbiti rv»ime pcrliindit paefij uc uno-Torbo iScu^ 
propter admiinbiKuTeini Ddedat tniafi lit.'CktfK. 
quidqvideft'adminttile. Pbetxiutera.Sr min, (fUdHL 
ntrraiR.Sf ei.mtromodo-qlocjnnntim JlROmim Iw^ 
ne^Dtturtcupidifuntfcjenttx : & idfuintie ftiialMi- 
quidaiir£ft id rapieniiainic fcientian ; inpellit AiAlft 
^uxrendlin caulam , in cujni cngnirione ic 'pertepflbW; 
^linrcjentiieft. Itai^ae-AnftoteleriCtijiis hxcvzrfen^ 
tiUuiliBimui ], Bf admirattnne dnfiot elTc horaiMi tit: 
xl pWlofophandlHn : K -utquif<]ne: fipientM; aiwariffi> 
inm(it,!:a£fleainanti«(iinuinfab(d]rain;'DeleftatKPb^ 
M Rinnero-f]UD(jueip{b&fono , qiiinaturx nofinckii 
CDnlcnianeuieft, utmeramquidamanitnimipliiBi.fn- 
ineriim elTe tcqve harranniam putaverinc .DdcAant cnin< 
quiain rebiu nihil ad nnt a:tinentibn» peitcntint Adimat 
nofirai oDini genere afteftuuin ; itaucvt) . legentes.. pec* 
inaiaivel'audienteciiRterduinangamiiricprenutiKrrne-. 
niitnierduni-adfpcmefigaiiiur ■, Donaimaiiam eiiliilar^ 
mur, nonnunqram etiam iif,qaz EEtaelTc lamuf lilkcry* 
mcniur. Vir fandiidmuf ,. 6c eraditiifimut Avreliut: 
AvgudinutfzpE ubenim fleviffe(e,cain1Kdon» nonf. 
apail VlrgiliunUcgiret confiiecuc^ Sed hnc ia'eo propter 
- fingularem' ip^iut bomtatera.ntinuifoKaflo'mirum Tide- 
npoiefl.VtreeniinltocGrvciPraverfeiocliciinE ;BeiiO^ 
virot factlu effe ad LacrymandtiiD. Quid quodftrii qnt" 
qvcac barbarif haminibui ,& cede ac Jinguim gaixlRid'^ 
BuiipoemaiaiaiitfR, [rriferimrdiam imerdaiiLtk Ektt* 
xmcimintraent ! AJtxandruni'. Phareorua- lyiwinBn 
Kcepimui yttwtO' fitpra moduo 9c imnitiataaccffen- 
•D-iiigenio(iiifl'e::ira.nchominuali<u. viTOi iefedbSi, 

.4c 
U rn i Mf 9 i' i u B n V«.ptHibni ftotygnihi inw^ 

fchtk«rbt:wKfikiB etuotxiTicatn kMM kIo'' 
BrKMantt fpKulauribttf , aap^iiatMunrAt ' 
ki«XM<BilK>c4gsb4MWiliqaiiiao £«ri(wlit 
|«»lttak.4«lcmer,»liiHidi«i; dtploasnjit. 
itajal«Miut«i.H«B9o quinvit ^jpar.flljMo- 
■qiiM»fU>.H^ai ^» ad niarkiptdHKlk- 

i^lUtifffeproripuKBtbMtro.: ■ndigup-ffda • 
fccniiot fif^ei , cot nrbioai.dir^tioiiefvtoc 
lOifiu tortnenn niu)^|in bwymun Optra nt- - 
AUjIent .Hfioib* & Androancli* taiiit i^tf~ 
m vim PoerarunLHentitii nemo cum Fmum-. 
cnugorumopfribut coiaptnivit. 
liCgpej- cxtenium funemniibipAfle.videtiir 
ittneum qui^efiui ininiter ingit* ' 

.mnlcet,(alRi terroribuf impiety-. 
')vjt& iBodd me Thcbitimg>da f>Qnit Atbenif .\ 
reipliac Ariflocelifuulain eju) voluptatiii 
tefiapimut: Ted njtii) prohibet alitefipbiti- < 
de re,fc tanen vereiboninibui dirpntire.Air - , 
otelei nitnn compaiMum.efl'e , uc oawei he- 
uionegauiletni,8f exrebiM imtaaAo a%pret^ 
«iiandeillxGat,volup.tatemi>erci4]Jio»kHuic 
Its effe puerulqi. qni natuTi duci , iminri »> 
iti Bf hocveliDuiiiie differre Huminei i eet»-.' - 
ibniiquodliontiaeinaiuraiiuime fttti fiat 
Mdditiqnae prima (lOtijinM difcunt limiraod* 
quen(]aaniftflec]ujnrebuftDiiindo cx[ucrft 
iam lit, quat.verat nollet afpicece . NQ<ii|itnr' 
,camPoe(?t imittt io lit, tamen ex ea ibomnv 
voinniacem. Hzcuci veritain inMii(iifia)ft 
tridita fanri.(]utn eciam.verisfiinaJiM dnbin- ' 
-fl.Sed mihj tamcn inrerdum uaa fttHk* ^- 
Ggg 4 , W^ M. ANTONriWURETr bi»tion:in aiiuicruni. ItA tntm msctiak-cofmls^ 
qv'odocuio tux etl,idein.etleiiiiD3 vcrtttceoH ttaaito 
■diiinilu'nluceocirl')m[;iu3cre r «Uiorref«i tOMUli 
liL-inimof noitro<^iif , t^x ven Awic gaurfoWi qu»Ufi 
luni M ifpernari ac rduf[crc. Et £a(i^iilai^ndH^» 
cunditiimuincflc>it|(cire. Ariliotelei ins* 
quorum urrovicjiniico , nihil vcEx aaAkjvidx 
erabuf lil'iipurclpipMclliiiira enirBaaqaefan^Hnc 
ilifci qucunc. Ec (aincnftiroi;aaiicrc hoininetj«|U> 
irgurnentis inihi vrdebiLr po'.rc pervincerc. Nam Be ffw£ 
gaudentiSc |>t£^urj,ik oidih dcmqae inic, 
luienf iiaiiatiQ viJeii vult.id quoJ non ell ; itaq«ei}M- 
ilanigcneTemenrljciumell. Ncqtii: vcro tiniuBliin* 
ler ea videmu* eiprjaicoloribusijux vera dete^nttK 
n^mir'nnDratorunujuc vlridiiaieiiit [elluroin,mulupii> 
v.iriifniin'lnniniiu^iniiic O|>acjcam.exln)ap«ieroiag' 
l?i;rc-^'.i9loi:iii.i,rLdc.icri,iiii,qvf vera videre aolltini 
inir^biiiii^rii.-)i!)i..U>Ui;i'-t]iit. Hercules Uber-Ji inicifi- 
cieniidilccrpeibj Pciiilicuinmatci .roca voIuukIudhi 
jeciir vulruripr!'IiL-ii< Prnmethcui^CAitergijve dePa«n- 
ruin iii:iidii:iit piititrum()uj'i propJgj;a iiiendicia.QriJ 
eliivioiiet. inccndiJ, niiiu , domnruin urbiuitii|ucdir»- 
pciiinclni^uar ! qur veri fani (ininci cetugiun:, pi&M, 
fumina cum voluf>.:4'u iii-u'.-'iiur. Ac admirapi i)wlea 
folemuijli t^vo' v iij^jmut iiilvLo [Dljofcm e 6Ais ^ql'Ia 
c veri<i, volupi^roni p;:i'C.pi:TE :i!n'.^ue udct efleaiqat 
impoli'.ot judi(i:iiu-,.'NJi(«iiiodilllcLicoCuitt]ui.C«:tcni 
ubul.iiTi[{iNndj.u iiui;riiUciCD[ibu* , in qua pidiueix 
pr.'cpingui ru{lii.U( CKr^mic, ad unibraroarbocit ftnni 
ma^iiacuinligniiiLUinat: Jiu^uori; acdcSdix , nef^ani 
easiflbi pUccri:, qu'id ijIct. !iommertine vivunqutdca 
in.rdibu^ h.ilicrc v-iicr, h: Aiiiehjr^i«cj\'iii]vica:usaJ 
• U'iieiuluii(|u.inLiiii.qi'i iiilr.rLL Liifcinii cau: 
tabjcir, arpcnuiu-^ til, v^rai tibi LuLoniasfrpt 
efle diccns. A< i^u.i ii3l>r'jin noa talia.omaJs alitpsbr nssfmjftimm 
■ittfc^ MU«r»«eMBmi> lad <<ilyiMliJW<itl»gW>llWttMlfliai IfWW . lh«Mwmi)ll«4tbrlMuMf,fMll*M»triRH»biniI^ , 

i4nMflHM*4x«c^tHb fuM , Sc •oceduai ffarBiBqits 
M^oVfllMflutlincMI vefi £C tit oiAoamtur-t « jR 
rfilAmh Miioi:riMM''Riirificttm quoMtamMiiivn- 
imifllacmt. '. ItatiMVqiioniimvtfiMrm^toieiBiittn- 
ot^UeSant. Seqvttvr,woft«B4aii', quxnunmoda 
H^inio^neriailferatiiPoetz : & i{iUr id m Htilitfit 
«e iw (tin- left ia. Dico au»m,q«*da«yKtdncd^t A- 
hillem I^barniv^cdmkem fe ei i ptttadatnil] efle profile- , 
nr,id n uinqtie Poent HiilijfiniM elTe. . Nihi & bene 
[»qui dncent , Se adhoneftaiaQioncTani'mnilegratium 
•( audicntium. ioigt^lvat] qvodhit vtrlibut eiponic 
(oratiui: 
0< teiierum pucri , balbumqve Foctafigunt : 
MoietiainpeSut pExcepiii format honcllif, 
A(~periMtis,& iRvidix coMeftor,& irx, 
Kcde eloauentiaquidcnr , quin adeamjJurimOraconTv' 
aiit,nedubitariqvLdi:tn potefl. Omtiii enim granditls 
>rationtf,ninnic percgrina, Be abvul^ari abhorrent cftn- 
brtnatio verborum, omncs fi{;Ur^ inligniore) nonibi 
liu fcriptorum gencre^van i Poetiipecuntuf.Naine- 
meauiemdicerciqvo nulliUD niijui i:l<icu(ionit orna- 
ncniBin eft, nemo poieritinffiquiatiri^sliabeat inname- 
■ii poecici! , diu mulTumqae trita? & frxcrcitacat. Hla 
najoc & dubicationii plenjortju Eftioeft , profTi^tne jno- 
ibus poetxijn eo! inficiint ac ie^nvem . Plato enim 
3iVi innuaerabilibui locit ruminam laudem tribwfkt ;o. M. ANTONtfMBRETI: Eoetit acprzcipneHoraerOiialibrit JefaMbSi ICL. ta abeo peccua e(re.(ieDn«ftnti>C GmlnuMif«b.«o 
tucni, Mcludit eun ibiJlaiqfaiq.iiiflitUt civitatt. C 
itniruus Cicero in Tiilcutanif:VMirnc,ifi^it,.Pfi 
^uidaiali adfennc! Laaientantet iu^Jniw- 1oi$i^ 
viroc: moUiuntaniinpt noftrot»- iufimt ieiadc^ 
m non legantur modo,<ad ctiainjiijifiMtv. Skad 
lam domeftiam dirdplJBan^finmqve ■■bncilcn ft 
lioa'afflicumaccefl'erint etiaaPoctTacrvoi omoti 
tuif ciidunt. R.ede igitnr d Platooc ftdwiBt«c« 
civitare> quam fimit ilk, ram mom epdBM-,jBc< 
nam ReipublicjB Aaium esquircreh Soi yeto^l 
SirftnoiBt itaPoetaium cantut exitio£ funt obtux 
adolejeciuium aurei i.ne^ue ad.eot nllum PoerM 
Titatit guHum perminere paciamur. Sed G addho j 
cio , earua ledio rruj8ii,ofa cfl , caveantuii ne 
&ciaiiiu5 idem quod Lyoirgui . 
B.eK Thracix. C«:eradclidetantur. J . O-R-ATIO' XII. ggrelsarus Satyrani' certianL<w 

dedmiun. J uvenalis, 

ax AT 10 X J I. 

HABITA ROM,E ANNO M..D. IXXV. A- yVittcpnftitueriravobifcura iin» evolvere at^ve 
iidere libnirn Sen«*deprovldenii», juHiavi 
nibusoobiscoaunoJinn lore, fiis liber feor- 
;_ futn Je^eterisSeneesoperibu! mei opera emen- 

- Jattuc:(Cu([ereiur-.Ac.rperubain id rore,antequam ad hit 
mihi jHOundiifimUiVobjs ut memo fpenre videor , non 
mo.eJtai eierdtaf-iones redirenntj. Se<talitercecidi[. In- 
tcr«'igitur,.dum ilk pukhernmus libellui \ [ibrarik de- 
j(iibitur,delcgi i3.Juven3lis Satyramin quahoctriduum 
cixifuir.ereinuj.. Et jucundaauiem, & unlet illiu! evo- 
luLJo fuiura cfi. Continet enim muhis graves 8c utilet 
(tnteoMai>optimis. verbis ,,&gcnere quodam.dicendi 
fiiro,iclli*o,!uliri, & ui itadicam, vivido , quod Poets 
propriiianc.perpituuni.eft , e^tplicaiw, Neque mihi 
^uiCivamiiludobjecerJtjroultos efleei JaiiBi* Juvenale 
mJiorst foeta*. Non coatendo. Sciomulcuminrer-. 
ejTe inter. Juvenalem & Vii^iliura.. Scdqui folitm Vir- 
gilium t^eriiitancapr-tflare cunvceteiis, credere. potC' 
m. Utjdcertiorem ipfiui Virgilii gtotiam. pemneat» 
•i«»i»lio*Ieg'.Dcmdenoncoiitmuo fota. cngnofctndft 
^pc-optinUt^lioqui non tantum c Foetii fijui Virgilinta, 
VSOlilttwbui fblui Ciceroifed ipHu* Virgilii unfi ^noA 
|[linni'l riTrrniniiii iliijiiiiii iiiiiln^fiiili erit.Cette** 
"■tit&Jk iliqtiod. ViTgHii poema^Sc alifjua Cicerosii onti» 9S M. ANTONIJ MURETI 

Principem locum tenet. At ncniu iinqtum rejwrtu 
^irfflttiUnmtniin,TtTQfi(Aibhfelfe filter Poetat neiji 
aut prfipii-rei Hu'lin!Tiiii,Tlieneri:um,»ppoll(in!ua! 
diumalio! etmn inrcriora$citi3nihui'h'>iiiin<im cic 
recotiirct',!^. N;c ijnii Snphoclrsln Trigadiaetc 
iiJcircoAErcliv|.imF.iir.(>;<!tr.(^-j*e(MJtCiiinimu« : 

N^n ti (irinroi ' *\: Horiti'i* ) MieiHiius tenet 

Slides Honierir;,l>iiiiiarici U'cnt, 

Cciqiic *^ Akti inimcei) 

Stgliclioi'ique qijvct CinwrriT, 
Suuscft itcUi; ti.iiiosifujlu'c rtiimit 3 Solit fplendo 
cUriiite vincuntiir. At tlutte fjot.qvi in puteftlt 
gcndiprzMerrni^fisnptimU Je-crion ftclimr. Ho 
tfcTnum in me vjicrct , (i fu.idercm vobii, iit eo( , " 
opim.oj(;(rfcoiillat,[>r.«crmiTercti?. Scd idne<]i 
el adhuC) neque t'jftiiruj unouani fum , Si mul-iun 
inccreiTt, hos qmli recundarum partiumfenptore 
Itoribut anten.'>nat aliquii , an ci< quoqu; (ludii all 
tribuenduinp<JCi:i. PrecUrc Ciccco, fcrreumqv 
fcriptoremeiTonnn diffitetur Attilium : fed Itripct 
t3nii:n,ut Icgcndu; til, B.irdem cniin , inqvi; , eljcii 
flrliPocti!,iu: intrtjs^lm.vrcgniti.tcft , aut faftid-l 
C3:it(inii,nithi quidern i^izlii fi^K pruditi vidtntur, q*. 
n'^Hra tgnota Tunt. Hrr -lie ; & illii quidiiii teinj 
l>u«,t:ii(niieqUL- Muf'rnmlcnpuloi qui^quam ftipcrj 
S:it,()ui'inrl'i:[ip,i; F.nnim Liielif>riini iri"pia Princ 
locum tcri^bj:. Quid icituri:ciircmii<ili<.1uru:nru:ir( 
cerr>[n;in,liadc 'luni Pjorauinr, qui "•'jflci flnruer 
tempora vitam nrdducerc p.ini'fTot ! Q«i ter!«ut \ 
lit jRius R ii^iaiii rfiiiiKTiisLntccnia'c ink-riorcs fui 
I'iPciiimqui'ouL: -statl* , quam aiavor'ini fuorijn 
raoiienrimjlfrut :limiriore< t.inien,8L'i.ultiorcsi&J 

{f v:.;i igitur hoii niiidoi £<: poiitos contcniG(Iet,qi P\ BBBC 


oRAtn?^i ' 


Si 
afdiligiinteA 

c'et. I'|ij-utft 
n.i'. ptrliiberi, mcniinftiif-iMiireclioiiUiit. ht-^ut lmu'Dh pl^^ 
."jriiiin mtiibu! trar ApflllfIt■|lj^ , jut SJ.Ioniuf 

ufCiauilranRin ,'(p«Bi Vilgiliom libcijuui &; na. 
ffludiopcrviilo^abjnr. A'liiiiMdNcrtii hunt-t^ 
■ifejCemita^A-licmbi, SoJakri, 3cllii.iiiiiin»afc 
i S;iiiaorli3T!;comm,-.«;_al vcuifuorum Iw^tiof* 
'inoii!;in[]titreVt)caa til, Stdftmium eli atfud 
■ ,;i;orrafat!ioneincptoriim1)oininimi,qui pcjaes, 
lem, Cilarcm, Sallof.iuin, ^,li lone jljqiiotili- 
n tetsfi Tupparci ,[itm e\ pntti^ , p,-tter Otul- 
icnjniim, Viiglltum.tre? aunji.aniorjIias.cIaiBa-' 
■rtrnt-cmro* (.miie< ISartjrnv tlTc. n.fu.iic bu,, 
It , ' neqitf fJti? (tigiioi cllc, ID iju.tus C"(;iiufccii4'*T 
i'luiiuniponcrtmr, Irt.le eiiiiit eriti'iurn ijuoi-; 
tlTnelifiiln.^ UI ego iBtCft'.iiiiivrciiIS foko ,*li- 
Eloquentiv ^cnU', hominum exiPmiaHtiomHiie nVod none«Civ-crorte (tiiii)ireh-is, ouams is .tjiiife 
rrtfttfeWKJi-', (;neitllivi'^Q=.,iro,uuniinC,i;iic 

fftft teCicernn'' rntcrtBlumtbre, Sim^lii fa^iiitjs 
f^ni5ue,f]ui Pocrartiralau